Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна


ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯСкачати 462.37 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір462.37 Kb.
1   2

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


  1. Гавриш, Наталія Василівна. Цікава філософія для дітей : метод. посіб. для творчих педагогів і батьків дітей дошкільного й мол. шк. віку / Наталія Гавриш, Олена Ліннік ; [ред. рада : Т. Вороніна , І. Стеценко, М. Мосієнко та ін. ; ред. : Т. Вороніна ; дизайнер обкл. : Л. Карасьова]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Дитячий садок. Бібліотека). – Бібліогр.: с. 121-124. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-622-5

Дисертації

  1. Марченко, Євген Олександрович. Генезис уявлень про справедливість (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Марченко Євген Олександрович ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 198 с. – Бібліогр.: с. 174-198

  2. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч. –метод. посіб. / [О. Т. Баришполець, Л. А. Найдьонова та ін.] ; за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця ; НАПН України. Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 438, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8063-80-5

  3. Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб'єктів освітньої діяльності : метод. рек. / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, Л. Г. Чорна] ; за ред. П. П. Горностая ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : Міленіум, 2011. – 79 с. – Бібліогр.: с. 74-79. – ISBN 978-966-8063-90-21

  4. Панасенко, Олександр Вікторович. Інституційні засади релігійної освіти в Україні (на прикладі православ’я) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Панасенко Олександр Вікторович ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 177 с. – Бібліогр.: с. 161-177

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

  1. Вороненко, Тетяна Іванівна. Хімія щодня : Це треба знати кожному / Тетяна Вороненко, Тетяна Іваха ; [ред. рада : Г. Мальченко, Г. Кузьменко, О. Шатохіна]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Хімія. Біологія. Бібліотека). – Бібліогр.: с. 125-129. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-683-6

  2. Каретникова, Олена Олексіївна. Хімія каменю / Олена Каретникова ; [ред. рада: Г. Мальченко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 124, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р. : природничо-гуманітар. напрям). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-570-9

  3. Лук'янова, Лариса Борисівна. Дидактичні матеріали з екології : навч. –метод. посіб. для викладачів / Л. Б. Лук'янова. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – 326 с. – Бібліогр.: с. 326. – ISBN 966-8419-24-3

  4. Черненко, Наталія Андріївна. Задачі практичного змісту з геометрії. 9-11 класи / Наталія Черненко ; [ред. рада: І. Соколовська та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 124, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р. : природничо-гуманітар. напрям). – Бібліогр.: с. 126. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-579-2

  5. Ясінський, В. А. Олімпіадні задачі з теорії чисел : практикум із розв’язування / В'ячеслав Ясінський ; [ред. рада : І. Соколовська, Л. Швець ; ред. рада : І. Соколовська, Л. Швець, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 125, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р. : природничо-гуманітар. напрям). – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-660-7

  6. Яценко, Світлана Євгенівна. Алгебра за новою програмою. 11 клас / Світлана Яценко ; [ред. рада : І. Соколовська, Л. Швець, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу" ). – ISBN 978-966-451-610-2


ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

  1. Скляренко, Оксана Миколаївна. Школа ремесел : Лялька: український стиль / Оксана Скляренко ; [ред. рада : О. Колонькова, М. Мосієнко, Г. Кузьменко, О. Шатохіна та ін. ; упоряд. : О. Колонькова]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 95 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Позашкілля. Бібліотека) (Трудове навчання. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-681-2

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

  1. Авраменко, Олеся Олександрівна. Терези долі Віктора Зарецького : [монографія] / Олеся Авраменко ; [Ін-т проблем сучас. мистец. АМ України]. – Київ : [б. в.], 2011. – 591 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 560

  2. Вашуленко, Микола Самійлович. Навчання української мови в 2 класі : метод. посіб. / М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова ; [ред. : І. П. Коваленко ; худож. ред. : Н. Г. Антоненко]. – 2-ге вид., доопрац. і переробл. – Київ : Освіта , 2011. – 189, [2] с. – (Вчителю початкових класів). – ISBN 978-966-04-0807-4

  3. Вітик, М. Вітик = Vityk : альбом / М. Вітик. – Київ : Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України, 2011. – 119, [1] с. : кольор. іл.

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

  1. Вашуленко, Микола Самійлович. Українська мова і мовлення: довідник молодшого школяра : [навч. посіб.] / М. С. Вашуленко. – [Київ] : Літера, [2010]. – 159 с. – (Вчителю початкових класів). – Підготовка до Державної підсумкової атестації. – ISBN 978-966-2032-66-6

  2. Зайцева, Ирина Павловна. Введение в лингвистическую проблематику: начала научных исследований (в помощь занимающимся в секции "Русское языкознание" Малой акад. наук Украины) : науч. –метод. пособие / И. П. Зайцева ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Нац. центр "Малая акад. наук Украины". – Киев : Інформаційні системи, 2010. – 132 с. – Библиогр.: с.127-131. – ISBN 978-966-2249-45-3

  3. Квасниця, І. Ю. Казки та легенди древньої землі Аратти [Електронний ресурс] / Ірина Квасниця. – [Київ] : Зосимова О. В., [2008]. – 4 ел. опт. диск (CD-ROM)

  4. Квасниця, Ірина Юліянівна. Казки та легенди древньої землі Аратти: в 7 кн. : для дітей мол. та серед. шкіл. віку. Кн. 1. Казка про Вогник і Скіпочку ; Чому у ластівки хвостик роздвоєний ; Таємниця Старого Року ; Про горобця Цяпку ; Бджілка і Христинка ; Зозулина кара ; Вовчий пастух ; Жаб'яча абетка ; Колискова ; Перше полювання / Квасниця І. Ю. – Київ : Гнозіс : Поліграф, 2011. – 216 с. : кольор. іл. + дод. 10 бр. – (Серія "Родинна книга" : заснована 2007 р.). – ISBN 978-966-8840-83-1. – ISBN 978-966-840-38-8 s

  5. Перші кроки німецькою / [упоряд. : Л. Горбач ; ред. рада : Л. Горбач, М. Мосієнка, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р. : гуманітар. напрям). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-605-8

  6. Стародуб, Тетяна Федорівна. Перші кроки в англійській / Тетяна Стародуб ; [ред. рада : Т. Михайленко, Л. Мудрак, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 102 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р. : гуманітар. напрям). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-595-2

  7. Українська література за новою програмою. 11 клас : І семестр / [ред. рада : Г. Федяй та ін. ; упоряд. : Н. Б. Коржова, О. А. Бондаренко, Н. В. Нестеренко]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р. : гуманітар. напрям). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-627-0

  8. Українська мова і мовлення в початковій школі : метод. посіб. / М. С. Вашуленко ; [ред. : І. П. Коваленко ; худож. ред. та худож. обкл. : Н. Г. Антоненко]. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : Освіта , 2011. – 268 с. – (Серія "Вчителю початкових класів"). – Бібліогр.: с. 264-266. – Авт. зазнач. на звороті тит. л. та на обкл. – ISBN 978-966-04-0765-7


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

  1. Заставний, Євген. Веселий сонцеворот [Електронний ресурс] / Пісні композитора Євгена Заставного ; кер. проекту Квасниця І. Ю. ; Проект Західно-Української Асоціації "Спадщина України" "Народознавство України: народи великої України". – Львів : Кантилена, [2011]. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM)

  2. Заставний, Євген. Веселий сонцеворот: пісні : для дітей дошк. і мол. шкіл. віку / Пісні композитора Євгена Заставного ; Проект Західно-Української Асоціації "Спадщина України" "Народознавство України: народи великої України". – Київ : Гнозіс, 2011. – 30, [1] с. – ISBN 978-966-8840-89-0

  3. Заставний, Євген. Подарунок лісового чарівника : музична казка для дітей дошк. та мол. шкіл. віку / Музична казка композитора Євгена Заставного, лібретто Василя Сагайдака ; Проект Західно-Української Асоціації "Спадщина України" "Народознавство України: народи великої України". – Київ : Гнозіс, 2011. – 18, [1] с. – ISBN 978-966-8840-38-8 s. – ISBN 978-966-8840-88-3

  4. Заставний, Євген. Подарунок лісового чарівника [Електронний ресурс] : музична казка для дітей дошк. та мол. шкіл. віку / Музична казка композитора Євгена Заставного, лібретто Василя Сагайдака ; Проект Західно-Української Асоціації "Спадщина України" "Народознавство України: народи великої України". – [Львів] : [б. в.], [2011]. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM)

  5. Квасниця, І. Ю. Дітям про Новий рік і Різдво в Україні : для дітей дошк. та мол. шкіл. віку / авт. –упоряд. Ірина Квасниця. – Київ : Гнозіс, 2011. – 24 с. : кольор. іл. – (Серія "Родинна книга" : заснована в 2005 р.). – ISBN 978-966-8840-38-8 s. – ISBN 978-966-8840-92-0

  6. Квасниця, Ірина Юліянівна. Дітям про Святого Миколая : [збірник] : для дітей дошк. і мол. шкіл. віку / авт. –упоряд. Ірина Квасниця. – Київ : Гнозіс, 2011. – 55 с. : кольор. іл. – (Серія "Родинна книга" : заснована в 2005 р.). – ISBN 978-966-8840-38-8 s. – ISBN 978-966-8840-90-6

  7. Квасниця, Ірина Юліянівна. Традиції та звичаї українців : В 2 т. Т. 2 / авт. –упоряд.: Квасниця І. Ю., Квасниця А. В. – Київ : Гнозіс, 2010. – 512 с. : кольор. фотогр. – (Серія "Родинна книга"). – Бібліогр.: с. 454-477. – ISBN 978-966-8840-38-8. – ISBN 978-966-8840-77-7 (т. 2)

ІСТОРІЯ

  1. Хроніка 2000 : культурологічний альманах. Вип. 2 (84). Михайло Драгоманов - дослідник всесвітньої історії, політик і людина / [редкол. : Юрій Буряк (голов. ред.), Ігор Гирич (заст. голов. ред.), Микола Жулинський та ін. ; упоряд. текстів і листування : Варвара Шульга ; текстолог ; В'ячеслав Вишневий ; художнє оформ. : Сергій Ковика-Алієв]. – Київ [Фонд сприяння розвитку мистецтв] : [б. и.], 2011. – 637, [2] с.

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка