Освіта. Виховання. НавчанняСкачати 462.14 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір462.14 Kb.
1   2   3   4

ПСИХОЛОГІЯ


 1. Карамушка, Людмила Миколаївна. Формування конкурентоздатної управлінської команди : (на матеріалі діяльності освіт. орг. : [монографія] / Л. М. Карамушка, О. А. Філь ; Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Укр. Асоц. організацій. психологів та психологів праці, Центр організацій. та екон. психології. – Київ : ІНКОС, 2007. – 264 с. – Бібліогр.: с. 164–190. – ISBN 966–8347–65–Х

 2. Ліщинська, О. А. Культова психічна залежність особистості: передумови, чинники, механізми : [монографія] / Ліщинська О. А.; [рец. О. А. Донченко та ін.; літ. ред. Т. А. Кузьменко] . – Київ : [б. в.], 2008. – 266 с. – Бібліогр.: с. 250–265. – ISBN 978–966–1540–01–8

 3. Ліщинська, Олена Альбертівна. Методика індивідуальної та групової роботи психолога–початківця : [навч.–метод. посіб.] / О. А. Ліщинська ; [рец.: О. Л. Вознесенська, І. В. Сингаївська] ; АПН України, Інститут соціальної та політичної психології АПН України (Киїів). – Кам'янець–Подільський : Абетка, 2004. – 111 с. – Бібліогр.: с. 94–96. – ISBN 966–682–235–0

 4. Максименко, Сергій Дмитрович. Загальна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко ; Мін–во освіти і науки України. – Вид. 3–тє, переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 271 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–364–609–1

 5. Найдьонов, Михайло Іванович. Формування системи рефлексивного управління в умовах складнокоординованості / М. І. Найдьонов. – Київ : IRIS, 2008. – 66 с. – Бібліогр.: с. 55

 6. Психологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально–економічних змін : тези V наук.–практ. конф. з організац. та економ. психології (9–10 жовт. 2008 р., м. Запоріжжя) / Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Запоріз. міськ. упр. освіти і науки Запоріз. міськради, Укр. Асоц. організацій. психологів та психологів праці, Центр організаційної та економічної психології ; за наук. ред. Л. М. Карамушки ; [рец.: Ю. М. Швалб, В. В. Москаленко ; редкол.: Максименко С. Д., Карамушка Л. М., Тимченко С. М. та ін.]. – Київ : Науковий світ, 2008. – 123 с. – ISBN 978–966–675–549–3

 7. Сак, Тамара Василівна. Особлива дитина: від народж. до 6 років : : [поради батькам] / Т. В. Сак ; [рец.: А. Г. Обухівська, Т. Ф. Марчук]. – Київ : Літера, [2008]. – 143 с. : кольор. іл. – ISBN 978–966–7543–83–9

 8. Самойлов, Александр Ежиевич. Психология парадоксального мышления или прогностический диалог теории с эмпирией : [монография] / А. Е. Самойлов ; [рец.: Г. А. Балл, Ю. Л. Трофимов] ; М–во образования и науки Украины, Ин–т психологии им. Г. С. Костюка АПН Украины. – Днепропетровск : Наука і освіта, 2007. – 185 с. – Библиогр.: с. 175–184. – ISBN 978–966–87–36–04–9

 9. Чебыкин, Алексей Яковлевич. Эмоционально–волевая сфера студентов, занимающихсяразличными видами физической культуры : [монография] / А. Я. Чебыкин, В. Г. Тодорова ; [рец.: В. Г. Ложкин, С. М. Симоненко] ; Юж. науч. центр АПН Украины. – Одесса : Н. П. Черкасов, 2007. – 151 с. – Библиогр.: с. 115–136. – ISBN 966–8835–49–0

 10. Ямницький, Вадим Маркович. Розвиток життєтворчої активності особистості : практикум / В. М. Ямницький ; Півден. Наук. центр АПН України, Рівнен. держ. гуманіт. ун–т. – Одеса : [М. П. Черкасов], 2008. – 249 с. – ISBN 978–966–8835–56–8

Дисертації

 1. Білоус, Ірина Миколаївна. Особливості ставлення молодіжної Інтернет–аудиторії до участі у політичному житті : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.11 / Білоус Ірина Миколаївна ; наук. кер. Петрунько О. В. ; Ін–т соц. та політ. психології АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 289 с. – Бібліогр.: с. 219–241

 2. Кривонос, Ірина Вікторівна. Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Кривонос Ірина Вікторівна ; наук. кер. Слюсаревський М. М. ; Ін–т соц. та політ. психології АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 290 с. – Бібліогр.: с. 253–271

 3. Мяленко, Вікторія Володимирівна. Соціально–психологічні механізми фінансової поведінки молоді : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Мяленко Вікторія Володимирівна ; наук. кер. Васютинський В. О. ; Ін–т соц. та політ. психології АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 193, [49] с. – Бібліогр.: с. 182–193

 4. Черемних, Катерина Олегівна. Мотиваційно–смислове структурування майбутнього як механізм наративної ідентичності студентської молоді : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Черемних Катерина Олегівна ; наук. кер. Титаренко Т. М. ; Ін–т соц. та політ. психології АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 176 с. – Бібліогр.: с. 147–158

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Арист, Леонид Михайлович. Дерзновенный мир изобретений / Л. М. Арист. – Киев : [б. и.], 2007. – 319 с. – Библиогр.: с. 317–318. – ISBN 966–8618–14–9

 2. Кам'янець–Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство. Вип. 1 / Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – Кам'янець–Подільський : [б. в.], 2008. – 399 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 3. Людина у світі інформації : матеріали наук. семінару "Соціально–психологічні проблеми медіаосвіти: від медіабезпорадності до медіазалежності" (м. Київ, Ін–т соц. та політ. психології АПН України, 24 квіт. 2007 р.) / Ін–т соціол. НАН України, Ін–т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Різун В. В. (голова), Баришполець О. Т., Белінська І. В. та ін. ; голов. ред. Л. А. Найдьонова ; відп. секр. Н. Вернигора]. – Київ : [б. в.], 2008. – 51 с

 4. Світлана Олександрівна Сисоєва : бібліогр. покажч. / АПН України, Держ. наук.–пед. б–ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Г. М. Семендяєва ; вступ. ст. І. А. Зязюн ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – Київ : [б. в.], 2008. – 93 с. – (Сер." Ювіляри АПН України" ; Вип. 26). – ISBN 978–966–2153–19–4

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка