Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарноїСкачати 495.71 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір495.71 Kb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Актуальні проблеми гуманітарної освіти в ПТНЗ : монографія / [авт.: Г. П. Васянович, С. М. Вдович та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України. Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 159 с. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-966-644-270-6

 2. Александров, Вадим Трофимович. Державні механізми управління якістю неперервної освіти в України : монографія / В. Т. Александров ; [ред. Н. А. Гавриленко, Н. В. Лисогуб, Т. Г. Чернишова ; дизайн обкл. О. О. Зеленського] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2012. – 365 с. – Бібліогр.: с. 327-365. – ISBN 978-966-657-447-6

 3. Богайчук, Руслана Василівна. Фізична культура. 1 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / Р. В. Богайчук ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Л. Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Вид. 3-тє, допов. та переробл. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 146, [1] с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : засновано 2007 р.). – Фізкультура за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-2946-9

 4. Братко, Валентина Олександрівна. Сонет в історії української та світової літератури : метод. посіб. / В. О. Братко, С. П. Паламар ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 125 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-277-5

 5. Брудко, Наталія Петрівна. Уроки математики. 1 клас : (за підруч. Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької) : посіб. для вчителя / Н. Брудко, О. Сліпець, Л. [тобто О.] Фучила ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Н. Шост ; обкл. Володимира Басалиги ]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2013]. – 278, [1] с. – Математика за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-2960-5

 6. Брюханова, Наталія Олександрівна. Основи педагогічного проектування в інженерно-педагогічній освіті : монографія / Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : НТМТ, 2010. – 439 с. – Бібліогр.: с. 421-437. – ISBN 978-617-578-001-5

 7. Будна, Наталія Олександрівна. Навчання грамоти. 1 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя : [у 2 ч.]. Ч. 1 / Н. О. Будна, Н. Я. Походжай, Н. Б. Шост ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Л. Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 232 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : засновано 2007 р.). – Українська мова за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3084-7

 8. Будна, Наталія Олександрівна. Навчання грамоти. 1 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя : [у 2 ч.]. Ч. 2 / Н. О. Будна, Н. Я. Походжай, Н. Б. Шост ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Л. Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2013]. – 207 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : засновано 2007 р.). – Українська мова за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3113-4

 9. Будна, Наталія Олександрівна. Уроки математики. 1 клас : посіб. для вчителя / Будна Н. О., Шост Н. Б.; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Л. Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Вид. 2-ге, доп., переробл. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 287 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : засновано 2007 р.). – Математика за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-2861-5

 10. Варзацька, Лариса Олександрівна. Формування оргдіяльності умінь на уроках української мови в старшій школі на академічному рівні : посібник / Л. О. Варзацька ; [літ. ред. І. В. Трудолюбова ; обкл. П. В. Резніков] ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 121 с. – Бібліогр.: с. 121. – ISBN 978-966-644-292-8

 11. Вдовченко, Віктор Володимирович. Кулінарія 11 клас : підруч. [Технол. напрям. Технол. профіль] / В. В. Вдовченко, Н. Г. Левченко ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 187 с. – Бібліогр.: с. 186-187. – ISBN 978-966-644-296-6

 12. Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді : монографія / [авт.: Михальченко М. І., Андрущенко Т. В. та ін.]. ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Киев : Педагогічна думка, 2012. – 319 с. – ISBN 978-966-644-226-3

 13. Головко, Зоя Лук'янівна. Уроки математики. 1 клас : посіб. для вчителя / З. Л. Головко, Н. Я. Походжай ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Л. Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 287 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : засновано 2007 р.). – Математика за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-3043-4

 14. Гончаренко, Семен Устимович. Педагогічні закони, закономірності, принципи : Сучасне тлумачення / С. У. Гончаренко ; [літ. ред. Олег Власюк]. – [Рівне] : Волинські обереги, 2012. – 189, [1] с. – ISBN 978-966-416-288-0

 15. Дікал, Інна Вікторівна. Німецька мова. 1 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / І. В. Дікал ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. : Р. Матіїв, Т. Риженко ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2013]. – 212 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р. ). – Німецька мова за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3181-3

 16. Дікал, Інна Вікторівна. Уроки німецької мови. 1 клас : конспекти уроків / І. В. Дікал ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. : Р. Матіїв, Т. Риженко ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2013]. – 75 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р. ). – Німецька мова за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 17. Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу : колективна монографія / [Савченко О. Я., Бібік Н. М. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 191 с. – Бібліогр.: с. 183-191. – ISBN 978-966-644-297-3

 18. Довідник абітурієнта України 2013-2014 : ВНЗ, коледжі, технікуми, училища, ліцеї, ПТУ. Вип. 12 / голов. ред. Н. Сисоєва. – [12-те вид.]. – [Мелітополь] : [Сисоєва Т. А. : Медовий город-2001], [2013]. – 132 с.

 19. Докторович, Марина Олександрівна. Система виховної роботи в дитячих будинках та інтернатних установах : навч. посіб. / Докторович М. О. – Київ : Ленвіт, 2012. – 175 с. – ISBN 978-966-8995-63-7

 20. Дорошенко, Світлана Олексіївна. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [л], [л'] : навч.-метод. посіб. / Світлана Дорошенко, Ірина Кацька, Людмила Федорович ; [відп. за вип. І. Я. Крайній ; худож. оформ. Л. Ю. Алєєва]. – 2-ге вид., випр.та допов. – Запоріжжя : ЛІПС, [2013]. – 182 с. – Бібліогр.: с. 179-181. – ISBN 978-966-191-137-5

 21. Екологізація вищої професійної освіти : [монографія] / К. В. Стецюк, О. М. Германенко [та ін.]. – Луганськ : Елтон-2, 2013. – 311 с. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-617-563-114-0

 22. Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти : колективна монографія / [Біла С. О., Бутівщенко С. В. та ін.] ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 363 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-222-5

 23. Експеримент на екрані комп'ютера : монографія / [авт. кол.: Ю. О. Жук, О. М. Соколюк та ін. ; за ред. Ю. О. Жука] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 179 с. – Бібліогр.: с. 174-179. – ISBN 978-966-644-274-4

 24. Задорожна, Ірина Павлівна. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки : [монографія] / І. П. Задорожна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Тернопіль : [б. в.], 2011. – 414 с. – Бібліогр.: с. 322-354. – ISBN 978-966-7425-99-9

 25. Зайчук, Валентин Олександрович. Технологія професіоналізму в освіті : монографія / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук ; [кер. проекту В. О. Зайчук ; худож. ред. Ю. Черняк]. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 577 с. – Бібліогр.: с. 563-576. – ISBN 978-617-517-109-7

 26. Замороз, Тетяна Ярославівна. Англійська мова. 1 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / Т. Я. Замороз ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. О. Радчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2013]. – 151 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р. ). – Англійська мова за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3056-4

 27. Збожна, Ольга Михайлівна. Учнівські та студентські "Громади" - школа виховання української еліти / Ольга Збожна ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Василь Герасимчук, Марія Козяр ; худож. Володимир Басалига] ; Тернопіл. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 229-230. – ISBN 978-966-10-2382-5

 28. Інновації в сучасній школі у контексті діалогу педагогічних культур : практико зорієнт. посіб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України, Ін-т педагогіки НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Київ. нац. лінгв. ун-т, Гімназія № 56 м. Києва ; [ред. рада: Д. І. Петренко (голова) та ін. ; за ред. І. Г. Єрмакова, Д. І. Петренко]. – Київ : Майстер-принт, 2012. – 351 с. – Бібліогр.: с. 344-347. – ISBN 978-966-1568-68-5

 29. Кёниг, Карл. Понимание речи и лечение речи = Sprachverständnis und Sprachbehandlung / Карл Кёниг, Георг фон Арним , Урсула Херберг ; пер. с нем. Виктора Гончарова ; [оформ. обл. Галина Анненко ; гл. ред. Елена Колюхова]. – Изд. 2-е. – Киев : Наири, 2013. – 159 с. – Библиогр.: с. 157-159. – ISBN 3-7725-0695-Х. – ISBN 978-966-8838-74-3

 30. Ковальчук, Геннадій Петрович. Педагогіка фізичної культури : [навч. посіб.] / Ковальчук Г. П., Присакар В. В. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2012. – 423 с. – Бібліогр.: с. 419-423. – На тит. арк. авт. не зазначено. – ISBN 978-617-620-066-6

 31. Коляда, Наталія Миколаївна. Розвиток дитячого руху в Україні (початок ХХ ст. середина 30-х років ХХ ст.) : монографія / Коляда Наталія Миколаївна. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 407 с. – Бібліогр.: с. 406-407. – ISBN 978-966-525-112-5

 32. Коротяев, Борис Иванович. Взгляд в будущее высшего педагогического образования с позиций теории педагогической философии : монография / Б. И. Коротяев ; Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченка, гос. учреждение . – Луганск : ЛНУ им. Тараса Шевченка, 2013. – 259 с. – Библиогр.: с. 258. – ISBN 978-966-617-312-9

 33. Коцан, Ігор Ярославович. Технологія професійної підготовки вчителів : монографія / Ігор Коцан, Олександр Панасюк, Михайло Крисько ; [худож. ред. Юрій Черняк ; кер. проекту І. Я. Коцан]. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 358 с. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-617-517-118-9

 34. Кузьменко , Василь Васильович. Методика полікультурного виховання учнів в умовах родинно-шкільного освітнього простору : навч. посіб. / Кузьменко В. В., Чумак Л. В. ; [відп. за вип. Ковальський В. І.]. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2012. – 247 с. – ISBN 978-966-2919-50-9

 35. Лапшина, Г. Г. Діяльність кафедр фізичного виховання з питань професійно-орієнтованої фізичної підготовки студентів ВНЗ : [навч.-метод. посіб.] / Г. Г. Лапшина, Б. С. Семенів ; [упоряд. та ред. Галина Лапшина] ; Укр. акад. друкарства, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Сорока Т. Б., 2012. – 95, [7] с. – Бібліогр.: с. 92-95. – ISBN 978-966-8460-97-5

 36. Любарська, Ольга Миколаївна. Основи соціалізації особистості : навч.-метод. посіб. : для студ. вищ. навч. закл. / Любарська О. М. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Ленвіт, 2012. – 238 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8995-69-9

 37. Мацько, Наталія Денісівна. Метод проектів у профільному навчанні математики : [метод. посіб.] / Н. Д. Мацько ; [ред. Бубир В. П. ; худож. Ситник О. В.] ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 126, [1] с. – Бібліогр.: с. 123-125. – ISBN 978-966-644-316-1

 38. Мерсіянова, Галина Миколаївна. Професійно-трудове навчання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей : посібник / Г. М. Мерсіянова ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т спец. педагогіки . – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 79 с. – Бібліогр.: с. 74-79. – ISBN 978-966-644-249-2

 39. Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу : посібник / Ляшенко Олександр Іванович, Лукіна Тетяна Олександрівна, Булах Ірина Євгенівна ; [літ. ред. І. В. Трудолюбова ; обкл. П. В. Резніков] ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 159 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-257-7

 40. Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів : навч.-метод. посіб. / [Зубалій Микола Дмитрович, Волков Леонід Вікторович та ін. ; літ. ред. І. В. Трудолюбова ; обкл. П. І. Резніков] ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 209 с. – Бібліогр.: с. 200-209. – ISBN 978-966-644-232-4

 41. Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 22-23 берез. 2013 р. / Класич. приват. ун-т ; чл. редкол.: Огаренко В. М. [та ін.]. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2013. – 331 с.

 42. Музальов, Олександр Олександрович. Професійна адаптація особистості в процесі вивчення предмета "Культурологія" у ВПУ : навч.-метод. посіб. / О. О. Музальов, А. В. Шиделко ; [ред. І. В. Трудолюбова ; обкл. П. В. Резников] ; Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 101 с. – Бібліогр.: с. 96-101. – ISBN 978-966-644-262-1

 43. Навчально-методичний посібник для батьків дітей дошкільного віку з особливими потребами : посібник / [авт. кол.: Колупаєва А. А., Таранченко О. М. та ін. ; за заг. ред. Колупаєвої А. А.] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 111 с. – Бібліогр.: с. 110. – ISBN 978-966-644-284-3

 44. Наскрізна програма педагогічної практики студентів спеціальності "Дошкільна освіта" / Н. П. Пихтіна , С. І. Матвієнко [та ін.] ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2-ге вид. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 117 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 45. Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. посіб. / [О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка та ін. ; літ. ред. І. В. Трудолюбова ; обкл. П. В. Резніков] ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України, держ. вищ. навч. закл. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-246-1

 46. Науменко, Віра Орестівна. Книжка для вчителя : орієнт. зміст інтегрованих уроків з читання та укр. мови в післябуквар. період (метод. посіб.) / В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. – Київ : Грамота, 2013. – 183 с. : іл. – ISBN 978-966-349-389-3

 47. Національна академія педагогічних наук України. 20 років : [короткий інформ. довідник] / [упоряд.: Регейло І. Ю., Довбищенко В. І. ; відп. за вип.: Луговий В. І., Гуржій А. М., Бурда М. І.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 39 с. : граф. – ISBN 978-966-644-320-8

 48. Немежанська, Олена Аркадіївна. Зростаємо разом: практикум сімейного дозвілля / Олена Немежанська ; [відп. за вип. Дибайло Василина, Марочко Тетяна ; ред. Царенко Ольга Григорівна] ; Міжнар. благод. орг. Партнерство "Кожній дитині". – Київ : Книга, 2013. – 106 с. – На обкл. авт. не зазначено. – ISBN 978-966-8314-76-6

 49. Олійник, Іванна Володимирівна. Вивчення екології в 11 класі : конспекти уроків : орієнтовний календар. план / І. В. Олійник, Т. В. Гайтко, М. А. Герц ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Антоніна Павліченко ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2013]. – 95 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р.). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 50. Онишків, Ольга Петрівна. Уроки позакласного читання. 2 клас : посіб. для вчителя / О. П. Онишків, Л. П. Вашків, М. А. Івануць ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Л. Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2013]. – 55, [1] с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р.). – Бібліогр.: с. 56. – Літературне читання за новою програмою. 2. – ISBN 978-966-10-3008-3

 51. Онишків, Ольга Петрівна. Уроки позакласного читання. 4 клас : посіб. для вчителя / О. П. Онишків, Л. П. Вашків, М. А. Івануць ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Н. Гаврішко ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2013]. – 75, [2] с. – Бібліогр.: с. 77. – Рідна мова в рідній школі. – ISBN 978-966-10-2512-6

 52. Онищенко, Василь Денисович. Людина і суспільство : навч.-метод. посіб. / В. Д. Онищенко ; [літ. ред. І. В. Трудолюбова ; обкл. П. В. Резніков] ; Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 127 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-269-0

 53. Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посібник / Ю. М. Богачков, В. Ю. Биков [та ін.]. ; [ред. Патола Н. В. ; обкл. Резніков П. В.] ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 159 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-256-0

 54. Організація соціально-педагогічної та психологічної практики студентів ВНЗ (спеціальність "Соціальна педагогіка") : навч.-метод. посіб. / кол. авт.: Докторович М. О., Журецький Я. І. [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Ленвіт, 2013. – 311 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-8995-66-8

 55. Осадчий, Іван Григорович. Соціально-філософські аспекти формування загальної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : монографія / І. Г. Осадчий ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 147 с. – Бібліогр.: с. 144-147. – ISBN 978-966-644-300-0

 56. Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади : монографія / [авт. кол.: Л. Б. Лук'янова, Л. Є. Сігаєва та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-315-4

 57. Основи здоров'я. 1 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / Н. О. Будна, Г. Я. Жирська [та ін.] ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Л. Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 117 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р.). – Основи здоров'я за новою програмою. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 58. Оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів : колективна монографія / [авт. кол.: Манако А. Ф., Пінчук О. П. та ін. ; ред. І. В. Трудолюбова ; обкл. П. В. Резников] ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 131 с. – Бібліогр.: с. 124-131. – ISBN 978-966-644-242-3

 59. Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін : навч.-метод. посіб. / [Л. П. Пуховська, М. В. Артюшина та ін. ; за наук. ред. Л. П. Пуховської] ; Нац. акад. пед. наук України. ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 121 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-304-8

 60. Павленко, Ольга Іванівна. З добрим словом в добру путь. 1-4 класи : нестандартні виховні заходи : на допомогу клас. керівнику / О. І. Павленко ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Н. Шост ; обкл. Володимира Басалиги ]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 95, [1] с. – (На допомогу класному керівнику). – ISBN 978-966-10-2749-6

 61. Педагог професійної школи : метод. посіб. / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; [наук. ред. Нестерова Л. В., Герлянд Т. М. ; ред. Трудолюбова І. В. ; обкл. Резніков П. В.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 199 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-252-2

 62. Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. пр.] : [в 5 т.]. Т. 1. Загальна педагогіка та філософія освіти / НАПН України ; [ред. рада : Кремень В. Г. (голова), Мадзігон В. М. (заст. голови), Луговий В. І. (заст. голови) [та ін.] ; редкол. Сухомлинська О. В. (відп. ред.), Бех І. Д., Бондар В. І. [та ін.] ; літ. ред. Бартош С. В.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 365, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – До 20-річчя НАПН України. – ISBN 978-966-644-212-6. – ISBN 978-966-644-213-3

 63. Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. пр.] : [в 5 т.]. Т. 3. Загальна середня освіта / НАПН України ; [ред. рада : Кремень В. Г. (голова), Мадзігон В. М. (заст. голови), Луговий В. І. (заст. голови) [та ін.] ; редкол. тому : Ляшенко О. І. відп. ред.), Савченко О. Я., Бібік Н. М. [та ін.] ; літ. ред. Василишина Ю. П.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 429, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – До 20-річчя НАПН України. – ISBN 978-966-644-212-6. – ISBN 978-966-644-215-7

 64. Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. пр.] : [в 5 т.]. Т. 2. Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / НАПН України ; [ред. рада : Кремень В. Г. (голова), Мадзігон В. М. (заст. голови), Луговий В. І. (заст. голови) [та ін.] ; редкол. : Максименко С. Д. (відп. ред.), Чепелєва Н. В., Засенко В. В. [та ін.] ; літ. ред. С. В. Бартош]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 398 с. – Бібліогр. у кінці розд. – До 20-річчя НАПН України. – ISBN 978-966-644-212-6. – ISBN 978-966-644-214-0

 65. Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. пр.] : [в 5 т.]. Т. 4. Професійна освіта і освіта дорослих / НАПН України ; [ред. рада : Кремень В. Г. (голова), Мадзігон (заст. голови), Луговий В. І. (заст. голови) [та ін.] ; редкол. : Ничкало Н. Г. (відп. ред.), Радкевич В. О., Зязюн Т. А. [та ін.] ; літ. ред. Пилинська А. М.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 510 с. – Бібліогр. у кінці розд. – До 20-річчя НАПН України. – ISBN 978-966-644-212-6. – ISBN 978-966-644-216-4

 66. Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. пр.] : [в 5 т.]. Т. 5. Вища школа / НАПН України ; [ред. рада : Кремень В. Г. (голова), Мадзігон В. М. (заст. голови), Луговий В. І. (заст. голови) [та ін.] ; редкол. : Євтух М. Б. (відп. ред.), Губерський Л. Ф., Кононенко В. І. [та ін.] ; літ. ред. Бартош С. В.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 389 с. – Бібліогр. у кінці розд. – До 20-річчя НАПН України. – ISBN 978-966-644-212-6. – ISBN 978-966-644-217-1

 67. Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. пед. наук України. Від-ня проф. освіти і освіти дорослих. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [редкол.: Ничкало Н. Г. та ін. ; упоряд.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік]. – Київ : Богданова А. М., 2013. – 455 с. : портр. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2184-19-8

 68. Перспективний педагогічний досвід: теоретичні основи, композиційна структура та оформлення : навч.-метод. посіб. для роботи в ДНЗ / Упр. освіти Миколаїв. міськради ; [авт.-упоряд. І. А. Романюк ; відп. за вип. І. Я. Крайній ; дизайн обкл. В. С. Зесенко]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – 98 с. – Бібліогр.: с. 96-98. – ISBN 978-966-191-127-6

 69. Петренко, Лариса Михайлівна. Інформаційно-аналітична компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу: алгоритми ефективної діяльності : навч.-метод. посіб. / Л. М. Петренко ; [відп. ред. Лідія Гуменна ; літ. ред. Валентин Береговий ; обкл. Людмила Майборода] ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 250, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-250. – ISBN 978-966-331-498-3

 70. Пономарьов, Олександр Семенович. Відповідальність як педагогічна категорія : навч.-метод. посіб. з дисципліни "Моделювання проф. діяльності фахівця" для студ. спец. "Педагогіка вищої школи" / О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, М. К. Чеботарьов ; [роботу до видання рекомендувала О. І. Ігнатюк] ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 171 с. – Бібліогр.: с. 157-161. – ISBN 978-966-2426-70-0

 71. Пономарьова, Галина Федорівна. Педагогіка фізичного виховання: сучасні організаційні технології у загальноосвітньому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Ф. Пономарьова, Т. С. Бондар, В. В. Золочевський ; ред. М. О. Свердло ; Комунал. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харків. облради. – Харків : Бровін О. В., 2013. – 192 с. – ISBN 978-966-2445-61-9

 72. Посібник з підвищення кваліфікації в сфері дидактики вищої школи : у рамках співробітництва з Академією наук. підвищення кваліфікації при Педагогічному ін-ті м. Гейдельберга / [авт. та тренери: Еглаїл Фадя, Леонгард Тобіас та ін.]. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Фенікс, 2012. – 216 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-966-136-034-0

 73. Походжай, Надія Ярославівна. Природознавство. 1 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / Н. Я. Походжай ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Л. Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 135 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р.). – Природознавство за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-2006-0

 74. Профтехосвіта України ХХ - початок ХХІ століть : енциклопедичне вид. / [Нестерова Любов Володимирівна, Стременко Людмила Олексіївна ; ред. Колодій Л. В. ; обкл. Резніков П. В.] ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 126, [4] с. – Бібліогр.: с. 124-127. – ISBN 978-966-644-314-7

 75. Прохоренко, Леся Іванівна. Формування самоконтролю на уроках математики у молодших школярів із ЗПР : наук.-метод. посіб. / Прохоренко Л. І. ; [ред. І. В. Трудолюбова ; обкл. П. В. Резников] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 47 с. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 978-966-644-244-7

 76. Робота соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями : словник-довідник / [уклад. О. Д. Балдинюк]. – Умань : Сочінський, 2012. – 115 с. – Бібліогр.: с. 114-115. – ISBN 978-966-2643-64-0

 77. Романова, Наталія Петрівна. Уроки трудового навчання. 1 клас : посіб. для вчителя / Н. П. Романова, Т. В. Степанова ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. І. Рибницька ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 119 с. : іл. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р.). – Трудове навчання за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3118-9

 78. Сіданіч, Ірина Леонідівна. Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи : монографія / І. Л. Сіданіч, О. П. Кислашко ; [ред. Беженарь Р. І.] ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". Ін-т менеджменту та психології. – Київ : Дорадо-Друк, 2012. – 495 с. – ISBN 978-966-2077-53-7

 79. Сак, Тамара Василівна. Психолого-педагогічні основи навчання природознавства у школі інтенсивної педагогічної корекції : наук.-метод. посіб. / Т. В. Сак ; [ред. Трудолюбова В. І. ; обкл. Резников П. В.] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 69 с. – Бібліогр.: с. 68-69. – ISBN 978-966-644-271-3

 80. Сватьєв, Андрій Вячеславович. Підготовка майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності (теоретико-метдичний аспект) : монографія / А. В. Сватьєв ; [ред. М. В. Маліков ; дизайн обкл. В. С. Зесенко] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – 519 с. – Бібліогр.: с. 437-519. – ISBN 978-966-191-135-1

 81. Скільський, Дмитро Михайлович. Історія української педагогіки : ілюстрований навч. посіб. / Д. М. Скільський ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Марія Козяр ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 336 с. – Бібліогр.: с. 334. – ISBN 978-966-10-2560-7

 82. Слюсаренко, Ніна Віталіївна. Виховання учнів у середніх навчальних закладах Великої Британії : навч.-метод. посіб. / Слюсаренко Н. В., Мороз Н. С. ; [відп. за вип. Богданов В. П., Ковальський В. І. ; дизайн обкл. Сліпіч Ю. В.]. – Вид. 2-ге. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2012. – 230 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-966-2919-49-3

 83. Соловей, Мирослав Іванович. Практикум з навчальної дисципліни "Педагогіка і психологія вищої школи" : [навч.-метод. посіб.] / Соловей М. І., Кудіна В. В., Спіцин Є. С. – Київ : Ленвіт, 2013. – 71 с. – Бібліогр.: с. 69. – ISBN 978-966-8995-75-0

 84. Соціально-психологічна підтримка освітніх реформ : метод. посіб. / Нац. акад. пед. України. Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. П. Д. Фролова. – Київ : Імекс-ЛТД, 2012. – 87 с. – Бібліогр.: с. 79-87. – ISBN 978-966-189-153-0

 85. Спірін, Олег Михайлович. Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією : монографія / О. М. Спірін ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2013. – 181 с. – Бібліогр.: с. 154-181. – ISBN 978-966-485-139-5

 86. Степанюк, Алла Василівна. Уроки природознавства. 1 клас : посіб. для вчителя / А. В. Степанюк, Г. В. Гладюк, Н. О. Будна ; ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Н. Шост ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 259 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р.). – Природознавство за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 87. Стецюк, К. В. Саморозвиток студентів у процесі формування екологічної культури засобами інформаційно-комп'ютерних технологій : (метод.-інформ. зб.) / К. В. Стецюк. – Луганськ : Елтон-2, 2013. – 119 с. – Бібліогр.: с. 23-93. – ISBN 978-617-563-115-7

 88. Тітченко, Ольга Михайлівна. Основи здоров'я. 1 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / О. М. Тітченко ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Л. Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 94, [1] с. : іл. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р.). – Основи здоров'я за новою програмою. 1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 89. Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / Єльникова Галина Василівна, Гуралюк Андрій Георгійович [та ін.]. ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 218 с. – Бібліогр.: с. 180-189. – ISBN 978-966-644-233-1

 90. Теоретичні засади моніторингу якості вищої природничої та інженерної освіти : монографія / Корсак Костянтин Віталійович, Корсак Юрій Костянтинович [та ін.] ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 207 с. – ([Серія "Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми"]). – Бібліогр.: с. 175-190. – ISBN 978-966-644-241-6

 91. Трач, Світлана Казимирівна. Образотворче мистецтво. 1 клас : календарне планування / С. К. Трач ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Д. Пендзей]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 20 с. – ISBN 978-966-10-2836-3

 92. Трояновська, Ганна Петрівна. Я іду на урок. 1-4 класи : із пед. досвіду роботи вчителя початкових кл. / Г. П. Трояновська ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. О. Грабець ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 43, [4] с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р.). – ISBN 978-966-10-2540-9

 93. Туркот, Тетяна Іванівна. Психологія і педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Туркот. – 2-ге вид. – Херсон : Олди-плюс, 2013. – 515 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2393-49-1 (2-ге вид. доповнене)

 94. Фізико-технічна і природничо-наукова освіта у гуманістичній парадигмі : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Керч, 7-10 верес. 2011 р.) / Мін-во аграр. політики продовольства України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Керчен. держав. мор. технолог. ун-т, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради, комунал. закл. ; [редкол. : Масюткін Є. П. та ін. ; наук. ред. Т. М. Попова]. – Керч : [б. в.], 2011. – 201 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-8758-50-8

 95. Філончук, Зоя Володимирівна. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування економічної культури учнів основної школи : монографія / Філончук З. В. ; [відп. за вип. Ковальський В. І.] ; Комунал. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2012. – 115 с. – Бібліогр.: с. 92-105. – ISBN 978-966-2919-45-5

 96. Філь, Катерина Дмитрівна. Образотворче мистецтво. 1 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / К. Д. Філь ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Д. Пендзей ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 133, [1] с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : заснована в 2007 р.). – Образотворче мистецтво за новою програмою. 1 . – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 97. Федоров, Геннадій Вікторович. Системний підхід до управлінської діяльності керівника навчальних закладів у ринкових умовах : монографія / Г. В. Федоров ; [ред. Горпенюк В. П.] ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Київ : Дорадо-Друк, 2012. – 239 с. – Бібліогр.: с. 226-239. – ISBN 978-966-2077-55-1

 98. Чумарна, Марія Іванівна. Звуки і слова : мовний розвиток дитини : метод. рек. до букваря / М. І. Чумарна ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. І. Рибницька ; ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 132, [1] с. – (Серія "Світ малого українця" : заснована 2006 р.). – ISBN 966-408-010-1 (серія)

 99. Чумарна, Марія Іванівна. Сонячний промінчик : дидакт. матеріал для вихователів дитячих садків / М. І. Чумарна ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. :Олеся Грабець, Ірина Рибницька ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 101 с. – (Серія "Світ малого українця" : заснована 2006 р.). – ISBN 966-408-010-1 (серія). – ISBN 978-966-10-2250-7

 100. Щука, Галина Петрівна. Система професійної освіти у сфері туризму в Російській Федерації, Україні та Республіці Білорусь : монографія / Г. П. Щука ; [наук. ред. Курило В. С.] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 263 с. – Бібліогр.: с. 216-260. – ISBN 978-966-617-308-2

 101. Яценко, Таміла Олексіївна. Художня література в контексті світової культури : [метод.] посібник / Таміла Яценко, Зоя Шевченко ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 135 с. – Бібліогр.: с. 134-135. – ISBN 978-966-644-236-2

Дисертації

 1. Бабюк, Тетяна Йосипівна. Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бабюк Тетяна Йосипівна ; наук. кер. З. П. Плохій ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [Б. в.], 2013. – 237, [9] с. – Бібліогр.: с. 186-209

 2. Волощук, Ірина Петрівна. Формування професійних ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах технічного ліцею : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Волощук Ірина Петрівна ; наук. кер. Д. О. Закатнов ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [Б. в.], 2013. – 248, [5] с. – Бібліогр.: с. 195-219

 3. Данченко, Олена Миколаївна. Соціально-педагогічна підтримка безробітної молоді у Німеччині : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Данченко Олена Миколаївна ; наук. кер. М. Є. Чайковський ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [Б. в.], 2013. – 246, [13] с. – Бібліогр.: с. 208-236

 4. Єжова, Ольга Олександрівна. Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров'я учнів професійно-технічних навчальних закладів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Єжова Ольга Олександрівна ; наук. консультант Оржеховська В. М. ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [Б. в.], 2013. – 490, [22] с. – Бібліогр.: с. 397-457

 5. Лукач, Ольга Мирославівна. Формування моральної культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів у позааудиторній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Лукач Ольга Мирославівна ; наук. кер. Т. В. Кравченко ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [Б. в.], 2012. – 236, [4] с. – Бібліогр.: с. 181-208

 6. Муромець, Вікторія Григорівна. Формування у підлітків готовності до взаєморозуміння в позашкільних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Муромець Вікторія Григорівна ; наук. кер. Т. Є. Федорченко ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [Б. в.], 2013. – 255, [6] с. – Бібліогр.: с. 176-199

 7. Тимчик, Микола Валерійович. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Тимчик Микола Валерійович ; наук. кер. Зубалій М. Д. ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : [Б. в.], 2013. – 222, [7] с. – Бібліогр.: с. 174-198

 8. Чурмантаєв, Петро Салаватович. Світоглядно-методологічні засади гуманітарної підготовки фахівців для діяльності у екстремальних соціальних ситуаціях : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Чурмантаєв Петро Салаватович ; наук. кер. М. І. Бойченко ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [Б. в.], 2013. – 181 с. – Бібліогр.: с. 161-181

 9. Ярмола, Наталія Анатоліївна. Формування естетичного смаку у розумово відсталих учнів 5-10 класів на уроках соціально-побутового орієнтування : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Ярмола Наталія Анатоліївна ; наук. кер. Г. М. Мерсіянова ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : [Б. в.], 2013. – 200 с. – Бібліогр.: с. 173-193

Автореферати дисертацій

 1. Гаврилюк, Жанна Миколаївна. Методика реалізації культурологічного змісту в курсі історії України у 8-9 класах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гаврилюк Жанна Миколаївна ; наук. кер. Ладиченко Т. В. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [Б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 2. Муляр, Оксана Петрівна. Формування толерантності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Муляр Оксана Петрівна ; наук. кер. М. Р. Арцишевська ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : [Б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 3. Палій, Наталія Теодорівна. Особливості навчання української грамоти учнів 2 класу шкіл з румунською мовою викладання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Палій Наталія Теодорівна ; наук. кер. О. Н. Хорошковська ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Військова психологія і педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Л. А. Снігур ; [авт. кол.: Л. А. Снігур, О. А. Хижняк та ін.; ред. П. Коробчук ; наук. консультант Л. Ніжегородцева-Кириченко] ; Військ. ін-т Одес. нац. політехн. ун-ту. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 575 с. – Бібліогр.: с. 508-523. – ISBN 978-617-517-012-0

 2. Губенко, Олександр Володимирович. Як виховати генія або Інвестиція у Вашу дитину : Для дітей від 5 до 16 років : посіб. для бітьків, дітей, педагогів, психологів / Олександр Губенко ; [літ. ред. Т. В. Скиба ; ілюстр. К. О. Єгоров]. – Київ ; Тернопіль : [б. в.], [2012]. – 132 с. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISBN 978-966-8983-22-1

 3. Донченко, Олена Андріївна. Архетиповий менеджмент : [монографія] / О. А. Донченко ; Нац. акад. пед. України. Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Імекс-ЛТД, 2012. – 261, [2] с. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-966-189-132-5

 4. Жовтянська, Валерія Вікторівна. Трансформації смислу в соціокультурному просторі : [монографія] / В. В. Жовтянська ; Нац. акад. пед. України. Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Імекс-ЛТД, 2012. – 255 с. – Бібліогр.: с. 249-255. – ISBN 978-966-189-120-2

 5. Матійків, Ірина Миколаївна. Тренінг емоційної компетентності : навч.-метод. посіб. / І. М. Матійків ; Нац. акад. пед. наук України. Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 111 с. – Бібліогр.: с. 106. – ISBN 978-966-644-260-7

 6. Основи психології : навч. посіб. / [Васянович Г. П.] ; Нац. акад. пед. наук України. Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 113 с. – Бібліогр.: с. 108-113. – ISBN 978-966-644-268-3

 7. Практична психологія у сучасному вимірі : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. 25 берез. 2013 р. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; [орг. ком.: Б. І. Холод та ін. ; відп. за вип. Т. В. Єрмолаєва]. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2013. – 154 с. – ISBN 978-966-434-242-8

 8. Технологія формування команд в організаціях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Карамушка, О. Г. Романовський та ін. ; [ред. В. В. Полянська] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 184 с. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-966-593-919-1

 9. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : монографія / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. Лєпіхова та ін.]; за наук. ред. Титаренко Т. М. ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Імекс-ЛТД, 2012. – 511 с. – Бібліогр.: с. 463-492. – ISBN 978-966-189-136-3

Дисертації

 1. Романенко, Оксана Вікторівна. Антиципація в структурі психічної діяльності дітей з церебральним паралічем : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.08 / Романенко Оксана Вікторівна ; наук. консультант Бех І. Д. ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : [Б. в.], 2013. – 408 с. – Бібліогр.: с. 372-408


НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Гармідер, Лариса Дмитрівна. Менеджмент персоналу : зб. завдань і тестів для самост. роботи / Л. Д. Гармідер, Н. І. Климович ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля. – Дніпроретровськ : Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 162 с. – Бібліогр.: с. 159-162. – ISBN 978-966-434-146-9

  2. Демків, Галина Євгенівна. Цікавий календар : посіб. для вчителя / упоряд. Демків Галина Євгенівна ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Н. Шост ; обкл. Володимира Басалиги ]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 197 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : засновано 2007 р.). – ISBN 978-966-10-2835-6

  3. Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів : колективна монографія / [О. М. Спірін, С. М. Іванова та ін. ; за наук. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 175 с. – Бібліогр.: с. 144-160. – ISBN 978-966-644-239-3

  4. Комова, Марія Василівна. Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функційні особливості : [монографія] / Марія Комова ; [ред. О. Грабовська] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 315 с. – Бібліогр.: с. 268-305. – ISBN 978-617-607-095-5

  5. Лабораторний практикум базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю : посібник / [Руденко І. Д., Самойленко Н. І. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 135 с. – Бібліогр.: с. 134-135. – ISBN 978-966-644-295-9

  6. Основи наукових досліджень : навч. підручник / [В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва та ін. ; за ред. В. І. Саюк, Є. Р. Чернишової] ; Нац. акад. пед. наук України. Ун-т менеджменту освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-266-9

  7. Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / [авт. кол.: О. С. Онищенко, В. М. Горовий та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2012. – 245 с. – Бібліогр. у кінці розд.

  8. Григорій Сковорода (1722-1794) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. Вип. 3. До 290-річчя з дня народження = Hryhoriy Skovoroda (1722-1794) : Scientific-Auxiliary Bibliography Guide / [бібліографи-уклад. Ольга Шкира та ін. ; ред. Віктор Коцур, Ірина Доброскок, Олег Базалук ; наук. консультант Анатолій Брехунець ; авт. проекту Ольга Шкира ; фотосвітлини Олексія Бобильова ; худож. портр. Ганни Єгорової ; відп. за вип. Сергій Ястребов]. – Переяслав-Хмельницький : Кондор, 2012. – 205 с. – ISBN 978-966-2588-06-4

  9. Чікало, Оксана. Українські пісні-хроніки: жанрово-тематичний аспект / Оксана Чікало ; [відп. ред. С. Павлюк ; наук. ред. В. Сокіл] ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства НАН України. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2010. – 225, [2] с. – Бібліогр.: с. 167-182. – ISBN 978-966-325-143-1

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка