Педагогічна бібліографія


ВАЛЕОЛОГІЯ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯСторінка19/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   53

ВАЛЕОЛОГІЯ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

3266. Горащук, В. П. Формирование культуры здоровья школьников (теория и практика) / Луган. гос. пед. Ун-т им. Тараса Шевченко. - Луганск : Альмаматер, 2003. - 374 с. - Бібліогр.: с. 352-373 (233 назв.).
3267. Інтегрований курс "Основи здоров"я": Навчальні програми для 4-річної початкової школи / Бібік Н., Бойченко Т., Коваль Н., Манюк О. // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 43-49
3268. Коваль, Н. Календарне планування уроків з курсу "Основи здоров'я" / Н. Коваль // Початкова школа. - 2003. - N8,9. - С. 50-55,46-50
3269. Лохвицька, Л. До школи зі знаннями про здоров'я / Л. Лохвицька // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 6. - С. 113-122.
3270. Медичні поради вчителям і учням: Інтерв"ю з лікарем В.Берсенєвим // Дивослово. - 2003. - N7. - С. 76-77
3271. Рибачук, І. Про завдання науково-методичного забезпечення проблеми формування духовної культури, здорового способу життя дітей та молоді в аспекті розвитку їх ціннісних орієнтацій / І. Рибачук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 62-64
3272. Свириденко С. Формування культури здоров'я школярів / Свириденко С. // Шкільний світ. - 2003.-N19. - С.1,3.
3273. Філіпп'єва, О. А. Філософські основи валеологічного виховання / О. А. Філіпп'єва // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки . - 2003. - С. 344-350
3274. Федорченко, В. К. Валеологія та анімація в системі теоретико-освітньої підготовки туристських кадрів [] / В. К. Федорченко // Проблеми освіти. - К., 2003. - Вип. 30. - С. 24-33.

Див. 927, 962, 3236, 3492, 3493, 3662, 3696, 3790, 3949, 4009, 40447, 4153, 4247, 4398
БЕЗПЕКА ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

3275. Верещака, М. П. Формування навичок з безпеки життєдіяльності на заняттях з електро-радіотехнічних дисциплін / М.П. Верещака, Т.Ю. Верещака // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 124-129
3276. Осколок, Л. Методика проведення Дня ОБЖ у початковій школі / Л. Осколок, С. Маняка, А. Фартушна // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 30-32
3277. Охорона праці в школі / упоряд. Н. Мурашко. - (Директор школи. Бібліотека) (Сільська школа України. Бібліотека) (Бібліотека "Шкільного світу"). - Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.

До збірника увійшли офіційні документи та зразки типових документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.


3278. Петухова, Т. А. Психологічні аспекти комунікативного компонента культури безпеки життєдіяльності / Т.А. Петухова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 185-189.
3279. Сидорчук, Л. А. Дидактичні особливості уроку основ безпеки життєдіяльності / Л.А. Сидорчук //Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 135-137
3280. Скобелєв, О. Щоб вогонь був другом: Методичні поради щодо вивчення теми "Пожежна безпека" з учнями 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Скобелєв // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 51
3281. Скобелєв, О. Щоб вогонь був другом: Методичні поради щодо вивчення теми "Пожежна безпека" з учнями 4 класу / О. Скобелєв // Початкова школа. - 2003. - N3. - С. 43
3282. Урум, Н. С. Формування ставлення до безпеки життєдіяльності у школярів / Н.С. Урум //Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2003. - Вип. 14 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 79-81
3283. Шипко, А. Л. Формування навичок безпеки життєдіяльності в туристських походах / А.Л. Шипко //Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 218-222.


ГЕОГРАФІЯ

3284. Безбородько, Ю. Формування географічних знань через поетичні образи (на прикладі теми "Річки" в 6 класі) / Ю. Безбородько // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 34-35
3285. Бойко, В. Витоки та значення вивчення курсу "Рідний край" / В. Бойко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 8-10
3286. Бондаренко, Г. Методичні проблеми шкільного і вузівського історичного краєзнавства / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 69-73
3287. Бугрій, О. Зв'язок теоретичного матеріалу із спостереженнями за погодою як умова активізації навчальної діяльності школярів / О. Бугрій // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 37-39
3288. Бугрій, О. Формування у школярів умінь і навичок читання карт / О. Бугрій // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 42-44
3289. Буличева, Т. В. Методика вивчення основних факторів формування столичної регіональної системи розселення / Т.В. Буличева // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 47-49
3290. Васильченко, О. Урок на тему "Атмосфера" в 6 класі / О. Васильченко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 25-26
3291. Верьовкіна, І. Урок географії рідного краю ( 5-й клас) / І. Верьовкіна // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 31-32
3292. Власюк, В. Акровірші та віршовані загадки на уроках географії / В. Власюк // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 18-19
3293. Галалюк, Н. Урок-спектакль "Суд над урбанізацією" в 10 класі / Н. Галалюк // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 32-33
3294. Галатюк, Н. Методика роботи з цифровим матеріалом на уроках географії / Н. Галатюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 23-26
3295. Гентош, О. А. Географічні ігри та розваги / О.А. Гентош // Все для вчителя. - 2003. - №32-33. - С. 72-75.
3296. Гончаренко, Л. А. Топонімія рідного краю в шкільному курсі географії / Л.А. Гончаренко //Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 199-205
3297. Гусь, Н. Література на уроках географії: Завдання для самостійної роботи учнів / Н. Гусь //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 51-53
3298. Дітчук, І. Л. Географія : держ. підсумк. атестація: 11-й кл. / І. Дітчук, О.Заставецька. - Т. : Газ. "Підруч. і посібники", 2003. - 127 с.
3299. Жемеров, О. Модернізація географічної освіти: досвід, проблеми, перспективи / О. Жемеров, В. Корнєєв // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 53
3300. Зіменок, Л. Урок КВК на тему "Південна Америка" / Л. Зіменок // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 28-29
3301. Кобернік, С. Сучасний підручник з географії та проблеми його вдосконалення / С. Кобернік //Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 11-14
3302. Ковальська, К. В. Активні методи пропагування краєзнавства й туризму в шкільному курсі географії / К.В. Ковальська // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 214-217.
3303. Конарчук, В. Урок-гра "Географічний марафон" / В. Конарчук // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 20
3304. Копиця, В. Узагальнювальний урок-гра з теми "Африка" / В. Копиця // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 32-33
3305. Корнєєв, В. Географічна освіта: вчора, сьогодні, завтра / В. Корнєєв // Рідна школа. - 2003. - N7. - С. 47-49
3306. Корнєєв, В. П. Дидактичні вимоги до комп'ютерних програм з географії / В.П. Корнєєв //Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 25-27
3307. Корнєєв, В. Самостійні роботи із загальної географії в 6 класі / В. Корнєєв, Г. Ламекіна // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 36-37
3308. Корнєєв, В. Філософія підручника географії / В. Корнєєв // Освіта. - 2003. - №58(17-24 грудня). - С. 14-15
3309. Корнєєв, О. Історіографія вітчизняного шкільного географічного краєзнавства / О. Корнєєв //Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 36-38
3310. Кравчук, О. Посилення практичної та суспільної цінності змісту шкільної географії / О. Кравчук //Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 43-44
3311. Крушніцький, М. Ефективність методів навчання географії / М. Крушніцький // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 38-40
3312. Кудирко, В. І. Проблемний підхід у навчанні географії / В.І. Кудирко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 144-146
3313. Ламекіна, Г. Самостійна робота учнів у процесі вивчення географії:( експериментальний аспект) / Г. Ламекіна // Рідна школа. - 2003. - N1. - С. 40-42
3314. Литвинчук, О. Урок-гра на тему "Особливості природи океанів" (7 клас) / О. Литвинчук //Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 30-31
3315. Литвинчук, О. Урок-залік до теми "Україна на карті світу" / О. Литвинчук // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 28
3316. Міненкова, Л. М. Вимірювальні роботи на місцевості у 8-му класі / Л.М. Міненкова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 11-12,37
3317. Мащенко, О. М. Шкільна географічна освіта в Україні в епоху глобалізації: пошуки шляхів реформування / О.М. Мащенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". - Полтава : АСМІ, 2003. - Вип. 5 (32). - С. 31-41
3318. Медвєдєв, М. Географічні сканворди / М. Медвєдєв // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 50-51
3319. Мельничук, Л. Зміцнення позицій шкільної географії в 30-40-х роках ХХ століття / Л. Мельничук // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 45-47
3320. Мозолюк, Б. Робота з картографічним матеріалом як джерелом навчальної інформації на уроках географії / Б. Мозолюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 27-29
3321. Мойсеєва, С. Методика інтенсивного навчання в роботі з текстом підручника / С. Мойсеєва //Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 14
3322. Обозний, В. В. Методична організація навчального матеріалу підручників з краєзнавства / В.В. Обозний // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 114-120
3323. Осадчук, Г. Завдання-гра "Мій маєток" / Г. Осадчук // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 27
3324. Підоріна, Л. Особливості інтеграції знань у шкільній географічній освіті / Л. Підоріна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 29-32
3325. Павченко, З. Урок-наукова експедиція на тему "Льодовики" у 6 класі / З. Павченко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 20-22
3326. Паламарчук, Л. Основні напрями методичної роботи вчителів географії / Л. Паламарчук // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 49-50
3327. Пальчевський, С. Релаксопедичні уроки географії / С. Пальчевський // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 21-24
3328. Пестушко, В. Від харчування до географії харчування / В. Пестушко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 36-41
3329. Пестушко, В. Ю. Гуманітарні засоби навчання географії / В.Ю. Пестушко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 102-104
3330. Полєжаєва, С. Урок географії ( 8-й клас) / С. Полєжаєва // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 34-36
3331. Полєжаєва, С. Урок географії (8 клас) / С. Полєжаєва // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 34-36.
3332. Полохін, В. Г. Застосування дослідницького методу навчання на уроках географії. З досвіду роботи / В.Г. Полохін // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N11/12. - С. 36-40
3333. Полька, І. Вивчення тами "Грунти" в курсі "Фізична географія України" / І. Полька // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 28-29
3334. Пушкарьова, А. Географічні ігри та розваги / А. Пушкарьова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 30-31
3335. Свиридова, О. Інтелектуальні ігри-конкурси з географії в 6 класі / О. Свиридова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 21-22
3336. Свиридова, О. "Карта - друга мова географії" (Як організувати на уроці роьоту з картою) / О. Свиридова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 26-28
3337. Седова, А. В. Природа Тюменского Севера. Экологические проблемы региона: (Обобщающий урок) / А.В. Седова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. - 2003 . - N7. - С. 52-54.
3338. Сорока, М. Формування соціокультурних знань у процесі вивчення географії України / М. Сорока // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 36-38
3339. Степанові Павловичу Позняку - 60 років // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 48
3340. Стогова, Л. Л. Эколого-краеведческий атлас "Ижора. Река и люди" / Л.Л. Стогова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. - 2003 . - N7. - С. 50-51.
3341. Столяров, Г. Франкфурт - на - Майні / Г. Столяров // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 42-44
3342. Ткаченко, О. Л. Застосування вправ тренінгу навчального діалогу в шкільному курсі економічної і соціальної географії України / О.Л. Ткаченко // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 153-156.
3343. Уварова, Г. Геоекологія. Програма для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничий профіль навчання (68 годин) / Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 4-6
3344. Уварова, Г. Майбутніх учених-географів виховує Мала академія наук / Г. Уварова, Г. Воронова, І. Чаус // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 36-37
3345. Уварова, Г. Сходинки до вершин педагогічної майстерності / Г. Уварова, С. Воробйовська // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 24-28
3346. Усова, Н. Такі різні ігри ... / Н. Усова // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 23-25
3347. Учитель учителів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 47
3348. Філончук, З. Машинобудівний комплекс України / З. Філончук // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 29-31
3349. Харченко, В. Навчально-розважальна гра з географії "Інтелектфієста" / В. Харченко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 31-32
3350. Чанцева, Н. Про викладання географії у 2003-2004 навчальному році / Н. Чанцева // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 51-52
3351. Черевко, І. Сучасні екзогенні гравітаційні процеси на території України / І. Черевко, М. Демчишин // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 39-41
3352. Шкільна географічна освіта у 2003/04 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 2-4
3353. Шмідт, Л. Виховання духовності школярів через пізнання фізичної суті явищ природи / Л. Шмідт // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 34-36
3354. Шоробура, І. "Проект єдиної школи на Вкраїні" як джерело дослідження розвитку географічної освіти / І. Шоробура // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 40-42
3355. Юхимович, О. Використання комп'ютерної техніки під час вивчення географії / О. Юхимович // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 16-20
3356. Я іду на урок... географії // Все для вчителя. - 2003. - № : 28. - 80с.

Див. 796, 859, 1110, 6931.

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

3357. Економіка в початковій школі // Початкова освіта. - 2003.-N31. - 16с.
3358. Лелюк, Ю. Економіка у початковій школі: необхідність та проблеми впровадження / Ю. Лелюк // Початкова освіта. - 2003. - №41. - С.2-3.

3359. Слободянюк, Н. Основи економічних знань у початкових класах / Н. Слободянюк // Початкова школа. - 2003. - N11. - С. 20-21
3360. Чужикова, В. Г. Становлення творчої особистості вчителя економіки / В.Г. Чужикова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 62-67.
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

3361. Терещук, Б. М. Трудове навчання: Темат. атестація : Завдання для контролю рівня навч. досягнень учнів 8-го кл. загальноосвіт. навч. закладів : навч. посіб. з техн. видів праці / Б.М. Терещук, В.І. Таташинський. - Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2003. - 147 с.
3362. Аврамчук, М. І. Комплексні роботи виготовлення совка / М.І. Аврамчук // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 59.
3363. Бєлошицький, О. До питання впровадження експериментальної профільної програми "Конструювання малогабаритної техніки" для учнів 10-12-х класів загальноосвітніх шкіл міста та села, технічних ліцеїв, коледжів і гімназій / О. Бєлошицький // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 128-132
3364. Білевич, С. Графічна задача як інтегратор знань з нарисної геометрії та креслення / С. Білевич // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 40-44
3365. Бербец, В. Контроль навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності / В. Бербец // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 21-25
3366. Блах, В. С. Особливості формування знань з охорони праці під час проведення занять з курсу "Обладнання для обробки харчових продуктів" / В.С. Блах // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 241-243.
3367. Бондар, Н. Запитання як засіб активізації мислення школярів на уроках креслення / Н. Бондар // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 34-37
3368. Боринець, Н. "Ізонитка" в трудовому навчанні / Н. Боринець, С. Вінська // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 36-37
3369. Боринець, Н. Планування занять з трудового навчання (обслуговуючі види праці) у 6 класі / Н. Боринець, Л. Денисенко, Л. Савченко; О. Романчук // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 12-18
3370. Боринець, Н. Про викладання трудового навчання у 2003-2004 навчальному році / Н. Боринець // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 54-59
3371. Борисова, С. Великоднє яйце з бісеру / С. Борисова // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 44-47
3372. Веремійчик І, І,. Календарне планування уроків трудового навчання. 3,4 класи / І, Веремійчик І //Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 53-57
3373. Веремійчик, І. Календарне планування уроків трудового навчання. 2 семестр / І. Веремійчик //Початкова школа. - 2003. - N1. - С. 62-63
3374. Веремійчик, І. Трудове навчання: Навчальні програми для 4-річної початкової школи. 4 клас / І. Веремійчик // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 36-38
3375. Веремійчик, І. Уроки праці в малокомплектній школі / І. Веремійчик // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 55-59
3376. Веремійчик, І. М. Трудове навчання : майстровиті руки: Підручник з труд. навчання для 3 кл. поч. шк. / І.М. Веремійчик ; М-во освіти і науки України. - Київ : Педагогічна думка, 2003. - 127 с.
3377. Веремийчик, И. М. Трудовое обучение : мастеровые руки: Учебник по труд. обучению для 3 кл. нач. шк.: Пер. с укр. / И.М. Веремийчик ; Мин-во образования и науки Украины. - Киев : Педагогічна думка, 2003. - 128 с.
3378. Вишневський, В. П. З досвіду викладання дисципліни "Основи підприємницької діяльності" / В.П. Вишневський, Т.О. Яновська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 247-250.
3379. Власова, Т. Ознайомлення з основами графічної грамоти на уроках трудового навчання / Т. Власова // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 29-33
3380. Волощук, І. Концептуальні засади розвитку творчих здібностей школярів / І. Волощук // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 4-9
3381. Гедвілло, О. І. Засоби наочності в трудовому навчанні: історія і сучасність / О.І. Гедвілло // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 71-75.
3382. Голіяд, І. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів як засіб цілеспрямованої практичної роботи на заняттях з креслення / І. Голіяд // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 48-50
3383. Голіяд, І. "Мудрий майстер" - просте вирішення актуальної проблеми / І. Голіяд, Д. Кільдеров // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 26-29
3384. Гуцан, Л. Етнодизайн українських трудових традицій і звичаїв / Л. Гуцан // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 18-19
3385. Демиденко, Т. Різні форми опису навчальної інформації на заняттях з обслуговуючої праці / Т. Демиденко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 43-45
3386. Денисенко, Л. І. Трудове навчання : підручник для 3 кл. почат. шк. / Л.І. Денисенко, В.П. Тименко ; М-во освіти і науки України. - Київ : Педагогічна думка, 2003. - 128 с.
3387. Дремова, Н. Паперова пластика - один із найдоступніших видів дизайну / Н. Дремова // Мистецтво та освіта. - 2003. - N2. - С. 49-50.
3388. Завдання IV етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 29-36
3389. Заровська, Л. І. Перенесення малюнка на тканину. Збільшення або зменшення малюнка. / Л.І. Заровська // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 60-61.
3390. Знамеровська, Н. П. Взаємозв'язок змісту дизайнерської діяльності та навчального матеріалу уроків обслуговуючої праці / Н.П. Знамеровська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 95-98.
3391. Інструктивно-методичний лист про вивчення трудового навчання та креслення у загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/2004 навчальному році // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 2-3
3392. Кіхтенко, С. С. Організація самостійної роботи старшокласників під час дослідження професій суспільного виробництва / С.С. Кіхтенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 159-164.
3393. Кавецький, В. Особливості вибору професії школярами в умовах ринку праці / В. Кавецький // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 23-26
3394. Каньковський, І. Всеукраїнський науково-практичний семінар з трудового навчання / І. Каньковський // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 55
3395. Кардаш, Н. Цікава "мозаїка" / Н. Кардаш // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 41-44
3396. Киригами. Зоосад. Творческое конструирование из бумаги : [Для детей 5-8 лет]: Учебно-методическое пособие для педагогико и родителей / Сост. Л.А. Парамонова. - (Растем и развиваемся).: Издательский дом "Карапуз", 2003. - [18] с.
3397. Климук, М. Художнє випилювання / М. Климук // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 22-25
3398. Коберник, О. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання / О. Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 3-7
3399. Коберник, О. Проектно-технологічна система трудового навчання / О. Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 8-12
3400. Коваленко, Т. Українська народна іграшка / Т. Коваленко // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 44-48
3401. Колендзян, Н. Козак - душа правдива / Н. Колендзян // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 49-51
3402. Кондратюк, Г. Вимоги до складання навчальних програм освітньої галузі "Технологія" для загальноосвітніх закладів / Г. Кондратюк, Л. Денисенко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 19-21
3403. Кондратюк, Г. Реалізація змісту модуля "Проектування та виготовлення виробів з металу" у програмах з трудового навчання для учнів 5-9 класів / Г. Кондратюк // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 7-13
3404. Кравченко, І. Ф. Реалізація взаємозв'язків з безпекою життєдіяльності людини при вивченні старшокласниками професій суспільного виробництва / І.Ф. Кравченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 172-176.
3405. Кравченко, Т. Використання інтерактивних методик на уроках трудового навчання / Т. Кравченко, О. Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 28-31
3406. Кравченко, Т. Використання інтерактивних методик на уроках трудового навчання / Т. Кравченко, О. Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 9-12
3407. Лебедєв, Д. Методична розробка заняття у творчому об'єднанні "Макетування та конструювання транспортної техніки" / Д. Лебедєв // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 38-41
3408. Макаренко, Л. Як поєднати знання з трудового навчання і математики / Л. Макаренко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 20-21
3409. Масевич, Л. Великоднє шанування / Л. Масевич, К. Медвідь, Л. Степанова // Початкова школа. - 2003. - N4. - С. 33-36
3410. Мелентьєв, О. Екологічний аспект обгрунтування об'єкта проектування / О. Мелентьєв // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 26-27
3411. Морев, О. О. Формування економічної культури на уроках трудового навчання засобами методики розвитку критичного мислення / О.О. Морев // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 104-106.
3412. Муртазаева, Э. М. Организационные формы художественного труда в начальных классах школ с крымскотатарским языком обучения / Э.М. Муртазаева // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 187-193.
3413. Науково-методичний комплекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності " Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання ( обслуговуюча праця) " та спеціалізації " Прикладна і технічна творчість" напряму підготовки " Педагогічна освіта" / Дрогобицький держ. пед. ін-т ім. І. Франка ; Керівник авт. колективу Л. В. Оршанський. - Дрогобич : Каменяр, 2003. - 241 с.
3414. Огерчук, Л. Ю. Примерные тестовые задания по технологии для учащихся 1-4 классов : работа с бумагой и картоном / Л.Ю. Огерчук. - (Библиотека журнала "Школа и производство" ; вып. 15). - Москва : Школьная Пресса, 2003. - 48 с.
3415. Огерчук, Л. Ю. Программа по обучению технологии. 1-4 классы : обработка материалов / Л.Ю. Огерчук. - (Библиотека журнала "Школа и производство" ; вып. 15). - Москва : Школьная Пресса, 2003. - 32 с.
3416. Онищенко, І. М. О, щасливчик! : урок - гра / І.М. Онищенко // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 62-64.
3417. Оригамі // Сільська школа України. - 2003.-N2,3. - С.15-18,С.15-20.
3418. Павх, С. Використання творчих проектів на уроках обслуговуючої праці як методична проблема / С. Павх, Г. Мамус // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 63-68
3419. Планування занять з трудового навчання у 5 класі / Боринець Н., Денисенко Л., Савченко Л., Романчук О. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 15-20
3420. Пшеничний, М. В. Використання сучасного ручного обробного устаткування для занять у шкільних майстернях / М.В. Пшеничний, В.Ф. Пшеничний // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 150-154.
3421. Савенко, І. Програма трудового навчання для 10-12 класів за профілем "Основи графічного дизайну" / І. Савенко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 29-33
3422. Савицька, О. Клаптикова мозаїка для учнів 8 (9) класів / О. Савицька // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 27-28
3423. Савченко, Л. Реалізація змісту модуля "Людина і виробництво" на уроках трудового навчання у 5-9 класах / Л. Савченко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 12-17
3424. Сердюк, І. Урок-гра як прояв творчості учителя / І. Сердюк // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 17-18
3425. Сидоренко, В. К. Нові орієнтири трудового навчання в загальноосвітній школі / В.К. Сидоренко // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 128-135
3426. Сидоренко, В. Нові орієнтири реформування трудового навчання в загальноосвітній школі / В. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 7-10
3427. Сидоренко, В. Перспективи галузі "Технологія" в загальноосвітніх навчальних закладах України / В. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 4-7
3428. Солоненко, Н. Використання ідей основних шкіл управління в сучасному менеджменті / Н. Солоненко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 51-55
3429. Стадник, С. План-конспект заняття з технології виготовлення виробів з бісеру способом ткання / С. Стадник // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 26-29
3430. Стренакова, Г. В. Витинанка / Г.В. Стренакова // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 51-52.
3431. Ступка, С. С. Диво з паперу / С.С. Ступка // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 53-55.
3432. Терещук, А. Формування практичних умінь на уроках трудового навчання / А. Терещук, І. Терещук // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 32-35
3433. Терещук, Б. М. Трудове навчання: Темат. атестація : Завдання для контролю рівня навч. досягнень учнів 7-го кл. загальноосвіт. навч. закладів : Навч. посіб. з техн. видів праці / Б.М. Терещук, В.І. Таташинський. - Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2003. - 127 с.
3434. Тименко, В. Творимо світ казковий - метеликовий: Художня праця у 1 класі / В. Тименко, В. Шевченко // Початкова школа. - 2003. - N6. - С. 20-21
3435. Тименко, В. Трудове навчання: Навчальні програми для 4-річної початкової школи. 4 клас / В. Тименко, Л. Денисенко, В. Вдовченко // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 32-36
3436. Тименко, В. Художня праця: Навчальні програми для 4-річної початкової школи. 4 клас / В. Тименко // Початкова школа. - 2003. - N2. - С. 28-32
3437. Тимків, М. Верстат для обробки шкантів / М. Тимків // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 54
3438. Торубара, О. Урок з ручної обробки деревини у 8 класі / О. Торубара // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 17-18
3439. Трудове навчання: Темат. атестація : Завдання для контролю рівня навч. досягнень учнів 9-го кл. загальноосвіт. навч. закладів : навч. посіб. з техн. видів праці / Б.М. Терещук, В.І. Таташинський. - Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2003. - 139 с.
3440. Харитонова, В. Проектування і виготовлення виробів у техніці в'язання гачком / В. Харитонова //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 18-21
3441. Хоменко, Л. Методика розробки творчого проекту з технології пошиття виробів / Л. Хоменко //Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N4. - С. 22-26
3442. Хохліна, О. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-3 класів допоміжної школи з трудового навчання / О. Хохліна, Г. Мерсіянова // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 19-23
3443. Цідило, І. Комп'ютерні завдання для вивчення деяких індивідуальних особливостей технічного мислення учнів 8-9 класів у процесі трудового навчання / І. Цідило // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 68-72
3444. Цвілик, С. Наступність графічної підготовки вчителя трудового навчання в контексті сучасної педагогічної технології / С. Цвілик // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N3. - С. 33-36
3445. Чечотка, М. Розвиток народної вишивки Волинського Полісся / М. Чечотка, Т. Кузьміна //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 33-34
3446. Чикаленко, Р. В. Народна іграшка : 5 клас / Р.В. Чикаленко // Все для вчителя. - 2003. - №34. - С. 56-58.
3447. Чумак, А. С. Особистісно-орієнтовний підхід до учнів основної школи при проведенні занять з ручної художньої праці / А.С. Чумак // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 250-253
3448. Шаповалова, О. О. Основні джерела формування змісту розділу "Житло та присадибна ділянка"" в курсі "Домознавство" / О.О. Шаповалова, О.В. Лихолат // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 193-198.
3449. Шульга, О. Ножівка слюсарна / О. Шульга, М. Пригодій // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 52-53
3450. Ящук, С. Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання / С. Ящук // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N2. - С. 13-16

Див. 802, 854, 988, 6317.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка