Освіта. Виховання. Навчання бершадский, Михаил ЕвгеньевичСкачати 280.93 Kb.
Дата конвертації28.05.2016
Розмір280.93 Kb.
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Бершадский, Михаил Евгеньевич. Когнитивная технология обучения: теория и практика применения / М. Е. Бершадский ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, 2011. – 255 с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : основана в 1995 г. : Выходит 8 раз в год : педагогіка ; вып. № 7, 2011 г.). – Библиогр.: с. 249-251. – ISBN 9785-88753-131-1

 2. Будова слова. 3 клас / [упоряд. : Т. В. Бишова, Т. В. Комарянська ; ред. рада : Т. Бишова, О. Кондратюк, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : початкова освіта. Бібліотека : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-537-2

 3. Ванюков, Игорь Викторович. Трудовые отношения в школе: правовой аспект / И. В. Ванюков ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, 2011. – 222, [1] с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : основана в 1995 г. : Выходит 8 раз в год : экономика и право ; вып. № 2, 2011 г.). – ISBN 9785-88753-126-7

 4. Використання поетичних творів на уроках української мови у 2-4 класах. Ч. 1 / [упоряд. Порощук Валентина Павлівна]. – Харків : Основа, 2011. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (94)). – ISBN 978-617-00-1145-9

 5. Використання поетичних творів на уроках української мови у 2-4 класах. Ч. 2 / [упоряд. В. П. Порощук]. – Харків : Основа, 2011. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (95)). – Бібліогр.: с. 91-93. – ISBN 978-617-00-1178-7

 6. Вовчук, Ірина Станіславівна. Батьківський всеобуч : матеріали для роботи з батьками учнів 1-4 класів. Ч. 1 / І. С. Вовчук, Ю. О. Петік. – [Харків] : Основа, [2011]. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (87)). – ISBN 978-617-00-0833-6

 7. Вовчук, Ірина Станіславівна. Батьківський всеобуч : матеріали для роботи з батьками учнів 1-4 класів. Ч. 2 / І. С. Вовчук, Ю. О. Петік. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (88)). – ISBN 978-617-00-0881-7

 8. Вчимо дітей спілкуватися / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 118, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : класний керівник. Бібліотека : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-693-5

 9. Гальонка, Олексій Анатолійович. Позакласна робота з української літератури / О. А. Гальонка ; [голов. ред. К. Ю. Голобородько ; ред. О. О. Маленко]. – Харків : Основа, 2011. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (89)). – ISBN 978-617-00-0877-0

 10. Гальонка, Олексій Анатолійович. Шкільний календар: літературні свята / О. А. Гальонка ; [голов. ред. К. Ю. Голобородько ; ред. О. О. Маленко ; відп. за вип. Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 107 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (90)). – ISBN 978-617-00-0919-7

 11. Государственно-общественное управление образовательным учреждением в вопросах и ответах / авт.-сост. С. Г. Косарецкий ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, [2011]. – 191 с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : основана в 1995 г. : Выходит 8 раз в год : управление ; вып. № 3, 2011 г.). – ISBN 9785-88753-127-4

 12. Гурковська, Тетяна Леонідівна. Супровід розвитку дітей раннього віку / Тетяна Гурковська ; [ред. рада : Т. Вороніна, І. Стеценко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : дошкілля : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-604-1

 13. Депетист, Олександра Вікторівна. Національно-патріотичне виховання молодших школярів / О. В. Депетист, В. В. Чала, Н. А. Ярова. – [Харків] : Основа, [2011]. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (90)). – Бібліогр.: с. 127-128. – ISBN 978-617-00-0963-0

 14. Дубасенюк, Олександра Антонівна. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога : [монографія] / Дубасенюк О. А., Вознюк О. В. ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. [І.] Франка, 2011. – 58 с. – Бібліогр.: с. 55. – Авт. зазначені на звороті тит. арк.

 15. Елективний курс "Читання". 1-4 класи / [М. А. Блискун, О. В. Бондарчук та ін.]. – Харків : Основа, 2011. – 109, [2] с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (92)). – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-617-00-1056-9

 16. Єрмоленко, Лариса Петрівна. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи з [англійської мови] / Л. П. Єрмоленко ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко ; відп. за вид. : Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (107)). – ISBN 978-617-00-1183-1

 17. Закохуємо в книгу : заняття гуртка у 1-4 класах / [А. І. Дикунець, О. Д. Доміна та ін.]. – Харків : Основа, 2011. – 141, [1] с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 07 (91)). – Бібліогр.: с. 142. – ISBN 978-617-00-1032-2

 18. Зуєва, Майя Василівна. Стимулюємо розвиток учнів / М. В. Зуєва ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко ; відп. за вид. : Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 01 (97)). – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-617-00-0774-2

 19. Институт информатизации образования Российской академии образования. Ученые записки. Вып. 34 / Рос. акад. образования. Ин-т информатизации образования ; [редкол.: Роберт И. В. и др.]. – Москва : ИИО РАО, 2011. – 327 с. – Библиогр. в конце ст.

 20. Институт информатизации образования Российской академии образования. Ученые записки ИИО РАО. Вып. 37 / Рос. акад. образования. Ин-т информатизации образования ; [гл. ред.: Роберт И. В. ; редкол.: Мартиросян Л. П. (зам. гл. ред.) и др. ; ред. совет: Ализарчик Л. Л. и др.]. – Москва : ИИО РАО, 2011. – 121 с. – Название на обл. : Ученые записки. – Библиогр. в конце ст.

 21. Институт информатизации образования Российской академии образования. Ученые записки ИИО РАО. Вып. 36 / Рос. акад. образования. Ин-т информатизации образования ; [гл. ред.: Роберт И. В. ; редкол.: Мартиросян Л. П. (зам. гл. ред.) и др. ; ред. совет: Ализарчик Л. Л. и др.]. – Москва : ИИО РАО, 2011. – 121 с. – Название на обл. : Ученые записки. – Библиогр. в конце ст.

 22. Институт информатизации образования Российской академии образования. Ученые записки ИИО РАО. Вып. 35 / Рос. акад. образования. Ин-т информатизации образования ; [редкол.: Роберт И. В. и др.]. – Москва : ИИО РАО, 2011. – 124 с. – Название на обл. : Ученые записки. – Библиогр. в конце ст.

 23. Казачінер, Олена Семенівна. Здоров'язберігаючі технології на уроках у початковій школі / О. С. Казачінер ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко ; відп. за вид. : Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (107)). – Бібліогр.: с. 66-69. – ISBN 978-617-00-1172-5

 24. Кидисюк, Ніна Петрівна. Ким стати? : дидакт. матеріали з профорієнтац. роботи у 1-4 кл. / Н. П. Кидисюк, Т. Б. Хомуленко. – Харків : Основа, 2011. – 143 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (95)). – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 978-617-00-1189-3

 25. Косогова, О. О. Розвиток зв'язного мовлення : написання твору-роздуму / О. О. Косогова, Л. Г. Муковоз ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко ; відп. за вид. : Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 155 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" : заснована 2004 р. ; вип. 1 (86)). – ISBN 978-617-00-0776-6

 26. Костікова, Ілона Іванівна. Англійська граматика для школярів / І. І. Костікова, О. С. Казачінер ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко ; відп. за вид. : Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (98)). – Бібліогр.: с. 124-126. – ISBN 978-617-00-0800-8

 27. Кукуш, Олександр Георгійович. На допомогу керівникам математичних гуртків / О. Г. Кукуш, Р. П. Ушаков. – Харків : Основа, 2011. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 2 (98)). – ISBN 978-617-00-0804-6

 28. Куприянов, Борис Викторович. Программы в учреждении дополнительного образования детей : учебно-метод. пособие / Б. В. Куприянов. – Москва : Школьные технологии, 2011. – 227 с. – ISBN 978-5-91447-084-2

 29. Маслова, Ніна Іванівна. Сучасні інформаційні технології : англійська мова / Н. І. Маслова, Н. О. Бутковська, Г. П. Бородай ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко ; відп. за вид. : Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 04 (100)). – Бібліогр.: с. 92-94. – ISBN 978-617-00-0875-6

 30. Мерзлякова, Олена Леонідівна. Методики професійного визначення / Олена Мерзлякова, Галина Євдокимова ; [ред. рада : Т. Шаповал, Т. Гончаренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 119 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : психолог. Бібліотека : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-697-3

 31. Мирончук, Наталія Миколаївна. Культура міжособистісних взаємин старших підлітків: теоретичні й методичні основи формування : монографія / Н. М. Мирончук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 184 с. – Бібліогр.: с. 170-183. – ISBN 978-966-485-076-3

 32. Неліпович, В. В. Рідкі кристали та їх властивості : факультатив. курс / В. В. Неліпович ; [голов. ред. І. Ю. Ненашев]. – Харків : Основа, 2011. – 110 с. – (Бібліотека "Фізика в школах України" ; вип. 6 (90)). – Бібліогр.: с. 94-96. – ISBN 978-617-00-0965-4

 33. Нестандартні уроки української мови. 2-4 класи / [упоряд. : І. Д. Стратілат, О. Г. Трофімова ; ред. рада : Т. Бишова, О. Кондратюк, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : початкова освіта : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-620-1

 34. Панченко, Любов Феліксівна. Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету : монографія / Л. Ф. Панченко ; М-во освіти і науки України, держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 279 с. – Бібліогр.: с. 249-279. – ISBN 978-966-617-262-7

 35. Пикан, Валентина Викторовна. Научное руководство экспериментом в школе / В. В. Пикан. – Москва : Школьные технологии, 2011. – 175, [1] с. – ISBN 978-5-91447-085-9

 36. Пономарева, Галина Михайловна. Руководителю образовательного учреждения о работе с персоналом / Г. М. Пономарева ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, 2011. – 207 с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : основана в 1995 г. : Выходит 8 раз в год : управление ; вып. № 6, 2011 г.). – Библиогр.: с. 170-171. – ISBN 9785-88753-130-4

 37. Пономаренко, Лариса Василівна. Економічні цікавинки для молодших школярів / Л. В. Пономаренко. – Харків : Основа, 2011. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (93)). – Бібліогр.: с. 175-176. – ISBN 978-617-00-1133-6

 38. Попова, Тетяна Миколаївна. Культурно-історичний зміст навчання фізики в загальноосвітній школі. Ч. 2 / Т. М. Попова ; [голов. ред. І. Ю. Ненашев]. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Фізика в школах України" ; вип. 9 (93)). – ISBN 978-617-00-1135-0

 39. Попова, Тетяна Миколаївна. Культурно-історичний зміст навчання фізики в загальноосвітній школі. Ч. 1 / Т. М. Попова ; [голов. ред. І. Ю. Ненашев]. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – (Бібліотека "Фізика в школах України" ; вип. 8 (92)). – ISBN 978-617-00-1058-2

 40. Предметні декади в школі : організація та проведення / [ред. рада : Н. Мурашко, Н. Валентик, А. Панченко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 119 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : управління : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-616-4

 41. Приходченко, Катерина Іллівна. Факультативи з української мови та літератури. Вип. 3 / К. І. Приходченко ; [голов. ред. К. Ю. Голобородько ; ред. О. О. Маленко ; відп. за вип. Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" : [заснована 2004 р.] ; вип. 12 (96)). – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-617-00-1185-5

 42. Проект 4Т: труд, техника, творчество, талант : метод. пособие. Ч. 3. "Культура школы как педагогический феномен в развитии творчества детей и педагогов" / [гл. ред. М. Н. Поволяева ; зам. гл. ред. Е. В. Павлова]. – Москва : Новое образование, 2011. – 120, [1] с. – (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей ; № 6, 2011)

 43. Проект 4Т: труд, техника, творчество, талант : метод. пособие. Ч. 2. "Развитие инновационной деятельности в системе дополнительного образования, отдыха и занятости детей" / [гл. ред. М. Н. Поволяева ; зам. гл. ред. Е. В. Павлова]. – [Изд. 3-е (доработ.)]. – Москва : Новое образование, 2011. – 120, [1] с. – (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей ; № 5, 2011)

 44. Проект 4Т: труд, техника, творчество, талант : метод. пособие. Ч. 1. "Развитие инновационной деятельности в системе дополнительного образование, отдыха и занятисти детей" / [гл. ред. М. Н. Поволяева ; зам. гл. ред. Е. В. Павлова]. – [Изд. 3-е (доработ.)]. – Москва : Новое образование, 2011. – 120, [1] с. – (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей ; № 4, 2011)

 45. Професійно-орієнтовані завдання з психології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт.: Музика О. Л., Горбунова В. В. та ін. ; за ред. О. Л. Музики] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 565 с. – ISBN 978-966-485-070-1

 46. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку : монографія / [авт. кол.: О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька та ін. ; за заг. ред. О. А. Дубасенюк] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – 395 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-485-028-2

 47. Резапкина, Галина Владимировна. Профориентационная работа в школе (практикум для педагогв и родителей) / Г. В. Резапкина ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, 2011. – 127 с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : основана в 1995 г. : Выходит 8 раз в год : педагогика ; вып. № 5, 2011 г.). – Библиогр.: с. 126-127. – ISBN 9785-88753-129-8

 48. Руденко, Євгенія Володимирівна. Методики професійної психодіагностики / Євгенія Руденко ; [ред. рада: Т. Шаповал, Т. Гончаренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 124, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Психологія : бібліотека). – Бібліогр.: с. 126. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-540-2

 49. Садовенко, Світлана Миколаївна. Виховання народною казкою : [метод. посіб.] / Світлана Садовенко ; [ред. рада : Т. Вороніна, І. Стеценко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : дошкілля : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-585-3

 50. Сама в садик я ходила : Проблемы выбора: семья, няня, гувернер, детский сад? Адаптация : [пособие для родителей] / [авт. сб.: Е. П. Арнаутова, К. Р. Овселян и др.]. – Москва : Карапуз, 2011. – 70, [1] с. – (Человечек : подсказка для родителей) (Педагогика детства ; № 2, 2011). – В сборнике использованы материалы конференции сайта 7ya.ru. – ISBN 978-5-904673-75-8

 51. Самойлюк, Наталія Валеріївна. Уроки англійської мови. 8 клас : (за підручником А. Несвіт) / Н. В. Самойлюк, В. В. Заслонкін ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко ; відп. за вид. Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 03 (99)). – ISBN 978-617-00-0827-5

 52. Севаст'янова, Олена Анатоліївна. Педагогіка туризму : навч. посіб. для магістрантів зі спец. "Туризм" та "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / О. А. Севаст'янова ; М-во освіти і науки України, держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 236 с. – Бібліогр.: с. 230-236

 53. Сердюкова, Олена Яківна. Основи інженерно-педагогічної діяльності: вступ до фаху : курс лекцій з дисципліни для студ. 1 курсу спец. "Професійне навчання" профіль підготовки "Технологія харч. промисловості та організація громад. харчування" / О. Я. Сердюкова ; М-во освіти і науки України, держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 144 с. – Бібліогр.: с. 142-143

 54. Скоблікова, Олена Володимирівна. Розвиток комунікативного мовлення першокласників / О. В. Скоблікова. – Харків : Основа, 2011. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" : серію засновано в 2004 р. ; вип. 1 (85)). – Бібліогр.: с. 158-159. – ISBN 978-617-00-0805-3

 55. Социально-педагогический проект "Не даром помнит вся Россия" / [гл. ред. М. Н. Поволяева ; зам. гл. ред. Е. В. Павлова ; редакционно-изд. совет: В. А. Березина и др.]. – Москва : Новое образование, 2011. – 119, [1] с. – (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей ; № 3, 2011)

 56. Теория и практика организации подготовки кадров учреждений отдыха и оздоровления детей / [авт.-сост.: Торшин Владимир Николаевич и др.]. – Москва : Новое образование, 2011. – 116 с. – (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей ; № 2, 2011). – Библиогр.: с. 112-114

 57. Ульянова, Вікторія Станіславівна. Театральний гурток у початковій школі / В. С. Ульянова. – Харків : Основа, 2011. – 126, [1] с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 2 (86)). – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-00-0805-3

 58. Уроки в природі. 1-4 класи / [уклад.: Покотиленко Любов Романівна]. – Харків : Основа, 2011. – 127, [1] с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (89)). – Бібліогр.: с. 128. – ISBN 978-617-00-0923-4

 59. Ушаков, К. М. Управление школой: кризис в период реформ / К. М. Ушаков ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, 2011. – 175 с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : основана в 1995 г. : Выходит 8 раз в год : управление ; вып. 8, 2011 г.). – Библиогр.: с. 175. – ISBN 9785-88753-132-8

 60. Формирование психолого-педагогической культуры личности в условиях тренинговой деятельности : метод. рекомендации / Т. Б. Недайнова, Е. В. Тарарина [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. учреждение "Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченко". – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2010. – 100 с. – Библиогр.: с. 98-99

 61. Час "дешевого клоуна". Українська освіта: випробування горе-реформами / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. В. Панченко]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 99 с. – ISBN 978-966-2424-70-6

 62. Школа майбутнього / [упоряд. : Н. Л. Мурашко ; ред. рада : Н. Валентик, І. Моісєєва, А. Панченко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : управління : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 122-123. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-544-0

 63. Я еду, еду, еду... : Путешествие с малышом: Pro et contra : [пособие для родителей] / [Е. Алексеева, К. Е. Блохина и др.]. – Москва : Карапуз, 2011. – 62, [1] с. – (Человечек : подсказка для родителей) (Педагогика детства ; № 4, 2011). – В сборнике использованы материалы конференции сайта 7ya.ru. – ISBN 978-5-904673-84-0

 64. Я иду, гуляю : Прогулки с детьми в выходной день : [пособие для родителей] / [В. М. Волков, Н. Л. Кульчинская и др.]. – Москва : Карапуз, 2011. – 71, [1] с. – (Человечек : подсказка для родителей) (Педагогика детства ; № 1, 2011). – В сборнике использованы материалы конференции сайта 7ya.ru. – ISBN 978-5-904673-77-2

 65. Я люблю Монтессори : Свободное воспитание : Сензитивные периоды : Дидактические упражнения : [пособие для родителей] / [Т. И. Афанасьева, Л. Гребенников и др.]. – Москва : Карапуз, 2011. – 71, [1] с. – (Человечек : подсказка для родителей). – В сборнике использованы материалы конференции сайта 7ya.ru. – ISBN 978-5-904673-85-7

 66. Я неповторний світ вивчаю / [за ред. Хайруліної В. М., С. І. Каракоз]. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 166 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-966-629-527-2

 67. Як згуртувати колектив / [упоряд. : Л. В. Шелестова, Н. В. Чиренко, Н. В. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 118 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : загальнопедагогічний напрям : заснована у 2003 р.). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-614-0

 68. Якиманская, И. С. Изучение личности ученика в образовательном процессе / Якиманская И. С., Рябошпан Е. П. ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, [2011]. – 159 с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : основана в 1995 г. : Выходит 8 раз в год : психология ; вып. 1, 2011 г.). – Библиогр.: с. 158-159. – ISBN 9785-88753-125-0

 69. Ясвин, Витольд Альбертович. Экспертно-проектное управление развитием школы / В. А. Ясвин ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, 2011. – 175 с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : основана в 1995 г. : Выходит 8 раз в год : управление ; вып. 4, 2011 г.). – Библиогр.: с. 172-175. – ISBN 9785-88753-128-1


НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Науковці України ХХ-ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; [уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич]. – Київ : [б. в.], 2010. – 475, [1] с. – ISBN 978-966-02-5915-7ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Тофтул, Михайло Григорович. Етика : підручник / М. Г. Тофтул. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 448 с. – Бібліогр.: с. 435-440. – ISBN 978-966-485-057-2


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Арестенко, Г. П. Інструкції до лабораторних робіт з фізики. 7-9 класи / Г. П. Арестенко ; [голов. ред. І. Ю. Ненашев]. – Харків : Основа, 2011. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 5 (89)). – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-617-00-0925-8

 2. Борщ, В. М. Матеріали для перевірки знань учнів з фізики. 7-9 класи / В. М. Борщ ; [голов. ред. І. Ю. Ненашев]. – Харків : Основа, 2011. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 2 (86)). – Бібліогр.: с. 128. – ISBN 978-617-00-0807-7

 3. Василега-Дерибас, Микола Денисович. Хімія : цікаві факти, досліди та запитання / Микола Василега-Дерибас ; [ред. рада : Г. Мальченко, Т. Вороненко, М. Мосієнко та ін. ; упоряд. : Т. Вороненко]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 121, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : природничо-математичний напрям : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-593-8

 4. Василенко, Олександр Олександрович. Серенада математиці-3. Розвідки до класиків / О. О. Василенко. – Харків : Основа, 2011. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" : заснована 2003 р. ; вип. 1 (97)). – ISBN 978-617-00-0779-7

 5. Горащук, Валерій Павлович. Загальна і педагогічна валеологія в схемах, таблицях і коментарях : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Горащук ; М-во освіти і науки України, держ. закл." Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 213 с. – Бібліогр.: с. 211

 6. Гуцуляк, Василь Миколайович. Цілі числа / В. М. Гуцуляк, К. В. Гуцуляк. – Харків : Основа, 2011. – 174, [1] с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 12 (107)). – Бібліогр.: с. 175. – ISBN 978-617-00-1188-6

 7. Кабановський, Олександр Володимирович. Фізика. Астрономія : початкові відомості. Ч. 1 / О. В. Кабановський, Ф. С. Познанський ; [голов. ред. І. Ю. Ненашев]. – Харків : Основа, 2011. – 127, [1] с. – (Бібліотека "Фізика в школах України" ; вип. 11 (95)). – ISBN 978-617-00-1180-0

 8. Кушнір, Ісаак Аркадійович. Перлини геометрії / І. А. Кушнір. – Харків : Основа, 2011. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" : заснована 2003 р. ; вип. 5 (101)). – ISBN 978-617-00-0922-7

 9. Скнар, Ніна Григорівна. Систематизація й узагальнення шкільного курсу математики : підготов. до держ. підсумк. атестації та зовніш. незалеж. оцінювання / Н. Г. Скнар. – Харків : Основа, 2011. – 127, [1] с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 4 (100)). – Бібліогр.: с. 128. – ISBN 978-617-00-0880-0

 10. Сучасна фізика для пішоходів / [голов. ред. І. Ю. Ненашев]. – Харків : Основа, 2011. – 127 с. : іл. – (Бібліотека "Фізика в школах України" ; вип. 3 (87)). – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-00-0835-0

 11. Філіпповський, Григорій Борисович. Чудові обмеження в задачах на побудову / Г. Б. Філіпповський. – [Харків] : Основа, [2011]. – 143 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 9 (105)). – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 978-617-00-1132-9

 12. Харік, Олена Юхимівна. Елементи математичного аналізу для школярів. Ч. 2 / О. Ю. Харік, Ю. В. Єременко. – Харків : Основа, 2011. – 158, [1] с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 11 (107)). – Бібліогр.: с. 159. – ISBN 978-617-00-1177-0

 13. Харік, Олена Юхимівна. Елементи математичного аналізу для школярів. Ч. 1 / О. Ю. Харік, Ю. В. Єременко. – [Харків] : Основа, [2011]. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 10 (106)). – ISBN 978-617-00-1144-2

 14. Ценность здоровья: диагностика и технологии формирования / [авт.: Синягина Наталья Юрьевна, Богачева Татьяна Юрьевна ; под общ. науч. ред. А. А. Деркача]. – Москва : Новое образование, 2011. – 116 с. – (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей ; № 1, 2011). – Библиогр.: с. 84-101

 15. Шмигевський, Микола Васильович. Основи стохастики. Ч. 1 / М. В. Шмигевський, І. М. Зелепугіна, Л. С. Попова. – Харків : Основа, 2011. – 126, [1] с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" : заснована 2003 р. ; вип. 6 (102)). – ISBN 978-617-00-0962-3

 16. Шмигевський, Микола Васильович. Основи стохастики. Ч. 2 / М. В. Шмигевський, І. М. Зелепугіна, Л. С. Попова. – Харків : Основа, 2011. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" : заснована 2003 р. ; вип. 07 (103)). – ISBN 978-617-00-1031-5

 17. Шмигевський, Микола Васильович. Основи стохастики. Ч. 3 / М. В. Шмигевський, І. М. Зелепугіна, Л. С. Попова. – Харків : Основа, 2011. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" : заснована 2003 р. ; вип. 8 (104)). – Бібліогр.: с. 123-127. – ISBN 978-617-00-1055-1

 18. Ярмак, Вячеслав Олександрович. Тригонометричні рівняння і нерівності для старшокласників і абітурієнтів / В. О. Ярмак, В. О. Резуненко. – Харків : Основа, 2011. – 94, [1] с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" : заснована 2003 р. ; вип. 3 (99)). – ISBN 978-617-00-0832-9


ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 1. Гудрет, Джессика. Травы : иллюстрированный справочник / Джессика Гудрет ; [пер. Марина Кийко ; гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. Н. С. Дорохина]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 159 с. – Пер. с англ. "Illustrated Encyclopedia of Herbs" by Jessica Houdret, Annes Publishing Limited, UK, 2000. – ISBN 978-966-14-1433-3 (Украина). – ISBN 978-5-9910-1696-4 (Россия). – ISBN 978-1-8447-6546-1 (англ.)


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Мінасян, Наталія Григорівна. Художня культура : творчі завдання, тести, кросворди / Наталія Мінасян ; [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова, О. Гайдамака ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 118, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : загальнопедагогічний напрям : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-591-4

 2. Поделки из бумаги / [авт. текста Линн Уоттерсон ; дизайн Венита Кидвай, Тесса Дениксон ; пер. с англ. Марина Дрожжина ; ред. Лариса Юсеева]. – [Киев] : іmp, [2011]. – 192 с. – (Искусство украшать) (Увлекая и информируя тебя). – ISBN 978-966-1568-48-7

 3. Школа ремесел : Соломоплетіння. Килимарство / [упоряд. О. О. Колонькова ; ред. рада: О. Колонькова та ін.]. – изд. 2-е, пер. з другого вид. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 94 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р. : загальнопедагогічний напрям). – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-646-1

 4. Шнайдер, Зои Л. Волшебные цветы из бисера / Зои Л. Шнайдер ; [гл. ред. С. С. Скляр ; отв. за вып. Н. С. Дорохина ; пер. Ирина Гримайло ; дизайнер обл. Динара Мажитова]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 159, [1] с. – Пер. с англ. "French Beaded Flowers" by Zoe L. Schneider, Krause Publications, Inc., 2010. – ISBN 978-966-14-1309-9 (Украина). – ISBN 978-5-9910-1583-7 (Россия). – ISBN 978-1-440-20369-5 (англ.)

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабенко, Надія Андріївна. 180 тестів з англійської граматики для початкової школи / Н. А. Бабенко, В. Ф. Губайдулліна, О. В. Колос ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко]. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 09 (105)). – ISBN 978-617-00-1127-5

 2. Бабенко, Надія Андріївна. Позакласне читання : тексти із завданнями : рівень А1. Ч. 1 / Н. А. Бабенко ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко]. – Харків : Основа, 2011. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 07 (103)). – ISBN 978-617-00-1026-1

 3. Бабенко, Надія Андріївна. Позакласне читання : тексти із завданнями : рівень А1. Ч. 2 / Н. А. Бабенко ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко ; відп. за вид. : Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (104)). – ISBN 978-617-00-1050-6

 4. Дрозд, Володимир Григорович. Листя землі : [у 2 кн.]. Кн. 2 / Володими Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко ; [видавн. рада: Олійник Б. І. (голова) та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 621, [1] с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-010320-4 (серія). – ISBN 978-966-518-532-1 (загальний). – ISBN 978-966-518-550-5

 5. Дружбинский, О. И. Карманный словарь правильных ударений : более 33 000 слов / О. И. Дружбинский. – Изд. 2-е, доп. – Москва : [б. и.], 2011. – 210 с. – ISBN 978-5-87953-270-8

 6. Кідік, Лариса Борисівна. Ukraine we live in / Л. Б. Кідік ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко ; відп. за вид. : Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 05 (101)). – Бібліогр.: с. 127-128. – ISBN 978-617-00-0917-3

 7. Кончіч, Віра Володимирівна. Курс "Країнознавство. США". 11 клас : англійська мова / В. В. Кончіч, Ю. Г. Лайко, А. Л. Мирошніченко ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко ; відп. за вид. : Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (102)). – ISBN 978-617-00-0957-9

 8. Нікішина, Тетяна Вікторівна. Українська мова та література. 9 клас : тестові завдання, відповіді / Т. В. Нікішина, О. О. Чупринін ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошниченко ; відп. за вид. Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" : [заснована 2004 р.] ; вип. 10 (95)). – ISBN 978-617-00-1141-1

 9. Чупринін, О. О. Українська література. 11 клас : тестові завдання, відповіді / О. О. Чупринін ; ; [голов. ред. К. Ю. Голобородько ; ред. О. О. Маленко ; відп. за вип. Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" : [заснована 2004 р.] ; вип. 2 (87)). – ISBN 978-617-00-0801-5


ІСТОРІЯ

 1. Шаповал, Юрій Сергійович. Витоки походження українців (на основі української лексики полтавського регіону) / Юрій Шаповал. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2011. – 103 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8716-40-9

 2. Енциклопедія Сучасної України. Т. 10. З-Зор / [НАН України. Ін-т енциклопед. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка] ; [голов. редкол. 10-ого тому: Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. (співголова), Железняк М. Г. (відп. секр.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 711 с. – ISBN 978-02-2074-Х. – ISBN 978-966-02-5721-4 (Т. 10)


Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка