Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович


ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯСкачати 479.91 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір479.91 Kb.
1   2

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ
 1. Весняна книжка : [для мол. та серед. шк. віку] / [упорядкув. та редагування Галина Кирієнко та ін., худож. оформ. та обкл. Світлана Балух]. – Вид. 2-ге. – Київ : [б. в.], 2011. – 120, [1] с. – (Сер. "Християнська читанка"). – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського яі всієї Руси-України Філарета. – ISBN 978-966-432-081-5

 2. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура : матеріали Всеукр. конф., 22 лют. 2011 р. м. Київ / НАПН України. Ін-т обдарован. дитини. – Київ : [б. в.], 2011. – 418 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 3. Рокачук, Віктор Никодимович. Основи філософських знань : модульний курс : навч. посіб. для ВНЗ ІІІ рівня акредетації / В. Н. Рокачук. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2011. – 315, [4] с. – Бібліогр.: с. 312-313. – ISBN 978-617-539-085-6

 4. Християнська читанка. 1 клас : Хочу пізнавати світ / [упорядкув. Золотник Ольги Василівни ; голов. ред. Богдан Будний ; Донара Пендзей ; худож. Ольга Золотник ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 95 с. : іл. – ISBN 978-966-10-1774-9

 5. Християнська читанка. 2 клас : Живу і навчаюсь у родині / [упорядкув. Золотник Ольги Василівни ; голов. ред. Богдан Будний ; ред. Донара Пендзей ; худож. Ольга Золотник ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 79 с. – ISBN 978-966-10-1775-6

 6. Християнська читанка. 3 клас : Прагну робити добро / [упорядкув. Золотник Ольги Василівни ; голов. ред. Богдан Будний ; ред. Донара Пендзей ; худож. Ольга Золотник ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 79 с. – ISBN 978-966-10-1776-3

 7. Християнська читанка. 4 клас : Вчимося мудрості / [упорядкув. Золотник Ольги Василівни ; голов. ред. Богдан Будний ; ред. Донара Пендзей ; худож. Ольга Золотник ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 95 с. – ISBN 978-966-10-1777-0

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

  1. Бисага, Юрій Михайлович. Конституційно-процесуальне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Бисага, В. В. Гомонай, В. І. Чечерський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл., ін-т держави і права країн Європи. – Вид. 6-те, допов. та вдоскон. – Ужгород : Ліра, 2011. – 358 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-596-034-9

  2. Дмитренко, Микола Андрійович. Інноваційні стратегії розвитку України: політологічний концепт : [монографія] / М. А. Дмитренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т дослідж. проблем держ. безпеки. – Київ : Університет "Україна", 2010. – 503 с. – Бібліогр.: с. 469-503. – ISBN 978-966-388-314-4

  3. Енциклопедія інновацій / [У підготовці книги брали участь: Бохан Аліна Василівна, Голуб Валентин Петрович та ін.] ; за ред. Романа Дяківа ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2012. – 599 с. – ISBN 978-966-2220-00-1

  4. Івченко, Олексій Григорович. Людина в структурі громадянського суспільства: філософія ідентичності / Івченко О. Г. ; [ред. Бартош С. В. ; худож. обкл. Перловська М. І.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Знання України, 2011. – 379 с. – Бібліогр.: с. 348-379. – ISBN 978-966-316-300-0

  5. Лень, Василь Степанович. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика : навч. посіб. / В. С. Лень, В. В. Гливенко ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. О. Белегай ; обкл. Володимира Басалиги] ; М-во освіти і науки України. – Вид. 4-те. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 747 с. – Бібліогр.: с. 687-693. – ISBN 978-966-10-2317-7

  6. Логачова, Людмила Миколаївна. Управління проектами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Логачова, О. В. Логачова ; [голов. ред. : В. І. Кочубей ; дизайн обкл. і макет В. Б. Гайдабрус]. – Суми : Університетська книга, 2011. – 207 с. – Бібліогр.: с. 203-205. – ISBN 978-966-680-561-7

  7. Михайленко, Олександр Романович. Прокуратура України : підручник / О. Р. Михайленко ; [ред. В. С. Ковальський, Т. О. Суворова ; відп. за вип. Т. М. Виноградова] ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 329 с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 978-966-667-440-4

  8. Сажнєва, Наталя Михайлівна. Організація туризму : (практ. та самостійні роботи) : навч. посіб. / Н. М. Сажнєва, І. А. Арсененко ; [дизайн обкл. A. Арсененко] ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Люкс, 2011. – 216 с. – ISBN 978-966-8428-61-6

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

  1. Беденко, Марко Васильович. Математика. 1000 задач. 4 клас : збірник / Марко Беденко ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Юлія Олейник, Володимир Дячун ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 145 с. – (Серія "Хочу вчитися краще"). – ISBN 978-966-10-0849-5 (серія). – ISBN 978-966-10-0520-3

  2. Безкоровайна, Олена Вікторівна. Природознавство. Громадянська освіта. 3 клас : робочий зошит / О. В. Безкоровайна ; [відп. ред. Т. П. Єресько ; ред. Т. П. Єресько ; дизайн обкл. Манкієв Р. А.]. – Харків : Співак В. Л. : Весна, 2012. – 112 с. : іл. + 1 дод. (15 с.). – ISBN 978-966-2342-67-3

  3. Вергунов, Віктор Анатолійович. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки : до 90-річчя від дня створення Держ. наук. с.-г. б-ки Нац. акад. аграрних наук України. Ч. 4 / В. А. Вергунов ; НААН України. Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ : [б. в.], 2012. – 323 с. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 58). – Бібліогр. у кінці розд.

  4. Головацький, Андрій Степанович. Анатомія людини : у 3 т. Т. 2 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, А. І. Парахін ; за ред. В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. – Вид. 2-ге, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 455 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 450-454. – ISBN 966-382-022-5 (ПОВНЕ ЗІБРАННЯ). – ISBN 978-966-382-351-5 (том 2)

  5. Дворецька, Віолетта Львівна. Про фізику і фізиків : навч. посіб. у віршовій формі / В. Л. Дворецька. – 2-ге вид., допов. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 83 с. : іл. – ISBN 978-966-340-448-6

  6. Істер О. С. Алгебра і геометрія. 8 клас : темат. контрол. роботи та завдання для експрес-контролю : навч. посіб. / О. С. Істер ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Володимир Дячун ; худож. обкл. Володимир Басалига]. – Вид. 5-те, допов. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 79 с. – ISBN 978-966-10-1770-1

  7. Істер О. С. Алгебра і геометрія. 9 клас : темат. контрол. роботи та завдання для експрес-контролю : навч. посіб. / О. С. Істер ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Володимир Дячун ; худож. обкл. Володимир Басалига]. – Вид. 5-те, допов. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 71 с. – ISBN 978-966-10-1771-8

  8. Легеза, Віктор Петрович. Вища математика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Легеза, М. А. Мартиненко, Ю. І. Іванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 663 с. – Бібліогр.: с. 655. – ISBN 978-966-529-256-2

  9. Ленюк М. П. Нариси з історії математики : навч. посіб. / М. П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2010. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 350-358. – ISBN 978-966-560-429-461-7

  10. Марченко, Інна Сергіївна. Я і Україна. 4 клас : Природознавство : Громадянська освіта : робочий зошит / І. С. Марченко ; дизайн обкл. Манкієв Р. А.; художнє оформ. Яковенко К.]. – Харків : Весна : Співак В. Л., 2012. – 136 с. – ISBN 978-966-2521-04-7

  11. Математика. 11 класс. Уровень стандарта : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / О. Н. Афанасьева, Я. С. Бродский [и др.]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 478, [1] с. – ISBN 978-966-10-2413-6

  12. Матяш, Надія Юріївна. Зошит для лабораторних, практичних і самостійних робіт з біології. 9 клас / Н. Ю. Матяш ; [ред. Л. Мялківська ; худож. ред. Ю. Кущ ; обкл. С. Железняк]. – Київ : Генеза, 2010. – 80 с. : іл. – ISBN 978-966-504-940-1

  13. Сарана, Олександр Анатолійович. Математичні олімпіади: просте і складне поруч : навч. посіб. / О. А. Сарана ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. В. К. Дячун ; худож. обкл. Ростислав Крамар]. – 2-ге вид., допов. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 399 с. – Бібліогр.: с. 393-396. – ISBN 978-966-1616-2

  14. Тадеев, Василий Александрович. Геометрия. 11 клас: Геометрические тела. Векторно-координатный метод в стереометрии : учеб. для обучения математики на академ. и профил. уровнях в общеобразоват. учеб. заведениях / В. А. Тадеев. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 431 с. – ISBN 978-966-10-2414-3

  15. Техноекологія : навч. посіб. для підготов. спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / О. І. Бондар, В. М. Боголюбов [та ін.] ; [за ред. В. М. Боголюбова]. – [Херсон] : Олді-плюс, 2011. – 312 с. – Бібліогр.: с. 311-312. – ISBN 978-966-2393-42-2

  16. Усі домашні завдання. Алгебра. 7 клас : до підруч. А. Г. Мерзляка, В. Б. Полонського, М. С. Якіра "Алгебра. 7 кл." / [уклад.: Гап'юк Ярослав Федорович та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 223 с. – (Серія "Моя домашка" / дизайн сер. Світлани Демчак). – ISBN 978-699-007-1902-6. – ISBN 978-966-07-1790-9 (серія "Моя домашка")

  17. Цуренко, Сергій Павлович. Математика. 10 клас : рівень стандарту : багатоваріант. різнорівневі тренув. вправи для клас. робіт і домаш. завдань / С. П. Цуренко ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. В. К. Дячун ; худож. обкл. Ростислав Крамар]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 111 с. – За прогр. 11-річної школи. – ISBN 978-966-10-1925-5

ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 1. Вергунова І. М. Історія процесу інформатизації в агрономії України (60-ті рр. ХХ-початок ХХІ ст.) / І. М. Вергунова, О. В. Мігульов ; НААН України. Держ. наук. с.-г. б-ка, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Київ : [б. в.], 2011. – 180 с. – Бібліогр.: с. 163-176. – ISBN 978-966-830-117-4

 2. Вовчишин, Олег Іванович. Трудове навчання. 6-9 класи : альб. об'єктів праці : креслення склад. одиниць, деталей та технол карти. Вип. 7 / О. І. Вовчишин ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Володимир Дячун ; обкл. Світлани Бялас]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 92 с. – ISBN 978-966-10-1763-3

 3. Вовчишин, Олег Іванович. Трудове навчання. 8 кл. : тести та кросворди : зб. завдань / О. І. Вовчишин ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Володимир Дячун ; худож. обкл. Світлана Радчук]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 183, [1] с. – ISBN 978-966-10-1338-3

 4. "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего" : Нац. докл. Украины / М-во по чрезвычайным ситуациям Украины, Всеукр. науч.-исследоват. ин-т граждан. защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техноген. и природ. характера ; материалы, вошедшие в докл. подгот. : Абраменко И. В. и др. ; оконч. ред. докл. проведена редкол. в составе : В. И. Балога [и др.]]. – Киев : КІМ, 2011. – 367 с. – Библиогр.: с. 355-367. – ISBN 978-966-1547-63-5

 5. "Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього" : Нац. доп. України / М-во надзв. ситуацій України, Всеукр. н.-д. ін-т цив. захисту населення і територій від надзв. ситуацій техноген. та природ. характеру ; [матеріали, включені в доп., підгот. : І. В. Абраменко [та ін.] ; остаточна ред. доп. зроблена редкол. в складі : В. І. Балога [та ін.]]. – Київ : КІМ, 2011. – 355 с. – Бібліогр.: с. 341-355. – ISBN 978-966-1547-62-8

 6. Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 16 берез 2012 р. Ч. 1 / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: Вергунов В. А. (голова), Коваленко С. Д. (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 291 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 190

 7. Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 16 берез 2012 р. Ч. 2 / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. ст. ; [редкол. : Камінський В. Ф. (голова), Ткачов О. І. (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 216 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 190

 8. Історія освіти, науки і техніки в Україні : Матеріали VI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 27 трав. 2011 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка ; [редкол.: В. А. Вергунов (голова), С. Д. Коваленко (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 269 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 547-916-8301-14-1

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Бєлих, Сергій Іванович. Фізична підготовка людини і шляхи її вдосконалення : навч. посіб. / С. І. Бєлих ; [відп. за вип. С. І. Бєлих ; ред. Р. В. Щадько] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Донбас, 2011. – 230 с. – Бібліогр.: с. 226-230. – ISBN 978-966-1615-85-3

 2. Вакульчук, Ольга Анатоліївна. Інструментальна музика в українських нотних виданнях 1923-1934 років : [монографія] / Ольга Вакульчук ; [наук. консультант В. Ю. Омельчук ; наук. ред. Л. В. Івченко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 215, [2] с. – (З історії музичної спадщини України). – Бібліогр.: с. 172-206. – ISBN 978-966-02-6309-3

 3. Галабурда, Надія. Торбинка-веселинка : пісні для дошкільнят та учнів почат. кл. / музика Надії Галабурди, вірші Лесі Вознюк ; [ред. Леся Вознюк ; літ. ред. Людмила Олійник ; обкл. Оксани Корнєєвої]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 143 с. : іл. – (Співуча Україна). – ISBN 978-966-07-1862-3

 4. Ігнатюк, Марія Миколаївна. Свічадо зореслова : посіб.-хрестоматія зі сценічної мови для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв / М. М. Ігнатюк, М. І. Сулятицький ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Н. Бульчак ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 531 с. – Бібліогр.: с. 509-510. – ISBN 978-966-10-1799-2

 5. Калашник, Марія. Уроки элементарной теории музыки : учеб. пособие / М. Калашник ; [гл. ред. І. В. Масляк ; ред. О. О. Хорошенко] ; Мин-во культуры Украины, Гос. метод. центр учеб. завед. культуры и искусств Украины. – Изд. 3-е, испр., доп. – Харьков : Фактор, 2011. – 350, [1] с. – Библиогр.: с. 347-351. – ISBN 978-966-180-226-0

 6. Круть, Ірина Юріївна. Дитяче видання: шлях до читача : навч. посіб. для студ. ф-ту філол. та журналістики (спец. 0303 - Журналістика та інформація, напрям підготов. бакалаврів - 6.030303 Видавнича справа та редагування) / Ірина Круть ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 114, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд.

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Барвисте коромисло. 2 клас : хрестоматія для позакл. читання із щоденником читача / [упоряд. Вашків Леся Петрівна, Онишків Ольга Петрівна ; голов. ред. Богдан Будний ; ред. Любов Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 254, [1] с. – (Рідна мова в рідній школі). – Бібліогр.: с. 238-240. – ISBN 978-966-10-1357-4

 2. Барвисте коромисло. 4 клас : хрестоматія для позаклас. читання із щоденником читача / [упоряд. Вашків Леся Петрівна, Онишків Ольга Петрівна ; голов. ред. Богдан Будний ; ред. Любов Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. – 287 с. – (Рідна мова в рідній школі). – Бібліогр.: с. 271-273. – ISBN 978-966-10-0680-4

 3. Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна. Дитяча література : твори укр. письменників ІІ половини ХХ - початку ХХІ ст. : навч. посіб. / упоряд. Н. І. Богданець-Білоскаленко ; [мал. Катерини Губар ; відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2011. – 474, [1] с. – ISBN 978-966-194-066-5

 4. Варзацька, Лариса Олександрівна. Українська мова : навч. посіб. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. Ч. 1 / Л. О. Варзацька, Т. О. Трохименко ; [голов. ред. Богдан Будний ; худож. Ігор Козій, Євгенія Рудюк, Олег Кіналь]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 134, [1] с. – ISBN 978-966-10-1017-7

 5. Галас, Антоніна Вікторівна. Золоті перлини. 2 клас : хрестоматія для домаш. та позакл. читання / Галас А. В. , Фінько Г. М., Кондратенко Л. П. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2012. – 271 с. – ISBN 978-617-539-090-0

 6. Галас, Антоніна Вікторівна. Золоті перлини. 3 клас : хрестоматія для домаш. та позакл. читання / Галас А. В. , Фінько Г. М., Кондратенко Л. П. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2012. – 239 с. – ISBN 978-617-539-091-7

 7. Галас, Антоніна Вікторівна. Золоті перлини. 4 клас : хрестоматія для домаш. та позакл. читання / Галас А. В. , Фінько Г. М., Кондратенко Л. П. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2012. – 287 с. – ISBN 978-617-539-092-4

 8. Гордієнко, Надія Миколаївна. Позакласне читання. 2 клас : худож. твори + цікаві завдання : за шкільною програмою / Гордієнко Н. М. ; [відп. ред. Н. О. Борова ; ред. А. І. Алексєєнко]. – Харків : Весна : Співак В. Л., 2012. – 111, [1] с. + 1 вкладка (32 с.). – ISBN 978-966-2192-40-7

 9. Гордієнко, Надія Миколаївна. Позакласне читання. 3 клас : худож. твори + цікаві завдання : за шкільною програмою / Гордієнко Н. М. ; [відп. ред. Н. О. Борова ; ред. А. І. Алексєєнко]. – Харків : Весна : Співак В. Л., 2012. – 96, [1] с. : іл. + 1 вкладка (48 с.). – ISBN 978-966-2192-41-4

 10. Данилевська-Милян, Мирослава. Ой летіло лебедятко... : зб. віршів та пісень для дітей мол. шк. віку / М. В. Данилевська-Милян ; [літ. ред. Тамара Матвєєва ; муз. ред. Сергій Якобчук ; набір нот Любомир Колесник ; іл. Дмитро Бєлов ; художнє оформ. Кузів Оксана]. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 67 с. : іл., кольор. іл. – ISBN 978-617-655-012-9

 11. Демешко, Інна Миколаївна. Практикум з української мови : модульний курс : [навч. посіб. для самост. роботи] / І. М. Демешко. – [2-ге вид., випр. і допов.]. – Кіровоград : КОД, 2011. – 363 с. – Бібліогр.: с. 357-363. – ISBN 978-966-1508-73-5

 12. До нас прийшла зима : вірші, оповідання, казки, колядки, щедрівки / [уклад. та відп. за вип. С. В. Хрустальова]. – [Київ] : Літера ЛТД , [2012]. – 63 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-178-278-4

 13. Домарецька, Галина Асафатівна. Українська мова. 6 клас : тестові завдання для перевірки знань / Г. А. Домарецька ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Надія Бульчак ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 66 с. – ISBN 978-966-10-1939-2

 14. Домарецька, Галина Асафатівна. Українська мова. 7 клас : тестові завдання для перевірки знань / Г. А. Домарецька ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Надія Бульчак ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 74 с. – ISBN 978-966-10-1940-8

 15. Донченко, Олесь Васильович. Скрипка : для мол. та серед. шкіл. віку / Олесь Донченко ; [упорядкув. та передм. Ольги Колініченко ; обкл. Тетяни Кудіненко ; ред. : Л. А. Климчик ; худож. ред. С. М. Железняк]. – Київ : Школа, 2008. – 205, [2] с. : іл. – (Серія "Хрестоматія школяра" : заснована 1999 року). – ISBN 966-661-721-8 ("Школа"). – ISBN 966-339-568-0 (НКП)

 16. Дрофань, Анатолій Павлович. Цілком таємно : оповід. : для мол. та серед. шкіл. віку / Анатолій Дрофань ; [передм. Любові Дрофань ; обкл. та іл. Вікторії Дунаєвої ; ред. Я. А. Лисенко ; худож. ред. Н. В. Задорожна]. – Київ : Школа, 2008. – 202, [2] с. : іл. – (Серія "Хрестоматія школяра" : заснована 1999 року / художнє оформ. сер. Світлана Железняк). – ISBN 966-661-792-7 ("Школа"). – ISBN 966-339-640-7 (НКП)

 17. Забіяка, Віра Анатоліївна. Світ фразеологізмів : етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка ; [ред. Н. А. Ганжа]. – Київ : Академвидав, 2012. – 299, [2] с. – Бібліогр.: с. 300. – ISBN 978-966-580-383-6

 18. Загадки, прислів'я і приказки, скоромовки у дитячому садку : цікавинки від Алінки / [упоряд. М. І. Майхрук ; голов. ред. Б. Будний ; ред. О. Базан ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 95 с. – ISBN 978-966-10-1918-7

 19. Зимові свята : вірші, оповідання, казки до зимових свят / [відп. за вип. С. В. Хрустальова]. – [Київ] : Літера ЛТД, [2012]. – 62, [1] с. – ISBN 978-966-178-108-4

 20. Зимовий карнавал : вірші, оповідання, казки до зимових свят / [відп. за вип. С. В. Хрустальова]. – [Київ] : Літера ЛТД , [2012]. – 63 с. – ISBN 978-966-178-054-4

 21. Камінецький, Ярослав Григорович. А потім буде осінь... : сонетарій / Ярослав Камінецький. – Львів : Сполом, 2011. – 112 с. – ISBN 978-966-665-623-3

 22. Кутова А. О. Післябукварик : навч. посіб. для 1 кл. / А. О. Кутова ; [ред. : Ю. В. Штепура, Н. А. Чаплюк ; худож. ред. та худож. обкл. Н. Г. Антоненко ; худож. Н. М. Андрійченко]. – Київ : Освіта, 2011. – 111 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-04-0729-9

 23. Міщенко, Олена Іванівна. Іван Франко : доклад. переказ і аналіз творів, зразки твор. робіт : Поезії : Перехресні стежки : Украдене щастя / Олена Міщенко ; [голов. ред. Світлана Железняк ; завідувачка ред. мови та л-ри Наталя Заблоцька ; ред. Віта Чала ; худож. ред. Олена Мамаєва]. – Київ : Генеза, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-966-504-825-1

 24. Міщенко, Олена Іванівна. Валер’ян Підмогильний : доклад. переказ і аналіз творів, зразки твор. робіт : посіб. для учнів 10-11 кл. / Олена Міщенко ; [голов. ред. Світлана Железняк ; завідувачка ред. мови та л-ри Наталя Заблоцька ; ред. Віта Чала ; худож. ред. Олена Мамаєва]. – Київ : Генеза, 2011. – 110, [1] с. – (Серія "Шкільна програма" : українська література). – Бібліогр.: с. 110-111. – ISBN 978-966-504-826-8

 25. Міщенко, Олена Іванівна. Микола Куліш : доклад. переказ і аналіз творів, зразки твор. робіт : посіб. для учнів 10-11 кл. / Олена Міщенко ; [голов. ред. Світлана Железняк ; завідувачка ред. мови та л-ри Наталя Заблоцька ; ред. Віта Чала ; худож. ред. Олена Мамаєва]. – Київ : Генеза, 2011. – 122 с. – (Серія "Шкільна програма" : українська література). – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-504-822-0

 26. Мовчун, Антоніна Іванівна. Найкраще : позаклас. читання для учнів 3 кл. : робочий зошит / А. І. Мовчун, Л. І. Харсіка ; [худож. О. Коркіщенко]. – Київ : АВДІ, 2011. – 70, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7785-47-5

 27. Науменко, Віра Орестівна. Риторика. 1 клас : навч. посіб. / В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук ; [відп. за вип. С. В. Хрустальова]. – Київ : Літера , [2011]. – 78 с. : іл. – ISBN 978-966-7543-96-9

 28. Науменко, Віра Орестівна. Риторика. 3 клас : навч. посіб. / В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук ; [відп. за вип. С. В. Хрустальова]. – Київ : Літера , [2011]. – 110 с. : іл. – ISBN 978-966-2032-74-1

 29. Світова література. 7 клас : хрестоматія + позакласне читання / упоряд. Т. В. Проценко ; наук. ред. К. В. Таранік-Ткачук. – Харків : Весна : Співак В. Л., 2012. – 639 с. – Бібліогр.: с. 630. – ISBN 978-617-686-003-7

 30. Світова література. 9 клас : хрестоматія / [упоряд. О. І. Нестерова] ; наук. ред. Таранік-Ткачук Катерина Валеріївна. – Харків : Весна : Співак В. Л., 2012. – 687 с. – Бібліогр.: с. 684. – ISBN 978-617-686-005-1

 31. Свята срібної зими : вірші, загадки, колядки, щедрівки / [упоряд. І. С. Голубєва ; ред. Є. В. Оратовська ; худож. : В. В. Ковальчук, А. В. Острікова, В. Ю. Скаканді та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Лелека, 2011. – 62, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-8083-47-1

 32. Спогади про Тараса Шевченка / [укладання і прим. Василя Бородіна, Миколи Павлюка, Олександра Бороня ; художнє оформ. Інни Кришталь]. – Київ : Дніпро, 2011. – 605 с. – ISBN 978-966-578-206-3

 33. Теоретичні засади формування науково-методичного ресурсу для забезпечення системи навчання іноземної мови : анот. бібліогр. покажч. доробку лаб. навчання інозем. мов Інституту педагогіки АПН України (2002-2007 рр.) / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Донець Л. М. ; наук. ред. Доркену А. М. ; бібліогр. ред. Іванова І. О.]. – Київ : [б. в.], 2007. – 47 с. – (До 15-річчя АПН України)

 34. Терещенко, Олена Василівна. Зошит з української мови. 3 клас : для самост. закріплення знань учнів (за підруч. М. С. Вашуленка та О. І. Мельничайко "Рідна мова" для 3 класу). Ч. 1 / О. В. Терещенко, А. В. Єфремова. – Київ : АВДІ, 2011. – 68 с. – Бібліогр.: с. 88. – ISBN 978-966-7785-42-0

 35. Терещенко, Олена Василівна. Зошит з української мови. 4 клас : для самост. закріплення знань учнів (за підруч. М. С. Вашуленка та С. Г. Дубовик "Рідна мова" для 4 класу). Ч. 1 / О. В. Терещенко. – Київ : АВДІ, 2011. – 67 с. – Бібліогр.: с. 67. – ISBN 978-966-7785-44-4

 36. Українська література. 11 клас. Академічний та профільний рівні : хрестоматія / [упоряд. І. П. Гавріш] ; наук. ред. Єременко Олена Володимирівна. – Харків : Весна : Співак В. Л., 2012. – 735 с. – Бібліогр.: с. 731. – ISBN 978-966-2521-60-3

 37. Швець, Ганна Дмитрівна. Як писати твір-роздум : навч.-метод. посіб. / Г. Д. Швець ; [ред. автора ; художнє оформ. обкл.Чернявський О.]. – Київ : Фенікс, 2011. – 111 с. – ISBN 978-966-651-915-6

 38. Шевченко, Євгенія Феодосіївна. Казка усе знає : мовні казки / Є. Ф. Шевченко ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Надія Бульчак ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 65, [3] с. – ISBN 978-966-10-1095-5

 39. Шевчук, Лариса Миколаївна. Казка - вигадка, та в ній... : Українські народні казки : [навч. посіб.] : 2 кл. : у 4 ч. Ч. 1 / Л. М. Шевчук ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Л. Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 79, [1] с. – ISBN 978-966-10-1888-3

Автореферати дисертацій

 1. Синичич, Галина Володимирівна. Публіцистика Івана Франка 90-х років ХІХ-початку ХХ століття: ідейно-концептуальні засади та тематично-змістові моделі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Синичич Галина Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Запоріжжя : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17

 2. Титаренко, Марія Олексіївна. Світоглядна публіцистика: семантика, аксіологія, антропомоделі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Титаренко Марія Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Запоріжжя : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

географія


 1. Федака, Сергій. Сучасна Україна : портрет з натури / Сергій Федака ; [оформ. Пономаренко Ганни]. – Ужгород : Ліра, 2011. – 295 с. – Бібліогр.: с. 295. – [В оформ. обкл. використано картину В. Маковського "Дилетант" (1896 р.)]. – ISBN 978-617-596-047-9

ІСТОРІЯ

 1. Історія українського козацтва : нариси у 2 т. Т. 2 / [авт. кол. другого тому : А. М. Авраменко, В. Г. Балушок [та ін.] ; редкол. : Смолій В. А. [та ін.]] ; НАПН України, Ін-т історії України НАН України, НДІ козацтва. – 2-ге вид. – [Київ] : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", [2011]. – 723 с. : вкл. арк. (16). – Бібліогр.: с. 590-700. – ISBN 978-966-518-581-9 (Загальний). – ISBN 978-966-518-583-3 (Том 2)

 2. Історія українського козацтва : нариси у 2 т. Т. 1 / [авт. кол. першого тому : В. А. Брехуненко, Л. В. Войтович [та ін.] ; редкол. : Смолій В. А. [та ін.] ; ред. О. Г. Пазюк ; художнє оформ. О. Я. Остапова ; ілюстрат. матеріал підготував Ю. К. Савчук] ; НАПН України, Ін-т історії України НАН України, НДІ козацтва. – 2-ге вид. – [Київ] : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", [2011]. – 799 с. : вкл. арк. (16). – Бібліогр.: с. 690-781. – ISBN 978-966-518-581-9 (Загальний). – ISBN 978-966-518-582-6 (Том 1)

 3. Кириченко, Борис Йосипович. Конспект для онуків / Борис Кириченко. – Київ : Синопсис, 2011. – 239 с. – ISBN 978-2316-55-1

 4. Мішуков, Олег Васильович. Філологія. Історія. Культура : зб. наук. пр. : у 2 т. Т. 1. "Історія русів" у європейському контексті : монографія / Олег Мішуков. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Парламентське вид-во, 2002. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 307-318. – ISBN 966-611-118-7

 5. Сербін, Георгій Павлович. Валерій Войтович: Художник земних і космічних світил : до 60-річчя від дня народж. та 35-річчя творч. діяльності / Георгій Сербін. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 94, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-617-517-108-0

 6. Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд. : І. Сюндюков, Н. Тисячна, М. Томак ; ред. : Ігор Сюндюков, Надія Тисячна , Марія Томак, Ольга Решетилова ; літ. ред. : Мирослава Мороз, Ольга Рассадіна ; фотоработи : Леоніда Бакка, Руслана Канюки, Костянтина Гришина ; дизайн обкл. Юлії Твєрітіної]. – Київ : Українська прес-група, 2011. – 799 с. : іл., вкл. арк. (9 кольор. л.), фотогр. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1

 7. Смолій, Валерій Андрійович. Петро Дорошенко : Політичний портрет / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; [голов. ред. Юлія Олійник ; ред. Марія Волощак] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Темпора, 2011. – 631 с. – ISBN 978-617-569-051-2

 8. Україна: хронологія розвитку : Імперська доба. 1800 - 1917 рр. / [авт. Донік Олександр Миколайович ; авт. кол. вид. : кер. проекту - А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; редкол. : В. А. Смолій [та ін.] ; відп. ред. О. О. Григор'єва ; наук. ред. С. В. Кульчицький ; художнє оформ. Н. М. Артем'єва ; дизайн обкл. Я. П. Максимчук]. – [Київ] : Кріон, [2011]. – 559 с. : кольор. іл., портр. – Бібліогр.: с. 538-539. – До 20-річчя незалежності України. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-1658-56-0

 9. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян. Давня доба, Середньовіччя : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. І. Ярового ; [голов. ред. С. В. Головко ; ред. О. О. Вербило ; упоряд. : В. І. Яровий, С. М. Мотрук, В. П. Шумило та ін. ; художнє оформ. та редагування О. Г. Григора]. – Київ : Либідь, 2011. – 415 с. – ISBN 978-966-06-0597-8

ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

 1. Безкоровайна, Олена Вікторівна. Я і Україна. 2 клас : робочий зошит / О. В. Безкоровайна ; [відп. ред. Т. П. Єресько ; ред. Т. П. Єресько ; дизайн обкл. Манкієв Р. А.; художнє оформ. Яковенко К.]. – Харків : Весна : Співак В. Л., 2012. – 64, [1] с. + 1 дод. (15 с.). – ISBN 978-966-2342-66-6

 2. У світі художнього слова : навч.-метод. посіб.-хрестоматія для дошк. закл. / [упоряд.: Макаренко Ольга Петрівна,Романюк Тетяна Василівна; голов. ред. Богдан Будний ; ред. Оксана Базан ; худож.: Світлана Бялас, Віктор Стецюк ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 262, [1] с. – (Віконечко в світ : 4-6 років). – Бібліогр.: с. 263. – ISBN 978-966-10-1969-9 (серія). – ISBN 978-966-10-1591-2Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка