Педагогічна бібліографія


КРЕСЛЕННЯ 3451. Гриценко, Л. ОСторінка20/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   53

КРЕСЛЕННЯ

3451. Гриценко, Л. О. Оцінювання рівнів сформованості графічних понять в учнів на уроках креслення / Л.О. Гриценко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 41-50

Див. 3364, 3367, 3382, 5800.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

3452. Андрусяк О. Загальна фізична підготовка : програма для учнів ліцею зі спеціальності ""Фізичне виховання та спорт" (9-11 класи) / Андрусяк О. // Завуч. - 2003.-N4. - /вкладка/
3453. Бордюгова, Н. В. Регуляція психосоматичних станів на уроках фізичної культури у школярів молодшого шкільного віку, які мешкають в зоні радіаційного забруднення / Н.В. Бордюгова // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 42-44
3454. Боярська, Л. Досвід реалізації програми "Школа і здоров'я" / Л. Боярська, І. Солодова, Ю. Котлова // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 58-60
3455. Боярська, Л. Програма "Школа і здоров'я" / Л. Боярська, л. Овдієнко, О. Синьогіна // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 55-58
3456. Бубела, О. Ю. Характеристика вправ, які використовуються на уроках фізичного виховання на предмет формування постави у дітей молодшого шкільного віку / О.Ю. Бубела, Є.Н. Приступа // Педагогіка,психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Гл. ред. С.С. Єрмаков; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2003. - N 13. - С. 3-9
3457. Віхров, К. Тактика гри у футбол. Тактика гри воротаря / К. Віхров // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 19-22
3458. Ванджура, В. Використання комп'ютера в організації цілорічних занять фізкультурою / В. Ванджура // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N2. - С. 16-20
3459. Варава, В. Орієнтовні плани-конспекти комплексного уроку для учнів 8, 11 класів / В. Варава // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N1. - С. 25-30
3460. Ведмеденко, Б. Виховання в учнів інтересу до фізичної культури / Б. Ведмеденко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 46-49
3461. Глазырина, Л. Д. Методика преподавания физической культуры : 1 - 4 классы: методическое пособие и программа / Л.Д. Глазырина, Т.А. Лопатик. - (Библиотека учителя начальной школы). - Москва : Владос, 2003. - 208 с.
3462. Горбенко, М. І. Вплив засобів велосипедного туризму на здоров'я і розумову працездатність школярів / М.І. Горбенко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 126-128.
3463. Державний стандарт освітньої галузі "Фізична культура і здоров'я" (основна і старша школи) : проект // Освіта. - 2003.-N17(9-16 квітня). - С.4-7.
3464. Євдокимова, Л. Методичні рекомендації школярам для поліпшення статури / Л. Євдокимова // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N1. - С. 31-32
3465. Ємець, О. Навчально-виховні ситуації у шкільній ігровій практиці / О. Ємець // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N1. - С. 50-51
3466. Ємець, О. Якщо виникла професійна ситуація... : (Розв'язання непередбаченої ситуації на уроці) / О. Ємець // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 27-28
3467. Єрмолова, В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" для 1-4 класів / В. Єрмолова // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 56-59
3468. Зубалій, М. Всеукраїнський конкурс з фізичної культури / М. Зубалій, А. Савченко // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 58-60
3469. Зубалій, М. Ефективна форма підвищення рухової активності учнів початкових класів / М. Зубалій, А. Савченко // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 43-44
3470. Іванова, Л. Всеукраїнський конкурс на кращий інноваційний урок фізичної культури та кращий урок футболу в школі / Л. Іванова, Є. Столітенко, В. Єрмолова // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N1. - С. 15-18
3471. Іванова, Л. Предмет "Основи здоров'я і фізична культура" та шкільний футбол в системі освіти України / Л. Іванова // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 15-16
3472. Іващенко, В. Основи методики постановки завдань до уроку фізичної культури / В. Іващенко //Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 43-44
3473. Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності молодших школярів // Початкова освіта. - 2003.-N29-30. - 46с.
3474. Кириленко, С. Розвиток педагогічних технологій формування культури здоров'я старшокласників / С. Кириленко // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 50-55
3475. Ковальчук, Н. Формування культури рухів засобами вправ з ходьби та бігу / Н. Ковальчук //Фізичне виховання в школі. - 2003. - N2. - С. 10-16
3476. Когут, І. Вплив умов навчання на показники здоров'я шестирічних першокласників / І. Когут //Теорія і методика фізичного виховання і спорту : Науково-теоретичний журнал для спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту. - 2003. - N1. - С. 48-51
3477. Козетов, І. Смуга перешкод на уроці фізкультури / І. Козетов // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 27-31
3478. Козетов, І. Урок фізкультури - щодня / І. Козетов // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 42-45
3479. Козетов, І. Уроки художньої гімнастики для дівчат 10-11 класів / І. Козетов // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N1. - С. 33-38
3480. Козетов, І. Уроки художньої гімнастики для дівчат 10-11 класів / І. Козетов // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N2. - С. 23-27
3481. Кремень В. Урок футболу в школі / Кремень В., Суркіс Г. // Освіта. - 2003.-N10(26 лютого-5 березня). - С.4-5.
3482. Кругляк, О. Міжпредметні зв'язки на уроках основ здоров'я і фізичної культури в початкових класах / О. Кругляк // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 51-55
3483. Леськів, В. Використання модульно-рейтингової технології у викладанні фізичної культури у початкових класах / В. Леськів // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 29-32
3484. Лыжная подготовка школьников : (В помощь учителю физкультуры) // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 26-29.
3485. Мішаровський, Р. М. Значення анатомо-фізіологічних характеристик організму дітей молодшого шкільного віку для розвитку рухової координації під час уроків з футболу в школі / Р.М. Мішаровський //Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 45-47
3486. Максименко, И. Г. Уроки футбола в школе : учеб. пособие для учителей физ. культуры общеобразоват. учеб. забедений / И. Г. Максименко. - Луганск : ПКФ "Знание", 2003. - 335 с. - Бібліогр.: с. 329-332 (44 назв.).
3487. Матвеев, А. П. Экзамен по физической культуре:Вопросы и ответы / А. П. Матвеев. - (Библиотека учителя физической культуры). - Москва : Владос, 2003. - 80 с.
3488. Мельник, І. Виховання витривалості учнів на уроках фізичної культури і здоров'я / І. Мельник //Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 45-46
3489. Мироненко, В. З досвіду опанування відволікаючих дій (фінтів) на уроках футболу в школі / В. Мироненко // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N2. - С. 4-5
3490. Мудрік, І. Проблеми та шляхи розвитку фізичного виховання в основній і старшій школі / І. Мудрік // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 90-96
3491. Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров'я учнівської молоді : навчально-методичний посібник для учителів фізичної культури / Львівський нац. ун-т ім. І.Франка ; Заг. ред. О.С. Куца. - Львів : Українські технології, 2003. - 148 с.
3492. Основи здоров"я і фізична культура: Навчальні програми для 4-річної початкової школи. 4 клас / Зубалій М., Остапенко О., Іванова Л., Жевага С., Столітенко Є., Столітенко В., Савченко А. // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 10-13
3493. Основи здоров"я і фізична культура: Програма для 4-річгої початкової школи. 3 клас / Зубалій М., Остапенко О., Столітенко В., Жевага С., Столітенко Є., Іванова Л. // Початкова школа. - 2003. - N1. - С. 7-12
3494. Остапенко, О. І. Особливості формування у старших підлітків інтересу до фізичної культури / О.І. Остапенко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 92-96
3495. Остапенко, О. Виховання в молодших школярів інтересу до фізичної культури / О. Остапенко //Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 55-57
3496. Павлюк, М. До теми державних стандартів базової і повної середньої освіти та питання особистісної зорієнтованості навчальної програми з фізкультури / М. Павлюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 20-22
3497. Паламарчук, І. А. Розвиток індивідуальних здібностей учнів середнього шкільного віку на заняттях з фізичного виховання / І.А. Паламарчук // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 96-98
3498. Палатний, І. А. Методичні рекомендації до командного проходження етапів "крос-походу» (траверс схилу, переправа через річку по колоді) із самонаведенням та зняттям перил / І.А. Палатний, Т.Г. Лазенко, О.В. Ананьєв // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 140-143
3499. Петлицький, М. Методичні рекомендації для вчителів фізичної культури на 2003-2004 навчальний рік / М. Петлицький // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 59-60
3500. Петренко, І. Г. Основи загальнофізичного тренування туристів / І.Г. Петренко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 130-132.
3501. План спільної роботи Міністерства освіти і науки України та Федерації футболу України із впровадженням уроку фізичної культури з елементами футболу в школах України в 2003 р. // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N2. - С. 2-3
3502. Присажнюк, С. Уроки фізичної культури у другому класі / С. Присажнюк // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 38-42
3503. Присажнюк, С. Уроки фізичної культури у першому класі / С. Присажнюк // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N2. - С. 28-35
3504. Присажнюк, С. Уроки фізичної культури у першому класі / С. Присажнюк // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 32-38
3505. Присяжнюк, С. Уроки фізичної культури у другому класі: (Перший семестр) / С. Присяжнюк //Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 37-42
3506. Присяжнюк, С. Уроки фізичної культури у другому класі:(Перший семестр) / С. Присяжнюк //Фізичне виховання в школі. - 2003. - N1. - С. 43-49
3507. Присяжнюк, С. Уроки фізичної культури у першому класі: (Друга пол. 2 семестру) / С. Присяжнюк // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 33-37
3508. Присяжнюк, С. Уроки фізичної культури у першому класі: (Перша половина 2 семестру) / С. Присяжнюк // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N1. - С. 39-42
3509. Прохорчук, О. Фізичне виховання в системі розвивального навчання / О. Прохорчук // Завуч. - 2003. - №34. - С. 17-18
3510. Ротерс, Т. Т. Уроки ритмики в школе : учеб. пособие для учителей / Гл. упр. образования и науки Луган. обл. гос. администрации, Луган. ин-т последиплом. образования, Луган. пед. ун-т им. Тараса Шевченко. - Луганск : ПКФ"Знание", 2003. - 211 с. - Бібліогр.: с. 210 (4 назв).
3511. Столітенко , Є. Навчання техніки гри у футбол / Є. Столітенко // Освіта. - 2003. - №: 40-41, (3-10 вересня). - С. 14
3512. Столітенко, Є. Організація курсів з методики викладання футболу / Є. Столітенко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 12-17
3513. Столітенко, Є. Урок фізкультури з елементами футболу в 2 класі / Є. Столітенко // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N1. - С. 22-24
3514. Столітенко, Є. Урок фізкультури з елементами футболу в 3 класі / Є. Столітенко // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N2. - С. 6-9
3515. Столітенко, Є. Урок фізкультури з елементами футболу в 4 класі / Є. Столітенко // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 21-24
3516. Столітенко, Є. Уроки фізкультури з елементами футболу в 5 класі / Є. Столітенко // Фізичне виховання в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 22-26
3517. Урок физкультуры в современной школе : методические рекомендации для учителей: Методическое пособие для учителей физ. культуры общеобразоват. школ. Вып. 2. Футбол / Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова ; Департамент образования Москвы, Центр организац.-метод. обеспечения физ. воспитания. - Москва : Советский спорт, 2003. - 72 с.
3518. Урок футболу: підсумки та перспективи // Освіта. - 2003. - №56(10-17 грудня): (спецвипуск)
3519. Фокин, Г. Ю. Уроки физкультуры в начальной школе : 1-4 кл.: Пособие для учителя физкультуры / Г.Ю. Фокин . - (Начальная школа: воспитание и обучение) (Приложение к журналу "Дошкольник. Младший школьник" ; вып. 3). - Москва : Школьная Пресса, 2003. - 224 с.
3520. Шеремет, І. Учитель фізичної культури і антиалкогольне виховання старшокласників / І. Шеремет // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N1. - С. 52-53
3521. Шиян, Б. Комп'ютерні технології у фізичному вихованні / Б. Шиян, О. Скалій // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N2. - С. 40-45

Див. 835, 3729, 6951, 6973, 6985, 6998.
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА
3522. Гайдамака, О. Календарне планування до програми "Мистецтво", 1 клас / О. Гайдамака, О. Калініченко, Л. Масол // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 41-43
3523. Гайдамака, О. Календарне планування до програми "Мистецтво", 1 клас / О. Гайдамака, О. Калініченко, Л. Масол // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 28-31
3524. Гаркавенко, Л. Психологія і мистецтво ( розробка для 10-11 класів) / Л. Гаркавенко // Мистецтво та освіта. - 2003. - N3. - С. 53-55
3525. Гонтова, Л. Програма інтегрованого курсу "Історія мистецтв як культурний текст" / Л. Гонтова, Г. Нікітіна, О. Синьогіна // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 38-49
3526. Демченко, І. До питання розвитку художньої творчості учнів початкової школи / І. Демченко //Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 45-46
3527. Демченко, І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами мистецтва / І. Демченко //Початкова школа. - 2003. - N7. - С. 22-23
3528. Конвай, В. Театральне мистецтво у нас - дуже любить кожен клас! / В. Конвай // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 49-51
3529. Любарська, Л. Образотворче мистецтво: Навчальні програми для 4-річної початкової школи. 4 клас / Л. Любарська, М. Резніченко, О. Протопопова // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 22-28
3530. Масол, Л. Особливості впровадження програми "Мистецтво" у контексті предметно-інтегративної освіти / Л. Масол // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 42-44
3531. Мистецтво: Навчальні програми для 4-річної початкової школи. 4 клас / Масол Л., Бєлкіна Е., Бзовська Л., Даниленко О., Корнілова О., Оніщенко О., Очеретяна Н., Павленко О., Рагозіна В., Терещенко О. // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 13-19
3532. Мистецтво: Програма для 4-річної початкової школи. 3 клас / Масол Л., Бєлкіна Е., Бзовська Л., Даниленко О., Корнілова О., Оніщенко О., Очеретяна Н., Павленко О., Рагозіна В., Терещенко О. //Початкова школа. - 2003. - N1. - С. 13-20
3533. Підгреб'я, Н. Мистецтво країн давнього світу / Н. Підгреб'я // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 49-50.
3534. Шевчук, І. Розвиток творчих здібностей особистості на уроці ліплення / І. Шевчук // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 22-23
3535. Щолокова, О. П. Інтеграційні засади вивчення курсу "Мистецтво" у початковій школі / О.П. Щолокова // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 118-124

Див. 2353, 3888, 3902, 6314.
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
3536. Бойко, І. М. Форми, методи та перспективи викладання образотворчого мистецтва в загальноосвітніх закладах м.Дніпропетровська / І. М. Бойко // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 16-20
3537. Бондар, В. Сучасний урок образотворчого мистецтва - спільна творча діяльність вчителя та учнів. / В. Бондар // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 37-39.
3538. Власова, В. Морозні візерунки на вікні : (Урок з мистецтва у 3-му класі) / В. Власова //Мистецтво та освіта. - 2003. - N1. - С. 38-40.
3539. Гедвілло, О. І. Художньо-конструкторська діяльність як основа формування елементів дизайнерського мислення / О.І. Гедвілло, О.В. Фєдосюткіна // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 141-148
3540. Жеденко, Л. Картина Леонардо да Вінчі "Джоконда". / Л. Жеденко // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 35-36.
3541. Калініченко, О. Колір та засоби передачі простору у зображенні пейзажу / О. Калініченко // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 22-24
3542. Коваль, О. Мистецтво Відродження в Італії : урок-подорож картинною галереєю епохи Відродження / О. Коваль // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 41-42.
3543. Колесниченко, Т. Гра з шедевром : (Жан Етьєн Ліотар "Шоколадниця") / Т. Колесниченко //Мистецтво та освіта. - 2003. - N1. - С. 37-38.
3544. Кондратова, В. Шевченко- художник і поет : (Розробка уроку з образотворчого мистецтва з використанням комп'ютерної графіки) / В. Кондратова // Мистецтво та освіта. - 2003. - N1. - С. 40-42.
3545. Костенко, С. Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину : (Малювання по темі за уявою) / С. Костенко // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 40.
3546. Кравчук, Ф. Аналіз живописних творів як метод формування композиційних умінь в учнів 5-7 класів / Ф. Кравчук // Мистецтво та освіта. - 2003. - N3. - С. 38-43
3547. Любарська, Л. Особливості роботи за програмою з образотворчого мистецтва у 3 класі / Л. Любарська // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 32-3
3548. Марчук, Ж. Узагальнення знань у формі уроку - КВК / Ж. Марчук // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 38-41
3549. Мельник, С. Розвиток художніх здібностей особистості / С. Мельник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - 2003. - Вип. 9. - С. 115-120
3550. Пічкур, М. Педагогічне керування формуванням художнього сприйняття школярів / М. Пічкур //Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 14-19
3551. Пацевич, С. Не інформувати, а формувати : З досвіду проведення народознавчих уроків образотворчого мистецтва / С. Пацевич // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N6. - С. 70-73
3552. Попова, І. І. Зображення рослинних форм у натюрмортах Європи ХVII і ХІХ століть : урок сприймання образотворчого мистецтва. 7 клас / І.І. Попова // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 43-44.
3553. Попова, І. І. Квітка - улюблений мотив української народної творчості : урок сприймання образотворчого мистецтва. 5 клас. / І.І. Попова // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 45.
3554. Редчук, Г. Бесіди з образотворчого мистецтва / Г. Редчук // Початкова школа. - 2003. - N10. - С. 25-28
3555. Ростовський, О. Музика: Навчальні програми для 4-річної початкової школи. 4 клас / О. Ростовський, Р. Марченко, Л. Хлєбникова // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 19-21
3556. Сопільняк, М. Особливості закладів культури і мистецтв у формуванні професійних якостей майбутніх художників-майстрів / М. Сопільняк // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. – N7. - С.36-38.
3557. Сопільняк, М. Персоніфікований підхід до пошуку шляхів навчання образотворчого мистецтва / М. Сопільняк // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 57-59.
3558. Токар, І. І. "Поле чудес" : урок-гра. 5 клас / І.І. Токар // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 46.
3559. Томашевський, В. В. Організація творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва / В.В. Томашевський // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 130-134.
3560. Трач, С. К. Уроки образотворчого мистецтва. 4(3) клас : посібник для вчителя / С. К. Трач. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2003. - 110, [1] с. - Бібліогр.: с. 111 (23 назви).
3561. Уроки образотворчого мистецтва в початковій школі // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003. - №: 9. - 96с.
3562. Федун, С. Лінійна перспектива / С. Федун // Мистецтво та освіта. - 2003. - N3. - С. 43-44
3563. Чен, Н. В. Образотворче мистецтво. 1 клас : Метод. розробки уроків / Н.В. Чєн, І.О. Малиніна, В.В. Голубєв ; Ред. Н.В. Очеретяна. - Х. : Скорпіон, 2003. - 125,[1] с.
3564. Швець, О. М. Види художньої діяльності з паперу : Метод. посібник [для вчителів початкових класів] / Центр дит. та юнац. творчості Ленін. р-ну. - Запоріжжя : Поліграф, 2003. - 71 с.
3565. Шкаберіна, Г. Мереживо з металу : (урок з образотворчого мистецтва в 3-му класі) / Г. Шкаберіна // Мистецтво та освіта. - 2003. - N1. - С. 26-28.
3566. Шульга, І. "Хазяїн року" - стилізована композиція в колі / І. Шульга // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 41-42
3567. Шуневич, Н. Українська народна художня кераміка. Косів (Урок з образотворчого мистецтва) / Н. Шуневич // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 27-30
3568. Янчук, О. Силуетні начерки постаті людини в різноманітних положеннях / О. Янчук //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 33-35
Див. 937, 1960, 2009, 2013, 2133, 2134, 2284, 2466, 6845, 7012.
МУЗИЧНА ОСВІТА В ШКОЛІ

3569. Андрук, А. А. Музична творчість молодших школярів у класі фортепіано / А.А. Андрук // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. -С.46-48
3570. Афанас'єва, Н. В. Вивчення творчості сучасних українських композиторів в загальноосвітній школі (методичні рекомендації) / Н.В. Афанас'єва, Т.І. Гризоглазова // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 156-161
3571. Браницька, Т. Р. Методика формування інтересу до музикування на народних інструментах з учнями молодших класів / Т.Р. Браницька // Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 4. - С. 165-172
3572. Будолак, Л. Жайвір крильцями тріпоче, він злетіти в небо хоче (Музика і художня праця в 1 класі) / Л. Будолак, Т. Наумова // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 19-21
3573. Букреєва, Г. Музичні ігри / Г. Букреєва // Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 44-49.
3574. Вікторова, М. В. Основи вокально-хорової роботи під час навчання учнів співу / М.В. Вікторова //Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 191-199
3575. Вивчення музики : Навч.-метод. посібник для вчителів: [В 2 ч.]. / Л.М. Масол, Ю.О. Очаковська, Л.В. Беземчук, Т.О. Наземнова. - Х. : Скорпіон, 2003.

[Ч.1]: 1-4 класи [Ред. О.В. Гайдамака].- 139c. [Ч.2] : 5-8 класи [Ред. Д.С. Демчишин].- 125 [2] c.


3576. Гаркавенко, Л. Музика - джерело емоцій та почуттів / Л. Гаркавенко, Н. Станішевська //Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 26-28,37
3577. Головська, В. Ю. Педагогічні умови формування музичної грамотності першокласників / В.Ю. Головська // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 43-45
3578. Гороховська Н. Казкові образи в музичних творах : урок-вистава з музики для учнів 1-го класу / Гороховська Н. // Початкова освіта. - 2003.-N17. - С.12.
3579. Гульц, О. А. Методико-теоретичні аспекти розвитку музичного сприйняття дітей під час слухання і аналізу музики / О.А. Гульц // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 147-152.
3580. Дмитракова, Л. Інструментарій шкільного педагогічного моніторингу з музики ( 5-6 класи) / Л. Дмитракова // Мистецтво та освіта. - 2003. - N3. - С. 50-52
3581. Дорошенко, Т. Інтеграція на уроках музики / Т. Дорошенко // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 25-27
3582. Жорнова, О. Сучасний урок музики в контексті соціокультурних контактів / О. Жорнова //Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 7-10
3583. Зеленецька, І. О. Співають діти на уроках музики початкових класів : навч.-метод. посібник для вчителів музики шк. різного типу, студ. муз.-пед. навч. закладів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : НПУ, 2003. - 218, [6] с.
3584. Іванченко, І. В. Педагогічні умови вдосконалення вокально-хорових умінь учнів на уроках музики / І.В. Іванченко // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 202-210
3585. Іванченко, І. Організація вокально-хорової роботи в процесі навчання учнів / Н. Гнесь // Вісник Прикарпатського ун-ту. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 18-25
3586. Із душі моєї пісня прорастає : пісні для дітей // Початкова освіта. - 2003.-N27. - 31с.
3587. Ізмаїлова, Е. Особливості музичного виховання дітей в кримськотатарській школі / Е. Ізмаїлова // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 55-57
3588. Ковальська, О. В. Естетичне виховання учнів основної школи в процесі музичного навчання / О.В. Ковальська // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 199-202
3589. Козир, А. В. Творча спрямованість вчителя музики у роботі зі співацькими колективами / А.В. Козир // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 96-100
3590. Кореняк, І. В. Оцінка як ефективний стимул результатів музичної діяльності школярів / І.В. Кореняк // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 52-53
3591. Крюкова, О. Художнє моделювання як об'єкт технологізації музичного виховання молодших школярів / О. Крюкова // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 106-113.
3592. Ласкій, І. Творчий портрет Миколи Колесси / І. Ласкій // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 58-59
3593. Липа, І. Стимули розвитку музичних інтересів підлітків / І. Липа // Вісник Прикарпатського ун-ту. Педагогіка. - 2003. - Вип.9. - С. 30-38
3594. Мартьянова, Г. Питання наступності в музичному вихованні шестилітнього першокласника / Г. Мартьянова // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 51-52
3595. Масол, Л. Музично-ритмічне виховання учнів у вальдорфських школах / Л. Масол // Рідна школа. - 2003. - N9. - С. 78-80
3596. Ніколаєнко, П. М. Комп'ютерна підтримка музичного навчання / П.М. Ніколаєнко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 74-77
3597. Оголь, А. Інтонація : (Розробка уроку в 2-му класі з поглибленим вивченням музики) / А. Оголь //Мистецтво та освіта. - 2003. - N1. - С. 13-16.
3598. Онопченко, А. М. Творча діяльність учнів на уроках музики як педагогічна проблема / А.М. Онопченко // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 51-52
3599. Опанасюк, О. Г. Розвиток музичних здібностей у дітей молодшого шкільного віку / О.Г. Опанасюк; Н.П. Кукленко // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 29-30
3600. Ороновська, Л. Розвиток творчої активності молодших школярів на уроках музики / Л. Ороновська // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 55-57
3601. Паровик, Л. Й. Педагогічні особливості аналізу музичних творів зі школярами / Л.Й. Паровик //Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 64-69
3602. Печерська, Е. Музичні ігри - осередок виховання дружніх стосунків у колективі / Е. Печерська, Т. Полтавцева // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 24-27
3603. Радчук, Н. Нововведення на уроках музики / Н. Радчук // Мистецтво та освіта. - 2003. - N3. - С. 44-49
3604. Ростовський, О. Особливості роботи за програмою "Музика" у 3 класі / О. Ростовський, Л. Хлєбникова // Початкова школа. - 2003. - N8. - С. 55-58
3605. Скорик, Т. Музика на уроках читання / Т. Скорик // Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 40-43
3606. Ткаченко Л. Особливості уроку музики як шкільного предмета і як уроку мистецтва / Ткаченко Л., Савчук Л. // Завуч. - 2003.-N1. - С.10-11.
3607. Тодосієнко, Н. Формування у молодших школярів готовності до сприймання музики / Н. Тодосієнко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2003. - Вип. 1-2 (28/29). - С. 90-94
3608. Трегуб, Б. Застосування музичних синтезаторів YAMAHA в школі / Б. Трегуб // Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 63.
3609. Турковська, К. О. Перспективи розвитку системи музичної освіти і виховання школярів в сучасних умовах / К.О. Турковська // Вісник студентського наукового товариства / Відп. ред. М.Г. В'ялий. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 25-28
3610. Тхай, Н. Л. Музичні ігри / Н.Л. Тхай // Все для вчителя. - 2003. - №32-33. - С. 80-81.
3611. Хлєбнікова, Л. Музичні олімпіади в Одесі / Л. Хлєбнікова // Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 56-60.
3612. Юрченко, В. І спів пташиний вабить душу / В. Юрченко, Г. Заровська // Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 42-44.
3613. Ярошенко, О. Теоретичні передумови використання музики як дидактичного засобу в процесі викладання математики в школі / О. Ярошенко // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 214-217.

Див. 2466, 3555, 3890-3892, 3911, 4422, 6967.
Хореографія

Див. 907, 916, 3901, 5998.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка