Освіта. Виховання. Навчання paradygmaty oswiatowe IСкачати 393.45 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір393.45 Kb.
  1   2   3
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Paradygmaty oswiatowe i edukacja nauczycieli / red. W. Kremien, T. Lewowicki, S. Sysojewa. – Warszawa : Wyzsza Szkola Pedagogiczna ZNP ; Krakow : Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2010. – 374 s. – ISBN 978–83–87301–16–3

 2. Амонашвили, Шалва Александрович. Рыцарь гуманной педагогики : Ларец чести и служения / Шалва Амонашвили ; [упоряд. С. О. Чикаренко]. – Днепропетровск : [б. и.], 2009. – 106, [1] с. – ISBN 978–966–7506–08–7

 3. Біла, Ольга Григорівна. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. для самост. вивч. дисциплін студ. магістратури / Біла О. Г. ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид–во Львів. комерц. акад., 2009. – 95 с. – Бібліогр.: с. 40–43. – ISBN 978–966–1537–31–5

 4. Винниченко, Ігор. Німці в історії Київського університету (ХІХ–половина ХХ ст.) = Deutsche in der Geschichte der Kyjiwer Universitet (19. Jhd. bis zur ersten Halfte des 20. Jhd.) / Винниченко Ігор, Винниченко Родіон. – Київ : Геопринт, 2009. – 420 с. : фотогр. – ISBN 978–966–7863–77–7

 5. Вища освіта і Болонський процес : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / М. Ф. Дмитриченко, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська, В. Д. Данчук ; Мін–во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун–т. – Київ : Знання України, 2006. – 439 с. – Бібліогр.: с. 428–439. – ISBN 966–316–113–2

 6. Вознюк, Олександр Васильович. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід : [монографія] / О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун–т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 683 с. – Бібліогр.: с. 612–683. – ISBN 978–966–485–054–1

 7. Вступ до інклюзивної освіти [Электронный ресурс] : навч. курс. – Електрон. дані. – [Київ] : [б. в.], [2010]. – 1 ел. опт. диск (CD–ROM). – Назва з етикетки диска

 8. Густосологія: зібрання творів в 10 т. Т. 1. Естетичні смаки: їх витоки і формування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Калашник ; Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Харків : Колегіум, 2009. – 226, [1] с. – Бібліогр.: с. 170–174. – ISBN 978–966–8604–48–5

 9. Густосологія: зібрання творів в 10 т. Т. 10. Соціалізація особистості засобами естетичного виховання та фізичної культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Калашник, В. В. Феуєрман ; [за заг. ред. Н. Г. Калашник] ; Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Харків : Колегіум, 2009. – 266, [1] с. – Бібліогр.: с. 244–261. – ISBN 978–966–8604–54–6

 10. Густосологія: зібрання творів в 10 т. Т. 2. Эстетические вкусы: их истоки и формирование : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Калашник ; Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Харків : Колегіум, 2009. – 250, [1] с. – ISBN 978–966–8604–47–8

 11. Густосологія: зібрання творів в 10 т. Т. 3. Теорія і практика формування естетичних смаків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Калашник ; Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Харків : Колегіум, 2009. – 294, [1] с. – Бібліогр.: с. 169–177. – ISBN 978–966–8604–49–2

 12. Густосологія: зібрання творів в 10 т. Т. 4. Теорія і практика формування естетичних смаків. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Калашник ; Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Харків : Колегіум, 2009. – 313, [2] с. – Бібліогр.: с. 307–313. – ISBN 978–966–8604–53–9

 13. Густосологія: зібрання творів в 10 т. Т. 5. Естетичні смаки і формування особистості: психологічні акценти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Калашник, О. А. Гнатенко ; [за заг. ред. Н. Г. Калашник] ; Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Харків : Колегіум, 2009. – 230, [1] с. – Бібліогр.: с. 220–230. – ISBN 978–966–8604–50–8

 14. Густосологія: зібрання творів в 10 т. Т. 6. Прикладная густосология: формирование эстетического вкуса детей и молодежи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Калашник, Н. О. Зацепина ; [за заг. ред. Н. Г. Калашник] ; Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Харків : Колегіум, 2009. – 281, [1] с. – Бібліогр.: с. 228–242. – ISBN 978–966–8604–51–5

 15. Густосологія: зібрання творів в 10 т. Т. 7. Самостійна робота – потужний засіб сучасної освіти і виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Калашник, В. Л. Вертегел ; [за заг. ред. Н. Г. Калашник] ; Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Харків : Колегіум, 2009. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 288–298. – ISBN 978–966–8604–46–1

 16. Густосологія: зібрання творів в 10 т. Т. 8. Густосологія – невід'ємний компонент теорії, практики перекладу та риторики. Вступ до спец. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Калашник, Н. О. Гетьман ; [за заг. ред. Н. Г. Калашник] ; Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Харків : Колегіум, 2009. – 217, [2] с. – Бібліогр.: с. 161–164. – ISBN 978–966–8604–52–2

 17. Густосологія: зібрання творів в 10 т. Т. 9. Формування фахово–спрямованого естетичного смаку майбутніх правоохоронців : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Калашник, Ю. В. Орел–Халік ; [за заг. ред. Н. Г. Калашник] ; Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Харків : Колегіум, 2009. – 269, [2] с. – Бібліогр.: с. 252–269. – ISBN 978–966–8604–55–3

 18. Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція) / С. Г. Чемеркін, С. Я. Єрмоленко, А. Ю. Пономаренко, В. В. Шляхова ; Мін–во освіти і науки України ; Нац. н.–д. ін–т українознавства. – Київ : Максимум, 2010. – 55 с. – ISBN 978–966–1629–07–2

 19. Караиванов, Никола. Болградската гимназия : по случай 150–годишнината от основаването на Болградската гимназия / Н. Караиванов. – Одеса : Роден край, 2007. – 137, [7] с. – Болгарською мовою.

 20. Кулинич, Наталія Вікторівна. Сценарії свят : Вірші, пісні, фольклорний матеріал. Розробки творчих занять. Методичні поради / Н. В. Кулинич, Л. В. Савченко ; [відп. за вип. Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2008. – 271 с. : il. – (Енциклопедія дитячого свята). – ISBN 978–966–333–499–8

 21. Освіта України – 2008 : інформ –аналіт. матеріали діяльн. Міністерства освіти і науки України у 2008 р. / Мін–во освіти і науки України ; [уклад.: О. А. Удод, К. М. Левківський, В. П. Погребняк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – 272 с.

 22. Освіта України 2007 : інформ.–аналіт. матеріали діяльн. М–ва освіти і науки України у 2007 р. / Мін–во освіти і науки України ; [уклад.: К. М. Левківський, В. П. Погребняк,А. К. Солоденко, О. В. Дашковська]. – Київ : Знання, 2008. – 285, [2] с. – ISBN 978–966–346–460–2

 23. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів VII пед.–мист. читань пам'яті проф. О. П. Рудницької / НАПН України, Ін–т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: І. А. Зязюн та ін. ; відп. секр.: Н. О. Філіпчук]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2010. – 412 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 24. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (Одеса). Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. № 3/4 / Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського ; [редкол.: голов. ред. – Богуш А. М., заст. ред. – Яцій О. М. ; чл. редкол.: Богданова І. М. та ін.]. – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010. – 220 с. – Бібліогр. у кінці ст.


 1. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (Одеса). Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. Спецвипуск. Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції / Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського ; [редкол.: голов. ред. – Богуш А. М., заст. ред. – Яцій О. М. ; чл. редкол.: Богданова І. М. та ін.]. – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010. – 476 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 2. Чепіль, Марія. Педагогіка вищої школи. Болонський процес : навч.–метод. посіб. для підготов. фахівців ОКР "Магістр" / Марія Чепіль ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Ніна Хом'як] ; Дрогобиц. держ. пед. ун–т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2010. – 95 с. – Бібліогр.: с. 57–61. – ISBN 978–966–384–136–6

Автореферати дисертацій

 1. Оршанський, Леонід Володимирович. Теоретико–методичні засади художньо–трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.04 / Оршанський Леонід Володимирович ; Дрогобиц. держ. пед. ун–т ім. Івана Франка. – Київ : [б. в.], 2009. – 41 с. – Бібліогр.: с. 32–38

 2. Павлова, Наталія Степанівна. Формування прийомів розумової діяльності в учнів 7–9 класів у процесі навчання інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Павлова Наталія Степанівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14–16

 3. Пенскі, Вєслав Мар'янович. Психологічні особливості становлення моральної свідомості у підлітковому та юнацькому віці (на матеріалах крос–культурного дослідження) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Пенскі Вєслав Мар'янович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 4. Первун, Ольга Євгенівна. Пошуково–дослідницькі задачі як засіб розвитку математичних здібностей учнів класів з поглибленим вивченням математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Первун Ольга Євгенівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 5. Прядко, Олена Михайлівна. Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педагогів–музикантів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Прядко Олена Михайлівна ; Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. Івана Огієнка. – Київ : [б. в.], 2009. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17–19

 6. Пушкар, Лариса Вікторівна. Методичні засади формування музичних компетенцій студентів педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пушкар Лариса Вікторівна ; Сум. держ. пед. ун–т ім. А. С. Макаренка. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 7. Ремезюк, Таміла Валеріївна. Технологія застосування системи задач з хімії як засобу формування творчих здібностей ліцеїстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ремезюк Таміла Валеріївна ; Терноп. нац. пед. ун–т ім. Володимира Гнатюка. – Київ : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 8. Ростовська, Ірина Олександрівна. Формування мотивації учіння гри на фортепіано у школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ростовська Ірина Олександрівна ; Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя. – Київ : [б. в.], 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–17

 9. Свідерська, Галина Мирославівна. Психолого–педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Свідерська Галина Мирославівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 1. Сейдаметова, Саніє. Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримськотатарською мовою навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сейдаметова Саніє ; РВНЗ "Крим. інж.–пед. ун–т". – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 2. Семеріков, Сергій Олексійович. Теоретико–методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.02 / Семеріков Сергій Олексійович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 41 с. – Бібліогр.: с. 25–38

 3. Сердюк, Тетяна Іванівна. Формування художньо–естетичного досвіду майбутніх учителів хореографії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сердюк Тетяна Іванівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18

 4. Тютюнник, Ольга Вікторівна. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики наркотичної залежності серед старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Тютюнник Ольга Вікторівна ; Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : [б. в.], 2010. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–20

 5. Франчук, Василь Михайлович. Навчання адміністрування систем управління освітніми web–порталами майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Франчук Василь Михайлович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2010. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 6. Фурдуй, Світлана Борисівна. Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Фурдуй Світлана Борисівна ; Запоріз. нац. ун–т, ДВНЗ. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 7. Фурман, Олена Андріївна. Активізація навчально–пізнавальної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчання інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Фурман Олена Андріївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 8. Хижко, Олександр Вікторович. Формування навичок естрадно–джазового музикування у студентів музичних училищ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Хижко Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун–т культури і мистецтв. – Київ : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18

 9. Цзінь, Нань. Методичні засади вокального навчання студентів з КНР у системі музично–педагогічної освіти України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цзінь Нань ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18

 10. Цюлюпа, Наталія Леонідівна. Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цюлюпа Наталія Леонідівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 11. Чопик, Роман Володимирович. Методика навчання фізичних вправ молодших школярів у процесі занять баскетболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чопик Роман Володимирович ; Дрогобиц. держ. пед. ун–т ім. Івана Франка. – Київ : [б. в.], 2010. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 12. Шаран, Олександра Василівна. Методика вивчення комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шаран Олександра Василівна ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 13. Шевченко, Андрій Федорович. Формування готовності майбутнього вчителя до діяльності в умовах тимчасового виховного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шевченко Андрій Федорович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17–19

 14. Шевчук, Ірина Володимирівна. Студентська академічна група як об'єкт виховання на початковому етапі навчання у вищих економічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шевчук Ірина Володимирівна ; Ін–т вищ. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 15. Шкодин, Альона Василівна. Методичні засади продуктивного навчання хімії майбутніх агрономів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шкодин Альона Василівна ; Нац. ун–т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Гончарук, Петро Антонович. Загальна психологія: пропедевтика (модульний підхід) : [навч. посіб.] / П. А. Гончарук, І. В. Сингаївська ; [під заг. ред. П. А. Гончарука] ; Ун–т економіки і права ”Крок”, вищ. навч. закл. – Київ : [б. в.], 2009. – 216, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–7735–17–3

Автореферати дисертацій

 1. Руденко, Ілона Миколаївна. Вплив розлучення батьків на життєдіяльність дитини молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Руденко Ілона Миколаївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 2. Тімакова, Юлія Вікторівна. Вплив втрати зору в дорослому віці на самосвідомість особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Тімакова Юлія Вікторівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

 3. Шевчишена, Оксана Володимирівна. Психологічні чинники виникнення та профілактика конфліктів у молодій сім'ї : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Шевчишена Оксана Володимирівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. Ін–т філософ. освіти і науки. – Київ : [б. в.], 2009. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18

 4. Яцюк, Марія Валеріївна. Соціально–психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Яцюк Марія Валеріївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Informatica. Clasa a 9 : manual pentru scolile de cultura generala cu limba de predare romana (moldoveneasca) din Ukraina. – Cernauti : Bukrek, 2009. – 295, [1] p. – ISBN 978–966–399–216–7

 2. Informatika. 9. osztaly : tankonyv az altalanos rendszeru kozepfoku tanintezmenyek szamara / J. J. Rivkind, T. I. Liszenko [et al.]. – Львів : Світ, 2009. – 294, [2] о. – ISBN 978–966–399–217–4

 3. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Мультимедиа] : материалы конф. / Семнадцатая Междунар. Конф. "Крым 2010". – Электрон. дан. – [Москва] : ГПНТБ России : Ассоциация ЭБНИТ, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD–ROM) + Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978–5–85638–139–8

 4. Вайдахер, Фрідріх. Загальна музеологія : посібник / Фрідріх Вайдахер ; пер. з нім. Василь Лозинський, Ольга Лянг, Хрисатина Назаркевич ; [наук. ред. Зеновій Мазурик ; літ. ред. Анна–Марія Волосацька ; худож. ред. Володимир Стадник] = Handbuch der Allgemeinen Museologie : Zweite, erganzte Auflage / Friedrich Waidacher. – Львів : Літопис, 2005. – 628, [1] с. – Бібліогр.: с. 567–616. – ISBN 966–7007–41–3

 5. Завадский, Игорь Александрович. Информатика. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / И. А. Завадский, И. В. Стеценко, А. Н. Левченко. – Киев : BHV, 2009. – 319 с. – ISBN 978–966–552–234–8

 6. Информатика. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений ; пер. с укр. / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лысенко, Л. А. Черникова, В. В. Шакотько ; под общ. ред. М. З. Згуровского. – Киев : Генеза, 2009. – 295, [1] с. : цв. ил. – ISBN 978–966–504–934–0 (рус). – ISBN 978–966–504–903–6 (укр.)

 7. Інформатика. 9 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько; за заг. ред. М. З. Згуровського. – Київ : Генеза, 2009. – 295, [1] с. – ISBN 978–966–504–903–6

 8. Київський національний університет культури і мистецтв. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. Вип. 4 / Мін–во культури і туризму України ; Київ. нац. ун–т культури і мистецтв ; Ін–т держ. упр. ; каф. держ. упр. ; [редкол.: М. М. Поплавський та ін.; за заг. ред. В. В. Бездрабко]. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 142 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–529–223–4

 9. Коленко, Л. В. Библиотечный коллектив: гендерный ракурс : научно–практ. пособие / Л. В. Коленко, И. О. Шуминова. – Москва : Либерия–Бибинформ, 2010. – с. – (Серия "Библиотекарь и время. ХХІ век" / [отв. ред. сер. О. Р. Бородин] ; вып. № 120). – Библиогр.: с. 71–72. – ISBN 978–5–8167–0026–9

 10. Люзняк, Марія Михайлівна. Українська науково–популярна книга в національній культурі кінця XIX – початку XX століття : [монографія] / Марія Люзняк. – Львів : [б. в.], 2010. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 470–504. – ISBN 978–966–7275–53–2

 11. Морзе, Наталія Вікторівна. Інформатика : підруч. для учнів 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. – Київ : Школяр, 2009. – 344, [2] с. – ISBN 978–966–7117–94–8

 12. Наукові праці Інституту вищої освіти АПН України : бібліогр. покажч. / АПН України, Ін–т вищ. освіти АПН України ; [уклад.: Н. М. Дем'яненко (голова робочої гр.) та ін. ; за заг. ред. В. І. Лугового, Н. М. Дем’яненка]. – Київ : [б. в.], 2009. – 297 с. – До 10–літ. ювілею Ін–ту вищої освіти АПН України (1999–2009 рр.). – ISBN 978–966–3841–23–6

 13. Пашкова, Валентина Степанівна. Національні бібліотечні асоціації: 1876–2008 / В. С. Пашкова. – [Харків] : Акта, 2009. – 331, [1] с. – Бібліогр.: с. 301–332. – ISBN 978–966–8917–35–6

 14. Управління персоналом : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Мін–во освіти і науки України, Нац. техн. ун–т "ХПІ" ; О. Д. Матросов, В. Г. Дюжев, В. О. Матросова та ін. – 2–ге вид., допов. та перобл. – Харків : НТУ ХПІ, 2009. – 247 с. – Бібліогр.: с. 244–245. – ISBN 978–966–593–530–8 (вид. 1–ше). – ISBN 978–966–593–720–3 (вид. 2–ге.)

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка