Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкільноїСкачати 387.9 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір387.9 Kb.
#875
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейський освітніх стратегій : зб. матеріалів наук.-практ. конф. викладачів і студентів. Вип. 4 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 493 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-924-007-1

 2. Анкетування в школі / [упоряд.: Т. М. Гулевич, Н. М. Омельчук ; ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2014. – 116, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2757-41-5

 3. Анкетування в школі : Про всіх і для всіх / [ред. рада: В. Снігульська [та ін.] ; упоряд.: Тетяна Гулєвич, Наталія Омельчук]. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. – 124, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Соціальний педагог. Бібліотека ; № 8, серпень 2014). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2754-37-7

 4. Атестація дошкільного навчального закладу / [упоряд.: Н. Д. Приходько ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та початкової освіти, 2014. – 124, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-42-4

 5. Беженар, Георгій Дмитрович. Управління навчальним закладом : аналітичні накази / Г. Д. Беженар ; [упоряд. Ж. М. Сташко ; ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Шкільний світ, 2015. – 102 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-420-112-1

 6. Безпека життєдіяльності. Дидактичні картки / [ред. рада: Н. Черненко, М. Мосієнко, М. Голубенко ; упоряд. Інна Майданюк]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 109 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-835-9

 7. Благодійність у школі : практ. посіб. / [ред. рада: Н. Чиренко и др. ; упоряд. Н. В. Чиренко]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 123, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-828-1

 8. Бріт, Н. М. Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії : монографія / Н. М. Бріт, Н. В. Шульга ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий, 2015. – 152 с. – Бібліогр.: с. 119-152. – ISBN 978-617-525-151-5

 9. Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр. 6 (43) / 2014 / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; [редкол.: Л. Я. Іващенко та ін. ; ред. В. В. Стасюк ; відп. секр. Богайчук В. Ж.]. – Київ : НУОУ, 2014. – 404 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 10. Гаврилюк, В. О. Навчання основ бойових мистецтв на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі : навч.-метод. посіб. / В. О. Гаврилюк ; М-во освіти і науки України. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 131 с. – Бібліогр.: с. 128-131. – ISBN 978-966-485-198-2

 11. Гаврилюк, Світлана. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: теорія і методика : монографія / С. М. Гаврилюк ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський, 2015. – 351 с. – Бібліогр.: с. 309-351. – ISBN 978-966-304-123-0

 12. Години спілкування. 5-7 класи / [упоряд. Н. В. Чиренко ; ред. рада: Н. Чиренко, М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко [та ін.]]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 117, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Шкільний світ. Бібліотека ; № 4, квітень 2014). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-822-9

 13. Горбач, Людмила Володимирівна. Робота з віршем на уроці німецької. 9-11 класи / Людмила Горбач ; [ред. рада: Л. В. Горбач, М. Мосієнко ; упоряд. Горбач Людмила Володимирівна]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2014. – 116, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Deutsch. Бібліотека : видається з 2007 р. один раз на три місяці ; № 1, 2014). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-32-6

 14. Готуємось до школи : заняття психолога з дітьми / [Л. В. Стреж, Л. М. Гумовська [та ін.] ; ред. рада: М. Мосієнко [та ін.] ; упоряд. Т. А. Шаповал]]. – Київ : Шкільний світ, 2015. – 103, [3] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7287-00-0

 15. ГПД. Планування та організація роботи / [авт. кол.: Світлана Савченко, Марина Пристінська, Ірина Андрійко [та ін.] ; упоряд. М. Пристінська ; ред. рада: М. Мосієнко [та ін.]]. – Київ : Перше вересня, 2015. – 98 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 98. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7290-03-1

 16. Денисюк, Людмила Миколаївна. Внутрішній контроль виховної роботи / Людмила Денисюк ; [упоряд. Сташко Жанна Миколаївна ; ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 115, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 116. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-837-3

 17. День професії / [упоряд.: О. А. Макаренко ; ред. рада О. Макаренко та ін.]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2014. – 114, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2757-37-8

 18. Джерела духовності : Упровадження принципів гуманної педагогіки в практику роботи початкової школи / [авт. кол.: Л. Г. Дмитренко (упоряд.), Л. О. Лавриненко та ін. ; голов. ред. Ю. Є. Бардакова]. – Харків : Основа, 2015. – 142, [1] с. – (Серія "Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"" ; вип. 10(142)). – ISBN 978-617-00-2536-4

 19. Доцевич, Тамілія Іванівна. Компетентність суб'єкта педагогічної діяльності у вищій школі: метакогнітивний аспект : монографія / Т. І. Доцевич ; [відп. за вип. А. В. Поденко] ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 344, [1] с. – Бібліогр.: с. 304-334. – ISBN 978-617-7064-74-8

 20. Дрогобицький державний інститут ім. Івана Франка. Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Серія: Педагогіка. Вип. 1/33 (2015) / Дрогобиц. держ. ін-т ім. Івана Франка ; [голов. ред. серії "Педагогіка" ЧепільМарія Миронівна ; заст. голов. ред. редкол. Кобрій: Ольга Миколаївна ; чл. редкол.: В. П. Кемінь [та ін.] ; відп. секр. редкол. О. Є. Карпенко]. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 299 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 21. Єсюк, Людмила Володимирівна. 7 сходинок до успіху : програма виховної роботи з учнями 8-9-х кл. / Людмила Єсюк ; [упоряд. Н. В. Чиренко ; ред. рада: Н. Чиренко, М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко [та ін.]]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 116, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Математика. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз на місяць ; № 8, серпень 2014). – Бібліогр.: с. 118. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-832-8

 22. Житник, Борис Олександрович. Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи. Ч. 2 / Б. О. Житник ; [голов. ред. В. В. Григораш ; ред. І. Т. Соколянська]. – Харків : Основа, 2015. – 95 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Управління школою"" ; вип. 10(154)). – ISBN 978-617-00-2541-8

 23. Іван Огієнко - організатор, керівник і оборонець Кам'янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) : Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [творчий задум Смолія Валерія Андрійовича ; дизайн обкл. Зарицька У. М.]. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 383 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 196-221. – ISBN 978-617-681-082-7

 24. Інтерактивні методи навчання як засіб формування підприємливості. Ч. 2 / [уклад.: Мазаєва Катерина Вікторівна, Філончук Зоя Володимирівна]. – [Харків] : Основа, 2015. – 124, [1] с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 10(154)). – ISBN 978-617-00-2533-3

 25. Іщенко, Людмила Валентинівна. Підготовка майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників у вищому навчальному закладі : монографія / Людмила Іщенко ; [наук. ред. А. Г. Грітченко] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – 391 с. – Бібліогр.: с. 329-368. – ISBN 978-617-525-150-8

 26. Казначей, Ірина Василівна. Шкільна методична служба: схеми, таблиці та документація / І. Казначей ; [упоряд. Ж. Сташко ; ред. рада М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2015. – 73, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 74. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7287-04-8

 27. Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. Т. 21. Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; голова редкол.: О. П. Реєнт ; відп. ред. О. М. Завальнюк ; редкол.: Л. В. Баженов, В. П. Газін, О. П. Григоренко [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2014. – 703 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 28. Кириленко, К. М. "Культура і наука" як навчальна дисципліна в системі професійної підготовки майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / К. М. Кириленко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ ; Умань : Жовтий О. О., 2014. – 94 с. – ISBN 978-617-525-141-6

 29. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки. Вип. 125 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: В. В. Радул (наук. ред.), С. П. Величко та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 271 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-7406-57-8

 30. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 139 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: Радул В. В., Кушнір В. А., Мельничук С. Г. [та ін.]]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 315 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-7406-57-8

 31. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 135 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: Радул В. В., Кушнір В. А., Мельничук С. Г. [та ін.]]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 266 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-7406-57-8

 32. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 134 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: Радул В. В.(наук. ред.), Кушнір В. А. , Мельничук С. Г. [та ін.]]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 277 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-7406-57-8

 33. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 132 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: Радул В. В., Величко С. П., Вовкотруб В. П. [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 343 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 34. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 141 ; Ч. 1 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: Радул В. В., Величко С. П., Вовкотруб В. П. [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 199 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-7406-57-8

 35. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 141 ; Ч. 2 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: Радул В. В., Величко С. П., Вовкотруб В. П. [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 239 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-7406-57-8

 36. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 140 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: Радул В. В., Кушнір В. А., Радул О. С.[та ін.]]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 198 с. – ISBN 978-7406-57-8

 37. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 131 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: Радул В. В., Величко С. П., Вовкотруб В. П. [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 273 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-7406-57-8

 38. Ковшар, Олена Вікторівна. Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти : монографія / Олена Вікторівна Ковшар ; Криворіз. нац. ун-т. Криворіз. пед. ін-т. – Кривий Ріг : Козлов Р. А., 2015. – 268, [1] с. – Бібліогр.: с. 250-269. – ISBN 978-617-7104-46-8

 39. Копач, Сергій Олександрович. Національно-патріотичне виховання. Накази / С. О. Копач, І. І. Стеценко ; [ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко ; упоряд. Голубенко Марія Кирілівна]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2014. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2757-42-2

 40. Коробка, Тетяна Сергіївна. В ефірі Хор Українського радіо / Тетяна Коробка ; [ред. Ольга Голинська ; худож. Міхнушев О. О.]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 157, [1] с. – Бібліогр.: с. 141-156. – ISBN 978-966-8259-75-3

 41. Кравчук, Лариса Володимирівна. Незвичайні свята : сценарії / Кравчук Л. В. ; [упоряд. Н. В. Чиренко ; ред. рада: Н. Чиренко, М. Мосієнко [та ін.]]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 124, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Фізика. Бібліотека ; № 12, грудень 2014). – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-840-3

 42. Курок, Віра Панасівна. Термінологічний словник з інженерно-педагогічної освіти : для студентів вищ. навч. закл. / В. П. Курок ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 175 с. – Бібліогр.: с. 173

 43. Лаврук, Василь Васильович. Внутрішній контроль : практ. порадник керівника загальноосвіт. навч. закл. / Василь Лаврук ; [ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2014. – 109, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Директор школи. Бібліотека ; № 8, серпень 2014). – Бібліогр.: с. 110. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2757-39-2

 44. Матеріали до уроків хімії. 7 клас / [упоряд.: Л. В. Степанова, І. О. Філоненко ; ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2014. – 92, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-48-0

 45. Методика навчання хімії : навч. посіб. для студентів хім. спец. вищ. пед. навч. закл. / [Т. С. Іваха] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – [Вид. 2-ге., допов. та доопрац.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 104 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-660-632-0

 46. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Педагогічні науки. № 3 (50), верес. 2015 / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол. : Будак В. Д. (голова редкол.), Степанова Т. М., Кардаш І. М. [та ін.]. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 319, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 47. Моніторинг навчальної діяльності : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів курсів підвищ. кваліфікації ін-тів післядиплом. пед. освіти та перепідготовки кадрів / Д. М. Бодненко, О. Б. Жильцов [та ін.] ; [відп. за вип. А. М. Даниленко] ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. – 275 с. – ISBN 978-966-7548-98-8

 48. Мотилько, Тетяна Леонідівна. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей / Тетяна Мотилько, Наталія Леонова ; [упоряд.: Т. Шаповал ; ред. рада: Т. Шаповал та ін.]. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. – 123, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 124. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2754-39-1

 49. Мушинський, Віктор Петрович. Адаптація учнів і випускників / В. П. Мушинський, О. Л. Попова, О. В. Бондар ; [упоряд. Т. Ш. Червонна ; ред. рада: М. Мосієнко [та ін.]]. – Київ : Шкільний світ, 2015. – 165, [1] с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7287-03-1

 50. Навчальний рік у наказах / [О. М. Курінна, Н. А. Стороженко, Ж. В. Мицюк ; упоряд. О. В. Власенко ; ред. рада: М. Мосієнко [та ін.]]. – Київ : Шкільний світ, 2015. – 158 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Директор школи. Бібліотека : видається з січня 2007 року 1 раз у квартал ; № 2, 2015). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7287-05-5

 51. Навчальні програми з позашкільної освіти / [авт. кол.: О. П. Липецький, А. В. Корнієнко та ін.; упоряд.: В. Мачуський, О. Калюжна ; ред. рада: О. Калюжна та ін. ; за заг. ред. В. В. Мачуського]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 102, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-814-4

 52. Назаренко, Галина Анатоліївна. Виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / Галина Назаренко ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – 393 с. – Бібліогр.: с. 342-393. – ISBN 978-617-525-145-4

 53. Найдьонова, Любов Антонівна. Кібербулінг, або віртуальна агресія : Способи розпізнання і захист дитини : метод. рек. / Л. А. Найдьонова ; [ред. рада: В. Снігульська [та ін.] ; упоряд. В. О. Снігульська]. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. – 90, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Сучасна школа України. Бібліотека ; № 8, червень 2014). – Бібліогр.: с. 91. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2754-34-6

 54. Накази ПНЗ / [упоряд.: В. М. Марченко, С. А. Горбаченко, Л. П. Щербина ; ред. рада: М. Мосієнко [та ін.]]. – Київ : Шкільний світ, 2015. – 76, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-420-110-7

 55. Нариси з історії педагогічної думки (перша третина XX століття) : [монографія] / [О. С. Радул, Т. О. Кравцова [та ін.]]. – [Кіровоград] : КДПУ ім. В. Винниченка, [2015]. – 310 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-7406-86-8

 56. Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. № 4 / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл. ; [голов. ред. Богуш А. М. ; редкол.: Яцій О. М. (заст. голов. ред.), Богданова І. М. [та ін.]]. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2015. – 147 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 57. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України : (програмно-виховний контекст) / [авт.: Бех І. Д., К. І. Чорна] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2014. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46

 58. Ніколаєв, Олексій Михайлович. Дидактичні основи формування предметних компетентностей майбутнього вчителя фізики : монографія / О. М. Ніколаєв ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2015. – 349 с. – Бібліогр.: с. 258-305. – ISBN 978-966-2771-63-3

 59. Олексієнко, Лариса Петрівна. Тести на готовність дитини до школи / Лариса Олексієнко ; [відп. за вип. О. Донічева]. – [Київ] : Країна Мрій, [2011]. – 80 с. : кольор. іл. – (Маленький геній). – ISBN 978-617-538-065-9

 60. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, державний заклад (Одеса). Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. № 3 / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [голов. ред. Богуш А. М. ; редкол.: Яцій О. М. (заст. голов. ред.), Богданова І. М. [та ін.]]. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2015. – 251 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 61. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, державний заклад (Одеса). Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. № 1 / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл. ; [голов. ред. Богуш А. М. ; редкол.: Яцій О. М. (заст. голов. ред.), Богданова І. М. та ін.]. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2015. – 279 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-413-529-7

 62. Півторак, Тетяна Іванівна. Уроки серед природи за творами В. Сухомлинського. 2-3 класи / Тетяна Півторак ; [ред. рада: М. Мосієнко та ін. ; упоряд.: М. Пристінська]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та початкової освіти, 2014. – 114, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-51-6

 63. Планування виховної роботи : Початкова школа / [упоряд.: М. С. Пристінська, І. Стратілат ; ред. рада: М. Мосієнко [та ін.]]. – Київ : Перше вересня, 2015. – 79 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Директор школи. Бібліотека : видається з січня 2007 року 1 раз у квартал ; № 2, 2015). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7290-02-4

 64. Природознавство. 4 клас : уроки / [авт. кол.: Кайзерова Н. А., Шевченко А. С., Осипенко Т. М. ; ред. рада: М. Мосієнко [та ін.] ; упоряд.: В. Г. Висторонський [та ін.]]. – Київ : Шкільний світ. – [Б. м.] : Перше вересня, 2015. – 102, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-842-7

 65. Проблеми професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : матеріали Звіт. наук.-практ. конф. Львів. наук.-практ. центру Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України "Психолого-педагогічне забезпечення підготовки робітничих кадрів" (4 берез. 2015 р., м. Львів) та Наук.-практ. конф. (у рамках Всеукр. фестивалю науки) "Підвищення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" (19 трав. 2015 р., м. Львів) / Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проф.-техн. освіти, Львів. наук.-практ. центр ; [редкол.: Васянович Григорій Петрович та ін.]. – Львів : Сполом, 2015. – 131 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-919-074-1

 66. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / [авт.: Бех І. Д., К. І. Чорна] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2014. – 29 с.

 67. Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія / [О. Є. Антонова, О. В. Вознюк [та ін.]] ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 307 с. – ISBN 978-966-485-193-7

 68. Рібцун, Юлія Валентинівна. Навчальна програма "Історія України". 5 клас : [комплект навч. програм для 5-х кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення] / Рібцун Ю. В. ; [за ред. Е. А. Данілавічютє] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т спец. педагогіки. – Київ : Укртехінформ, 2015. – 32 с.

 69. Рібцун, Юлія Валентинівна. Навчальна програма "Образотворче мистецтво". 5 клас : [комплект навч. програм для 5-х кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення] / Рібцун Ю. В. ; [за ред. Е. А. Данілавічютє] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т спец. педагогіки. – Київ : Укртехінформ, 2015. – 36 с.

 70. Рібцун, Юлія Валентинівна. Навчальна програма "Трудове навчання". 5 клас : [комплект навч. програм для 5-х кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення] / Рібцун Ю. В. ; [за ред. Е. А. Данілавічютє] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т спец. педагогіки. – Київ : Укртехінформ, 2015. – 30 с.

 71. Рібцун, Юлія Валентинівна. Навчальна програма "Трудове навчання". 5 клас : [комплект навч. програм для 5-х кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення] / Рібцун Ю. В. ; [за ред. Е. А. Данілавічютє] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т спец. педагогіки. – Київ : Укртехінформ, 2015. – 84 с.

 72. Рібцун, Юлія Валентинівна. Навчальні програми "Образотворче мистецтво" : підготовчий, 1-4 кл. : комплект навч. програм для підготовчого, 1-4 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Рібцун Ю. В. ; [за ред. Е. А. Данілавічютє] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т спец. педагогіки. – Київ : Укртехінформ, 2015. – 86 с.

 73. Розвиток образного мислення : картки за творами В. Сухомлинського / авт. кол.: Валентина Семізорова, Людмила Атаманенко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2015. – [149] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Дитячий садок. Бібліотека : видається із січ. 2007 р. 1 раз у квартал ; № 2, 2015). – Бібліогр.: с. 149. – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7287-06-2

 74. Роль и значение Комиссии национальной эдукации с перспективы 240-летия ее основания : коллективная монография / под ред. Мариуша Бродницкого и др. ; [дизайн обкл. В. Жигун]. – Киев : Талком, 2015. – 159 с. – На обл. – фрагмент миниатюри с портрета Г. Пирамовича кисти Л. Марто; панорама Варшавы Э. Дальберга (1656). – ISBN 978-617-7133-79-6

 75. Сабол, Діана Михайлівна. "Вишиваємо пісню..." : проектно-технологічна діяльність у вишиванні / Діана Сабол ; [упоряд.: Л. М. Рак, Н. І. Боринець ; ред. рада: Л. Рак [та ін.]]. – Київ : Шкільний світ. – [Б. м.] : Перше вересня, 2015. – 93, [1] с. : кольор. іл., муз. пр. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-847-2

 76. Сич, Наталія Олександрівна. Логопедія. Картки : Організація індивідуальної роботи та підгрупових занять із дітьми дошкільного віку, які мають порушення мовленнєвого розвитку / Наталія Сич ; [ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та початкової освіти, 2014. – 133, [1] с. – Бібліогр.: с. 134. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-48-6

 77. Теслюк, Поліна Юріївна. Психолог - педагогу : підказки та рек. / П. Ю. Теслюк ; [упоряд. Червонна Тетяна Шаміліївна ; ред. рада Т. Шаповал [та ін.]]. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. – 123, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Початкова освіта. Бібліотека ; № 7, липень 2014). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2754-35-3

 78. Тиждень іноземної мови. Англійська мова / [упоряд. Донник О. А. ; ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2014. – 93 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (English. Бібліотека ; № 3, вересень 2014). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-41-8

 79. Трудове навчання. Технологія побутової діяльності. 6 клас : (за новим Держ. стандартом базової і повної загальної середньої освіти) / [упоряд. Л. Рак ; ред. рада: Л. Рак та ін. ; за заг. ред. Н. Боринець]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 126-. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-829-8

 80. Українська інженерно-педагогічна академія (Харків). Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. № 45 / Укр. інж.-пед. акад. ; [голов. ред. О. Є. Коваленко ; редкол.: М. І. Лазарєв (заст. голов. ред.) [та ін.] ; відп. ред. В. В. Кулешова ; ред. Н. В. Ротова ; випуск. ред. О. М. Максименко ; відп. секр. редкол. Т. Л. Ашеко]]. – Харків : УІПА, 2014. – 205 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 81. Управління розвитком професійно-технічної освіти в регіоні : матеріали пед. читань до 100-ліття від дня народж. Г. К. Батракова, 21 січ. 2015 р., м. Львів / Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проф.-техн. освіти, Львів. наук.-практ. центр ; [редкол.: Васянович Григорій Петрович (голова) та ін.]. – Львів : Сполом, 2015. – 182 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-665-922-7

 82. Формування здорового способу життя учнів / [упоряд. Олексій Мурашкевич ; ред. рада: Н. Черненко, М. Мосієнко, М. Голубенко]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 114 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-820-5

 83. Хімія. Уроки. I семестр. 7 клас / [упоряд.: І. Філоненко ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Перше вересня, 2015. – 198 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7290-07-9

 84. Чикало, Ольга Анатоліївна. Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах / О. А. Чикало, В. Д. Тарасюк ; [ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 354 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 354. – ISBN 978-966-451-000-1. – ISBN 978-966-451-818-2

 85. Шаповалова, Тетяна Григорівна. Ековалеологія : навч. програми з позашкіл. освіти еколого-натураліст. напряму / Т. Г. Шаповалова ; [літ. ред. О. Попова] ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т, Бердян. станція юних натуралістів. – Бердянськ : [б. в.], 2014. – 83 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-7828-84-4

 86. Щорс, Вадим Володимирович. Універсальний довідник соціального педагога / В. Щорс, А. Полударова ; [упоряд. В. Снігульська ; ред. рада: В. Снігульська та ін.]. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. – 124, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 121-125. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2754-40-7

ПСИХОЛОГІЯ

Дисертації


 1. Дишель, Катерина Анатоліївна. Мультиплікаційні засоби як чинник емоційного розвитку молодших школярів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Дишель Катерина Анатоліївна ; наук. кер. Чебикін О. Я. ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 194, [5] с. – Бібліогр.: с. 158-176

 2. Кабешева, Аліса Олександрівна. Психологічний вплив засобів мобільного зв'язку на емоційно-комунікативну сферу студентів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кабешева Аліса Олександрівна ; наук. кер. О. Я. Чебикін ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2015. – 203, [5] с. – Бібліогр.: с. 170-183

 3. Кернас, Андрей Вячеславович. Психологическая коррекция предстартовых эмоциональных состояний спортсменов-единоборцев в юношеском возрасте : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кернас Андрей Вячеславович ; науч. рук. И. Г. Павлова ; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса, 2015. – 257, [6] с. – Библиогр.: с. 181-210

 4. Коломієць, Тетяна Володимирівна. Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Коломієць Тетяна Володимирівна ; наук. кер. Л. П. Журавльова ; Житомир. нац. агроекологіч. ун-т. – Житомир, 2015. – 197, [4] с. – Бібліогр.: с. 176-197

 5. Романова, Марина Костянтинівна. Психологічні умови розвитку екологічної свідомості у дорослому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Романова Марина Костянтинівна ; наук. кер. Л. П. Журавльова ; Житомир. нац. агроекологіч. ун-т. – Житомир, 2015. – 288, [5] с. – Бібліогр.: с. 203-223НАУКА. КУЛЬТУРА


 1. Аль-Шалаби, Аммар. Люди пещеры = People of the cave / Аммар Аль-Шалаби, Лилия Верста. – Ивано-Франковск : Симфония форте, 2013. – 102, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 99-102. – ISBN 978-966-286-003-0

 2. Бєлякова, Ірина Ігорівна. Інформатика за новою програмою. 6 клас / І. І. Бєлякова, Н. І. Зеленська, О. О. Бодрик ; [ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2014. – 122, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Інформатика. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз на місяць ; № 5, трав. 2014). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-38-1

 3. Буковинський державний фінансово-економічний університет. Науковий вісник : [зб. наук. пр.]. Гуманітарні науки. Спецвип. Соціальна робота та кадрова політика / Буковин. держ. фінансово-економ. ун-т ; [редкол.: Прядко В. В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 143 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-7096-40-4

 4. Гнатчук, Оксана Степанівна. Соціологія постмодернізму : навч.-метод. посіб. / Оксана Гнатчук Гнатчук ; [відп. ред. Докаш В. І. ; літ. ред. О. В. Колодій] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 144 с. – Бібліогр.: с. 101-113. – ISBN 978-966-423-120-3

 5. Гринів, Ігор. Мистецтво перемагати / Ігор Гринів ; [літ. ред. Анжела Приставська ; техн. ред. Костянтин Ковалишинї. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-1633-90-1

 6. До зіткнення цивілізацій? Парадигми міжнародних відносин на зламі XX і XXI століття = Ku zderzeniu cywilizacji? Paradygmaty stosunków międzynarodowych na przełomie XX і XXI wieku : колективна монографія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Вармін.-мазур. ун-т у м. Ольштин ; [за ред.: К. Сигідуас, О. Яремчук, Р. Кордонського ; відп. за вип. П. Лозинський]. – Львів : ПАІС, 2015. – 234 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-7065-36-3

 7. Етносоціологія. Етнічна динаміка українського суспільства : навч. посіб. / [Євтух М. Б., В. П. Трощинський [та ін.] ; за ред.: Євтух М. Б., В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 356 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-660-626-9

 8. Інтерактивне спілкування / [В. Гайсенюк, А. Дмітрієв [та ін.] ; ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко ; упоряд. І. С. Майданюк]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2014. – 118 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Фізика. Бібліотека ; № 5, травень 2014). – ISBN 978-966-451-000-1 (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2755-37-4

 9. Кирилюк, Федір Михайлович. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. комплекс. Ч. 1 / Ф. М. Кирилюк ; [ред. Бартош С. В. ; худож. обкл. Біткова А. В.]. – Київ : Знання України, 2015. – 399 с. – ISBN 978-966-316-359-8

 10. Кутуєв, Павло Володимирович. Конфліктологія: соціологічна перспектива : навч. посіб. / П. В. Кутуєв. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 162 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 987-966-660-941-3

 11. Мельник, Валентин Іванович. Олімпіади з інформатики. Завдання та розв'язки / Валентин Мельник, Валентина Потієнко, Григорій Гогерчак ; [ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко ; упоряд. О. О. Бодрик]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2014. – 89, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Назва на обкл. : Підготовка до олімпіад з інформатики. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-47-3

 12. Міжкультурні комунікації та толерантність в освіті = Межкультурные комуникации и толерантность в образовании = International scientifie conference "Intercultural communications and tolerance in education" : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 15 жовт. 2010 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Міжнарод. дит. центр "Артек". – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 182 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 13. Місцеве самоврядування на Донбасі: історія, проблеми та перспективи розвитку як невід'ємної складової місцевого самоврядування України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Красноармійськ, 20 берез. 2015 р. / Укр. міровотворча шк., Інформ. центр "Майдан моніторинг", Центр близькосхід. дослідж., Громад. Рада при Мін-ві освіти і науки України ; [уклад.: О. А. Таненок, С. Д. Петров ; ред. Н. М. Зубар ; редкол.: Зубар Наталя, Петров Сергій, Семиволос Ігор [та ін.]. – Красноармійськ ; Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2015. – 193 с. – ISBN 978-966-1633-91-8

 14. Підлубна, Тетяна Миколаївна. Право на захист цивільних прав та інтересів / Тетяна Миколаївна Підлубна ; [відп. за вип. Н. Д. Гетьманцева ; ред. О. В. Лупул] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 191 с. – Бібліогр.: с. 174-191. – ISBN 978-966-423-132-6

 15. Пономаренко, Лариса Вікторівна. Інформатика. 3 клас / Лариса Пономаренко, Світлана Шевченко ; [упоряд. І. Стратілат ; ред. рада І. Стратілат та ін.]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та початкової освіти, 2014. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Початкова освіта. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз на місяць ; № 9, верес. 2014). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-50-9

 16. Україна. Закони. Закон України "Про безоплатну правову допомогу" : за станом на 10 лип. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 23 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-952-3

 17. Україна. Закони. Закон України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" : за станом на 21 серп. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 19 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-941-7

 18. Україна. Закони. Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" : за станом на 2 жовт. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 23 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-960-8

 19. Україна. Закони. Закон України "Про доступ до публічної інформації" : за станом на 25 черв. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 17 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-953-0

 20. Україна. Закони. Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" : за станом на 4 груд. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 22 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-973-8

 21. Україна. Закони. Закон України "Про культуру" : за станом на 18 груд. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 22 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-975-2

 22. Україна. Закони. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" : за станом на 28 лип. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 28 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-957-8

 23. Україна. Закони. Закон України "Про очищення влади" : за станом на 20 жовт. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 18 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-964-6

 24. Україна. Закони. Закон України "Про співробітництво територіальних громад" : за станом на 4 верес. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 14 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-942-4

 25. Україна. Закони. Закони України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про волонтерську діяльність" : за станом на 20 листоп. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 27 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-969-1

 26. Україна. Закони. Закони України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" : за станом на 6 листоп. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 16 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-967-7

 27. Шимон, Світлана Іванівна. Сімейне право : навч. посіб. / Шимон Світлана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 260 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-660-743-3

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Агапшук, Світлана Сергіївна. Біологія за новою програмою. 6-й клас : метод. матеріали / Світлана Агапшук ; [ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2014. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Хімія. Біологія. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз на місяць ; № 5, трав. 2014). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-39-8

 2. Агапшук, Світлана Сергіївна. Біологія. 7 клас : Уроки / Світлана Агапшук, Оксана Тарасенко ; [ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу : Перше вересня, 2015. – 271 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Хімія. Біологія. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз на квартал ; № 1, 2015). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-56-5

 3. Анатомія людини : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 3 т. Т. 2 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов [та ін.] ; за ред.: В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. – Вид. 4-те, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 455 с. – (Національний підручник). – Бібліогр.: с. 452-454. – ISBN 966-382-022-5 (повне зібрання). – ISBN 978-966-382-573-1 (том 2)

 4. Бузько, Вікторія Леонідівна. Уроки фізики. 7 клас : Розділ 2 (частина 2). Розділ 3 (частина 1) : [посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / В. Л. Бузько, С. П. Величко ; [голов. ред. І. Ю. Ненашев]. – Харків : Основа, 2015. – 125 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Фізика в школах України"" ; вип. 10(142)). – ISBN 978-617-00-2540-1

 5. Дмитрусь, Ірина Іванівна. Основи здоров'я. Уроки за новою програмою. 6 клас / Дмитрусь І. І., Медведєва Л. А. ; [упоряд. Наталія Черненко ; ред. рада Н. Черненко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 109, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Здоров'я та фізична культура. Бібліотека : виходить з 2007 р. 1 раз на місяць ; № 6, черв. 2014). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-827-4

 6. Дробишев, Євген Юрійович. Хімічне шоу в школі / Є. Ю. Дробишев ; [голов. ред. Т. М. Гранкіна]. – Харків : Основа, 2015. – 107 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Хімія"" ; вип. 10(154)). – ISBN 978-617-00-2539-5

 7. Карпік, Вадим Вітальйович. Геометрія : Тестовий контроль : підготовка до ЗНО / В. В. Карпік ; [голов. ред. І. С. Маркова ; ред. Г. О. Новак]. – Харків : Основа, 2015. – 108 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Математика в школах України"" ; вип. 10(154)). – ISBN 978-617-00-2537-1

 8. Картинки у клітинку. 1-4 класи : графічні диктанти / [упоряд.: М. С. Пристінська [та ін.]]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 77 с. : іл. – (Початкова освіта. Дидактичні матеріали : видається з січня 2007 р. чотири рази на рік). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-838-0

 9. Кирдей, Ірина Дмитрівна. Алгебра. 7 клас : Уроки / І. Кирдей, Т. Нартова, Ж. Грищенко ; [ред. рада М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Перше вересня, 2015. – 229 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Математика. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз у квартал ; № 2(122)). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7290-05-5

 10. Кирдей, Ірина Дмитрівна. Математика за новою програмою. 6 клас / І. Д. Кирдей, Л. С. Лемешко, А. М. Бабенко ; [ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2014. – 123, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Математика. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз на місяць ; № 5, трав. 2014). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-40-4

 11. Миронюк, Ганна Миколаївна. Основи здоров'я. 7 клас : Уроки / Ганна Миронюк, Лариса Медведєва ; [ред. рада Н. Черненко та ін.]. – Київ : Шкільний світ. – [Б. м.] : Перше вересня, 2015. – 108, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Здоров'я та фізична культура. Бібліотека : виходитьз 2007 р. 1 раз на півріччя ; № 1, 2015). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-845-8

 12. Півторак, Тетяна Іванівна. Природознавство. 1-й клас : нестандартні завдання / Тетяна Півторак, Тетяна Іванова ; [упоряд.: І. Стратілат, М. Пристінська]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та початкової освіти, 2014. – 79 с. – ([Бібліотека "Шкільного світу"] : заснована у 2003 р.) (Початкова освіта. Дидактичні матеріали : видається з січня 2007 р. чотири рази на рік). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2753-45-5

 13. Природознавство. 3 клас : Уроки за новою програмою : розробки уроків до підручника І. В. Грущинської / [упоряд. І. Стратілат ; ред. рада І. Стратілат та ін. ; за заг. ред.: Владіслав Висторонський, Людмила Петруненко]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та початкової освіти, 2014. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Початкова освіта. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз на місяць ; № 8, серп. 2014). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-47-9

 14. Україна. Закони. Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" : за станом на 18 верес. 2014 р. : офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 30 с. – (Серія "Закони України" ; заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-955-4


МИТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Андрущенко, Тетяна Іванівна. Дизайн : посіб. для ВНЗ III та IV рівня акредитації зі спеціальності "Дизайн" / Т. І. Андрущенко, І. І. Дробот, Ю. Г. Легенький. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 702 с. – Бібліогр.: с. 695-700. – До 180-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-832-4

 2. Вербицький, Михайло Михайлович. Вибрані твори [Ноти] : Мультимедійний проект до 200-річчя від дня народження / Михайло Вербицький ; [упоряд.: Йосип Созанський, Оксана Івасюк ; відп. за вип. Дарина Туз-Максимець ; набір нот: Романа Стефаніва, Інни Дарійчук, Дениса Драгомирецького ; муз. ред.: Йосип Созанський, ред. Мирослава Бацай ; дизайн обкл.: Івана Балан, Ігоря Стусика]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 335 с. – ISBN 978-966-399-689-9

 3. Галкіна, Лариса Василівна. Музичне мистецтво : портрети та біографії композиторів / Лариса Галкіна ; [упоряд.: Н. В. Чиренко ; ред. рада Н. Чиренко [та ін.]]. – Київ : Шкільний світ, 2015. – 198, [1] с. : кольор. іл. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-844-1

 4. Иоанн. Фортепиано как ОРФЕОН : устные комментарии во время музыкального исполнения, 2002-2013 : заметки о фортепианной революции / блаженный Иоанн ; [відп. ред. Татьяна Вернослов ; ред.: Анна Граалю, Иария Дивеева, Людмила Добросмыслова [и др.]]. – 2-е изд., испр. и доп. – Ужгород : Світ Софії, 2014. – 335 с. – ISBN 978-966-2416-99-2

 5. Мамченко, Антоніна Іванівна. Педагогічний репертуар для вокальних ансамблів (у супроводі фортепіано, бандури) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. І. Мамченко ; [відп. за вип. А. М. Даниленко ; над вип. працювали: Н. І. Гетьман, Л. Ю. Столітня, Т. В. Нестерова [та ін.]] ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 155 с. : муз. пр. – ISBN 978-617-658-007-2

 6. Миропольська, Наталія Євгенівна. Художня культура. 9-11 класи / Н. Є. Миропольська, Л. М. Масол, О. В. Гайдамака ; [ред. рада: Н. Чиренко [та ін.] ; за наук. Н. Є. Миропольська]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 92, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Шкільний світ. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз на місяць ; № 5, трав. 2014). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-815-1

 7. Основи сценічної майстерності : хрестоматія для студентів вищ. навч. закл. напряму підгот. "Дошкільна освіта" / М-во освіти і науки України ; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 438 с. – Бібліогр.: с. 438. – ISBN 978-617-527-088-2

 8. Павлов, Олександр Михайлович. Скрипкова абетка / Олександр Павлов ; [худож. Кость Лавро ; авт. ідеї та кер. проекту Кривопуст Б. Л. ; голов. ред. Ковальова Л. А.]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 88, [3] с.

 9. Павлюк, Лідія Львівна.Єлизавета Чавдар. Життя віддане мистецтву / Л. Л. Павлюк ; [наук. ред. В. Д. Туркевич ; худож. оформ.: Корецька І. О., Міхнушев О. О. та ін. ; ред.: Філіппова Т. М., Пономаренко В. М. та ін.]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 144 с. – ISBN 978-966-8259-69-2

 10. Поліщук, Алла Анатоліївна. Теорія та практика графіки : навч. посіб. / Алла Поліщук ; [відп. за вип. А. М. Даниленко ; ред. Л. В. Потравка ; дизайнер Нестерова Т. В. ; концепція та художнє оформ. Поліщук А. А.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 209, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-658-006-5

 11. Полянський, Тимур В'ячеславович. Традиційний джаз / Тимур Полянський ; [худож. оформ. Євшина М. А.]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 333, [1] с. – ISBN 978-966-8259-70-8

 12. Спіліоті, Олена Володимирівна. Збірник творів для фортепіано [Ноти] / О. В. Спіліоті ; [ред. О. В. Спіліоті]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 79 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM)

 13. Спектри нової музики в Україні [Ноти] : твори для скрипки та фортепіано учасників стипендії "Gaude Polonia" = Barwy nowej muzyki w Ukrainie : utwory na skrzypse i fortepian uczestnikow stypendium "Gaude Polonia" / [кер. проекту та ред.: Б. Кривопуст ; ред. партії скрипки А.Павлова ; пер. А. Вержбицької] . – Київ : Музична Україна, 2015. – 101, [2] с. + 1 Дод. (44 с.)

МОВА. ЛІТЕРАТУРА


 1. A Way to Success : English for University Students. Year 2 : Student’s Book / [Н. В. Тучина, І. В. Жарковська ; голов. ред. К. В. Васильцова ; техн. ред. Г. С. Таран ; худож. ред. В. А. МУрликін ; худож.-оформлювач Г. В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2014. – 256 с. : іл. – Назва на обкл. та на тит. арк. англ. мовою. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-03-6914-6

 2. A Way to Success : English for University Students. Year 2 : Teacher's Book / [Н. В. Тучина, В. В. Перлова ;голов. ред. К. В. Васильцова ; техн. ред. Г. С. Таран ; худож. ред. В. А. МУрликін ; худож.-оформлювач Г. В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2014. – 320 с. : іл. – Назва на обкл. та на тит. арк. англ. мовою. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-03-7005-0

 3. A Way to Success : Practical English Phonetics for University Students. Year 1 / [Н. В. Тучина, В. В. Перлова ;голов. ред. К. В. Васильцова ; техн. ред. Г. С. Таран ; худож. ред. В. А. МУрликін ; худож.-оформлювач Г. В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 176 с. : іл. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Назва на обкл. та на тит. арк. англ. мовою. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-03-7074-6

 4. Deutsch lernen mit Theaterspiel / [упоряд.: Л. Горбач ; ред. рада: М. Мосієнко, Л. Горбач]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2014. – 119 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Deutsch. Бібліотека : видається з 2007 р. один раз на півріччя ; № 2, 2014). – Бібліогр.: с. 116. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-39-5

 5. Англійська мова : Методичні поради. Початкова школа / [упоряд. Михайленко Тетяна Василівна ; ред. рада М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2014. – 91, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (English. Бібліотека : видається з 2007 р. 1 раз на 3 місяці ; № 1, 2014). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-30-2

 6. Англійська мова : Свята і позакласні заходи / [упоряд. Т. В. Редченко ; ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2014. – 116, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (English. Бібліотека : видається з 2007 р. 1 раз на 3 місяці ; № 2, 2014). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-35-7

 7. Бабенко, Надія Андріївна. Англомовний світ : посіб. з країнознавства : Велика Британія / Н. А. Бабенко, О. К. Мацуєва ; [голов. ред. О. С. Любченко ; ред. А. Л. Мирошніченко ; відп. за вид. Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2015. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10(154)). – ISBN 978-617-00-2532-6

 8. Багряний, Іван Павлович. Сад Гетсиманський. Тигролови : [романи] / Іван Багряний ; [упоряд. О. В. Серьогіна ; передм. та післямова С. І. Лущій]. – Київ : Україна, 2015. – 870 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / [видав. рада: Б. І. Олійник (голова), Л. І. Андрієвський та ін.] ). – ISBN 978-966-01-0320-7 (серія). – ISBN 978-966-524-427-1

 9. Бибик, Світлана Павлівна. Оповідність в українськиій художній прозі : монографія / Світлана Бибик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ ; Луганск : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 287 с. – Бібліогр.: с. 249-287. – ISBN 978-966-02-5570-8

 10. Важова, Ольга Йосипівна. Майстер читайлик. 3-й клас : тексти для читання / О. Й. Важова, Н. О. Карпович, О. А. Лазуренко. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу. – [Б. м.] : Перше вересня, 2015. – 85 с. : іл. – (Початкова освіта. Дидактичні матеріали : видається з січня 2007 р. чотири рази на рік). – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2755-52-7

 11. Вічний Кобзар : Інсценізація-монтаж на свято Тараса Шевченка / уклала Мирослава Гаюк Дмитріюк ; [відп. за вип. Осип Зінкевич ; випуск. ред. Наталія Ксьондзик ; макет і верстка Наталії Патоли ; обкл. Миколи Леонтовича]. – Київ : Смолоскип, 2014. – 55 с. – Бібліогр.: с. 55. – ISBN 978-617-7173-03-7 (ТОВ "Смолоскип"). – ISBN 978-699-1676-69-4 (МБФ "Смолоскип")

 12. Гамбург, Леонид Александрович. Английский клуб : рождение, история, традиции, чудачества... / Леонид Гамбург ; [отв. за вып. Ю. В. Ковальський ; художеств. оформ. О. Г. Здор ; художеств.-техн. ред. Л. И. Ильченко]. – Киев : Журнал "Радуга", [2013]. – 165, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-281-004-2

 13. Глазова, Олександра Павлівна. Мовне портфоліо. 7 клас : робочий зошит з розвитку мовлення : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / Олександра Глазова ; [ред. І. В. Красуцька ; худож. обкл. А. М. Віксенко]. – Київ : Освіта, 2015. – 64 с. – ISBN 978-617-656-439-3

 14. Голубішко, Ірина Юріївна. Організація самостійної роботи зі світової літератури XVII ст. : навч. посіб. / Ірина Голубішко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2015. – 123 с. – Бібліогр.: с. 118-122. – ISBN 978-966-2771-72-5

 15. Голубішко, Ірина Юріївна. Організація самостійної роботи зі світової літератури XVIII ст. : навч. посіб. / Ірина Голубішко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2015. – 119 с. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2771-73-2

 16. Горбач, Л. В. Landeskunde. Texte mit Arbeitsblättern / Людмила Горбач ; [ред. рада М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу : Перше вересня, 2015. – 69, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Deutsch. Бібліотека : видається з 2007 р. 1 раз на півріччя ; № 1, 2015). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-55-8

 17. Долинская, Ирина. В волшебную страну я с радостью иду : учеб.-метод. пособие для детей 4-5-летнего возраста / И. Долинская. – Измаил : Курьер, 2015. – 115 с. : цв. ил. – Посвящается молодым коллегам, которые стоят на старте нашей замечательной профессии. – ISBN 978-966-97434-1-1

 18. Донник, Олена Анатоліївна. Англійська мова. Семестровий контроль. 5-11 класи / Олена Донник ; [зб. укладено авт. О. Донник ; ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2015. – 109, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (English. Бібліотека : видається з 2007 р. один раз на півріччя). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-54-1

 19. Єсипенко, Дмитро Олександрович. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія текстів і тексти в історії / Дмитро Єсипенко ; наук. [ред. В. Дудко ; худож. М. А. Панасюк] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Наукова думка, 2015. – 157, [2] с. – (Проект "Наукова книга". (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1486-2

 20. Иоанн. Четыре музыкальных Христа / блаженный Иоанн ; [ред. Глеб Светильников, Леонид Белов, Серафима Монсегюрская [и др.] ; уклад. Глеб Светильников]]. – Ужгород : Світ Софії, 2014. – 302 с. – ISBN 978-966-2416-86-2

 21. Козачук, Ганна Олександрівна. Українська мова: матеріали до державної атестації : [посібник] / Г. О. Козачук, О. В. Куц, І. В. Воловенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 140 с. – Бібліогр.: с. 134-139. – ISBN 978-966-660-761-7

 22. Морфологія : термінол. слов.-довід. для студентів ден. форми навч. зі спец. "слов'янські мови", "арабська мова", "перська мова", "японська мова", "літературна творчість", "прикладна лінгвістика" / Ніна Захлюпана, Ірина Кузьма, Галина Кутня, Олена Труш ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сорока Т. Б., 2014. – 224 с. – Бібліогр.: с. 201-215

 23. Недін, Лариса Миколаївна. Передчуття свята : казки та оповідки, вірші і пісні / Лариса Недін ; [передм. Йосипа Фиштика ; ілюстр.: Світлани Станіславівни Грамм та Софії Олегівни Гордійчук ; музичні тексти Людмили Йосипівни Левченко (Бутуханової)]. – [Київ] : Криниця, [2015]. – 159 с. – ISBN 978-966-2434-16-3

 24. Пентилюк, Марія Іванівна. Культура мови і стилістика. Ч. 1 / М. І. Пентилюк ; [голов. ред. К. Ю. Голобородько ; ред. О. О. Маленко]. – Харків : Основа, 2015. – 127 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10(143)). – ISBN 978-617-00-2534-0

 25. Попелюшка, Валентина. Миротворче : [поезія] / Валентина Попелюшка ; [ред. Любов Сердунич ; графіка Анастасія Горкунова]. – Ужгород : Ольга Лоре, 2014. – 230 с. – ISBN 978-966-97350-1-0

 26. Самі про себе : Автобіографії українських митців 1920-х років = About Themselves : Autobiographies of Ukrainian of the 1920s / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; упоряд. Раїса Мовчан ; [худож. оформ. Михайличенко Н. В. ; відп. за вип. Соловйова В. Й.]. – Київ : КЛІО, 2015. – 638 с. – ISBN 978-617-7023-36-3

 27. Світова література. 6 клас : уроки за новою програмою / [авт. твор. кол.: Л. М. Малигіна, О. П. Ганницька [та ін.] ; ред. рада: М. Голубенко, М. Мосієнко, Т. Бондаренко ; під заг. ред. Бондаренко О. А., Чмигова О. О. ; упоряд.: О. А. Бондаренко, Чмигова О. О.]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2014. – 197, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-36-4

 28. Світова література. 7-й клас : уроки / [авт. твор. кол.: Малигіна Л. М. , Т. О. Демченко [та ін.] ; ред. рада: М. Голубенко, М. Мосієнко, Т. Бондаренко ; під заг. ред. Бондаренко О. А., Чмигова О. О.]. – Київ : Шкільний світ. – [Б. м.] : Перше вересня, 2015. – 212, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-846-5

 29. Сільська бібліотека (зібрання "метеликів") / [уклад. О. О. Гоменюк]. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – 388 с.

 30. Стругацькій, Аркадій. Пікнік на узбіччі : [повість] / Аркадій і Борис Стругацькі ; [пер. А. Саган ; ред. Б. Щавурський]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 236, [1] с. – (Серія "Горизонти фантастики" : засновано 2011 р.). – ISBN 978-966-10-2118-0 (серія). – ISBN 978-966-10-1395-6

 31. Стругацькій, Аркадій. Понеділок починається в суботу : казка для наук. співробітників молодшого віку / Аркадій і Борис Стругацькі ; [пер. А. Саган ; ред. Б. Щавурський]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 310, [1] с. – (Серія "Горизонти фантастики" : засновано 2011 р.). – ISBN 978-966-10-2118-0 (серія). – ISBN 978-966-10-1397-0

 32. Українська література за новою програмою. 6 клас / [авт. кол.: Роєнко О. П., Архипова В. П. та ін. ; упоряд.: Бондаренко О., Чмигова О. П., Калюжна О. ; ред. рада М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2014. – 153, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-40-1

 33. Українська література. 7 клас : Уроки. I семестр / [авт. кол.: Роєнко О. П., Архипова В. П. та ін. ; упоряд.: Бондаренко О., Чмигова О. П., Калюжна О. ; ред. рада М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ : Перше вересня, 2015. – 189 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Українська мова та література. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз у квартал ; № 1, 2015). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-420-113-8

 34. Українська література. 7 клас : Уроки. II семестр / [авт. кол.: Роєнко О. П., Архипова В. П. та ін. ; упоряд.: Бондаренко О., Чмигова О. П., Калюжна О. ; ред. рада М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Перше вересня, 2015. – 191 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7290-00-0

 35. Українська мова за новою програмою. 6 клас / [авт. кол.: Роєнко О. П., Архипова В. П. та ін. ; ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко ; під заг. ред.: Бондаренко О. А., Чмигової О. О.]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2014. – 218, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-31-9

 36. Українська мова. 5-11 класи : збірник диктантів із національно-патріотичної тематики / [авт. кол.: Москальчук В. М., Здор С. В. та ін. ; ред. рада М. Мосієнко та ін. ; упоряд.: Бондаренко О. А., Чмигова О. О., Калюжна О. В. ; за заг. ред.: Бондаренко О. А., Чмигової О. О.] ; lkjk. – Київ : Перше вересня, 2015. – 94 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Українська мова та література. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз у квартал ; № 3(147), 2015). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7290-10-9

 37. Українська мова. 7 клас : Уроки. I семестр / [авт. кол.: Роєнко О. П. та ін. ; ред. рада М. Мосієнко та ін. ; упоряд.: Бондаренко О., Чмигова О., Калюжна О.]. – Київ : Перше вересня, 2015. – 148 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (Українська мова та література. Бібліотека : видається з січ. 2007 р. 1 раз у квартал ; № 2(146), 2015). – Оформлення обкладинок відрізняється. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-617-7290-04-8

 38. Филат, Татьяна Витальевна. Поэтика пространства и времени в русской повести конца 1880-х - начала 90-х годов : [монография] / Т. В. Филат ; [отв. за вып. А. С. Сытников] ; Днепропетров. нац. ун-т. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2002. – 417 с. – ISBN 966-7985-19-9

 39. Формування іншомовної соціокультурної компетентності старшокласників у процесі роботи з автентичними текстами для читання та аудіювання (англійська і французька мови) : [навч. посіб.] / за заг. ред.: Ю. А. Пономарьової, О. М. Шерстюк. – [Київ] : Ленвіт, [2014]. – 64 с. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва, заст. голов. ред. Н. В. Майєр ; ред. рада Артемчук Г. І. та ін. ; № 4, жовт., листоп., груд. 2014). – ISBN 966-7043-02-9

 40. Чепелянська, Галина Олександрівна. Англійська мова. Jeopardy quiz. Тести / Г. О. Чепелянська, О. Д. Забара, Н. Г. Куровська ; [упоряд. Донник О. А. ; ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2014. – 117, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.) (English. Бібліотека : видається з 2007 р. один раз на три місяці ; № 4, 2014). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-43-2

 41. Чубач, Ганна Танасівна. Радість висоти : поезії / Ганна Чубан ;[ ілюстрації О. В. Чубачівни ; літ. ред. С. В. Цушко ; художнє оформ. Л. В. Міщук ; техн. ред. Т. М. Мацапура]. – 2-ге вид. – Київ : Пульсари, 2012. – 207 с. : портр. – ISBN 978-617-615-024-4

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна

Скачати 387.9 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка