Освіта. Виховання. НавчанняСкачати 462.14 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір462.14 Kb.
  1   2   3   4
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Академик Российской академии образования Юрий Михайлович Колягин (к 80–летию со дня рождения) / [ред. совет: Авдеев Ф. С., Авдеева Т. К., Тарасова О. В.]. – [Орел] : Картуш, [2007]. – 114 с. : фотогр. – ISBN 978–5–9708–0087–4

 2. Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : навч.–метод. посіб. / Л. В. Артемова. – Київ : Кондор, 2008. – 271 с. – Бібліогр.: с. 270–271. – ISBN 978–966–351–110–8

 3. Басай, Надія Пилипівна. Добрий день! : підруч. з нім. мови для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. (7–й рік навчання) / Надія Басай. – Київ : Освіта, 2008. – 190, [1] с. – ISBN 978–966–04–0700–8

 4. Богуш, Алла Михайлівна. Дошкільна лінгводидактика : теорія і методика навчання рідної мови : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл., які навчаються за спец. "Дошкільне виховання" / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш ; [рец.: Е. Е. Карпова, Т. М. Степанова, Н. В. Малиновська]. – Київ : Вища школа, 2007. – 341, [1] с. – ISBN 978–966–642–259–3

 5. Богуш, Алла Михайлівна. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Алла Богуш ; [рец.: Г. І. Ніколайчук, Т. М. Степанова] ; Мін–во освіти і науки України. – 2–ге вид., допов. і переробл. – Київ : Слово, 2008. – 437, [1] с. – Бібліогр.: с. 432–433. – ISBN 966–8407–70–9

 6. Богуш, Алла Михайлівна. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; [рец.: Н. І. Луцан, Н. В. Савінова] ; Мін–во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2008. – 403 с. – Бібліогр.: с. 397–403. – ISBN 978–966–8407–96–3

 7. Богуш, Алла Михайлівна. Мовленнєво–ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч.–метод. посіб. / А. М. Богуш, Н. І. Луцан ; Мін–во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2008. – 251 с. – Бібліогр.: с. 230–237. – ISBN 978–966–8407–91–8

 8. Богуш, Алла Михайлівна. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія / А. М. Богуш ; [рец.: К. Л. Крутій, Т. Г. Жаровцева] ; Мін–во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2008. – 266, [1] с. – Бібліогр.: с. 261–267. – ISBN 978–966–8407–89–5

 9. Богуш, Алла Михайлівна. Педагогічне коригування мовлення дітей дошкільного віку в ігровій діяльності : монографія / А. М. Богуш, Н. В. Савінова ; [рец.: Н. І. Луцан, В. Є. Борова]. – Миколаїв : Атол, 2007. – 251 с. – Бібліогр.: с. 191–205. – ISBN 966–8147–88–X

 10. Богуш, Алла Михайлівна. Творче самовираження дошкільників у художньо–мовленнєвій діяльності : монографія / А. М. Богуш, Л. І. Березовська ; [рец.: Н. І. Луцан, О. І. Артемова] ; Півден. Наук. центр АПН України. – Одеса : [б. в.], 2008. – 203 с. – Бібліогр.: с. 182–203. – ISBN 978–966–8835–51–3

 11. Божинова, Фаїна Яківна. Фізика : 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Ненашев, М. М. Кірюхін. – Харків : Ранок–НТ, 2008. – 255 с. – ISBN 978–966–315–001–7

 12. Булава, Леонід Миколайович. Фізична географія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Булава. – Харків : Ранок, [2008]. – 224 с. – ISBN 978–966–1598–02–6

 13. Буринська, Ніна Миколаївна. Хімія. 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Буринська. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – 198 с. – ISBN 978–966–569–255–3

 14. Власов, Віталій Сергійович. Історія України. 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов ; [за ред. Ю. А. Мицика]. – Київ : Генеза, 2008. – 303 с. – ISBN 978–966–504–750–6

 15. Власов, Виталий Сергеевич. История Украины. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / В. С. Власов. – Киев : Генеза, 2008. – 303 с. – ISBN 978–966–504–845–9

 16. Волинська, Олена Степанівна. Розвиток художньої освіти в Галичині (друга половина XIX – початок XX ст. ) : метод. посіб. / О. С. Волинська ; [наук. ред. Я. І. Журецький] ; Миколаїв. держ. ун–т ім. В. О. Сухомлинського, Укр. НДІ естет. освіти. – Івано–Франківськ : Лілея–НВ, 2007. – 111 с. – Бібліогр.: с. 100–110. – ISBN 978–966–668–159–4

 17. Волощук, Евгения Валентиновна. Литература : учеб. для 8–го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Евгения Волощук. – Киев : Генеза, 2008. – 285, [1] с. – ISBN 978–966–504–752–0

 18. Ворон, Алла Анатоліївна. Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. – Київ : Освіта, 2008. – 271, [1] с. – ISBN 978–966–04–0612–4

 19. Воронцова, Тетяна Володимирівна. Основи здоров'я : підруч. для 8–го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. – Київ : Алатон, 2008. – 159 с. – ISBN 978–966–7107–41–3

 20. Гісем, Олександр Володимирович. Історія України. 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : АН ГРО ПЛЮС, 2008. – 255 с. – ISBN 978–966–1598–00–2

 21. Гісем, Олександр Володимирович. Всесвітня історія. Новий час (XV–XVIII ст. ) : 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : АН ГРО ПЛЮС, 2008. – 255 с. – ISBN 978–966–1598–01–9

 22. Генденштейн, Лев Елевич. Фізика. 8 кл. : підручник / Л. Е. Генденштейн. – Харків : Гімназія, 2008. – 254, [1] с. – ISBN 978–966–474–010–1

 23. Глазова, Олександра Павлівна. Рідна мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Глазова, Юрій Кузнецов ; наук. ред. Іван Вихованець. – Київ : Зодіак–ЕКО, 2008. – 239 с. – ISBN 978–966–7090–58–6

 24. Горбенко, Сергій Семенович. Історія гуманізації музичної освіти дітей шкільного віку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Горбенко ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Кам'янець–Подільський : Зволейко Д. Г., 2007. – 347 с. – Бібліогр.: с. 344–347. – ISBN 978–966–96776–4–8

 25. Інформатизація освіти України: Європейський вимір : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 14–17 трав. / Ін–т педагогіки АПН України, Ін–т проф.–техн. освіти АПН України, Хмельниц. нац. ун–т, Терноп. нац. пед. ун–т ім. Володимира Гнатюка, Кам'янець–Поділ. держ. ун–т ; [орг. ком. конф.: Мадзігон В. М., Завальнюк О. М., Бахмат М. І. та ін.]. – Кам'янець–Подільський : [б. в.], 2007. – 231 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 26. Калашник, Наталія Григорівна. Естетичні смаки і формування особистості: психологічні акценти : монографія / Н. Г. Калашник, О. А. Гнатенко ; [наук. ред. В. Г. Постовий ; рец.: С. Я. Харченко, А. В. Сущенко, О. М. Пастушеня] ; Держ. департамент з питань виконання покарань, Мін–во освіти і науки України, Н.–д. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. пед. ун–ту ім. Тараса Шевченка, Запоріз. ін–т держ. та муніціп. упр. – Київ ; Запоріжжя ; Луганськ : [б. в.], 2008. – 275 с. – Бібліогр.: с. 261–275. – ISBN 978–966–617–179–8

 27. Корницька, Л. А. Художнє проектування одягу : навч. прогр. : автор. курс для студ. спец. "Проф. навчання" за профілем "Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів" / Л. А. Корницька; [рец.: І. М. Баннова, В. О. Радкевич, О. Г. Кустова] ; Мін–во освіти і науки України, Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Хмельниц. нац. ун–т. – Хмельницький : [б. в.], 2008. – 102 с. – Бібліогр.: с. 100–102. – Авт. зазнач. на обкл. та на звороті тит. арк.

 28. Кравець, Володимир Петрович. Статева соціалізація дітей і підлітків: закономірності та ґендерні особливості : монографія / В. П. Кравець. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 476 с. – Бібліогр.: с. 466–474. – ISBN 966–7425–74–6

 29. Куклін, Олег Володимирович. Економічні аспекти вищої освіти / О. В. Куклін ; [рец.: В. П. Андрущенко, В. Бобров, Ю. Ніколенко] ; Мін–во освіти і науки України, Ін–т вищ. освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2008. – 331 с. – Бібліогр.: с. 208–331. – ISBN 978–966–316–212–6

 30. Ліщинська, Олена. Культова психічна залежність особистості : практ. керівництво для психологів / Олена Ліщинська ; [чл. ред. ради: Т. Гончаренко, Т. Шаповал, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 110, [1] с. – (Б–ка "Шк. світу" : Засн. у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 109–111. – ISBN 978–966–451–000–1 (б–ка "Шк. світу"). – ISBN 978–966–451–026–1

 31. Литвиненко, Світлана Анатоліївна. Основи соціально–педагогічної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. А. Литвиненко ; Півден. Наук. центр АПН України. – [Одеса] : ПНЦ АПН України, 2007. – 187 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 966–8835–40–9

 32. Мартиненко, Світлана Миколаївна. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика : монографія / С. М. Мартиненко ; [наук. ред. О. Я. Савченко ; рец.: Н. М. Бібік , М. П. Лещенко, О. В. Безпалько] ; Київ. міськ. пед. ун–т ім. Бориса Грінченка. – Київ : [б. в.], 2008. – 434 с. – Бібліогр.: с. 348–383. – ISBN 978–966–7548–44–5

 33. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу. Ч. 1 / [упоряд.: Курочка Н. М., Омельяненко Н. В.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 247 с. – (Сер. "Нормативно–правове забезпечення"). – ISBN 978–966–634–367–6. – ISBN 978–966–634–368–3 (Частина 1)

 34. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу. Ч. 2 / [упоряд.: Курочка Н. М., Омельяненко Н. В.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 213 с. – (Сер. "Нормативно–правове забезпечення"). – ISBN 978–966–634–367–6. – ISBN 978–966–634–369–0 (Частина 2)

 35. Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського / [Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського] ; [За ред. А. М. Богуш, О. Я. Чебикіна ; уклад. Т. І. Койчева]. – Одеса : Друкарський дім : Фаворит, 2007. – 256 с. – ISBN 978–966–389–107–1

 36. Науково–методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.–практ. конф. до 70–річчя навч. закл. та 10–річчя гімназії / Ін–т педагогіки АПН України, Лаб. пед. інновацій, Ін–т проблем виховання АПН України, Лаб. труд. виховання і профорієнтації, Упр. освіти Печер. райдержадмін. в м. Києві , Гімназія "Консул" (№ 86 ; Київ) ; [редкол.: Федоренко О. А., Батечко О. В., Єрмаков І. Г. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 302 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 37. Національна ідея в становленні громадянина–патріота України : програм.–вихов. контекст / [авт.: І. Д. Бех, К. І. Чорна ; рец.: Г. А. Назаренко, В. М. Мельниченко] ; АПН України, Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 40 с. – Бібліогр.: с. 38. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

 38. Нові технології навчання: психологічні проблеми : наук.–практ. конф., Київ, 15–16 трав. 2007 р. : тези доп. / АПН України, Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [організац. ком. конф.: Максименко С. Д. (голова), Смульсон М. Л., Чепелєва Н. В. та ін.; за ред. С. Д. Максименко, М. Л. Смульсон]. – Житомир : Вид–во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – 120 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966–8456–90–1

 39. Оржеховська, Валентина Михайлівна. Духовність і здоров'я : [навч. посіб.] / В. М. Оржеховська ; АПН України, Ін–т проблем виховання АПН України. – [Вид. 2–ге, допов.]. – Черкаси : [б. в.], 2007. – 216 с. – Бібліогр.: с. 210–213. – ISBN 978–966–493–031–1

 40. Оржеховська, Валентина Михайлівна. Превентивна педагогіка : навч. посіб. / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко ; АПН України, Ін–т проблем виховання АПН України. – Черкаси : [б. в.], 2007. – 282 с. – Бібліогр.: с. 226–230. – ISBN 978–966–2980–84–4

 41. Оржеховська, Валентина Михайлівна. Учнівське самоврядування: пошук ефективних моделей і технологій : [навч. посіб.] / В. М. Оржеховська, Г. Г. Ковганич ; Ін–т проблем виховання АПН України. – [Б. м.] : [Б. в.], 2007. – 234 с. – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978–966–493–015–1

 42. Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України : програма / [авт. кол. проекту : Зінченко С. В., Бабич В. М., Виноградова та ін. ; кер. проекту та авт. концепт. засад І. Д. Бех ; наук. консультанти : Байбара Т. М., Журба К. О., Киричок В. А., Оржеховська В. М.] ; Мін–во освіти і науки України, АПН України, Ін–т інновац. технологій і змісту освіти. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, [2008]. – 79 с. – Бібліогр.: с. 74–77. – ISBN 978–966–10–0186–1

 43. Особистісно орієнтований потенціал педагогіки В. О. Сухомлинського : зб. матеріалів міжвуз. наук.–практ. конф. (30 верес.–1 жовт. 2008 р.) / Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. Івана Огієнка ; [ред. рада: Н. П. Дічек, Н. В. Кічук, Е. І. Федорчук ; редкол.: О. В. Аніщенко та ін.]. – Кам'янець–Подільський : [б. в.], 2008. – 275 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–2124–30–9

 44. Педагогічна майстерність в освітньо–виховних системах: теорія і практика : прогр. Звіт. наук. конф. Ін–ту пед. освіти і освіти дорослих АПН України за 2007 р., 2–3 квіт. 2008 р. / АПН України, Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [організац. ком.: Зязюн І. А. (голова), Ничкало Н. Г. (заст. голови) ; чл. організац. ком.: Авшенюк Н. М., Гончаренко С. У., Лапаєнко С. В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 45 с.

 45. Поніманська, Тамара. Виховання людяності : (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі") : [метод. посіб.] / Тамара Поніманська, Ольга Козлюк, Галина Марчук. – Київ : Міленіум, 2008. – 136 с. – ISBN 978–966–8063–69–5

 46. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно–технічної еліти : зб. наук. пр. Вип. 17 (21) / Мін–во освіти і науки України, АПН України, Нац. техн. ун–т "ХПІ" ; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського; [редкол.: В. Г. Кремень, Л. Л. Товажнянський, І. А. Зязюн та ін.] . – Харків : НТУ ХПІ, 2008. – 395 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 47. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно–технічної еліти : зб. наук. пр. Вип. 18 (22) / Мін–во освіти і науки України, АПН України, Нац. техн. ун–т "ХПІ" ; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського; [редкол.: В. Г. Кремень, Л. Л. Товажнянський, І. А. Зязюн та ін.; . – Харків : НТУ ХПІ, 2008. – 399 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 48. Професійне самовизначення особистості в системі "людина–техніка": еколого–аграрний напрям : матеріали всеукр. наук.–практ. конф., 24–25 січ. 2008 р. / Мін–во аграр. політики України, Ін–т проф. освіти і освіти дорослих АПН України, Поділ. держ. аграр.–техн. ун–т ; [редкол.: Бахмат Микола Іванович, Побірченко Неоніла Антонівна, Дуганець Віктор Іванович та ін. ; за ред. М. І. Бахмата ; відп. за вип. О. П. Ляска] . – Кам'янець–Подільський : [Сисин О. В.], 2008. – 114, [2] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 49. Професійно–мистецька школа у системі національної освіти : матеріали міжнар. наук.–практ. конф., 1–3 жовт. 2008 р. Мала Білозерка Запорізької обл. / АПН України, Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, О. Г. Верозубов та ін. ; голов. ред. А. Т. Квасецький ; рец.: М. П. Лещенко, Н. Є. Миропольська]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 383 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–8410–41–6

 50. Психологічні та економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій : тези наук.–практ. конф. (22–23 трав. 2008 р., м. Біла Церква) / Лаб. організац. психології, Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів, Укр. Асоц. організацій. психологів та психологів праці, Центр організ. та екон. психології ; за наук. ред.: С. Д. Максименко, Л. М. Карамушки, Н. І. Клокар ; [редкол. С. Д. Максименко та ін. ; рец.: Г. О. Балл, В. А. Семиченко]. – Київ : Науковий світ, 2008. – 136 с. – ISBN 978–966–675–542–4

 51. Пустовіт, Григорій Петрович. Позашкільна освіта і виховання: дидактичні основи методів навчально–виховної роботи : монографія. Кн. 2 / Г. П. Пустовіт, Л. В. Тихенко ; [рец.: В. В. Вербицький, М. І. Сметанський, М. В. Соловей]. – Суми : Університетська книга, 2008. – 271 с. – Бібліогр.: с. 267–271. – ISBN 978–966–680–417–7

 52. Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в системі роботи Сумського територіального відділення МАН України : метод. посіб. / [упоряд.: Тихенко Любов Володимирівна, Бондар Любов Миколаївна, Перепелиця Ніна Володимирівна, Сидоренко Наталія Юріївна та ін. ; під заг. ред. Л. В. Тихенко ; рец.: І. А. Медведєв, І. В. Удовиченко]. – Суми : Університетська книга, 2008. – 274 с. – Бібліогр.: с. 268–271. – ISBN 978–966–680–389–7

 53. Русский язык : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. П. Голобородько, Л. В. Вознюк, Н. М. Вениг и др. – Харьков : Основа, 2008. – 223 с. – ISBN 978–966–333–806–4

 54. Сергеєва, Лариса Миколаївна. Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів : навч.–метод. посіб. / Л. М. Сергеєва, Г. Г. Русанов, І. В. Ілько ; [за ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Сергеєвої ; рец.: Т. М. Десятов, Л. П. Пуховська] ; АПН України, Ун–т менедж. освіти АПН України, Україн.–канад. проект "Децентралізація упр. проф. навчанням в Україні". – Київ : [б. в.], 2008. – 96 с. – Бібліогр.: с. 52–56. – Авт. зазнач. на обкл., на звороті тит. арк. та на 3–й с. обкл.

 55. Сергеєва, Лариса Миколаївна. Практикум з педагогічної майстерності : навч.–метод. посіб. / Л. М. Сергеєва, А. О . Молчанова , О. В. Пащенко та ін. ; Центр. ін–т післядиплом. пед. освіти АПН України, Україн.–канад. проект "Децентралізація упр. проф. навчанням в Україні". – Київ : [б. в.], 2008. – 184 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–96822–7–7

 56. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу : [монографія] / Світлана Сисоєва ; АПН України, Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 323 с. – Бібліогр.: с. 312–323. – ISBN 966–2954–47–3

 57. Словник основних термінів і понять з превентивного виховання / АПН України, Ін–т проблем виховання АПН України ; [уклад.: В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, Л. І. Габора та ін. ; під заг. ред. Оржеховської В. М.]. – Тернопіль : Терно–граф, 2007. – 197 с. – ISBN 978–966–457–032–6

 58. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / Мін–во освіти і науки України, Ін–т проблем виховання АПН України, Н.–д. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. пед. ун–ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої ; [кол. авт.: Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В. та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 335 с. – Бібліогр. у підряд. зносках. – ISBN 978–966–364–577–3

 59. Створення ресурсних центрів : посіб. для батьків дітей з особливими освіт. потребами / Всеукр. фонд "Крок за кроком" ; [за ред.: В. В. Засенко, Н. З. Софій]. – Київ : ВФ "Крок за кроком" : Придатченко П. М., 2007. – 215 с. – ISBN 966–8217–40–3

 60. Столітенко, Є. В. Планування навчальної роботи з фізичної культури в 5–7 класах : [навч. посіб.] / Є. В. Столітенко ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 160 с.

 61. Тархан, Лєнуза Запаївна. Дидактическая компетентность инженера–педагога: теоретические и методические аспекты : монография / Л. З. Тархан ; [рец.: В. К. Сидоренко, Н. Л. Рябчиков, Л. Б. Лукьянова ; науч. ред. С. У. Гончаренко]. – Киев ; Симферополь : [Крымучпедгиз], 2008. – 422 с. – Бібліогр.: с. 360–471. – ISBN 978–966–354–210–2

 62. Теорія і практика професійно–технічної освіти в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : тези звіт. наук.–практ. конф., 23–24 квіт. 2008 р. [Ч. 1] / Мін–во освіти і науки України, Ін–т проф.–техн. освіти АПН України ; [редкол.: Кудикіна Н. В., Кулик Є. В., Лозовецька В. Т. та ін. ; за заг. ред. В. О. Радкевич]. – Київ : [б. в.], 2008. – 138 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 63. Теорія і практика професійно–технічної освіти в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : тези звіт. наук.–практ. конф., 23–24 квіт. 2008 р. [Ч. 2] / Мін–во освіти і науки України, Ін–т проф.–техн. освіти АПН України ; [редкол.: Кудикіна Н. В., Кулик Є. В., Лозовецька В. Т. та ін. ; під заг. ред. В. О. Радкевич]. – Київ : [б. в.], 2008. – 118 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 64. Технології життєвого успіху : практ. зорієнт. посіб. / Мін–во освіти і науки України, Гімназія "Консул" (№ 86 ; Київ) ; [редкол.: І. Г. Єрмаков, О. А. Федоренко, Д. О. Пузіков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – 663 с. – ISBN 978–966–361–213–3

 65. Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально–економічних змін : навч. посіб. / Лаб. організац. психології, Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [авт.: Карамушка Л. М., Клокар Н. І., Філь О. А. та ін. ; за наук. ред. Л. М. Карамушки ; рец.: Г. О. Балл, В. А. Семиченко]. – Київ : Науковий світ, 2008. – 99 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–675–541–7

 66. Трифонова, Олена Трифонова. Виховання звукової культури мовлення дітей середнього дошкільного віку : монографія / Олена Трифонова ; Півден. Наук. центр АПН України. – Одеса : [б. в.], 2008. – 207 с. – Бібліогр.: с. 157–173. – ISBN 978–966–8835–52–0

 67. Українська мова. 8 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. із навчанням угор. мовою / [авт. кол.: А. М. Галас, О. І. Добушовська, В. М. Скаканді та ін.]. – Львів : Світ, 2008. – 143 с. – ISBN 978–966–603–559–5

 68. Хоружа, Людмила Леонідівна. Педагогічна деонтологія : навч.–метод. посіб. / Л. Л. Хоружа ; [рец.: М. Б. Євтух, Л. М. Ващенко] ; Київ. міськ. пед. ун–т ім. Бориса Грінченка. – Київ : [б. в.], 2008. – 96 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–7548–46–9

 69. Хращевська, Олена Олегівна. Художньо–естетичне ставлення молодших школярів до довкілля: педагогічні засади формування : навч.–метод. посіб. / О. О. Хращевська ; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун–т. – Ізмаїл : [б. в.], 2006. – 213 с. – Бібліогр.: с. 204–208. – ISBN 978–966–8127–69–4

 70. Шакотько, Віктор Васильович. Методика використання ІКТ у початковій школі : навч.–метод. посіб. / В. В. Шакотько ; [ред. рада: голова ради – Биков В. Ю.; чл. ред. ради: Бурда М. І., Бутник В. Г., Гуржій А. М. та ін.] ; Акад. наук вищ. шк. України, Ін–т інформ. технологій і засобів навчання АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 127 с. – (Б–ка вчителя інформатики ; Кн. 1). – Бібліогр.: с. 119–125. – ISBN 978–966–2952–04–9

 71. Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы / [сост., предисл., послесл., коммент. О. В. Сухомлинской ]. – [б. г.] : Акта, [2008]. – 430[1], с. – ISBN 978–966–8917–13–5

 72. Як стати майстерним педагогом : навч.–метод. посіб. / [авт.: Ковальчук Василь Іванович, Сергеєва Лариса Миколаївна, Ілько Ігор Васильович та ін. ; за заг. ред. Л. І. Даниленко ; авт. передм. В. В. Олійник] ; Центр. ін–т післядиплом. пед. освіти АПН України, Україн.–канад. проект "Децентралізація упр. проф. навчанням в Україні". – Київ : [б. в.], 2007. – 184 с. – Бібліогр.: с. 142. – ISBN 978–966–96822–0–1

Дисертації

 1. Горіна, Олена Михайлівна. Диференційований підхід до вивчення фундаментальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх інженерів–будівельників : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Горіна Олена Михайлівна ; наук. кер. Сікорський П. І. ; Львів. наук.–практ. центр проф.–техн. освіти АПН України. – Львів : [б. в.], 2008. – 319 с. – Бібліогр.: с. 298–319

 2. Дятлова, Олена Миколаївна. Інтегративний підхід до навчання суспільствознавства в загальноосвітніх школах України (20–ті – 30–ті рр. XX століття) : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Дятлова Олена Миколаївна ; наук. кер. Пометун О. І. ; Луган. нац. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2008. – 221 с. – Бібліогр.: с. 199–221

 3. Калініченко, Надія Андріївна. Трудова підготовка учнів сільської школи в центральному регіоні України (друга половина XX століття) : дис. ... д–ра пед. наук: 13.00.01 / Калініченко Надія Андріївна ; наук. консультант Мадзігон В. М. ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 526 с. – Бібліогр.: с. 453–526

 4. Каніболоцька, Ольга Анатоліївна. Комплексний підхід до аналізу художніх творів у процесі вивчення зарубіжної літератури в старшій школі : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Каніболоцька Ольга Анатоліївна ; наук. кер. ПахомоваТ. О. ; Запоріз. нац. ун–т. – Запоріжжя : [б. в.], 2008. – 218, [5] с. – Бібліогр.: с. 186–218

 5. Ковальчук, Геннадій Петрович. Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині XX століття : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ковальчук Геннадій Петрович ; наук. кер. Гурський В. А. ; Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець–Подільський : [б. в.], 2008. – 220 с. – Бібліогр.: с. 188–220

 6. Костін, Ян Анатолійович. Дидактичні умови взаємодії учителя і учнів засобами інноваційного програмово–методичного забезпечення : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Костін Ян Анатолійович ; наук. кер. А. В. Фурман ; Терноп. нац. екон. ун–т. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 257 с. – Бібліогр.: с. 235–257

 7. Маньгора, Володимир Васильович. Методика формування знань про державу в учнів основної школи на уроках історії та правознавства : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Маньгора Володимир Васильович ; наук. кер. Ладиченко Т. В. ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – 219 с. – Бібліогр.: с. 198–219

 8. Склярова, Ірина Олександрівна. Педагогічне керівництво навчально–пізнавальною діяльністю старшокласників загальноосвітньої школи у процесі вивчення фізико–математичних предметів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Склярова Ірина Олександрівна ; наук. кер. Павлютенков Є. М. ; Запоріз. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти. – Запоріжжя : [б. в.], 2008. – 223 с. – Бібліогр.: с. 201–223

 9. Шевченко, Світлана Миколаївна. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892–1952) : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Шевченко Світлана Миколаївна ; наук. кер. Ярмаченко М. Д. ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 273 с. – Бібліогр.: с. 250–273

Автореферати дисертацій

 1. Біліченко, Павло Геннадійович. Просвітницька діяльність українських меценатів родини Терещенків (друга половина XIX – поч. XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Біліченко Павло Геннадійович; [наук. кер. Ворожбіт Вікторія Вікторівна] ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2008. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 2. Борейко, Наталя Юріївна. Педагогічні умови професійно–прикладної фізичної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Борейко Наталя Юріївна; [наук. кер. Дмитренко Тамара Олександрівна] ; Укр. інж.–пед. акад. . – Луганськ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17

 3. Бурман, Людмила Володимирівна. Педагогічні умови формування діалогічних умінь у студентів вищих навчальних педагогічних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Бурман Людмила Володимирівна; [наук. кер. Кондрашова Лідія Валентинівна] ; Криворіз. держ. пед. ун–т. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 4. Вавілова, Ірина Володимирівна. Дитяча література як засіб формування особистості дитини (друга половина XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Вавілова Ірина Володимирівна; [наук. кер. Відченко Алла Гаврилівна] ; Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2008. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17–19

 5. Гордійчук, Оксана Євгенівна. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Гордійчук Оксана Євгенівна; [наук. кер. Руснак Іван Степанович] ; Чернів. нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17

 6. Джелілова, Лілія Рефіківна. Психологічні особливості розвитку професійного мислення у майбутніх вчителів початкової школи : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Джелілова Лілія Рефіківна; [наук. кер. Побірченко Неонілла Антонівна] ; Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Одеса : [б. в.], 2008. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 7. Дзвінчук, Дмитро Іванович. Сучасні тенденції розвитку та управління освітою : дис. ... д–ра філос. наук: 09.00.10 / Дзвінчук Дмитро Іванович ; наук. консультант Андрущенко В. П. ; Ін–т вищ. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 385 с. – Бібліогр.: с. 348–385

 8. Дунаєва, Оксана Миколаївна. Формування педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Дунаєва Оксана Миколаївна; [наук. кер. Семенова Алла Василівна] ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Вінниця : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 9. Зимівець, Наталія Володимирівна. Соціально–педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров'я в учнівської молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Зимівець Наталія Володимирівна; [наук. кер. Лактіонова Галина Михайлівна] ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Луганськ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 10. Іваненко, Руслана Валеріївна. Організаційно–педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Іваненко Руслана Валеріївна; [наук. кер. Цехмістер Ярослав Владимирович] ; Ін–т пед. освіти та освіти дорослих АПН України. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 11. Імбер, Вікторія Іванівна. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Імбер Вікторія Іванівна; [наук. кер. Гуревич Роман Семенович] ; Вінниц. держ. пед. ун–т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 12. Квятковський, Дмитро Олегович. Соціально–гуманістичні ідеали української молоді в трансформаційному суспільстві (соціально–філософський аспект) : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Квятковський Дмитро Олегович; [наук. кер. Блохіна Лілія Леонідівна] ; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса : [б. в.], 2008. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12–13

 13. Ковальчук, Любов Олександрівна. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Ковальчук Любов Олександрівна; [наук. кер. Кравець Володимир Петрович] ; Терноп. нац. пед. ун–т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 14. Ковшар, Олена Вікторівна. Формування відповідального ставлення молодших школярів до навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Ковшар Олена Вікторівна; [наук. кер. Буряк Володимир Костянтинович] ; Криворіз. держ. пед. ун–т. – Кривий Ріг : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 15. Короткова, Юлія Михайлівна. Професійна підготовка вчителя початкових класів у сучасній Греції : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Короткова Юлія Михайлівна; [наук. кер. Наумов Борис Миколайович] ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 16. Кошелєва, Вікторія Сергіївна. Методика формування проектувальних умінь у майбутніх інженерів–педагогів економічного профілю засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кошелева Вікторія Сергіївна; [наук. кер. Штефан Людмила Володимирівна] ; Укр. інж.–пед. акад. . – Харків : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 17. Кошечкіна, Тетяна Миколаївна. Проблема взаємозв'язку навчання й виховання у творчій спадщині вчених Слобідської України (друга половина XIX – початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кошечкіна Тетяна Миколаївна; [наук. кер. Золотухіна Світлана Трохимівна] ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2008. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 18. Левандовська, Ірина Зіновіївна. Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об'єднань на західноукраїнських землях (20–30–і рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Левандовська Ірина Зіновіївна; [наук. кер. Левандовська Віра Аркадіївна] ; Терноп. нац. пед. ун–т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 19. Левчук, Олена Володимирівна. Інтеграція природничо–математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Левчук Олена Володимирівна; [наук. кер. Гуревич Роман Семенович] ; Вінниц. держ. пед. ун–т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 20. Лисенко, Людмила Олександрівна. Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в розвинутих країнах Заходу (кінець XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Лисенко Людмила Олександрівна; [наук. кер. Мельничук Сергій Гаврилович] ; Кировоград. держ. пед. ун–т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : [Б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 21. Лопутько, Олена Анатоліївна. Підготовка викладачів до організації самостійної роботи курсантів у системі методичної роботи навчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лопутько Олена Анатоліївна; [наук. кер. Сотниченко Володимир Миколайович] ; Нац.–наук. ін–т підготовки кадрів громад. безпеки та психолог. служби Київ. нац. ун–ту внутр. справ. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 22. Мазоха, Інна Степанівна. Індивідуально–психологічні особливості агресивності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Мазоха Інна Степанівна ; [наук. кер. Саннікова Ольга Павлівна] ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 23. Мала, Тетяна Василівна. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Мала Тетяна Василівна; [наук. кер. Харченко Сергій Якович] ; Луган. нац. пед. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 24. Матюха, Галина Василівна. Методика формування у старших дошкільників умінь усного спілкування англійською мовою : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Матюха Галина Василівна; [наук. кер. Фунтікова Ольга Олександрівна] ; Мелітоп. держ. пед. ун–т. – Одеса : [б. в.], 2008. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18

 25. Мелікова, Сусанна Омаріївна. Індивідуалізація професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей у вищих педагогічних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Мелікова Сусанна Омаріївна; [наук. кер. Буряк Володимир Костянтинович] ; Криворіз. держ. пед. ун–т. – Кривий Ріг : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 26. Назарко, Ірина Степанівна. Етичне виховання учнів основної школи в процесі вивчення живої природи : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Назарко Ірина Степанівна; [наук. кер. Степанюк Алла Василівна] ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 27. Омельченко, Ольга Владиславівна. Особливості професійно–педагогічної діяльності вчителя початкових класів з організації здоров'язберігаючого навчально–виховного процесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Омельченко Ольга Владиславівна ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 28. Омельченко, Світлана Олександрівна. Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів суспільства в формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... д–ра пед. наук: 13.00.05 / Омельченко Світлана Олександрівна; [наук. консультант Харченко Сергій Якович] ; Луган. нац. пед. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2008. – 44 с. – Бібліогр.: с. 37–41

 29. Осова, Ольга Олексіївна. Організація навчально–пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах освіти на Слобожанщині у другій половині XIX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Осова Ольга Олексіївна ; [наук. кер. Микитюк Олександр Миколайович] ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с.16–18

 30. Підбуцька, Ніна Вікторівна. Педагогічні умови формування конфліктологічної культури майбутнього інженера–машинобудівника : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ніна Вікторівна Підбуцька; [наук. кер. Романовський Олександр Георгійович] ; Нац. техн. ун–т України "КПІ". – Вінниця : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 31. Перетяга, Людмила Євгенівна. Дидактичні умови формування полікультурної компетентності молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Перетяга Людмила Євгенівна; [наук. кер. Гриньова Валентина Миколаївна] ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2008. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 32. Пришляк, Оксана Юріївна. Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Пришляк Оксана Юріївна; [наук. кер. Терещук Григорій Васильович] ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 33. Рядинська, Ірина Анатоліївна. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позаурочної роботи з учнями (друга половина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Рядинська Ірина Анатоліївна; [наук. кер. Попова Людмила Данилівна] ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 34. Салащенко, Ганна Миколаївна. Дидактичні умови організації навчального діалогу "вчитель–учень" у процесі вивчення гуманітарних дисциплін в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Салащенко Ганна Миколаївна; [наук. кер. Кондрашова Лідія Валентинівна] ; Криворіз. держ. пед. ун–т. – Кривий Ріг : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 35. Сеньовська, Надія Леонідівна. Підготовка майбутнього вчителя до професійної саморегуляції в процесі вивчення педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Сеньовська Надія Леонідівна ; [наук. кер. Чайка Володимир Мирославович] ; Терноп. нац. пед. ун–т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 36. Серняк, Оксана Михайлівна. Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного управління колективною навчально–пізнавальною діяльністю учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Серняк Оксана Михайлівна; [наук. кер. Вихрущ Віра Олександрівна] ; Терноп. нац. пед. ун–т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 37. Серьогіна, Ірина Юріївна. Формування учнів основної школи умінь і навичок самоконтролю в процесі навчання (на матеріалі уроків російської мови у 7–х класах) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Серьогіна Ірина Юріївна; [наук. кер. Буряк Володимир Костянтинович] ; Криворіз. держ. пед. ун–т. – Кривий Ріг : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 38. Сипченко, Ольга Миколаївна. Навчально–педагогічна література в системі професійної підготовки вчителя (друга половина XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Сипченко Ольга Миколаївна ; [наук. кер. Панасенко Елліна Анатоліївна] ; Слов'янський державний педагогічний університет. – Полтава : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 39. Спринська, Зоряна Валентинівна. Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Спринська Зоряна Валентинівна; [наук. кер. Скотна Надія Володимирівна] ; Львів. нац. ун–т ім. І. Я. Франка. – Одеса : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 40. Толмачова, Ірина Миколаївна. Формування навчальної дії контролю у молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Толмачова Ірина Миколаївна; [наук. кер. Лозова Валентина Іванівна] ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2008. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18–20

 41. Філіпп'єва, Ольга Анатоліївна. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до валеологічного виховання учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Філіпп'єва Ольга Анатоліївна; [наук. кер. Бутенко Володимир Григорович] ; Миколаїв. держ. ун–т ім. В. О. Сухомлинського. – Кіровоград : [Б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 42. Федорович, Анна Василівна. Підготовка вчителів праці у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Федорович Анна Василівна; [наук. кер. Чепіль Марія Миронівна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун–т ім. Івана Франка. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 43. Хоменко, Світлана Валеріївна. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів–педагогів засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Хоменко Світлана Валеріївна; [наук. кер. Коваленко Олена Едуардівна] ; Укр. інж.–пед. акад. . – Харків : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 44. Цибар, Тетяна Михайлівна. Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Цибар Тетяна Михайлівна; [наук. кер. Чепіль Марія Миронівна] ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 45. Ярощук, Лілія Григорівна. Педагогічні технології навчання предметів гуманітарного циклу учнів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Ярощук Лілія Григорівна; [наук. кер. Прима Раїса Миколаївна] ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Кривий Ріг : [б. в.], 2008. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–19

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка