Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва АлександровичСторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Амонашвили, Шалва Александрович. Обретение смысла жизни / Ш. А. Амонашвили, В. Г. Ниорадзе ; [ред. : Бак В. Ф., Тюриков А. Д. ; дизайн обл. : Чесноков П. В.]. – Артемовск : Ноулидж, 2013. – 51 с. – ISBN 978-617-579-594-1

 2. Бак, Вікторія Федорівна. Учитель / В. Ф. Бак ; Всеукр. культурно-образовательная ассоциация Гуманной педагогики. – Донецк : НОУЛИДЖ (донец. отд-ние), 2013. – 79 с. – Библиогр.: с. 77-78. – ISBN 978-617-579-604-7

 3. Доброскок, Ірина Іванівна. Теорія і практика організації навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів : монографія / І. Доброскок ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 335 с. – Бібліогр.: с. 301-335. – ISBN 978-966-177-112-2

 4. Духовно-моральні основи виховання особистості у спадщині українських педагогів XVI - XVIII століть : [навч. посіб.] / [О. Б. Потапенко] ; М-во освіти і науки України, Криворіз. держ. пед. ун-т, ДВНЗ . – Кривий Ріг : Р. Козлов, 2013. – 112, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-617-7104-09-3

 5. Заболотний, Володимир Федорович. Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа : монографія / В. Ф. Заболотний ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Вінниця : Едельвейс і К, 2009. – 455 с. – Бібліогр.: с. 412-453. – ISBN 978-966-2462-08-1

 6. Календарне планування. 1 клас : 2012-2013 навч. рік. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 95 с. – (Нова програма). – ISBN 978-966-07-1578-3

 7. Календарне планування. 3 клас : 2012-2013 навч. рік. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 63 с. – (Нова програма). – ISBN 978-966-07-1580-6

 8. Карпова, Елла Едуардівна. Теоретичні засади індивідуалізації професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах заочного навчання у вищому навчальному закладі : монографія / Е. Е. Карпова, В. В. Нестеренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса : Букаєв В. В., 2012. – 195 с. – Бібліогр.: с. 172-195. – ISBN 978-966-2070-50-7

 9. Кёниг, Карл. Понимание речи и лечение речи = Sprachverständnis und Sprachbehandlung / Карл Кёниг, Георг фон Арним , Урсула Херберг ; пер. с нем. Виктора Гончарова ; [оформ. обл. Галина Анненко ; гл. ред. Елена Колюхова]. – Изд. 2-е. – Киев : Наири, 2013. – 159 с. – Библиогр.: с. 157-159. – ISBN 3-7725-0695-Х. – ISBN 978-966-8838-74-3

 10. Князєва, Олена Альбертівна. Основи університетськогї освіти в галузі зв'язку : навч. посіб. з дисципліни "Університетська освіта" для студ. за напрямом підготов. 6.030504 "Економіка підприємства" 6.030601 "Менеджмент" / О. А. Князєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012. – 155 с. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 978-966-7598-78-5

 11. Колупаєва, Алла Анатоліївна. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук ; М-во освіти і науки України, НАПН України. Ін-т спец. педагогіки. – Київ : АТОПОЛ, 2011. – 272 с. – (Серія "Інклюзивна освіта" : [сер. засновано у 2008 р.]). – Бібліогр.: с. 270-272. – ISBN 978-966-675-634-6

 12. Кононюк, Анжеліка Ярославівна. Трудове навчання. 1 клас : розробки уроків до підручника Сидоренка В. К., Котелянець Н. В. "Трудове навчання. 1 клас" / Анжеліка Кононюк, Ольга Головата ; [ред. Оксана Довгань, літ. ред. Інна Атаманюк ; дизайн обкл. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 95 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2464-8

 13. Кордуба, Надія Стахівна. Позакласне читання. 2 клас : розробки уроків / Надія Кордуба, Мирослава Стрихар ; [ред. Олена Стефанишин, літ. ред. Людмила Олійник ; дизайн обкл. Оксани Корнєєвої]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 79 с. – (Конспект від А до Я) (Нова програма). – ISBN 978-966-07-2028-2

 14. Левовицький, Тадеуш. Професійна підготовка і праця вчителів : альбом / Тадеуш Левовицький ; [пер. з пол.: Андрій Івашко ; наук. ред.: Світлана Сисоєва ; техн. ред.: Ірина Соколова] ; НАПН України, Пол.-укр. культур. т-во м. Маріуполя (Україна). – Маріуполь : Рената, 2011. – 118 с. – Бібліогр.: с. 99-114. – ISBN 978-966-2001-34-1 (укр.). – ISBN 978-83-7204-607-9 (польськ.)

 15. Малкова, Тетяна Миколаївна. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України) : монографія / Т. М. Малкова. – Київ : [Б. в.], 2012. – 394 с. – Бібліогр.: с. 377-394. – ISBN 978-617-696-039-3

 16. Матеріали на допомогу вчителю у викладанні курсу "Екологія рідного краю" : метод. зб. для орг. навч. та позаклас. роботи з екол. освіти та виховання / Департамент освіти і науки, молоді і спорту Запоріз. міськ. ради ; [уклад. Т. В. Круть ; відп. за вип. І. Я. Крайній]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2013. – 33 с. – ISBN 978-966-191-138-2

 17. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. Вип. 6 / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [голов. ред. Аносов І. П. ; заступ. голов. ред. Троїцька Т. С. ; чл. редкол. : Глузман О. В., Максимов О. С., Мартинюк Т. В. [та ін.] ; . – Мелітополь : [б. в.], 2011. – 372 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 18. Ніколаєнко, Станіслав Миколайович. Управління якістю вищої освіти: теорія, аналіз і тенденції розвитку : монографія / С. М. Ніколаєнко ; [ред. : Т. І. Головеркіна, І. Й. Рассказова]. – Київ : [Б. в.], 2007. – 518 с. – Бібліогр.: с. 451-465. – ISBN 978-966-04-0706-0

 19. Пєхота, Олена Миколаївна. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва ; [рец.: В. А. Семиченко, О. В. Глузман, Є. С. Барбіна]. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 271 с. – Бібліогр.: с. 167-190. – ISBN 966-8146-51-4

 20. Позднякова-Кирбят'єва, Елліна Геннадіївна. Соціокультурні аспекти диференціації середньої освіти : монографія / Е. Г. Позднякова-Кирбят'єва ; [ред. І. М. Омельчак] ; Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 213 с. – Бібліогр.: с. 199-213. – ISBN 978-966-599-389-6

 21. Світлична, Ольга. Майстер-клас учителя початкових класів : кращі відкриті уроки / уклад. Ольга Світлична ; [ред. Марія Гап'юк ; дизайн обкл. Оксани Корнєєвої]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 175 с. – (Початкова школа. Моя творча скарбниця). – ISBN 978-966-07-1925-5

 22. Сердюк, Людмила Захарівна. Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців: системно-синергетичний підхід : монографія / Л. З. Сердюк ; [літ. ред. А. А. Урбан ; худож.-дизайнер І. О. Клименко]. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 322 с. – Бібліогр.: с. 264-302. – ISBN 978-966-388-428-8

 23. Скворцова, Світлана Олексіївна. Методика навчання розв'язування сюжетних задач у початковій школі : навч. посіб. для студ. за спец. 6.010100 " Початкове навчання ". Ч. 1. Методика формування в молодших школярів загального уміння розв'язувати сюжетні задачі / Скворцова С. О. . – Київ : Фенікс, 2011. – 266, [1] с. – Бібліогр.: с. 250-257. – ISBN 978-966-438-385-8

 24. Сузір'я педагогічних талантів Донеччини. Т. 1 / [авт. ідеї та кер. проекту: Ю. І. Соловйов, О. І. Чернишов ; уклад.: І. В. Родигіна, М. Г. Євсєєва, В. Д. Сидоренко]. – Донецьк : Витоки, 2008. – 563 с. – До 75-річчя Донецької обл.

 25. Сузір'я педагогічних талантів Донеччини. Т. 2 / [авт. ідеї та кер. проекту: Ю. І. Соловйов, О. І. Чернишов ; уклад.: І. В. Родигіна, М. Г. Євсєєва, В. Д. Сидоренко]. – Донецьк : Витоки, 2008. – 567 с. – До 75-річчя Донецької обл.

 26. Сушенцева, Лілія Леонідівна. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика : монографія / Лілія Сушенцева ; за ред. Н. Г. Ничкало ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 437, [1] с. – ISBN 978-966-177-142-9

 27. Тарасун, Валентина Володимирівна. Психолого-педагогічна допомога дітям переддошкільного віку з особливостями в розвитку: напрями реалізації : [монографія] / Валентина Тарасун ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Киев : Вид-во НПУ им. М. П. Драгоманова, 2012. – 391 с. – Бібліогр.: с. 265-271. – ISBN 966-8609-75-1

 28. Тести для дітей 4-5 років : навч. посіб. / [авт. проекту - Земцова Ольга Миколаївна ; худож.: І. Дорошенко, Д. Лемко ; ред. С. Попадюк]. – [Київ] : Махаон-Україна, [2011]. – 111 с. : кольор. іл. – (Розумні книжки) (Батьки читають дітям). – ISBN 966-605-662-3

 29. У майстернях художників : 8-9 років : [альб. для позакласних занять вдома] / [О. В. Агєєва, В. В. Кондратова, Т. М. Шлєєнкова ; відп. ред. Т. П. Єресько]. – [Харків] : Весна. – [Б. м.] : Співак В. Л., 2013. – 124, [3] с. : кольор. іл. – (Серія "Творча майстерня" : 8-9 років). – ISBN 978-617-686-102-7

 30. Українсько-російські педагогічні студії : міжвузівський зб. наук. ст. / Бердян. держ. пед. ун-т, Івановський держ. ун-т, Магнітогорський держ. ун-т, Невинномиський держ. гуманітар.-техніч. ін-т, Таганрогський держ. пед. ін-т ім. А. П. Чехова, Ярославський держ. ун-т ім. П. Г. Демидова ; [редкол.: Зарва В. А. та ін.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 275 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2569-52-0

 31. Уліщенко, В. В. Теорія і практика інтерсуб’єктного навчання української літератури в школі : [монографія] / В. В. Уліщенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 397 с. – Бібліогр.: с. 360-388. – ISBN 978-966-660-744-0

 32. Формула здорового способу життя: Розробки уроків, позакласних заходів та пішохідних екскурсійних маршрутів для проведення Дня Знань та Першого уроку в 2012/2013 році / Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ; [уклад. Ю. В. Міцай, С. М. Пляка, Н. І. Дяченко]. – Кіровоград : Александрова М. В., 2012. – 167 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2466-17-1

 33. Ходюк, Олена Станіславівна. Україна - це ми : сцен. вихов. заходів / Олена Ходюк ; [ред. та випуск. ред. Інна Атаманюк ; дизайн обкл. Світлани Бедної]. – Тернополь : Підручники і посібники, 2013. – 79, [1] с. – (Позакласні заходи : моя творча скарбниця). – ISBN 978-966-07-2421-1

 34. Черкасов, Володимир Федорович. Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (1962-1991 рр. ) : монографія / В. Ф. Черкасов. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – 374 с. – Бібліогр.: с. 354-374. – ISBN 978-966-8861-99-4

 35. Чернілевський, Дмитро Володимирович. Духовна культура особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Чернілевський, О. В. Пшеничнюк, Н. В. Сідячева. – Київ ; Вінниця : [б.в.], 2009. – 384 с. : вкл. арк. (12 с.). – Бібліогр.: с. 378-383. – ISBN 9789-916-830-701-5

 36. Черноватий, Леонід Миколайович. Методика викладання перекладу як спеціальності : підруч. для студ. вищ. закл. освіти за спец. "Переклад" / Л. М. Черноватий ; [ред. Мазур С. І.]. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 368 с. – (UTTA Series). – Бібліогр.: с. 356-368. – До 40-річчя кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – ISBN 978-966-382-459-8 (серія). – ISBN 978-966-382-460-4

 37. Шуляр, Василь. Валеологічні стратегії сучасного уроку літератури в умовах природовідповідної (ноосферної освіти) : наук.-метод. посіб. / В. І. Шуляр ; [відп. за вип. А. М. Старєва] ; [Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. – Миколаїв : ОІППО, 2012. – 151 с. – Бібліогр.: с. 142-149

 38. Щербак, Ольга Іванівна. Професійно-педагогічна освіта: теорія і практика : монографія / О. І. Щербак ; за ред. Н. Г. Ничкало ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2010. – 279 с. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-675-630-8

Дисертації

 1. Буздуган, Олена Анатоліївна. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Буздуган Олена Анатоліївна ; наук. кер. Т. Г. Жаровцева ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Б. в.] , 2013. – 233 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 174-190

 2. Бутурлим, Тетяна Іванівна. Формування гендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бутурлим Тетяна Іванівна ; наук. кер. В. М. Благінін ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : [Б. в.], 2013. – 219 с. + 1 Додатки (198 с.). – Бібліогр.: с. 177-219

 3. Ганжа, Микола Васильович. Педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів засобами дизайну : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ганжа Микола Васильович ; наук. кер. Р. В. Павелків ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [Б. в.], 2013. – 207, [10] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 179-207

 4. Гейлик, Анастасія Вадимівна. Організаційно-педагогічні умови професійного зростання майбутніх фахівців з економіки і підприємництва у процесі навчально-практичної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гейлик Анастасія Вадимівна ; наук. кер. Г. О. Ковальчук ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 230, [5] с. – Бібліогр.: с. 159-184

 5. Горлова, Анастасія Василівна. Особливості виховання підлітка у кризовий період його розвитку : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Горлова Анастасія Василівна ; наук. кер. Бех І. Д. ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : [Б. в.] , 2013. – 224, [5] с. – Бібліогр.: с. 203-224

 6. Джуринський, Петро Борисович. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Джуринський Петро Борисович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Б. в.] , 2013. – 559 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 396-452

 7. Ерсьозоглу, Рукіє. Формування професійної надійності майбутніх менеджерів освіти засобами тренінгових технологій у фаховій підготовці : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ерсьозоглу Рукіє ; наук. кер. В. В. Корнещук ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Б. в.] , 2013. – 234 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 179-204

 8. Єрмакова, Світлана Станіславівна. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Єрмакова Світлана Станіславівна ; наук. консультант Н. В. Кічук ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Б. в.] , 2013. – 477 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM) + 1 Додатки (103 с.). – Бібліогр.: с. 408-477

 9. Іванніков, Сергій Іванович. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування індивідуально-диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Іванніков Сергій Іванович ; наук. кер. Е. Е. Карпова ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Б. в.] , 2013. – 215 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 176-207

 10. Кабриль, Катерина Володимирівна. Формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кабриль Катерина Володимирівна ; наук. кер. О. М. Олексюк ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : [Б. в.] , 2013. – 226 с. – Бібліогр.: с. 167-189

 11. Калінська, Алла Володимирівна. Формування у старшокласників готовності до вибору професій сфери економіки та підприємництва в умовах профільного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Калінська Алла Володимирівна ; наук. кер. М. В. Левківський ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : [Б. в.] , 2013. – 279, [9] с. – Бібліогр.: с. 191-225

 12. Карпова, Светлана Николаевна. Формирование художественно-профессиональной культуры будущих архитекторов в процессе подготовки в высших учебных заведениях : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Карпова Светлана Николаевна ; науч. рук. Э. Э. Карпова ; Гос. учреждение "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одесса : [Б. и.] , 2013. – 246 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Библиогр.: с. 169-201

 13. Кірєєва, Уляна Валеріївна. Психологічні особливості розвитку Я-концепції майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кірєєва Уляна Валеріївна ; наук. кер. А. В. Фурман ; Республікан. вищ. навч. заклад "Крим. гуманіт. ун-т". – [Одеса] : [Б. в.], 2013. – 174, [26] с. – Бібліогр.: с. 156-174

 14. Коба, Олександр Васильович. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в процесі вивчення тактико-спеціальних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коба Олександр Васильович ; наук. кер. О. М. Тогочинський ; Нац. акад. внутріш. справ. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 210, [5] с. – Бібліогр.: с. 176-197

 15. Ковпак, Ірина Олександрівна. Педагогічні засади проектування міждисциплінарної технології навчання для підготовки викладачів педагогіки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ковпак Ірина Олександрівна ; наук. кер. М. М. Левшин ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 213, [5] с. – Бібліогр.: с. 176-198

 16. Колоянова, Ольга Геннадіївна. Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до інтерпретації художніх творів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Колоянова Ольга Геннадіївна ; наук. кер. І. В. Пастир ; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл : [Б. в.], 2013. – 259 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 196-223

 17. Котловий, Сергій Анатолійович. Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Котловий Сергій Анатолійович ; наук. кер. О. М. Коберник ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [Б. в.], 2013. – 329, [9] с. – Бібліогр.: с. 189-221

 18. Нестеренко, Вікторія Володимирівна. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.08 / Нестеренко Вікторія Володимирівна ; наук. консультант Е. Е. Карпова ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Б. в.] , 2013. – 507 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 376-436

 19. Осадченко, Інна Іванівна. Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Осадченко Інна Іванівна ; наук. консультант Пометун О. І. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [Б. в.] , 2013. – 540 с. – Бібліогр.: с. 411-472

 20. Синьова, Євгенія Павлівна. Особливості розвитку та виховання особистості при глибоких порушеннях зору : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.08 / Синьова Євгенія Павлівна ; наук. консультант Максименко С. Д. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 448 с. – Бібліогр.: с. 402-448

 21. Скорик, Богдана Сергіївна. Просвітницькі ідеї та навчально-виховна діяльність православних чернечих монастирів Центральної України (кінець XVII-XVIII століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Скорик Богдана Сергіївна ; наук. кер. Л. М. Кравченко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [Б. в.], 2013. – 298 с. – Бібліогр.: с. 183-237

 22. Стаєнна, Олена Олександрівна. Виховання громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Стаєнна Олена Олександрівна ; наук. кер. Г. В. Бєлєнька ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : [Б. в. ], 2013. – 251, [5] с. – Бібліогр.: с. 176-207

 23. Третяк, Олена Станіславівна. Теоретико-методичні засади професійної підготовки персоналу установ виконання покарань до проведення соціально-виховної роботи із засудженими : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Третяк Олена Станіславівна ; наук. консультант Носко М. О. ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [Б. в.], 2013. – 460, [5] с. – Бібліогр.: с. 390-441

 24. Трифонова, Олена Сергіївна. Теоретико-методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Трифонова Олена Сергіївна ; наук. консультант Богуш А. М. ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Б. в.], 2013. – 556 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 420-483

 25. Федун, Лариса Миколаївна. Формування у старшокласників професійних домагань у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Федун Лариса Миколаївна ; наук. кер. О. В. Мельник ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 267, [6] с. – Бібліогр.: с. 177-201

 26. Шевчук, Оксана Миколаївна. Організація і зміст навчально-виховного процесу колегії Павла Галагана (1871-1920 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шевчук Оксана Миколаївна ; наук. кер. Побірченко Н. С. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [Б. в.], 2013. – 333 с. – Бібліогр.: с. 209-243

 27. Яблочнікова, Ірина Остапівна. Практична підготовка бакалаврів з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Яблочнікова Ірина Остапівна ; наук. кер. В. К. Майборода ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 276 с. – Бібліогр.: с. 190-219

Автореферати дисертацій

 1. Безлюдний, Олександр Іванович. Соціально-педагогічні основи сімейного виховання в Сполучених Штатах Америки та України: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Безлюдний Олександр Іванович ; наук. консультант Побірченко Н. С. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : [Б. в.], 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-37

 2. Жарікова, Світлана Борисівна. Забезпечення психологічного здоров’я підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Жарікова Світлана Борисівна ; наук. кер. Ю. М. Швалб ; Харк. гуманіт. ун-т "Народ. укр. акад.". – Харків : [Б. в.] , 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 3. Лісіна, Лариса Олександрівна. Теоретичні та методичні засади підготовки вчителів до конструювання навчальних технологій у процесі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лісіна Лариса Олександрівна ; наук. консультант В. К. Сидоренко ; Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради, комунал. закл. – Київ : [Б. в.] , 2012. – 39 с. – Бібліогр.: с. 30-36

 1. Марчук, Оксана Олександрівна. Педагогічна спрямованість діяльності духовно-просвітницьких центрів Волинської губернії у XIX столітті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Марчук Оксана Олександрівна ; наук. кер. А. С. Дем'янчук ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука. – Ялта : [Б. в.] , 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 2. Мельник, Анастасія Анатоліївна. Розвиток соціального інтелекту дітей шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мельник Анастасія Анатоліївна ; наук. кер. Л. М. Яворовська ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [Б. в.], 2012. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15

 3. Стрілець, Світлана Іванівна. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Стрілець Світлана Іванівна ; наук. консультант О. М. Торубара ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30-33

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Васильєв, Ярослав Васильович. Загальна психологія (футурреальний підхід) : навч. посіб. / Я. В. Васильєв ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 194 с. – Бібліогр.: с. 192-194. – ISBN 978-966-336-240-3

 2. Костюченко, Олена Вікторівна. Перцептивні основи образу світу у студентів / Костюченко Олена Вікторівна. – Київ : [б. в.], 2013. – 442 с. – Бібліогр.: с. 411-442

 3. Практична психологія у сучасному вимірі : ІІІ Міжнар. наук.-практична конф. молодих учених і студ., 20 берез. 2012 р. : тези доповідей / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; [орг. ком.: Б. І. Холод та ін. ; відп. за вип. Т. В. Єрмолаєва]. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2012. – 182 с. – ISBN 978-966-434-182-7

 4. Пророк, Наталія Василівна. Професійне становлення практичного психолога : наук. монографія / Пророк Н. В. – Київ : [ б.в. ], 2012. – 471 с. – Бібліогр.: с. 399-456. – ISBN 978-966-2145-23-6

 5. Психокорекція проявів гандикапізму та ксенофобії : навч. посіб. / Ставицький О. О., Назаревич В. В., Ставицька О. Г., Борейчук І. О. – Рівне : Принт Хауз, 2013. – 259 с. – Бібліогр.: с. 250-255. – ISBN 978-966-8333-47-7

 6. Фоменко, Анатолий Григорьевич. Поводок - дело тонкое : феноменология скрытого управления личностью / А. Г. Фоменко. – [Кировоград] : ПОЛИМЕД-Сервис, [2011]. – 196 с. – Библиогр.: с. 191-196. – ISBN 978-966-7813-77-2

Дисертації

 1. Амплєєва, Ольга Михайлівна. Емоційний інтелект в структурі професійної діяльності психолога : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Амплєєва Ольга Михайлівна ; наук. кер. Бурлачук Л. Ф. ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : [Б. в.] , 2013. – 293 с. – Бібліогр.: с. 200-219

 2. Виговський, Сергій Євгенович. Емпатія як чинник розвитку смислової сфери особистості в юнацькому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Виговський Сергій Євгенович ; наук. кер. Чебикін О. Я. ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Б. в.] , 2013. – 179 с.

 3. Гірняк, Галина Степанівна. Психологічне проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів з гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гірняк Галина Степанівна ; наук. кер. А. В. Фурман ; Республікан. вищ. навч. заклад "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта : [Б. в.], 2013. – 313 с. – Бібліогр.: с. 215-241

 4. Малєєва, Оксана Валентинівна. Психологічні особливості дезадаптації старших дошкільників та шляхи її подолання : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Малєєва Оксана Валентинівна ; наук. кер. О. Ю. Пономарьова ; Республікан. вищ. навч. заклад "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта : [Б. в.] , 2013. – 239 с. – Бібліогр.: с. 173-199

 5. Малкин, Василий Максимович. Психологические особенности самоконституирования субъекта в виртуальной реальности : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Малкин Василий Максимович ; науч. рук. Н. Ф. Калина ; Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : [Б. и.] , 2013. – 199 с. – Библиогр.: с. 166-184

 6. Попова, Марта Ігорівна. Когнітивний стиль як чинник розвитку професійної компетентності телефонних консультантів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Попова Марта Ігорівна ; наук. кер. І. І. Галецька ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [Б. в.] , 2013. – 232 с. – Бібліогр.: с. 167-194

 7. Чеканська, Оксана Анатоліївна. Історія становлення психологічної науки на Поділлі (кінець XIX-початок XX століття) : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Чеканська Оксана Анатоліївна ; наук. кер. А. І. Шинкарюк ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. України. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 154-189

 8. Чёрный, Евгений Владимирович. Психологическое моделирование поликультурного образования : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Чёрный Евгений Владимирович ; Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : [Б. и.], 2013. – 440 с. + 1 Приложения (162 с.). – Библиогр.: с. 403-440

 9. Шевченко, Марія Іванівна. Особливості комунікативної компетентності майбутніх психологів з різними типами співвідношення адаптивності та креативності : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Шевченко Марія Іванівна ; наук. кер. Татенко В. О. ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 236 с. – Бібліогр.: с. 179-202

 10. Щербак, Тетяна Іванівна. Розвиток образу "Я" у період репрезентації інтелекту особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Щербак Тетяна Іванівна ; наук. кер. В. В. Клименко ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : [Б. в.] , 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 161-187

Автореферати дисертацій

 1. Дишлова, Наталія Володимирівна. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Дишлова Наталія Володимирівна ; наук. кер. Н. Ю. Максимова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.] , 2012. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 2. Карпюк, Юлія Ярославівна. Вплив християнської моралі на ціннісно-орієнтаційну сферу молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Карпюк Юлія Ярославівна ; наук. кер. В. П. Москалець ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Хмельницький : [Б. в.] , 2012. – 16 с.

 3. Фролова, Ольга Василівна. Етнічні стереотипи як чинник структурування комунікативного поля особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Фролова Ольга Василівна ; наук. кер. В. О. Васютинський ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 166-183

 4. Шльонська, Оксана Олександрівна. Стиль сімейного виховання як чинник формування адаптивних можливостей дитини : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Шльонська Оксана Олександрівна ; наук. кер. Н. А. Бастун ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Хмельницький : [Б. в.] , 2012. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Аньєс, Ів. Підручник із журналістики : Пишемо для газет = Manuel de Journalisme : Ecrire pour le journal / Ів Аньєс ; пер. з фр. Андрія Андрусяка ; [наук. ред. Анатолій Яковець ; ред. Катерина Рогова ; худож. оформ. Олександра Остапова]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 543 с. – ISBN 978-966-518-579-6

 2. Компьютерные информационные системы и хранилища данных : толковый слов. / А. Г. Додонов, С. Р. Коженевский [и др.] ; Ин-т проблем информации НАН Украины. – Киев : Феникс, 2013. – 553 с. – Библиогр.: с. 547-553. – ISBN 978-966-136-080-7

 3. Костюков, Володимир Павлович. Інформаційний працівник : [навч. посіб.] / В. П. Костюков, Є. В. Мотурнак ; [ред. І. В. Карпишенко]. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 335 с. : іл. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання"). – ISBN 978-966-552-253-9

 4. Кредісов, Анатолій Іванович. Справа життя / Анатолій Кредісов ; [ред. С. В. Бартош ; худож. обкл. М. І. Перловська]. – Київ : Знання України, 2011. – 139 с. : вкл. л. (16) . – Бібліогр.: с. 134-139. – ISBN 978-966-316-294-2

 5. Марьина, Л. П. Журналистика и культура: динамика взаимодействия : учеб. пособие / Л. П. Марьина ; [отв. за вып. Павел Лозинский ; ред. Татьяна Хоменко] ; Санкт-Петербург. гос. ун-т. – Львов : ПАІС, 2013. – 163 с. – Библиогр.: с. 152-163. – В оформлении обложки использованы фрагменты произведений Василия Кандинского и Сальвадора Дали. – ISBN 978-966-1585-95-8

 6. Орос, Олександр Михайлович. Витоки і діяльність Української Гельсінської спілки на Закарпатті : спогади й роздуми учасника подій / Олександр Орос ; [ред. О. М. Орос ; [художнє оформ. та обкл. Миколи Дем'ян]. – Ужгород : TIMPANI, 2012. – 181, [2] с. : фотогр. – ISBN 978-966-8904-50-9

 7. Віталій Дмитрович Походенко : біобібліографія / НАН України, Ін-т фізич. хімії ім. Л. В. Писаржевського ; [авт. вступ. ст. В. Г. Кошечко ; уклад.: М. Ф. Губа, Н. В. Конощук ; пер. вступ. ст. О. Є. Прищепа]. – Київ : Академперіодика, 2006. – 174, [1] с. – ISBN 966-360-036-5

 8. Чернецова, Галина Михайловна. Основы научных исследований : учеб. пособие / Г. М. Чернецова ; [отв. за вып. В. М. Ячменева] ; Нац. акад. природоохран. и курорт. строительства. – Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 225 с. – Библиогр.: с. 223-225. – ISBN 978-617-648-170-6

 9. Ярослав Григорович Камінецький: Вчений. Педагог. Поет : біобібліогр. покажч. праць (до 70-річчя від дня народж.) / НАПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. В. Сліпчишин, Л. І. Джулай ; наук. ред.: Пономаренко Л. О.]. – Львів : Корпан Б. І., 2011. – 60 с. : портр.

Автореферати дисертацій

 1. Вертій, Жанна Сергіївна. Обслуговування читачів в бібліотеках для дітей: розвиток інноваційних форм : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Вертій Жанна Сергіївна ; наук. кер. Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : [Б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 2. Кобєлєв, Олексій Миколайович. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кобєлєв Олексій Миколайович ; наук. консультант В. О. Ільганаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : [Б. в.] , 2013. – 34 с. – Бібліогр.: с. 26-31

 3. Копанєва, Єлизавета Олександрівна. Наукометричні технології в електронній бібліотеці : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Копанєва Єлизавета Олександрівна ; наук. кер. Онищенко О. С. ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 15 с. – Бібліогр.: с. 12-13

 4. Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Лобузіна Катерина Вілентіївна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 36 с. – Бібліогр.: с. 27-33

 5. Матвійчук, Лариса Олександрівна. Розвиток біобібліографічних досліджень у галузі гуманітарних наук в Національній академії наук України (1918-2012) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Матвійчук Лариса Олександрівна ; наук. кер. Дубровіна Л. А. ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12-13

 6. Стрілець, Наталія Олександрівна. Технології архівного збереження електронних бібліотечних ресурсів у мережевому комунікаційному просторі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Стрілець Наталія Олександрівна ; наук. кер. Л. Я. Філіпова ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : [Б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 7. Чуприна, Леонід Андрійович. Оперативна інтернет-інформація як чинник розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек України (кінець XX-початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Чуприна Леонід Андрійович ; наук. кер. Гранчак Т. Ю. ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Б. в.] , 2013. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18-20

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка