Освіта. Виховання. Навчання


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНАСторінка3/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

210. Істер, Олександр Семенович. Геометрія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Освіта, 2007. – 158, [1] с. – ISBN 978–966–04–0678–0

211. Бевз, Григорій Петрович. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз. – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 254, [1] с. – ISBN 966–04–0590–1

212. Бевз, Григорий Петрович. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений: [Пер. с укр.] / Г. П. Бевз. – Киев : Освіта, 2006. – 174, [1] с. – ISBN 966–04–0667–3 (рус). – ISBN 966–04–0521–9 (укр)

213. Безуглий, Віталій Вікторович. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : навч. посіб. / В. В. Безуглий. – Київ : Академія, 2007. – 703 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 701–703. – Сер. засновано в 1999 р. – ISBN 978–966–580–242–6

214. Березан, Ольга Веніамінівна. Хімія. Тести для школярів і вступників у ВНЗ / Ольга Березан. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 367 с. – ISBN 978–966–07–0826–6

215. Березняк М. В. Розв'язки завдань державної підсумкової атестації з алгебри. 9 клас : (з чернетками й оформленням відповідей) / М. В. Березняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 142 с. – Назва на обкл.: Алгебра. Державна підсумкова атестація: розв'язки завдань + чернетки. – ISBN 978–966–07–0777–3

216. Березняк М. В. Розв'язки завдань державної підсумкової атестації з алгебри : 9 кл. / М. В. Березняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 78 с. – ISBN 978–966–07–0746–7

217. Богданович, Михайло Васильович. Математика : підруч. для 1 кл. / М. В. Богданович. – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 127 с. – ISBN 966–04–0492–1

218. Богданович, Михайло Васильович. Математика : підруч. для 3 кл. / М. В. Богданович. – [3–тє вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 158, [2] с. – ISBN 966–04–0502–2

219. Богданович, Михайло Васильович. Математика : учеб. для 3 кл. общеобразоват. учеб. завед. с рус. яз. обуч. / М. В. Богданович. – Київ : Освіта, 2005. – 158, [2] с. – ISBN 966–04–0532–4

220. Бутрин, Леся. Рослинна орфографія. 5 клас : картки з укр. мови / Леся Бутрин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 24 с

221. Вихор, Світлана Теодозіївна. Самостійні та контрольні роботи з алгебри : 7 кл. / Світлана Вихор. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 111 с. – ISBN 978–966–07–1008–5

222. Вихор, Світлана Теодозіївна. Самостійні та контрольні роботи з математики : 6 кл. / Світлана Вихор. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 127 с. – ISBN 978–966–07–0891–4

223. Возняк, Григорій Михайлович. Алгебра : тестові завдання : 7 кл. / Григорій Возняк, Ольга Возняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 60 с. – Назва на обкл.: Тестові завдання з алгебри. – ISBN 978–966–07–0872–3

224. Возняк, Григорій Михайлович. Математика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. М. Возняк, Г. М. Литвиненко. – Київ : Освіта, 2005. – 238, [1] с. – ISBN 966–04–0305–4

225. Возняк, Григорій Михайлович. Математика : тестові завдання : 6 кл. / Григорій Возняк, Ольга Возняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 95, [1] с. – Назва на обкл.: Тестові завдання з математики; авт. на обкл.: Григорій Возняк, Галина Гап'юк. – ISBN 978–966–07–0797–9

226. Возняк, Григорій Михайлович. Тестові завдання з математики : 5 кл. / Григорій Возняк, Галина Гап'юк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 95, [1] с. – ISBN 078–966–07–0963–8

227. Гап'юк, Галина Володимирівна. Вчимося розв'язувати завдання державної підсумкової атестації з алгебри : 9 кл. / Г. В. Гап'юк, М. В. Підручна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 95 с. – ISBN 978–966–07–0776–4

228. Гап'юк, Галина Володимирівна. Вчимося розв'язувати задачі з алгебри : 7 кл. / Галина Гап'юк, Сергій Мартинюк, Олег Чиж. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 319 с. – ISBN 978–966–07–1046–7

229. Генденштейн, Лев Елевич. Геометрія : проб. підруч. для 7 кл. / Лев Генденштейн, Олександр Роганін, Анатолій Капіносов ; за ред. Галини Янченко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 223 с. – ISBN 978–966–07–0918–8

230. Гончаренко, Семен Устимович. Фізика : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. шк. / С. У. Гончаренко. – Київ : Освіта, 2005. – 318, [1] с. – ISBN 966–04–0435–2

231. Гончаренко, Семен Устимович. Фізика : підруч. для 9 к. загальноосвіт. шк. / С. У. Гончаренко. – Київ : Освіта, 2005. – 319, [1] с. – ISBN 966–04–0434–4

232. Гончаренко, Семен Устимович. Физика : учеб. для 11 кл. сред. общеобразоват. шк.: Пер. с укр. / С. У. Гончаренко. – Київ : Освіта, 2006. – 320 с. – ISBN 966–04–0436–0 (рус)

233. Гребняк, Николай Петрович. Валеологические основы летнего оздоровления детей : монографія / Н. П. Гребняк. – Донецк : Норд–Пресс, 2006. – 281 с. – Библиогр.: с. 274–275. – Авт. зазначено на обкл. – ISBN 966–380–094–1

234. Грисенко, Марина Віталіївна. Математика для економістів : методи й моделі, приклади й задачі : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Грисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 718, [1] с. – Бібліогр.: с. 709. – ISBN 978–966–06–0436–0

235. Загальна методика навчання біології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Авт.: І. В. Мороз [та ін.] ; за ред. І. В. Мороза. – Київ : Либідь, 2006. – 589, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–06–0421–1

236. Залеський, Іван Іванович. Екологія людини : підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. – Київ : Академія, 2005. – 287 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 267–270. – Сер. засновано в 1999 р. – ISBN 966–580–201–1

237. Клатт, Рихард. Живите долго и с наслаждением : медицинское ноу–хау для немедиков / Рихард Клатт. – 2–е изд., доп. и перераб. – Київ : Либідь, 2007. – 335 с. – ISBN 978–966–06–0471–1

238. Клименко, Микола Олександрович. Моніторинг довкілля : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. – Київ : Академія, 2006. – 359 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 340–342. – Сер. засновано в 1999 р. – ISBN 966–580–205–4

239. Кожушко, Леонід Федорович. Екологічний менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 430 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 425–430. – Сер. засновано в 1999 р. – ISBN 978–966–580–235–8

240. Кондратьєва, Лариса Іванівна. Збірник контрольних і самостійних робіт з алгебри для поточного оцінювання і тематичного контролю навчальних досягнень учнів : 7 кл. / Лариса Кондратьєва, Ольга Тепцова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 144 с. – ISBN 978–966–07–0833–4

241. Кордуба, Надія. Квіткова абетка : наоч. посіб. для почат. кл. / Надія Кордуба, Мирослава Стрихар. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 32 с. – ISBN 966–07–0598–0

242. Корчевська, Ольга Петрівна. Тести для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів з математики : 3 кл. / Ольга Корчевська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 63, [1] с. – ISBN 978–966–07–0647–7

243. Коцун, Лариса Олександрівна. Ботаніка : робоча навч. прогр. для студ. 1 курсу біолог. ф–ту (напрям підготовки 6.090103 "Лісове і садово–паркове госп–во") / Л. О. Коцун ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 26, [1] с. – Бібліогр.: с. 25–26

244. Кравчук, Василий Ростиславович. Алгебра и начала анализа : учеб. для 10 кл. / Василий Кравчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 319 с. – ISBN 978–966–07–0894–5

245. Кравчук, Василий Ростиславович. Алгебра : учеб. для 9 кл. / Василий Кравчук, Мария Пидручная, Галина Янченко ; под ред. Зинаиды Слепкань. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 255 с. – ISBN 978–966–07–0857–0

246. Кравчук, Василь Ростиславович. Алгебра : підруч. для 8 кл. / Василь Кравчук, Марія Підручна, Галина Янченко ; за ред. Зінаїди Слєпкань. – вид. 3–тє , переробл. та допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 231 с. – ISBN 978–966–07–0858–7

247. Кравчук, Василь Ростиславович. Алгебра : підруч. для 9 кл. / Василь Кравчук, Марія Підручна, Галина Янченко ; за ред. Зінаїди Слєпкань. – вид. 3–тє , переробл. та допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 255 с. – ISBN 978–966–07–0793–1

248. Кравчук, Василь Ростиславович. Алгебра : учеб. для 7 кл. / Василий Кравчук, Галина Янченко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 223 с. – ISBN 978–966–07–0897–6

249. Лук'янова, Валентина В'ячеславівна. Економічний ризик : навч. посіб. / В. В. Лук'янова, Т. В. Головач. – Київ : Академвидав, 2007. – 462 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 461–462. – Сер. засновано в 1999 р. – ISBN 966–8226–37–2

250. Навчально–польова практика із зоології хребетних : метод. рек. / К. А. Сологор [та ін.] ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 38 с. – Бібліогр.: с. 38

251. Олійник, Лариса Іванівна. Алгебраїчний тренажер (запитання, відповіді, зразки, розв'язання вправ) : 7 кл. / Лариса Олійник, Олеся Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 143 с. – ISBN 978–966–07–0941–6

252. Олійник, Лариса Іванівна. Довідничок–помічничок з математики. 6 клас : навч. посіб. / Лариса Олійник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 112 с. – ISBN 966–07–0672–3

253. Омельковець, Ярослав Адамович. Біологія : тести : 6–11 кл. : посібник / авт.–уклад. Я. А. Омельковець, О. А. Журавльов. – Київ : Академія, 2007. – 399 с. – (Абітурієнту). – ISBN 978–966–580–236–5

254. Попель, Павло Петрович. Хімія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : Академія, 2005. – 229, [1] с. – ISBN 966–580–193–7 Попель, Павло Петрович. Хімія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 229, [1] с. – ISBN 966–580–193–7

256. Попель, Павло Петрович. Хімія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : Академія, 2007. – 135 с. – ISBN 978–966–580–237–2

257. Попель, Павло Петрович. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, М. С. Слободяник. – Київ : Академія, 2006. – 205, [1] с. – ISBN 966–580–162–7

258. Попель, Павло Петрович. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 199 с. – ISBN 966–580–150–3

259. Попель, Павло Петрович. Химия : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. завед. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Киев : Академия, 2007. – 135 с. – ISBN 978–966–580–238–9

260. Ржевський, Сергій Володимирович. Дослідження операцій : підручник / С. В. Ржевський, В. М. Александрова. – Київ : Академвидав, 2006. – 558 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 543–546. – Сер. засновано в 1999 р. – ISBN 966–8226–33–X

261. Ситник, Степан Павлович. Експерементальні задачі з фізики : 7–9 кл. / Степан Ситник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 63 с. – Бібліогр.: с. 60. – ISBN 978–966–07–0966–9

262. Сучасний навчальний заклад – школа сприяння здоров'ю : матеріали Всеукр. наук.–практ. семінару "Моніторинг якості освіти на регіональному рівні", 19–20 квіт. / Харк. обл. наук.–метод. ін–т безперерв. освіти ; [Л. Д. Покроєва та ін.]. – Харків : ХОНМІБО, 2006. – 148 с. – Бібліогр. у кінці ст.

263. Тимошенко, Надія Миколаївна. Робочий зошит з хімії : 7 кл. / Н. М. Тимошенко, О. М. Кузьменко. – Київ : Академія, 2007. – 60 с. – ISBN 978–966–580–241–9

264. Шаромова, Віра Родіонівна. Українські фізики та астрономи : посібник–довідник / авт.–уклад. Віра Шаромова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 294–299. – Авт. зазначено на обкл. – ISBN 978–966–07–0800–6

265. Янченко, Галина Михайлівна. Алгебра. 7 кл. : кн. для вчителя : метод. вказівки та поради / Галина Янченко, Василь Кравчук, Марія Підручна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 78 с. – ISBN 978–966–07–1002–3

266. Янченко, Галина Михайлівна. Математика. 6 кл. : Книга для вчителя: Методичні вказівки та поради / Галина Янченко, Василь Кравчук, Ольга Янченко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 95 с. – ISBN 9660706162

ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

267. Гарнець, Володимир Миколайович. Конструкційне матеріалознавство : підруч. для учнів проф.–техн. навч. закл. / В. М. Гарнець, В. М. Коваленко. – Київ : Либідь, 2007. – 382, [1] с. – Бібліогр.: с. 380. – ISBN 978–966–06–0477–3

268. Горгут, Галина Петрівна. Хімія з основами біогеохімії. Частина "Хімія" : Метод. вказівки до лаборатор. занять із заг. хімії для студ. хім. ф–ту (спец. "Екологія та охорона навколиш. середовища) / Г. П. Горгут, О. С. Климович ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 31, [1] с. – Бібліогр.: с. 30

269. Кисликов, Валентин Федорович. Будова й експлуатація автомобілів : підруч. для учнів проф.–техн. навч. закл. / В. Ф. Кисликов, В. В. Лущик. – 6–те вид. – Київ : Либідь, 2006. – 398, [1] с. – Бібліогр.: с. 396. – ISBN 966–06–0416–5

270. Современные информационные технологии в управлении и образовании : Шестая науч.–практ. конф. : сб. трудов / Московский гос. ин–т радиотехники, электроники и автоматики (техн. ун–т) ; [редкол. : Корсаков–Богатков В. С. и др.]. – Москва, 2006. – 352 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5–98597–046–9

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

271. Лесь Курбас – Людина театру : матеріали міжнар. наук. конф., 26–27 берез. 2007 р. / Харк. держ. акад. культури, Акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В. М. та ін.]. – Харків : ХДАК, 2007. – 103 с. – ISBN 966–8308–01–8

272. Савченко, Ірина Валентинівна. Українські нотні видання 1917–1923 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / Ірина Савченко ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2007. – 382 с. – (З історії музичної спадщини України). – Бібліогр.: с. 367–380. – ISBN 966–02–4041–4
МОВА. ЛІТЕРАТУРА

273. Єсенін, Сергій Олександрович. Вибране / Сергій Єсенін ; пер. з рос. Володимира Нестеренка. – Донецк : Норд–Пресс, 2006. – 103 с. – ISBN 966–380–115–8

274. Історія української літератури : Кінець XIX – початок XX ст. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. Кн. 2 / [авт.: О. Д. Гнідан [та ін.]] ; за заг. ред. О. Д. Гнідан. – Київ : Либідь, 2006. – 495 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–06–0396–7. – ISBN 966–06–0398–3 (Кн. 2)

275. Англійська мова у спілкуванні : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Н. К. Скляренко (кер.), Н. І. Бичкова, С. В. Гапонова та ін.]. – Київ : Освіта, 2006. – 316, [3] с. – ISBN 966–04–0272–4

276. Білецька , Марія Арсенівна. Рідна мова : підруч. для 2 кл. Ч. 1 / М. А. Білецька , М. С. Вашуленко. – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 279, [1] с. – ISBN 966–04–0394–1

277. Білецька , Марія Арсенівна. Рідна мова : підруч. для 2 кл. Ч. 2 / М. А. Білецька , М. С. Вашуленко. – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 124, [2] с. – ISBN 966–04–0404–2

278. Бандура, Олександра Михайлівна. Українська література : підруч. для 8 кл. / Олександра Бандура, Ніла Волошина. – [7–е вид.]. – Київ : Освіта, 2005. – 415 с. – ISBN 966–04–0439–5

279. Басай, Надія Пилипівна. Добрий день! : робочий зошит до підруч. з нім. мови для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. (4–й рік навч.) / Надія Басай. – Київ : Освіта, 2005. – 142, [1] с. – ISBN 966–04–0584–7

280. Басай, Надія Пилипівна. Німецька мова : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Басай. – [3–тє вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 287, [1] с. – ISBN 966–04–0477–8

мова––10 кл.

281. Басай, Надія Пилипівна. Німецька мова : підруч. для 9 кл загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Басай. – [4–те вид., доопрац.]. – Київ : Освіта, 2006. – 301, [2] с. – ISBN 966–04–0445–Х

282. Басай, Надія Пилипівна. Німецька мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Басай. – [6–е вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 269, [2] с. – ISBN 966–04–0374–7

283. Басай, Надія Пилипівна. Німецька мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Басай. – [3–тє вид., доопрац.]. – Київ : Освіта, 2005. – 301, [2] с. – ISBN 966–04–0445–Х

284. Богуш, Світлана Валеріївна. Культура рідної мови. Модульний курс : навч.–метод. посіб. / С. В. Богуш ; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т. – Кам'янець–Подільський : Аксіома, 2007. – 47 с. – Бібліогр.: с. 45. – ISBN 978–966–496–004–2

285. Вассан Артефакт / Вассан. – Донецк : Норд–Пресс, 2006. – 519, [2] с. – ISBN 966–380–068–7

286. Вашуленко, Микола Самійлович. Буквар : підруч. для 1 кл. / М. С. Вашуленко, Н. Ф. Скрипченко. – [6–те вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 143 с. – ISBN 966–04–0560–Х

287. Вашуленко, Микола Самійлович. Буквар : підруч. для 1 кл. / М. С. Вашуленко, Н. Ф. Скрипченко. – [5–те вид.]. – Київ : Освіта, 2005. – 143 с. – ISBN 966–04–0560–Х

288. Веретенников, Віктор. Запороги. Дикий табун : романи / Віктор Веретенников. – Київ : Академія, 2005. – 566, [1] с. – ISBN 966–580–196–1

289. "Високе світло імені та слова..." : Леся Українка в дослідженнях Олександра Рисака : зб. наук. пр. / Олександр Рисак ; [упоряд.: Н. Сташенко, В. Рисак, О. Рисак–Маланій ; вступ. ст. Н. Сташенко] ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 424, [3] с. : фотогр. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–600–269–6

290. Волинський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк).Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. Вип. 4. Західнопольський діалект у загальноукраїнському та всеслов'янському контекстах / Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Аркушин Г. Л. та ін. ; упоряд. Г. Л. Аркушина]. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 426 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–96–600–301–4

291. Волинський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк).Волинь філологічна: текст і контекст : за. наук. пр. Вип. 2. Творчість Л. Боровиковського в контексті слов'янського романтизму / Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Аркушин Г. Л. та ін. ; упоряд. О. В. Яблонська] . – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 410 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–600–307–5

292. Волинський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк). Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. № 9. Філологічні науки / Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Моклиця М. В. та ін. ; чл. ред. ради: Коцан І. Я. та ін.]. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 177 с. – Бібліогр. у кінці ст.

293. Ворон, Алла Анатоліївна. Українська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. рос. мовою / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. – Київ : Освіта, 2005. – 206, [1] с. – ISBN 966–04–0618–5

294. Галич, Олександр Андрійович. Теорія літератури : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв. – 3–тє вид., стер. – Київ : Либідь, 2006. – 486, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–06–445–9

295. Гороть, Євгенія Іванівна. Лексикологія сучасної англійської мови : курс лекцій / Є. І. Гороть. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 141 с. – Бібліогр.: с. 140–141

296. Гудзик, Ирина Филипповна. Русский язык : учеб. для 3 кл. общеобразоват. учеб. завед. с укр. яз. обучения / И. Ф. Гудзик, В. В. Гурская. – Київ : Освіта, 2006. – 143, [1] с. – ISBN 966–04–0514–6

297. Гундорова, Тамара Іванівна. Невідомий Іван Франко : грані Ізмарагду / Тамара Гундорова. – Київ : Либідь, 2006. – 359 с. : il. – ISBN 966–06–0435–1

298. Давидова, Оксана. Зарубіжна література. 7 клас : демонстраційні картки / Оксана Давидова, Маргарита Більчук, Олена Соколюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 24 с. – (Картинна галерея). – ISBN 978–966–07–0877–8

299. Дзвінкоросся : Творчий дивосвіт юних обдарувань Київщини / [упоряд. Завіщана Л. Г. ; за заг. ред. Клокар Н. І.] ; Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – 107, [1] с

300. Дороз, Вікторія Федорівна. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у школах з російської мовою навчання : монографія / Вікторія Дороз ; [відп. ред. І. П. Гудзик]. – Київ : Аспект–Поліграф, 2006. – 183 с. – . – Бібліогр.: с. 167–182. – ISBN 966–340–1760–2

301. Дроздов, Михаил. Озаренность / Михаил Дроздов. – Донецк : Норд–Пресс, 2006. – 435, [1] с. : фотогр. – ISBN 966–380–075–5

302. Дубова, Ніна Адамівна. Розвиток мовлення : підруч. для 1 кл. шк. для дітей зі зниженим слухом / Н. А. Дубова, В. М. Пупенко. – Київ : Освіта, 2006. – 189, [2] с. – ISBN 966–04–0591–Х

303. Дудик, Петро Семенович. Сучасна українська мова : завдання і вправи : навч. посіб. / П. С. Дудик, В. М. Литовченко. – Київ : Академвидав, 2007. – 263 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 258–263. – ISBN 966–580–225–9

304. Зборовська, Ніла Вікторівна. Код української літератури : проект психоісторії новітньої української літератури / Ніла Зборовська. – Київ : Академвидав, 2006. – 498, [4] с. – (Сер. "Монографія"). – ISBN 966–8226–36–4

305. Колтуцька, Ірина Анатоліївна. Історія польського мовознавства : робоча навч. прогр. курсу / І. А. Колтуцька, Г. Ф. Каращук ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 31, [1] с. – Бібліогр.: с. 29–31

306. Кочерган, Михайло Петрович. Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – Вид. 2–ге. – Київ : Академвидав, 2008. – 367 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 333–335. – Сер. засновано у 1999 р. – ISBN 978–966–580–248–8

307. Кочерган, Михайло Петрович. Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – Вид. 2–ге . – Київ : Академія, 2005. – 367 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 333–335. – Сер. засновано у 1999 р. – ISBN 966–580–194–5

308. Кочерган, Михайло Петрович. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. – Вид. 2–ге, випр. і допов. – Київ : Академія, 2006. – 463 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 405–415. – Сер. засновно у 1999 р. – ISBN 966–850–161–9

309. Кочерган, Михайло Петрович. Основи зіставного мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – Київ : Академія, 2006. – 423 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 387–403. – Сер. засновано у 1999 р. – ISBN 966–580–213–5

310. Кун, Микола Альбертович. Легенди і міфи Давньої Греції / М. А. Кун. – Київ : Академія, 2007. – 446 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Сер. засновано у 1999 р. – ISBN 978–966–580–243–3

311. Літературознавчий словник–довідник / [Ред. рада: Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко]. – Вид. 2–ге, випр., допов. – Київ : Академія, 2007. – 751 с. – (Сер. "Nota bene!"). – Сер. засновано в 1995 р. – ISBN 978–966–580–244–0

312. Міщенко, Олена Іванівна. Українська література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олена Міщенко; За наук. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2005. – 478, [1] с. – ISBN 966–04–0565–0

313. Мацько, Любов Іванівна. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ : Академія, 2007. – 359 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 354–359. – Сер. засновано у 1999 р. – ISBN 978–966–580–230–3

314. Межов, Олександр Григорович. Суб'єктні синтаксеми у структурі простого речення : Монографія / О. Г. Межов ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 181 с. – Бібліогр.: с. 173–178. – ISBN 978–966–600–284–9

315. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів IV–V курсів англо–німецького відділення факультету іноземних мов / уклад.: Гніденко Ж. М., Пасічник Л. Л. ; Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя. – [б. м.] : [б. в.], 2007. – 50 с. – Бібліогр.: с. 48

316. Ніжинський державний педагогічний університет ім. Миколи Гоголя. Література та культура Полісся. Вип. 39. Історія та культура Полісся й України в сучасному науковому сприйманні / Ніжин. держ. пед. ун–т ім. Миколи Гоголя ; [редкол.: Н. М. Арват та ін. ; упоряд. Г. В. Самойленко]. – [б. м.] : [б. в.], 2007. – 167 с. – Бібліогр. у кінці ст.

317. Ніжинський державний педагогічний університет ім. Миколи Гоголя. Література та культура Полісся. Вип. 40. Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок / Ніжин. держ. пед. ун–т ім. Миколи Гоголя ; [редкол.: Н. М. Арват та ін. ; упоряд. Г. В. Самойленко]. – [б. м.] : [б. в.], 2007. – 250 с. – Бібліогр. у кінці ст.

318. Німецька мова = Deutsch : підруч. для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закл., гімназій, ліцеїв, коледжів / . – Київ : Освіта, 2005. – 270, [1] с. – ISBN 966–04–0578–2

319. Півнюк, Надія Олександрівна. Зарубіжна література : підруч. для 5 кл. / Надія Півнюк, Олена Чепурко, Наталя Гребницька. – Київ : Освіта, 2006. – 254, [1] с. – ISBN 966–04–0619–3

320. Пашковская, Наталия Арсениевна. Русский язык : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обуч. (пятый год обуч.) / Н. А. Пашковская, Г. А. Михайловская, С. А. Распопова. – Київ : Освіта, 2005. – 190, [1] с. – ISBN 966–04–0573–1

321. Польсько–український українсько–польський словник. Лексичний мінімум школяра : понад 4000 слів та висловів / [уклад.: Наталія Ткачова]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 221 с. – (Моя кишенькова книжечка). – ISBN 978–966–07–0795–5

322. Рідна мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Пентилюк , І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук; За заг. ред. М. І. Пентилюк. – Київ : Освіта, 2006. – 270, [1] с. – ISBN 966–04–0587–1

323. Рідна мова : підруч. для 7 кл. / Г. Р. Передрій, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф . – [8–ме вид.]. – Київ : Освіта, 2005. – 238, [1] с. – ISBN 966–04–0358–5

324. Рідна мова : підруч. для 9 кл. гімназій, ліцеїв, та шк. з поглибл. вивч. укр. мови / М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 286, [1] с. – ISBN 966–04–0341–0

325. Русский язык : учеб. для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обуч. / Г. А. Михайловская, Н. А. Пашковская, В. А. Корсакокв, Е. В. Барабашова. – Київ : Освіта, 2005. – 239, [1] с. – ISBN 966–04–0463–8

326. Русский язык : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обуч. / Е. П. Голобородько, О. В. Бойко, Г. А. Михайловская, С. В. Филиппова. – [4–е изд., перераб.]. – Київ : Освіта, 2005. – 189, [1] с. – ISBN 966–04–0580–4

327. Савченко, Олександра Яківна. Читанка : підруч. для 2 кл. Ч. 1 / О. Я. Савченко. – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 125, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 966–04–0418–2

328. Савченко, Олександра Яківна. Читанка : підруч. для 2 кл. Ч. 2 / О. Я. Савченко. – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 142, [1] с. – ISBN 966–04–0441–7

329. Савченко, Олександра Яківна. Читанка : підруч. для 3 кл. Ч. 1 / О. Я. Савченко. – Київ : Освіта, 2006. – 141, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 966–04–0515–4

330. Савченко, Олександра Яківна. Читанка : підруч. для 3 кл. Ч. 2 / О. Я. Савченко. – Київ : Освіта, 2006. – 143, [1] с. – ISBN 966–04–0522–7

331. Савченко, Олександра Яківна. Читанка : Підруч. для 4 кл. Ч. 2 / О. Я. Савченко. – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 174, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 966–04–0549–9

332. Сищенко, Юрій Анатолійович. Методичні вказівки для вивчення французької мови / Ю. А. Сищенко ; Нац. ун–т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : [б. в.], 2007. – 59, [1] с

333. Слово Тараса Шевченка в полікультурному середовищі : ІІ Всеукр. наук.–метод. конф. : матеріали конф. 27–28 квіт. 2006 р., Сімферополь / Крим. респ. ін–т післядиплом. пед. освіти. – Сімферополь : НАТА, 2006. – 307 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966–8926–04–8

334. Срібний птах : хрестоматія з укр. літ. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. Ч. 2 / упоряд. Г. Ф. Семенюк , М. П. Ткачук, А. Б. Гуляк. – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 574, [1] с. – ISBN 966–04–0531–6

335. Стадненко, Надія Михайлівна. Читанка : підруч. для 5 кл. допом. шк. / Н. М. Стадненко. – Київ : Освіта, 2006. – 223, [1] с. – ISBN 966–04–701–7

336. Теоретичні засади формування науково–методичного ресурсу для забезпечення системи навчання іноземної мови : анот. бібліогр. покажч. доробку лаб. навчання інозем. мов Інституту педагогіки АПН України (2002–2007 рр.) / АПН України, Держ. наук.–пед. б–ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Донець Л. М. ; наук. ред. Доркену А. М. ; бібліогр. ред. Іванова І. О.]. – Київ : [б. в.], 2007. – 47 с. – (До 15–річчя АПН України)

337. Тихоша, Валентина Іванівна. Рідна мова : підруч. для 10 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглибл. вивч. укр. мови / В. І. Тихоша, М. Я. Плющ, С. О. Караман. – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта, 2006. – 350, [1] с. – ISBN 966–04–0467–0

338. Ткач, Людмила Олександрівна. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ–на початку ХХ століття. Ч. 2. Джерела і соціокультурні чинники розвитку / Людмила Ткач ; Чернів. нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги ХХІ, 2007. – 702 с. – Бібліогр.: с. 525–553. – ISBN 978–966–2147–14–8

339. Українська література : робоча навч. программа та тести оцінювання навч. досягнень випускників навч. закл. системи заг. серед. освіти : на допомогу вступникам до вищ. навч. закл. / [уклад. В. І. Луценко] ; Відкрит. міжнар. ун–т розвитку людини "Україна" ; Від–ня доуніверситет. підготовки. – Київ : [б. в.], 2006. – 70 с

340. Українська мова : робоча навч. программа та тести оцінювання навч. досягнень випускників навч. закл. системи заг. серед. освіти : на допомогу вступникам до вищ. навч. закл. / [уклад. З. О. Гайова] ; Відкрит. міжнар. ун–т розвитку людини "Україна" ; Від–ня доуніверситет. підготовки. – Київ : [б. в.], 2006. – 42 с

341. Ущина, Валентина Антонівна. Вступ до перекладознавства : робоча навч. прогр. курсу / В. А. Ущина ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 12, [1] с. – Бібліогр.: с. 11

342. Цехмістер О. М. Мова – моя Берегиня : конспекти занять навчання укр. мови дітей старш. дошк. віку / О. М. Цехмістер, Н. В. Пономаренко ; Луган. ін–т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : Знання, 2006. – 265 с. – Бібліогр.: с. 263–265

343. Частник, Станіслав Володимирович. Англійська мова для студентів мистецьких спеціальностей = English for Performing Art Students : навч. посіб. / ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2006. – 222,[1] с. – Парал. назва англ. мовою. – ISBN 966–7352–95–1

344. Чередниченко, Олександр Іванович. Про мову і переклад / Олександр Чередниченко. – Київ : Либідь, 2007. – 246, [1] с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978–966–06–0478–0

345. Шуневич, Богдан Іванович. Організація дистанційного навчання іноземних мов в освітніх закладах України : навч. посіб. для студ. старш. курсів спец. 7.030505 "Прикладна лінгвістика" вищ. навч. закл. ІІІ–ІV рівня акредитації / Богдан Шуневич ; Ун–т "Львів. Ставропігіон". – Львів : Ставропігіон, 2006. – 205 с. – Бібліогр.: с. 181–192. – ISBN 978–966–2037–01–2

346. Ющук, Іван Пилипович. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – [6–те вид., зі змінами]. – Київ : Освіта, 2006. – 253, [1] с. – ISBN 966–04–0078–0

ГЕОГРАФІЯ

347. Безуглий, Віталій Вікторович. Географія : тести : 6–10 кл. : посібник / Авт.–уклад.: В. В. Безуглий, Н. М. Дук. – Київ : Академія, 2007. – 447 с. – (Абітурієнту). – ISBN 966–580–227–5

348. Безуглий, Віталій Вікторович. Регіональна економічна і соціальна географія світу : навч. посіб. / В. В. Безуглий, С. В. Козинець. – Вид. 2–ге, допов. і переробл. – Київ : Академ–Прес, 2007. – 687 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 685–687. – Сер. засновано у 1999 р. – ISBN 978–966–580–239–6

ІСТОРІЯ

349. Історія України : навч.–метод. посіб. для нефахов. ф–ів (відповідно до вимог кредитно–модульної системи) / уклад.: Дудка Л. О. та ін. ; Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – 77 с. : мапи. – Бібліогр. у кінці розд.

350. Історик Олена Компан : матеріали до біографії / Я. Ю. Компан. – Київ : Вид. дім Києво–Могилянська академія, 2007. – 529, [3] с. : фотогр. – ISBN 978–966–518–429–4

351. Історичне краєзнавство : метод. розробка для студ. спец. "Історія" та "Музейна справа і охорона пам"яток історії та культури" / [С. Д. Панишко] ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 91,[1] с. – Бібліогр.: с. 79–84

352. Бодак, Ольга Петрівна. Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Ольга Бодак ; [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2007. – 408, [1] с. – ISBN 978–966–02–4262–3

353. Всесвітня історія : зб. навч. прогр. для вищ. навч. закл. / [авт.–упоряд.: Мицик Л. М. та ін.] ; Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – 366 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–7391–63–9

354. Всесвітня історія : тести : 6–11 кл. : посібник / [Авт.–уклад.: Л. М. Мицик, Р. А. Дудка, О. В. Желіба та ін.]; За ред. Л. М. Мицик. – Київ : Академія, 2007. – 367 с. – (Абітурієнту). – ISBN 978–966–580–240–2

355. Гнатенко, Людмила Анатоліївна. Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : кодиколого–орфографіч. дослідж. : палеографіч. альб. / Людмила Гнатенко ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2007. – 264, [1] с. : іл. – ISBN 978–966–02–4261–6

356. Кашеварова, Наталья Григорьевна. Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны : справ.–указ. архив. док. из киевс. собр. / Наталия Кашеварова, Нина Малолетова ; [редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др. ; науч. рук. Любовь Дубровина] ; НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Киев : [б. и.], 2006. – 576, [1] с. – ISBN 966–02–4164–X

357. Крушинський, Вадим Юрійович. Міжнародні відносини та світова політика, 1945 – 1980 : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / В. Ю. Крушинський, В. А. Манжола. – Київ : Либідь, 2007. – 189, [1] с. – Бібліогр.: с. 183–190. – ISBN 978–966–06–0441–1

358. Мицик, Юрій. Чигирин – гетьманська столиця / о. Юрій Мицик ; Нац. ун–т "Києво–Могилян. акад.", Ін–т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України, Канад. ін–т укр. студій при Альбертському ун–ті в Едмонтоні. – Київ : Вид. дім Києво–Могилянська академія, 2007. – 341 с. : фотогр. – ISBN 978–966–518–289–4

359. Моргун, Федір Трохимович. Хто і де зірвав бліцкриг? / Федір Моргун. – Вид. третє, допов. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 128, [2] с. : фотогр. – ISBN 966–7891–29–1

360. Рибак І. В. Новітня історія Росії радянської доби (1917–1991 рр.) : навч. посіб. / І. В. Рибак ; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т. – Кам'янець–Подільський : Абетка, 2007. – 287 с. – ISBN 966–682–307–1

361. Рубель, Вадим Анатолійович. Нова історія Азії та Африки : постсередньовічний Схід (XVIII – друга половина XIX ст.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Рубель. – Київ : Либідь, 2007. – 558 с. – Бібліогр.: с. 540–558. – ISBN 978–966–06–0459–9ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

362. Літературознавча енциклопедія. Т. 1. А (аба)–Л (лямент) / авт.–уклад. Ю. І. Ковалів; [кер. видавн. проекту В. І. Теремко]. – Київ : Академія, 2007. – 607 с. – (Сер. "Енциклопедія ерудита"). – Сер. засновано у 2001 р. – ISBN 978–966–580–232–7. – ISBN 978–966–580–233–4 (т.1)363. Літературознавча енциклопедія. Т. 2. М (Маадай–Кара) – Я (я–форма) / авт.–уклад. Ю. І. Ковалів ; кер. видавн. проекту В. І. Теремко. – Київ : Академія, 2007. – 622 с. – (Сер. "Енциклопедія ерудита"). – Сер. засновано у 2001 р. – ISBN 978–966–580–232–7. – ISBN 978–966–580–234–1 (Т. 2)

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка