Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович


ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯСкачати 457.21 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір457.21 Kb.
1   2

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Кремень, Василь Григорович. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору : [монографія] / авт. В. Г. Кремень ; АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 519 с. – Бібліогр.: с. 504–511. – ISBN 978–966–644–141–9

 2. Християнська етика в українській культурі : програма для учнів 1–4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [ігумен Лонгин (Чернуха), Е. В. Бєлкіна] ; Київ. міськ. пед. ун–т ім. Бориса Грінченка, Всеукр. православ. пед. т–во. – Київ : [б. в.], 2007. – 26 с.

Автореферати дисертацій

 1. Землянський, Анатолій Миколайович. Філософсько–антропологічна концептуалізація історичного буття: досвід феноменології : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04 / Землянський Анатолій Миколайович ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 2. Радіонова, Наталія Василівна. Філософська комунікація як чинник структурування культурно–освітнього простору на Слобожанщині у ХІХ ст. : автореф. дис. ... д–ра. філос. наук: 09.00.10 / Радіонова Наталія Василівна ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2009. – 32 с. – Бібліогр.: с. 26–29


СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : міжнар. наук.–практ. конф., 24–26 верес. 2008 р. : матеріали / Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова, Чернігів. держ. ін–т економіки і управління ; [голова редкол. Каленюк І. С. ; чл. редкол.: Андрущенко В. П. та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 287 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–2188–06–6

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА


 1. Бычкова, Елена Феликсовна. Что нужно знать школьнику об экологии : рук. для работников дет. и шк. б–к и педагогов доп. образования / Елена Бычкова, Анна Крюкова. – Москва : Чистые пруды, 2009. – 32 с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "Библиотека в школе" ; № 28). – ISBN 978–5–9667–0586–2

 2. Ермакова, Елена Владимировна. Картина мира мыслителей древности. 11 класс / Е. В. Ермакова ; [общ. ред. сер. "Физика" Н. Д. Козлова]. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 28, [1] с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "Физика" ; вып. 21). – Библиогр.: с. 28–29. – ISBN 978–5–9667–0454–4

 3. Іщенко, Людмила Валентинівна. Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Людмила Іщенко. – Умань : РВЦ "Софія", 2008. – 95 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–2113–57–0

 4. Староста, Володимир Іванович. Навчання школярів складати й розв'язувати завдання з хімії: теорія і практика : [монографія] / В. І. Староста ; Мін–во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун–т. – Ужгород : Гражда, 2006. – 326, [1] с. – Бібліогр.: с. 271–296. – ISBN 966–7400–47–6

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Ведмедеря, Микола Олексійович. Веселі нотки : пісні для дітей дошкіл. та мол. шкіл. віку / М. О. Ведмедеря, Л. Куліш–Зіньків ; [ред. Леся Вознюк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 63, [1] с. – ISBN 978–966–07–0811–2

 2. Деревлева, Елена Борисовна. Гимнастическая аэробика / Е. Б. Деревлева, Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова ; ред. О. М. Леонтьева. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 29 с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "Спорт в школе" ; вып. 24). – ISBN 978–5–9667–0515–2

 3. Збірник пісень. 5–6 класи / [упоряд.: Л. Шелестова, Т. Подкопаєва, Т. Тучинська ; ред. рада: Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2008. – 126, [1] с. – (Б–ка "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978–966–451–000–1 (б–ка "Шк. світу"). – ISBN 978–966–451–156–5

 4. Орієнтовне календарно–тематичне планування уроків "Музичне мистецтво". (7–8 класи) : метод.–довідк. зб. для вчителів муз. мистецтва загальноосвіт. навч. закл. / [Макаренко Г. М. та ін. ; упоряд.: Равлюк Л. Р., Юрченко Т. О.] ; Чернівец. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти. – Чернівці : [б. в.], 2008. – 24 с.


МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Баландина, Надежда Францевна. Русский язык. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения / Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярева, С. А. Лебеденко ; под ред. Н. Ф. Баландиной. – Киев : Мастер–класс, 2008. – 302, [1] с. – ISBN 978–966–444–140–4

 2. Баландина, Надежда Францевна. Русский язык. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. завед. с укр. яз. обучения / Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярева, С. А. Лебеденко ; под ред. Н. Ф. Баландиной. – Киев : Мастер–класс, 2008. – 333, [1] с. – ISBN 978–966–444–141–1

 3. Бикова, Тетяна Валеріївна. Історія української літератури 70–90–х років XIX століття : навч.–метод. посіб. / Бикова Тетяна Валеріївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 144 с. – ISBN 978–966–529–183–1

 4. Бузоева, Марианна Дзембатовна. Изменения в немецкой орфографии : история, правила, упражнения / М. Бузоева ; [общ. ред. сер. "Нем. яз." М. Д. Бузоева]. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 30 с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "Немецкий язык" ; вып. 19). – Библиогр.: с. 29. – ISBN 978–5–9667–0407–0

 5. Бузоева, Марианна Дзембатовна. Тема "Человек" : лексика, грамматика, задания к уроку / М. Бузоева ; [общ. ред. сер. "Нем. яз." М. Д. Бузоева]. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 30 с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "Немецкий язык" ; вып. 21). – Библиогр.: с. 29. – ISBN 9785–9667–0449–0

 6. Гуйванюк, Ніна. Українська мова. 8 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. із навчанням рум. мовою / Ніна Гуйванюк. – Львів : Світ, 2008. – 303 с. – ISBN 978–966–603–566–3

 7. Деко, Вильфрид. Практическая грамматика : Употребление времен после si / Вильфрид Деко ; [отв. ред. сер. "Французский язык" Г. А. Чесновицкая]. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 31, [1] с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "Французский язык" ; вып. 24). – ISBN 978–5–9667–0518–3

 8. Деко, Вильфрид. Практическая грамматика. Subjonctif / Вильфрид Деко ; [отв. ред. сер. "Французский язык"Г. А. Чесновицкая]. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "Французский язык" ; вып. 20). – ISBN 978–5–9667–0434–6

 9. Дмитренко, Сергей Федорович. Теория литературы в общем образовании : метод. размышления / Сергей Дмитренко. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 30, [1] с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "Литература" ; вып. 21). – ISBN 978–5–9667–0446–9

 10. Жилко, Нонна Миколаївна. Тексти та вправи для непідготовленого читання англійською мовою : навч. посіб. для студ. ІІ курсу ф–ту інозем. мов / Н. М. Жилко, Л. С. Панова. – Ніжин : [б. в.], 2009. – 63 с

 11. Зарубіжна література, 8 : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Надія Півнюк, Олена Чепурко, Тетяна Маленька та ін. – Київ : Освіта, 2008. – 383, [1] с. – ISBN 978–966–04–0586–8

 12. Зарубіжна література. 8 клас : посібник–хрестоматія / [авт.–упоряд. Щавурський Б. Б.; худож. оформ. Басалига В. А.]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, [2008]. – 327 с. – ISBN 978–966–10–0210–3

 13. Ковальчук, Олександр Герасимович. Гоголь: буття і страх : монографія / О. Г. Ковальчук ; Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2009. – 127 с. – (Сер. "Монографії Ніжин. вищ. школи"). – Бібліогр.: с. 125–126. – ISBN 978–966–7391–67–6

 14. Колендзян, О. С. Від початкової школи до випускного класу : готуємось до зовніш. незалеж. оцінювання з укр. л–ри : навч. посіб. / Колендзян О. С., Торчинська З. К. ; Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець–Подільський : [б. в.], 2008. – 83, [1] с. – ISBN 978–966–2124–28–6

 15. Самойленко, Григорій Васильович. Творча спадщина М. Гоголя на перетині епох / Самойленко Г. В. ; Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2009. – 208, [2] с. – (Сер. "Монографії Ніжин. вищ. школи"). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–7391–66–9

 16. Українська література. 11 клас : підруч. для серед. загальноосвіт. шк. / Р. В. Мовчан [та ін.] ; за заг. ред. Р. В. Мовчан ; [наук. ред. П. П. Хропка]. – Київ ; Ірпінь : Перун, [2008]. – 492, [1] с. – ISBN 966–569–011–6географія


 1. Заяц, Дмитрий Викторович. Регионы России : Волго–Вятский экономический район / Д. В. Заяц ; [общ. ред. сер. "География" О. Н. Коротова]. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 31 с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "География" ; вып. 23). – ISBN 978–5–9667–0482–7

 2. Заяц, Дмитрий Викторович. Регионы России : Поволжье : Средняя Волга / Д. В. Заяц; [общ. ред. сер. "География" О. Н. Коротова]. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 29 с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "География" ; вып. 24). – ISBN 978–5–9667–0503–9

 3. Заяц, Дмитрий Викторович. Регионы России : Центрально–Черноземный район / Д. В. Заяц; [общ. ред. сер. "География" О. Н. Коротова]. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 31 с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "География" ; вып. 22). – ISBN 978–5–9667–0461–2

 4. Заяц, Дмитрий Викторович. Регионы России : Центральный район : Центр и Юго–Восток / Д. В. Заяц; [общ. ред. сер. "География" О. Н. Коротова]. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 29 с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "География" ; вып. 21). – ISBN 978–5–9667–0419–3

 5. Заяц, Дмитрий Викторович. Регионы России : Центральный район : Юг и Юго–Запад / Д. В. Заяц; [общ. ред. сер. "География" О. Н. Коротова]. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 31 с. – (Б–чка "Первого сентября"). – (Сер. "География" ; вып. 21). – ISBN 978–5–9667–0440–7


Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка