Патологічна фізіологія нирокСкачати 60.88 Kb.
Дата конвертації03.05.2020
Розмір60.88 Kb.
#9505
26 тема.шиза
висипний тиф.друк, пат.фізіологія 27 тема, висипний тиф.друк, екзаменаційні питання медичний, Тести з патофізіології783579521150119593, социка, социка, социка, пат.фізіологія 29 тема


ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ НИРОК

 1. Після перенесеної стафілококової інфекції у хворої з'явився набряковий синдром (анасарка). У сечі виявлена масивна протеїнурія У крові: гіпопротеїнемія, гіперліпідемія. Яку патологію можна припустити? '

А.Нефротичний синдром В.Гломерулонефрит С.Сечокам'яна хвороба І).ХНН Е.Пієлонсфрит

 1. У хворого, який потрапив до кліники з діагнозом “гострий гломерулонефрит”, спостерігалась протеінурія. Яке порушення спричинило це явище?

А.Підвишення ПРОНИКНОСТІ ниркового ФІЛЬТРУ В.Підвищення гідростатичного тиску крові у кашляраГС.Зниження онкотичного тиску плазми крові П.Затримка виведення продуктів азотистого обміну Е.Зменшення кількості функціоігуючих нефронів

 1. У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе?

А.Еритропити: В.Тромбонити: С. Лімфоцити; О.Нейтрофіли; Е.Еозинофіли

 1. У хворої ушкодження задньої долі гіпофізу призвело до збільшення добового діурезу до 10-15л. Що є головним механізмом у розвитку поліурії?

А.Надлишок вазопресину В.Дефіцит кортикотропіну С.Надлишок альдостерону ІІ.Дефіцит вазопресину Е.Надлишок натрійуретичної о фактору

 1. У хворого діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень лежить в основі наростаючого уремічного синдрому?

А.Ниркова остеодистрофія В.Артеріальна гіпертензія С.Порушення осмотичного гомеостазу І).Азотемія Е.Порушення водного гомеостазу

 1. У пацієнта через місяць після перенесеної важкої операції настало одужання і спостерігається позитивний азотистий баланс. Зниження концентрації якої речовини може відзначатися в сечі цього пацієнта?

А.Сечовина В.Гатактоза С.Лактат В.Стеркобіліноген Е. 17-оксикетостероїди

 1. У дитини гостра ниркова недостатність. Які зміни біохімічних показників слини можуть це підтвердити?- ——

А.Збільшення вмісту сечовини В.Зниження вмісту нуклеїнових кислот С.3меншення вмісту глюкози

О.ЗОшьшення вмісту жирних кислот Е.Збільшення вмісту глюкози 1256. При обстеженні хворого, який раніше переніс_ангіну у важкій формі, виявлено набряки, підвищення артеріального тиску, протеїнурію, гематурію, зниження діурезу. Ці симптоми характерні для гтлртгІТтїпїгрулонефртггулв.оснбт якою лежить ураження базальної мембрани клубочків, найчастіше за механізмом алергіїАЛмунокомплексного типу В.Цитотоксичного типу С.анафілактичного типу ’ В Лі п ер ч уїли во сТгсттов+ль не но го типу Е.Стимулюючого типу

  1. У хворого з гострою нирковою недостатністю розвинулася анурія (добовий діурез - 50 мл). Який із перелічених нижче механізмів лежить в основі її виникнення?

А, фільтрації В.Збільшення реабсорбції натрію С.Утруднення відтоку

сечі В.Порушення нирковогоісровообігу Е.Збільшення реабсорбції води  1. В результаті гострої ниркової недостатності у хворого виникла олігурія. Яка добова кількість сечі відповідає даному симптому?

І 0000-500 мл? В.500-1000 мл; С.1000-1500 мл; 0.1500-2000 мл; Е.50-100 мл

Г25У.~У“тотІніку доставлено хворого із симптомами гострої ниркової недостатності. Основним механізмом даного порушення є

. А.Утруднсння __ венозного___ вщтоку від нирок В.Зниження клубочкової фільтрації

С-Утруднення відтоку сечі О.Деструкція епітелію ниркових канальців Е.Порушення реабсорбції іонів натрію 1260. Після отруєння сулемою у хворого через 24 години спостерігалося пошкодження проксимального відділу нефрону. Порушення реабсорбції яких іонів є провідним за цієї патології?"

А.Натрію В.Калію С.Хлору О.Кальцію Е.Магнію ' 1261. Хвора скаржиться на біль в ділянці поперека, набряки під очима, підвищену втомлюваність при звичних до цього фізичних навантаженнях. В сечі виявлено білок - 0,1%. Артеріальний тиск - 160/110 мм рт.ст. Яку патологію можна запідозрити у даного хворого?

І , А.ПІєліт В.Нефротичний синдром С.Цистит В.ГОстра ниркова недостатність Е.Нефролітіаз 1. У хворого, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається протеїнурйкЛке порушення спричинило це явище?

. А.Підвищення проникності ниркового фільтра В.3меншення кількості функціонуючих нефронів (/.Затримка виведення продуктів азотистого обміну О.Зниження онкотичного тиску плазми крові Е.Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах.

 1. Яке походження білка, найбільш вірогідно, при селективній протеїнурії інтенсивністю 12 г/добу? 5 6 незначним підвищенням ехогенності ниркової паренхіми. Яке захворювання найбільш Ймовірне в цьому випадку?

/ А^їронічний гломерулонефрит В.Гострий гломерулонефрит С.Хронічний пієлонефрит “ТГТПпоїцний нефроз Е.ГОстра ниркова недостатність

1268. В експерименті кролику ввели нефроцитотоксичку сироватку морської свинки. Яке захворювання людини моделювалося в цьому досліді?

А.Тубулярне В.Гломерулярне С.Супраренальне І).Уретральне Е.Із сечового міхура

1264. Для якого патологічного процесу характерне поєднання масивної протеїнурії (25 г/добу) з генералізованим набряком?6 А.Нефротичного синдрому В.Уретриту С.Хронічної ниркової недостатності В. Циститу Е.Нефритичного синдрому

 1. У хворого зі скаргами на підвищена температури, біль в ділянці нирок, часті та болючі сечопуски, діагностовано .гострий -пієлонефрит. Який з чинників є причиною хїороби?

А.Кишкова паличка В.Стафілококи С-Стрептококи В.Бруцели Е. Анаеробна флора

 1. Чоловік хворіє на хронічний гломерулонефрит. При обстеженні у нього відзначено відсутність апетиту, блювоту, пронос, свербіння Інкіри, анемію, вміст залишкового азоту крові 45 ммоль/л. Вказані ознаки спричинені:

( А.Випадінням видільної функції нефронів В.Підвищенням проникливості клубочкової мембрани С-Ішемією нирок В.Аутоімунним пошкодженням клубочкової мембрани Е.Порушенням концентруючого механізму

 1. Хвора в анамнезі мала часті затяжні ангіни, звернулася зі скаргами на періодичні головні болі, швидку втомлюваність, перюрбітальні набряки. Клініко-лабораторними дослідженнями виявлено помірну артеріальнуТіпертснзію, протеїнурію, гіпопротеїнемію, гіперліпідсмію. Ультразвуковим дослідженням нирок діагностовано двобічне ураження з

А.Гострий дифузний гломерулонефрит В.Нефротичний синдром С.Гострий пієлонефрит ЬТХршїІЧна ниркова недостатність ЕІХронічний пієлонефрит

 1. У хворого після важкої травми розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої ниркової недостатності. Що є провідним механізмом її розвитку 1в даному випадку?

А. Падіння артеріального тиску В.Порушення відтоку сечі С.ПІдвищення тиску в капсулі ~клубочка

О.Підвйшення тиску в ниркових артеріях Е.3меншення онкотичного тиску крові 1. У хворого з хронічною нирковою недостатністю встановлено зменшення кліренсу за інуліном до 60 мл/хв. З порушенням якої функції нирок це пов'язано? АЛОіубочковоі~фщьтрації В.Канальцевої секреції

С.Реабсорбції в проксимальному відділі нефрону и.РеабсорбїїГП^дистальному відділі нефрону Е.Реабсорбції в збиральних ниркових трубочках

 1. У хворого на хронічну ниркову недостатність з’явилися анорексія, диспепсія, порушення ритму серця, свербіння шкіри. Який механізм розвитку цих порушень є головним^’

А.Накопичення продуктів азотистого обміну В.Порушення ліпідного обміну С.Зміни вуглеводного оБміну

Ь.Нирковий ацидоз Е.Порушення водно-електролітного обміну 1. У пацієнта через два тижні після- гнійної ангіни виник гострий гломерулонефрит. Антитіла до антигенів якого мікроорганізму визначаються у цього хворого?

АГемолітичного стрептокока В.Пневмокока С.Стафілокока Ц.МІкобактерп туберкульозу

ТПМенінгокока 1. У хворого через півтора тижня після важкої стрептококової ангіни з’явилася набряклість обличчя, підвищився АТ. Гематурія, протеїнурія 1,2 г/л. В крові виявлено антистрептококові антитіла та зниження компойентпГТсошшементу. В мжросудинах яких структур найбільш вірогідна локалізація скупчень імунних комплексів, що спричинили

Птозви^^ефродатл? —

А.Клубочки В-Петля Генле С.Проксимальний відділ канальців О.Піраміди Е.Дистальний 'відділ канальці в 1274. У хворого внаслідок патогенного впливу невідомої речовини розвинулася гостра ниркова недостатність із явищами анурії, уремії та некрозу коркової речовини нирок. Яка речовина могла викликати таке ураження нирок?А.Сулема В.Етанол С.Вікасол В.Пеніцилін Е.Казеїн

ІІ75. У хворого виявлено зрушення головного енергозалежного процесу нирок - реабсорбції іонів натрію, глюкози, амінокислот, гідрокарбонатів, фосфатів, Р-2- мікрбглобуліну. Для ушкодження якого відділу нефрону це характерно?А.Проксимального канальця В.Дистального СПетлі Генле БЗбірних канальців Е.Сполучних сегментів "

•'


 1. У хворого, доставленого в клініку каретою невідкладної допомоги, перебіг геморагічного шоку ускладнився розвитком гострої ниркової недостатності. Назвіть ініціальну ланку в механізмі розвитку цього ускладненя.

А.Нентралізація кровообігу з виникненням ішемії нирок В.Підвищення проникності стінки капілярів С.Розвиток ДВЗ-синдрому Б.Викид у кров вазопресину Е.Активація симпатоадреналової системи

 1. У II стадії ниркової недостатності спостерігається порушення екскреторної функції нирок у вигляді оліго- і анурії. Вкажіть можливий наслідок такого явища?

А.Азотемія В.ЗКеншення "ігематокриту С.Зниження артеріального тиску О.Гіпокаліємія Е.Гіпонатріємія

 1. Хворий поступив у лікарню зі скаргами на сильні різкі болі в поперековій ділянці, підвищення температури до 39°С, озноб з вираженою пітливістю. Об’єктивно: позитивний симптом Пастернацького з обох боків. Нв 115 г/л, еритроцити 2,2*10І2/л, лейкоцити 12*109/л, ШОЕ 25 мм/год. Сеча: густина 1015, білок 0,039 %о, лейкоцити 250-300 в полі зору, еритроцити 8-10 в полі зору, слиз +++, бактерії +++. Яке захворювання у пацієнта? і—А-Госхрий гломерулонефрит В.Гострий пієлонефрит. С.Хронічний гломерулонефрит И.Сечокам’яна хвороба Е. Хронічна ниркова недостатність

 2. В добовій сечі хворого знайдено свіжі еритроцити. Для якої патології найбільш характерний виявлений симптом?

А.І Іиркоин-клАїліня хворобу В.Гогтрий дифузний гломерулонефрит С.Хронічний дифузний гломерулонефрит ІІ.Нефротичний синдром Е.Гостра ниркова недостатність

 1. У хворого з хронічною нирковою недостатністю виникли диспептичні явища, нестерпне свербіння шкіри, різка загальна слабість, запах аміаку та сіро-землистий відтінок шкіри. Цґсимптоми є наслідком

^.Зниження екскреції продуктів азотистого обміну В.Порушення водно-електролітного обміну СПорушення кислотно-основної рівноваги В.Порушення вуглеводного обміну Е.Порушення ліпідного

Ді обміну

 1. У хворого з хронічною нирковою недостатністю виявлено остеопороз, патологічну

кальцифікацію внутрішніх органів, артеріальну гіпертензію. З посиленням дії якого гормону пов’язані ці порушення ?

А.Паратгормон В.Тироксин С.Трийодтиронін В.Кальцитоиін Е.Адреналін " Г282. Два роки* тому хворій було встановлено діагноз “хронічний гломерулонефрит”. За останні 5 місяців з'явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку?

А.Протеїнурія ВЛІорушення білковоутворюючої функції печінки С.Гіперосмолярність плазми

В.Гіперальдостеронізм Е.Гіперпродукція вазопресину. 1. У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) знижена до 20% від нормальної. Що є основною причиною зниження ШКФ у даному

г випадку? е^^менщення кількості функціонуючих нейронів В.Тубулопатія С.Обтурація сечовивідних шляхів О.Ішемія

нирок Е.Тромбоз ниркових артерій 1. У хворого з патологією нирок виявлено масивну протеїнурію, набряки, гіпопротеїнемію, ретенційну гіперліпідемію. Як називається цей патологічний процес? А.Нефротичний синдром В.Гіпертензивний синдром

С.Сечовий синдром Б.Анемічний синдромЕГМєтабгоіічниІГсйндром

 1. У хв<ірощуз хр<шішшю. патологією нирок після проведення проби Зимницького виявлено ізогіпостенурію- Які зміни сечовиділення будуть спостерігатися при цьому?!

^ А.ІТоліурія В.Піурія С.Анурія Ц.Полакіурія Е.Гематурія

 1. У хворого внаслідок патології тубулярного відділу нефрона за допомогою проби Зимницького виявлено істотне зниження здатності нирок до Як називається це порушення?

А.Ізогіпостенурія В.Протеїнурія С.Гематурія В.Циліндрурія Е.Лейкоцитурія

 1. У хворого внаслідок отруєння сулемою має місце пошкодження нирок з розвитком протеїнурії і глюкозурії. Який відділ нефрону зазнає найбільшого ушкодження при даному патологічному процесі?

А.Проксимальний канадець В.Нирковий клубочок С.Дистальний канадець О.Петля Генле *"~Е.Збірний каналець

 1. У хворого внаслідок отруєння сулемою має місце ураження проксимального відділу нефрона з втратою з сечею крупномолекулярних речовин. Як називаються ці патологічні зміни? *

■—АЛубуляпна ппотеїнурія В.Тубуляпна аміноацидурія С.Тубулярна гематурія В.Тубулярна бікарбонатурія

Е.ТубулярнгГфосфатурія і 1. Хвора скаржиться на біль в попереку. В аналізі сечі: білок - 5 г/л, еритроцити - 2-3 в полі зору, лейкоцити - 2<Йб в полі зору. При бактеріальному посіві виділена кишечна паличка. Для якої патології характерні ці зміни?

А.Гострий пієлонефрит В.Гострий дифузний гломерулонефрит С.Хронічний гломерулонефрит П.Нефротичний синдром Е.Туберкульоз нирок

 1. У хворого, який поступив у клініку з гострою серцевою недостатністю, спостерігалося зменшення добової кількості сечі - олігурія. Який фактор міг спричинити це явище? А.Тіннження клубочкової фільтрації ».Зниження кількості функціонуючих клубочків (.'.Зниження онкотичного тиску крові О.

Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів Е.3ниження проникності клубочкової мембрани 1291. У хворого, який потрапив у клінику з діагнозом “гострий гломерулонефрит”. спостерігалася протеїнурія Які порушення в організмі спричинили це явище?

А.Підвищення проникності клубочкової мембрани В.Затримка виведення продуктів азотистого обміну (..Зниження онкотичного тиску крові П.Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів Е.Зниження кількості функціонуючих нефронів

/1292. У дитини 6 років через 2 тижні після перенесеної ангіни виник гострий дифузний ' сд/'черулонефрит. шо гіперазотеміею. артеріальною гіпертензію, на"5ряком. Порушення якої функції нирок характеризув ався олігурігю, протеїнурією, гематурією

найбільш суттєве для виникнення цих порушень?

, Х^А.Інкреторної функції В.Канальцевої реабсорбції С.Канальцевої секреції О.Сечовиведення Е.Клубочкової фільтрації 1. Після значної крововтрати у хворого визначалася олігурія. гіперазотемія, набряк МОЗКУ, набряк легень У зниженні діурезу в даному випадку має значення:

^.Зниження ефективного фільтраційного тиску В.Збільшення реабсорбції води в канальцях С-Збільшення реабсорбції натрію в канальцях І).і Іерерозподіп води в організмі Е.Зниження проникливості клубочковою мембраною

 1. В результаті порушення техніки безпеки сталося отруєння сулемою (хлористою ртуттю). Через 2 дні добовий діурез склав 620 мл. У хворого з’явились головний біль, блювота, судоми, задишка, у легенях - вологі хрипи. Як називається таке порушення функції нирок?

__ А.УреЧІІр"а ісома В.Хронічна ниркова недостатність С.Пієлонефрит. О.Гломерулонефрит

Е.Гостра ниркова недостатність 1. Масивне тривале розчавлення м’ягких тканин призвело до появи у хворого олігурії, гіпоізостенурії, протеїнурп, мюглооінурп, гіперкаліємії, гіпонатріємії. Який основний механізм порушення функції нирок у даному випадку?

А.Розвиток токсемії В.Больове подразнення С.3будження симпатичної нервової системи ’ ТЗ.ВиКІш

катехоламінів з наднирників ЕДтпата бшка ^ ---------- —v 1. Хворий доставлений в лікарнкУзіТшофузноїі^лунковоієккповотечею g. тяжкому стані.

Артеріальний тиск - 80/60 мм рт ст*^ Хворий вилшяє 60-80мл сечі ня лобу з відносною густиною 1,0281,036. В плазмі крові збільшені^залишковий азот, сечовина, креатинін. За яким патогенетичним механізмом відбулось падіння добового діурезу?

/-"'ІАДШІЖЄННЯ гідростатичного ТИСЮ' » капіпчряу гпубочиід-« Піпрнпіонцд ОСМОТИЧНОГО ТИСКу сечі С.Високий рівень азоту в крові

О.Підвищення колоїдно-осмотичного тиску в крові Е.Підвищення гідростатичного тиску в нирковій капсулі 1297. У хворою розвинулась імунокоуіплексна форма гострого гломерулонефриту. В основі його розвитку лежить ушкоджуюча дія комплексу:або IgM з антигеном B.IgA або IgD з антигеном C.IgE або IgA з антигеном D.IgG або ~ IgA з антигеном E.IgD або IgM з антигеном

 1. У пацієнта виражена ниркова недостатність. Лабораторне дослідження, найвірогідніше, виявить:

і

А.Гіпонатріємію, гіперкаліємію, гіперкреатинінемію; В.Гіпернатріемію, гіперкаліємію, гіперкреатинінемію; С.Гіпонатріємію, гіпокаліємно, гіперкреатинінемію; В.Гіпернатріемію, гіпокаліемію, гіперкреатинемію; Е.Гіпонатріємію, гіперкаліємію, гіпокреатинемію

 1. У хворого на цукровий діабет розвинулась ліабетична нефропатія з розвитком уремії. Швидкість клубочкової фільтрації 9 мл/хв. Який найбільш вірогідний ^механізм зниження швидкості клубочкової фільтрації і розвитку хронічної ниркової недостатності у пацієнта?

^Зменшення—маеи—дноаих нефронів; В.Зпиження системного артеріального тиску; С.Закугюрка просвіту канапьців нсфрона гіаліновими циліндрами; О.Розвиток ацидозу в тканинах Е.Спазм приносних артеріол 1300. Відомо, шо розвиток нефротичного синдрому зумовлений імунними механізмами. Антитіла, які утворюються у відповідь на надходження екзо- та евдоантигенів, належать переважно до класу: і§ М або їй О, В.ІЙ в або ^ А; С.1§ Е або 1а в; О або ^ Е; Е.І§ А або ф М

 1. У хворого виявлена недостатність функції нирок. Назвіть показник, який не є ознакою ниркової недостатності:

. А.ГІПОІІПОТЄЇНУРІЯ В.Гіперазотемія С.Гіпо-, ізостенурія О.Азотемічний ацидоз Е.3ниження кліренсу

 1. В добовій сечі хворого знайдені вилужені еритроцити. Для якої патології нирок

найбільш характерний виявлений симптом? ~ ’

А.Дифузний гломерулонефрит В.Нефротичний синдром С.Нирково-кам’яна хвороба Шіієпонефрит Е.Гостра ниркова недостатність

 1. При патології нирок в сечі з’являються патологічні складові частини. Поява яких патологічних складових частин сечі свідчить про підвищення проникності клубочкової мембрани?А.Протеїнурія В.ГЛЮКОЗУРІЯ С.Аміноацидурія ГІ.Алкаптонурія Е.Піурія

 1. У хворого на хронічний дифузний гломерулонефрит розвинулась хровіана недостатність нирок. В термінальній стадії хронічної ниркової недостатності розвивається оліго- та анурія, що спричиняється: "А.Зниженням маси діючих нефронів В.Ішемією коркової речовини нирок С.Зменшснням фільтраційного тиску І).Збільшенням реабсорбції води в дистальних канальцях Е.Дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові

 2. У хворого з хронічним гломерулонефритом розвинулася нормохромна, нормоцитарна

анемія. Механізм її пов'язаний з •

А.Пригніченням секреції еритропоетину В.Підвищенням секреції еритропоетину С.Активацією юкстагломерулярного апарату В.Стрептококовою інтоксикацією Е.Ушкоджувальною дією імунних комплексів 1306. Х

праці <гйрячомуцеху. Якийжіщіаіпзмлзменшення клубочковгншення клубочкової фільтрашї виступ ї фільтрації виступає на перше

во

рий поступив у клініку А\биД зі

скаргами на рпигзіяетиення Г,ПЧПШ.ШІПРН»Я В.Зменшёння кількості функціонуючи пігпч важкої місце?

А.Підвищення онкотичного тисі С.Підвищення тиску в капсулі клубочків Р.Зниження :их клубочків гідростатичного тиску на стінку капілярів Е.3більшення товщини клубочкової мембрани

1307. У хворого на КРУПОЗНУ пневмонію розвинулась висока гарячка постійного типу. При цьому добовий діурез зменшився до 800 мл. Це може бути зумовленоА.Підвишеним синтезом альдостерону В.Зменшеним виділення реніну СПідвищеним синтезом глюкокортикоїдів О.Збільшеним виділенням тироксину Е.Збільшеним виділенням паратгормону 1308. У хворого на гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Що при цьому не характерно? 1 " "

А.Гематурія В.Набряки С.Масивна протеїнурія О.Дисліпідемія Е.Гіпопротеїнемія

 1. Хворому 36 років встановлений діагноз ХРОНІЧНОГО гломерулонефриту. Вкажіть, який з перерахованих патогенетичних механізмів є провідним у пошкодженнгбазальної мембрани клубочків '

А-АУТОІМУННЄ пошкодження В.Токсичне ураження С.Дегенеративне пошкодження

О.ГІпоксичне пошкодження Е.Запальне пошкодження 1. Хворому встановлений діагноз гострого гломерулонефриту. Вкажіть основний механізм розвитку анемії при цьому захворюванні

А.Зменшення продукції еритропоетину В.Зменшення клубочкової фільтрації С.Зменшення синтезу простагландинів 1).Ниркова азотемія Е.Нирковий ацидоз

 1. У хворого згострою нирковою недостатністю на 6-й день проведення терапевтичних заходів виникла поліурія (добовий діурез скіГаїГ 77л) Зростання діурезу на початку поліуричної стадії гострої ниркової недостатностГзумовлене

—А.Вілновленням фільтрації в нефронах В.Збільшенням об’єму циркулюючої крові С.Збільшенням маси діючих нефроннГТГЗменшенням альдостерону в плазмі Е.Зменшенням вазопресину в плазмі

 1. У жінки ЗО років на фоні цукрового діабету на протязі місяця виникли набряки ніг, обличчя. При обстеженні виявлено протеїнурію (5,87 г/л), гіпопротеїнемію, диспротеїнемію, гіперліпідемію Поєднання цих ознікхарактерне'для

А.Нефротичного синдрому В.Нефритичного синдрому С.Хронічного пієлонефриту 0.1 острої ниркової недостатності Е.Хронічної ниркової недостатності

 1. Кролю внутрішньовенно ввели нефротоксичну сироватку морської свинки, яка була попередньо імунізована суспензією нирки кроля. Яка патологія нирок моделюється таким чином?

^ А. Гломерулонефрит В.Пієлонефриг С.Уремія О.Нефротичний синдром Е.Тубулярна недостатність 1314. При дослідженні сечі у хворого з хронічним пієлонефритом виявлено зниження її відносної густини до 1,010, що поєднувалося з підвищеним діурезом. Яка функція нирок порушена?

А.Реабсорбція натрію і води В.Клубочкова фільтрація С.Канальцева секреція О.Реабсорція глюкози Е.Реабсорбція білка

 1. У хворого виявлено порушення головного енергозалежного процесу нирок - реабсорбції іонів натрію, глюкози, амінокислот, гідрокарбонатів, фосфатів. Для ушкодження якого відділу нсфрону це характерно?

А.Проксимального В.Дистального С.Петлі Генле В.Збірних канальців Е.Сполучних сегментів

 1. У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

.^■А.Порушення реабсорбції глюкози в

МОзковоі частини наднирників канальпях нейрона В.Інсулінова недостатність Е.Гіперфункція коркової частини наднирників 1317. У хворого (ГГТПерфунішія мозкової частини д_ хронічною нирковою недостатністю, лабораторному наднирників О.Гіперфункція щитоподібної дослідженні крові виявлена анемі! залози

ітністю розвинулись набряки. При і^г(дтпопротеїнемпії]13айспротеїпемія, 8 1

підвищення рівня креатиніну, азоту, зниження рівня клубочкової фільтрації Який найбільш вірогідний механізм розвитку набряків у даному випадку?А.Гіпоппотеїнемія В.Дисппотеїнемія С.Анемія І). Нагромадження азоту Е.Зниження

швидкості клубочкової фільтрації 1318. У хворої з хронічним гломерулонефритом при дослідженні сечі виявлена протеїнурія, гематурія, лейкоцитурія Про яке порушення функції нирок свідчить протеїнурія? фільтрації В.Порушення канальцевої секреції С.Порушенняпення клубочкової канальцевої реабсорбції Т».1 Іорушення канальцевої секреції клубочкової фільтрації і канальцевої реабсорбції 1. При обстеженні хворого з хронічним гломерулонефритом в крові виявлено

гіпохромну—анемію, гіпопротеїнемію, а в сечі - протеїнуріюТТейатурію, лейкоцитурію,

циліндрурію. Який найбільш можливий механизм розвитку анемії у цього хворого? А.Зниження продукції еритропоетину В.Гіпопротеїнемія С.Протенурія П.Гемазурія Е. Геліонез еритроцитів 1. В реанімаційному відділенні знаходиться потерпілий після автомобільної аварій'. ----

Об’єктивно, потерпілий без свідомості, артеріальний тискреатиніну і сечовини, добовий діурез - 80 м. " к 90/60 мм рт.ст., в крові високий вміст' ого діурезу

у потерпілого.А.Анурія В.Олігурія С.Поліурія ІІ.ГІолакіурія Е.Ніктурія 1. У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла

анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?

А.Зниження гідростатичного тиску на стінку капілярів В.Підвищення онкотичного тиску крові

С.Підвищення тиску в капсулі клубочків О.Зменшення кількості функціонуючих клубочків

Е.3ниження тиску в капсулі клубочків


 1. У пацієнта виникла анурія. Величина артеріального тиску становить 50/20 мм.рт.ст.

Порушення якого процесу'сечоутворення стало причиною різкого зниження сечовиділїння?

А.Клубочкової фільтрації•Канальцевої секреції Е. Всіх перерахованих процесівВ.Облігатної реабсорбції (/.Факультативної реабсорбції

123екскреторної ф. Який вид порушення загального об’єму циркулюючої крові розвивається при шженункції нирок? ні

.Цлігоцитемічна гіповолемія В.Поліцитемічна гіповолемія С.Проста гіперволемія

ШТолїїштешчна гіперволемїяТГ.Олігоцитемічна гіперволемія

1324. У хворого 24 років через півтора тижні післясгяжкої стрептококової ангіни з’явився

набряк обличчя, підвищився артеріальний тиск. При аналізі сечі встановлена гематурія іпротеїнурія (1,2 г/л). В крові вияюіеніаіггиглредтокаккові антитіла і зниження компонентів

—кемплШенту. В яких відділах нирки найбільш вірогідна локалізація скупчень імунних комплексів?

А.Клубочки В.Петля Генле (/.Проксимальний відділ канальців П.ПІраміди Е.Дистальний відділ канальцїв1325.рт.ст. Концентрація якої біологічно активної речовини найбільш вірогідно викликає" підвищення У людини із захворюванням нирок артеріальний тиск знаходиться на рівні 1 ?0/140 мм

артеріального тиску у хворого?_Д-Ангіаптізщіу II В.Адреналіну (/.Вазопресину О.Норадреналіну Е.Альдостерону £—1326.

Хвора" Ні хронічну ниркову недостатність скаржиться на втрату апетиту, блювоту, пронос, загальну

слабкість, нестерпне свербіння шкіри. Який із перелічених механізмів є головним у виникненні цих симптомів?

A.обміну білків В.Порушення водно Накопичення продуктів азотистого обміну -електролітного обміну Е.Нирковий ацидозВ.Порушення обміну вуглеводів (/.Порушення

1327.А-Пошк олження базальної мембрани ниркових клубочків янтитіпями тОсновною ланкою в патогенезі хронічного гломерулонефриту єЯ імунпкпмплексами

B. Гіпоксичне пошкодження канальців (/.Дегенеративне пошкодження мембран ІЗ.Токсичний

фактор Е.Мікробний фактор

1328. Під час дослідження сечі у хворого виявлені протеїнурія (5 г/л) за рахунок

низькомолекулярних білків, гематурія з вилуженими еритроцитами. Порушення якої функції нирок відображають ці показники? ^А.ПОРУШЄННЯ проникливості клубочків В.Позаниокові порушення (//.Порушення реабсорбції

канальців О.ГІорушення секреції клубочків Е.Порушення секреції канальців 1329. При

хворобах нирок може виникати протеїнурія. Який найбільш імовірний механізм цього явища?

А.Пошкодження клубочковоі мембрани С.Підвищення тонусу м’язів В.3більшення секреції реніну ІІ.Збшьшсння ~ секреції Оілка~“в проксимальному канальці Е.Зниження секреції вазопресину


 1. У клініку доставлено хворого із клінічно вираженою картиною хронічної ниркової недостатності. Таке порушення виникає у тих випадках, коли маса діючих нефронів знижується до

-4.10-30% В.5-10%

 1. Анемія при захворюваннях нирок обумовлена С.30-50 % 0.50-70%

А.ЗменшеїшямТїродукції еритропоетину В.Нирковою азотемією С.Зменшенням клубочковоі Е.70-90 % фільтрації и.ЗОшьшенням канальцевої реабсорбції Е.Зменшенням синтезу ниркових простагландинів

 1. У людини із захворюванням нирок виявлено підвищення артеріального тиску,

особливо ліастолічного. Яка можлива причина цього? ~ '

А.3більшення утворення пеніну В.Зниження в крові тироксину С.Підвищення виділення адреналіну В.Зниження виділення адреналіну Е.Зниження виділення вазопресину 1333. Вкажіть, які кількісні зміни діурезу можуть призвести до уремії:

_А.Анурія В.Дизурія С.Ніктурія В.Ізостенурія Е.Поліурія

Ї334. У хворої 20 років після переохолодження з'явилися біль у поперековій ділянці. ' болючий та почаїнений г.ечопут.к підвищення темпепатупи тіла по 39"С. При лабораторному дослідженні крові виявлено лейкоцитоз і прискорення ЇІІОЕ, при дослідженні сечі - лейкоцитурію, протеїнурію, 'бактеріурто-Яке захворювання найбільш ймовірне в цьому випадку?

ч А.Пієлонефрит В.Аднексит С.Сечокам’яна хвороба В.Гломерулонефрит Е.Радикуліт 1335. У

хворого з гострою нирковою недостатністю кількість виділеної сечі складає 80 мл. Як називається

така зміна діурезу? '

А.Олігурія В.Анурія С-Протеїнурія О.Поліурія Е.Лейкоцитурія 1. У жінки, яка протягом 22 років хворіє на хронічний пієлонефрит, відносна густина сечі становить 1.008-1.014. Як називається така зміна діурезу?

А.Гіпостенурія В.Ізостенурія С.Ніктурія О.Поліурія Е.Олігурія

 1. Зміни в клубочках нефронів при гломерулонефриті є наслідком пошкодження базальної мембрани

А.Антитілами та імунними комплексами В.Мікроорганізмами С.Бактеріальними токсинами ^.Біологічно активними речовинами Е.ІІродуктами азотисного обміну /Т338. ПОЛІУРІЯ розвивається при

f А.Гіпофункції нейрогіпофіза В.Підвищенні онкотичного тиску плазми С.Зниженні '.^артеріальноготиску и.Спазмі ниркових артерій Е.Гіперпродукціїальдостерону T339. Показником, що характеризує зниження клубочковоі фільтрації г-

А.Азотемія В.Алкалоз С.Аміноацидурія D-Глюкозурія Е.Поліурія

 1. Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?

А.Зменпісння ящ,іу-™рону В.Збільшення альдостерону С.Зменшення вазопресину О.Збільшення вазопресину

Е.Зменшення натрійуретичного фактора. 1. У хворого після тяжкої травми розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої ниркової недостатності. Що є провідним механізмом розвитку гострої ниркової недостатності- в даному випадку?

- А.Пяління артеріального тиску В.Зниження онкотичного тиску крові С.Підвищення тиску в капсулі клубочка

250


D.Порушення відтоку сечі Е.ПІдвищення тиску в ниркових артеріях

 1. При аналізі крові у хворого залишковий азот склав 78 ммоль/л, сечовина - 15,3 ммоль/л Про захворювання якого органа свідчать результати цього аналізу?

А.Нирок В.Шлунка С.Селезінки D-Кишечника Е.Печінки

 1. У хворого внаслідок патогенного впливу невідомої речовини розвинулася гостра ниркова недостатність із явищами анурії, уремії та некрозу коркової речовини нирок. Яка речовина могла викликати таке пошкодження нирок?

А.Сулема В.Етанол С.Вікасол В.Пеніцилін Е.Казеїн

Т344. У хворого виявлені порушення головного енергозалежного процесу нирок - реабсорбції іонів натрію, глюкози, амінокислот, гідрокарбонатів, фосфатів. Для ушкодження якого віддїЙу'нефрону це характерно?А.Проксимапьного канальна В.Листального канальця С.Петлі нефрону І).Збірних канальців Е.Сполучних сегментів 1345. У жінки 45 років, яка страждала на пієлонефрит, лікар виявив стійку артеріальну гіпертензію. Який механізм викликав це явище?

А.Активація ренін-ангіотензинової системи В.Активація центральних холінергічних механізмів к.іниження парціального тисіуПтЛспю в тканинах нирки В.Активізація синтезу ангіотензинази в тканинах нирки Е.Активація процесів ацидогенезу і амоніогенезу в нирках 1. У хворого, доставленого в клініку каретою невідкладної допомоги, перебіг геморагічного шоку ускладнився розвитком гострої ниркової недостатності. Назвіть ініціальну ланку в механізмі розвитку цього ускладнена

А.Централізація кровообігу з виникненням ішемії нирок В.Підвищення проникності стінки канїлярїв С.Розвиток ДВЗсиндрому В.Викид—кров вазопресину Е.Активація симпатоадреналової системи

 1. ^-Ц етадії ниркової недостатності спостерігається порушення екскреторної функції нирок у вигляді оліго- анурії. Вкажіть можливий наслідок такого явища?

1348Е.Гіпонатрісмія. Хворий поступив із скаргами на сильні різкі болі в попериковій ділянці, підвищення температури до 39°С, озноб з вираженою пітливістю. Обєктивно. позитивний симптом

А.Азотемія~~В~.Зменшення- гематокриту С.Зниження артеріального тиску Г1.і ігюкаліємія Пастернацького з обох боків, Нв 115ґ/л. Яке захворювання можна запідозрити в даного хворого?

і А.Гострий пієлонефрит В.Гострий гломерулонефрит С.Хронічний гломерулонефрит

В.Сечокам’яна хворобаТГХронічна ниркова недостатність1 — ——- ----------------- " --------- - реабсорбції Е.Порушення


Скачати 60.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка