Патоморфологія (перша відповідь завжди вірна)Скачати 395.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації29.09.2021
Розмір395.5 Kb.
  1   2

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

(перша відповідь завжди вірна)


На розтинi тiла померлого вiд ниркової недостатностi, який протягом останнiх 5 рокiв хворiв на бронхоектатичну хворобу, виявленi збiльшенi у розмiрах нирки щiльної консистенцiї з потовщеним кiрковим шаром бiлого кольору та сальним блиском. Яке захворювання нирок у хворого?

вторинний амiлоїдоз

гломерулонефрит

хронiчний пiєлонефрит

некротичний нефроз

відповіді не вірні


Чоловiк 43 рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен, рухомiсть нижнiх фронтальних зубiв. Пiд час огляду виявлено: гiперемiя i набряк слизової оболонки ясни нижньої щелепи. Рiзцi та iкла нижньої щелепи рухомi, шийки цих зубiв оголенi. При натискуваннi пiнцетом з-пiд слизової ясни видiляється гнiй. Для якого захворювання найбiльш характернi наведенi симптоми?

парадонтит

стоматит

гiнгiвiт


перiодонтит

остеомієліт


Пiд час розтину тiла жiнки 38 рокiв виявленi нирки розмiром 18х16х8 см, що нагадують винограднi грона, на розрiзi складаються з численних порожнин вiд 0,5 см до 3 см у дiаметрi, заповнених серозною рiдиною або колоїдними масами. Паренхiма нирки мiж порожнинами рiзко стоншена до 0,1 см. На яке захворювання страждала померла?

полiкiстоз нирок

хронiчний пiєлонефрит

гострий пiєлонефрит

нефролiтiаз

дисплазiя нирок


У хворого з алкогольним цирозом печiнки скарги на загальну слабкiсть, задишку. Встановлено зниження артерiального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стiнки живота, спленомегалiя. Яке порушення гемодинамiки спостерiгається у хворого?

синдром портальної гiпертензiї

недостатнiсть лiвого шлуночка серця

недостатнiсть правого шлуночка серця

колапс

тотальна серцева недостатнiсть


На слизовiй оболонцi лiвої щоки визначається безболiсне, еластичної консистенцiї новоутворення, розташоване на вузькiй, м’якiй нiжцi, розмiром 1х1 см, нерухоме, поверхня його нерiвна, сосочкова. Слизова оболонка, що вкриває новоутворення, у кольорi не змiнена. Для якого захворювання найбiльше характернi такi змiни?

папiлома


полiп

аденокистозна карцинома

аденома

рак
При гiстологiчному дослiдженнi щитоподібної залози хворого, який помер вiд серцевої недостатностi при явищах гiпотиреозу, виявлено дифузну iнфiльтрацiю залози лiмфоцитами i плазмоцитами, атрофiю паренхiми i розростання сполучної тканини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

аутоiмунний тиреоїдит Хашимото

аденома щитовидної залози

гнiйний тиреоїдит

зоб тиреотоксичний

---
Дитина 3 рокiв мала множиннi порушення розвитку кiсток лицевого вiддiлу черепа. Загинула вiд сепсису, який розвинувся на фонi бронхопневмонiї. У кровi вмiст iмуноглобулiнiв в межах норми. Пiд час розтину встановлена вiдсутнiсть тимуса. Яка головна причина страждань дитини?

недостатнiсть клiтинного iмунiтету

комбiнований iмунодефiцит

вторинний iмунодефiцит

гострий лiмфолейкоз

хронiчна інтоксикація


Пiд час розтину тiла померлого вiд набряку легень у мiокардi знайдено велике вогнище жовто-сiрого кольору, а в коронарнiй артерiї – свiжий тромб. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

iнфаркт мiокарда

кардiосклероз

мiокардит

амiлоїдоз

кардiомiопатiя


Хвора 45 рокiв скаржиться на бiль i кровотечу з карiозної порожнини 36 пiд час їжi. Ранiше спостерiгався непровокований бiль. Пiд час огляду 36 - на жувальнiй поверхнi глибока карiозна порожнина, виповнена тканиною червоного кольору, пiд час зондування вiдмiчається бiль i кровотеча. Яка тканина розрослася у карiозну порожнину?

грануляцiйна

фiброзна

жирова


епiтелiальна

м’язова
Пiд час розтину тiла померлого вiд серцевої недостатностi виявлено серозний менiнгiт, некроз i крововиливи в наднирниках, пролежнi. Мiкроскопiчно: деструктивно-пролiферативний ендотромбоваскулiт (гранульоми Попова) у довгастому мозку, iнтерстицiальний мiокардит. Яке захворювання було у померлого?

висипний тиф

скарлатина

кiр

черевний тифгрип
Жiнка 38 рокiв захворiла гостро з пiдвищенням температури тiла до 400 С. На другому тижнi хвороби на шкiрi живота з’явилися розеоли. На 18-й день хвороби виявленi ознаки “гострого живота”, дiагностовано перитонiт, вiд якого хвора померла. На аутопсiї у клубовiй кишцi виявленi глибокi виразки у дiлянцi групових фолiкулiв, одна з яких перфорувала, у черевнiй порожнинi - фiбринозно-гнiйний ексудат. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

черевний тиф

лямблiоз

кампiлобактерiйний ентероколiт

дизентерiя

амебiаз
У хворого на хронiчний перiодонтит рентгенологiчно виявлено кiсту кореня зуба. Мiкроскопічно: в операцiйному матерiалi виявлено, що порожнина кiсти вистелена багатошаровим плоским епiтелiєм, стiнка кiсти утворена грануляцiйною тканиною рiзного ступеня зрiлостi з дифузним запальним iнфiльтратом. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

радикулярна кiста

фолiкулярна кiста

примордiальна кiста

амелобластома

---
Пiд час розтину тiла виявлено, що вся права легеня збiльшена, щiльна, на плеврi нашарування фiбрину, на розрiзi тканина сiрого кольору, з якої стiкає каламутна рiдина. Для якого захворювання легень характерна така картина?

крупозна пневмонiя

вогнищева пневмонiя

iнтерстицiальна пневмонiя

гангрена легенi

фiброзуючий альвеолі


Пiд час аутопсiї у потиличнiй долi головного мозку виявлена порожнина 2,5х1,5 см, заповнена прозорою рiдиною, стiнка її гладенька, буруватого кольору. Який процес розвинувся у головному мозку?

кіста на мiсцi крововиливу

сiре розм’якшення мозку

абсцес мозку

вада розвитку мозку

кiста на мiсцi сiрого розм’якшення мозку


На слизовiй оболонцi мигдаликiв та м’якого пiднебiння виявляються бiлувато-сiрого кольору плiвки, якi щiльно з’єднанi з пiдлеглою тканиною, при спробi зняти плiвку на її мiсцi виникає глибокий дефект тканини. Який вид запалення виник на слизовiй оболонцi мигдаликiв та м’якого пiднебiння?

дифтеритичне

серозне

крупозне


гнiйне

змiшане
Пiд час дослiдження коронарних артерiй виявленi атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвiт на 1/3. У м’язi дрiбнi множиннi бiлуватi прошарки сполучної тканини. Який процес виявлено у мiокардi?

дифузний кардiосклероз

тигрове серце

пiсляiнфарктний кардiосклероз

мiокардит

iнфаркт міокарда
У чоловiка 43 рокiв, який тривалий час хворiв на туберкульоз, розвинулася легенева кровотеча, що призвело до смертi. Пiд час розтину тiла у легенях виявлено декiлька порожнин овальної або округлої форми, стiнка яких утворена некротичними масами та тканиною легень. Для якої форми туберкульозу легень характернi такi змiни?

гострий кавернозний

фiброзно-кавернозний

туберкулома

казеозна пневмонiя

гострий вогнищевий


Хворий помер вiд серцевої недостатностi, в анамнезi – пульмонектомiя з приводу кiсти правої легенi. Пiд час розтину виявлено збiльшену у розмiрах лiву легеню. Назвiть патологiчний процес у лiвiй легенi.

вiкарна гiпертрофiя

нейрогуморальна гiпертрофiя

дисфункцiональна атрофiя

дисциркуляторна атрофiя

нейротична атрофія


Хворий захворiв гостро, скаржився на озноб, пiдвищення температури тiла до 400С, головний бiль, кашель, задишку. На 5-й день захворювання помер. Пiд час розтину: легенi збiльшенi в об’ємi, пiстрявого вигляду - "велика пiстрява легеня". Для якого захворювання характерна така патологоанатомiчна картина?

грип


аденовiрусна iнфекцiя

крупозна пневмонiя

респiраторно-синцитiальна iнфекцiя

бронхоектатична хвороба


Пiд час гiстологiчного дослiдження легень померлого вiд серцевої недостатностi виявленi вогнища запалення з заповненням альвеол рiдиною, забарвленою у блiдо-рожевий колiр, мiсцями з наявнiстю тонких рожевих ниток, якi утворюють дрiбнопетлисту сiтку з невеликою кiлькiстю лiмфоцитiв. Який характер ексудату в легенях?

серозно-фiбринозний

геморагiчний

серозний


гнiйний

фібринозний


Пiд час розтину тiла померлого через тиждень вiд початку профузної дiареї, виявлено рiзко виражений ексикоз, кров густа. Пiд час бактерiологiчного дослiдження вмiсту тонкої кишки, що нагадує рисовий вiдвар, знайденi вiбрiони. Яке захворювання призвело до смертi хворого?

холера


дизентерiя

черевний тиф

сальмонельоз

харчова токсикоінфекція


Експериментальнiй тваринi пiсля попередньої сенсибiлiзацiї пiдшкiрно введено дозу антигену. У мiсцi iн’єкцiї розвинулося фiбринозне запалення з альтерацiєю стiнок судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у виглядi мукоїдного на фiбриноїдного набухання, фiбриноїдного некрозу. Яка iмунологiчна реакцiя розвинулася у тварини?

гiперчутливiсть негайного типу

гiперчутливiсть сповiльненого типу

реакцiя трансплантацiйного iмунiтету

нормергiчна реакцiя

гранульоматоз


Хвора 27 рокiв скаржиться на сухiсть губ, появу лусочок, котрi вона зкушує. Об’єктивно: губи сухi, на межi червоної кайми та слизової оболонки губ наявнiсть сiрих прозорих лусочок, краї яких дещо виступають над поверхнею слизової. Пiсля зняття лусочок ерозiй немає, вiдмiчається гiперемiя. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

ексфолiативний хейлiт

червоний вовчак

кандидозний хейлiт

метеорологiчний хейлiт

лейкоплакія


При гiстологiчному дослiдженнi слизової оболонки матки знайдено звивистi залози, пилко- та штопороподiбнi, подовженi розростанням строми з пролiферацiєю її клiтин. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

залозиста гiперплазiя ендометрiю

гострий ендометрит

лейомiома

пухирний занос

плацентарний полiп


Пiд час гiстологiчного дослiдження щитоподiбної залози хворого, який помер вiд серцевої недостатностi при явищах гiпотиреозу, виявлено дифузну iнфiльтрацiю залози лiмфоцитами та плазмоцитами, атрофiю паренхiми та розростання сполучної тканини. Визначте дiагноз:

аутоiмунний тиреоїдит Хашимото

аденома щитоподiбної залози

гнiйний тиреоїдит

зоб тиреотоксичний

---
Дистрофiчнi змiни серцевого м’яза супроводжуються розширенням порожнин серця, зниженням сили серцевих скорочень, збiльшенням об’єму кровi, що залишається під час систоли в порожнинi серця; переповнюються вени. Якому стану вiдповiдає описана картина?

мiогенна дилатацiя

тоногенна дилатацiя

аварiйна стадiя гiпертрофiї мiокарда

стадiя кардiосклерозу

тампонада серця
Дитина 7 рокiв захворiла гостро. Пiд час огляду педiатр вiдзначив, що слизова оболонка зiву гiперемована, набрякла, вкрита великою кiлькiстю слизу. На слизовiй оболонцi щiк бiлуватi плями. На наступну добу у дитини з’явилася великоплямиста висипка на шкiрi обличчя, шиї, тулуба. Про яке захворювання можна думати?

кiр


скарлатина

дифтерiя


менiнгококемiя

алергiчний дерматит


Дитина 10 рокiв мешкає в мiсцевостi, де вмiст фтору в водi перевищує припустиму норму. Пiд час обстеження лiкарем-стоматологом виявлено пошкодження зубiв у виглядi крейдяноподiбних, а також пiгментних плям та смуг. Який дiагноз є найбiльш вiрогiдним?

флюороз


середнiй карiєс

клиноподiбнi дефекти

ерозiя зубiв

кислотний некроз твердих тканин зубів


До лiкаря звернувся хворий 53 рокiв зi скаргами на наявнiсть бiлої бляшки на слизовiй оболонцi язика. Бляшка здiймається над слизовою оболонкою, її поверхня вкрита трiщинами. Мiкроскопiчно визначається потовщення багатошарового епiтелiю, паракератоз та акантоз. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

лейкоплакiя

географiчний язик

плоскоклiтинний рак

папiлома

ромбоподiбний глосит


Пiд час мiкроскопiчного дослiдження бронхобiопсiї виявлена пухлина, яка побудована з гнiздних скупчень атипових клiтин багатошарового плоского епiтелiю, мiсцями iз характерними “перлинами”. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

плоскоклiтинний рак iз ороговiнням

плоскоклiтинний рак без ороговiння

солiдний рак

слизовий рак

скiр
Гiстологiчно в усiх шарах апендикса знайденi полiморфноядернi лейкоцити в значнiй кiлькостi; повнокров’я, стази. Якому захворюванню притаманна така картина?

флегмонозний апендицит

гангренозний апендицит

поверхневий апендицит

простий апендицит

хронiчний апендицит
Пiд час макроскопiчного дослiдження судин основи головного мозку хворого, що помер вiд iшемiчного iнсульту, виявлено, що iнтима судин головного мозку нерiвна з помiрною кiлькiстю жовтих плям та жовтуватобiлуватих бляшок, що звужують просвiт. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

атеросклероз

гiпертонiчна хвороба

цукровий дiабет

ревматизм

вузликовий пері артеріїт


При розтинi тiла дитини 5 рокiв, м’якi мозковi оболонки рiзко повнокровнi, каламутнi, у виглядi жовтувато-зеленуватого «чепчика». Мiкроскопiчно: м’яка мозкова оболонка рiзко потовщена, повнокровна, просякнута гнiйним ексудатом з наявнiстю фiбрину. Про яке захворювання слiд думати?

менiнгококова iнфекцiя

туберкульоз

сибiрка


грип

кір
У бiоптатi дужок м’якого пiднебiння, взятого з приводу пiдозри на пухлину (макроскопiчно визначалася виразка з щiльним дном), виявлений некроз слизової оболонки з iнфiльтрацiєю пiдслизового шару лiмфоцитами, епiтелiоїдними клiтинами, плазматичними клiтинами, поодинокими нейтрофiлами. Звертає увагу наявнiсть вираженого ендо- та периваскулiту. Для якого захворювання властивi зазначенi змiни?

первинний сифiлiс

афтозний стоматит

виразковий стоматит

виразково-некротичний стоматит Венсана

дифтерiя зіва
Пiд час морфологiчного дослiдження дна карiозної порожнини зуба чiтко диференцiюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замiсного дентину. Для якої стадiї карiєсу властивi цi змiни?

середнiй карiєс

стадiя плями

поверхневий карiєс

глибокий карiєс

хронiчний карієс


Хвора 65 рокiв раптово померла. Страждала на тромбофлебiт глибоких вен гомiлки. На автопсiї: у загальному стовбурi та бiфуркацiї легеневої артерiї вiльно лежать червонi пухкi маси з тьмяною гофрованою поверхнею. Який патологiчний процес у легеневiй артерiї виявив патологоанатом?

тромбоемболiя

тромбоз

тканинна емболiя

емболiя стороннiми тiлами

жирова емболія


При мiкроскопiчному дослiдженнi бiоптату шкiри хворого виявляються гранульоми, якi складаються з епiтелiоїдних клiтин, оточених у бiльшостi Т-лiмфоцитами. Серед епiтелiоїдних клiтин розташованi поодинокi гiгантськi багатоядернi клiтини типу Пирогова-Лангханса. В центрi деяких гранульом виявляються дiлянки казеозного некрозу. Кровоноснi судини вiдсутнi. Для якого захворювання характернi описанi гранульоми?

туберкульоз

сифiлiс

лепра


риносклерома

сап
Пiд час розтину тiла жiнки, яка померла внаслiдок пухлинної дисемiнацiї муцинозної цистаденокарциноми та тривалий час мала вимушене положення в лiжку, були знайденi великi дiлянки некрозу шкiри та пiдлеглих м’яких тканин крижової дiлянки. Яка форма некрозу має мiсце у даному випадку?

пролежень

iнфаркт


секвестр

сирнистий некроз

воскоподiбний (ценкеровський) некроз
Пiд час електронно-мiкроскопiчного дослiдження слинної залози виявленi фрагменти клiтини, якi оточенi мембраною, мiстять конденсованi часточки ядерної речовини та окремi органели; запальна реакцiя, безпосередньо навколо цих клiтин, вiдсутня. Про який процес iде мова?

апоптоз


карiорексис

коагуляцiйний некроз

карiопiкноз

каріолізис


На розтинi тiла померлого вiд черевного тифу, виявленi виразки розташованi вздовж клубової кишки з рiвними краями, чистим дном, утвореним м’язовим шаром або навiть серозною оболонкою кишки. Якiй стадiї хвороби вiдповiдає зазначена картина?

“чистих” виразок

мозкоподiбного набухання

некрозу


“брудних” виразок

загоєння виразок


У жiнки 22 рокiв виявленi збiльшенi лiмфатичнi вузли. Гiстологiчне дослiдження вузла виявило лiмфоцити, гiстiоцити, ретикулярнi клiтини, малi та великi клiтини Ходжкiна, багатоядернi клiтини Березовського-Штернберга, поодинокi осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характернi такi змiни?

лiмфогранулематоз

лiмфосаркома

хронiчний лейкоз

гострий лейкоз

метастаз рака


На автопсiї померлого від отруєння етиленглiколем, нирки дещо збiльшенi у розмiрах, набряклi; їх капсула знiмається дуже легко. Кiркова речовина - широка, блiдо-сiра. Мозкова речовина темно-червона. Яка патологiя нирок розвинулася у хворого?

некротичний нефроз

гострий пiєлонефрит

гострий гломерулонефрит

гострий тубуло-iнтерстицiальний нефрит

лiпоїдний нефроз


Пiд час гiстологiчного дослiдження легень померлого вiд серцевої недостатностi, виявленi вогнища запалення з заповненням альвеол рiдиною, забарвленою у блiдо-рожевий колiр, мiсцями з наявнiстю тонких рожевих ниток, якi утворюють дрiбнопетлисту сiтку з невеликою кiлькiстю лiмфоцитiв. Який характер ексудату в легенях?

серозно-фiбринозний

геморагiчний

серозний


гнiйний

фібринозний


Дитина 7 рокiв надiйшла до iнфекцiйного вiддiлення зi скаргами на рiзкий бiль у горлi при ковтаннi, пiдвищення температури тiла до 390С, набряк шиї. Об’єктивно: мигдалики збiльшенi, їх слизова оболонка повнокровна, вкрита великою кiлькiстю плiвок бiлувато-жовтого кольору, якi щiльно прилягають до слизової оболонки. При спробi зняти плiвку залишається глибокий дефект, що кровоточить. Який вид запалення має мiсце?

дифтеритичне

гнiйне

серозне


крупозне

геморагiчне


Дитинi 4-х рокiв зроблено реакцiю Манту. Через 60 годин пiсля введення у шкiру туберкулiну з’явилося вогнищеве затвердiння та почервонiння шкiри дiаметром 15 мм, що було розцiнено як позитивний тест. Який вид реакцiї гiперчутливостi лежить в основi цього тесту?

гiперчутливiсть сповiльненого типу

iмунокомплекс-опосередкована гiперчутливiсть

комплiмент-опосередкована цитотоксична гiперчутливiсть

гiперчутливiсть негайного типу

---
На розтинi тiла хлопчика 8 рокiв, що хворiв на дифтерiю зiва та мигдаликiв i помер на другий тиждень вiд початку захворювання, виявлено змiни в мiокардi у виглядi дрiбновогнищевих некрозiв мiокардиоцитiв, набряку строми з незначною лiмфоцитарною iнфiльтрацiєю. Дiагностуйте вид мiокардиту:

альтеративний

септичний

гранулематозний

iнтерстицiальний

вогнищево-промiжний, ексудативний
Пiд час гiстологiчного дослiдження слизової оболонки матки знайденi звивистi залози, пилко- та штопороподiбнi, подовженi розростанням строми з пролiферацiєю її клiтин. Який дiагноз?

залозиста гiперплазiя ендометрiю

гострий ендометрит

лейомiома

пухирний занос

плацентарний полiп


При оглядi хворого 32-х рокiв вiдзначається диспропорцiйний рiст скелету, збiльшення надбрiвних дуг, носа, губ, язика, щелепних кiсток, стоп. Функцiя якої залози порушена?

гiпофiз


епiфiз

пiдшлункова

щитоподiбна

надниркова


Пiсля перенесеного хiмiчного опiку стравоходу вiдбулося локальне його звуження внаслiдок утворення рубця. Якi клiтини пухкої сполучної тканини беруть участь в утвореннi рубцiв?

зрiлi спецiалiзованi фiбробласти

юнi малоспецiалiзованi фiбробласти

фiброцити

мiофiбробласти

фiброкласти


У водолаза, що тривалий час перебував на глибинi 40 м, при декомпресiї розвинулася кесонна хвороба. Основною патогенетичною ланкою стала емболiя:

газова


повiтряна

жирова


парадоксальна

тканинна
У померлої з атеросклерозом судин головного мозку на автопсiї в лiвiй пiвкулi головного мозку виявлено вогнище, яке представлене в’ялою, безструктурною сiрувато-жовтуватою тканиною з нечiткими краями. Про наявнiсть якого патологiчного процесу йдеться?

ішемiчний iнсульт

мультифокальний рiст пухлини з кiстозним перетворенням

безлiч вогнищ свiжих та старих крововиливiв у мозок

вогнищевий енцефалiт

стареча енцефалопатiя
Гiстологiчно в усiх шарах апендикса знайденi полiморфноядернi лейкоцити в значнiй кiлькостi, повнокров’я, стази. Якому захворюванню притаманна така картина?

флегмонозний апендицит

гангренозний апендицит

поверхневий апендицит

простий апендицит

хронiчний апендицит


Чоловiк вiком 55-ти рокiв тривалий час хворiв на хронiчний гломерулонефрит. Помер при явищах хронiчної ниркової недостатностi. На поверхнi епiкарда та перикарда виявляються сiрувато-бiлуватi ворсинчастi нашарування. Який патологiчний процес мав мiсце в перикардi?

фiбринозне запалення

органiзацiя

пролiферативне запалення

геморагiчне запалення

артерiальне повнокров’я


На розтинi у хворого в черевнiй порожнинi виявлено близько 2,0 л гнiйної рiдини. Очеревина тьмяна, з сiруватим вiдтiнком, на серознiй оболонцi кишок сiруватого кольору нашарування, що легко знiмаються. Найвiрогiднiше це:

фiбринозно-гнiйний перитонiт

геморагiчний перитонiт

серозний перитонiт

туберкульозний перитоніт

---
Пiд час патологоанатомiчного дослiдження тiла хлопчика 5-ти рокiв, померлого вiд гострої легенево-серцевої недостатностi, було знайдено: серозно-геморагiчний трахеобронхiт з дiлянками некрозу слизової оболонки, у легенях множиннi вогнища геморагiчної пневмонiї. Про яке захворювання йдеться?

грип

кiр


скарлатина

дифтерiя


крупозна пневмонія
Пiд час макроскопiчного дослiдження тканини легенi виявленi дiлянки пiдвищеної повiтряностi з наявнiстю дрiбних пухирiв, а гiстологiчно - стоншення та розрив альвеолярних перетинок з утворенням великих порожнин рiзної форми. Яке захворювання виявлене в легенi?

емфiзема легень

бронхоектатична хвороба

кавернозний туберкульоз

хронiчний бронхiт

фiброзуючий альвеолі


Пiд час дослiдження коронарних артерiй виявленi атеросклеротичнi бляшки з кальцинозом, що закривають просвiт на 1/3. У м’язi дрiбнi множиннi бiлуватi прошарки сполучної тканини. Який процес виявлено в мiокардi?

дифузний кардiосклероз

тигрове серце

пiсляiнфарктний кардiосклероз

мiокардит

інфаркт міокарда


У дитини пiсля перенесеного кору, при оглядi в м’яких тканинах щiк та промежини виявлено нечiтко вiдмежованi, набряклi, червоно-чорного кольору дiлянки, якi злегка флуктують. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

волога гангрена

суха гангрена

газова гангрена

пролежень

трофiчна виразка


У хворого, що тривалий час страждає на ревматизм, виявлений стеноз мiтрального отвору, смерть настала вiд серцеволегеневої недостатностi. Пiд час розтину виявлена бура iндурацiя легень. При якому видi порушення кровообiгу виникають подiбнi змiни в легенях?

хронiчна лiвошлуночкова недостатнiсть

хронiчна правошлуночкова недостатнiсть

гостра лiвошлуночкова недостатнiсть

гостра правошлуночкова недостатнiсть

портальна гіпертензія


У дитини 12-ти рокiв, що лiкувалася в iнфекцiйному вiддiленнi з приводу грипу, на 5-ту добу захворювання з’явилися сильний головний бiль, нудота, запаморочення, менiнгеальнi знаки. Смерть настала через добу вiд наростаючого набряку мозку. Пiд час розтину черепу м’якi мозковi оболонки набряклi, повнокровнi, дифузно просякнутi рiдиною яскраво-червоного кольору. Звивини та борозни згладженi. Про яке ускладнення грипу слiд думати?

геморагiчний менiнгiт

крововилив у мозок

венозна гiперемiя оболонок мозку

гнiйний лептоменiнгiт

серозний менінгіт


Чоловiк 42-х рокiв, що протягом 8-ми рокiв страждав на хронiчний гранулематозний перiодонтит, хронiчний гнiйний остеомiєлiт нижньої щелепи, помер при явищах хронiчної ниркової недостатностi. Яке ускладнення гнiйного остеомiєлiту розвинулося в нирках?

амiлоїдоз

гiалiноз

жирова дистрофiя

атрофiя

некроз епiтелiю звивистих канальцiв


Пiд час морфологiчного дослiдження дна карiозної порожнини зуба чiтко диференцiюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замiсного дентину. Вкажiть, для якої стадiї карiєсу характернi цi змiни?

середнiй карiєс

стадiя плями

поверхневий карiєс

глибокий карiєс

хронiчний карієс


На слизовiй оболонцi правого пiднебiнного мигдалика спостерiгається безболiсна виразка з гладеньким лакованим дном та рiвними хрящоподiбної консистенцiї краями. Мiкроскопiчно: запальний iнфiльтрат, що складається з лiмфоцитiв, плазмоцитiв, невеликої кiлькостi нейтрофiлiв та епiтелiоїдних клiтин та наявнiсть ендо- та периваскулiту. Про яке захворювання йдеться?

сифiлiс


актиномiкоз

туберкульоз

дифтерiя зiву

виразково-некротична ангiна Венсана


У хворої 57-ми рокiв з’явилися матковi кровотечi, що виникають перiодично. З дiагностичною метою проведено вишкрiбання матки. В отриманому матерiалi серед елементiв кровi спостерiгаються залозистi комплекси рiзних розмiрiв та форми, утворенi атиповими клiтинами з гiперхромними ядрами з численними мiтозами (у тому числi патологiчними). Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

аденокарцинома

фiбромiома матки

хорiонепiтелiома

залозиста гiперплазiя ендометрiю

ендометрит


Пiд час розтину померлого, що страждав на гiпертонiчну хворобу, у речовинi головного мозку виявлена порожнина, стiнки якої мають iржавий колiр. Що передувало виникненню даних змiн?

гематома


дiапедезнi крововиливи

ішемiчний iнфаркт

плазморагiї

абсцес
Пiд час гiстологiчного дослiдження легень померлого вiд серцевої недостатностi, виявленi вогнища запалення з заповненням альвеол рiдиною, забарвленою в блiдо-рожевий колiр, мiсцями з наявнiстю тонких рожевих ниток, якi утворюють дрiбнопетлисту сiтку з невеликою кiлькiстю лiмфоцитiв. Який характер ексудату в легенях?

серозно-фiбринозний

геморагiчний

серозний

гнiйний


фібринозний
Хвора 38-ми рокiв померла пiд час нападу бронхiальної астми, який не вдавалося зняти. Пiд час гiстологiчного дослiдження у просвiтi бронхiв виявленi накопичення слизу, у стiнцi бронхiв багато тучних клiтин (лаброцитiв), багато з них у станi дегрануляцiї, а також багато еозинофiлiв. Який патогенез цих змiн у бронхах?

атопiя, анафiлаксiя

цитотоксична, цитолiтична дiя антитiл

імунокомплексний механiзм

клiтинно обумовлений цитолiз

гранулематоз


Пiд час розтину тiла дитини 9-ти рокiв у слизовiй оболонцi прямої кишки виявленi численнi неправильної форми дефекти рiзної глибини з нерiвними краями, а також сiро-бiлi плiвки, що щiльно спаянi з пiдлеглими тканинами. Про яке захворювання слiд думати?

дизентерiя

сальмонельоз

холера


черевний тиф

амебiаз
Пiд час ендоскопiї шлунка взято бiоптат слизової оболонки. Його гiстологiчне дослiдження виявило: слизова оболонка збережена, стовщена, набрякла, гiперемована, з дрiбнокрапельними крововиливами, щiльно вкрита слизом. Визначити форму гострого гастриту:

катаральний

ерозивний

фiбринозний

гнiйний


некротичний
У пацiєнта 42-х рокiв, що страждає на парадонтоз, у коронковiй частинi пульпи виявленi округлi звапнованi утворення дiаметром 2-3 мм. Назвiть цi структури:

дентиклi


інтерглобулярнi простори

склерозований (прозорий) дентин

мертвий дентин

інтертубулярний дентин


На розтинi померлого 34-х рокiв вiд ревматизму т-поверхня епiкарду ворсиста, вкрита плiвками сiрого кольору, що легко вiддiляються. Пiсля їх вiдокремлення визначається набрякла повнокровна поверхня. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

фiбринозний перикардит

гнiйний перикардит

геморагiчний перикардит

пролiферативний перикардит

катаральний перикардит


У дiвчинки 5-ти рокiв спостерiгаються висока температура i бiль у горлi. Об’єктивно: набряк м’якого пiднебiння, на мигдаликах сiрi плiвки, якi важко вiдокремлюються, залишаючи глибокi кровоточивi дефекти тканини. Яке захворювання найбiльш вiрогiдне?

дифтерiя зiву

ангiна Симановського-Венсана

лакунарна ангiна

інфекцiйний мононуклеоз

некротична ангіна


У хворої людини деформованi кiстки щелеп. Гiстологiчно виявлено розростання на мiсцi кiсток клiтинно-волокнистої пухлиноподiбної тканини з примiтивним остеогенезом без чiтких меж. Для якого захворювання характерна така картина?

фiброзна дисплазiя

амелобластома

остеосаркома

еозинофiльна гранульома

паратиреоїдна остеодистрофія


Пiд час морфологiчного дослiдження дна карiозної порожнини зуба чiтко диференцiюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замiсного дентину. Для якої стадiї карiєсу властивi цi змiни?

середнiй карiєс

стадiя плями

поверхневий карiєс

глибокий карiєс

хронiчний карієс


Пiд час макроскопiчного дослiдження тканини легенi виявленi дiлянки пiдвищеної повiтряностi з наявнiстю дрiбних пухирiв, а гiстологiчно – стоншення та розрив альвеолярних перетинок з утворенням великих порожнин рiзної форми. Яке захворювання виявлене в легенi?

емфiзема легень

бронхоектатична хвороба

кавернозний туберкульоз

хронiчний бронхiт

фiброзуючий альвеолі


Чоловiк 42-х рокiв, що протягом 8-ми рокiв хворiв на хронiчний гранулематозний перiодонтит, хронiчний гнiйний остеомiєлiт нижньої щелепи, помер при явищах хронiчної ниркової недостатностi. Яке ускладнення гнiйного остеомiєлiту розвинулося в нирках?

амiлоїдоз

гiалiноз

жирова дистрофiя

атрофiя

некроз епiтелiю звивистих канальцiв


У дитини 5-ти рокiв пiдвищилася температура до 40оС, виник рiзкий головний бiль, блювання, неспокiй, озноб. Через 4 днi з’явився геморагiчний висип на шкiрi, олiгурiя та надниркова недостатнiсть, що i стало причиною смертi. Пiд час бактерiологiчного дослiдження мазкiв з глотки виявлений менiнгокок. Яка форма менiнгококової iнфекцiї була в хворого?

менiнгококцемiя

менiнгококовий менiнгiт

менiнгоенцефалiт

менiнгококовий назофарингiт

---
Пiсля проведення туберкулiнової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на мiсцi введення туберкулiну утворилася папула розмiром до 10 мм у дiаметрi. Який механiзм гiперчутливостi полягає в основi зазначених змiн?

клiтинна цитотоксичнiсть

анафiлаксiя

антитiлозалежна цитотоксичнiсть

імунокомплексна цитотоксичнiсть

гранулематоз
У хворого на слизовiй оболонцi порожнини рота з’явилося вогнище сiрувато-бiлого кольору, щiльне, яке виступає над слизовою оболонкою. Гiстологiчно в цiй дiлянцi виявлений гiперкератоз, паракератоз та акантоз епiтелiю. Який патологiчний процес розвинувся в слизовiй оболонцi?

лейкоплакiя

гiалiноз

лейкодерма

локальний пухлинний амiлоїдоз

осередковий іхтіоз


Хворому з закритим переломом плечової кiстки накладена гiпсова пов’язка. Наступного дня з’явилися припухлiсть, синюшнiсть i похолодання кистi травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообiгу свiдчать цi ознаки?

венозна гiперемiя

артерiальна гiперемiя

ішемiя


тромбоз

емболія
Пiд час проведення хiрургiчних манiпуляцiй було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилися блiдiсть шкiрних покривiв, задишка, гiпотензiя. Алергiчна реакцiя якого типу розвинулася в хворого?

анафiлактична

цитотоксична

імунокомплексна

стимулююча

клiтинно-опосередкована
У хворого на цукровий дiабет пiсля оперативного втручання (розтин абсцесу в заднiй дiлянцi шиї) загоєння рани вiдбувалося протягом 1,5 мiсяцiв, з рани постiйно видiлявся гнiйний вмiст. Пiсля загоєння рани на її мiсцi утворився грубий рубець. У який спосiб загоювалася рана?

вторинний

пiд струпом

епiтелiзацiя

первинний

змiшаний
Пiд час розтину трупа чоловiка 70-ти рокiв, який тривало хворiв на атеросклероз i помер при явищах серцево-судинної недостатностi, в черевному вiддiлi аорти при макроскопiчному дослiдженнi спостерiгаються щiльнi, овальної форми фiбрознi бляшки з вiдкладенням вапна у виглядi щiльних, ламких пластин. Вкажiть стадiю морфогенезу атеросклерозу:

атерокальциноз

лiпосклероз

атероматоз

звиразкування

ліпоїдом
Хворий, який протягом багатьох рокiв страждає на захворювання нирок, помер при явищах уремiї. На розтинi: нирки рiзко зменшенi за розмiром, щiльнi, дрiбнозернистi, свiтло-сiрого кольору. Як називаються нирки з такими змiнами?

вторинно зморщенi

первинно зморщенi

строкатi


сальнi

---
При гiстологiчному дослiдженнi перiапiкальної тканини, видаленої у хворого, що тривалий час хворiв на хронiчний перiодонтит, було виявлено грануляцiйну тканину, пронизану тяжами плоского епiтелiю, оточену фiброзною капсулою. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

складна гранульома

абсцедуючий перiодонтит

гранулюючий перiодонтит

проста гранульома

кісто гранульома
При переливаннi кровi у пацiєнта почав розвиватися внутрiшньосудинний гемолiз еритроцитiв. Гiперчутливiсть якого типу розвинулась у пацiєнта?

гiперчутливiсть II типу (антитiлозалежна)

гiперчутливiсть I типу (анафiлактична)

гiперчутливiсть III типу (iмунокомплексна)

гiперчутливiсть IV типу (клiтинна цитотоксичнiсть)

гiперчутливiсть V типу (гранулематоз)


Пiд час огляду зуба у його коронцi виявлена велика порожнина, дном якої є вузький шар розм’якшеного дентину, що вiддiляє цю порожнину вiд пульпи. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

глибокий карiєс

середнiй карiєс

поверхневий карiєс

пульпiт

перiодонтит


При мiкроскопiчному дослiдженнi iнфiльтрату, котрий був видалений iз пiднижньощелепної дiлянки шкiри хворого 30-ти рокiв, виявлено: осередки гнiйного розплавлення, якi оточенi дозрiваючими грануляцiями та зрiлою сполучною тканиною, в гної друзи, якi складаються з численних коротких паличкоподiбних елементiв, прикрiплених одним кiнцем до гомогенного центру. Визначте, яке захворювання в хворого?

актиномiкоз

туберкульоз

сифiлiс


кандидоз

---
При мiкроскопiчному дослiдженнi операцiйного матерiалу (частина губи з виразкою), бiля країв i пiд дном виразкового дефекту у сполучнiй тканинi слизової оболонки, виявлено епiтелiальнi комплекси з атипового багатошарового епiтелiю, з фiгурами патологiчного мiтозу. В центрi комплексiв накопичення яскраво-рожевих концентричних утворiв. Яка патологiя розвинулася?

плоскоклiтинний рак з ороговiнням

плоскоклiтинний рак без ороговiння

перехiдноклiтинний рак

базальноклiтинний рак

папiлома
Пiд час розтину жiнки 35-ти рокiв поряд iз збiльшенням багатьох лiмфатичних вузлiв була виявлена збiльшена селезiнка вагою 600,0 г; на розрiзi неоднорiдна, темно-червоного кольору, щiльна, з дiлянками некрозу сiрувато-жовтуватого кольору, в дiаметрi до 1 см (порфiрова селезiнка). Про яке захворювання можна думати?

лiмфогранулематоз

хронiчний лiмфоїдний лейкоз

хронiчний мiєлоїдний лейкоз

метастази раку

лiмфосаркома


У дитини 9-ти рокiв пiсля тривалого прийому антибiотикiв з приводу бронхопневмонiї з’явилися бiль та печiння в дiлянцi слизової оболонки губ та язика. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi губ, язика сирнистi нальоти та сiрi бляшки, якi легко знiмаються шпателем, залишаючи на своєму мiсцi осередки гiперемiї. При мiкроскопiчному дослiдженi нальоту виявлено мiцелiй. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

кандидозний хейлiт

ексфолiативний хейлiт

лейкоплакiя

контактний алергiчний хейлiт

хейлiт Манганоттi


При оглядi порожнини рота чоловiка 60-ти рокiв виявленi наступнi змiни: 26 i 27 зуби вкритi металiчними коронками, якi глибоко заходять пiд ясна. Мiж ними пародонтальна кишеня глибиною 0,7 см з незначною кiлькiстю гною. Ясеннi сосочки цих зубiв гiперемованi, набряклi, з цiанотичним вiдтiнком, при дотику зондом кровоточать. На рентгенограмi - резорбцiя мiжзубних перегородок на 1/2 довжини кореня. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

локальний пародонтит

гiпертрофiчний гiнгiвiт

хронiчний катаральний гiнгiвiт

генералiзований пародонти

---
У пункцiйному бiоптатi встановлена дистрофiя гепатоцитiв, їх некроз, склероз з порушенням балочної i часточкової будови з утворенням несправжнiх часточок, регенераторних вузлiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

цироз печiнки

хронiчний гепатоз

хронiчний гепатит

прогресуючий масивний некроз печiнки

гострий гепатит
У дитини 6-ти рокiв, госпiталiзованої в зв’язку з коревою пневмонiєю, стоматолог виявив на слизовiй оболонцi щоки дiлянку брудно-сiрого кольору розмiрами 2х2,5 см без чiтких меж. М’якi тканини набряклi, тьмянi, з неприємним запахом. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз встановлений стоматологом?

нома


гангренозний стоматит

пустульозний стоматит

флегмонозний стоматит

виразковий стоматит


Чоловiк 55-ти рокiв хворiв на хронiчний гломерулонефрит. Смерть настала при явищах хронiчної ниркової недостатностi. Макроскопiчно: на поверхнi епiкарда i перикарда сiрувато-бiлуватi ворсинчастi нашарування, пiсля зняття яких добре видно рiзко розширенi i переповненi кров’ю судини. Який процес мав мiсце в перикардi?

фiбринозне запалення

органiзацiя

пролiферативне запалення

геморагiчне запалення

артерiальне повнокров’я


У померлого вiд хронiчної серцевої недостатностi у вiцi 68-ми рокiв на розтинi виявленi деформованi, потовщенi стулки мiтрального клапану, що зрослися мiж собою, по краю змикання клапанiв визначаються дрiбнi (1-2 мм) тромби. Який ендокардит був причиною розвитку хронiчної серцевої недостатностi?

зворотньо-бородавчастий

дифузний

гострий бородавчастий

фiбропластичний

полiпозно-виразковий


Чоловiк 42-х рокiв, що протягом 8-ми рокiв страждав на хронiчний гранулематозний перiодонтит, хронiчний гнiйний остеомiєлiт нижньої щелепи, помер при явищах хронiчної ниркової недостатностi. Яке ускладнення гнiйного остеомiєлiту розвинулося в нирках?

амiлоїдоз

гiалiноз

жирова дистрофiя

атрофiя

некроз епiтелiю звивистих канальцiв


У дитини 5-ти рокiв пiдвищилася температура до 40оС, виникли рiзкий головний бiль, блювання, неспокiй, озноб. Через 4 днi з’явився геморагiчний висип на шкiрi, олiгурiя та надниркова недостатнiсть, що i стало причиною смертi. Пiд час бактерiологiчного дослiдження мазкiв з глотки виявлений менiнгокок. Яка форма менiнгококової iнфекцiї була в хворого?

менiнгококцемiя

менiнгококовий менiнгiт

менiнгоенцефалiт

менiнгококовий назофарингiт

---
Хворий 75-ти рокiв звернувся до хiрурга зi скаргами на виразку гомiлки буруватого кольору, що довго не загоюється. При бiопсiйному дослiдженнi: дифузне розростання полiморфних атипових клiтин, в цитоплазмi яких знаходиться бурий пiгмент. Реакцiя Перлса негативна. Багато патологiчних мiтозiв та осередкiв некрозу тканини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

меланома

мiсцевий гемосидероз

внутрiшньодермальний невус

трофiчна виразка

рак шкіри
Пiд час розтину померлого, що страждав на гiпертонiчну хворобу, у речовинi головного мозку виявлена порожнина, стiнки якої мають iржавий колiр. Що передувало виникненню даних змiн?

гематома


дiапедезнi крововиливи

iшемiчний iнфаркт

плазморагiї

абсцес
Пiд час мікроскопічного дослiдження коронарної артерії у померлого 53-х років виявлено звуження просвiту судини за рахунок фіброзної бляшки з домiшком лiпiдiв. Найвiрогiднiша форма атеросклерозу:

лiпосклероз

лiпоїдоз


долiпiдна

атероматоз

вираз кування
У хворої 40-ка років збільшена щитоподібна залоза. При пальпації залоза щiльна, поверхня її дрiбногорбиста. При гістологічному дослiдженнi бiоптату щитоподібної залози виявлено дифузну інфільтрацію тканини лiмфоцитами, плазматичними клiтинами, утворення лiмфоїдних фолiкулiв. Яке захворювання у хворої?

аутоiмунний тиреоїдит

ендемiчний зоб

спорадичний зоб

дифузний токсичний зоб

тиреоїдит Рiделя


У жiнки 30-ти років при тривалому використанні губної помади з флюоресціюючою речовиною на облямiвцi губ розвинулись обмежена еритема, незначне лущення; пізніше виникли поперечнi дрiбнi борозни та трiщини. При мікроскопічному дослiдженнi цієї зони ураження в сполучнiй тканинi виявленi сенсибілізовані лімфоцити i макрофаги, явища цитолiзу. Який тип імунологічної гiперчутливостi розвинувся на губi?

IV тип (клiтинна цитотоксичнiсть)

I тип (реагiнового типу)

II тип (антитільна цитотоксичнiсть)

III тип (iмунокомплексна цитотоксичнiсть)

гранулематоз


Хворому з метою знеболення ввели розчин місцевого анестетику. Через декілька хвилин у хворого виникли задишка, тахiкардiя, втрата свiдомостi. Який шок розвинувся в хворого?

анафiлактичний

кардiогенний

геморагiчний

травматичний

опiковий
При дослiдженнi бiоптату збільшених шийних лімфатичних вузлів молодої жiнки виявлена проліферація лiмфоцитiв, ретикулярних клiтин, гiстiоцитiв, великих i малих клітин Ходжкiна, багатоядерних клітин Березовського-Штернберга, численні еозинофiли, поодинокi вогнища казеозного некрозу тканини лімфатичного вузла. Який найбiльш імовірний дiагноз?

лiмфогранулематоз

туберкульоз

гострий лейкоз

лiмфосаркома

метастаз раку легень
У хворого з переломом стегнової кістки в ділянці хірургічної шийки з’явились ознаки гострої правошлуночкової недостатностi внаслiдок емболії легеневої артерiї. Який вид емболiї має мiсце?

жирова


метастатична

газова


повiтряна

тканинна
Хворий 40-ка років помер від набряку головного мозку. В анамнезi карбункул обличчя. На автопсії відмічено повнокров’я та набряк тканини головного мозку. У бiлiй речовинi лівої пiвкулi виявлено дві порожнини розмiрами 6х5,5 та 5х4,5 см, що заповнені вершкоподiбною рідиною жовтувато-зеленого кольору. Стiнками порожнин є нервова тканина з нерiвними краями. Яке ускладнення карбункула розвинулось у хворого?

гострi абсцеси

хронiчнi абсцеси

емпiєма

колiквацiйнi некрози

кiсти
У дитини 9-ти років під час огляду порожнини рота стоматолог виявив на щiчнiй поверхнi ясни у ділянці нижнього ікла утворення у виглядi вузлика діаметром 1 см, червоного кольору, м’якої консистенцiї, що легко кровоточить при дотику. Пiд час мікроскопічного дослiдження утворення представлене великою кiлькiстю дрiбних судин типу венул i капiлярiв, роздiлених тонкими прошарками сполучної тканини, з вогнищевою інфільтрацією лiмфоїдними i плазматичними клiтинами. Такi змiни характернi для:

ангiоматозного епулiда

капiлярної гемангiоми

радикулярної гранульоми

фiброзного епулiда

папiломи
У процесi ембрiогенезу епітеліальний тяж, який має назву вестибулярної пластинки, дає початок розвитку присінку порожнини рота. Який біологічний механізм запрограмованої загибелi клітин забезпечує утворення з епітеліальної пластинки щiчногубної борозни?

апоптоз

некроз


мейоз

паранекроз

амiтоз
У 27-рiчного чоловiка при рентгенологічному дослiдженнi нижньої щелепи виявлено вогнище деструкції кісткової тканини, гiстологiчно визначається пухлина, що складається iз тяжів одонтогенного епiтелiю, незрiлої сполучної тканини i острiвцiв диспластичного дентину. Дiагностуйте пухлину:

дентинома

амелобластична фiброодонтома

одонтоамелобластома

одонтогенна фiброма

складна одонтома


У чоловiка 23-х років виникла перфорація твердого пiднебiння, в ділянці якого знайдено щільне утворення з чіткими межами. Пiсля операції при мікроскопічному дослiдженнi цього утворення було виявлено: значний осередок казеозного некрозу, який оточений грануляційною тканиною з ендоваскулiтом, клiтинним iнфiльтратом, що складається з лiмфоцитiв, епiтелiоїдних клiтин, з перевагою плазмоцитiв. Яке найбiльш вiрогiдне захворювання у хворого?

сифiлiс


туберкульоз

склерома


саркома

лепра
На розтинi верхня частка правої легені збiльшена, сірого кольору, безповiтряна, з поверхнi розрiзу стiкає каламутна рiдина, на плеврi багато фібринозних плiвок. Мiкроскопiчно в альвеолах виявляється ексудат з присутнiстю нейтрофiлiв, десквамативних альвеолоцитiв i ниток фiбрину. Стiнка бронха iнтактна. Який найбiльш імовірний дiагноз?

крупозна пневмонiя

iнтерстицiйна пневмонiя

абсцес легень

вогнищева пневмонiя

грипозна пневмонія
Хворий 60-ти років скаржиться на печіння язика, підвищене слиновидiлення, явище глосалгiї, котрі з’явились після 5 днiв користування металевим мостоподiбним протезом. Об’єктивно: слизова оболонка ротової порожнини набрякла, гiперемована. Який стоматит за характером запалення розвинувся у хворого?

катаральний

гнiйний

виразковий

гангренозний

фібринозний


У хворого вiдсутнiй 16 зуб. На рентгенограмi в товщi альвеолярного відростку визначається розрідження кістки з утворенням порожнини з чіткими межами, що містить недорозвинену коронку зуба. Мiкроскопiчно: стінка порожнини вистелена багатошаровим плоским епітелієм i оточена фіброзною капсулою. Встановiть дiагноз:

фолiкулярна кiста щелепи

радикулярна кiста щелепи

кiста різцевого каналу

кiстозна амелобластома щелепи

примордiальна кiста щелепи


Пiд час рентгенологічного дослiдження у хворого виявлена кiста у ділянці премоляра, у порожнинi якої мiститься зуб. Мiкроскопiчно: стінка кiсти представлена сполучною тканиною i вистелена багатошаровим плоским епiтелiєм. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

фолiкулярна кiста

радикулярна кiста

примордiальна кiста

еозинофiльна гранульома

епуліс
При мікроскопічному дослiдженнi перiодонта вiдзначено: повнокровнi судини, набряк сполучної тканини з інфільтрацією поодинокими нейтрофiлами. Який різновид ексудативного запалення в перiодонтi?

серозне

гнiйне


гнилiсне

фiбринозне

катаральне
У пiлота на висотi 14000 м трапилася аварiйна розгерметизацiя кабiни. Який iз видiв емболії унього розвинувся?

газова


емболiя стороннім тiлом

тромбоемболiя

повiтряна

жирова
Робiтник хімічної промисловості звернувся до лiкаря зi скаргою на стирання емалi. Об’єктивно: розповсюджене руйнування коронок зубів з утворенням замісного дентину. Який діагноз найбiльш вiрогiдний?

некроз твердих тканин зубiв

ерозiя зубiв

клиноподiбнi дефекти

флюороз


середнiй карієс
У чоловiка 30-ти років на нижнiй щелепi зліва в ділянці моляра визначається пухлиноподiбне утворення щільної консистенцiї, дрібногорбисте, що значно деформує щелепу. Утворення мiсцями нечiтко вiдшароване від кісткової тканини. Мiкроскопiчно: у стромi бiоптату виявляються тяжi, фолiкули, на периферії яких клітини одонтогенного циліндричного епiтелiю, у центрi зiрчастi клiтини, якi нагадують пульпу емалевого органа. Який найбiльш імовірний дiагноз?

амелобластома

аденоматоїдна пухлина

первинний внутрішньокістковий рак

аденокарцинома

остеобластокластома


У хворої, що страждала на вторинний сифiлiс, з’явилися вогнища депiгментацiї шкіри у верхніх вiддiлах спини. Назвiть патологічний процес у шкiрi:

лейкодерма

метаплазiя

лейкоплакiя

дисплазiя

паракератоз


У хворого 14-ти років діагностовано тріада Гетчинсона: зуби діжкоподібної форми, паренхіматозний кератит та глухота. Для якої хвороби характернi виявленi змiни?

сифiлiс


токсоплазмоз

проказа


туберкульоз

опiсторхоз


Пiд час розтину тіла чоловiка 70-ти рокiв, який помер від серцевої недостатностi, виявленi деформованi, звужені коронарні артерiї. На розрiзi внутрішня поверхня артерій горбиста, стінка бiлувата, ламка, кам’янистої щiльностi. Про яку стадiю атеросклерозу йдеться?

атерокальциноз

лiпосклероз

атероматоз

лiпоїдоз

виразкування


На розтинi тіла чоловiка похилого вiку, який протягом останніх 2-х тижнів страждав від гострого розладу кишечнику, виявленi змiни у прямiй та сигмоподiбнiй кишках: на поверхнi слизової оболонки відмічається коричнево-зелена плiвка. Стiнка кишки потовщена, порожнина різко звужена. Мiкроскопiчно виявляється проникаючий на рiзну глибину некроз слизової оболонки, некротичні маси пронизанi нитками фiбрину, з лейкоцитарною iнфiльтрацiєю. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

фiбринозний колiт

катаральний колiт

виразковий колiт

фолiкулярний колiт

---
На розтинi тіла чоловiка, який помер на 5-у добу захворювання черевним тифом, виявленi наступнi змiни: групові фолiкули клубової кишки збiльшенi, повнокровнi i виступають над слизовою оболонкою, на їх поверхнi видно борозни та звивини. Гiстологiчно: повнокров’я i набряк тканини, наявнiсть гранульом, якi складаються з великих клітин зi свiтлою цитоплазмою i мiстять черевнотифозні палички. Про який перiод місцевих змiн при черевному тифi можна думати?

стадiя мозкоподiбного набухання

стадiя некрозу

стадiя загоєння виразок

стадiя чистих виразок

стадiя утворення виразок
У померлого від хронічної серцевої недостатностi у вiцi 68-ми років на розтинi виявленi деформованi, потовщені стулки мітрального клапану, що зрослися мiж собою, по краю змикання клапанів визначаються дрiбнi (1-2 мм) тромби. Який ендокардит був причиною розвитку хронічної серцевої недостатностi?

зворотньо-бородавчастий

дифузний

гострий бородавчастий

фiбропластичний

полiпозно-виразковий


У дитини 5-ти років пiдвищилася температура до 40oC, виник рiзкий головний бiль, блювання, неспокiй, озноб. Через 4 днi з’явився геморагiчний висип на шкiрi, олiгурiя та надниркова недостатнiсть, що i стало причиною смертi. Пiд час бактеріологічного дослiдження мазків з глотки виявлений менiнгокок. Яка форма менінгококової інфекції була в хворого?

менiнгококцемiя

менiнгококовий менiнгiт

менiнгоенцефалiт

менiнгококовий назофарингiт

---
На розтинi тіла чоловiка, який помер від гострої постгеморагiчної анемії внаслiдок легеневої кровотечi, було знайдено: макроскопiчно - верхiвки легень деформованi, на розрiзi мiстять множиннi бiлувато-сiрi осередки діаметром 10-15 мм та множиннi патологічні порожнини діаметром до 15 мм зi щільними стiнками; мікроскопічно - в стінках порожнин розростання сполучної тканини з наявнiстю iнфiльтрату, який складається з епiтелiоїдних клiтин, багатоядерних гігантів та лiмфоцитiв. Який найбiльш імовірний дiагноз?

вторинний фiброзно-кавернозний туберкульоз

первинний туберкульоз без ознак прогресування

прогресуючий первинний туберкульозний комплекс

гематогенно-дисемiнований туберкульоз легень

гематогенний міліарний туберкульоз легень
У чоловiка 40-ка років на шиї виявлено пухлиноподібне утворення розмiром 8х7 см, яке хірург видалив неповнiстю через iнтимний зв’язок з великими судинами. Мiкроскопiчно в ньому виражений тканинний i клiтинний атипiзм, клітини типу лiпобластiв різного ступеня зрiлостi, з полiморфiзмом, гіперхромією ядер, патологічними мiтозами, осередками некрозу. Визначте гістологічну форму пухлини:

лiпосаркома

лiпома

фiброма


фiбросаркома

гiбернома


У хворого з переломом стегнової кістки в ділянці хірургічної шийки з’явились ознаки гострої правошлуночкової недостатностi внаслiдок емболії легеневої артерiї. Який вид емболiї має мiсце?

жирова


метастатична

газова


повiтряна

тканинна
При дослiдженнi бронхобiоптату встановлено: атрофія слизової оболонки, кiстозне перетворення залоз, осередкова метаплазiя покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клiтин; мiсцями – у стiнцi бронха та особливо у слизовiй оболонцi, різко виражена клiтинна запальна інфільтрація i розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвiт бронха у виглядi полiпа. Який найбiльш імовірний дiагноз?

хронiчний бронхiт

часткова пневмонiя

гострий бронхiт

бронхопневмонiя

iнтерстицiйна пневмонія
На прийомi лiкар-стоматолог виявив у жiнки 36-ти років на щiчнiй поверхнi ясни у ділянці 2-го моляра утворення у виглядi вузлика діаметром 0,8 см темно-бурого кольору, м’якої консистенцiї, на широкiй основi. Гiстологiчно утворення багате на судини синусоїдного типу з великою кiлькiстю округлих одноядерних i великих багатоядерних клiтин, мiсцями зустрічається скупчення гранул гемосидерину. Який найбiльш імовірний дiагноз?

гiгантоклiтинний епулiд

прикоренева гранульома

ангiоматозний епулiд

амелобластома

остеобластокластома щелепи


У бiоптатi нирки виявлено: промiжна тканина інфільтрована лейкоцитами, міліарні абсцеси, канальці в станi дистрофiї, заповнені десквамованим епітелієм та лейкоцитами. Про яке захворювання можна думати?

пiєлонефрит

гломерулонефрит

пiєлiт


некротичний нефроз

нефролітіаз


При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою печiнковоклiтинної недостатностi виявлено вакуольну, балонну дистрофію гепатоцитiв, некроз окремих клiтин, тільця Каунсильмена, інфільтрацію портальної та часточкової строми переважно лiмфоцитами, макрофагами з незначною кiлькiстю полiморфноядерних лейкоцитiв. Який найбiльш імовірний дiагноз?

гострий вiрусний гепатит

хронiчний персистуючий гепатит

хронiчний активний гепатит

аутоiмунний гепатит

алкогольний гепатит


При знеболенні слизової оболонки порожнини рота у пацієнта виник анафiлактичний шок (генералiзована вазодилятацiя, збільшення судинної проникності iз виходом рідини iз судин у тканини). Гiперчутливiсть якого типу розвинулася у пацiєнта?

I типу (анафiлактична)

II типу (антитiлозалежна)

III типу (iмунокомплексна)

IV типу (клiтинна цитотоксичнiсть)

V типу (гранульоматоз)


Хворому 25-ти років з клінічною картиною невротичного синдрому проведено пункційну біопсію нирки. Пiд час мікроскопічного дослiдження клітини епітелію проксимальних канальцiв нефрону збільшені в об’ємi, у цитоплазмi вакуолі з прозорою рiдиною, ядро зміщене до периферiї. Яка дистрофія виявлена в епітелії канальцiв?

гiдропiчна

зерниста

жирова


рогова

гiалiново-крапельна


При гістологічному дослiдженнi мiкропрепарату злоякiсної пухлини легень виявлено, що вона складається iз лiмфоцитоподiбних клiтин, що не утворюють будь-яких структур. Строма виражена мало, спостерiгається багато мітозів та некрозiв. Яка це пухлина?

дрiбноклiтинний рак

фiброма

плоскоклiтинний незроговілий рак

плоскоклiтинний зроговiлий рак

аденокарцинома


У хворої 35-ти років з хронічним перiодонтитом біля кореня 15 зуба видалено кiсту діаметром 3 см. При гістологічному досліджені встановлено, що стінка її тонка, утворена зрілою сполучною тканиною, яка інфільтрована лiмфоцитами i плазматичними клiтинами, внутрішня поверхня вистелена багатошаровим плоским епітелієм без ознак кератинiзацiї, в порожнинi серозний ексудат. Який найбiльш імовірний дiагноз?

радикулярна кiста

фолiкулярна кiста

примордiальна кiста

херувiзм

фолiкулярна амелобластома


При гістологічному дослiдженнi міокарда у хворого 47-ми років з ревматичною вадою серця (секцiйний матерiал) у кардiомiоцитах виявленi великі оптично порожні вакуолi. При забарвленні осмієвою кислотою вони чорного кольору, при забарвленні суданом III - жовто-червонi. Назвiть вид патологічногопроцесу:

жирова дистрофiя

гiалiново-крапельна дистрофiя

гiдропiчна дистрофiя

вуглеводна дистрофiя

диспротеїноз


Пiд час розтину тіла жiнки 35-ти років поряд iз збільшенням багатьох лімфатичних вузлів була виявлена збільшена селезінка вагою 600,0 г; на розрiзi неоднорiдна, темно-червоного кольору, щiльна, з дiлянками некрозу сiрувато-жовтуватого кольору, в дiаметрi до 1см (порфірова селезiнка). Про яке захворювання можна думати?

лiмфогранулематоз

хронiчний лiмфоїдний лейкоз

хронiчний мієлоїдний лейкоз

метастази раку

лiмфосаркома


У хворого 50-ти рокiв протягом багатьох рокiв була ревматична вада серця. Пiд час загострення захворювання розвинулась гемiплегiя i настала смерть. Гiстологiчно в мiтральному клапанi виявлено виражений склероз, вогнищевi клiтиннiiнфiльтрати, дрiбнi тромботичнi нашарування. Для якої форми ендокардиту характернi виявленi змiни?

поворотно-бородавчастий

гострий бородавчастий

дифузний


фiбропластичний

виразково-полiпозний


При розтинi тiла чоловiка, померлого вiд внутрiшньокишкової кровотечi, в клубовiй кишцi спостерiгається некроз групових i солiтарних фолiкулiв, iмбiбiцiя мертвих тканин жовчю i кров’ю; в нижньому вiдрiзку кишки - явища секвестрацiї та вiдторгнення некротичних мас з утворенням дефектiв. Який з перелiчених дiагнозiв найбiльш вiрогiдний?

Черевний тиф, стадiя "брудних"виразок

Черевнийтиф,стадiя "чистих"виразок

Черевний тиф, стадiя некрозу

Черевнотифозна форма сальмонельозу

Хвороба Крона


На розтинi тiла чоловiка, який помер на 5-у добу захворювання черевним тифом, виявленiнаступнi змiни: груповi фолiкули клубової кишки збiльшенi, повнокровнii виступають над слизовою оболонкою, на їх поверхнi видно борозни та звивини. Гiстологiчно: повнокров’я i набряк тканини, наявнiсть гранульом, якi складаються з великих клiтин зi свiтлою цитоплазмою i мiстять черевнотифознi палички. Про який перiод мiсцевих змiн при черевному тифi можна думати?

стадiя мозкоподiбного набухання

стадiя некрозу

стадiя загоєння виразок

стадiя "чистих"виразок

стадiя утворення виразок


У чоловiка 46-ти рокiв на шкiрi визначалась пляма темного кольору, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збiльшуватись, з’явився бiль, колiр став чорно- коричневим; почав пальпуватися вузлик. На гiстологiчному дослiдженнi видаленої тканини визначалися веретеноподiбнi та полiморфнi клiтини, з численними мiтозами, цитоплазма яких вмiщувала пiгмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?

меланома


базалiома

гемангiома

невус

---
Чоловiк, який багато рокiв страждав на бронхiальну астму, помер вiд ядухи. При гiстологiчному дослiдженнi легень виявлено: в просвiтах бронхiол та дрiбних бронхiв багато слизу з домiшкою еозинофiлiв, склероз мiжальвеолярних перегородок, розширення просвiтiв альвеол. Який з механiзмiв розвитку реакцiї гiперчутливостi має мiсце?реагiнова реакцiя

цитотоксична реакцiя

iмунокомплексна реакцiя

цитолiз, обумовлений лiмфоцитами

гранулематоз
Пiд час оформлення дитини до школи для вирiшення питання про необхiднiсть ревакцинацiї поставлена проба Манту, яка виявилася негативною. Про що свiдчить даний результат проби?

вiдсутнiсть клiтинного iмунiтету до туберкульозу

наявнiсть клiтинного iмунiтету до туберкульозу

вiдсутнiсть антитiл до туберкульозних бактерiй

вiдсутнiсть антитоксичного iмунiтету до туберкульозу

наявнiсть антитiл до туберкульозних бактерiй


Пiд час гiстологiчного дослiдження нирок жiнки 25-ти рокiв, що померла пiд час пологiв, в епiтелiї канальцiв головних вiддiлiв нефрону виявленi конденсацiя хроматину ядер, розпад їх на глибки та лiзис, а також плазморексис та цитолiз. Який патологiчний процес виявлений в епiтелiї канальцiв нирок?

некроз


гiдропiчна дистрофiя

амiлоїдоз

жирова дистрофiя

гiалiноз
Жiнцi 57-ми рокiв проведено операцiю екстирпацiї матки iз придатками. Макроскопiчно: в товщi мiометрiю вузол щiльної консистенцiї, округлої форми з чiткими контурами, розмiром 5х6 см, на розрiзi волокнистої будови. Гiстологiчно вiн представлений хаотично розташованими пучками гладком’язових клiтин та надмiрно розвиненою стромою. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

фiбромiома

рабдомiосаркома

рабдомiома

фiброма


лейомiосаркома
Хворий потрапив до лiкарнi пiсля iонiзуючого опромiнення зi скаргами на блювання, анорексiю, бiль у рiзних дiлянках живота, наявнiсть кровi у калi, пiдвищення температури тiла, кволiсть. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна така клiнiчна картина?

кишкова


кiстковомозкова

церебральна

змiшана

токсемiчна


У жiнки 46-ти рокiв видалена пухлина правої привушної дiлянки, яка поступово збiльшувалася протягом 5 рокiв. Макроскопiчно: iнкапсульований вузол дiаметром 60 мм еластичної консистенцiї, тканина бiлувато-сiра з множинними дрiбними кiстами, що мiстять слиз. Мiкроскопiчно: дуктальнi структури або осередки солiдної будови, що складаються з мономорфних полiгональних та кубiчних клiтин, мiж ними розмiщуються дiлянки мiксоїдної i хондроїдної речовини. Дiагностуйте пухлину:

плеоморфна аденома

мономорфна аденома

мукоепiдермальна пухлина

аденолiмфома

аденокiстозна карцинома


У чоловiка 71-го року впродовж 10 днiв спостерiгався пронос з домiшками у калi слизу та кровi. Хворого було госпiталiзовано у тяжкому станi, помер через 2 доби. При розтинi тiла померлого виявлено: дифтеритичний колiт з множинними виразками неправильної форми рiзної глибини в сигмоподiбнiй i прямiй кишках. При бактерiологiчному дослiдженнi висiяно шигели. Яке основне захворювання у хворого?

дизентерiя

черевний тиф

сальмонельоз

неспецифiчний виразковий колiт

iєрсинiоз


У хворого 75-ти рокiв, який страждав на розповсюджений атеросклероз та помер вiд хронiчної серцевої недостатностi, на розтинi виявленi звуженi деформованi коронарнi артерiї, горбиста iнтима на розрiзi бiлого кольору, кам’яниста. Назвiть стадiю морфогенезу атеросклерозу:

атерокальциноз

лiпоїдоз

лiпосклероз

долiпiдна стадiя

стадiя атероматоза


При мiкроскопiчному дослiдженнi бiоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епiтелiю, що формує атиповi залозистi структури рiзної форми i величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клiтини пухлини полiморфнi, ядра гiперхромнi, вiдзначається велика кiлькiсть патологiчних мiтозiв. Який дiагноз найбiльш вiрогiдний?

аденокарцинома

базальноклiтинний рак

солiдний рак

слизовий рак

недиференцiйований рак


При дослiдженнi бронхобiоптату встановлено: атрофiя слизової оболонки, кiстозне перетворення залоз, осередкова метаплазiя покривного призматичного епiтелiю в багатошаровий плоский, збiльшення числа келихоподiбних клiтин; мiсцями - у стiнцi бронха та особливо у слизовiй оболонцi рiзко виражена клiтинна запальна iнфiльтрацiя i розростання грануляцiйної тканини, яка вибухає у просвiт бронха у виглядi полiпа. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

хронiчний бронхiт

часткова пневмонiя

гострий бронхiт

бронхопневмонiя

iнтерстицiйна пневмонія


Пiд час гiстологiчного дослiдження операцiйного матерiалу з дiлянки iкла верхньої щелепи 20-рiчного чоловiка виявлено пухлину, яка побудована з численних дрiбних примiтивних залозистих та тубулярних структур, iз незмiненого одонтогенного епiтелiю, розташованих серед гiалiнiзованої сполучнотканинної строми. Дiагностуйте пухлину:

аденоматоїдна пухлина

амелобластома

первинна внутрiшньокiсткова карцинома

остеобластокластома

амелобластична фіброма


У бiоптатi нирки виявлено: промiжна тканина iнфiльтрована лейкоцитами, мiлiарнi абсцеси, канальцi в станi дистрофiї, заповненi десквамованим епiтелiєм та лейкоцитами. Про яке захворювання можна думати?

пiєлонефрит

гломерулонефрит

пiєлiт


некротичний нефроз

нефролітіаз


На розрiзi легенева тканина має великокомiрчастий вигляд у зв’язку з мiшкоподiбними i цилiндричними розширеннями бронхiв; мiкроскопiчно у стiнцi таких бронхiв вiдзначається лейкоцитарна iнфiльтрацiя з переважанням нейтрофiлiв; еластичнi, м’язовi волокна, а також хрящовi пластинки частково зруйнованii замiщенi сполучною тканиною. Прилегла легенева тканина з фокусами запалення, полями фiброзу, склерозом судин, ознаками емфiземи. Гiпертрофований правий шлуночок серця. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

бронхоектатична хвороба

емфiзема легень

iнтерстицiйна пневмонiя

пневмофiброз

хронiчний бронхіт


У чоловiка 25-ти рокiв на спинцi язика злiва з’явилась блюдцеподiбна виразка 0,8 см в дiаметрi. Дно i краї виразки щiльнi, поверхня їх гладенька, блискуча, при пальпацiї безболiсна. При мiкроскопiчному дослiдженнi на межi виразки та в областi її дна - iнфiльтрат з лiмфоїдних, плазматичних, епiтелiоїдних клiтин при наявностi значної кiлькостi судин з ендоваскулiтом. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

первинний сифiлiс

декубiтальна виразка

ракова виразка

туберкульоз

афта Сеттона


Пiд час гiстологiчного вивчення мiкропрепаратiв зуба людини похилого вiку виявленi великi вакуолi в одонтобластах. Тканина пульпи нагадує сiтку з гiалiнiзованих тонких волокон, частина одонтобластiв дуже низькi, у виглядi "ниточки". Для якого захворювання характернi такi змiни?

сiтчаста атрофiя пульпи

вроджене недорозвинення пульпи

дефекти пульпи зуба

---

гострий пульпiт


У хворої 45-ти рокiв вiдзначається деформацiя обличчя через пухлиноподiбне розростання без утворення капсули, яке росте у кiстцi, мiкроскопiчно представлене клiтинно-волокнистою тканиною i остеоїдними балочками. Яка патологiя найбiльш iмовiрна?

фiброзна дисплазiя щелепних кiсток

еозинофiльна гранульома

херувiзм


остеобластокластома

кiста щелепних кiсток


У хворої жiнки 29-ти рокiв мiсяцеподiбне обличчя, ожирiння верхньої частини тулуба, стриї на переднiй черевнiй стiнцi, гiрсутизм, у сечi пiдвищено рiвень 17-оксикетостероїдiв. Вищезазначенi прояви характернi для захворювання:

синдром Iценко-Кушiнга

феохромоцитома

синдром Кона

первинний гiпоальдостеронiзм

вторинний гiперальдостеронiзм


На розтинi трупа жiнки 52-х рокiв, яка тривалий час хворiла на хронiчний гломерулонефрит, виявлено: значно зменшенi, щiльнi, дрiбнозернистi нирки, фiбринозне запалення серозних i слизових оболонок, дистрофiчнi змiни паренхiматозних органiв, набряк головного мозку. Яким ускладненням зумовленi описанi змiни серозних оболонок i внутрiшнiх органiв?

уремiя


анемiя

сепсис


ДВЗ-синдром

тромбоцитопенiя


Робiтник хiмiчної промисловостi звернувся до лiкаря зi скаргою на стирання емалi. Об’єктивно: розповсюджене руйнування коронок зубiв з утворенням замiсного дентину. Який дiагноз найбiльш вiрогiдний?

некроз твердих тканин зубiв

ерозiя зубiв

клиноподiбнi дефекти

флюороз

середнiй карієс


Жiнка 35-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на наявнiсть пухлинного утворення на слизовiй оболонцi ясни у дiлянцi верхнiх рiзцiв. Пiд час огляду лiкар на слизовiй оболонцi ясни виявив вузлик 1 см у дiаметрi, м’якої консистенцiї, рожевого кольору, що кровить пiд час дотику. Про який процес йдеться у даному випадку?

ангiоматозний епулiд

фiброзний епулiд

гiгантоклiтинний епулiд

хронiчний гiнгiвiт

пухлина
При гiстологiчному дослiдженнi стiнки бронха i прилеглих дiлянок легенi виявленi пласти i тяжi атипового плоского епiтелiю. У клiтинах - помiрно вираженi ознаки атипiзму: полiморфiзм, гiперхромiя ядер, мiтози. У центрi комплексiв концентричнi утворення рожевого кольору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

плоскоклiтинний рак з ороговiнням

плоскоклiтинний рак без ороговiння

аденокарцинома

скiрозний рак

недиференцiйований рак
При гiстологiчному дослiдженнi стiнки кiсти, що локалiзується у дiлянцi верхньої щелепи, встановлено, що стiнка кiсти зсередини вистелена багатошаровим плоским епiтелiєм з пiдлеглою грануляцiйною тканиною з лiмфолейкоцитарною iнфiльтрацiєю. Зовнiшнiй шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фiброзною тканиною. Цi данi є пiдставою для встановлення такого дiагнозу:

кiстогранульома

проста гранульома

епiтелiальна гранульома

кератокiста

амелобластома


При обстеженнi у хворого на твердому пiднебiннi виявлена пухлина у виглядi невеликого щiльного вузла сiрого кольору без чiтких меж. Пiсля видалення пухлина дослiджена гiстологiчно. Побудована з дрiбних, кубiчної форми клiтин з гiперхромним ядром, якi формують альвеоли, трабекули, солiднi та крiбрознi структури. Рiст пухлини - iнвазивний. Назвiть пухлину:

аденокiстозна карцинома

злоякiсна плеоморфна аденома

мукоепiдермоїдний рак

аденолiмфома

мономорфна аденома


У хворої, що страждала на вторинний сифiлiс, з’явилися вогнища депiгментацiї шкiри у верхнiх вiддiлах спини. Назвiть патологiчний процес у шкiрi:

лейкодерма

метаплазiя

лейкоплакiя

дисплазiя

паракератоз


При гiстологiчному дослiдженнi збiльшеного шийного лiмфатичного вузла вiдмiчено, що загальний малюнок вузла нечiткий за рахунок розростання атипових гiстiоцитарних клiтин, з наявнiстю гiгантських клiтин Березовського-Штернберга, маються дiлянки некрозу, склерозу, гiалiнозу. Для якого захворювання характернi виявленi морфологiчнi змiни в лiмфатичному вузлi?

лiмфогранулематоз

гострий мiєлолейкоз

хронiчний мiєлолейкоз

грибоподiбний мiкоз

туберкульоз


На розтинi тiла померлого чоловiка 70-ти рокiв серце зменшене у розмiрах, жирова клiтковина пiд епiкардом вiдсутня, мiокард щiльний, бурого кольору. При мiкроскопiї - кардiомiоцити зменшенi у розмiрах, в саркоплазмi багато гранул бурого пiгменту лiпофусцину. Встановiть характер патологiчного процесу в мiокардi:

бура атрофiя

амiлоїдоз

жирова дистрофiя

гемохроматоз

гіпертрофія


У чоловiка 70-ти рокiв, який помер вiд серцевої недостатностi, пiд час розтину тiла виявлено деформованi, звуженi коронарнi артерiї. На розрiзi внутрiшня поверхня артерiй горбиста, стiнка бiлувата, ламка, кам’янистої щiльностi. Про яку стадiю атеросклерозу йдеться?

атерокальциноз

лiпосклероз

атероматоз

лiпоїдоз

виразкування


У 19-ти мiсячної дитини iз затримкою розвитку та проявами самоагресiї вмiст сечової кислоти в кровi - 1,96 ммоль/л. При якому метаболiчному порушеннi це спостерiгається?

синдром Леша-Нiхана

подагра

синдром набутого iмунодефiциту

хвороба Гiрке

хвороба Iценко-Кушiнга


У хворого на шкiрi живота, грудної клiтки з’явився висип у виглядi розеол i петехiй, дрiбноточковий кон’юнктивальний висип. Смерть настала при явищах ураження мозку. При мiкроскопiчному дослiдженнi секцiйного матерiалу у ЦНС (довгастий мозок, мiст), у шкiрi i нирках, мiокардi виявлений деструктивно-пролiферативний ендотромбоваскулiт. Про яке захворювання слiд думати?

висипний тиф

сепсис

вузликовий перiартерiїтсистемний червоний вiвчак

бруцельоз


Пiд час гiстологiчного дослiдження нирок жiнки 25-ти рокiв, що померла пiд час пологiв, в епiтелiї канальцiв головних вiддiлiв нефрону виявленi конденсацiя хроматину ядер, розпад їх на глибки та лiзис, а також плазморексис та цитолiз. Який патологiчний процес виявлений в епiтелiї канальцiв нирок?

некроз


гiдропiчна дистрофiя

амiлоїдоз

жирова дистрофiя

гiалiноз
При макроскопiчному дослiдженнi зуба у пульпi визначається маса сiро-чорного кольору з гнильним, смердючим запахом. Мiкроскопiчно пульпа являє собою безструктурнi зернистi маси з великою кiлькiстю мiкробiв. Яка патологiя розвинулась у пульпi зуба?

гангрена

серозне запалення

гнiйне запалення

iнфаркт


скупчення гемосидерину
При мiкроскопiчному дослiдженнi бiоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епiтелiю, що формує атиповi залозистi структури рiзної форми i величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клiтки пухлини полiморфнi, ядра гiперхромнi, вiдзначається велика кiлькiсть патологiчних мiтозiв. Який дiагноз найбiльш вiрогiдний?

аденокарцинома

базальноклiтинний рак

солiдний рак

слизовий рак

недиференцiйований рак


Хворому 25-ти рокiв з клiнiчною картиною нефротичного синдрому проведено пункцiйну бiопсiю нирки. Пiд час мiкроскопiчного дослiдження клiтини епiтелiю проксимальних канальцiв нефрону збiльшенi в об’ємi, у цитоплазмi вакуолi з прозорою рiдиною, ядро змiщене до периферiї. Яка дистрофiя виявлена в епiтелiї канальцiв?

гiдропiчна

зерниста

жирова


рогова

гiалiново-крапельна


У дитини 9-ти рокiв, що хворiла на грип, на 5-ту добу захворювання з’явилися сильний головний бiль, нудота, запаморочення, менiнгеальнi знаки. Смерть настала через добу вiд набряку мозку, що наростав. Пiд час розтину порожнини черепа м’якi мозковi оболонки набряклi, повнокровнi, дифузно просякнутi яскраво-червоного кольору рiдиною. Про яке ускладнення грипу слiд думати?

геморагiчний менiнгiт

крововилив в мозок

венозна гiперемiя оболонок мозку

гнiйний лептоменiнгiт

серозний менінгіт


При дослiдженнi культури тканин злоякiсної пухлини виявили подiл клiтин, який вiдбувався без ахроматинового апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберiгались ядерна оболонка та ядерце. Який тип подiлу клiтин вiдбувався у злоякiснiй пухлинi, що вивчалась?

амiтоз


ендомiтоз

мiтоз


екзомiтоз

мейоз
На розтинi тiла чоловiка 47-ми рокiв, що помер вiд легеневої кровотечi, у 2 сегментi правої легенi виявлена порожнина округлої форми з нерiвними краями розмiром 5,5 см; внутрiшня поверхня її вкрита щiльнуватими жовтуватими масами, що переходять у тканину легенi. При гiстологiчному дослiдженнi - внутрiшнiй шар складається з розплавлених казеозних мас, некро тизованої тканини легенi. Який процес розвинувся в легенi?

гострий кавернозний туберкульоз

рак легенi, що розпадається

хронiчний кавернозний туберкульоз

гострий абсцес

хронiчний абсцес
У дiвчинки 8-ми рокiв раптово пiдвищилась температура, з’явились катаральнi явища дихальних шляхiв. На 5-й день хвороби виник паралiч м’язiв нижнiх кiнцiвок i приєднались дихальнi розлади. В переднiх рогах спинного мозку виявлена пролiферацiя глiї навколо загиблих нейронiв. Про яке захворювання йдеться?

полiомiєлiт

скарлатина

дифтерiя


кiр

менiнгококцемiя


Хворий 52-х рокiв зi стiйким пiдвищенням артерiального тиску до 200/110 мм рт.ст. помер при явищах хронiчної серцево-судинної недостатностi. На розтинi: маса серця 600 г, товщина стiнки лiвого шлуночка 2,2 см, порожнини серця розширенi. Гiстологiчно виражений гiалiноз i склероз артерiол мiокарда. Для якого захворювання характернi описанi змiни?

гiпертонiчна хвороба

атеросклероз артерiй серця

дилятацiйна кардiомiопатiя

гiпертрофiчна кардiомiопатiя

ендомiокардiальний фiброз


На розтинi тiла жiнки, що тривало страждала на аденому паращитоподiбних залоз iз гiперпродукцiєю паратгормону та померла вiд хронiчної ниркової недостатностi, виявленi вiдкладання вапна у шлунку, легенях, нирках. Яке за механiзмом розвитку звапнування має мiсце?

метастатичне

метаболiчне

дистрофiчне

змiшане

---
У хворого з пародонтитом вiдмiчається набряк ясен. Вони мають темночервоний колiр. Яке мiсцеве порушення кровообiгу переважає в яснах хворого?

венозна гiперемiя

артерiальна гiперемiя

iшемiя

тромбоз


емболія
Через деякий час пiсля видалення зуба у пацiєнта розвинулась атрофiя країв зубної лунки. Назвiть цей вид атрофiї:

дисфункцiональна атрофiя

атрофiя внаслiдок недостатностi кровообiгу

атрофiя вiд тиску

нейротична атрофiя

атрофiя вiд дiї фiзичних та хiмiчних факторiв


У жiнки 35-ти рокiв дiагностована дифтерiя зiву. Померла при явищах гострої серцевої недостатностi. На розтинi: порожнини серця розширенi в поперечнику, м’яз серця тьмяний, в’ялий, строкатий на розрiзi, з жовтуватими дiлянками пiд ендокардом. Який вид дистрофiї виявлений у кардiомiоцитах?

жирова


вуглеводна

балонна


гiалiново-крапельна

гідро пічна


У молодого чоловiка видалено збiльшений надключичний лiмфовузол. Гiстологiчно: у центрi - осередок сирнистого некрозу, на периферiї - вал епiтелiоїдних клiтин та лiмфоцитiв, серед яких зустрiчаються клiтини Пирогова-Лангханса. Дiагностуйте процес у лiмфатичних вузлах:

туберкульозний лiмфаденiт

сифiлiтичний лiмфаденiт

лепроматозний лiмфаденiт

лiмфогранульоматоз

метастаз Вiрхова


У чоловiка 35-ти рокiв пiд язиком, в областi вуздечки виявлена бляшка бiлого кольору, розмiрами 0,8 х 0,5 см, що виступає над поверхнею слизової оболонки, шорсткувата. Мiкроскопiчно: епiтелiй потовщений iз гiперкератозом, акантозом. У пiдепiтелiальнiй сполучнiй тканинi круглоклiтинна iнфiльтрацiя з розростанням колагенових волокон. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

лейкоплакiя

папiлома

афтозний стоматит

хронiчний виразковий стоматит

плоскоклiтинний рак із ороговінням


При гiстологiчному дослiдженнi стiнки бронха i прилеглих дiлянок легенi виявленi пласти i тяжi атипового плоского епiтелiю. У клiтинах - помiрно вираженi ознаки атипiзму: полiморфiзм, гiперхромiя ядер, мiтози. У центрi комплексiв концентричнi утворення рожевого кольору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

плоскоклiтинний рак з ороговiнням

плоскоклiтинний рак без ороговiння

аденокарцинома

скiрозний рак

недиференцiйований рак


При гiстологiчному дослiдженнi стiнки кiсти, що локалiзується у дiлянцi верхньої щелепи, встановлено, що стiнка кiсти з середини вистелена багатошаровим плоским епiтелiєм з пiдлеглою грануляцiйною тканиною з лiмфолейкоцитарною iнфiльтрацiєю. Зовнiшнiй шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фiброзною тканиною. Цi данi є пiдставою для встановлення такого дiагнозу:

кiстогранульома

проста гранульома

епiтелiальна гранульома

кератокiста

амелобластома


У хворого 77-ми рокiв, що страждає на атеросклероз, з’явився бiль у правiй ступнi. Ступня збiльшена в розмiрi, шкiрнi покриви чорного кольору, мацерованi, демаркацiйна зона невиражена. Який патологiчний процес у ступнi дiагностовано?

волога гангрена

суха гангрена

нома


секвестр

коагуляцiйний некроз


Чоловiк вiком 42 роки помер при явищах вираженої iнтоксикацiї та дихальної недостатностi. На розрiзi тканина легень у всiх вiддiлах строката, з множинними дрiбновогнищевими крововиливами та вогнищами емфiземи. Гiстологiчно у легенях: геморагiчна бронхопневмонiя з абсцедуванням, у цитоплазмi клiтин епiтелiю бронхiв еозинофiльнi та базофiльнi включення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз

грип


парагрип

аденовiрусна iнфекцiя

респiраторно-синцитiальна iнфекцiя

стафiлококова бронхопневмонія


У дiвчинки 6-ти рокiв протягом 5-ти мiсяцiв розвинулася деформацiя обличчя внаслiдок симетричного збiльшення об’єму обох кутiв нижньої щелепи. Мiкроскопiчно: кiсткова тканина щелепи замiщена волокнистою сполучною тканиною з великою кiлькiстю судин, примiтивними кiстковими балочками. Яке захворювання найбiльш iмовiрно?

херувiзм


еозинофiльна гранульома

цементома

остеобластокластома

фiброзна дисплазiя


При розтинi тiла чоловiка, померлого вiд внутрiшньокишкової кровотечi, в клубовiй кишцi спостерiгається некроз групових i солiтарних фолiкулiв, iмбiбiцiя мертвих тканин жовчю i кров’ю; в нижньому вiдрiзку кишки - явища секвестрацiї та вiдторгнення некротичних мас з утворенням дефектiв. Який з перелiчених дiагнозiв найбiльш вiрогiдний?

черевний тиф, стадiя "брудних" виразок

черевний тиф, стадiя "чистих" виразок

черевний тиф, стадiя некрозу

черевнотифозна форма сальмонельозу

хвороба Крона


У хворого в обох щелепах рентгенологiчно виявлено численнi дефекти у виглядi гладкостiнних округлих отворiв. При гiстологiчному дослiдженнi - явища остеолiзису i остеопорозу при явищах слабкого кiсткоутворення. В сечi хворого знайдено бiлок Бенс-Джонса. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

мiєломна хвороба

хронiчний мiєлолейкоз

хронiчний еритромiєлоз

гострий мiєлолейкоз

гострий недиференцiйований лейкоз


У хворого 23-х рокiв пiсля перенесеної ангiни розвинувся сечовий синдром (гематурiя, протеїнурiя, лейкоцитурiя). В пункцiйному бiоптатi нирок виявлена картина iнтракапiлярного пролiферативного гломерулонефриту, а електронномiкроскопiчно виявленi великi субепiтелiальнi депозити. Який патогенез цього захворювання?

iмунокомплексний механiзм

атопiя, анафiлаксiя з утворенням IgE i фiксацiєю їх на опасистих клiтинах

цитотоксична, цитолiтична дiя антитiл

клiтинно обумовлений цитолiз

гранулематоз


На аутопсiї померлого, який тривало страждав на гiпертонiчну хворобу, патологоанатом виявив, що нирки рiзко зменшенi у розмiрах, щiльнi, поверхня їх рiвномiрно дрiбнозерниста, на розрiзi - паренхiма, особливо кiркова речовина, рiвномiрно витонченi. Вiн дiйшов висновку, що це:

артерiолосклеротично зморщена нирка

атеросклеротично зморщена нирка

пiєлонефритично зморщена нирка

амiлоїдно-зморщена нирка

---
Хворий скаржиться на жовтяничнiсть шкiри, шкiрний свербiж, загальну слабкiсть. У сечi: вiдсутнiй уробiлiн. Яка патологiя у хворого?

механiчна жовтяниця

паренхiматозна жовтяниця

гостра печiнкова недостатнiсть

гемолiтична жовтяниця

хронiчна печiнкова недостатнiсть
При мiкроскопiчному дослiдженнi бiоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епiтелiю, що формує атиповi залозистi структури рiзної форми i величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клiтки пухлини полiморфнi, ядра гiперхромнi, вiдзначається велика кiлькiсть патологiчних мiтозiв. Який дiагноз найбiльш вiрогiдний?

аденокарцинома

базальноклiтинний рак

солiдний рак

слизовий рак

недиференцiйований рак


У жiнки 30-ти рокiв з деформацiєю нижньої щелепи вилучена пухлина у виглядi вузла. Макроскопiчно тканина її бура, з порожнинами; мiкроскопiчно представлена дрiбними одноядерними клiтинами овальної форми за типом остеобластiв та гiгантськими багатоядерними клiтинами за типом остеокластiв, серед них багато дрiбних незрiлих судин, зерна гемосидерину, острiвцi остеоїдної речовини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

остеобластокластома

остеосаркома

остеома


фiброзна остеодисплазiя

гемангіома


При оглядi ротової порожнини на вестибулярнiй поверхнi нижнього рiзця злiва виявлене утворення грибоподiбної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою нiжкою фiксоване до надальвеолярної тканини. Пiд час гiстологiчного дослiдження виявлено розгалуженi судини капiлярного типу з судинними бруньками, дiлянками крововиливiв та осередки гемосидерозу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

ангiоматозний епулiс

фiброзний епулiс

гiгантоклiтинний епулiс

фiброматоз ясен

кавернозна гемангіома


Оперативно висiчена сполучна тканина деформованого мiтрального клапану при забарвленнi гематоксилiном та еозином дає базофiльну реакцiю, а пiд впливом толуїдинового синього фарбується в бузковий колiр (метахромазiя). Якi змiни сполучної тканини виявляються такими типами реакцiй?

мукоїдний набряк

фiбриноїдний некроз сполучної тканини

набряк сполучної тканини

петрифiкацiя

гiалiноз
Жiнка 35-ти рокiв хворiє на ВIЛ-iнфекцiю на стадiї СНIД. На шкiрi нижнiх кiнцiвок, слизової оболонки пiднебiння з’явились рудувато-червонi плями, яскраво-червонi вузлики рiзних розмiрiв. Один з вузликiв взято на гiстологiчне дослiдження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостiнних судин, вистелених ендотелiєм; пучки веретеноподiбних клiтин з наявнiстю гемосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?

саркома Капошi

гемангiома

лiмфома Беркiта

лiмфангiома

фiбросаркома
У хворого 30-ти рокiв на нижнiй губi виявлена виразка iз гладенькою лакованою поверхнею, червоного кольору, хрящоподiбної консистенцiї. Бiопсiя мiсця ураження виявила лiмфоплазмоцитарну iнфiльтрацiю, явища васкулiту. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

первинний сифiлiс

вторинний сифiлiс

вроджений сифiлiс

вiсцеральний сифiлiс

гума
У хворого 69-ти рокiв на шкiрi в дiлянцi нижньої повiки з’явилося невелике бляшкоподiбне утворення, з послiдуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мiкроскопiчному дослiдженнi утворення: в дермi шкiри комплекси з атипових епiтелiальних клiтин, на периферiї утворень клiтини розташованi перпендикулярно до базальної мембрани. Клiтини темнi, призматичної полiгональної форми; ядра гiперхромнi з частими мiтозами. Iнодi зустрiчаються утворення, подiбнi до волосяного фолiкула. Яка гiстологiчна форма рака у хворого?

базально-клiтинний

плоскоклiтинний з ороговiнням

плоскоклiтинний без ороговiння

аденокарцинома

недиференцiйований
У хворого 31-го року після лікування флегмони щоки (через поріз під час гоління), довгий час були збільшені реґіонарніпідщелепні лімфовузли. Біопсія одного з них виявила повнокров'я, набряк у корковому, мозковому шарах, в розширених центрах фолікулів - макрофагально-плазмоцитарна інфільтрація. В імунограмі - збільшений вміст В-лімфоцитів при зниженні рівня Т-лімфоцитів. Яка патологія в лімфовузлах?

лімфаденіт

гіперплазія лімфовузла

лімфогрануломатоз

лімфосаркома

---
У хворого 34-х років загострення хронічного апікального періодонтиту 38 зуба. З'явилась болюча припухлість на нижній щелепі, нориці в ротовій порожнині, вміст яких: грануляційна тканина та запальний інфільтрат, секвестри. Рентгенологічно - ділянки розрідження кістки щелепи з відокремленими її фрагментами. Який найбільш імовірний діагноз?

хронічний остеомієліт

фіброзна остеодисплазія

періостит

остеома


остит
У хворого 28-ми років верхня щелепа розширилась, потовщилась, деформуючи обличчя. При біопсії спостерігається волокниста фіброзна тканина, серед якої визначаються малозвапнені кісткові балки примітивної будови та остеоїдні балочки. Який найбільш імовірний діагноз?

моноосальна фіброзна дисплазія

ревматоїдний артрит

остеомієліт

поліосальна фіброзна дисплазія

херувізм


При обстеженні у хворого на твердому піднебінні виявлена пухлина у вигляді невеликого щільного вузла сірого кольору без чітких меж. Після видалення пухлина досліджена гістологічно. Побудована з дрібних, кубічної форми клітинз гіперхромним ядром, які формують альвеоли, трабекули, солідні та кріброзні структури. Ріст пухлини - інвазивний. Назвіть пухлину:

аденокістозна карцинома

мономорфна аденома

мукоепідермоїдний рак

злоякісна плеоморфна аденома

аденолімфома


У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Який найбільш імовірний діагноз?

мієломна хвороба

хронічний мієлолейкоз

гострий мієлолейкоз

хронічний еритромієлоз

гострий недиференційований лейкоз


У дитини 13-ти років набряк в області гілки нижньої щелепи. Збільшені та малоболючі підщелепні та шийні лімфовузли. Реакція Манту позитивна. На рентгенограмі гілки нижньої щелепи відмічається резорбція кістки з чіткими контурами, дрібні секвестри. При гістологічному дослідженні біоптату одного з лімфатичних вузлів виявлено вогнища казеозного некрозу, які оточені валами з епітеліоїдних клітин і лімфоцитів, між якими розташовані гігантські клітини Пирогова-Лангханса. Яка хвороба гілки нижньої щелепи у дитини?

туберкульоз

хронічний остеомієліт

саркома Юїнга

гострий остеомієліт

остеобластокластома


У школярів 1-2 класів деяких регіонів Західної України при профогляді виявили крейдоподібні смужки і плями темно-жовтого, коричневого, аж до чорного кольору на емалі коронок центральних і бічних різців, частіше верхньої щелепи. У 1/3 дітей зуби крихкі, ламкі, з ерозіями, місцями з відламом окремих ділянок коронки. Про яке захворюваннязубів слід думати?

флюороз


гіперплазія зубів

гіпоплазія зубів

клиноподібні дефекти зубів

некроз твердих тканин зубів


Хворий 58-ми років впродовж багатьох років страждав на хронічний остеомієліт нижньої щелепи. Останнім часом в аналізі крові - гіпопротеїнемія, диспротеїнемія; у сечі - протеїнурія, білкові циліндри. Помер від хронічної ниркової недостатності. На розтині нирки збільшені, щільні, воскоподібні. Який патологічний процес у нирках був виявлений на розтині?

амілоїдоз

інтерстиційний нефрит

хронічний гломерулонефрит

хронічний піелонефрит

гідронефроз


При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується в ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти з середини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лімфолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу:

кістогранульома

кератокіста

амелобластома

епітеліальна гранульома

проста гранульома


У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з'явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послідуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми; ядра гіперхромні з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?

базально-клітинний

аденокарцинома

плоскоклітинний без ороговіння

недиференційований

плоскоклітинний з ороговінням


Лікар-стоматолог при огляді хворого на мигдаликах виявив накладення у вигляді плівок сіруватого кольору, що знімаються з утрудненням. Про яке захворювання можна думати?

дифтерія зіву

скарлатина

кір


фолікулярна ангіна

грип
На розтині тіла 68-річної жінки, що померла від гострої серцевої недостатності, у задній стінці лівого шлуночка серця виявлена ділянка неправильної форми, розмірами 6,5х4,5 см, в'яла, блідо-жовтуватого кольору, оточена зоною гіперемії. Як розцінив патологоанатом виявлені зміни?

гострий інфаркт міокарда

дифузний кардіосклероз

післяінфарктний кардіосклероз

аневризма серця

вогнищевий міокардит
У пацієнта 46-ти років у ділянці 4 премоляра виявлено пухлину сіруватого кольору При гістологічному дослідженні: пухлина складається із острівців проліферуючего одонтогенного епітелію і пухкої тканини, яка нагадує тканину зубного сосочка сполучної тканини. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?

амелобластична фіброма

одонтоамелобластома

одонтогенна міксома

амелобластична одонтосаркома

одонтогенна фіброма


У хворого 67-ми років, що страждає на атеросклероз, з'явився біль у правій стопі. Стопа збільшена в розмірі, шкірні покриви чорного кольору, мацеровані, демаркаційна зона не виражена. Про який патологічний процес у стопі можна думати?

волога гангрена

коагуляційний некроз

суха гангрена

секвестр

нома
При розвитку гострого пульпіту в хворого 24-х років відмічаються нападоподібні болі у верхній лівій щелепі, що підсилюються вночі, гарячка; в крові - лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу можливий в даному випадку?

нейтрофільний

лімфоцитоз

моноцитоз

базофільний

еозинофільний
Чоловік 53-х років скаржиться на почервоніння та невеликий гнійник на шкірі правої щоки. На розрізі вогнище щільне, жовто-зеленого кольору. У гної спостерігаються жовто-білі крупинки - зерна друз. Мікроскопічно - гнійник оточений дозріваючою грануляційною тканиною і зрілою сполучною тканиною, де виявляються плазматичні, ксантомні, епітеліоїдні клітини. Назвіть можливий мікоз:

актиномікоз

стрептотрихоз

аспергільоз

споротрихоз

бластомікоз


При огляді порожнини рота на слизовій оболонці язика виявлена щільна біла пляма 1 см у діаметрі, що трохи потовщує поверхню органа. Мікроскопічно: в ділянці ураження багатошаровий плоский зроговілий епітелій з гіперплазією базального і зернистого шарів, з явищами гіперкератозу та акантозу, в дермі - лімфогістіоцитарний інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз?

лейкоплакія

еритроплакія

плоскоклітинний рак зі зроговінням

папілома

плоскоклітинний рак без зроговіння


При гістологічному дослідженні біоптату, отриманого із нижньої третини стравоходу 67-річного чоловіка із симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмісту, виявлено наступні зміни: у слизовій оболонці на місці багатошарового плоского епітелію визначається одношаровий залозистий призматичний епітелій з ознаками продукції cлизу. Вкажіть патологічний процес, який виник у слизовій оболонці:

метаплазія

організація

гіперплазія

регенерація

гіпертрофія


Жінка 35-ти років хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з'явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм, пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?

саркома Капоші

лімфома Беркіта

лімфангіома

фібросаркома

гемангіома


Оперативно висiчена сполучна тканина деформованого мiтрального клапану при забарвленнi гематоксилiном та еозином дає базофiльну реакцiю, а пiд впливом толуїдинового синього фарбується в бузковий колiр (метахромазiя). Якi змiни сполучної тканини виявляються такими типами реакцiй?

мукоїдний набряк

петрифiкацiя

набряк сполучної тканини

гiалiноз

фiбриноїдний некроз сполучної тканини


При гістологічному дослідженні печінки визначається різке порушення часточкової будови з інтенсивним фіброзом і формуванням вузлів регенерації. Мікроскопічно: проліферація гепатоцитів, поява несправжніх часточок, дистрофія і некроз гепатоцитів. Який найбільш імовірний діагноз?

цироз печінки

вірусний гепатит

жировий гепатоз

алкогольний гепатит

прогресуючий масивний некроз печінки


У жінки 36-ти років на рентгенограмі біля кореня 15 зуба визначається новоутворення щільної консистенції з чіткими межами. Біопсія показала, що воно складається з ділянок незрілого цементу. Який найбільш імовірний діагноз?

цементома

остеобластокластома

остеома


остеоїдостеома

амелобластома


У дитини 9-ти років швидко підвищилась температура тіла до 39oC, з'явився біль у горлі. Об'єктивно: зів та мигдалики яскраво-червоного кольору. Язик набряклий малиново-червоного кольору зі збільшеними грибоподібними сосочками. Шкіра тіла та обличчя, крім носо-губного трикутника, вкрита густими червоними плямами величиною з макове зерно. Підщелепні лімфатичні вузли при пальпації болісні. Яке захворювання у дитини?

скарлатина

менінгококовий назофарингіт

кір


поліомієліт

дифтерія
При обстеженнi хворого виявлено пiдвищення вмiсту в сироватцi кровi лiпопротеїнiв низької щiльностi. Яке захворювання можна передбачити у цього хворого?

атеросклероз

ураження нирок

гострий панкреатит

гастрит


запалення легень
При мiкроскопiчному дослiдження пунктату з осередку запалення у хворого iз абсцесом шкiри знайдено велику кiлькiсть рiзних клiтин кровi. Якi з цих клiтин першими надходять iз судин до тканин при запаленнi?

нейтрофiли

моноцити

базофiли


еозинофiли

лімфоцити


У хворого в порожнинi рота спостерiгається повна атрофiя сосочкiв язика, язик червоний, "лакований", вкритий виразками. В кровi: лейкопенiя, зсув формули вправо, КП–1,3, мегалоцити, тiльця Жолi. Для якої патологiї це характерно?

B12-дефiцитна анемiя

залiзодефiцитна анемiя

залiзорефрактерна анемiя

агранулоцитоз

гемолiтична анемія
При гiстологiчному дослiдженнi стiнки кiсти, що локалiзується у дiлянцi верхньої щелепи, встановлено, що стiнка кiсти з середини вистелена багатошаровим плоским епiтелiєм з пiдлеглою грануляцiйною тканиною з лiмфолейкоцитарною iнфiльтрацiєю. Зовнiшнiй шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фiброзною тканиною. Цi данi є пiдставою для встановлення такого дiагнозу:

кiстогранульома

проста гранульома

епiтелiальна гранульома

кератокiста

амелобластома


У бiоптатi слизової носа знайденi епiтелiоїднi клiтини, плазмоцити, клiтини Мiкулича, еозинофiльнi тiльця Русселя. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

риносклерома

сифiлiс

туберкульоз

респiраторно-синцитiальна iнфекцiя

алергiчний риніт


Хворий 58-ми рокiв впродовж багатьох рокiв страждав на хронiчний остеомiєлiт нижньої щелепи. Останнiм часом в аналiзi кровi - гiпопротеїнемiя, диспротеїнемiя; у сечi - протеїнурiя, бiлковi цилiндри. Помер вiд хронiчної ниркової недостатностi. На розтинi нирки збiльшенi, щiльнi, воскоподiбнi. Який патологiчний процес у нирках був виявлений на розтинi?

амiлоїдоз

хронiчний гломерулонефрит

гiдронефроз

хронiчний пiєлонефрит

iнтерстицiйний нефрит


У хворого 77-ми рокiв, що страждає на атеросклероз, з’явився бiль у правiй ступнi. Ступня збiльшена в розмiрi, шкiрнi покриви чорного кольору, мацерованi, демаркацiйна зона невиражена. Який патологiчний процес у ступнi дiагностовано?

волога гангрена

суха гангрена

нома


секвестр

коагуляцiйний некроз


При оглядi хворого лiкар-стоматолог вiдмiтив, що краї зубної комiрки, позбавленої зуба, значно зближенi, дiаметр її зменшений. Про який загальнопатологiчний процес йдеться в даному випадку?

атрофiя дисфункцiональна

гiпоплазiя

атрофiя, викликана недостатнiстю кровообiгу

атрофiя нейротична (при денервацiї)

атрофiя вiд тиску


Чоловiк вiком 42 роки помер при явищах вираженої iнтоксикацiї та дихальної недостатностi. На розрiзi тканина легень у всiх вiддiлах строката, з множинними дрiбновогнищевими крововиливами та вогнищами емфiземи. Гiстологiчно у легенях: геморагiчна бронхопневмонiя з абсцедуванням, у цитоплазмi клiтин епiтелiю бронхiв еозинофiльнi та базофiльнi включення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

грип


парагрип

аденовiрусна iнфекцiя

респiраторно-синцитiальна iнфекцiя

стафiлококова бронхопневмонія


Макроскопiчно печiнка збiльшена в розмiрах, ущiльнена, тканина сiрувато-жовтого кольору, з сальним блиском. Який патологiчний процес лежить в основi описаних змiн?

амiлоїдоз

гiалiноз

жирова дистрофiя

мукоїдне набухання

гемахроматоз


При дослiдженнi бiоптату збiльшеного шийного лiмфатичного вузла виявлена стертiсть малюнка, тканина його представлена великою кiлькiстю пролiферуючих лiмфоцитiв з домiшкою поодиноких клiтин Березовського-Штернберга. Цi змiни свiдчать про таке захворювання:

лiмфогранулематоз з переважанням лiмфоїдної тканини

лiмфогранулематоз з виснаженням лiмфоїдної тканини

змiшано-клiтинний варiант лiмфогранулематозу

лiмфосаркома

нодулярно-склеротичний варiант лiмфогранулематозу


У жiнки 45-ти рокiв, яка померла вiд хронiчної алкогольної iнтоксикацiї, на аутопсiї печiнка рiзко збiльшена, тiстоподiбної консистенцiї, жовтуватого кольору. Мiкроскопiчно в цитоплазмi гепатоцитiв при фарбуваннi гематоксилiном та еозином виявляються рiзних розмiрiв оптично порожнi вакуолi. Який вид дистрофiї має мiсце?

паренхiматозна жирова

вуглеводна паренхiматозна

гiалiново-крапельна

мезенхiмальна жирова

гiдропiчна


У хворого 23-х рокiв пiсля перенесеної ангiни розвинувся сечовий синдром (гематурiя, протеїнурiя, лейкоцитурiя). В пункцiйному бiоптатi нирок виявлена картина iнтракапiлярного пролiферативного гломерулонефриту, а електронно-мiкроскопiчно виявленi великi субепiтелiальнi депозити. Який патогенез цього захворювання?

iмунокомплексний механiзм

атопiя, анафiлаксiя з утворенням IgE i фiксацiєю їх на опасистих клiтинах

цитотоксична, цитолiтична дiя антитiл

клiтинно обумовлений цитолiз

гранулематоз


У хворого з облiтеруючим атеросклерозом проведено десимпатизацiю стегнової артерiї в дiлянцi стегнового трикутника. Який вид артерiальної гiперемiї виник внаслiдок операцiї?

нейропаралiтична

реактивна

метаболiчна

нейротонiчна

робоча
На аутопсiї померлого, який тривало страждав на гiпертонiчну хворобу, патологоанатом виявив, що нирки рiзко зменшенi у розмiрах, щiльнi, поверхня їх рiвномiрно дрiбнозерниста, на розрiзi - паренхiма, особливо кiркова речовина, рiвномiрно виточенi. Вiн дiйшов висновку, що це:

артерiолосклеротично зморщена нирка

атеросклеротично зморщена нирка

пiєлонефритично зморщена нирка

амiлоїдно-зморщена нирка

---
В тканинi видаленої слинної залози знайдено: дифузний склероз, прошарки сполучної тканини мiстять змiшаноклiтинний iнфiльтрат, часточки залози атрофованi, протоки розширенi. Крiм того, тканина залози мiстить кiстозну порожнину великих розмiрiв, внутрiшня поверхня її вкрита сплощеним двошаровим епiтелiєм, просвiт заповнений рiдиною, оточуюча тканина склерозована. Дiагностуйте захворювання:

ретенцiйна кiста

гострий сiалоаденiт

плеоморфна аденома

мономорфна аденома

сiалолiтiаз


У 4-рiчного хлопчика з’явились горбистi, щiльнi, пiдшкiрно розташованi утворення в дiлянцi кутiв та вздовж гiлок двох нижнiх щелеп, якi зумовили деформацiю обличчя. При гiстологiчному дослiдженнi бiоптату виявлено: в мiжбалковому просторi розростання васкуляризованої сполучної тканини, довкола судин маси ацидофiльного матерiалу, багатоядернi гiгантськi клiтини, окремi примiтивнi кiстковi балочки. Дiагностуйте захворювання:

херувiзм


фiброзна дисплазiя

еозинофiльна гранульома

хронiчний фiброзний перiостит

периферiйна гiгантоклiтинна гранульома


При дослiдженнi бронхобiоптату встановлено атрофiю слизової оболонки, кiстозне перетворення залоз, осередкову метаплазiю покривного призматичного епiтелiю в багатошаровий плоский, збiльшення числа келихоподiбних клiтин, мiсцями у стiнцi бронха та особливо у слизовiй оболонцi рiзко виражена клiтинна запальна iнфiльтрацiя i розростання грануляцiйної тканини, яка вибухає у просвiт бронха у виглядi полiпа. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

хронiчний бронхiт

гостра пневмонiя

гострий бронхiт

бронхопневмонiя

промiжна пневмонія


При оглядi ротової порожнини на вестибулярнiй поверхнi нижнього рiзця злiва виявлене утворення грибоподiбної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою нiжкою фiксоване до надальвеолярної тканини. Пiд час гiстологiчного дослiдження виявлено розгалуженi судини капiлярного типу з судинними бруньками, дiлянками крововиливiв та осередки гемосидерозу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

ангiоматозний епулiс

фiброзний епулiс

гiгантоклiтинний епулiс

фiброматоз ясен

кавернозна гемангіома


На розтинi тiла 68-рiчної жiнки, що померла вiд гострої серцевої недостатностi, у заднiй стiнцi лiвого шлуночка серця виявлена дiлянка неправильної форми, розмiрами 6,5х4,5 см, в’яла, блiдо-жовтуватого кольору, оточена зоною гiперемiї. Як розцiнив патологоанатом виявленi змiни?

гострий iнфаркт мiокарда

пiсляiнфарктний кардiосклероз

дифузний кардiосклероз

вогнищевий мiокардит

аневризма серця


На розтинi тiла чоловiка 47-ми рокiв, що помер вiд легеневої кровотечi, у 2 сегментi правої легенi виявлена порожнина округлої форми з нерiвними краями розмiром 5,5 см; внутрiшня поверхня її вкрита щiльнуватими жовтуватими масами, що переходять у тканину легенi. При гiстологiчному дослiдженнi - внутрiшнiй шар складається з розплавлених казеозних мас, некротизованої тканини легенi. Який процес розвинувся в легенi?

гострий кавернозний туберкульоз

рак легенi, що розпадається

хронiчний кавернозний туберкульоз

гострий абсцес

хронiчний абсцес


У дитини 9-ти рокiв швидко пiдвищилась температура тiла до 39oС, з’явився бiль у горлi. Об’єктивно: зiв та мигдалики яскраво-червоного кольору. Язик набряклий малиново-червоного кольору зi збiльшеними грибоподiбними сосочками. Шкiра тiла та обличчя, крiм носо-губного трикутника, вкрита густими червоними плямами величиною з макове зерно. Пiдщелепнi лiмфатичнi вузли при пальпацiї болiснi. Яке захворювання у дитини?

скарлатина

кiр

дифтерiя


менiнгококовий назофарингiт

поліомієліт


Хвора 20-ти рокiв звернулась до лiкаря зi скаргами на кровоточивiсть та бiль у яснах, що з’явилися через 2 днi пiсля прийому сульфадимезину. Об’єктивно: ясеннi сосочки та ясенний край гiперемованi, набряклi, кровоточать при незначному подразненнi. Яка патологiя розвинулась в яснах?

гострий катаральний гiнгiвiт

хронiчний катаральний гiнгiвiт

геморагiчний гiнгiвiт

гострий виразковий гiнгiвiт

епулiд
У померлого внаслiдок серцевої недостатностi на шкiрi вiдзначаються слiди висипу у виглядi плям i крапок. В областi криж, остистих вiдросткiв хребцiв - пролежнi. При мiкроскопiчному дослiдженнi ЦНС: в судинах мiкроциркуляторного русла i дрiбних артерiях - деструктивно-пролiферативний ендотромбоваскулiт з наявнiстю гранульом Попова, в серцi - iнтерстицiйний мiокардит. Який з перелiчених дiагнозiв найбiльш iмовiрний?

висипний тиф

черевний тиф

ку-гарячка

вузликовий перiартериїт

вiл-iнфекцiя
Чоловiк 25-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль в нижнiй щелепi справа, припухлiсть, високу температуру, озноб. При обстеженнi макроскопiчно вiдмiчається вiдшарування окiстя з накопиченням запального ексудату мiж ним i кiсткою, з перифокальним набряком м’яких тканин та частково розплавленим окiстям. Що розвинулося у хворого?

гнiйний перiостит

катаральний гiнгiвiт

гангренозний пульпiт

локальний пародонтит

гранулюючий перiодонтит


В бiоптатi слизової носа знайденi епiтелiоїднi клiтини, плазмоцити, клітини Мiкулича, еозинофільні тільця Русселя. Який найбiльш імовірний дiагноз?

риносклерома

сифiлiс

туберкульоз

респiраторно-синцитiальна iнфекцiя

алергiчний риніт


Хворий 20-ти років звернувся iз скаргами на появу короткочасних болiсних вiдчуттiв в областi 2-го зуба справа на нижнiй щелепi під дією хімічних або механічних подразникiв. При оглядi зуба виявлений середньої глибини дефект твердих тканин, що перетинає дентино-емалеву межу. Дентин пiгментований, дещо розм’якшений. Який найбiльш імовірний дiагноз?

середнiй карiєс

поверхневий карiєс

глибокий карiєс

флюороз

клиноподiбний дефект


6-рiчну дитину доставлено у стаціонар у станi асфiксiї. У гортані виявлено сiрувато-жовтi плiвки, що легко видаляються. Який вид запалення розвинувся?

фiбринозне

катаральне

гнiйне


геморагiчне

десквамативно-некротичне


Макроскопiчно печінка збільшена в розмiрах, ущiльнена, тканина сiрувато-жовтого кольору, з сальним блиском. Який патологічний процес лежить в основi описаних змiн?

амiлоїдоз

гiалiноз

жирова дистрофiя

мукоїдне набухання

гемахроматоз


При дослiдженнi бiоптату збiльшеного шийного лімфатичного вузла виявлена утертість малюнка, тканина його представлена великою кiлькiстю пролiферуючих лімфоцитів з домішкою поодиноких клітин Березовського-Штернберга. Цi змiни свідчать про таке захворювання:

лiмфогранулематоз з переважанням лiмфоїдної тканини

лiмфогранулематоз з виснаженням лiмфоїдної тканини

змiшано-клiтинний варiант лiмфогранулематозу

лiмфосаркома

нодулярно-склеротичний варiант лiмфогранулематозу


У жiнки 45-ти рокiв, яка померла від хронічної алкогольної iнтоксикацiї, на автопсії печінка різко збiльшена, тiстоподiбної консистенцiї, жовтуватого кольору. Мiкроскопiчно в цитоплазмi гепатоцитiв при фарбуваннi гематоксиліном та еозином виявляються рiзних розмірів оптично порожні вакуолi. Який вид дистрофії має мiсце?

паренхiматозна жирова

вуглеводна паренхiматозна

гiалiново-крапельна

мезенхiмальна жирова

гiдропiчна


У дитини 5-ти років під час огляду зiву виявлено: слизова зiву i мигдаликів гiперемована, мигдалики збiльшенi, вкритi щiльними, бiлуватими плiвками, якi видаляються з утрудненням. На мiсцi видалення залишається глибокий дефект тканини. М’якi тканини шиї набряклi, реґіонарні лімфатичні вузли шиї збiльшенi, болiснi. Про яке захворювання можна думати?

дифтерiя


скарлатина

кiр


паротит

аденовiрусна інфекція


При рентгенологічному дослiдженнi кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сiдла, витончення передніх нахилених вiдросткiв, руйнування рiзних ділянок турецького сiдла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кiстки?

гiпофiз


вилочкова залоза

епiфiз


щитоподiбна залоза

наднирник


У 4-рiчного хлопчика з’явились горбистi, щiльнi, підшкірно розташовані утворення в ділянці кутів та вздовж гілок двох нижніх щелеп, якi зумовили деформацiю обличчя. При гістологічному дослiдженнi бiоптату виявлено: в міжбалковому просторi розростання васкуляризованої сполучної тканини, довкола судин - маси ацидофільного матерiалу, багатоядернi гігантські клiтини, окремi примiтивнi кісткові балочки. Дiагностуйте захворювання:

херувiзм


фiброзна дисплазiя

еозинофiльна гранульома

хронiчний фiброзний перiостит

периферiйна гiгантоклiтинна гранульома


При дослiдженнi бронхобiоптату встановлено атрофію слизової оболонки, кiстозне перетворення залоз, осередкову метаплазiю покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клiтин, мiсцями у стiнцi бронха та особливо у слизовiй оболонцi різко виражена клiтинна запальна інфільтрація i розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвiт бронха увиглядi полiпа. Який найбiльш імовірний дiагноз?

хронiчний бронхiт

гостра пневмонiя

гострий бронхiт

бронхопневмонiя

промiжна пневмонія


У чоловiка 30-ти років було видалено зуб. При гістологічному дослiдженнi перiодонта на верхiвцi зуба виявлено: ріст щільної волокнистої сполучної тканини з інфільтрацією її лiмфоцитами, гiстiоцитами та з великою кiлькiстю нейтрофiлiв. Який рiзновид апікального перiодонтиту у хворого?

хронiчний фiброзний з загостренням

хронiчний фiброзний без загострення

хронiчний гранулюючий

хронiчний гранулематозний

гострий гнiйний


У молодої жiнки діагностовано позаматкову вагiтнiсть. В якому з перерахованих органів відбувається заплiднення?

ампула маткової труби

порожнина матки

порожнина пiхви

перешийок маткової труби

порожнина малого тазу


Пiд час розтину тіла виявлено: легені щiльнi, коричневого кольору за рахунок відкладання ендогенного пiгменту. Вiдомо, що за життя у хворого мав мiсце хронічний венозний застiй в малому колі кровообiгу. Який патологічний процес викликав таку картину?

гемосидероз

меланоз

жовтяниця

порфiрiя

кальциноз


На розтинi тіла чоловiка 47-ми рокiв, що помер від легеневої кровотечi, у 2-му сегментi правої легені виявлена порожнина округлої форми з нерiвними краями розміром 5,5 см; внутрішня поверхня її вкрита щільнуватими жовтуватими масами, що переходять у тканину легенi. При гістологічному дослiдженнi – внутрiшнiй шар складається з розплавлених казеозних мас, некротизованої тканини легенi. Який процес розвинувся в легенi?

гострий кавернозний туберкульоз

рак легенi, що розпадається

хронiчний кавернозний туберкульоз

гострий абсцес

хронiчний абсцес


Хвора 18-ти років впродовж декількох тижнів скаржиться на біль та кровоточивість в областi 35 зуба при вживанні твердої їжi. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi цього зуба – велика карiозна порожнина, яка заповнена м’язоподiбною тканиною. При зондуваннi виникає кровотеча i біль в областi з’єднання каріозної порожнини з пульпою. Який діагноз найбiльш iмовiрний?

хронiчний гіпертрофічний пульпiт

хронiчний фiброзний пульпiт

хронiчний гангренозний пульпiт

хронiчний глибокий карiєс

гострий гнiйний пульпiт


Хвора 20-ти років звернулась до лiкаря зi скаргами на кровоточивість та біль у яснах, що з’явилися через 2 днi після прийому сульфадимезину. Об’єктивно: ясеннi сосочки та ясенний край гiперемованi, набряклi, кровоточать при незначному подразненнi. Яка патологія розвинулась в яснах?

гострий катаральний гiнгiвiт

хронiчний катаральний гiнгiвiт

геморагiчний гiнгiвiт

гострий виразковий гiнгiвiт

епулiд
У хворого 12-ти років діагностовано тріада Гетчинсона: зуби діжкоподібної форми, паренхіматозний кератит та глухота. Для якої хвороби характернi виявленi змiни?

сифiлiс

опiсторхоз

туберкульоз

токсоплазмоз

проказа
У хворого 69-ти років на шкiрi в ділянці нижньої повiки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послідуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослiдженнi утворення: в дермi шкіри комплекси з атипових епітеліальних клiтин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клiтини темнi, призматичної полігональної форми; ядра гiперхромнi з частими мiтозами. Iнодi зустрiчаються утворення, подібні до волосяного фолiкула. Яка гістологічна форма рака у хворого?

базально-клiтинний

плоскоклiтинний з ороговiнням

плоскоклiтинний без ороговiння

аденокарцинома

недиференцiйований


Дiвчина 19-ти рокiв, хвора на цукровий дiабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення дiабету є причиною хронічної ниркової недостатностi?

мiкроангiопатiя

макроангiопатiя

атеросклероз

нейропатiя

ретинопатія


На розтинi тіла чоловiка, що страждає на черевний тиф, у здухвиннiй кишці виявленi дефекти, що розташовуються по довжинi кишки, краї їх рiвнi, дно утворене м’язовим шаром. Яка з стадiй черевного тифу дiагностована?

чистих виразок

загоєння

утворення виразок

мозкоподiбного набухання

некрозу
На розтинi тіла чоловiка 72-х рокiв, який поступив до неврологічного вiддiлення з геморагiчним інсультом i помер, виявлено крововилив у стовбур головного мозку, гіпертрофію мiокарду лівого шлуночка серця до 3 см, маленькі нирки з дрiбнозернистою поверхнею. Гiстологiчно у нирці склероз i гiалiноз клубочкiв, атрофія канальцiв, склероз артерiол. Про яке захворювання йдеться?

гiпертонiчна хвороба

iшемiчна хвороба серця

атеросклероз

амiлоїдоз нирок

ревматизм
До консультації стоматолога звернулася жiнка 25-ти років з гострим зубним болем. У хворої спостерігались симптоми кон’юнктивіту i бронхiту. При оглядi ротової порожнини лiкар поставив діагноз гострого пульпiту правого верхнього моляра, а також звернув увагу на набухлi, повнокровнi слизовi оболонки зiва i наявнiсть на слизовiй оболонцi щік відповідно малим нижнім кутнiм зубам білих плям (плям Бiльшовського-Фiлатова-Копліка). Жiнка працює у дитячому садочку. Яке iнфекцiйне захворювання найвiрогiднiше розвинулося у жiнки?

кiр


скарлатина

коклюш


епiдемiчний паротит

дифтерія
У молодої жiнки на обличчі явища дерматиту у виглядi ”червоного метелика”. При мікроскопічному дослiдженнi бiоптату шкіри виявленi змiни, представленi пролiферативно-деструктивним васкулiтом, набряком сосочкового шару дерми, вогнищевою, переважно периваскулярною, лiмфогiстiоцитарною iнфiльтрацiєю. Встановiть дiагноз:

системний червоний вовчак

ревматизм

склеродермiя

ревматоїдний артрит

дерматомiозит
При гістологічному дослiдженнi періапікальної тканини, видаленої у хворого, що тривалий час хворів на хронічний перiодонтит, було виявлено грануляцiйну тканину з тяжами плоского епiтелiю, оточену фіброзною капсулою. Який найбiльш ймовірний дiагноз?

складна гранульома

абсцедуючий перiодонтит

гранулюючий перiодонтит

проста гранульома

кiстогранульома


При вивченні зрізу зуба з ознаками глибокого карієсу на межі з пульпою виявлена зона замісного дентину, у якій багато одонтобластів, невелика кількість дентинних канальців, які мають широкий просвіт,розташовуються рідко і мають звивистість ходу. Який загальнопатологічний процес лежить в основі утворення зони замісного дентину?

патологічна регенерація

гормональна гіперплазія

робоча гіперплазія

замісна гіперплазія

захисна гіперплазія


У видаленій матці – жінки 55-ти років патологоанатом в товщі міометрію, виявив щільний вузол діаметром 5 см з чіткими межами, на розрізі тканина вузла волокниста, сіро-рожевого кольору, з хаотичним розташуванням пучків волокон. Мікроскопічно пухлина складається з гладком’язових клітин, що утворюють пучки різної товщини, що йдуть у різних напрямках, і прошарків місцями гіалінізованої сполучної тканини. Яка пухлина розвинулась у хворої?

фіброміома

міосаркома

фібросаркома

фіброма

рабдоміома


Проведено розтин тіла чоловіка, який помер від сепсису. Виявлено гнійне розплавлення тканин шиї та клітковини переднього середостіння. Гістологічно спостерігається багато дрібних абсцесів стільникової будови, у центрі яких розташовані базофільні гомогенні утвори, до яких одним кінцем прикріпленні короткі паличкоподібні структури. Який найбільш імовірний діагноз?

актиномікоз

туберкульоз

лейшманіоз

краснуха

дифтерія
На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легень, у деяких судинах легень буруватого кольору щільні маси, які не прикріплені до стінки судин, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, в яких наявні тромби. Про який патологічний процес йдеться?

тромбоемболія легеневої артерії

жирова емболія легеневої артерії

застійний тромбоз легеневої артерії

тканинна емболія легеневої артерії

геморагічна бронхопневмонія
В результаті надмірної рухливості плода відбулося перетиснення пуповини але кровообіг між плодом і матір’ю не порушився. Наявність яких структур пуповини сприяла цьому в першу чергу?

слизова тканина

залишок алантоїса

залишок жовтого стебельця

оболонка артерії

оболонка вени


На розтині тіла чоловіка, що помер від серцевої декомпенсації, виявлено різке збільшення серця масою 960 г,(«бичаче серце»), у порожнині перикарду 90 мл солом’яного кольору рідини. Порожнини серця різко розширені, міокард в’ялий, товщина стінки лівого шлуночка 2,3 см. Нирки зменшені в розмірах, масою по 70 г, поверхня їх дрібнозерниста. Під час мікроскопічного дослідження внутрішніх органів виявлений гіаліноз артеріол і гіпертрофія м’язового шару більш крупних артерій. Назвіть основне захворювання.

гіпертрофічна хвороба

ішемічна хвороба серця

кардіоміопатія

атеросклероз

ревматизм


У чоловіка 30-років множинні переломи кісток кінцівок в результаті автомобільної катастрофи. У стаціонар доставлений через годину після травми у важкому стані: свідомість затьмарена, шкіра бліда , вкрита липким потом, зіниці вузькі зі слабкою реакцію на світло, дихання рідке, поверхневе, тони серця приглушені, пульс ниткоподібний, АТ – 60/40 мм.рт.ст. Ознак внутрішньої чи зовнішньої крововтрат немає. Який стан розвинувся у хворого?

травматичний шок

опіковий шок

постгеморагічний шок

анафілактичний шок

кардіогенний шок


Хворий 46-ти років з ревматичним стенозом помер від хронічної легенево-серцевої недостатності. На розтині виявлені щільні коричневого кольору легені. Який пігмент зумовив забарвлення легенів?

гемосидерин

ліпофусцин

порфірин

меланін

гемозоїн
Хворий 67-ми років впродовж 20-ти років страждав на гіпертонічну хворобу. Помер від хронічної ниркової недостатності. Який вид мали нирки при розтині тіла?

маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста

великі з множинними тонкостінними кістами

великі строкаті

великі червоні

великі білі


6-річну дитину доставлено у стаціонар у стані асфіксії. У гортані виявлено сірувато-жовті плівки, що легко видаляються. Який вид запалення розвинувся?

фібринозне

десквамативно-некротичне

катаральне

гнійне

геморагічне


У хворого на слизовій оболонці піднебіння з’явилася безболісна виразка з щільними краями і сальним червоним дном. Мікроскопічно відзначається лімфоплазмоцитарна інфільтрація, гігантські клітини типу Пирогова- Лангханса і виражений продуктивний васкуліт. Визначте вид гранульоми:

сифілітична

туберкульозна

склеромна

ревматична

лепрозна
При розтині тіла померлого у прямій і сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі острівці слизової оболонки, що збереглася. Про який різновид коліту можна думати?

виразковий

фолікулярний

гнійний

фібринозний

катаральний
У хворого на туберкульоз в біоптаті нирки при гістологічному дослідженні у вогнищі казеозного некрозу виявлені безпорядно розсипані дрібні зерна хроматину. Наслідком чого є виявлені зміни?

каріорексис

апоптоз

каріолізис

пікноз ядер

мітотична активність ядер


При мікроскопічному дослідженні біоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітини пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діагноз найбільш імовірний?

аденокарцинома

солідний рак

недиференційований рак

базальноклітинний рак

слизовий рак


У дитини 10-ти років раптово підвищилася температура до 39°С, з’явилися нежить, кашель, світлобоязнь. Під час огляду на слизовій оболонці порожнини рота виявлені плями Філатова-Копліка. Який з діагнозів найбільш імовірний?

кір


скарлатина

вітряна віспа

мононуклеоз

краснуха
У біоптаті з правого головного бронха чоловіка 63 р., курця, виявлено пухлину, що складається з груп атипових епітеліальних клітин, які проникають поза межі базальної мембрани слизового шару, формують “гнізда” та тяжі, в центральних частинах яких розташовані концентричні, яскраво-еозинофільні маси - «ракові перлини» Діагностуйте захворювання:

плоскоклітинний зроговілий рак

аденокарцинома

плоскоклітинна зроговіла папілома

дрібноклітинний рак

плоскоклітинний незроговілий рак
При гістологічному дослідженні ділянки тканини виявлені явища каріопікнозу, каріорексису, каріолізису d ядрах клітин, а також плазмоліз - у цитоплазмі клітин. Який патологічний процес має місце у даному випадку?

некроз


дистрофія

апоптоз


атрофія

гіаліноз


У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). У пункційному біоптаті нирок виявлена картина інтракапілярного проліферативного гломерулонефриту, а електронно-мікроскопічно виявлені великі субепітеліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?

імунокомплексний механізм

клітинно обумовлений цитоліз

цитотоксична, цитолітична дія антитіл

атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на тучних клітинах

гранулематоз
Із щелепної кістки пацієнта 45-ти років оперативно видалено порожнисте утворення діаметром – 2,5 см, заповнене жовтуватою рідиною з кристалами холестерину, яке було розташоване у верхівці кореня каріозного зуба. При мікроскопічному дослідженні внутрішня поверхня порожнини вкрита багатошаровим плоским епітелієм з акантозом, без кератинізації. Стінка порожнини фіброзна, з кристалами холестерину, інфільтрована лімфоцитами, плазмоцитами, макрофагами, що резорбують жири. Який діагноз найбільш ймовірний?

фолікулярна кіста

радикулярна кіста

кератокістома

амелобластома

остеобластокластома


При огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні нижнього різця зліва виявлене утворення грибоподібної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою ніжкою фіксоване до надальвеолярної тканини. Під час гістологічного дослідження виявлено розгалужені судини капілярного типу з судинними бруньками, ділянками крововиливів та осередками гемосидерозу. Який найбільш імовірний діагноз?

ангіоматозний епуліс

кавернозна гемангіома

фіброматоз ясен

гігантоклітинний епуліс

фіброзний епуліс


У жінки 29 р. виявлено вузлоподібну пухлину нижньої щелепи із вираженою деформацією щелепи, рентгенологічними ознаками руйнування кістки. При гістологічному дослідженні пухлини спостерігаються множинні атипові одноядерні клітини овальної форми, поодинокі гігантські багатоядерні клітини, хаотично розміщуються кісткові балочки. Діагностуйте захворювання:

остеобластокластома

злоякісна амелобластома

фолікулярна амелобластома

амелобластична фіброма

внутрішньокісткова карцинома


У хворого на шкірі живота, грудної клітки з’явився висип у вигляді розеол і петехій, дрібноточковий кон’юнктивальний висип. Смерть настала при явищах ураження мозку. При мікроскопічному дослідженні секційного матеріалу у ЦНС (довгастий мозок, міст), у шкірі і нирках, міокарді виявлений деструктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт. Про яке захворювання слід думати?

висипний тиф

сепсис

бруцельозвузликовий периартериїт

системний червоний вовчак


Хвора 18-ти років впродовж декількох тижнів скаржиться на біль та кровоточивість в області 35 зуба при вживанні твердої їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні цього зуба – велика каріозна порожнина, яка заповнена м’язоподібною тканиною. При зондуванні виникає кровотеча і біль в області з’єднання каріозної порожнини з пульпою. Який діагноз найбільш ймовірний?

хронічний гіпертрофічний пульпіт

хронічний фіброзний пульпіт

хронічний глибокий карієс

хронічний гангренозний пульпіт

гострий гнійний пульпіт


У хлопчика 5-ти років з’явилися біль під час ковтання, набряк шиї висока температура. При огляді на мигдаликах виявлені плівки сіро-білого кольору, які знімаються з великим зусиллям. Про яке захворювання йде мова?

дифтерія


скарлатина

---


менінгококова інфекція

кірПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка