Педагогічна бібліографія


ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИСторінка17/53
Дата конвертації05.05.2016
Розмір7.5 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   53

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

3016. Горячєв А. Завдання та ігри з інформатики : програма курсу у початковій школі / Горячєв А., Мірошниченко А.Мірошниченко Л. // Початкова освіта. - 2003.-N10. - С.6.
3017. Гріневич, Є. Програмний комплекс перевірки контрольних робіт з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" / Є. Гріневич // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 59-63
3018. Зайцева, Т. В. Методичні рекомендації до викладання розділу "Введення до програмування" / Т.В. Зайцева // Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал. - Херсон, 2003. - № 2. - С. 148-154
3019. Клименко, O. K. Про визначення інформації стосовно до інформатики / O.K. Клименко, В.Г. Хоменко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць. - Харків, 2003. - С. 237-239
3020. Лугова Т. Інформатика у 1 класі : поширене календарне планування для 1 класу / Лугова Т., Левшин М. // Освіта . - 2003.-N4-5(22-29 січня). - С.6-8.
3021. Мірошниченко, А. А. Методичний лист про викладання навчального предмета "Інформатика" в 2003-2004 навчальному році / А.А. Мірошниченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 139-144
3022. Майборода, О. В. Аналіз практики впровадження модульної організації навчання з інформатики у педагогічному коледжі / О. В. Майборода // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 128-137
3023. Матвієнко, О. В. Інформаційна освіта: інноваційні аспекти / О. В. Матвієнко. - К. : КНУКіМ, 2003. - 126 с. - Бібліогр.: с. 111-125 (359 назв).
3024. Морзе, Н. В. Методика навчання інформатики : метод. посіб. для вчителів загольноосвіт. навч. закладів. У 4 ч. / Ред. М.І. Жалдак. - К. : ТОВ "Навч. кн.", 2003. - 253 с.
3025. Петрів, В. Ф. Програмне забезпечення та методика вивчення програмування [Посібник для вчителів] / В. Ф. Петрів. - Л. : Оріяна-Нова, 2003. - 149 с.
3026. Теплицький, І. Комп'ютерне моделювання в системі шкільної освіти / І. Теплицький // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 54-56

Див. 6921.
ФІЗИКА

3027. Августин, Р. Про особливості вивчення питань енергозбереження в курсі фізики середньої школи / Р. Августин, Ю. Бачинський, В. Федорова // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2003. - Вип. 3'2003. - С. 99-103
3028. Аксельруд, В. Як "оживити" задачу з фізики / В. Аксельруд // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 37
3029. Атаманчук, П. Визначальні передумови управління навчанням фізики / П. Атаманчук // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 3-6.
3030. Афанасьєва, Н. Розробка засобів зворотного зв'язку для технологізації навчання фізики / Н. Афанасьєва, О. Марченко, Ю. Мінаєв // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 3-8.
3031. Баштовий, А. Використання мисленого експерименту як засобу вивчення квантової фізики / А. Баштовий, В. Баштовий // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 8-11.
3032. Благодаренко, Л. Технологія проведення уроку фізики в системі особистісно-орієнтованого навчання / Л. Благодаренко // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 89-92.
3033. Благодаренко, Л. Ю. Технологія модульного навчання фізики / Л. Ю. Благодаренко //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 24
3034. Богдан, Т. Використання плоских моделей для пропедевтики астрономічних знань на уроках фізики / Т. Богдан, В. Савченко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 16-17
3035. Борота, В. Формування культури енергозбереження в процесі вивчення фізики / В. Борота, Л. Борота // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 92-97.
3036. Бугайлов, О. Історико-методологічний підхід до формування структури і змісту шкільного курсу фізики / О. Бугайлов, М. Садовий // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 10-14.
3037. Бугайов, О. Наука і релігія в аспекті навчання фізики в середній загальноосвітній школі / О. Бугайов // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 18-22
3038. Бугайов, О. Програмно-методичний комплекс "Фізика - 7" [Рукопись] / О. Бугайов // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 146-148
3039. Бургун, І. Методика введення філософської категорії матерії під час вивчення фізики в 7 класі / І. Бургун // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 8-10
3040. Буяло, Т. Майкл Фарадей - Людина, Трудівник і Геній науки / Т. Буяло, Н. Коршак, Є. Коршак //Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - На 2 с. обкладинки, 13, 30
3041. Віднічук, М. Розв'язування винахідницьких задач методом репольного аналізу / М. Віднічук //Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 13-15
3042. Віднічук, М. Розв'язування винахідницьких задач методом репольного аналізу / М. Віднічук //Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 25-30
3043. Василівський, С. Деякі питання використання інформаційних технологій при вивченні фізики в середній школі / С. Василівський // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 34-36
3044. Величко, С. Результати створення, експериментальної перевірки навчального комплекту з оптики / С. Величко, С. Гайдук, І. Гладкий // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 73-79.
3045. Вовкотруб, В. Експеримент до вивчення кінематики обертового руху / В. Вовкотруб, Н. Подопригора, О. Кривенко // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 83-85.
3046. Вовкотруб, В. Ергономічні показники і ергономічна оцінка якості дидактичних засобів навчання фізики / В. Вовкотруб // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 79-83.
3047. Вовкотруб, В. Робота фізичного практикуму "Вивчення механічних коливань" в 11 класі / В. Вовкотруб, Н. Подопригора // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 10-13
3048. Возна, М. Співпраця та інтеграція у природничо-математичному циклі / М. Возна, М. Гром'як //Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 16-19
3049. Волинко, О. План-конспект уроку "Види й умови рівноваги" (Фізика, 9 клас. Частина 2. основи динаміки. Урок 31.) / О. Волинко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 4-6
3050. Волчанський, В. Математичне моделювання - провідна ланка фізичного експерименту / В. Волчанський, З. Філер // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 85-88.
3051. Галатюк, Ю. Керування процесом розв'язування творчої задачі / Ю. Галатюк // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 11-14
3052. Галатюк, Ю. Ознайомлення учнів з експериментальним методом пізнання в процесі виконання творчих лабораторних робіт / Ю. Галатюк // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 88-92.
3053. Гапончук, Г. Віртуальні лабораторні роботи / Г. Гапончук // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 92-94.
3054. Генов-Стешенко, О. Г. Інноваційний підхід до вивчення теми "електричний струм у напівпровідниках" в умовах особистісно-орієнтованого навчання / О.Г. Генов-Стешенко, Н. Сосницька //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 35-43
3055. Голота, О. Система уроків із статики в 9 класі / О. Голота // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 14-15
3056. Горішна, М. Властивості рідких кристалів та їх використання / М. Горішна, В. Савченко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 44-50
3057. Горбачук, І. Т. Симетрія і закони збереження в загальному курсі фізики / І.Т. Горбачук, Ю.А. Мусієнко // Вісник : Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 5. - С. 80-81
3058. Грицай, Ф. Універсальна газова стала та число Фарадея / Ф. Грицай // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 22-23
3059. Грудинін, Б. Творчі домашні експериментальні завдання учнів під час вивчення МКТ та основ термодинаміки / Б. Грудинін // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 30-33
3060. Гуляєва, Т. Лабораторні роботи з фізики як інтегруючий чинник / Т. Гуляєва, О. Сергєєв // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 94-99.
3061. Дідович, М. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини (Лабораторна робота) / М. Дідович // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 7-8
3062. Дідович, М. Про підручник "Фізика. 10 клас" / М. Дідович // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 24-26
3063. Давиденко, А. Турніри - нова форма позаурочної роботи з фізики / А. Давиденко, В. Колєбошин, Б. Кремінський // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 47-49
3064. Давиденко, П. Практичні завдання творчого характеру / П. Давиденко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 53-54
3065. Декарчук, М. Про фундаментальні фізичні теорії як засіб модернізації навчання фізики в основній школі / М. Декарчук // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 121-123. - ISBN 966-8089-10-3
3066. Дендеренко, О. О. Проблемне навчання як освітня технологія / О.О. Дендеренко, в.Д. Шарко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 13-14,35
3067. Дзюба, А. Застосування принципів і методів творчого мислення на уроках фізики / А. Дзюба // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 6-10.
3068. Електронний посібник: сьогодні - реальність, завтра - необхідний підручник / Сумський В., Тичук Р. та ін // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 19-24
3069. Єнін, В. Поєднане вивчення хвильової та геометричної оптики в класах з поглибленим вивченням фізики / В. Єнін, В. Савченко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 39-44
3070. Єфремова, О. Доведення від супротивного в шкільному курсі фізики / О. Єфремова, Г. Редько //Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 2-3
3071. Задніпрянець, І. Про вивчення фізики та астрономії у 2003-2004 навчальному році / І. Задніпрянець, В. Гавронський // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N22/24. - С. 40-41
3072. Іваницький, О. Конструктивні особливості сучасних узагальнених технологій навчання фізики / О. Іваницький, Л. Лісіна // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 123-127.
3073. Калапуша, Л. Формування поняття "модель" в учнів загальноосвітніх шкіл / Л. Калапуша, В. Савош // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N1(37). - С. 47-49
3074. Каплун, С. До методики формування понять напруженості та потенціалу електричного поля / С. Каплун, В. Решетняк // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 2-6
3075. Кнорр, Н. Вивчення спецкурсу "Основи теорії розв'язування задач у класах з поглибленим вивченням фізики / Н. Кнорр // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 28-30
3076. Кобель, Г. XL Всеукраїнська олімпіада з фізики / Г. Кобель // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 59-65
3077. Ковальова, Ю. Польові транзистори в шкільному курсі фізики / Ю. Ковальова, С. Рябець //Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 102-104. - ISBN 966-8089-10-3
3078. Коновал, О. Формування уявлень про відносність та взаємозв'язок електричного та магнітного полів при вивченні електромагнетизму / О. Коновал // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 135-141.
3079. Коршак, Є. Зміни кінетичної та потенціальної енергії / Є. Коршак, В. Нижник, В. Сиротюк //Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - На 3 с. обкладинки
3080. Костюкевич, Д. Урок з теми: "Умова рівноваги важеля. Момент сили" / Д. Костюкевич, Н. Ніженець // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 6-9
3081. Кошарний, О. І. Комп'ютерне моделювання фізичних процесів у курсі загальної фізики / О.І. Кошарний, Л.Ю. Мельничук, О.В. Мельничук // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 6. - С. 253-259
3082. Кремінський, Б. Олімпіада юних фізиків / Б. Кремінський, В. Смолянець // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 50-54
3083. Кузьменко, Л. Демонстраційний експеримент - джерело знань учнів / Л. Кузьменко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 36-37
3084. Куликовський, С. Рівневі задачі. (З досвіду вивчення фізики в Німеччині) / С. Куликовський //Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 43-49
3085. Лисак, В. Реалізація особистісно орієнтованого підходу засобами фронтального експерименту з оптики / В. Лисак // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 108-112.
3086. М'ягченко, Ю. О. Особливості розв'язування задач із оптики / Ю.О. М'ягченко // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. - 2003. - N8(12). - С. 17-18
3087. Мар'яш, М. З досвіду диференціації навчання фізики / М. Мар'яш // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 36-38
3088. Мар'яш, М. Структурно-логічні схеми в курсі фізики / М. Мар'яш // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 28-29
3089. Мартинюк, Л. Комп'ютерні моделі на уроках фізики / Л. Мартинюк // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 39-42
3090. Мартинюк, М. Теоретичні засади інтеграції елементів фізичних і астрономічних знань в загальноосвітній школі / М. Мартинюк, С. Паршуков // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 47-53.
3091. Мартинюк, О. Автоколивальна система на основі дії сил сухого тертя / О. Мартинюк, О. Швай //Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 29-31
3092. Мацюк, В. До сторіччя від дня народження Остапа Стасіва / В. Мацюк, І. Корсун // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 54-55
3093. Мацюк, В. Кристали і життя у змісті поглибленого курсу фізики для середньої школи / В. Мацюк, І. Корсун // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 37-40.
3094. Ніколаєв, О. Оперативний контроль в умовах особистісно орієнтованого навчання фізики / О. Ніколаєв // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 34-36
3095. Незабитовський, І. Використання художньої літератури на уроках фізики / І. Незабитовський // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 25-27
3096. Незабитовський, І. Повторювально-узагальнюючий урок з теми "Будова атома" в 11 гуманітарному класі / І. Незабитовський // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 2-4
3097. Нирко, С. Проблеми енергозбереження у шкільному курсі фізики / С. Нирко // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N2(38). - С. 44
3098. Олійник, В. Про деякі шляхи розвитку творчих здібностей учнів під час вивчення фізики / В. Олійник // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N3. - С. 31-33
3099. Олійник, М. Формування критичного мислення учнів на уроках фізики засобами художньої літератури / М. Олійник // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 141-144.
3100. Орлянський, О. Фізична задача і рисунок / О. Орлянський // Світ фізики : Науково-популярний журнал. - 2003. - №3. - С. 31-40
3101. Оселедчик, Ю. Статистичні основи оцінної системи і теорії вимірів / Ю. Оселедчик, І. Філіпенко, Є. Швець // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 53-59.
3102. Особистісно-орієнтоване навчання фізики / Ю.В. Рева, В.С. Тижневий, С.В. Плотніков, Макаренко Е.А. // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 173-182.
3103. Павленко, А. Проблеми реформування структури і змісту 12-річної загальної середньої фізичної освіти: геометрична оптика / А. Павленко, А. Примаков // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 150-153.
3104. Палтишев, М. Психолого-педагогічні основи навчання фізики / М. Палтишев // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 7-11
3105. Педагогічне управління створення умов, шляхів і підходи до особистості учня при вивченні фізики / В.К. Буряк, Ю.В. Рева, А.В. Вернигора, Ковальчук Л.А. // Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2003. - Вип. 5. - С. 162-173.
3106. Подопригора, Н. Удосконалення роботи практикуму до вивчення кінематики і динаміки рівноприскореного руху твердого тіла / Н. Подопригора // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 118-121.
3107. Позаурочні заходи для поглиблення та закріплення знань з фізики // Все для вчителя. - 2003.-N6. - С.17-38.
3108. Попова, Т. Активізація навчально-пізнавальної діяльності при розв'язуванні фізичних задач з неповними даними в їх умові / Т. Попова // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 153-157.
3109. Потапова, Т. В. Технологія навчання фізики як систематичний спосіб організації навчання / Т.В. Потапова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 128-130
3110. Правий, В. Комп'ютерне моделювання закону збереження перетворення енергії в механічних процесах / В. Правий // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 148-150.
3111. Приходько, С. Тести з фізики, 11 клас / С. Приходько // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 9-12
3112. Рябін, Ю. Фізичні кросворди / Ю. Рябін // Все для вчителя. - 2003. - №32-33. - С. 77.
3113. Сірик, Е. Концептуальні засади запровадження спектрального методу дослідження у навчальний процес з фізики / Е. Сірик // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 121-124.
3114. Савченко, В. Використання елементів астрономії при вивченні молекулярної фізики у 10 класі / В. Савченко, Т. Богдан // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 171-175.
3115. Садовий, М. Корпускулярно-хвильовий дуалізм у курсі фізики середньої школи / М. Садовий //Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 157-160.
3116. Сальник, І. Спецкурс "Графічний метод у навчанні природничо-математичних дисциплін" як засіб підвищення рівня фахової підготовки вчителя фізики / І. Сальник // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 175-178.
3117. Семену Устимовичу Гончаренку - 75! // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 14
3118. Сергієнко, В. П. Аксіологічний компонент гуманітаризації навчання фізики / В. П. Сергієнко, Л. О. Клименко // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : Матеріали VIII Всеукр. наук. конференції, присвяч. 90-річчю Миколаївського держ. ун-ту та 70-річчю фіз.-мат. фак-ту МДУ. - Миколаїв, 2003. - С. 39-41. - Бібліогр. в кінці ст.
3119. Синиця, П. Програма спецкурсу "Фізика навколо нас" для групових занять у 7-8 класах школи ІІ ступеня / П. Синиця // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 31-35
3120. Співак, О. Роль, місце та особливості взаємозв'язку фізичного експерименту і теорії в процесі вивчення явищ мікросвіту / О. Співак, М. Литвиненко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 - 28 березня 2003 р.): У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту , 2003. - Т. 5. - С. 301-305
3121. Стадніченко, С. Енергія флуктуації як фундаментальні поняття шкільного курсу фізики / С. Стадніченко, М. Садовий // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 163-166.
3122. Старовиков, М. И. Обработка данных в ученическом эксперементе по физике / М.И. Старовиков // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога (завуча). - 2003. - N6. - С. 173-179
3123. Столярчук, В. Вивчення властивостей води / В. Столярчук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 36-41
3124. Стучинська, Н. Фізика і методична освіта / Н. Стучинська // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 38-42
3125. Сущенко, С. До питання про вивчення властивостей фотонів / С. Сущенко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 43-45
3126. Таньшина, А. Підготовка фізиків екстра-класу в умовах переходу до "суспільства знань" / А. Таньшина // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 12-14
3127. Тарарина, И. Н. Коллективное решение задач / И.Н. Тарарина, С.В. Лифарь // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 35-36
3128. Терещук, С. І. Вивчення будови речовини у курсі фізики 7-го класу / С.І. Терещук // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2003. - Вип. 33. - С. 127-129.
3129. Тичина, І. Елементарні частинки в шкільному курсі фізики / І. Тичина, М. Садовий // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 175-179.
3130. Тищук, В. Вивчення основного закону радіоактивного розпаду / В. Тищук, В. Асєєв // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 179-186.
3131. Ткаченко, І. Ефективність методики особистісно орієнтованого навчання фізики і астрономії в школі / І. Ткаченко // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 186-190.
3132. Туркот, Т. І. Дидактичні принципи вивчення психодидактики фізики / Т.І. Туркот // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2003. - Т. 38. - С. 140-144
3133. Федосенко, О. Задачі у курсі фізики 7 класу / О. Федосенко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N2. - С. 34-38
3134. Франчук, О. Деякі ергономічні вимоги до експерименту з квантової фізики / О. Франчук //Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2003. - Вип. 51 , Ч. 2. - С. 125-128.
3135. Циммерман, Г. До проблеми формування та діагностики прийомів мислення школярів у процесі навчання фізики / Г. Циммерман // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 206-209.
3136. Чорнобай, Н. Енергозбереження: Інтегрований урок (фізика, історія) / Н. Чорнобай, В. Подзізей // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N3(39). - С. 45-48
3137. Шаповалова, Л. Досвід перевірки ефективності використання міжпредметних задач у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі / Л. Шаповалова // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ , 2003. - Вип. 51, Ч. 1. - С. 201-206.
3138. Якимчук, Л. Фізичний експеримент простими засобами / Л. Якимчук // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2003. - N5. - С. 4-6

Див. 795, 853, 1078, 4038, 4043, 6809, 6886.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Г. В. Купрікова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
123456789 -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
123456789 -> Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури у державній національній програмі «Освіта» «Україна XXI століття»
123456789 -> Казка про сосну і синичку
123456789 -> П. драгоманова д І ц вікторія Олегівна
123456789 -> О. Слюніна, канд філол наук, асист
123456789 -> Конспект модульного заняття у 6 класі по темі
123456789 -> Сценарій виховного заходу «Спадщина з глибини віків»
123456789 -> Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Тернопільської школи допризовної підготовки Батурина Петра Романовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   53


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка