Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезуДата конвертації20.08.2021
Розмір417 Kb.
#17672
крок новий фарм (1)
ситуаційні

Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:

A. *Пуринових нуклеотидів

B. Металопротеїнів

C. Ліпопротеїнів

D. Глікопротеїнів

E. Кетонових тіл

ANSWER: A
Хворому на подагру призначено алопуринол, конкурентний інгібітор ксантиноксидази, термінального ферменту розпаду:

A. *Пуринових нуклеотидів

B. Глікопротеїнів

C. Фосфоліпідів

D. Вищих жирних кислот

E. Гетерополісахаридів

ANSWER: A
Сеча пацієнтки при стоянні набула червоного забарвлення. Біохімічне дослідження сечі встановило підвищену екскрецію протопорфіринів, що вказує на порушення синтезу:

A. *Гему

B. Пуринових нуклеотидів

C. Амінокислот

D. Фосфоліпідів

E. Сечовини

ANSWER: A
У хворого проноси, дерматит, деменція. З нестачею якого вітаміну це найбільш ймовірно пов’язано?

A. *Нікотинової кислоти

B. Вітаміну К

C. Вітаміну D

D. Токоферолу

E. Ретинолу

ANSWER: A
У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербінням, набряками та почервоніннями шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилась у тканинах?

A. *Гістаміну

B. Серотоніну

C. Адреналіну

D. Дофаміну

E. Норадреналіну

ANSWER: A
За умов тривалої інтоксикації визначене суттєве зниження активності аміноацил-тРНК-синтетаз. Який метаболічний процес порушується в цьому випадку?

A. *Біосинтез білків

B. Реплікація ДНК

C. Репарація ДНК

D. Генетична рекомбінація

E. Процесинг РНК

ANSWER: A
У хворого на гострий інфаркт міокарда проводилась антикоагулянтна терапіяі. Оберіть сполуку з антикоагулянтною дією.

A. *Гепарин

B. Гіалуронова кислота

C. Хондроїтинсульфат

D. Дерматансульфат

E. Кератансульфат

ANSWER: A
Для покращення спортивних результатів спортсмену рекомендовано вживати карнітин. Який процес активується карнітином?

A. *Транспорт жирних кислот

B. Транспорт амінокислот

C. Транспорт вітаміну В12

D. Транспорт глюкози

E. Транспорт вітаміну К

ANSWER: A
При багатьох захворюваннях для підтвердження діагнозу в біохімічних лабораторіях проводять аналіз білкових фракцій за допомогою електрофоретичного методу. Яка властивість білків лежить в основі даного методу?

A. *Наявність заряду

B. Оптична активність

C. Погана розчинність

D. Здатність до набухання

E. Висока в’язкість

ANSWER: A
У результаті оксидазних реакцій утворюється пероксид водню, який є токсичною речовиною для організму. Важливу роль у його відновленні відіграє глутатіон. Назвіть амінокислоти, які входять до складу глутатіону:

A. *Глутамінова кислота, цистеїн, гліцин

B. Аспарагінова кислота, валін, серин

C. Лізин, метіонін, триптофан

D. Фенілаланін, лізин, тирозин

E. Ізолейцин, гістидин, аланін

ANSWER: A
Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:

A. *Лактаза

B. Мальтаза

C. Сахараза

D. Ліпаза

E. Пептидаза

ANSWER: A
У хворих при лікуванні гнійних ран використовують пов’язки з імобілізованим на них ферментом. Вкажіть цей фермент:

A. *Трипсин

B. Аргіназа

C. Каталаза

D. Лужна фосфатаза

E. Кисла фосфатаза

ANSWER: A
Тіаміндифосфат є коферментною формою вітаміну В1. Назвіть один з процесів, в якому приймає участь цей кофермент:

A. * Окисне декарбоксилювання пірувату

B. Глюконеогенез

C. Утворення сечовини

D. Утворення сечової кислоти

E. Спиртове бродіння

ANSWER: A
Знешкодження ксенобіотиків та активних ендогенних метаболітів часто відбувається за рахунок включення в молекулу субстрата атому кисню. Вкажіть, за допомогою якого процесу це відбувається:

A. * Гідроксилювання

B. Декарбоксилювання

C. Переамінування

D. Дезамінування

E. Фосфорилювання

ANSWER: A
Гомони регулюють багаточисельні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених гормонів активує синтез глікогену:

A. * Інсулін

B. Адреналін

C. Вазопресин

D. Тироксин

E. Окситоцин

ANSWER: A
В якості антитуберкульозного препарату використовується структурний аналог вітаміну РР (нікотинова кислота). Вкажіть його:

A. * Ізоніазід

B. Стрептоцид

C. Рибофлафін

D. Тетрациклін

E. Аспірин

ANSWER: A
Препарат “Лінетол” використовується у медичній практиці для корекції ліпідного обміну. Яка незамінна жирна кислота (поліненасичена) входить до його складу:

A. * Лінолева

B. Пальмітинова

C. Масляна

D. Стеаринова

E. Капронова

ANSWER: A
Під час профілактичного обстеження встановлено збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, підвищення температури тіла, збільшення частоти серцевих скорочень до 110 за хвилину. Вміст якого гормону в крові доцільно перевірити?

A. Тироксину

B. Тестостерону

C. Глюкагону

D. Інсуліну

E. Кортизолу

ANSWER: A
Спеціальний режим харчування привів до зменшення рівня іонів кальцію в крові. До збільшення секреції якого гормону це призводить?

A. Паратгормону

B. Адреналіну

C. Глюкагону

D. Вазопресину

E. Інсуліну

ANSWER: A
Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, який хімічний зв’язок вони розщеплюють:

A. * Пептидний

B. Глікозидний

C. Водневий

D. Ефірний

E. Фосфодіефірний

ANSWER: A
Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють:

A. * Глікозидний

B. Водневий

C. Пептидний

D. Амідний

E. Фосфодіефірний

ANSWER: A
Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок. який вони розщеплюють:

A. * Складноефірний

B. Пептидний

C. Глікозидний

D. Водневий

E. Амідний

ANSWER: A
При випадковому споживанні грибів (бліда поганка), у складі якої є отрута альфа-аманітин, відбувається отруєння організму людини. Вкажіть який фермент інгібується даною отрутою?

A. *РНК-полімераза ІІ

B. ДНК-полімераза

C. ДНК-синтетаза

D. Пептидилтрансфераза

E. Транслоказа

ANSWER: A
Регуляція виділення інсуліну з бета- клітин відбувається за участю багатьох речовин. Зміна концентрації якої речовини є основним сигналом для синтезу секреції інсуліну?

A. *Глюкози

B. Диоксиду карбону

C. Гепарину

D. Целюлози

E. Крохмалю

ANSWER: A
Крім білкових факторів, у процесі зсідання крові беруть участь катіони. Вкажіть, який із катіонів відіграє провідну роль у цьому процесі.

A. *Ca2+

B. K+

C. Na+

D. Mn2+

E. Mg2+

ANSWER: A
Цикл трикарбонових кислот є загальним шляхом окиснення вуглеводів, амінокислот, жирних кислот. Вкажіть, із якою кислотою вступає в першу реакцію у ЦТК ацетил КоА:

A. *Щавлевооцтовою

B. Цитратною

C. Ізоцитратною

D. Фумаровою

E. Яблучною

ANSWER: A
При розщепленні глюкози під час гліколізу відбувається цілий ряд перетворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6 фосфат в першій реакції?

A. *Фруктозо-6-фосфат

B. Ацетил-КоА

C. Фруктозо-1-фосфат

D. Галактозо-1-фосфат

E. Маннозо-1-фосфат

ANSWER: A
У клітинах організму еукаріотів ДНК знаходиться у зв'язаній з білками формі. Вкажіть білки, що з’єднані з молекулою ДНК та стабілізують її:

A. *Гістони

B. Альбуміни

C. Глобуліни

D. Інтерферони

E. Глютеліни

ANSWER: A
Після фізичного навантаження через деякий час активується процес глюконеогенезу. Вкажіть, який субстрат використовується у цьому процесі:

A. *Лактат

B. Альфа – кетоглутарат

C. Глутамінова кислота

D. Аспарагінова кислота

E. Серин

ANSWER: A
У хворого на цукровий діабет виявлено підвищений вміст кетонових тіл у крові. Вкажіть, із якої сполуки синтезуються кетонові тіла?

A. *Ацетил – КоА

B. Сукцинату

C. Лактату

D. Глюкози

E. Малату

ANSWER: A
В отруті змій міститься речовина, яка при потраплянні в організм людини викликає гемоліз еритроцитів. При аналізі крові, було виявлено велику кількість лізолецитину. Вкажіть, який фермент призводить до нагромадження у крові лізолецитину:

A. *Фосфоліпаза А2

B. Фосфоліпаза А1

C. Фосфоліпаза С

D. Фосфоліпаза D

E. Нейрамінідаза

ANSWER: A
У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунка, що супроводжувалось анемією. Вкажіть, який із вітамнів проявляє антианемічну дію:

A. *Кобаламін

B. Тіамін

C. Ретинол

D. Нікотинова кислота

E. Токоферол

ANSWER: A
У хворого виявлено діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, порушення травлення білків та посилення їх гниття. Вкажіть, яка речовина є продуктом гниття білків у кишечнику:

A. *Індол

B. Сечова кислота

C. Молочна кислота

D. Сечовина

E. Кетонові тіла

ANSWER: A
У закритому гаражі водій знаходився у машині із включеним двигуном. Через деякий час він відчув головну біль, почалось блювання. Утворення якої сполуки призводить до такого стану?

A. *Карбоксигемоглобіну

B. Ціанметгемоглобіну

C. Міоглобіну

D. Дезоксигемоглобіну

E. Оксигемоглобіну

ANSWER: A
У хлопчика 12 – років спостерігається малий зріст, проте розумово він не відрізняється від своїх однолітків. Вкажіть, недостатність якого гормону найімовірніше призводить до цієї патології:

A. *Соматотропіну

B. Інсуліну

C. Окситоцину

D. Вазопресину

E. Адреналіну

ANSWER: A
Пацієнт скаржиться на постійне відчуття спраги. Добовий діурез становить 3 – 4 л, концентрація глюкози в крові знаходится в межах норми. Нестача якого гормону може призводити до вказаних змін в організмі?

A. *Вазопресину

B. Глюкагону

C. Інсуліну

D. Тироксину

E. Адреналіну

ANSWER: A
При кишечных инфекциях возможно образование ядовитых продуктов. Назовите, какое токсичное соединение образуется из тирозина в толстом кишечнике под действием ферментов микроорганизмов?

A. * Фенол

B. Индол

C. Путресцин

D. Кадаверин

E. Орнитин

ANSWER: A
Окуліст виявив у хворого збільшення часу звикання ока до темряви. Недостатність якого вітаміну може бути причиною такого симптому?

A. *вітаміну А

B. вітаміну С

C. вітаміну К

D. вітаміну В1

E. вітаміну В6

ANSWER: A
Гемоглобін відноситься до складних білків, який транспортує кисень в організм і виводить вуглекислий газ із нього. Вкажіть, до якого класу речовин він відноситься.

A. * Хромопротеїнів

B. Нуклеопротеїнів

C. Металопротеїнів

D. Ліпопротеїнів

E. Глікопротеїнів

ANSWER: A
Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі людини, але для окремих органів є специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку?

A. утворення глутаміну

B. утворення білірубіну

C. утворення гліцину

D. утворення креатину

E. утворення лактату

ANSWER: A
У хворого спостерігаються болі по ходу периферичних нервів. Недостатністю якого вітаміну це може бути зумовлене?

A. вітаміну В1

B. вітаміну А

C. вітаміну Е

D. вітаміну В12

E. вітаміну К

ANSWER: A
У структурі тРНК окрім головних азотистих основ виявлено понад 50 мінорних. Назвіть одну з мінорних основ.

A. *Дигідроурацил

B. Урацил

C. Аденін

D. Тимін

E. Цитозин

ANSWER: A
Фермент здійснює перенос структурного фрагменту від одного субстрату до іншого. Назвіть клас цього фермента.

A. *Трансферази

B. Ізомерази

C. Оксидоредуктази

D. Лігази

E. Гідролази

ANSWER: A
Лікар за умов зростання ризику кровотеч рекомендує паієнту приймати вікасол. Аналогом якого вітаміну є цей препарат?

A. *Вітаміну К

B. Вітаміну А

C. Вітаміну В5

D. Вітаміну В12

E. Вітаміну В6

ANSWER: A
Хворому, який страждає безсонням, призначено снодійне класу барбітуратів. Назвіть фермент мітохондрій, для якого цей препарат є інгібітором.

A. *НАДН-дегідрогеназа

B. Цитохромоксидаза

C. Сукцинатдегідрогеназа

D. Ізоцитратдегідрогеназа

E. Альфа-кетоглутаратдегідрогеназа

ANSWER: A
При отруєнні чадним газом у людини пригнічується тканинне дихання. Назвіть фермент дихального ланцюга, активність якого різко знижується в цих умовах.

A. *Цитохромоксидаза

B. Сукцинатдегідрогеназа

C. НАДН-дегідрогеназа

D. АТФ-синтетаза

E. Ко Q


ANSWER: A
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод.

A. *Целюлоза

B. Крохмаль

C. Сахароза

D. Глікоген

E. Лактоза

ANSWER: A
Одним з етапів аеробного окислення глюкози є окисне декарбоксилювання пірувату. Назвіть головний продукт цієї реакції.

A. *Ацетил-КоА

B. Сукцинат

C. Піруват

D. Цитрат

E. Оксалоацетат

ANSWER: A
Похідні холестерину, що утворюються у печінці, необхідні для травлення ліпідів. Назвіть ці продукти.

A. *Жовчні кислоти

B. Катехоламіни

C. Кортикостероїди

D. Ацетил-КоА

E. Кальцифероли

ANSWER: A
Рослинні олії є обов’язковим компонентом раціону живлення людини. Назвіть один з вітамінів, який входить до їх складу.

A. *Вітамін F

B. Вітамін С

C. Вітамін В3

D. Вітамін В6

E. Вітамін В1

ANSWER: A
Для активації та переносу ВЖК крізь мітохондріальну мембрану необхідна вітаміноподібна сполука. Вкажіть її.

A. *Карнітин

B. Біотин

C. Рибофлавін

D. Убіхінон

E. Тіамін

ANSWER: A
Похідіні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою якого вітаміну є тіамінпірофосфат?

A. * Вітамін В1

B. Вітамін В5

C. Вітамін В2

D. Вітамін В3

E. Вітамін В6

ANSWER: A
Для ранньої діагностики м'язових дистрофій найбільш інформативним є визначення у плазмі крові активності ферменту:

A. * Креатинкінази

B. Лактатдегідрогенази

C. Аланінамінотрансферази

D. Аспартатамінотрансферази

E. Гексокінази

ANSWER: A
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?

A. * Гамма-глобулінів

B. Альфа-1-глобулінів

C. Альфа-2-глобулінів

D. Бета-глобулінів

E. Альбумінів

ANSWER: A
У хворого виявлено стан ахлоргідрії. До зниження активності якого ферменту це призводить?

A. * Пепсину

B. Трипсину

C. Хімотрипсину

D. Еластази

E. Амінопептидази

ANSWER: A
Універсальною системою біологічного окислення неполярних сполук (багатьох лікарських засобів, токсичних речовин, стероїдних гормонів, холестерину) є мікросомальне окислення. Назвіть цитохром, що входить до складу оксигеназного ланцюга мікросом.

A. *Цитохром Р-450.

B. Цитохром с.

C. Цитохром а3.

D. Цитохром а.

E. Цитохром с1.

ANSWER: A
Ксенобіотики, які потрапляють в оргнаізм людини знешкоджуються у печінці. Який процес приймає у цьому участь?

A. *Мікросомальне окиснення

B. Окисне фосфорилювання

C. Субстратне фосфорилювання

D. Перекисне окиснення.

E. Окисне дезамінування

ANSWER: A
Введення в організм препарату дикумаролу викликає різке зниження в крові вмісту факторів зсідання крові. Антивітаміном якого вітаміну є дикумарол?

A. *Вітаміну К

B. Вітаміну С

C. Вітаміну В2

D. Вітаміну Е

E. Вітаміну Р

ANSWER: A
Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На який процес впливає ацетилсаліцилова кислота?

A. *Синтез простагландинів

B. Розпад глюкози

C. Синтез глікогену

D. Синтез амінокислот

E. Розпад жирів

ANSWER: A
При таких хворобах як тиреотоксикоз, туберкульоз та ін. посилюється катаболізм власних білків організму. Посиленим синтезом в печінці та екскрецією з сечею якої сполуки супроводжується цей процес?

A. * Сечовини

B. Глюкози

C. Ацетонових тіл

D. Жирних кислот

E. Нуклеотидів

ANSWER: A
Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбоксилювання піровиноградної кислоти:

A. * Біотин

B. Ретинол

C. Кальциферол

D. Нікотинамід

E. Фолацин

ANSWER: A
У жінки 56 років жовчно-кам’яна хвороба. Яка сполука переважно входить до складу жовчних каменів?

A. * Холестерин

B. Стеркобілін

C. Сечовина

D. Холева кислота

E. Хенодезоксихолева кислота

ANSWER: A
Природні пептиди можуть виконувати різноманітні функції. Який біологічно активний пептид є одним з головних антиоксидантів і виконує коферментні функції?

A. * Глутатіон

B. Брадикінін

C. Окситоцин

D. Ліберин

E. Ансерин

ANSWER: A
Деякі біогенні аміни є потужними судинорозширюючими агентами, які у високих концентраціях можуть викликати різке падіння артеріального тиску. Вкажіть таку сполуку.

A. * Гістамін

B. Адреналін

C. Гліцин

D. Путресцин

E. Норадреналін

ANSWER: A
При хворобі Паркінсона порушується синтез дофаміну в мозку. Для лікування використовується його безпосередній попередник, який легко проникає через гематоенцефалічний бар’єр, а саме:

A. * ДОФА

B. Триптофан

C. ГАМК


D. Норадреналін

E. Адреналін

ANSWER: A
Онкогенні віруси для перенесення своєї інформації із РНК на ДНК використовують зворотню транскрипцію. Вкажіть, за допомогою якого фермента відбувається цей процес.

A. * Ревертаза

B. Рибонуклеаза

C. ДНК-лігаза

D. Праймаза

E. Топоізомераза

ANSWER: A
Протипухлинні препарати здатні пригнічувати поділ ракових клітин. Механізмом дії протипухлинного фармпрепарату 5-фторурацилу є безпосереднє гальмування синтезу:

A. *ДНК


B. мРНК

C. рРНК


D. тРНК

E. Білка

ANSWER: A
Хворій призначили лікарський препарат, який має антибактеріальну дію по відношенню до мікобактерій туберкульозу. Який препарат використовується в терапії туберкульозу та є антивітаміном піридоксину?

A. *Ізоніазид.

B. Гепарин.

C. Бісептол.

D. Стрептоміцин.

E. Стрептоцид.

ANSWER: A
Фібринолітичні лікарські засоби здатні розчиняти уже утворені тромби в організмі людини. Який фармацевтичний препарат має фібринолітичну активність?

A. *Стрептокіназа.

B. Фенобарбітал.

C. Вікасол.

D. Рибофлавін.

E. Ізоніазид.

ANSWER: A
Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На які біохімічні ланки впливає ацетилсаліцилова кислота?

A. *Гальмує синтез простагландинів.

B. Стимулює синтез простагландинів.

C. Стимулює глюконеогенез.

D. Інгібує гліколіз.

E. Стимулює синтез холестеролу.

ANSWER: A
Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон'югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?

A. *Глюкуронілтрансфераза.

B. АлАТ.

C. АсАТ.

D. Креатинфосфокіназа.

E. ЛДГ1.

ANSWER: A
Синтез білка здійснюється на рибосомах. Вкажіть яка амінокислота є першою в синтезі білка у прокаріотів.

A. * Формілметіонін

B. Гліцин

C. Валін

D. Серин

E. Цистеїн

ANSWER: A
Подагра розвивається за порушення обміну пуринових нуклеотидів. Лікар призначив хворому фармпрепарат алопуринол, який є конкурентним інгібітором:

A. * Ксантиноксидази

B. Сукцинатдегідрогенази

C. Алкогольдегідрогенази

D. Лактатдегідрогенази

E. Гексокінази

ANSWER: A
Деякі лікарські засоби можуть стимулювати синтез в печінці ферментних систем, які беруть участь у метаболізмі лікарських і токсичних речовин. Яка сполука стимулює метаболізм лікарських речовин у мікросомах печінки?

A. *Фенобарбітал.

B. Гепарин.

C. Вікасол.

D. Стрептоцид.

E. Аспірин.

ANSWER: A
Одним з методів лікування при отруєнні метанолом є введення в організм (per os або внутрішньовенно) етанолу в кількостях, що у здорової людини викликають інтоксикацію. Чому цей спосіб лікування є ефективним?

A. *Етанол конкурує з метанолом за активний центр алкогольдегідрогенази.

B. Етанол інактивує алостерично алкогольдегідрогеназу.

C. Етанол блокує кофермент алкогольдегідрогенази.

D. Етанол швидше розщеплюється, ніж метанол.

E. Етанол пригнічує дифузію метанолу.

ANSWER: A
Глюкокортикоїди володіють протизапальною активністю. Це пов’язане зі збільшенням за їх участю синтезу специфічних білків, які пригнічують активність фосфоліпази А2. Яка сполука вивільняється в результаті дії цієї фосфоліпази та є попередником прозапальних речовин?

A. *Арахідонова кислота

B. Діацилгліцерол

C. Фосфоінозитол

D. Фосфатидна кислота

E. Фосфохолін

ANSWER: A
Кофеїн пригнічує активність фосфодіестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. Які біохімічні зміни є найбільш характерними при отруєнні кофеїном?

A. *Зниження синтезу глікогену

B. Зниження фосфорилювання білків

C. Зниження активності пентозофосфатного шляху

D. Зниження активності гліколізу

E. Зниження активності ліполізу

ANSWER: A
У пацієнта, який проживає в геохімічній місцевості з дефіцитом йоду, встановлений діагноз ендемічний зоб. Які біохімічні зміни в організмі є найбільш характерними для цієї патології?

A. *Зростання секреції тиреотропного гормону

B. Зниження утворення тиротропін-рилізинг фактору

C. Посилення нефосфорилюючого окиснення

D. Посилення синтезу тиреоглобуліну на рибосомах

E. Зростання рівня статевих гормонів в крові

ANSWER: A
У пацієнта діагностовано дефіцит карнітину. Вміст яких сполук найбільш імовірно зросте в плазмі крові пацієнта?

A. *Жирних кислот

B. Кетонових тіл

C. Моносахаридів

D. Гемпротеїнів

E. Пептидів

ANSWER: A
Хвора звернулась зі скаргами на підвищене серцебиття, м’язову слабкість, підвищення апетиту. Об’єктивно відмічається збільшення розмірів щитоподібної залози. Гіперсекреція якого гормону має місце?

A. *Тироксину

B. Кальцитоніну

C. Глюкагону

D. Альдостерону

E. Кортизолу

ANSWER: A
Хворий звернувся до лікаря з скаргою на втрату чутливості та болі по ходу периферичних нервів. При аналізі крові виявлено підвищений вміст піровиноградної кислоти. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни?

A. *Вітаміну В1

B. вітаміну РР

C. Біотину

D. Вітаміну В2

E. Пантотенової кислоти

ANSWER: A
У хворої спостерігається спрага, надмірний діурез, загальна слабкість. Виявлена гіперглікемія та гіперкетонемія. В сечі виявлені глюкоза та кетонові тіла. Лікар встановив діагноз:

A. Цукровий діабет.

B. Акромегалія.

C. Тиреотоксикоз.

D. Аліментарна гіперглікемія.

E. Інфаркт міокарда.

ANSWER: A
У хворого порушено перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, внаслідок чого відбувається накопичення глікогену у печінці та нирках. Спадкове порушення синтезу якого фермента спричинює такий стан?

A. Глюкозо-6-фосфатази.

B. Альдолази.

C. Фосфофруктокінази.

D. Гексокінази.

E. Глюкокінази.

ANSWER: A
У хворого, що страждає на цукровий діабет, розвинувся кетоацидоз. Біохімічною причиною такого стану є зменшення утилізації ацетил-КоА клітинами внаслідок гальмування:

A. Циклу трикарбонових кислот.

B. Гліколізу.

C. Пентозофосфатного шляху.

D. Бета-окиснення жирних кислот.

E. Орнітинового циклу.

ANSWER: A
Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати поліненасичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Яка з наведених жирних кислот є поліненасиченою?

A. Арахідонова.

B. Олеїнова.

C. Пальмітинова.

D. Стеаринова.

E. Пальмітоолеїнова.

ANSWER: A
У хворого плазма крові має молочний колір через високий вміст хіломікронів. При цьому спостерігається порушення розщеплення триацилгліцеролів. Дефект активності якого фермента спостерігається у пацієнта?

A. *Ліпопротеїнліпази.

B. Амілази.

C. Трипсину.

D. Холестеролестерази.

E. Лактази.

ANSWER: A
У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спосте-рігається стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку?

A. *Кортизолу;

B. Адреналіну;

C. Глюкагону;

D. Тироксину;

E. Інсуліну.

ANSWER: A
Пацієнт попередив, що застосовування знеболюючих препаратів може викликати алергічний шок. Збільшення кількості в крові якого біогенного аміну може бути причиною такого стану?

A. *Гістаміну;

B. ГАМК;

C. Кадаверину;

D. Дофаміну;

E. Путресцину.

ANSWER: A
Через 20 хвилин після порізу шкіри, жінка звернула увагу на те, що рана не перестає кровоточити. Недостатність якого вітаміну спричиняє такий стан?

A. *вітаміну К;

B. вітаміну А;

C. вітаміну D;

D. вітаміну Е;

E. вітаміну В12.

ANSWER: A
Структурною особливістю фібрилярних білків є наявність декількох паралельних поліпептидних ланцюгів. Назвіть фібрилярний білок, що входить до складу волосся, шкіри, нігтів.

A. * кератин

B. альбумін

C. протромбін

D. глобулін

E. гістон

ANSWER: A
При формуванні третинної структури більшості білків неполярні залишки амінокислот утворюють внутрішню гідрофобну частину глобули. Назвіть одну з таких гідрофобних амінокислот.

A. * валін

B. лізин

C. аргінін

D. глутамінова кислота

E. аспарагінова кислота

ANSWER: A
Багато білків має четвертинну структуру, тобто складається із декількох поліпептидних ланцюгів. Вкажіть один з таких білків.

A. * гемоглобін

B. міоглобін

C. альбумін

D. еластин

E. преальбумін

ANSWER: A
Пацієнту, що страждає на захворювання суглобів, лікар призначив мазь, діючою речовиною якої є глікозаміноглікан – найважливіший компонент хряща. Яка це речовина?

A. * хондроїтинсульфат

B. гепарин

C. глікоген

D. арабіноза

E. крохмаль

ANSWER: A
Реакцію активації амінокислот і приєднання їх до специфічної тРНК каталізує один фермент. Вкажіть цей фермент.

A. * аміноацил-тРНК-синтетаза

B. рибонуклеаза

C. ДНК-лігаза

D. нуклеотидаза

E. дезоксирибонуклеаза

ANSWER: A
Первинна структура нуклеїнових кислот - це полінуклеотидний ланцюг, що має певний склад і порядок розташування нуклеотидів. Які зв’язки стабілізують цю структуру?

A. * 3',5'-фосфодиефірні

B. пептидні

C. глікозидні

D. дисульфідні

E. амідні

ANSWER: A
В аеробних умовах піруват підлягає окиснювальному декарбоксилюванню. Вкажіть один із коферментів, що входить до складу піруватдегідрогеназного комплексу.

A. * НАД+

B. ПАЛФ

C. ФМН


D. метил-кобаламін

E. N-карбоксибіотин

ANSWER: A
Рівень цАМФ в клітині зростає при активації фермента аденілатциклази. Вкажіть інший фермент, що також регулює кількість цАМФ в клітині.

A. * фосфодіестераза

B. піруваткіназа

C. рибонуклеаза

D. лактатдегідрогеназа

E. гексокіназа

ANSWER: A
В товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Вкажіть яка сполука утворюється із орнітину?

A. *Путресцин

B. Індол

C. Фенол

D. Лізин

E. Аргінін

ANSWER: A
Кінцевим продуктом розпаду пуринових нуклеотидів є сечова кислота. Збільшення її концентрації її в крові призводить до розвитку:

A. *Подагри

B. Гепатиту

C. Гастриту

D. Глікогенозу

E. Цукрового діабету

ANSWER: A
Засвоєння вітамінів залежить від багатьох факторів. Яка речовина приводить до порушення всмоктування біотину?

A. *Авідин

B. Альбумін

C. Глобулін

D. Трансферин

E. Феритин

ANSWER: A
Чоловікові проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин – інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?

A. *ДНК


B. ІРНК

C. РРНК


D. ТРНК

E. Білка

ANSWER: A
При якому стані у хворого спостерігається: гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі; в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17-кетостероїдів?

A. *Стероїдний діабет

B. Цукровий діабет

C. Нецукровий діабет

D. Нирковий діабет

E. Печінковий діабет

ANSWER: A
У дитини при споживанні молока виникає блювота та пронос, спостерігається відставання у розумовому розвитку,помутніння кришталика, а в крові виявлений глюкозо-1-фосфат, знижена концентрація глюкози та значно збільшений вміст редукуючих цукрів. У сечі знайдена галактоза. Вказані симптоми пов’язані з дифіцитом:

A. *галактозо-1-фосфатуридилтрансферази

B. Гексокінази

C. Лактази

D. Альдолази

E. Галактокінази

ANSWER: A
При дослідженні секреторної функції шлунка виялено зменшення концентрації хлоридної кислоти в шлунковому соці. Активність якого ферменту при цьому буде знижуватись?

A. *Пепсину

B. Амілази

C. Ліпази

D. Дипептидази

E. Гексокінази

ANSWER: A
Знешкодження білірубіну в печінці відбувається шляхом приєднання глюкуронової кислоти. Який фермент печінки каталізує реакцію перетворення непрямого білірубіну на прямий?

A. УДФ-глюкуронілтрансфераза

B. Глюкозо-6-фосфатаза

C. Альдолаза

D. ДНК-залежна РНК-полімераза

E. Лактатдегідрогеназа

ANSWER: A
Лікарський препарат контрікал застосовується для попередження аутолізу підшлункової залози. Інгібітором яких ферментів є цей препарат?

A. * Протеаз

B. Ліпаз

C. Глікозидаз

D. Нуклеаз

E. Синтетаз

ANSWER: A
Зоровий пурпур забезпечує процеси світлосприйняття. Який вітамін входить до його складу?

A. * А


B. D

C. E


D. K

E. C


ANSWER: A
Первинна структура білка утворюється при полімеризації амінокислот. Які зв’язки між залишками амінокислот характерні для цієї структури?

A. *Пептидні

B. Гідрофобні

C. Водневі

D. Електростатичні

E. Іонні взаємодії

ANSWER: A
Важливим гормоном щитоподібної залози в організмі людини є тироксин. Який мікроелемент необхідний для синтезу цього гормону?

A. *Йод


B. Купрум

C. Кальцій

D. Ферум

E. Калій

ANSWER: A
Виведення індикану є діагностичним критерієм підсиленого гниття білків у кишечнику. Укажіть кінцевий продукт "гниття" триптофану у товстому кишечнику.

A. *Індол

B. Путресцин

C. Бензойна кислота

D. Меркаптан

E. Сірководень

ANSWER: A
Амінокислоти, якi містять у радикалі гідроксильну групу, часто входять до складу активного центру ферментів. Назвіть таку амінокислоту.

A. *Серин

B. Аланін

C. Валін

D. Цистеїн

E. Фенілаланін

ANSWER: A
Гідролітичне руйнування сполук здійснює клас ферментів – гідролази. Які сполуки гідролізуються протеазами?

A. *Білки

B. Вищі жирні кислоти

C. Глюкоза

D. Піровиноградна кислота

E. Вуглекислий газ

ANSWER: A
Фермент уреаза здатний руйнувати тільки стуруктуру сечовини. Укажіть його тип специфічності.

A. *Абсолютний

B. Стереохімічний

C. Абсолютний груповий

D. Відносний груповий

E. Відносний

ANSWER: A
В апараті "штучна нирка" застосовуються мембрани, що дозволяють звільнити кров від шкідливих речовин. Яким способом розчин білків можна звільнити від низькомолекулярних домішок?

A. *Діаліз

B. Висолювання

C. Електрофорез

D. Ізоелектричне фокусування

E. Рентгеноструктурний аналіз

ANSWER: A
Трипсин здатний самостійно забезпечувати свою активацію. Яким терміном називається здатність активної форми ферменту каталізувати власне утворення з попередника?

A. *Аутокаталіз

B. Конкурентне інгібування

C. Хімічна модифікація

D. Фосфорилування

E. Дефосфорилування

ANSWER: A
Для знешкодження ксенобіотиків кров від кишківника потрапляє до ворітної вени. В якому органі перебіг процесів детоксикації найбільш інтенсивний?

A. *Печінка

B. Серце

C. Нирки

D. Селезінка

E. Легені

ANSWER: A
Друга фаза знешкодження токсичних речовин здійснюється шляхом приєднання до їхніх функціональних груп певних хімічних сполук. Виберіть одну з них:

A. *Глюкуронова кислота

B. Вищі жирні кислоти

C. Холестерин

D. Глюкоза

E. Піруват

ANSWER: A
Транспорт ліпідів в крові здійснюють ліпопротеїни. Укажіть ліпіди, транспорт яких, переважно, забезпечують хіломікрони крові:

A. *Екзогенні тригліцериди

B. Ендогенні тригліцериди

C. Ендогенний холестерол

D. Ендогенні фосфоліпіди

E. Естери холестеролу

ANSWER: A
Виділення травних соків слизовою шлунково-кишкового тракту регулюється різними чинниками. Яий гормон місцевої дії здатний впливати на цей процес?

A. * Гастрин

B. Ангіотензин

C. Брадикінін

D. Ендорфін

E. Кальцитріол

ANSWER: A
На фоні низької концентрації кальцію в крові виникають тетанічні судоми скелетних м'язів. З якими ендокринними порушеннями може бути пов'язаний цей стан?

A. *Гіпофункцією паращитоподібної залози

B. Гіперфункцією кори наднирників

C. Гіпофункцією кори наднирників

D. Гіперфункцією щитоподібної залози

E. Гіпофункцією щитоподібної залози

ANSWER: A
Для стимуляції пологів та як протизапліднюючі засоби застосовуються гормоноподібні речовини з групи ейкозаноїдів. Які речовини мають таку дію?

A. * Простагландини

B. Інтерлейкіни

C. Ендорфіни

D. Ангіотензини

E. Енкефаліни

ANSWER: A
У дитини спостерігається затримка фізичного розвитку. Який гормон призначено для стимуляції росту?

A. * Соматотропний

B. Глюкагон

C. Інсулін

D. Адреналін

E. Паратирин

ANSWER: A
Хворому на мікседему рекомендована замісна терапія. Які гормони можна використовувати з цією метою?

A. * Тиреоїдні гормони

B. Мінералокортикоїди

C. Глюкокортикоїди

D. Естрогени

E. Андрогени

ANSWER: A
Після введення адреналіну в пацієнта спостерігається підвищення вмісту глюкози в сироватці крові. За рахунок якого з метаболічних ефектів адреналіну це відбувається?

A. *Адреналін активує розпад глікогену

B. Адреналін активує синтез глікогену

C. Адреналін активує синтез жирних кислот

D. Адреналін знижує проникність мембран для глюкози

E. Адреналін посилює кетогенез

ANSWER: A
Головним структурним компонентом клітинної стінки рослинних клітин є гомополісахарид целюлоза. Вона складається з залишків глюкози, як і крохмаль, та на відміну від останнього в травному каналі людини не розщеплюється. Чому?

A. * Тому що глюкозні залишки в целюлозі пов’язані бета-1,4- глікозидним зв’язком

B. Тому що нерозгалужена

C. Тому що містить також залишки галактози

D. Тому що целюлоза складається з L-глюкози

E. Тому що глюкозні залишки в целюлозі пов’язані альфа-1,4- глікозидним зв’язком

ANSWER: A
За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1 НАДН(Н). Ці коферменти передають атоми гідрогену на дихальний ланцюг, де утворюється:

A. *5 АТФ

B. 10 АТФ

C. 8 АТФ

D. 15 АТФ

E. 3 АТФ

ANSWER: A
Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату служить процес:

A. *пентозофосфатний цикл

B. Гліколіз

C. Гліконеогенез

D. Глюконеогенез

E. Глікогеноліз

ANSWER: A
Аміак є токсичною речовиною і збільшення його вмісту в крові є особливо небезпечним для нейронів. Яка з перерахованих кислот бере участь у зв'язуванні аміаку в мозку?

A. *Глутамінова

B. Янтарна

C. Бензойна

D. Оцтова

E. Сульфосаліцилова

ANSWER: A
Відомо, що визначення ізоферментів ЛДГ використовують в диференціальній діагностиці патологічних станів. За якою властивістю розділяють ізоформи лактатдегідрогенази?

A. * За електрофоретичною рухомістю

B. За гідрофільністю

C. За гідрофобністю

D. За розчинністю

E. За небілковими компонентами

ANSWER: A
Препарат прозерин є інгібітором ацетилхолінестерази зворотної дії. Який механізм інгібіторної дії прозерину?

A. *Конкуренція з ацетилхоліном за активний центр фермента

B. Денатурація фермента

C. Ковалентне зв'язування з субстратом ферменту

D. Ковалентне зв’язування поза активним центром фермента

E. Окиснення іона заліза в активном у центрі фермента

ANSWER: A
Відомо, що більшість лікарських препаратів інактивується у печінці. Вкажіть, який з перелічених нижче етапів є першим етапом інактивації ксенобіотиків.

A. * Мікросомальне окиснення

B. Тканинне дихання

C. Фосфорилювання

D. Дезамінування

E. Декарбоксилювання

ANSWER: A
Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?

A. * Тирозину

B. Аспарагіну

C. Глутамату

D. Триптофану

E. Аргініну

ANSWER: A
Відомо, що орнітиновий цикл є основним шляхом знешкодження аміаку у людини. Яка речовина є кінцевим продуктом знешкодження аміаку?

A. * Сечовина

B. Сечова кислота

C. Аргінін

D. Цитрулін

E. Карбамоїлфосфат

ANSWER: A
У дитини першого року життя спостерігається збудженість, відставання у фізичному та розумовому розвитку. Лікар запідозрив спадкове захворювання фенілкетонурію. Визначення в сечі якої речовини є підтвердженням цього діагнозу?

A. * Фенілпірувату

B. Пірувату

C. Сечової кислоти

D. Фенілаланіну

E. Глутамату

ANSWER: A
Хворого, що страждає на атеросклероз, доставили у приймальне відділення міської лікарні з ознаками загострення жовчно-кам’яної хвороби. Яка речовина превалює у складі жовчних кам’янців у цього пацієнта?

A. * Холестерин

B. Сечова кислота

C. Альбумін

D. Фосфати

E. Сечовина

ANSWER: A
Після прийому молока у однорічної дитини розвинулась діарея, пронос, вздуття кишечнику. Дефіцит якого фермента має місце у малюка?

A. * Лактази

B. Мальтази

C. Альдолази

D. Гексокінази

E. Глікозидази

ANSWER: A
Значна частина фармпрепаратів метаболізується у печінці шляхом їх гідроксилювання за участю мікросомальних монооксигеназ. Яке джерело Гідрогену використовують вказані ферменти?

A. *НАДФН+Н+

B. Піридоксальфосфат

C. Тіаміндифосфат

D. Токоферол

E. КоА-SH

ANSWER: A
Одним із шляхів метаболізму Ізоніазиду в організмі людини є метильна кон’югація. Вкажіть, яке похідне амінокислот є донором метильних груп у даній реакції:

A. *S-Аденозилметіонін

B. Гліцин

C. УДФ-глюкуронова кислота

D. Ацетил-КоА

E. Тирозин

ANSWER: A
Одним із шляхів метаболізму сульфаніламідів у організмі людини є їх ацетилування за участю ацетил-КоА. Який вітамін входить до складу коферменту А?

A. *Пантотенова кислота

B. Аскорбінова кислота

C. Лінолева кислота

D. Глюкуронова кислота

E. Арахідонова кислота

ANSWER: A
Важливу роль у перетравленні ліпідів у кишечнику відіграють жовчні кислоти. За хімічною структурою жовчні кислоти є похідними:

A. *Холестеролу

B. Амінокислот

C. Гліцеролу

D. Жирних кислот

E. Пуринових нуклеотидів

ANSWER: A
Більшість антидепресантів є неселективними інгібіторами моноамінооксидаз (МАО) – флавінвмісних ферментів, які каталізують окисне дезамінування моноамінів в мітохондріях нейронів головного мозку. Коферментом МАО є:

A. *Флавінаденіндинуклеотид

B. Ниікотинамідаденіндинуклеотид

C. Піридоксальфосфат

D. Кофермент А

E. Тіамінпірофосфат

ANSWER: A
Психоемоційні стани людини (тривога, неспокій, агресивність, імпульсивність) пов’язані із надлишком серотоніну. За хімічною структурою цей біогенний амін є похідним амінокислоти:

A. *Триптофану

B. Гліцину

C. Аргініну

D. Серину

E. Метіоніну

ANSWER: A
Мікроелементи відіграють важливу роль в організмі людини. Який із мікроелементів є необхідним для утворення гемоглобіну, міоглобіну, каталази та цитохромів?

A. *Ферум

B. Купрум

C. Молібден

D. Кобальт

E. Магній

ANSWER: A
Стероїдні гормони зв’язуються із внутрішньоклітинними рецепторами та впливають на синтез РНК. Вкажіть, як називається цей процес.

A. *Транскрипція

B. Репарація

C. Реплікація

D. Генетична рекомбінація

E. Ампліфікація генів

ANSWER: A
Еритроміцин зв’язується з рибосомами чутливих до нього прокаріот і блокує трансляцію. Який процес першим гальмується за дії цього антибіотика?

A. *Синтез білків

B. Біосинтез мРНК

C. Посттрансляційна модифікація

D. Репарація ДНК

E. Реплікація ДНК

ANSWER: A
У відділення реанімації доставили чоловіка у важкому стані після отруєння чадним газом. Утворення якої речовини призвело до тяжкого стану?

A. * Карбоксигемоглобіну

B. Карбгемоглобіну

C. Оксигемоглобіну

D. Метгемоглобіну

E. Фетального гемоглобіну

ANSWER: A
У пацієнта розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?

A. * Фолієвої кислоти

B. Ліпоєвої кислоти

C. Біотину

D. Тіаміну

E. Пантотенової кислоти

ANSWER: A
У чоловіка наявні ознаки альбінізму: біляве волосся, висока чутливість до сонячного світла, зниження зору. Порушення обміну якої амінокислоти має місце у пацієнта?

A. * Тирозину

B. Метіоніну

C. Проліну

D. Гістидину

E. Валіну

ANSWER: A
Хворому, у якого діагностовано тромбоз нижніх кінцівок, лікар призначив приймати синкумар, що є антивітаміном К. Який процес гальмується під дією цього препарату?

A. * Карбоксилювання залишків глутамату

B. Фосфорилювання залишків серину

C. Метилювання радикалів амінокислот

D. Гідроксилювання проліну

E. Гідроксилювання лізину

ANSWER: A
У хворих з важкими станами депресії знижується рівень серотоніну у мозку та спинномозковій рідині. Яка амінокислота є попередником серотоніну?

A. * Триптофан

B. Треонін

C. Тирозин

D. Глутамінова кислота

E. Аспарагінова кислота

ANSWER: A
Модифікація білків шляхом фосфорилування-дефосфорилування є важливою ланкою регуляції активності ферментів. Тригліцеридліпаза - фермент, який активний у фосфорильованому стані. Вкажіть фермент, який інактивує її.

A. *Протеїнфосфатаза

B. Лактатдегідрогеназа

C. Аргіназа

D. Ксантиноксидаза

E. Аланінамінотрансфераза

ANSWER: A
Після перенесеного вірусного захворювання печінки спостерігаються ознаки отруєння аміаком: втрата свідомості, судоми, у крові – гіперамоніємія. Порушення якого процесу має місце?

A. *Синтезу сечовини

B. Циклу трикарбонових кислот

C. Гниття білків у кишечнику

D. Декарбоксилування

E. Гліколізу

ANSWER: A
Оцінити антитоксичну функцію печінки можна пробою Квіка. Для цього пацієнту вводять бензоат натрію, який в печінці перетворюється на гіпурову кислоту. Яка ароматична амінокислота може бути джерелом бензойної кислоти?

A. *Фенілаланін

B. Гліцин

C. Аспартат

D. Глутамат

E. Лізин

ANSWER: A
Так звана емоційна гіперглікемія має місце при емоційному напруженні. Підвищення рівня глюкози в крові при цьому забезпечується завдяки секреції гормону:

A. *Адреналіну

B. Інсуліну

C. Тестостерону

D. Окситоцину

E. Прогестерону

ANSWER: A
Хворому з варикозним розширенням вен для попередження тромбоутворення рекомендовано гель, що містить природний антикоагулянт гепарин. Яку хімічну природу має ця сполука?

A. *Глікозаміноглікан

B. Ліпопротеїн

C. Нуклеопротеїн

D. Гемпротеїн

E. Фосфопротеїн

ANSWER: A
Оперативне втручання ускладнилось злоякісною анемією (хвороба Аддісона-Бірмера), для лікування якої доцільним є поєднання кобаламінів з іншими компонентами, що необхідні для еритропоезу. Вкажіть ці компоненти.

A. *Фолієва кислота і Ферум

B. Рибофлавін і Кальцій

C. Токоферол і Натрій

D. Тіамін і Калій

E. Ретинол і Фосфор

ANSWER: A
Хворий на туберкульоз легень тривалий час отримував ізоніазид, побічна дія якого проявилась нудотою і блювотою, пелагроїдним дерматитом, підвищеною збудливістю нервової системи. Ці симптоми можуть бути пов'язані з авітамінозом:

A. *Піридоксину

B. Рутину

C. Аскорбату

D. Ретинолу

E. Кальциферолу

ANSWER: A
Відомо, що за добу в організмі людини завдяки глюконеогенезу синтезується близько 80 г глюкози. В якому органі переважно відбувається цей процес?

A. *Печінка

B. Скелетний м'яз

C. Головний мозок

D. Шлунок

E. Серце

ANSWER: A
Важливим субстратом глюконеогенезу в печінці є аланін. Назвіть реакцію, в ході якої він утворюється в скелетних м'язах з пірувату.

A. *Трансамінування

B. Декарбоксилювання

C. Дегідрування

D. Ізомеризації

E. Фосфорилювання

ANSWER: A
У хворого діагностовано ендемічний зоб як наслідок дефіциту йоду в ґрунті і воді певної області. Причиною збільшення щитоподібної залози в цьому випадку є підвищена секреція:

A. *Тиреотропіну

B. Соматотропіну

C. Окситоцину

D. Вазопресину

E. Гонадотропіну

ANSWER: A
Стрептокіназа та її препарат стрептодеказа є ферментами з фібринолітичною дією. Стрептодеказа має більшу тривалість дії, ніж вільна стрептокіназа, оскільки при її виробництві застосували:

A. *Іммобілізацію

B. Ліофілізацію

C. Діаліз

D. Денатурацію

E. Висолювання

ANSWER: A
Кофермент - складове дихального ланцюга - застосовується для лікування порушень тканинного дихання (гіпоксія плода, отруєння). Вкажіть цю сполуку.

A. *Убіхінон

B. Монооксигеназа

C. Каталаза

D. Ліпоєва кислота.

E. Карнітин

ANSWER: A
До продуктів гниття амінокислот в кишечнику належить сполука кадаверин, що відома своїм неприємним запахом. Вона утворюється з амінокислоти:

A. *Лізину

B. Гліцину

C. Аланіну

D. Валіну

E. Серину

ANSWER: A
Аспарагін необхідний для синтезу білків у ракових - лейкозних клітинах. Для хіміотерапії лейкозів використовують фермент, що руйнує аспарагін. Вкажіть цей фермент:

A. *Аспарагіназа

B. Амілаза

C. Аланінамінотрансфераза

D. Аргініносукцинатліаза

E. Аргіназа

ANSWER: A
Передача інформації від гормонів пептидної природи на внутрішньоклітинні вторинні месенджери відбувається за участю аденілатциклази. Яка реакція каталізується аденілатциклазою?

A. Утворення цАМФ.

B. Розщеплення АТФ на АДФ і фосфат неорганічний.

C. Синтез АТФ з АМФ і пірофосфату.

D. Розщеплення АДФ з утворенням АМФ і фосфату неорганічного.

E. Розщеплення АТФ на АМФ і пірофосфат.

ANSWER: A
Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?

A. Малонова кислота.

B. Щавлевооцтова кислота.

C. Яблучна кислота.

D. Фумарова кислота.

E. Піровиноградна кислота.

ANSWER: A
Більшість біохімічних процесів у організмі людини пов'язані із використанням енергії. Яка речовина є унікальним акумулятором, донором і трансформатором енергії в організмі?

A. Аденозинтрифосфат.

B. Піруват.

C. Малат.

D. Лактат.

E. Аденозинмонофосфат.

ANSWER: A
Ароматичні амінокислоти, що входять до складу природних білків, можна виявити специфічною реакцією:

A. * ксантопротеіновою

B. біуретовою

C. Фоля


D. з реактивом Фелінга

E. нінгідриновою

ANSWER: A
Фармакологічна дія деяких антидепресантів пов'язана з детоксикацією біогенних амінів у головному мозку. Який фермент інактивує біогенні аміни?

A. * Моноамінооксидаза

B. Декарбоксилаза

C. Лактатдегідрогеназа

D. Дезаміназа

E. Трансаміназа

ANSWER: A
Еритроцити для своєї життєдіяльності потребує енергію у вигляді АТФ. Укажіть метаболічний процес, який забезпечує еритроцит необхідною кількістю АТФ.

A. * Анаеробний гліколіз

B. Глюконеогенез

C. Пентозофосфатний цикл

D. Бета-окиснення жирних кислот

E. Цикл трикарбонових кислот

ANSWER: A
За умов голодування розвивається кетоацидоз. Зростання рівня якого метаболіту в крові служить ознакою розвитку цього стану?

A. *Ацетоацетату

B. Оксалоацетату

C. Малонату

D. Бета-гідрокси-бета-метил-глутарил-КоА

E. Ацетил-КоА

ANSWER: A
Протипухлинний препарат метотрексат інгібує дигідрофолатредуктазу, зв’язуючись з її активним центром. Активність ферменту може бути відновлена збільшенням концентрації субстрату. Який тип інгібування спостерігається?

A. *Конкурентне

B. Незворотне

C. Безконкурентне

D. Алостеричне

E. Неконкурентне

ANSWER: A
В організмі людини здійснюється синтез жирних кислот. Яка сполука є вихідною в цьому синтезі?

A. Ацетил-СоА

B. Вітамін С

C. Гліцин

D. Сукцинат

E. Холестерин

ANSWER: A
Хворому на інфаркт міокарду проводилась терапія по протидіі внутрішньосудинному згортанню крові. Який лікарський препарат можна застосовувати з цією метою?

A. *Гепарин

B. Гіалуронова кислота

C. Хондроїтинсульфат

D. Тетрациклін

E. Гістамін

ANSWER: A
У хворого інфарктом міокарда з метою профілактики ускладнень були назначені статини, інгібітори синтезу холестерину. Активність якого ферменту вони гальмують?

A. *Бета – ГОМК-редуктази

B. Гідроксилази

C. Лецитин-холестерин-ацилтрансферази

D. Естерази

E. Оксигенази

ANSWER: A
Гіперхромна анемія – хвороба Бірмера – виникає внаслідок нестачі вітаміну В12. Який біоелемент входить до складу цього вітаміну?

A. *Кобальт

B. Ферум

C. Магній

D. Молібден

E. Цинк


ANSWER: A
Після видалення частини шлунку в крові зменшується кількість еритроцитів і гемоглобіну. Порушення всмоктування якого вітаміну приводить до таких змін картини крові?

A. *В12


B. В2

C. РР


D. В1

E. С


ANSWER: A
В сироватці крові хворого визначено підвищену активність ізоферменту ЛДГ1. В якому органі локалізовано патологічний процесс?

A. * Серці

B. Печінці

C. Нирках

D. Шлунку

E. М'язах

ANSWER: A
До ефективних природних антиоксидантів належать ряд вітамінів. Який вітамін є важливим антиоксидантом ліпідної фази?

A. *Токоферол

B. Вікасол

C. Холекальциферол

D. Тіамін

E. Рибофлавін

ANSWER: A
У циклі трикарбонових кислот відбувається субстратне фосфорилювання. Яка сполука вступає до такої реакції?

A. *Сукциніл-коензим А

B. Альфа-кетоглутарат

C. Ацетил-коензим А

D. Сукцинат

E. Малат

ANSWER: A
В результаті аналізу шлункового соку встановлено, що загальна кислотність 25 мМ/л, вільна НСІ 5 мМ/л. Водночас дослідження крові засвідчило наявність макроцитарної анемії. Дефіцит якого компоненту шлункового соку має місце?

A. *Гастромукопротеїну (Фактор Кастла)

B. Пепсину

C. Трипсину

D. Гастриксину

E. Муцину

ANSWER: A
Аспірин є нестероїдним протизапальним засобом. У чому полягає механізм його дії?

A. *Зниження утворення простагландинів

B. Зростання утворення тестостерону

C. Активація синтезу глікогену

D. Пригнічення гліколізу

E. Зниження утворення сечовини

ANSWER: A
Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін:

A. *Глюкокінази

B. Альдолази

C. Лактатдегідрогенази

D. Енолази

E. Піруваткінази

ANSWER: A
Синтез ейкозаноїдів починається зі звільнення полієнових кислот від фосфоліпідів мембрани за участю специфічної фосфоліпази. Вкажіть цей фермент.

A. *Фосфоліпаза А2

B. Циклооксигеназа

C. Фосфоліпаза С

D. Протеїнкіназа

E. Аргіназа

ANSWER: A
Сульфаніламідні препарати конкурентно інгібують активність фолатсинтетази та гальмують розмноження бактерій. До якої речовини подібна їх хімічна структура?

A. *Параамінобензойної кислоти

B. Нікотинаміду

C. Нікотинової кислоти

D. Ізоніазиду

E. Піридину

ANSWER: A
Фосфоаденозилфосфосульфат є активної формою сульфатної кислоти, яка приймає участь у фазі кон’югації метаболізму ксенобіотиків у печінці. З якої амінокислоти утворюється сульфат?

A. *Цистеїну

B. Аланіну

C. Серину

D. Гліцину

E. Аргініну

ANSWER: A
Аскорутин застосовують при кровоточивості ясен та точкових крововиливах. Який вітамін входить до складу цього препарату?

A. *Вітамін С

B. Вітамін К

C. Вітамін Д

D. Вітамін А

E. Вітамін Е

ANSWER: A
Ізоніазид використовують у якості протитуберкульозного препарату завдяки здатності гальмувати процеси біологічного окиснення. Активність яких ферментів тканинного дихання він може пригнічувати?

A. *Дегідрогеназ

B. Синтетаз

C. Ізомераз

D. Трансфераз

E. Карбоксилаз

ANSWER: A
У хворого, що звернувся до лікаря, виявлено підвищений рівень глюкози в крові, сечі. Підозра на цукровий діабет. До яких змін у ліпідному обміні призведе це захворювання:

A. *Гіперкетонемія

B. Гіпохолестеринемія

C. Гіпокетонемія

D. Гіполіпопротеїнемія

E. Гіпофосфоліпідемія

ANSWER: A
Жировому переродженню печінки запобігають ліпотропні речовини. Яка з нижчеперерахованих речовин відноситься до них:

A. *Метіонін

B. Холестерин

C. Білірубін

D. Гліцин

E. Глюкоза

ANSWER: A
Алопуринол використовують для зниження утворення сечової кислоти при лікуванні подагри. Який фермент гальмує ця сполука?

A. *Ксантиноксидазу

B. Лактатдегідрогеназу

C. Каталазу

D. Аргіназу

E. Амілазу

ANSWER: A
Для підтримання Феруму в стані Fe2+ необхідні певні сполуки. Який вітамін відновлює Ферум та сприяє кращому всмоктуванню металу?

A. *Аскорбінова кислота

B. Кальциферол

C. Ретиналь

D. Ніацин

E. Філохінон

ANSWER: A
Розпад гемоглобіну супроводжується утворенням жовчних пігментів. Який пігмент утворюється в реакції окиснення гему?

A. *Білівердин

B. Хлорофіл

C. Стеркобіліноген

D. Уробіліноген

E. Каротин

ANSWER: A
Вітаміни відіграють роль у важливих біохімічних реакціях. Коферментною формою якого вітаміну є дезоксиаденозилкобаламін?

A. *Вітаміну В12

B. Вітаміну А

C. Вітаміну С

D. Вітаміну Е

E. Вітаміну Д

ANSWER: A
При порфіріях накопичуються та екскретуються з організму людини порфірини та порфіриногени. З порушенням синтезу якої сполуки пов'язані ці патології?

A. *Гему

B. Глюкози

C. Сечовини

D. Тригліцеридів

E. Холестеролу

ANSWER: A
Розпад аденозинових нуклеотидів призводить до вивільнення аміаку. Який фермент відіграє ключову роль в утворенні аміаку з цих сполук?

A. *Аденозиндезаміназа

B. Алкогольдегідрогеназа

C. Лактатдегідрогеназа

D. Аланінтрансаміназа

E. Амілаза

ANSWER: A
Після споживання високовуглеводної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія . Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?

A. *Глюкокінази

B. Альдолази

C. Фосфорилази

D. Ізоцитратдегідрогенази

E. Глюкозо-6-фосфатази

ANSWER: A
Функція кожного класу ліпопротеїнів, що транспортують різні групи ліпідів, специфічна. Які з них транспортують холестерол від тканин до печінки, попереджуючи розвиток атеросклерозу?

A. * ЛПВГ

B. ЛПНГ

C. ЛПДНГ

D. Хіломікрони

E. ЛППГ


ANSWER: A
У хворого спостерігаються гіперглікемія, глюкозурія, поліурія. Сеча має підвищену густину. Яка можлива причина такого стану?

A. *Пригнічення секреції інсуліну

B. Пригнічення секреції глюкагону

C. Пригнічення секреції глюкокортикоїдів

D. Пригнічення секреції тироксину

E. Пригнічення секреції вазопресину

ANSWER: A
У реанімаційне відділення доставили хворого без свідомості. Відмічаються запах ацетону з рота, різка гіперглікемія та кетонемія. Яке з ускладнень цукрового діабету має місце в даному випадку.

A. *Діабетична кома

B. Гіпоглікемічна кома

C. Катаракта

D. Гостре отруєння ацетоном

E. Нефрит

ANSWER: A
Відомо, що затримка поділу клітин злоякісних пухлин відбувається під впливом 5-фторурацилу, який інгібує тимідилатсинтазу. Утворення якої речовини при цьому гальмується?

A. *Тимідилової кислоти

B. Аденілової кислоти

C. Гуанілової кислоти

D. Цитидилової кислоти

E. Уридилової кислоти

ANSWER: A
Знешкодження гідрофобних ксенобіотиків складається із мікросомального окислення та другої фази. Назвіть її.

A. *Кон’югація

B. Перекисне окиснення

C. Трансамінування

D. Дезамінування

E. Обмежений протеоліз

ANSWER: A
Одним із шляхів перетворення вуглеводів у організмі є анаеробний розпад. Гліколіз починається з перетворення глюкози під впливом гексокінази в:

A. * Глюкозо-6-монофосфат

B. Глюкозо-4-монофосфат

C. Глюкозо-5-монофосфат

D. Глюкозо-2-монофосфат

E. Глюкозо-3-монофосфат

ANSWER: A
Жирні кислоти мають надходити до мітохондрій, де відбувається їх окиснення. Назвіть вітаміноподібну речовину, що бере участь у транспорті жирних кислот через мембрану мітохондрії.

A. Карнітин

B. Холін

C. Біотин

D. Пантотенова кислота

E. Фолієва кислота

ANSWER: A
Рослинні жирні кислоти містять непарну кількість атомів Карбону. Укажіть продукт бета-окиснення жирних кислот з непарним числом вуглецевих атомів:

A. Пропіоніл-КоА

B. Пальмітил -КоА

C. Стеарил-КоА

D. Ацетоацетил-КоА

E. Оксиметилглутарил-КоА

ANSWER: A
Порушення транспорту глюкози до клітин викликає енергетичний голод та переключення метаболізму на утилізацію кетонових тіл. При якій патології спостерігається кетонемія в організмі?

A. Цукровий діабет

B. Гострий панкреатит

C. Атеросклероз

D. Ревматизм

E. Гострі вірусні інфекції

ANSWER: A
В організмі глюкоза може синтезуватися з невуглеводних попередників. Виберіть сполуку, яка може бути субстратом у процесі глюконеогенезу:

A. Піруват

B. Глікоген

C. Глюкоза

D. Фруктоза

E. Галактоза

ANSWER: A
За гіпоксії відбувається накопичення в крові молочної кислоти. Укажіть кінцевий продукт анаеробного гліколізу.

A. Лактат

B. СО2 і Н2О

C. Oксалоацетат

D. Mалат

E. Аланін

ANSWER: A
Частина енергії, що вивільняється з молекули глюкози, запасається в реакції субстрантного фосфорилування. Укажіть макроергічну сполуку, яка утворюється в ході гліколізу в реакціях фосфорилювання:

A. Фосфоенолпіруват

B. УТФ

C. Малат

D. ТТФ

E. Лактат

ANSWER: A
Недостатність в організмі лінолевої і ліноленової кислот призводить до зниження опірності до інфекційних захворювань, ушкоджень шкіри, випадіння волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенії тощо . Порушення синтезу яких біологічно активних сполук найвірогідніше зумовлює вказані симптоми:

A. *Ейкозаноїдів

B. Інтерлейкінів

C. Інтерферонів

D. Катехоламінів

E. Кортикостероїдів

ANSWER: A
Частина сечовини в кишечнику гідролізується ферментом бактерій до вільного аміаку. Який фермент бактерій гідролізує сечовину?

A. *Уреаза

B. Аргіназа

C. Уриказа

D. Урокіназа

E. Амілаза

ANSWER: A
Причиною ряду спадкових хвороб є мутації в ділянках генів, які визначають початок чи кінець інтронів. В результаті якого процесу видаляються інтрони і зшиваються екзони?

A. *Сплайсингу

B. Транскрипції

C. Рекомбінації

D. Реплікації

E. Трансляції

ANSWER: A
В процесі транскрипції в ядрі клітини здійснюється біосинтез комплементарного РНК-транскрипту на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес?

A. *ДНК-залежна РНК-полімераза.

B. ДНК-полімераза.

C. ДНК-лігаза.

D. Топоізомераза.

E. ДНКаза

ANSWER: A
Молодим батькам добре відомо, що моторика шлунково-кишкового тракту немовлят на декілька порядків вища, ніж у дорослих. Який фермент сприяє швидкому перетравленню білків - казеїногенів молока у шлунку дітей?

A. * Ренін (хімозин)

B. Ліпаза

C. Трипсин

D. Хімотрипсин

E. Проеластаза

ANSWER: A
Аналіз шлункового соку має істотне діагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секреції шлункового соку при клінічних дослідженнях?

A. *Гістамін

B. Диоксифенілаланін

C. Тирамін

D. Дофамін

E. ГАМК


ANSWER: A
У хворого діагностовано ахілію. Який протеолітичний фермент буде за цих умов заміщувати каталітичну дію пепсину у травленні білків їжі ?

A. *Хімотрипсин

B. Ліпаза

C. Ренін

D. Альфа-амілаза

E. Еластаза

ANSWER: A
У хворого діагностовано посилене гниття білків у кишечнику . За кількістю якої речовини в сечі оцінюють інтенсивність цього процесу і швидкість реакцій знешкодження токсичних продуктів у печінці?

A. *Індикану

B. Молочної кислоти

C. Сечової кислоти

D. Креатину

E. Ацетону

ANSWER: A
Піруватдегідрогеназний комплекс потребує наявності 5 коферментів (ТДФ, ФАД, НАД+, КоА і ліпоєва кислота). Який ще ферментний комплекс має подібну будову?

A. * Альфа-кетоглутаратдегідрогеназний

B. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназний

C. Гексокіназний

D. Глікогенситетазний

E. Глюкозо-6-фосфатазний

ANSWER: A
Кокарбоксилаза використовується в медицині як фармацевтичний засіб для лікування дистрофій міокарда, уражень м'язів та периферичної і ЦНС. Який вітамін є компонентом цього препарату?

A. *В1

B. В2

C. В6

D. С

E. В12ANSWER: A
Паціент отримує курс хіміотерапії, до складу якого входить 5-флуроурацил – конкурентний інгібітор тимідилатсинтази. Який процес гальмує цей хіміотерапевтичний засіб?

A. *Синтез ТМФ

B. Розпад пуринових нуклеотидів

C. Синтез АТФ

D. Реутилізацію пуринових нуклеотидів

E. Синтез глюкози

ANSWER: A
У хворого спостерігається виділення іонізованого Купруму із сечею, відкладання його в органах і тканинах. Вкажіть, синтез якого білка є порушеним?

A. *Церулоплазміну

B. Трансферину

C. Пропердину

D. Гаптоглобіну

E. Альбуміну

ANSWER: A
У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлункової залози необхідно застосувати :

A. *Інгібітори протеолітичних ферментів

B. Інсулін

C. Трипсиноген

D. Антибіотики

E. Сульфаніламідні препарати

ANSWER: A
Гепарин є типовим представником протеогліканів, в якого декілька полісахаридних ланцюгів зв’язані з білковим ядром. Вкажіть, де він синтезується:

A. *Печінка

B. Серце

C. Хрящ


D. Кістка

E. М'язи

ANSWER: A
У хворого діагностовано гострий панкреатит. Визначення активності якого ферменту в крові необхідно провести з діагностичною метою?

A. *Амілази

B. Альдолази

C. ЛДГ


D. Креатинкінази

E. Пепсину

ANSWER: A
Робітник, що працював в погано вентильованому приміщені, потрапив до лікарні з ознаками отруєння чадним газом. Яке патологічне похідне гемоглобіну визначається в крові хворого?

A. *Карбоксигемоглобін

B. Міоглобін

C. Оксигемоглобін

D. Глікозильований гемоглобін

E. Метгемоглобін

ANSWER: A
Чоловік впродовж тривалого часу приймав фенобарбітал. Згодом потреба в дозі препарату збільшилась через активацію його знешкодження мікросомальними ферментами. Яка ймовірна причина розвитку звикання до цього лікарського засобу?

A. *Індукція синтезу цитохрому Р450

B. Активація енергетичного метаболізму

C. Активація гліколізу

D. Збільшення зв’язування препарату з альбумінами крові

E. Активація тканинного дихання

ANSWER: A
Хворий скаржиться на кровотичівість ясен, розхитування і випадання зубів. Дефіцит якого вітаміну в організмі має місце?

A. *Вітаміну С

B. Вітаміну РР

C. Вітаміну В1

D. Вітаміну К

E. Вітаміну В2

ANSWER: A
У хворого скарги на поліурію. При аналізі сечі не виявлено патологічних компонентів, але її щільність нижча за норму. Порушення секреції якого гормону може бути у цього хворого?

A. *Вазопресину

B. Соматотропіну

C. Тиреотропіну

D. Інсуліну

E. Кортизолу

ANSWER: A
У чоловіка внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів підвищився вміст Феруму в плазмі крові. Який білок плазми забезпечує його транспорт?

A. * Трансферин

B. Інтерферон

C. Церулоплазмін

D. Альбумін

E. Гістон

ANSWER: A
У хворого внаслідок пошкодження печінки значно знижений онкотичний тиск крові. Зниження якого показника в плазмі крові можна спостерігати у даного пацієнта?

A. * Альбуміну

B. Інтерферону

C. Загального білірубіну

D. Вільного білірубіну

E. Вільного аміаку

ANSWER: A
Пацієнтові при атеросклерозі та загрозі утворення тромбів профілактично призначають аспірин (ацетилсаліцилову кислоту). Біохімічною основою терапевтичного ефекту препарату є пригнічення синтезу:

A. *Тромбоксанів

B. Арахідонової кислоти

C. Лейкотриєнів

D. Фосфоліпідів

E. Холестеролу

ANSWER: A
Хворому протягом тижня вводили препарат теофілін - інгібітор фосфодіестерази цАМФ. Дія якого гормону може посилитися на фоні такого лікування та призвести до гіперглікемії?

A. * Глюкагону

B. Тестостерону

C. Альдостерону

D. Інсуліну

E. Естрадіолу

ANSWER: A
Пацієнтка з інсулінозалежним цукровим діабетом використовує для лікування щоденні ін’єкції інсуліну. Після зв’язування зі своїми рецепторами цей гормон активує ...

A. * Транспорт глюкози до клітин

B. Синтез аміаку

C. Утворення сечової кислоти

D. Поділ клітин

E. Синтез фосфоліпідів

ANSWER: A
У пацієнтки зі скаргами на головні болі та високий артеріальний тиск була діагностована пухлина наднирників, яка продукує гормон, регулюючий водно-сольовий баланс. Вкажіть цей гормон.

A. * Альдостерон

B. Інсулін

C. Глюкагон

D. Тестостерон

E. Соматотропін

ANSWER: A
Пацієнтові з інфекцією сечового тракту було рекомендовано приймати для лікування сульфаніламідні препарати. Який процес пригнічують ці сполуки в бактеріальній клітині?

A. * Використання параамінобензойної кислоти

B. Мембранний транспорт

C. Синтез нафтохінонів

D. Синтез кобаламіну

E. Синтез сечової кислоти

ANSWER: A
Внаслідок гіповітамінозу рибофлавіну у пацієнта порушилося перетворення бурштинової кислоти. Активність якого ферменту циклу трикарбонових кислот буде зменшуватися у цього пацієнта?

A. * Сукцинатдегідрогенази

B. Фумарази

C. Цитратсинтази

D. Малатдегідрогенази

E. Ізоцитратдегідрогенази

ANSWER: A
Відомо, що деякі сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Яка речовина має такі властивості?

A. *2,4-динітрофенол

B. Чадний газ

C. Антиміцин А

D. Молочна кислота

E. Ацетил-КоА

ANSWER: A
У хворого на гострий інфаркт міокарду проводилась антикоагулянтна терапія інгібітором антитромбіну ІІІ, що протидіє внутрішньосудинному згортанню крові. Яка сполука має антикоагулянтну дію?

A. *Гепарин

B. Гіалуронова кислота

C. Хондроїтинсульфат

D. Тетрациклін

E. Гістамін

ANSWER: A
Під час профілактичного обстеження встановлено збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, підвищення температури тіла, збільшення частоти серцевих скорочень. Вміст якого гормону в крові доцільно перевірити?

A. *Тироксину

B. Тестостерону

C. Адреналіну

D. Інсуліну

E. Кортизолу

ANSWER: A
Спеціальний режим харчування привів до зменшення вмісту іонів кальцію у крові піддослідної тварини. До збільшення секреції якого гормону це призведе?

A. *Паратгормону

B. Адреналіну

C. Кальцитоніну

D. Вазопресину

E. Соматотропіну

ANSWER: A
У медичній практиці використовуються сульфаніламідні препарати, що є антиметаболітами параамінобензойної кислоти, яка необхідна мікрофлорі. Синтез якого вітаміну при цьому блокується?

A. *Фолієвої кислоти

B. Аскорбінової кислоти

C. Пангамової кислоти

D. Оротової кислоти

E. Нікотинової кислоти

ANSWER: A
До складу нуклеопротеїнів входить значна кількість білків, які мають лужний характер. Які білки виконують структурну функцію в складі хроматину?

A. *Протаміни і гістони

B. Альбуміни і глобуліни

C. Проламіни і глютеніни

D. Гемоглобін і міоглобін

E. Інтерферони та муцин

ANSWER: A
Регуляція виділення інсуліну з бета-клітин підшлункової залози відбувається за участю багатьох чинників. Зміна концентрації якої речовини в крові є основним сигналом для посилення секреції інсуліну?

A. *Глюкоза

B. Лактоза

C. Глікоген

D. Сахароза

E. Крохмаль

ANSWER: A
У хворого з частими внутрішніми кровотечами у складі колагенових волокон виявили підвищену кількість негідроксильованих проліну та лізину. Відсутність якого вітаміну призводить до порушення їх гідроксилювання?

A. *Вітаміну С

B. Вітаміну А

C. Вітаміну Е

D. Вітаміну К

E. Вітаміну В1

ANSWER: A
Цикл трикарбонових кислот являє собою кінцевий загальний шлях окислення енергетично багатих молекул (вуглеводи, амінокислоти, жирні кислоти). Вкажіть, із якою сполукою вступає в реакцію ацетил-КоА в цьому процесі.

A. Оксалоацетатом

B. Малатом

C. Цитратом

D. Ізотцитратом

E. Фумаратом

ANSWER: A
Для лікування епілепсії призначено глутамінову кислоту. Яка сполука, що утворюється з глутамату, здатна коригувати прояви епілепсії?

A. *Гамма-аміномасляна кислота

B. Серотонін

C. Гістамін

D. Аспарагін

E. Дофамін

ANSWER: A
Речовини в травній системі зазнають певних змін. Ферменти якого класу головним чином здійснюють ентеральні перетворення?

A. *Гідролази

B. Оксидоредуктази

C. Трансферази

D. Ліази

E. Лігази

ANSWER: A
У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?

A. *Фенілаланіну

B. Сукцинату

C. Лактату

D. Аспартату

E. Малату

ANSWER: A
У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз ендемічний зоб. Недостатність якого мікроелементу призводить до виникнення даної патології?

A. *І


B. Сl

C. Br


D. F

E. Na


ANSWER: A
Онкохворому призначили фторурацил, який є конкурентним інгібітором тимідинсинтетази. З пригніченням якого процесу пов’язана його дія?

A. *Синтезу піримідинових нуклотидів

B. Розпаду вуглеводів

C. Синтезу пуринових нуклеотидів

D. Розпаду пуринових нуклеотидів

E. Синтезу ліпідів

ANSWER: A
Амінокислоти, яки містять у бічному радікалі гідроксильну групу, часто визначають у складі активного центру ферментів. Вкажіть таку амінокислоту:

A. *Серін

B. Аланін

C. Валін

D. Цистеїн

E. Фенілаланін

ANSWER: A
Коротки пептиди можуть виконувати антиоксидантну функцію. Виберіть один з них:

A. *Глутатіон

B. Ендорфін

C. Окситоцин

D. Статин

E. Вазопресин

ANSWER: A
При алкаптонурії відбувається надмірне виділення з сечею гомогентизинової кислоти. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов`язано виникнення цього захворювання?

A. * Тирозину

B. Триптофану

C. Аланіну

D. Метіоніну

E. Аспарагіну

ANSWER: A
У працівника птахофабрики, що вживав в їжу щодня 5 і більше сирих яєць з'явилась млявість, сонливість, болі в м'язах, випадання волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов'язаний даний стан?

A. *Вітаміну Н (біотину)

B. Вітаміну С (аскорбінової кислоти)

C. Вітаміну А (ретинолу)

D. Вітаміну В1 (тіаміну)

E. Вітаміну В2 (рибофлавіну)

ANSWER: A
У хворого виявлено стан ахлоргідрії. Призначення якого ферментативного фармпрепарату йому необхідно в такій ситуації?

A. * Пепсину

B. Кокарбоксилази

C. Сукцинатдегідрогенази

D. Креатинфосфокінази

E. Гексокінази

ANSWER: A
В состав хроматина входят гистоновые белки, которые имеют положительный заряд. Какая из перечисленнях аминокислот в большом количестве входит в состав гистоновых белков?

A. * Лизин

B. Аланин

C. Валин

D. Треонин

E. Серин

ANSWER: A
Лікар призначив хворому на інфаркт міокарду в гострому періоді дикумарин. На другий день аналіз показав підвищене згортання крові. Який антикоагулянт мав призначити лікар у цьому випадку?

A. *гепарин

B. прозерин

C. аллопуринол

D. ізоніазид

E. інтерферон

ANSWER: A
У жінки віком 52 роки розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?

A. *Глікозилювання білків

B. Ліполізу

C. Кетогенезу

D. Протеолізу білків

E. ГлюконеогенезуANSWER: A
У хворого на цукровий дiабет пiсля введення iнсулiну розвинулась кома. Вмiст цукру кровi - 2,35 ммоль/л. Який вид коми має мiсце?

 1. *Гiпоглiкемiчна

 2. Лактатацидемiчна

 3. Гiперосмолярна

 4. Кетоацидотична

 5. Гiперглiкемiчна

ANSWER: A
Лiполiтичнi ферменти ШКТ каталiзують гiдролiз лiпiдiв. Вкажiть хiмiчний зв’язок, який вони розщеплю- ють:

 1. *Складноефiрний

 2. Пептидний

 3. Глiкозидний

 4. Водневий

 5. Амiдний

ANSWER: A
При електрофоретичному дослiдженнi сироватки кровi хворого виявили iнтерферон. В зонi якої фракцiї цей бiлок знаходиться?

 1. *γ-глобулiни

 2. α1-глобулiни

 3. α2-глобулiни

 4. β-глобулiни

 5. Альбумiни

ANSWER: A
Для активацiї та переносу ВЖК через мiтохондрiальну мембрану потрiбнi вiтамiни та вiтамiноподiбнi сполуки. Вкажiть одну з них:

 1. *Карнiтин

 2. Бiотин

 3. Рибофлавiн

 4. Убiхiнон

 5. Тiамiн

ANSWER: A
У хворого 40-ка рокiв у зв’язку з ураженням гiпоталамо-гiпофiзарного провiдникового шляху виникла полiурiя (10-12 л за добу), полiдипсiя. При дефiцитi якого гормону виникають такi розлади?

 1. *Вазопресин

 2. Окситоцин

 3. Кортикотропiн

 4. Соматотропiн

 5. Тиротропiн

ANSWER: A
За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мiтохондрiях утворюються 1 ФАДН2 i 1 НАДН(Н). Цi коферменти передають атоми Гiдроґену на дихальний ланцюг, де утворюється така кiлькiсть молекул АТФ:

 1. *5

 2. 10

 3. 8

 4. 15

 5. 3

ANSWER: A
Пiсля споживання високовуглеводної їжi спостерiгається алiментарна гiперглiкемiя. Активнiсть якого ферменту гепатоцитiв при цьому iндукується у найбiльшiй мiрi?

 1. *Глюкокiназа

 2. Альдолаза

 3. Фосфорилаза

 4. Iзоцитратдегiдрогеназа

 5. Глюкозо-6-фосфатаза

ANSWER: A
Внутрiшньоклiтинний метаболiзм глiцерину починається з його активацiї. Яка сполука утворюється в першiй реакцiї його перетворення?

 1. *Альфа-глiцеролфосфат

 2. Пiруват

 3. Лактат

 4. Холiн

 5. Ацетилкоензим А

ANSWER: A
Дефiцит якого вiтамiну найбiльше буде спричиняти активiзацiю процесiв перекисного окиснення лiпiдiв?

 1. *Вiтамiн E

 2. Вiтамiн D

 3. Вiтамiн K

 4. Вiтамiн B12

 5. Вiтамiн B6

ANSWER: A
Хворий потрапив до лiкарнi з кишковою кровотечею. Який препарат треба включити до схеми лiкування?

 1. *Вiкасол

 2. Сульфанiламiд

 3. Кокарбоксилаза

 4. Аспiрин

 5. Рибофлавiн

ANSWER: A
Є декiлька шляхiв знешкодження амiаку в органiзмi людини, але для окремих органiв є специфiчнi. Для клiтин головного мозку характерним шляхом знешкодження амiаку є утворення такої речовини:

 1. *Глутамiн

 2. Бiлiрубiн

 3. Глiцин

 4. Креатин

 5. Лактат

ANSWER: A
Пацiєнт попередив, що застосовування знеболюючих препаратiв може викликати у нього алергiчний шок. Збiльшення кiлькостi в кровi якого бiогенного амiну може бути причиною такого стану?

 1. *Гiстамiн

 2. ГАМК

 3. Кадаверин

 4. Дофамiн

 5. Путресцин

ANSWER: A
До лiкаря звернувся чоловiк 70- ти рокiв зi скаргами на збiльшення кистей, стоп, язика, збiльшення рис обличчя. При обстеженнi виявлено значне пiдвищення концентрацiї соматотропного гормону у кровi. Чим зумовлений даний стан хворого?

 1. *Гiперфункцiя аденогiпофiзу

 2. Гiпофункцiя щитоподiбної залози

 3. Гiпофункцiя аденогiпофiзу

 4. Гiперфункцiя кiркової речовини наднирникiв

 5. Гiперфункцiя бiлящитоподiбних залоз

ANSWER: A
При Аддiсоновiй (бронзовiй) хворобi призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дiя?

 1. *Глюконеогенез

 2. Глiколiз

 3. Пентозофосфатний шлях

 4. Глiкогенолiз

 5. Орнiтиновий цикл

ANSWER: A
Хворому, у якого дiагностовано тромбоз нижнiх кiнцiвок, лiкар призначив приймати синкумар, що є ан- тивiтамiном K. Який процес гальмується пiд дiєю цього препарату?

 1. *Карбоксилювання залишкiв глутамату

 2. Фосфорилювання залишкiв серину

 3. Метилювання радикалiв амiнокислот

 4. Гiдроксилювання пролiну

 5. Гiдроксилювання лiзину

ANSWER: A
Еритроцити для своєї життєдiяльностi потребують енергiї у виглядi АТФ. Укажiть метаболiчний процес, який забезпечує еритроцит необхiдною кiлькiстю АТФ:

 1. *Анаеробний глiколiз

 2. Глюконеогенез

 3. Пентозофосфатний цикл

 4. Бета-окиснення жирних кислот

 5. Цикл трикарбонових кислот

ANSWER: A
Гiперхромна анемiя - хвороба Бiрмера - виникає внаслiдок нестачi вiтамiну B12. Який бiоелемент входить до складу цього вiтамiну?

 1. *Кобальт

 2. Ферум

 3. Магнiй

 4. Молiбден

 5. Цинк

ANSWER: A
Аналiз шлункового соку має iстотне дiагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секрецiї шлункового соку при клiнiчних дослiдженнях?

 1. *Гiстамiн

 2. Диоксифенiлаланiн

 3. Тирамiн

 4. Дофамiн

 5. ГАМК

ANSWER: A
У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювання, а перiодично - пронос. Спостерiгається вiдставання в ростi, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатнiсть якого ферменту викликає вказану патологiю?

 1. *Галактозо-1-фосфат- уридилтрансфераза

 2. Тирозиназа

 3. Глюкокiназа

 4. Каталаза

 5. Ксантиноксидаза

ANSWER: A
При обстеженнi хворого встановлено дiагноз: алкаптонурiя. Дефiцитом якого ферменту зумовлена ця патологiя?

 1. *Оксидаза гомогентизинової кислоти

 2. Фенiлаланiнгiдроксилаза

 3. Тирозиназа

 4. Тироксингiдроксилаза

 5. Моноамiнооксидаза

ANSWER: A
Знешкодження бiлiрубiну в печiнцi вiдбувається шляхом приєднання глюкуронової кислоти. Який фермент печiнки каталiзує реакцiю перетворення непрямого бiлiрубiну на прямий?

 1. *УДФ-глюкуронiлтрансфераза

 2. Глюкозо-6-фосфатаза

 3. Альдолаза

 4. ДНК-залежна РНК-полiмераза

 5. Лактатдегiдрогеназа

ANSWER: A
Вiтамiн B6 входить до складу коферменту пiридоксальфосфату (ПАЛФ). Якi реакцiї протiкають за участю ПАЛФ?

 1. *Декарбоксилювання i трансамiнування амiнокислот

 2. Синтез стероїдних гормонiв i холестеролу

 3. Синтез жовчних кислот i холестеролу

 4. Синтез нуклеїнових кислот i фосфолiпiдiв

 5. Синтез кетонових тiл i жовчних кислот

ANSWER: A
Хворий 52-х рокiв скаржиться на вiдрижку кислим, печiю, нудоту, болi в надчеревнiй дiлянцi та закрепи. Яке порушення шлункової секрецiї, iмовiрно, є у хворого?

 1. *Гiперсекрецiя та гiперхлоргiдрiя

 2. Гiпосекрецiя

 3. Ахлоргiдрiя

 4. Ахiлiя

 5. Гiпохлоргiдрiя

ANSWER: A
Дослiдження кровi пацiєнта, у якого спостерiгається деформацiя суглобiв в результатi запалення, вияви- ло гiперурiкемiю. Яке захворювання найiмовiрнiше у цього хворого?

 1. *Подагра

 2. Пелагра

 3. Атеросклероз

 4. Ревматизм

 5. Цинга

ANSWER: A
Для активацiї та переносу ВЖК через мiтохондрiальну мембрану потрiбнi вiтамiни та вiтамiноподiбнi сполуки. Вкажiть одну з них:

 1. *Карнiтин

 2. Бiотин

 3. Рибофлавiн

 4. Убiхiнон

 5. Тiамiн

ANSWER: A
У товстiй кишцi декарбоксилюються деякi амiнокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється iз орнiтину?

 1. *Путресцин

 2. Iндол

 3. Фенол

 4. Лiзин

 5. Аргiнiн

ANSWER: A
У хворого спостерiгається брадикардiя, помiрно вираженi гiпотензiя, зниження основного обмiну, набряки. Яке iз порушень може спричинити такий синдром?

 1. *Гiпофункцiя щитоподiбної залози

 2. Гiпофункцiя паращитоподiбних залоз

 3. Гiперфункцiя щитоподiбної залози

 4. Гiперфункцiя паращитоподiбних залоз

 5. Гiпофункцiя надниркових залоз

ANSWER: A
Первинним акцептором водню при тканинному диханнi виступають пiридинзалежнi дегiдрогенази. Який з вiтамiнiв необхiдний для утворення вiдповiдного коферменту (НАД+)?

 1. *P P

 2. B1.

 3. C

 4. B2

 5. B6

ANSWER: A
Чоловiк 42-х рокiв, що хворiє на хронiчний калькульозний холецистит, висловлює скарги на рiзкий бiль у правому пiдребер’ї, свербiж i жовтяничнiсть шкiрних покривiв, множиннi дрiбноточковi крововиливи, омилений i знебарвлений кал (стеаторея). Який тип жовтяницi спостерiгається у хворого?

 1. *Механiчна

 2. Гемолiтична

 3. Паренхiматозна

 4. Надпечiнкова

 5. Печiнкова

ANSWER: A
Пiд час голодування активується глюконеогенез. Назвiть вiтамiн, що бере активну участь у процесi карбоксилювання пiровиноградної кислоти:

 1. *Бiотин

 2. Ретинол

 3. Кальциферол

 4. Нiкотинамiд

 5. Фолацин

ANSWER: A
Пiсля вживання їжi, збагаченої вуглеводами, рiвень глюкози в кровi спочатку збiльшується, а потiм знижується пiд дiєю iнсулiну. Який процес активується пiд дiєю цього гормону?

 1. *Синтез глiкогену

 2. Глюконеогенез

 3. Розпад глiкогену

 4. Розпад бiлкiв

 5. Розпад ліпідів

ANSWER: A
У пацiєнта жирова iнфiльтрацiя печiнки. Цю патологiю уповiльнюють лiпотропнi речовини. Яку речовину можна вiднести до лiпотропних факторiв?

 1. *Холiн

 2. Гiстамiн

 3. Аланiн

 4. Креатинiн

 5. Ацетилхолiн

ANSWER: A
Хворому туберкульозом призначено антибiотик олiгомiцин. Який процес гальмує цей препарат у мiтохондрiях?

 1. *Окиснювальне фосфорилювання

 2. Субстратне фосфорилювання

 3. Мiкросомальне окиснення

 4. Пероксидне окиснення лiпiдiв

 5. Окиснювальне декарбоксилювання

ANSWER: A
Лецитин рiзного походження як поверхневоактивна сполука використовується для виготовлення харчових продуктiв (як емульгатор). До якої групи бiомолекул належить лецитин?

 1. *Фосфолiпiди

 2. Глiколiпiди

 3. Триацилглiцероли

 4. Стериди

 5. Сульфолiпiди

ANSWER: A
Активнiсть знешкодження токсичних речовин у дiтей нижча у 4 рази, нiж у дорослих. Який фермент, необхiдний для кон’югацiї токсичних сполук, має низьку активнiсть у дiтей?

 1. *Глюкуронiлтрансфераза

 2. АлАТ

 3. АсАТ

 4. Креатинфосфокiназа

 5. ЛДГ1

ANSWER: A
У хворої 25-ти рокiв невралгiя трiйчастого нерву. Їй призначено препарат, який застосовують й при мегалобластнiй анемiї. Назвiть його:

 1. *Цiанокобаламiн

 2. Аскорбiнова кислота

 3. Ергокальциферол

 4. Кислота фолiєва

 5. Токоферолу ацетат

ANSWER: A
Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скаргами на перiодичнi гострi болi в животi, судоми, порушення зору, вiдмiчає червоний колiр сечi. Дiагностовано порфiрiю. Ймовiрна причина хвороби - порушення бiосинтезу:

 1. *Гему

 2. Глюкози

 3. Холестеролу

 4. Жовчних кислот

 5. Сечової кислоти

ANSWER: A
При якому станi у хворого спостерiгається гiперглiкемiя, глюкозурiя, висока густина сечi, в кровi пiдви- щена кiлькiсть глюкокортикоїдiв; в кровi i сечi пiдвищена концентрацiя 17-кетостероїдiв?

 1. *Стероїдний дiабет

 2. Цукровий дiабет

 3. Нецукровий дiабет

 4. Нирковий дiабет

 5. Печiнковий діабет

ANSWER: A
Бiосинтез пуринового кiльця вiдбувається на рибозо-5-фосфатi шляхом поступового нарощення атомiв азоту i вуглецю та замикання кiлець. Джерелом рибозофосфату є такий процес:

 1. *Пентозофосфатний цикл

 2. Глiколiз

 3. Глiконеогенез

 4. Глюконеогенез

 5. Глiкогенолiз

ANSWER: A
Перетворення сукцинату в фумарат каталiзується сукцинатдегiдрогеназою. Який конкурентний iнгiбiтор гальмує активнiсть ферменту?

 1. *Малонова кислота

 2. Щавлевооцтова кислота

 3. Яблучна кислота

 4. Фумарова кислота

 5. Пiровиноградна кислота

ANSWER: A
Потерпiлого доставили в лiкарню з гаража, де вiн перебував у непри- томному станi при працюючому моторi автомобiля. Попереднiй дiагноз - отруєння чадним газом. Розвиток гiпоксiї у потерпiлого пов’язаний з тим, що у кровi накопичується:

 1. *Карбоксигемоглобiн

 2. Карбгемоглобiн

 3. Оксигемоглобiн

 4. Дезоксигемоглобiн

 5. Метгемоглобiн

ANSWER: A
У новонародженої дитини внаслiдок резус-конфлiкту виникла гемолiтична жовтяниця. Вмiст якого жовчного пiгменту буде найбiльш пiдвищеним у кровi цiєї дитини?

 1. *Непрямий бiлiрубiн

 2. Прямий бiлiрубiн

 3. Уробiлiноген

 4. Стеркобiлiноген

 5. Жовчнi кислоти

ANSWER: A
Пiсля прийому молока у однорiчної дитини розвинулись дiарея, здуття кишечнику. Дефiцит якого ферменту має мiсце у малюка?

 1. *Лактаза

 2. Мальтаза

 3. Альдолаза

 4. Гексокiназа

 5. Глiкозидаза

ANSWER: A
У чоловiка 56-ти рокiв розвинулась мегалобластна анемiя на фонi алкогольного цирозу печiнки. Дефi- цит якого вiтамiну є основною причиною анемiї у цього пацiєнта?

 1. *Фолiєва кислота

 2. Лiпоєва кислота

 3. Бiотин

 4. Тiамiн

 5. Пантотенова кислота

ANSWER: A
Вiдомо, що визначення iзоферментiв ЛДГ використовують в диференцiальнiй дiагностицi патологiчних станiв. За якою властивiстю роздiляють iзоформи лактатдегiдрогенази?

 1. *Електрофоретична рухомiсть

 2. Гiдрофiльнiсть

 3. Гiдрофобнiсть

 4. Розчиннiсть

 5. Небiлковi компоненти

ANSWER: A
У сироватцi кровi хворого визначено пiдвищену активнiсть iзоферменту ЛДГ1. В якому органi локалi- зовано патологiчний процес?

 1. *Серце

 2. Печiнка

 3. Нирки

 4. Шлунок

 5. М’язи

ANSWER: A
У медицинi використовують ультрафiолетове опромiнення у виглядi рiзних фiзiопроцедур. Який з пере- рахованих механiзмiв лежить в основi лiкувальної дiї ультрафiолетових променiв на органiзм?

 1. *Активацiя синтезу вiтамiну D

 2. Активацiя дiї лiкiв

 3. Зменшення синтезу меланiну в шкiрi

 4. Посилення подiлу клiтин

 5. Активацiя перекисного окислення лiпiдiв

ANSWER: A
У дитини 5-ти рокiв при вживан- нi молока часто вiдзначається здуття живота, спастичний бiль та пронос. Цi симптоми виникають через 1-4 го- дини пiсля вживання всього однiєї до- зи молока. Дефiцитом яких ферментiв зумовлена вказана симптоматика?

 1. *Лактозорозщеплюючi

 2. Глюкозорозщеплюючi

 3. Мальтозорозщеплюючi

 4. Сахарозорозщеплюючi

 5. Фруктозорозщеплюючi

ANSWER: A
Вiдомо, що деякi сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Яка речовина має такi властивостi?

 1. *2,4-динiтрофенол

 2. Чадний газ

 3. Антимiцин А

 4. Молочна кислота

 5. Ацетил-КоА

ANSWER: A
У хворих на алкоголiзм часто спостерiгаються розлади функцiї центральної нервової системи - втрата пам’ятi, психози. Викликає вказанi симптоми в органiзмi недостатнiсть вiтамiну B1. Порушення утворення якого коферменту може спричинити цi симптоми?

 1. *Тiамiнпiрофосфат

 2. Коензим А

 3. ФАД

 4. НАДФ

 5. Пiридоксальфосфат

ANSWER: A
Активнiсть знешкодження токсичних речовин у дiтей нижча у 4 рази, нiж у дорослих. Який фермент, необхiдний для кон’югацiї токсичних сполук, має низьку активнiсть у дiтей?

 1. *Глюкуронiлтрансфераза

 2. АлАТ

 3. АсАТ

 4. Креатинфосфокiназа

 5. ЛДГ1

ANSWER: A
Хворий звернувся до лiкаря iз скаргою на втрату чутливостi та болi по ходу периферичних нервiв. При аналiзi кровi виявлено пiдвищений вмiст пiровиноградної кислоти. Нестача якого вiтамiну може викликати такi змiни?

 1. *Вiтамiн B1

 2. Вiтамiн P P

 3. Бiотин

 4. Вiтамiн B2

 5. Пантотенова кислота

ANSWER: A
У хворого дiагностовано посилене гниття бiлкiв у кишечнику. За кiлькiстю якої речовини в сечi оцi- нюють iнтенсивнiсть цього процесу i швидкiсть реакцiї знешкодження токсичних продуктiв у печiнцi?

 1. *Iндикан

 2. Молочна кислота

 3. Сечова кислота

 4. Креатин

 5. Ацетон

ANSWER: A
У хворого гiперхромна В12- дефiцитна анемiя. Препарат якого вiтамiну йому необхiдно призначити?

 1. *Цiанокобаламiн

 2. Рибофлавiн

 3. Вiкасол

 4. Тiамiну хлорид

 5. Ретинолу ацетат

ANSWER: A
До лікаря звернувся чоловік 60- років зі скаргами на гострий біль в великих пальцях ніг. Вінчасто вживає пиво. Виникла підозра на подагру. Вміст якого з перелічених речовин необхідно визначити у крові для підтвердження діагнозу?

 1. Кетонові тіла

 2. Білірубін

 3. Сечовина

 4. Лактат

 5. *Сечова кислота

ANSWER: A
Якісна дієта для пацієнтів має включати, перш за все, речовини, які не синтезуються ворганізмі людини. Серед них:

 1. Піровиноградна кислота

 2. *Лінолева кислота

 3. Аспарагінова кислота

 4. Пальмітинова кислота

 5. Глутамінова кислота

ANSWER: A
Для швидкої діагностикибагатьох бактеріальних, вірусних, протозойних і грибкових захворювань, виявленні збудників хвороб у довкіллі, харчових продуктах і воді з успіхом використовується реакція. Принцип якої полягає в багатократному копіюванніспецифічної ділянки ДНК або окремого гена за допомогою ферменту ДНК-полімерази. Назвіть цю реакцію:

 1. Реакція ензиммічених антитіл

 2. *Полімеразно ланцюгова реакція

 3. Реакція імунофлуоресценції

 4. Радіоімунний аналіз

 5. Імуноферментнийаналіз

ANSWER: A
Аналіз шлункового соку має істотне діагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секреції шлункового соку при клінічних дослідженнях?

 1. Тирамін

 2. Дофамін

 3. Диоксифенілаланін

 4. *Гістамін

 5. ГАМК

ANSWER: A
У хворого при обстеженні виявленно збільшення щитовидної залози, витрішкуватість, підвищення основного обміну і теплопродукції, тахікардія, плаксивість, знервованість. Для якого захворювання характерна така картина?

 1. Хвороба Аддісона

 2. Хвороба Іценко-Кушінга

 3. Цукровий діабет

 4. *Тиреотоксикоз

 5. Гіпотиреоз

ANSWER: A
Гіперліпедимія спостерігається через 2-3години після вживання жирної їжі. Через 9годин вміст ліпідів повертається до норми. Як охарактеризувати даний стан?

 1. Транспортна гіперліпедимія

 2. Гіпертрофічне ожиріння

 3. *Аліментарна гіперліпедимія

 4. Ретенційна гіперліпедимія

 5. Гіперпластичне ожиріння

ANSWER: A
Ліпопротеїни крові роділяють методом електрофорезу , а їх шлях в електричному полі залежить від вмісту білка у фракціях. Які ліпопротеїни містять найменше білка та знаходяться на електрофореграмі найблище до старту?

 1. Ліпопротеїни дуже низької густини

 2. Ліпопротеїни високої густини

 3. Ліпопротеїни проміжної густини

 4. Ліпопротеїни низької густини

 5. *Хіломікрони

ANSWER: A
Зростання виділення інсуліну підшлунковою заозою відбувається після вживання вуглеводної їжі Активність якого ферменту регулює інсулін?

 1. *Глюкокіназа

 2. Енолаза

 3. Лактатдегідрогіназа

 4. Піруваткіназа

 5. Альдолаза

ANSWER: A
Харчові волокна, які є компонентами рослинної їжі, відіграють важливу роль у профілактиці захворювань органів кишково- шлункового тракту. Який основний полісахарид входить до складу клітинних стінок рослин?

 1. Хітин

 2. Глікоген

 3. Крохмаль

 4. *Целюлоза

 5. Хондроітинсульфат

ANSWER: A
Хворому тривалий час з лікувальною метою призначали кортизол. Вкажіть, похідним якої сполуки є ця речовина?

 1. Глюкоза

 2. *Холестерин

 3. Сфінгозин

 4. Альбумін

 5. Гліцерин

ANSWER: A
Сеча пацієнтки при стоянні набула червоного забарвлення. Біохімічне дослідження сечі встановило екскрекцію протопорфіринів, що вказує на порушення синтезу:

 1. Пуринових нуклеотидів

 2. Фосфоліпідів

 3. *Гему

 4. Амінокислот

 5. Сечовини

ANSWER: A
У дитини при споживанні молока виникають блюваннята пронос, спостерігається відставання у розумовому розвитку, помутніння кришталика, а в крові виявлено глюкозо-1-фосфат, знижена концентрація глюкози та значно збільшений вміст редукуючих цукрів. У сечі знайдена галактоза. Вказані симптоми повязані з дефіцитом:

 1. Галактокінази

 2. Гексокінази

 3. Лактази

 4. *Галактозо-1-фосфатуридилтрансферази

 5. Альдолази

ANSWER: A
В клініку потрапив чоловік з гострим нападом подагри. Вміст сечової кислоти в сиворотці крові хворого значно підвищений. В сечі підвищена добова кількість цієї сполуки. Зміна активності якого ферменту призводить до даної патології?

 1. Аланінамінотрансферази

 2. Глікогенсинтази

 3. *Ксантиноксидази

 4. Глюкозо-6-фосфатаза

 5. Лактатдегідрогеназа

ANSWER: A
Перетравлювання ліпідів потребу наявності ліпаз, емульгаторівта та слабколужного рН. У якому відділі ШКТ формуються дані умови?

 1. *Дванадцятипала кишка

 2. Стравохід

 3. Товстий кишечник

 4. Шлунок

 5. Ротова порожнина

ANSWER: A
Синтез білка здійснюється на рибосомах. Вкажіть, яка амінокислотає першою в синтезі білка у прокаріотів:

 1. Гліцин

 2. Серин

 3. *Формілметіонін

 4. Валін

 5. Цистеїн

ANSWER: A
У кардіологічному відділенні знаходиться хворий 64-хроків з діагнозом: атеросклероз, ІХС, стенокардія спокою. При лабораторному дослідженні у плазмі крові виявлений високий рівень ліпопротеїдів. Збільшення яких ліпопротеїдів у плазмі крові відіграє повідну роль у патогенезі атеросклеозу?

 1. Альфа- ліпопротеїди

 2. Хіломікрони

 3. *Ліпопротеїди низької щільності

 4. Комп лекси жирних кислот з альбумінами

 5. Ліпопротеїди високої щільності

ANSWER: A

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка