Освіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор ПетровичСкачати 134.16 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір134.16 Kb.
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Андрощук, Ігор Петрович. Технологічна підготовка старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів: теорія і методика : монографія / І. П. Андрощук, О. М. Коберник. - Умань : СПД Жовтий, 2008. - 235 с. - Бібліогр.: с. 159-175. - ISBN 978-966-2113-45-7

 2. Андрущенко, Віктор Петрович. Роздуми про освіту : статті, нариси, інтерв'ю / Віктор Андрущенко. - 2-ге вид., допов. - Київ : Знання України, 2008. - 819 с. - ISBN 978-966-316-235-5

 3. Павел Петрович Бажов, 15 (27) января 1879 - 3 декабря 1950 : К 130-летию со дня рождения [Изоматериалы; текст] / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. "Школьная б-ка" ; Сер. 2, вып. 8 ). - Библиогр.: с. 23-24. - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-022-0

 4. Валентин Дмитриевич Берестов, 1 апреля 1928 - 11 апреля 1998 : К 80-летию со дня рождения / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 32 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школьная б-ка” ; Сер. 2, вып. 3). - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-015-2

 5. Виталий Валентинович Бианки, 30.01 (11.02) 1894 - 10.06.1959 : К 115-летию со дня рождения / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 16 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школьная б-ка” ; Сер. 2, вып 8). - Библиогр.: с. 16. - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-025-1

 6. Бобров, Віталій Якович. Макроекономічне прогнозування системи вищої освіти України - пріоритетний напрям її розвитку : монографія / В. Я. Бобров, В. Є. Сафонова ; за наук. ред. В. П. Андрущенка ; АПН України, Ін-т вищ. освіти АПН України. - Київ : [б. в.], 2007. - 213 с. - Бібліогр.: с. 201-213. - ISBN 966-7320-76-6

 7. Богайчук, Руслана Василівна. Уроки фізичної культури. 2 клас : посіб. для вчителя / Р. В. Богайчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. - 190, [1] с. - Бібліогр.: с. 191. - ISBN 978-966-10-0178-6

 8. Богайчук, Руслана Василівна. Уроки фізичної культури. 3 клас : посіб. для вчителя / Р. В. Богайчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. - 201 с. - Бібліогр.: с. 169. - ISBN 978-966-10-0370-4

 9. Богданова, Інна Михайлівна. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова. - Київ : Знання, 2008. - 343 с. - (Сер. "Б-ка соціального педагога"). - ISBN 978-966-346-478-7

 10. Будак, Сергій Валерійович. Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками : моногр. зі спецпрактикумом у 2-х кн. / С. В. Будак ; Мін-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : Слово, 2008. - 283 с. - Бібліогр.: с. 133-148. - ISBN 978-966-8407-83-3

 11. Бурчак, Станіслав Олександрович. Методичні рекомендації з питань організації і проведення тестового контролю знань, навичок та вмінь студентів вищої школи / уклад.: Бурчак С. О. , Толмачов В. С., Тверезовська Л. О. ; Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів : РВВ ГДПУ , 2008. - 66 с. - Бібліогр.: с. 65-66

 12. Варзацька, Лариса Олександрівна. Українська мова. Святині рідної землі. 1-4 класи. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення : посіб. для вчителя / Л. О. Варзацька, О. А. Лобанчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2008]. - 303, [1] с. - Бібліогр.: с. 300-301. - ISBN 978-966-10-00540-3

 13. Васильченко, Л. В. Дистанційне навчання: науково-методичне забезпечення; інформаційний прстір навчального закладу : [навч. посіб.] / Л. В. Васильченко, В. Л. Шевченко. - Харків : Основа, 2009. - 208 с. - (Сер. "Управління школою" ; вип. 1(73)). - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-611-00-0039-0

 14. Вдовиченко, Вера Петровна. Профессиональная ориентация молодежи: опыт работ библиотек / В. П. Вдовиченко ; Рос. гос. юношес. б-ка , Рус. школ. библ. ассоц. - Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2008. - 183 с. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школ. б-ка” ; вып. 3, сер.1 ). - ISBN 978-5-91540-016-9

 15. Вишневський, Омелян Іванович. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / Омелян Вишневський. - Вид. 3-тє, доопрац. і допов. - Київ : Знання, 2008. - 566 с. - Бібліогр.: с. 560-566. - ISBN 978-966-346-408-4

 16. Расул Гамзатович Гамзатов, 8 сентября 1923 - 3 ноября 2003 : К 85-летию со дня рождения / [сост. Э. Н. Якубов]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 40 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школьная б-ка” ; Сер. 2, вып. 6). - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-003-9

 17. Гнатюк, Володимир Миколайович. Управління системою національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. М. Гнатюк. - Київ : Сталь, 2006. - 299 с. : кольор. фотогр. - Бібліогр.: с. 295-297. - ISBN 966-7589-54-4

 18. Горбынко, Валентина Николаевна. Вожатская помогалочка - 2 : метод. и друж. советы для новичков и корифеев / В. Н. Горбынко. - Донецк : Вебер, Донецкое отд-ние, 2007. - 134 с. - ISBN 978-966-335-044-8

 19. Максим Горький (Алексей Максимович Пешков), 16 (28) марта 1868 - 18 июня 1936 : К 140-летию со дня рождения / [авт.-сост. М. В. Московская]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школьная б-ка” ; Сер. 2, вып.2). - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-012-1

 20. Гребенюк, Тетяна Миколаївна. Медико-педагогічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами зору : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гребенюк Т. М. , Сасіна І. О. , Тімакова Ю. В. ; Нац. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т корекц. педагогіки та психології. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - 145, [1] с. - Бібліогр.: с. 94-98. - ISBN 978-966-660-394-7

 21. Дети света : сб. ст. / [сост.: А. Д. Тюриков, В. Ф. Бак]. - Донецк : Вебер, Донецкое отд-ние, 2008. - 161 с. - ISBN 978-966-335-205-3

 22. Дошкольники и семейное чтение в библиотеке : "Руководство ИФЛА по обслуживанию детей до трех лет" с коммент. и примерами / [пер. з англ. О. Андреевой]. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 29 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 24). - ISBN 978-5-9667-0501-5

 23. Друганова, Олена Миколаївна. Приватна ініціатива в освіті України : іст.-пед. аспект : [монографія] / О. М. Друганова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : [б. в.], 2008. - 555 с. - Бібліогр.: с. 456-530. - ISBN 978-966-96759-8-9

 24. Етнопедагогічні засади українського дошкілля : навч.-метод. посіб. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [авт. кол.: Н. В. Лисенко та ін.] ; за ред. Н. Лисенко. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - 544 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-640-243-4

 25. Загашев, Игорь Олегович. Занятия по профориентации в библиотеке / И. О. Загашев. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 20). - Библиогр.: с. 31. - ISBN 978-5-9667-0417-9

 26. Борис Владимирович Заходер, 9 сентября 1918 года - 7 ноября 2000 : К 90-летию со дня рождения / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" ; Сер. 2, вып. 9). - (Прил. к журн. “Школьная б-ка”). - Библиогр.: с. 13. - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-019-0

 27. Изложения : Русский язык : 9 кл. / [авт.-сост. Н. С. Шаталова]. - Москва : АСТ : Астрель, 2002. - 142, [1] с. - (Сер. "Школьный урок"). - ISBN 5-17-012321-3 (АСТ). - ISBN 5-271-02717-1 (Астрель)

 28. Інспекторова, Тетяна. Теорія та методика діяльності сімейного педагога : навч.-метод. посіб. / Тетяна Інспекторова. - Умань : РВЦ "Софія", 2009. - 75 с. - Бібліогр.: с. 72-75. - ISBN 978-966-2113-63-1

 29. Календар класного керівника на 2008-2009 навчальний рік : посіб. для учителів / [авт.: О. Вишневський та ін.]. - Дрогобич : Коло, 2008. - 315 с. - Бібліогр. у кінці ст.

 30. Каньоса, Павліна Степанівна. Педагогічний факультет Кам'янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення : іст. нарис / П. С. Каньоса, А. Ф. Суровий. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2008. - 195 с. - ISBN 978-966-496-058-5

 31. Картушина, Елена Петровна. Психологический комфорт в школе: как его достичь : акции, тренинги, семинары / авт.-сост. Е. П. Картушина, Т. В. Романенко. - Волгоград : Учитель, [2009]. - 239 с. - Библиогр.: с. 234-237. - В помощь школьному психологу. - ISBN 978-5-7057-1746-0

 32. Книги, помогающие жить : рек. указ. лит. / [сост. Н. Е. Колоскова]. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 31 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 23). - ISBN 978-5-9667

 33. Книги-юбиляры 2008 / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школьная б-ка” ; Сер. 2, вып. 1). - Библиогр.: с. 24. - ISBN 978-5-91540-013-8-0480-3

 34. Коргун, Лариса Николаевна. Основы коррекционной педагогики : учеб. пособие для студентов психолого-пед. профиля / Лариса Коргун ; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. - Одеса : [б. в.], 2008. - 166 с. - Бібліогр.: с. 159-162. - ISBN 978-966-8835-53-7

 35. Корисні канікули. Прощавай, третій клас! : [навч.-метод. посіб.] / уклад. Н. М. Компанець. - Харків : Основа, 2008. - 96 с. - (Сер. "Авторська школа Н. Компанець" : заснована 2008 р.). - Бібліогр.: с. 97. - ISBN 978-966-333-719-7

 36. Иван Андреевич Крылов, 2 (13) февраля 1769 - 9 (21) ноября 1844 : К 240-летию со дня рождения [Изоматериалы; текст] / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. цв. ил. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Приложение к журналу “Школьная библиотека” ; Серия 2. Выставка в школьной библиотеке.Вып. 9). - Библиогр.: с. 24. - ISBN 978-5-91540-023-7

 37. Ласуков, Олег Анатолійович. Лагерный сбор: коллективно-творческие дела, методика, сценарии / О. Ласуков. - Донецк : Вебер, Донецкое отд-ние, 2007. - 367, [3] с. - В помощь вожатому. - ISBN 978-966-335-036-3

 38. Любарська, Ольга Миколаївна. Основи соціалізації особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Любарська ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2008. - 211 с. - Бібліогр. у кінці глав. - ISBN 978-966-2056-48-8

 39. Матлина, Слава Григорьевна. Книжные выставки - обычные и необычные / С. Г. Матлина. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 27 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 19). - Библиогр.: с. 26. - ISBN 978-5-9667-0396-7

 40. Мотиваційні основи навчальної діяльності школярів / Одес. обл. ін-т удоскон. вчителів ; за ред. О. В. Малихіної. - [Одеса] : [б. в.], 2008. - 230 с. - Бібліогр.: с. 227-228. - ISBN 978-966-96663-7-6

 41. Николай Николаевич Носов, 10 (23) ноября 1908 - 6 июля 1976 : К 100-летию со дня рожд. [Изоматериалы; текст] / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. цв. ил. + 16 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Выставка в школ. б-ке ; Сер. 2, вып. 7). - (Прилож. к журн. "Школьная б-ка"). - Библиогр.: с. 16. - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-002-2

 42. Олефир, Светлана Валентиновна. Мониторинг читательской активности : метод. рекомендации / С. В. Олефир. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 30 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 21). - Библиогр.: с. 27-28. - ISBN 978-5-9667-0438-4

 43. Александр Николаевич Островский, 31 марта (12 апреля) 1823 - 2 июня (15 июня) 1886: к 185-летию со дня рождения / [авт.-сост. М. В. Московская]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : прил. к журн. “Школ. б-ка” ; вып. 4, сер. 2). - Выставка в школ. б-ке. - ISBN 978-5-91540-017-6

 44. Полилова, Татьяна Алесеевна. Компьютерная презентация. Делаем вместе! / Т. А. Полилова. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 22). - ISBN 978-5-9667-0459-9

 45. Пометун, Олена Іванівна. Мої і твої права : навч. посіб. з курсу "Права людини" : 10-11 кл. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. - Біла Церква : Надтока О. Ф., 2006. - 188, [1] с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 188. - ISBN 966-319-131-7

 46. Прикуль, Лариса Викторовна. Психологический практикум и тренинг: профилактика насилия в семье и школе / авт.-сост. Л. В. Прикуль. - Волгоград : Учитель, [2009]. - 216, [1] с. - Библиогр.: с. 211-214. - ISBN 978-5-7057-1790-3

 47. Родительское собрание по детскому чтению : сб. материалов по разраб. моделей и методик проведения / Пермская краевая дет. б-ка им. Л. И. Кузьмина, Рус. школ. библ. ассоц. - Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2008. - 131 с. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : приложение к журналу “Школьная библиотека” ; вып. 4, сер. 1). - ISBN 978-5-91540-018-3

 48. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / Мін-во освіти і науки України, Ін-т проблем виховання АПН України, Н.-д. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої ; [кол. авт.: Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В. та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 335 с. - Бібліогр. у підряд. зносках. - ISBN 978-966-364-577-3

 49. Таланчук, П. М. З думою про Україну... : вибр. публіц. / Петро Таланчук ; [ред.-упоряд. В. О. Карпенко]. - Київ : Ун-т "Україна", 2008. - 477, [2] с. - ISBN 978-966-388-243-7

 50. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Наукові записки. Серія: Літературознавство. Вип. 2 (24) 2008 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [наук. ред. Микола Ткачук ; редкол.: Микола Ткачук та ін.]. - Тернопіль : [б. в.], 2008. - 386 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 9-7425-09-6

 51. Трофименко, Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ : Прогр.-метод. комплекс / Л. І. Трофименко ; за ред. Є. Ф. Соботович ; АПН України, Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ : Актуальна освіта, 2007. - 119 с. - Бібліогр.: с. 117-118. - Авт. зазначено на обкл. - ISBN 966-8663-14-4

 52. Усі вищі навчальні заклади України : довід. абітурієнта 2009-2010. - Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. - 767 с. - ISBN 978-966-404-830-6

 53. Флегонтова, Наталія Миколаївна. Педагогічна організація культурного дозвілля школярів : навч.-метод. посіб. / Н. М. Флегонтова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ : Освіта України, 2008. - 223 с. - Бібліогр.: с. 148-163. - ISBN 978-966-188-011-4

 54. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці : 13-14 трав. 2008 р. : [тези доповідей]. Філософсько-педагогічні науки / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [відп. за вип. Ангельська А. О.]. - Чернівці : Рута, 2008. - 566 с. - Бібліогр. у кінці ст.

 55. Школьному библиотекарю о семейном чтении : атлас. - Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2007. - 174 с. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Приложение к журн. "Школьная б-ка" ; сер. 1, вып. 12). - ISBN 978-5-91540-009-1

ПСИХОЛОГІЯ


 1. Волошко, Наталія Іванівна. Психологічна культура здоров'я : навч.-метод. посіб. / Н. І. Волошко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ : Науковий світ, 2008. - 163 с. - Бібліогр.: с. 158-163. - ISBN 978-966-675-545-5

 2. Поліщук, С. А. Методичний довідник з психодіагностики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. А. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2009. - 440 с. - Бібліогр.: с. 437-440. - ISBN 978-966-680-428-3

 3. Рибалка, Валентин Васильович. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. / Рибалка В. В. ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Одеса : [б. в.], 2009. - 575 с. - Бібліогр.: с. 558-562. - ISBN 978-966-2070-19-4

 4. Савчин, М. В. Психологія відповідальної поведінки : [монографія] / М. В. Савчин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 275, [3] с. - Бібліогр.: с. 251-262. - ISBN 978-966-428-072-9

 5. Титаренко, Тетяна Михайлівна. Життєві кризи: технології консультування. Ч. 1 / Тетяна Титаренко. - Київ : Главник, 2007. - 143 с. - (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). - Бібліогр.: с. 141-142. - Авт. на обкл. не зазначено. - ISBN 966-8774-67-1. - ISBN 966-8774-36-2

 6. Титаренко, Тетяна Михайлівна. Життєві кризи: технології консультування. Ч. 2 / Тетяна Титаренко. - Київ : Главник, 2007. - 143 с. - (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). - Бібліогр.: с. 170-174. - Авт. на обкл. не зазначено. - ISBN 966-8774-67-1. - ISBN 966-8774-38-X

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Ашеров, Акива Товиевич. Методы и модели формирования и развития информационной культуры студентов технических университетов : монография / Ашеров А. Т., Богданова Т. Л. ; Укр. инж.-пед. акад., Донбас. гос. машиностроит. акад. - Харьков : [б. и.], 2008. - 318 с. - (Сер. "Інженер. педагогика"). - Бібліогр.: с. 233-239. - ISBN 978-966-2132-02-01

 2. Гуржій, Андрій Миколайович. Рекомендації до розв'язування задач Міжнародних і Всеукраїнських олімпіад серед учнів : навч.-метод. посіб. / А. М. Гуржій, В. В. Бондаренко ; АПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України. - Київ : Ред. "Комп'ютер", 2008. - 119 с. - (Б-ка вчителя інформатики ; [Вип]. 4). - ISBN 978-966-2952-05-6

 3. Дениско, Людмила Михайлівна. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2007. - 131, [2] с. - ISBN 978-966-02-4327-9

 4. Зубкова, Наталія Михайлівна. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Гринченка (з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського) / Н. М. Зубкова ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2008. - 176, [1] с. - ISBN 978-966-02-4886-1

 5. Кириличні стародруки 15-17 ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського : каталог / [уклад.: Н. П. Бондар, Р. Є. Кисельов, за участю Т. М. Росовецької] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2008. - 230, [1] с. - ISBN 978-966-02-4724-6

 6. Корнещук, Вікторія Вікторівна. Професійна надійність діяльності сучасного спеціаліста : навч. посіб. / В. В. Корнещук ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського . - Одеса : СВД М. П. Черкасов, 2008. - 131 с. - (Сер.: Управління навчальними закладами). - Бібліогр.: с. 125-131. - ISBN 978-966-8835-65-0

 7. Михайлин, Ігор Леонідович. Журналістика як всесвіт : вибр. медіадослідж. / І. Л. Михайлин. - Харків : Прапор, 2008. - 511 с. - ISBN 978-966-8690-99-0

 8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918-2008) : бібліогр. покажч. / [авт.-уклад.: Н. Ф. Самохіна (кер.), О. С.Залізняк, Н. М. Носкіна та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, А. Г. Бровкін та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2008. - 339, [2] с. - 90-річчю НАН України та НБУ ім. В. І. Вернадського присвячується. - ISBN 978-966-02-4924-0

 9. Погрібний, Олександр Васильович. Робота з отпичними носіями : навч.-метод. посіб. / Погрібний О. В. ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України. - Київ : Ред. "Комп'ютер", 2008. - 127 с. - (Б-ка вчителя інформатики ; [Вип]. 5). - Бібліогр.: с. 127. - ISBN 978-966-2952-07-08

 10. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ: "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка". Підрозділ: "М 8 Поліграфічне виробництво" / [авт. кол.: Н. О. Артюшенко, А. Г. Бровкін, С. В. Галицька та ін. ; голов. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2008. - 194, [1] с. - Бібліогр.: с. 194-195. - ISBN 966-02-4017-1 (загальний). - ISBN 978-966-02-4979-0

 11. Фурман, Анатолій. Ідея професійного методологування : монографія / Анатолій Фурман. - Ялта ; Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 205 с. - Бібліогр.: с. 193-202. - ISBN 978-966-654-197-3

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Гильберг, Татьяна Георгиевна. Путешествие в мир экономики : учеб. пособ. [Ч. 1] / Т. Гильберг, Г. Думанская, О. Юхимович. - Каменец-Подольский : Аксиома : Абетка-НОВА, 2008. - 123 с. - Библиогр.: с. 121. - ISBN 978-966-496-014-1

 2. Жовтанецкий, Олег Мстиславович. Основы экономики: универсальное пособие для успешной подготовки к внешнему независимому оцениванию : справочник / О. М. Жовтанецкий, Н. В. Чуба ; Укр. центр оценивания качества образования. - [Харьков] : Факт, 2008. - 94, [2] с. - (Сер. журн. "Вісник ТІМО" (тестування і моніторинг в освіті)). - ISBN 978-966-637-601-8

 3. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / [за ред.: С. В. Ківалова, О. І. Харитонової]. - Вид. 3-тє. - Харків : Одіссей, 2008. - 558, [1] с. - (Сер. "Закони України" : Засн. 1997 р.). - ISBN 978-966-633-742-2

 4. Лошенюк, І. Р. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / І. Р. Лошенюк, А. М. Гуменюк, Ю. Б. Чаплінський. - Київ : Дакор : КНТ, 2008. - 183 с. - Бібліогр.: с. 181-182. - ISBN 978-966-8379-44-4. - ISBN 978-966-373-404-0

 5. Якість життя: проблеми, пріоритети і перспективи : матеріали II Загальноукр. наук.-практ. конф. 3 груд. 2008 р. / Донец. ін-т ринку та соц. політики, Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; [редкол.: Борецька Н. П. та ін.]. - Донецьк : Вебер, Донецька філ., 2008. - 162 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-335-211-4ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА79. Бакан, Надія Василівна. Математика. 3 клас. Конспекти уроків : посіб. для вчителя / Н. В. Бакан, Н. Б. Шост. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. - 287 с. - Назва на обкл.: Уроки математики. - ISBN 978-966-10-0438-1

80. Бевз, Валентина Григорівна. Уроки алгебри в 7 класі: Орієнтовні календарно-тематичні плани. Поурочні методичні рекомендації : посіб. для вчителя / Валентина Бевз, Григорій Бевз. - Київ : Освіта України, 2008. - 160 с. - (Сер. "Завтра - на урок"). - ISBN 978-966-96535-8-1

81. Богатиренко, В. А. Зошит з фізичної та колоїдної хімії : граф.-розрахунк. роботи : задачі : навч. посіб. для самост. роботи студ. / Богатиренко В. А. , Михалюк С. О. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - 101 с. - Бібліогр.: с. 100. - ISBN 978-966-660-387-9

82. Бойчук, Вікторія Василівна. Математика : темат. тест. завдання / В. В. Бойчук. - 2-ге вид. - Київ : Країна Мрій, 2008. - 163, [1] с. - (Сер. "Тематичні тестові завдання"). - ISBN 978-966-424-039-7

83. Волошко,Наталія Іванівна. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у хворих на артеріальну гіпертензію : монографія / Н. І. Волошко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ : Науковий світ, 2009. - 193 с. - Бібліогр.: с. 158-177. - ISBN 978-966-675-575-2

84. Смолянинов, А. Дельфинотерапия для детей / А. Смолянинов. - Киев : [б. и.], 2008. - 85 с. : фотогр.

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

85. Щербаківський, Данило Михайлович. Козак Мамай : мист.-етногр. пр. / Данило Щербаківський ; [упоряд., передм., комент. та прим. М. В. Волкової ; за заг. ред. А. П. Ярещенка]. - Харків : Факт, 2008. - 511 с. - ISBN 978-966-637-630-8

86. Ятло, Леонід Петрович. Теорія та методика роботи з дитячим хором : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Ятло. - Вид. 2-ге . - Умань : РВЦ "Софія", 2009. - 171 с. - Бібліогр.: с. 168-170. - ISBN 978-966-2113-60-0

МОВА. ЛІТЕРАТУРА


87. Білик, Іван Іванович. Яр : роман / Іван Білик ; передм. Анатолія Шпиталя. - Київ : Грамота, 2008. - 782 с. - (Б-ка Шевченківського комітету / [видав. рада: П. А. Загребельний (голова), І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський та ін.]). - ISBN 978-966-379-142-4

88. Великий рід великої людини : наук.-попул. нарис про Т. Г. Шевченка та його родовід / [С. В. Чанін]. - Київ : Елібре, 2008. - 158, [1] с. - Бібліогр.: с. 140. - ISBN 978-966-96925-1-1

89. Вольвач, Марія Степанівна. Маруся Вольвачівна - незаслужено забута українська письменниця : вибрані твори / [Марія Степанівна Вольвач] ; вступ. стаття, ред. упорядкув. та прим. Івана Лисенка . - Київ : Наш час, 2008. - 375, [1] с. - ISBN 978-966-1530-10-1

90. Гузь, Ольга Олександрівна. Зарубіжна література. 5 клас : календарно-темат. планув. уроків / О. О. Гузь ; [за заг. ред.: І. М. Переденко, Є. В. Волощук]. - Київ : Генеза, 2008. - 61 с. - ISBN 978-966-504-709-4

91. Жадько, Віктор Олексійович. Микола Аркас : роман-пошук / Віктор Жадько; [за ред. Андрущенка В. П.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 621, [1] с. - Бібліогр.: с. 591-608. - ISBN 978-966-8567-11-7

92. Жадько, Віктор Олексійович. Микола Аркас: Катерина. Опера : текст і клавір. Рецензії. Листування / Віктор Жадько ; [за ред. В. П. Андрущенка]. - Київ : [б. в.], 2008. - 853, [1] с. - Бібліогр.: с. 833-854. - ISBN 978-966-8567-12-4

93. Клименко, Ніна Федорівна. Українсько-новогрецький словник : 40 000 сл. / Ніна Клименко, Олександр Пономарів, Андрій Савенко. - Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2008. - 532, [1] с. - ISBN 966-7492-36-2

94. Косовський, В. Тризуб : [поезії та публіц.] / Володимир Косовський, Андрій Кравець-Кравченко, Євген Чередниченко ; [упоряд. та авт. фото Віталій Шевченко]. - Київ : Факт, 2008. - 236 с. - ISBN 978-966-359-309-8

Содержание: Станьмо народом ! / В. Косовський. Встане моя Вкраїна / А. Кравець-Кравченко. Заради волі і добра / Є. Чередниченко. Дума денна й нічна / В. Косовський.95. Куліш, Пантелеймон. Чорна рада. Хроніка 1661 року : вибрані твори / Пантелеймон Куліш. Мотря / Богдан Лепкий ; укладання тексту, передмова Савченко О. М. . - Київ : Шанс, 2008. - 397, [1] с. - ISBN 978-966-2202-01-4

96. Мілютіна, О. К. Методичні рекомендації з граматики англійської мови для проведення практичних занять зі студентами-заочниками / уклад.: Мілютіна О. К. , Чирва М. К. ,Ємельяненко Л. В. ; Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів : РВВ ГДПУ , 2008. - 59 с

97. Малятам про тварин : [для дітей дошкіл. та мол. шкіл. віку] / вірші Тетяни Корольової, Олени Роговенко, Лариси Цілик ; [упоряд. Т. Корольова] ; малюнки Сергія Палія. - Київ : Казка, 2008. - [64] с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-8055-81-2. - ISBN 978-966-8055-72-0 (серія)

98. Павловський, Ромвальд. Рубаї / Ромвальд Павловський. - Київ : Дирекція ФВД, 2008. - 221, [2] с. - ISBN 978-966-511-340-9

99. Петрарка, Франческо. Канцоньєре / Франческо Петрарка ; [пер. с італ. Анатоля Перепаді ; худож.-іллюстратор І. І. Яхін, худож.-оформлювач Б. П. Бублик] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Харків : Фоліо, 2008. - 283, [1] с. - (Б-ка світової літератури : заснована у 2001 р. / [редкол. сер.: Тамара Денисова, Ростислав Доценко, Іван Дзюба, Микола Жулинський, Дмитро Затонський, Дмитро Наливайко, Євген Попович, Галина Сиваченко, Андрій Содомора, Віктор Шовкун]). - ISBN 978-966-03-4401-3

100. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Українська мова. 5-10 кл. / Н. П. Кравець ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти. - Київ : Інкунабула, 2008. - 139 с. - ISBN 978-966-96926-2-7

101. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Читання. 5-10 кл. / [уклад. Н. П. Кравець] ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти. - Київ : Інкунабула, 2008. - 127, [1] с. - ISBN 978-966-96926-2-7

102. Римарук, Ігор. Сльоза Богородиці : вибране / І. Римарук. - Київ : Дніпро, 2008. - 393, [5] с. - (Б-ка Шевченківського комітету). - ISBN 966-578-188-Х

103. Світличний, Іван Олексійович. З живучого племені Дон Кіхотів / Іван Світличний, Надія Світлична ; [упорядкув. М. Х. Коцюбинської і О. І. Неживого]. - Київ : Грамота, 2008. - 813, [1] с. - (Б-ка Шевченківського комітету / [видав. рада: П. А. Загребельний (голова), І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський та ін.]). - Бібліогр.: с. 805-806. - ISBN 978-966-349-128-8

104. Слабошпицький, Михайло Федотович. Поет із пекла : романи / Михайло Слабошпицький ; передм. В. О. Базилевського, післямова В. Н. Грабовського. - Київ : Грамота, 2008. - 830, [1] с. - (Б-ка Шевченківського комітету / [видав. рада: П. А. Загребельний (голова), І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський та ін.]). - Бібліогр.: с. 829. - ISBN 978-966-349-018-2

105. Степаненко, Микола Іванович. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми) / Микола Степаненко. - Полтава : АСМІ, 2008. - 395 с. - Бібліогр.: с. 388-391. - ISBN 978-966-765371-6

106. Стус, Василь. Зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 3. Час творчості / Василь Стус ; [упорядкув. та комент.: Галина Бурлака, Дмитро Стус ; редкол.: Дмитро Стус та ін. ; ред.тому Галина Бурлака, Дмитро Стус]. - Київ : Факт, 2008. - 751 с. - ISBN 978-966-353-210-7. - ISBN 978-966-359-308-1 (Том 3)

107. Стус, Василь. Зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 4. Вірші 1960-х років (поза збірками). Вірші початку 1970-х років (поза збірками) / Василь Стус ; [упорядкув. та комент.: Дмитро Стус, Альбіна Шацька ; редкол.: Дмитро Стус та ін. ; ред.тому Дмитро Стус]. - Київ : Факт, 2008. - 479 с. - ISBN 978-966-353-210-7

108. Терлецький, Віктор Володимирович. Пантелеймон Куліш - біограф Гоголя / Віктор Терлецький. - Глухів : РВВ ГДПУ , 2008. - 114, [1] с. - Бібліогр. у кінці глав. - ISBN 966-376-051-6

109. Франко, Іван. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятидесяти томах. Т. 51. Прозові переклади, 1876-1912 / Іван Франко ; [упорядкув. та комент.: М. З. Легкого та ін. ; редкол.: М. Г. Жулинський та ін. ; ред. тому Є. К. Нахлік]. - Київ : Наукова думка, 2008. - 985 с. - ISBN 978-966-00-814-4

110. Франко, Іван. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятидесяти томах. Т. 52. Оригінальні та перекладні поетичні твори / Іван Франко ; [упорядкув. та комент.: Є. М. Барана та ін. ; редкол.: М. Г. Жулинський та ін. ; ред. тому М. П. Бондар]. - Київ : Наукова думка, 2008. - 1037, [1] с. - ISBN 978-966-00-0815-7

111. Франко, Іван. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятидесяти томах. Т. 53. Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876-1895 / Іван Франко ; [упорядкув. та комент.: М. З. Легкого та ін. ; редкол.: М. Г. Жулинський та ін. ; ред. тому Є. К. Нахлік]. - Київ : Наукова думка, 2008. - 830 с. - ISBN 978-966-00-0816-8

112. Цвілюк, Семен Антонович.Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соц.-політ. вимір епіч. творів Тараса Шевченка / С. А. Цвілюк. - Одеса : Маяк, 2008. - 311 с. - Бібліогр.: с. 306-309. - ISBN 978-966-587-164-4

113. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці : 13-14 трав. 2008 р. : [тези доповідей]. Філологічні науки / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [відп. за вип. Ангельська А. О.]. - Чернівці : Рута, 2008. - 479 с. - Бібліогр. у кінці ст.

ІСТОРІЯ

114. Гісем, Олександр Володимирович. Історія : довідник + тести : повний повторюв. курс, підготовка до зовніш. незалеж. оцінювання / О. В. Гісем. - Кам'янець-Подільський : Абетка, [2008]. - 379 с. - ISBN 978-966-2053-67-8

115. Гнатенко, Людмила Анатоліївна. Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : кодиколого-орфографіч. дослідж. : палеографіч. альб. / Людмила Гнатенко ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2007. - 264, [1] с. : іл. - ISBN 978-966-02-4261-6

116. Наливайко, Дмитро Сергійович. Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : Грамота, 2008. - 782 с. - (Б-ка Шевченківського комітету / [видав. рада: П. А. Загребельний (голова), І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський та ін.]). - Бібліогр.: с. 742-743. - ISBN 978-966-349-167-7

117. Шевцов, Василь Юхимович. Русь : Погляд з минулого в майбутнє / В. Ю. Шевцов. - Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2008. - 308, [1] с. - Бібліогр.: с. 306. - ISBN 978-966-348-134-0


Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка