Педагогічна бібліографія


АСТРОНОМІЯ 3139. Ващенко, ОСторінка18/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53

АСТРОНОМІЯ

3139. Ващенко, О. Питання астрономії у курсах природничих наук / О. Ващенко, Г. Бойко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 41
3140. Головко, М. Космонавтика на початку третього тисячоліття / М. Головко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 50-54
3141. Криськов, Ц. Учням - про астрологію / Ц. Криськов // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 39-41
3142. Панько, О. О. Використання ресурсів мережі Інтернет при вивченні астрономії / О. О. Панько // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 44-45
3143. Шигонова, О. Спостереження Сонця та метеорних потоків / О. Шигонова // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 31-38.
Див. 3090.

ХІМІЯ

3144. Бабенко, О. Реалізація загальнодидактичних і специфічних принципів навчання хімії / О. Бабенко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 51-54
3145. Базелюк, І. Уроки ужиткової хімії. Засоби догляду за ротовою порожниною / І. Базелюк //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 35-37
3146. Барабаш, Ц. Диференційований підхід до учнів при розв'язуванні задач з хімії / Ц. Барабаш //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 21-22
3147. Баранова, І. Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук / І. Баранова // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 39-41
3148. Березан, О. Розвиток розумової активності учнів на уроках хімії / О. Березан // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N9. - С. 61-64.
3149. Буринська, Н. Про обсяг і характер домашніх завдань з хімії / Н. Буринська // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 23-24
3150. Буринська, Н. Ще раз про валентність у шкільному курсі хімії / Н. Буринська // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 2-3
3151. Бусько, Г. Система диференційованих завдань як засіб розвитку особистості учня / Г. Бусько //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 42-48
3152. Власенко, О. Завдання екологічного змісту в навчанні хімії / О. Власенко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 54-55
3153. Гиря, О. Методичні підходи до формування у школярів понять про метали / О. Гиря // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 40-43
3154. Гончарук, С. Як зацікавити учнів до вивчення хімії / С. Гончарук // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 38-40
3155. Гузик, Н. П. Программы индивидуальной проработки учебной информации для смышленных, но не желающих знать химию, для тех, кто любит на уроке просто поиграться: (Работа оценивается 1-3-мя баллами по 12-бальной шкале) / Н.П. Гузик // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 17-18
3156. Елементи безпеки життєдіяльності в курсі хімії / Дивак В., Нечипоренко Л. та ін. // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 28-29
3157. Заблоцька, О. Поняття про оптичну ізомерію в поглибленому курсі органічної хімії / О. Заблоцька // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 52-55
3158. Зламанюк, Л. Проблеми навчання хімії: наше бачення їх розв'язування / Л. Зламанюк, Л. Ткачук, Т. Шеремет // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 31-33
3159. Козак, О. Дослідження рівня засвоєння студентами знань про хімічний зв'язок / О. Козак //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 49-51
3160. Кононенко, В. Ю. Зв'язок уявного і реального експерименту з моделюванням при вивченні хімії / В.Ю. Кононенко, О.Я. Лазаренко, В.В. Перейма // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2003. - Вип. 8. - С. 146-150
3161. Ліцман, Ю. Уроки узагальнення і систематизації знань з органічної хімії в класах хіміко-біологічного профілю / Ю. Ліцман // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 43-45
3162. Лашевська, Г. Як навчити учнів застосовувати знання з хімії. Уроки 2, 3. Вода / Г. Лашевська //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 9-12
3163. Лашевська, Г. Як навчити учнів застосовувати знання з хімії. Уроки 4, 5, 6. Кислоти / Г. Лашевська // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 4-8
3164. Лашевська, Г. Як навчити учнів застосовувати знання з хімії: Урок 1. Оксиди / Г. Лашевська // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 10-13
3165. Лукашова, Н. І. Модульно-розвивальне навчання як умови створення розвивального простору для учнів при вивченні органічної хімії / Н.І. Лукашова, Н.О. Падун, С.М. Лукашов // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 79-84
3166. Мітрясова, О. Методологічні аспекти інтегрованого підходу в хімії / О. Мітрясова // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N7. - С. 26-28.
3167. Мітрясова, О. Про міждисциплінарні зв'язки в органічній хімії / О. Мітрясова // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 52-53.
3168. Максимов, І. Про викладання хімії у 2003-2004 навчальному році / І. Максимов // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 41-42
3169. Максимов, О. Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з хімії / О. Максимов //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 38
3170. Максимов, О. Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів з хімії / О. Максимов //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 33
3171. Максимов, О. Структурування навчальної задачі як методична умова її розв'язування / О. Максимов, Н. Єрмак // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 49-51
3172. Нінова, Т. Комп'ютеризація навчального процесу при вивченні курсу "Хімічна екологія" / Т. Нінова // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 103-106
3173. Полячук, Ю. Виготовлення моделей на заняттях хімічного гуртка / Ю. Полячук // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 46-48
3174. Про викладання хімії в 2003/2004 навчальному році // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 6-9
3175. Програмно-методичний комплекс з хімії "Таблиця Менделєєва" / Винник О.Ф., Федченко В.М., Святська Т.М., Харченко Л.П. // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2003. - N8. - С. 39-41
3176. Рутіс, Л. М. Активізація процесу навчання на уроках хімії / Л.М. Рутіс // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 161-168
3177. Семешко, Л. Уроки самостійного засвоєння знань / Л. Семешко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 40-43
3178. Скляр, А. Експеримент із хітозаном у класах хіміко-біологічного профілю / А. Скляр, Г. Голобородько // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 19-21
3179. Староста, В. Складаємо завдання з хімії: обчислення за рівняннями хімічних реакцій / В. Староста // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 14-20
3180. Стоєцький, А. Орієнтовне поурочне планування з хімії, 8 клас / А. Стоєцький, Н. Галактіонова //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 25-26
3181. Стоєцький, А. Орієнтовне поурочне планування курсу хімії, 8 клас / А. Стоєцький, Н. Галактіонова // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 25-26
3182. Стоєцький, А. Орієнтовне поурочне планування курсу хімії: (8 клас) / А. Стоєцький, Н. Галактіонова // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 23-24
3183. Супрун, А. Урок з теми: "Глюкоза" / А. Супрун // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 12-13
3184. Федотова, Л. Еколого-краєзнавчий підхід до навчання хімії / Л. Федотова // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 42-44
3185. Форостовська, Т. Про концептуальні підходи до змісту курсу хімії у класах гуманітарного профілю / Т. Форостовська // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 48-49
3186. Хоменко, П. Функціональність знань як педагогічна проблема / П. Хоменко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 50-52
3187. Чайченко, Н. Встановлення взаємозв'язків між теорією і фактами в курсі хімії / Н. Чайченко //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 7-10
3188. Чайченко, Н. Сучасні дидактичні принципи в шкільній хімічній освіті / Н. Чайченко, О. Бабенко //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 17-22
3189. Яковішин, Л. Матеріали до уроку з теми: "Предмет хімії та історія її розвитку" / Л. Яковішин /

Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 13-15Див. 1000.
БІОЛОГІЯ. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

3190. Адріанов, В. Л. Методичні поради щодо підготовки учнівської молоді до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (наукових товариств учнів) / В.Л. Адріанов // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 121-123


3191. Білан, Н. Життя дається кожному одне / Н. Білан // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 39-42
3192. Білети для державної підсумкової атестації: Біологія, 11 клас // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 4-7
3193. Безруков, В. П. Олімпіада екологічних проектів / В.П. Безруков // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 61-71
3194. Вербицький, В. В. Вступ / В.В. Вербицький // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 3-5
3195. Головач, О. В. Використання міжпредметних зв'язків при викладанні екологічних дисциплін / О.В. Головач // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 78
3196. Гончар, О. Д. Форми і методичні прийоми навчання біології. 6 клас : метод. посіб. для вчителя / О.Д. Гончар, І.В. Мороз. - К. : Генеза, 2003. - 143 с.
3197. Григоров, А. Біологія- наука сьогодення / А. Григоров // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 146-150
3198. Драган, О. А. Джерела інформації вчителя-організатора додаткової освіти з біології / О.А. Драган // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 26-29
3199. Драган, О. А. Зміст додаткової освіти з біології / О.А. Драган // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 5-8
3200. Драган, О. А. Методи додаткової освіти з біології / О.А. Драган // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 14-26
3201. Драган, О. А. Основні моделі додаткової освіти з біології у сучасній школі / В.О. Козленко, О.А. Драган // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 8-12
3202. Евсеева, Е. А. Урок по теме "Многообразие земноводных. Их значение и охрана" / Е.А. Евсеева // Биология в школе : Научно-методический журнал. - 2003. - N8. - С. 35-39.
3203. Карєва, М. О. Програма гуртка біоіндикації / М.О. Карєва // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 111-121
3204. Кирій, С. Урок з теми: "Узагальнення знань про різноманітність рослинного світу" / С. Кирій //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 12-14
3205. Ковтун, В. Використання рослин-сукулентів на уроках біології, 6 клас / В. Ковтун // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 12-15
3206. Ковтун, В. Урок-екскурсія з теми: "Біогеоценоз широколистяного лісу" / В. Ковтун, К. Карпенко //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 26-29
3207. Козленко, В. О. Форми додаткової освіти з біології / В.О. Козленко, О.А. Драган // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 12-14
3208. Козленко, О. Практична робота з молекулярної біології за комп'ютерною програмою / О. Козленко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 15-17
3209. Комарова, О. В. Біологічна наука та навчальний предмет: проблеми взаємозв'язку / О.В. Комарова // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 156-161.
3210. Коновалова, Т. О. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології в розділі "Людина" / Т.О. Коновалова, О.Б. Спринь, С.А. Гриненко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 101-104.
3211. Костюченко, С. Міс "Няв". Позакласний захід для учнів 5-8 класів / С. Костюченко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 43-45
3212. Лазебна, О. Формування активної екологічної позиції школярів / О. Лазебна // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 58-60
3213. Логвіна-Бик, Т. Кімнатні рослини у навчанні біології / Т. Логвіна-Бик // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 9-11
3214. Міронець, Л. Дидактична гра "Біржа ерудитів" / Л. Міронець // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 21-24
3215. Мазур Л. Програма курсу "Екологія" для учнів 10-11(11-12-х) класів / Мазур Л. // Директор школи. - 2003.-N15. - С.7-10.
3216. Мазур, П. О. Планування території навчально-дослідної земельної ділянки / П.О. Мазур, В.Х. Тетюра // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 29-42
3217. Мазур, П. О. Сільськогосподарське дослідництво в структурі додаткової освіти з біології / П.О. Мазур, В.Х. Тетюра // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 42-53
3218. Макаревич, Н. Інтегрований урок біології та фізики в 11 класі / Н. Макаревич, С. Басюк //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 33-38
3219. Манорик, Л. П. Дослідництво в школах і позашкільних закладах України (дещо з історії питання) / Л.П. Манорик // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 123-132
3220. Мартинюк, Г. М. Особливості роботи з обдарованими дітьми при вивченні біологічних дисциплін / Г.М. Мартинюк // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 26-27
3221. Маслікова, І. Режисура особистісно-розвивального уроку біології / І. Маслікова // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 48-49
3222. Матяш, Н. Різнорівневі завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів з біології людини / Н. Матяш // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 14-19
3223. Маховська, В. Форми і методи тематичного оцінювання з біології / В. Маховська // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 43-44
3224. Методи дослідження. Констатуючий та формуючий експерименти // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 132-135
3225. Методика викладання біології : навч.-польовий практикум / Авт. колектив: Пащенко В.О., Гриньова М.В., Страшко С.В. та ін. ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2003. - 184,[1] с.
3226. Методика проведення місячника екологічної просвіти // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 71-75
3227. Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з біології у 9 та 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2002/2003 навчальному році // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 2-3
3228. Настека, Т. М. Зміст та структура лабораторно-практичних занять з курсу "біогеографія" / Т.М. Настека // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 67-68
3229. Неведомська, Є. Орієнтовне поурочне планування курсу біології, 8 клас / Є. Неведомська, Л. Горяна // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. – N4. - С. 27-32
3230. Неведомська, Є. Орієнтовне поурочне планування курсу біології , 8 клас / Є. Неведомська, Л. Горяна // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. – N5. - С. 27-32
3231. Неведомська, Є. Орієнтовне поурочне планування курсу біології: (8 клас) / Є. Неведомська, Л. Горяна // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 25-34
3232. Неведомська, Є. Про викладання біології у 2003-2004 навчальному році / Є. Неведомська //Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 43-48
3233. Неведомська, Є. Типологія навчальних завдань для формування біологічних понять / Є. Неведомська // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 30-33
3234. Неведомська, Є. Формування біологічних понять на різних ступенях пізнання / Є. Неведомська // Рідна школа. - 2003. - N6. - С. 38-44
3235. Недибалюк, Л. О. Зміст навчання підпорядковується потребам формування особистості школяра: (Конспект уроку-практикуму з біології в 9 кл. на тему: "Обдарованість і здібності, їхня природа. Розвиток здібностей у дітей" / Л.О. Недибалюк; С, Забіяка С // Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для освітян, батьків та юнацтва. - 2003. - N3. - С. 41-45
3236. Новикова, Н. Валеологічна підготовка педагога як складова його професійної компетентності / Н. Новикова // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 33-36
3237. Покутнєва, Н. А. Впровадження гуманістичних ідей та екологічного мислення в процесі викладання біології / Н.А. Покутнєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N11/12. - С. 41-44
3238. Пугачева, Н. І. Практична спрямованість шкільного курсу біології / Н.І. Пугачева, Г.А. Ліновицька // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 106-110
3239. Родінка, О. Ботанічний сад - наукова й навчальна база для підготовки майбутніх учителів / О. Родінка // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 37-39
3240. Романенко, Л. В. Модуль-проект в індивідуальній формі навчання біології / Л.В. Романенко //Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнтований збірник. - Київ, 2003. - С. 179-184. - Библиогр. в конце ст.
3241. Русан, Г. Л. Організація та зміст роботи учнівських об'єднань з тваринництва / Г.Л. Русан //Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 53-56
3242. Севериненко, О. Літні завдання учням з біології / О. Севериненко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 34-36
3243. Сердюк, В. Екологічна освіта і виховання в школі / В. Сердюк // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 44-46
3244. Суряднова, В. Урок-екскурсія до прісноводної водойми / В. Суряднова, В. Кравченко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 25-27
3245. Суряднова, В. Урок-екскурсія до прісноводної водойми / В. Суряднова, В. Кравченко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 20-25
3246. Суряднова, В. Урок-екскурсія на заплавні луки / В. Суряднова, В. Кравченко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 33-36
3247. Тематика дослідницької роботи : 135-249 // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 135-250
3248. Ткачова, л. З досвіду оцінювання навчальних досягнень учнів з біології / л. Ткачова, В. Маслова // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 30-31
3249. Увійди в природу другом // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003.-N6. - 96с.
3250. Філько, Л. Урок-подорож до лісової академії / Л. Філько // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 16-19
3251. Фруктова, Я. С. Застосування активних методів у навчанні учнів профільних класів загальної біології / Я.С. Фруктова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 150-154
3252. Хільчевський, В. Вода і людина / В. Хільчевський // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 42-43
3253. Чаюн, Л. Урок з теми: "Біогеоценоз та екосистема" (11 клас) / Л. Чаюн // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 18-21
3254. Чемерис, І. Конспект уроку з теми "Опора і рух" / І. Чемерис // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 38-39
3255. Чемерис, І. Конспект уроку з теми: "Будова і функції органів дихання" / І. Чемерис // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 19-22
3256. Червонецький, В. В. Дидактичні засоби оптимізації екологічної освіти в школі / В.В. Червонецький // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2003. - № 3 : Психолого-педагогічні науки. - С. 45-49
3257. Шевченко, А. Наше бачення змісту і структури курсу біології, 7 клас / А. Шевченко // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 48-51
3258. Шкільна біологічна освіта у 2003/2004 навчальному році // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 2-6
3259. Шкуратовська, Г. С. Тиждень біології у загальноосвітньому навчальному закладі / Г.С. Шкуратовська // Додаткова освіта з біології у сучасній школі : Науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді. - Київ, 2003. - № 1/2003. - С. 60-61
3260. Шкуратовська, Г. Тиждень біології у загальноосвітньому навчальному закладі / Г. Шкуратовська // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N8. - С. 48-49.
3261. Шухова, Е. Ботанічна екскурсія на міський ринок / Е. Шухова // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N6. - С. 38-41
3262. Юзбашева, Г. Про роботу обласної творчої групи вчителів природничого циклу / Г. Юзбашева //Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 37-38
3263. Я іду на урок... біології // Все для вчителя. - 2003.-N17-18. – 61 с.
3264. Я готуюсь до уроку біології. Складні уроки. 9-11 класи / Упоряд. В. Мишкіна, І. Дзеверін. - К. : Ред. загальнопед. газ., 2003. - 127 с.
3265. Ягенська, Г. Дотик до справжньої науки: (Із досвіду організації науково-дослідницької роботи учнів) / Г. Ягенська // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 33-35

Див. 3809,-3835, 3996, 4012, 4024,-4027.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка