Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій ГригоровичСкачати 479.91 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір479.91 Kb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Акопян, Валерій Григорович. Екологічна парадигма культури життєтворчості особистості / Акопян В. Г. ; [ред. Бартош С. В. ; худож. обкл. М. І. Перловська] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Знання України, 2011. – 371 с. – Бібліогр.: с. 345-371. – ISBN 978-966-316-298-0

 2. Актуальні проблеми гуманітарної освіти в ПТНЗ : монографія / НАПН України. Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти ; [за ред. Г. П. Васяновича, С. М. Вдович]. – Львів : Корпан Б. І., 2011. – 242, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-665-610-3

 3. Бабушкіна, А. А. Найкращі ігри та вправи для розвитку пам’яті інтелекту у дітей 5-9 років : [навч.-метод. посіб.] / А. А. Бабушкіна, О. А. Умнова ; [худож. Олена Єфименко ; дизайнер обкл. Ольга Іголкіна]. – Харьків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 318 с. – (Ростимо маленьких геніїв). – ISBN 978-966-14-1441-8

 4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / М-во освіти і науки України, АПН України ; [наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко]. – 3-тє вид., випр. – Київ : Світич, 2011. – 430 с. – ISBN 966-8506-09-Х

 5. Беденко, Марко Васильович. Захоплююча літня школа. Із 4-го у 5-й клас / Марко Беденко ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Любов Левчук ; худож.: Алла Білоус, Геннадій Лук'яненко ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 119 с. – ISBN 978-966-10-1435-9

 6. Бенцал, Наталя Миколаївна. Свято в школі. 1-4 класи : нестандарт. форми проведення : посіб. для вчителя / Н. М. Бенцал, С. Г. Заброцька ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. : Ю. Олейник, О. Базан ; обкл. Світлани Бялас]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 88 с. : іл. – ISBN 978-966-10-0061-1

 7. Будна, Наталя Олександрівна. Основи здоров'я. 1 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / Н. О. Будна, О. М. Кікінежді ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Любов Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 95 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.). – На обкл. авт. не зазначено. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-1833-3

 8. Будна, Наталя Олександрівна. Основи здоров'я. 2 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / Н. О. Будна, Ж. А. Голінщак ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Любов Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 128 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.). – На обкл. авт. не зазначено. – ISBN 978-966-10-1956-9. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 9. Будна, Наталя Олександрівна. Я і Україна. Природознавство. 4 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / Н. О. Будна, С. Г. Заброцька, М. І. Майхрук. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 122, [1] с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.). – Бібліогр.: с. 123. – На обкл. авт. не зазначено. – ISBN 978-966-10-2009-1

 10. Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів : наук.-метод. посіб. / [В. В. Мелешко, І. С. Волощук та ін. ; за заг. ред. В. В. Мелешко] ; НАПН України. Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 146-149. – ISBN 978-966-644-211-9

 11. Виховуємо громадян-патріотів України : [наук.-метод. посіб.] / НАПН України. Ін-т проблем виховання ; [авт. кол. за заг. кер. К. Чорної]. – Київ ; [Черкаси] : ЧОІПОПП, 2012. – 273 с.

 12. Гаманюк, Віта Анатоліївна. Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальнозагальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика : монографія / Віта Гаманюк ; за ред. М. Б. Євтуха ; "Криворіз. нац. ун-т", ДВНЗ. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 375 с. – Бібліогр.: с. 320-367. – ISBN 978-966-177-175-7

 13. Гедзик, Андрій Миколайович. Графічна підготовка майбутнього вчителя технологій : монографія / А. М. Гедзик. – Умань : Сочінський, 2011. – 306 с. – Бібліогр.: с. 294-306. – ISBN 978-966-2643-01-5

 14. Гордійчук, Оксана. Інклюзивне навчання : метод. рек. / Оксана Гордійчук ; [відп. за вип. Руснак І. С.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 47 с. – Бібліогр.: с. 44-45

 15. Горячок, І. В. Вивчення публіцистичних творів на уроках української літератури : монографія / Інна Горячок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – [Хмельницький] : Хмельницький держ. центр науки, інновацій та інформатизації, 2012. – 131 с. – Бібліогр.: с. 101-111. – ISBN 978-617-683-004-7

 16. Дерев'янко, Надія Павлівна. Формування громадянської культури особистості школяра : навч.-метод. посіб. / Надія Дерев'янко, Володимир Костів ; за ред. В. І. Костіва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України. Ін-т вищ. освіти, Нац. центр "Мала Академія наук України", Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Наук.-дослід. центр "Педагогіка і психологія вищої школи". – Київ : Праймдрук, 2011. – 351 с. – Бібліогр.: с. 279-313. – ISBN 978-966-2735-02-4

 17. Дидактичне обґрунтування методик навчання спеціальним дисциплінам у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю (механізація і рослинництво) : навч.-метод. посіб. для викладачів спеціальних дисциплін і майстрів виробничого навчання / [авт.: П. Г. Лузан, В. М. Манько та ін. ; наук. редагув. Л. В. Нєстерова] ; НАПН України. Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ : Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, 2011. – 156 с. – Бібліогр.: с. 139-155. – ISBN 978-966-2553-02-4

 18. Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров'я : навч.-метод. посіб. для викладачів / [Ю. В. Вороненко, А. І. Бойко, Н. Г. Гойда та ін.]. – Київ : Книга-плюс, 2011. – 191 с. – ISBN 978-966-460-032-7

 19. Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини : наук.-метод. посіб. / Укр. т-во глухих, Ін-т спец. педагогіки НАПН України, Об-ня нечуючих педагогів ; [уклад.: Н. А. Зборовська та ін.] ; за ред. С. В. Кульбіди. – допов. і доопрац. – Київ : СПКТБ УТОГ, 2011. – 326 с. – Бібліогр.: с. 321-325

 20. Дмитренко, Геннадій Анатолійович. Людиноцентризм освіти в контексті підвищення якості трудового потенціалу : монографія / Г. А. Дмитренко, Т. Л. Ріктор ; НАПН України. Ун-т менеджменту освіти. – Київ : Дорадо-Друк, 2012. – 294 с. – Бібліогр.: с. 285-294. – ISBN 978-966-2077-48-3

 21. Добош, Галина. Основи християнської етики. 2 клас : Живу і навчаюсь у родині : метод. посіб. / Галина Добош ; [ред. Лідія Веремієнко ; худож. Юлія Михальчишин ; худож. ред. Ігор Шутурма]. – Львів : Світ, 2011. – 64 с. : іл. – Бібліогр.: с. 59. – ISBN 978-966-603-723-0

 22. Дороз, Вікторія Федорівна. Крос-культурне навчання учнів-білінгвів української мови : монографія / Вікторія Дороз ; [наук. ред. Л. І. Мацько] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 455 с. – Бібліогр.: с. 430-455. – ISBN 978-611-01-0285-8

 23. Дубіч, Тетяна Андріївна. Нестандартні виховні заходи. 3 клас : на допомогу клас. керівнику / Т. А. Дубіч, В. В. Дубіч ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. : Ю. Олейник, І. Рибницька ; обкл. Світлани Бялас]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 63, [1] с. – Бібліогр.: с. 63. – ISBN 978-966-10-1704-6

 24. Залібовська-Ільніцька, Зоя Володимирівна. Професійно-педагогічні засади формування комунікативної компетентності молодших школярів : монографія / З. В. Залібовська-Ільніцька. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 239 с. – Бібліогр.: с. 160-189. – ISBN 978-966-485-109-8

 25. Запольська, Алла Тадеушівна. Крок до школи : 30 занять для успішного розвитку дитини / Запольська А. Т. . – [Кам'янець-Подільський] : Сисин О. В., [2012]. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-539-072-6

 26. Зварич, Ірина Миколаївна. Теоретичні і методичні основи оцінювання педагогічної компетентності викладачів США : навч. посіб. / І. М. Зварич . – Київ : Фенікс, 2012. – 143, [4] с. – Бібліогр.: с. 136-144. – ISBN 978-966-651-938-5

 27. Івануць, Мирослава Антонівна. Уроки позакласного читання. 3 клас : посіб. для вчителя / М. А. Івануць, Л. П. Вашків, О. П. Онишків ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Любов Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 63, [1] с. – Бібліогр.: с. 64. – На обкл. авт. не зазначено. – ISBN 978-966-10-1639-1

 28. Інституційний розвиток ПТНЗ: основні підходи до бізнес-планування та маркетингу : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Даниленко Л. І., Сергеєва Л. М. та ін. ; за ред. Л. М. Сергеєвої] ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти НАПН України", Укр.-канад. проект "Децентралізація упр. проф. навчанням в Україні". – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : Арт Економі, 2011. – 147 с. – Бібліогр.: с. 83-85. – ISBN 978-966-2576-14-6

 29. Каленюк, Ірина Сергіївна. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – Київ : Знання, 2012. – 343 с. – (Сучасна наука). – Бібліогр.: с. 309-343. – ISBN 978-966-346-963-8 (серія). – ISBN 978-966-346-948-5

 30. Киричок, І. І. Сучасні педагогічні технології : навч. посіб. / уклад. І. І. Киричок ; [дизайн обкл. Косяк В. М.] ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 241 с. – Бібліогр.: с. 183-187

 31. Киричук, Валерій Олександрович. Проектування педагогічних умов для розвитку обдарованої дитини: теоретико-практичний аспект : навч.-метод. посіб. / В. О. Киричук ; НАПН України. Ін-т обдарован. дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 127 с. – Бібліогр.: с. 95-98. – ISBN 978-966-2633-01-6

 32. Киричук, В. О. Технології проектування обдарованості в комп’ютерному комплексі "Універсал-4" : навч.-метод. посіб. / В. О. Киричук, О. В. Прашко ; М-во освіти і науки України, НАПН України. Ун-т менеджменту освіти, Ін-т обдарован. дитини. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – 97 с. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISBN 978-966-2249-62-0

 33. Кордуба, Надія Стахівна. Позакласне читання. 3 клас : розробки уроків / Надія Кордуба, Мирослава Стрихар ; [ред. Олена Стефанишин ; літ. ред. Інна Горошко ; дизайн обкл. Оксани Корнєєвої]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 71 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2030-5

 34. Костюк, Ірина. Школа і міліція: як налагодити ефективну співпрацю : посіб. для шкіл. адміністраторів, класних кер., педагогів-організаторів, соц. педагогів, співроб. органів внутр. справ, що працюють з дітьми / Ірина Костюк, Святослав Ратушняк, Сергій Буров ; [голов. ред. Я. Радевич-Винницький] ; Чернігів. міська молодіжна громадська орг. "Молодіжна альтернатива". – [Дрогобич] : Відродження, 2011. – 78 с. – ISBN 978-966-538-217-1

 35. Манифест гуманной педагогики / [дизайн обл. П. В. Чесноков] ; [Всеукр. культурно-образовательная ассоциация Гуманной педагогики]. – Донецк : НОУЛИДЖ, Донец. отд-ние, 2011. – 43 с. – ISBN 978-617-579-263-6

 36. Мокін, Борис Іванович. Завершення вибіркового літопису на папері, або Університету - 50 / Борис Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 594 с. – ISBN 978-966-641-360-7

 37. Москаленко, Валентина Володимирівна. Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект : монографія / Валентина Москаленко, Юрій Шайгородський, Олена Міщенко. – Київ : Центр соціальних комунікацій, 2012. – 347 с. – Бібліогр.: с. 287-302. – ISBN 978-966-2589-02-3

 38. Музейна справа на Харківщині: становлення та розвиток : наук.-допом. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства, М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 226 с. – Бібліогр.: с. 195-197. – ISBN 978-966-623-753-1

 39. Намакштанська, Інна Єгорівна. Як дбаємо, так і маємо : есе / І. Є. Намакштанська. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Донецьк : Норд-Прес, 2009. – 137 с. – ISBN 978-966-380-371-5

 40. Настільна книга соціального педагога : нормативно-правове забезпечення діяльності. Кн. 2 / НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 246 с. – Видання підготовлено до 20-ти річчя Психологічної служби системи освіти України. – ISBN 978-617-608-025-1

 41. Національна академія педагогічних наук України (Київ). Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2011 році / НАПН України ; [відп. за вип.: Луговий В. І., Бурда М. І.]. – Київ : НАПН України, 2012. – 347 с.

 42. "Організаційно-функціональні моделі діяльності психологічної служби системи освіти та психолого-медико-педагогічної комісії" : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-21 жовт. [2011 р., м. Донецьк] / НАПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи НАПН України ; [уклад. Іванова І. В. ; наук. консультанти: Панок В. Г., Соловйов Ю. І.]. – Донецьк : Ноулідж (донец. від-ня), 2011. – 340 с. – ISBN 978-617-579-289-6

 43. Палійчук, Оксана Михайлівна. Методика викладання християнської етики у початковій школі : навч.-метод. посіб. / Оксана Палійчук ; [відп. за вип. Руснак І. С. ; дизайн обкл. Давидюк Д. О.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 239 с. – Бібліогр.: с. 233-239. – ISBN 978-966-423-199-9

 44. Пащенко, Ольга Василівна. Інклюзивна освіта в умовах професійно-технічного навчального закладу : навч.-метод. посіб. / О. В. Пащенко, І. А. Гриценок, Н. З. Софій ; НАПН України. Ун-т менеджменту освіти, Укр.-канад. проект "Децентралізація упр. проф. навчанням в Україні". – Київ : Арт Економі, 2012. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 167-171. – ISBN 978-966-2576-26-9

 45. Педагогіка та психологія: традиції та інновації : наук.-практ. конф., 17-18 лют. 2012 / Центр педагогических исследований. – Харків : [б. в.], 2012. – 92 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 46. Педагогічна взаємодія середніх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 7 черв. 2010 р. / Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України, Вузлівський природничо-економічний ліцей ; [редкол.: Я. Г. Камінецький (відп. ред.), П. І. Сікорський (заст. ред.) та ін.]. – [Львів] : Корпан Б. І., 2010. – 204 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 47. Педагогічна технологія формування звукової культури мовлення в дітей молодшого дошкільного віку : (конспекти занять) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Упр. освіти і науки Запоріз. облдержадмін., Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради, комунал. закл. ; [К. Л. Крутій, Г. І. Глєбова, Т. П. Бондаренко ; [відп. за вип. І. Я. Крайній ; художнє оформ. Л. Ю. Алєєва ; дизайн обкл. В. С. Зесенко]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 222 с. : іл. – (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу). – ISBN 978-966-191-095-8

 48. Петренко, Лідія Григорівна. Азбука у віршах. Весела математика : для дітей старшого дошк. та мол. шкіл. віку / Лідія Петренко ; [мал. автора]. – Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2011. – 81 с. : кольор. іл. – (Південна бібліотека). – ISBN 978-966-96870-7-4

 49. Пихтіна, Ніна Порфирівна. Організаційно-педагогічні умови адаптації дошкільників до ДНЗ : за вимогами КМС ОНП : для студ. спец. "Дошк. виховання" : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Пихтіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 338 с. – Бібліогр.: с. 337-338. – ISBN 978-617-527-024-0

 50. Пометун, Олена Іванівна. Моя щаслива планета : уроки для стійкого розв. 3-4 кл. : метод. посіб. для вчителя / О. І. Пометун, О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару ; [ред. О. В. Іванова ; худож. оформ. А. М. Віксенка]. – Київ : Вид. дім "Освіта" , 2011. – 111 с. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISBN 978-617-656-057-9

 51. Примаченко, Наталія Миронівна. Формування маркетингової культури у майбутніх вчителів технологій у процесі навчання основ підприємництва : монографія / Наталія Примаченко ; [за ред. В. В. Мадзігона ; голов. ред. Ірина Невмержицька ; худож. оформ. Христина Стасик] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 216 с. – Бібліогр.: с. 149-157. – ISBN 978-966-384-211-0

 52. Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в ХХІ столітті : міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 лют. 2012 / Львівська педагогічна спільнота. – Львів : Львів. пед. спільнота, 2012. – 84 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 53. Проектні технології загальноосвітнього навчального закладу в системі навчально-виховного процесу : метод. посіб. / В. О. Киричук, О. В. Прашко [та ін.] ; НАПН України. Ін-т обдарован. дитини. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 69, [1] с. – Бібліогр.: с. 68-70. – ISBN 978-966-2633-05-4

 54. Проектування навчальних програм професійно-технічної освіти на основі потреб галузі й громади : навч.-метод. посіб. / О. В. Пащенко, Л. М. Сергеєва [та ін.] ; [передм. Віктора Васильовича Олійника] ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти НАПН України". – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Київ : Арт Економі, 2011. – 154 с. – Бібліогр.: с. 116-118. – Українсько-канадський проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні". – ISBN 978-966-2576-20-7

 55. Проніков, Олександр Костянтинович. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) : монографія / О. К. Проніков ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 275 с. – Бібліогр.: с. 231-272. – ISBN 978-966-340-472-1

 56. Професійні стандарти: теорія і практика розроблення : монографія / [авт. кол.: Л. І. Короткова, Л. Б. Лук'янова та ін.] ; НАПН України. Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 216, [3] с. – Бібліогр.: с. 219. – ISBN 978-966-644-208-9

 57. Психолого-дидактичні засади формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 ківт. 2012 р. / Нац. центр "Мала Академія наук України" НАНУ і МОН, Ін-т педагогіки НАПН України [та ін.] ; [орг. ком.: Савченко О. Я. та ін.]. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. – 136 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-7813-78-9

 58. Рашковська, Валентина Іванівна. Образотворча православна спадщина: педагогічний аспект духовного розвитку майбутнього вчителя : [монографія] / В. І. Рашковська ; Крим. екон. ін-т ДВНЗ, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, держ. вищ. навч. закл. Криворіз. екон. ін-т. – [Вид. 2-ге, допов. і переробл.]. – Сімферополь : Фєнікс, 2008. – 401 с. – Бібліогр.: с. 332-364. – ISBN 978-966-1551-11-3

 59. Розвиток професійно-технічної освіти на регіональному рівні: проблеми, рішення, перспективи : тези Х Пед. читань пам’яті В. П. Жука, [25 лист. 2011 р., м. Львів] / НАПН України. Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти ; [редкол.: Камінецький Ярослав Григорович (голова) та ін.]. – Львів : Корпан Б. І., 2011. – 92 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 60. Розвиток професійно-технічної освіти на регіональному рівні: проблеми, рішення, перспективи : тези ІХ Пед. читань пам’яті В. П. Жука, 30 лист. 2010 р., м. Львів / НАПН України. Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти ; [редкол.: Камінецький Ярослав Григорович (голова) та ін.]. – Львів : Корпан Б. І., 2010. – 74 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 61. Розвиток сучасної школи за проектом "Від рідної мови до мови загальнодержавної" / Укр. гуманіт. ліцей Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, НВК "Укр. школа-гімназія" м. Сімферополя ; [упоряд. Сазоненко Г. С. ; ред. рада: Сазоненко Г. С. та ін.]. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2010. – 393 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-354-390-1

 62. Русова, Вікторія Валеріївна. Самоактуалізація особистості обдарованих старшокласників в умовах профільної підготовки (на матеріалі психологічного супроводу науково-дослідної роботи школярів у Малій академії наук) : метод. посіб. / В. В. Русова, В. В. Рибалка ; НАПН України. Ін-т обдарован. дитини. – Київ : Інфосистем, 2011. – 154, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-153. – ISBN 978-966-2249-57-6

 63. Савченко, Наталія Сергіївна. Громадсько-державна система позашкільної освіти Польщі у першій половині ХХ століття : [монографія] / Н. С. Савченко. – [Кіровоград] : КДПУ ім. В. Винниченка, [2012]. – 275 с. – Бібліогр.: с. 256-274. – ISBN 978-966-7406-70-7

 64. Сергеєва, Лариса Миколаївна. Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Л. М. Сергеєва, Г. Г. Русанов, І. В. Ілько ; [за ред. Л. М. Сергеєвої] ; НАПН України. Ун-т менеджменту освіти, Укр.-канад. проект "Децентралізація упр. проф. навчанням в Україні". – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Київ : Арт Економі, 2011. – 91, [1] с. – Бібліогр.: с. 50-54. – ISBN 978-966-2576-18-4

 65. Ситняківська, Світлана Михайлівна. Актуальні проблеми соціальної педагогіки = Topical Issues of Social Pedagogics : навч.-метод. посіб. / ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 165 с. – Бібліогр.: с. 160-165. – ISBN 978-966-485-108-1

 66. Скільський, Дмитро. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Дмитро Скільський ; [відп. за вип. Ростислав Семків ; вип. ред. Наталія Ксьондзик ; літ. ред. Юлія Желєзна ; обробка фотогр. Євген Нужний ; дизайн обкл. Миколи Леоновича]. – Київ : Смолоскип, 2011. – 373, [1] с. – (Серія "Пролегомени"). – Бібліогр.: с. 363-365. – ISBN 978-966-2164-41-1 (Серія). – ISBN 978-966-2164-48-0

 67. Скульте, Валентина Іванівна. Англійська для дітей : метод. вказівки : ключі / Валентина Скульте. – Київ : Арій, [2011]. – 302, [1] с. – ISBN 978-966-498-012-5

 68. Солнечный ветер педагогической любви : сб. избранных статей В. Ф. Бак, "Рыцаря Гуманной Педагогики" / [В. Ф. Бак, Н. А. Салиенко, Е. Г. Букреева] ; [Днепропетр. обл. Центр Гуманной Педагогики им. Ш. А. Амонашвили]. – Донецк : НОУЛИДЖ (донец. отд-ние), 2011. – 201 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-579-339-8

 69. Степанюк, Алла Василівна. Формування цілісних знань школярів про живу природу : монографія / Степанюк Алла Василівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – [Вид. 2-ге, переробл. і допов.]. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 226 с. – Бібліогр.: с. 208-225. – ISBN 978-966-7425-90-6

 70. Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Моісєєва І. П., Пономаренко Л. О. ; наук. конс. і авт. вступ. ст. Чорна К. І. ; наук. ред. Букшина Т. Ф.]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 195 с. – ISBN 966-8605-31-4 (повне видання). – ISBN 978-966-644-036-8 (т. 2)

 71. Таврический университет : док. и материалы / [авт.-сост. Н. В. Багров, В. Ф. Шарапа, Н. В. Багров и др. ; голов. ред. С. В. Головко ; ред. Ю. Г. Медюк ; художнє оформ., редагування та макет О. Г. Григора ]. – Київ : Либідь, 2008. – 284, [1] с. : кольор. іл., кольор. фотогр. – ISBN 978-966-06-0521-3

 72. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології : міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 січ. 2012 / Південна фундація педагогіки. – Одеса : Південна фундація педагогіки, 2012. – 70 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 73. Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав : навч.-метод. посіб. / М. Б. Гуска, М. В. Зубаль [та ін.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 399 с. – ISBN 978-966-496-208-4

 74. Теорія і методика професійної освіти : навч. посіб. / [авт. кол.: З. Н. Курлянд, І. О. Бартєнєва та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – Київ : Знання, 2012. – 390 с. – Бібліогр.: с. 361-376. – ISBN 978-966-346-908-9

 75. Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці : монографія / [авт. кол.: Н. А. Побірченко, Н. І. Литвинова, В. В. Синявський та ін.] ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 246-255

 76. Усатий, Андрій В'ячеславович. Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів : монографія / А. В. Усатий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 171 с. – Бібліогр.: с. 151-171. – ISBN 978-966-485-113-5

 77. Ушанування 90-річчя від дня народження Василя Сухомлинського : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Заліток Л. М. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І.; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 93 с.

 78. Фабер, Адель. Мистецтво спілкування з дітьми : удома та в школі / А. Фабер, Е. Мазліш за участі Лізи Найберг та Розалін Енстін Темплтон ; [відп. ред. З. В. Александрова ; пер. В. І. Наливана]. – Київ : КМ, 2012. – 240 с. – ISBN 978-617-538-140-3. – ISBN 978-0-684-82472-7 (англ.)

 79. Філінюк, Анатолій Григорович. Правові основи вищої школи : навч. посіб. / А. Г. Філінюк, В. І. Адамовський ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2012. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 329-344. – ISBN 978-617-539-103-7

 80. Філологічна освіта: досвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика навчання) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2010 р., [м. Київ] / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [заг. ред. Соколовської С. В. ; орг. ком.: Неборсіна Н. П. та ін.] . – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 115 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 81. Халабузар, Оксана Анатоліївна. Культура логічного мислення лінгвіста : навч.-метод. посіб. / О. А. Халабузар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. Ін-т філології та соц. комунікацій. – [Бердянськ] : Ткачук О. В., 2012. – 255 с. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 978-966-2261-35-6

 82. Хоружий, Григорій Фокович. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти / Г. Ф. Хоружий ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Марія Козяр ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 318 с. – Бібліогр.: с. 309-318. – ISBN 978-966-10-2347-4

 83. Художньо-естетична діяльність (аплікація, ліплення) : старша група (6-й рік життя) : альб.-посіб. : метод. забезп. баз. прогр. розвитку дитини дошк. віку "Я у світі" / [Шост Наталія Богданівна ; авт. інтегр. технології Якименко С. І.]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 53, [1] с. – (Навчально-методичний комплект "Віконечко в світ" : авт. інтегров. технологія). – (Віконечко в світ : 4-6 років). – ISBN 978-966-10-0969-0

 84. Чепіль, Марія Миронівна. Естетичне виховання підлітків у позакласній роботі (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) : монографія / Марія Чепіль, Ірина Паласевич ; [голов. ред. Ірина Невмержицька]. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2012. – 289 с. – Бібліогр.: с. 203-228. – ISBN 978-966-384-229-5

 85. Черепанова, Світлана Олександрівна. Філософія освіти : світоглядно-гуманітарний вимір : людина, наука, культура, мистецтво, стиль мислення : [могографія] / Світлана Черепанова ; [ред. Діана Карпин]. – Львів : Світ, 2011. – 407 с. – Бібліогр.: с. 367-394. – ISBN 966-603-326-7

 86. Шаров, Сергій Володимирович. Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету : монографія / Сергій Шаров. – Мелітополь : Люкс, 2011. – 163 с. – Бібліогр.: с. 143-160. – ISBN 978-966-8428-63-0

 87. Шевченко, Тетяна Миколаївна. Соціальна психологія : метод. матеріали до проведення семінар. занять для студ., які навчаються на спец. "Психологія", "Практична психологія" / уклад. Т. М. Шевченко ; [дизайн обкл. Косяк В. М.] ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 282 с. – Бібліогр.: с. 64-69

 88. Школи Кіровоградщини: традиції та інновації : альманах. Ч. 1 / Упр. освіти і науки Кіровогр. облдержадміністрації, Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ; [редкол.: Корецька Л. В. та ін.]. – Кіровоград : Поліграф-Терція, 2011. – 351 с. – ISBN 966-8579-08-9

 89. Школи Кіровоградщини: традиції та інновації : альманах. Ч. 2 / Упр. освіти і науки Кіровогр. облдержадміністрації, Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ; [редкол.: Корецька Л. В. та ін.]. – Кіровоград : Поліграф-Терція, 2011. – 375 с. – ISBN 966-8579-08-9

 90. Шоробура, І. М. Від творчого пошуку до педагогічних інновацій : навч. посіб. / Шоробура І. М., Григор'єва А. А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2011. – 206 с. – Бібліогр.: с. 198-205. – ISBN 978-966-2597-04-2

 91. Эппли, Вилли. Забота о развитии чувств человека / Вилли Эппли ; пер. с англ. Наринэ Мальцевой ; [ред. Сергей Копыл ; гл. ред. Елена Колюхова] = The care and development of the human senses / Willi Aeppli. – Киев : Наири, 2011. – 143 с. – Библиогр.: с. 143. – ISBN 978-966-8838-54-5

 92. Юний педагог : прогр. факультативу для учнів 8-11 кл. / М-во освіти і науки України, НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Зязюн І. А., Кривонос І. Ф., Тарасевич Н. М.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 143 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2184-15-0

Автореферати дисертацій

 1. Анісімова, Людмила Сергіївна. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Анісімова Людмила Сергіївна ; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 2. Граматик, Надія Василівна. Формування екологічної відповідальності в майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Граматик Надія Василівна ; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 3. Єнгаличева, Ірина Віталіївна. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з педагогічно занедбаними учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Єнгаличева Ірина Віталіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 4. Журат, Юлія Василівна. Педагогічні умови формування професійної суб’єктності у майбутніх вчителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Журат Юлія Василівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 5. Зіноватна, Олександра Миколаївна. Професійна підготовка філологів магістерського рівня в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зіноватна Олександра Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 6. Касярум, Катерина Володимирівна. Формування комунікативної компетенції магістрантів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Касярум Катерина Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 7. Крищук, Богдан Степанович. Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність товариства "Просвіта" на Поділлі (1906-1923 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Крищук Богдан Степанович ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-172

 8. Лодатко, Євген Олександрович. Теорія і практика розвитку математичної культури вчителя початкових класів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 : 13.00.02 / Лодатко Євген Олександрович ; Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Черкаси : [б. в.], 2012. – 40 с. – Бібліогр.: с. 30-37

 9. Пуліна, Анжеліка Анатоліївна. Система організаційно-методичного забезпечення педагогічного проектування в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пуліна Анжеліка Анатоліївна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Ялта : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 10. Сергеєва, Тетяна Вікторівна. Психолого-педагогічні основи саморозвитку особистості: еко-гуманістичний підхід : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Сергеєва Тетяна Вікторівна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 2011. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-38

 11. Шевчук, Олена Анатоліївна. Формування системи валеологічних знань учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шевчук Олена Анатоліївна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Харків : [б. в.], 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-19

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Мельник, Леонид Григорьевич. Говорилки с мыслилками : [стихотворения] / Леонид Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2011. – 205 с. – ISBN 978-966-680-586-0

 2. Моя сім’я та Я : прогр. корекції емоційно-вольової сфери дітей у контексті дитячо-батьківських стосунків : навч.-метод. посіб. / М-во науки і освіти, молоді і спорту України, Ужгород. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. ; [В. С. Варга, Т. В. Пащенко]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2011. – 65, [2] с. – Бібліогр.: с. 65-66. – Авт. зазнач. на обкл. – ISBN 978-617-531-026-7

 3. Психологічне консультування: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / В. Г. Панок, І. М. Зварич [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Зварича , В. Г. Панка, В. М. Радчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 271 с. – Бібліогр.: с. 213-226. – ISBN 978-966-423-194-4

 4. Рождественський, Юрій Тихонович. Психологія в Україні ХVII - початку XIX ст. : спроба реконструкції та систематизації академічної спадщини : монографія / Ю. Т. Рождественський. – Умань : Жовтий, 2011. – 250 с. – ISBN 978-617-525-083-9

 5. Сергієнко, Леонід Прокопович. Практикум із психогенетики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Сергієнко Л. П. ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Тетяна Риженко ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 356, [2] с. – ISBN 978-966-10-1092-4

 6. Чебикін, Олексій Якович. Психологія атрактивності дівчини : монографія / О. Я. Чебикін, А. М. Кленчу ; [комп'ют. верстка, дизайн обкл. О. І. Кисельова] ; Півден. наук. центр НАПН України. – Одеса : М. П. Черкасов, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 183-201. – ISBN 978-617-590-012-3

Автореферати дисертацій

 1. Богдан, Тетяна Вікторівна. Діагностика і корекція внутрішніх суперечностей особистості засобами психодрами у процесі активного соціально-психологічного навчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Богдан Тетяна Вікторівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Харків : [б. в.], 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 2. Мартиненко, Олена Анатоліївна. Психокорекційна казка як метод індивідуальної психологічної корекції станів дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мартиненко Олена Анатоліївна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2011. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15

 3. Нежута, Аліна Вікторівна. Психологічні особливості професійного самовизначення правоохоронців на засадах гендерного підходу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Нежута Аліна Вікторівна ; Харк. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 4. Саврасов, Микола Володимирович. Емоційно-мотиваційні складові креативності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Саврасов Микола Володимирович ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 2012. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-15

 5. Яковенко, Олена Костянтинівна. Особливості впливу батьківської родини на психосексуальний розвиток особистості дівчат : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Яковенко Олена Костянтинівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". – Харків : [б. в.], 2011. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-18

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бєсов, Леонід Михайлович. Наука і техніка в історії суспільства : навч. посіб. / Л. М. Бєсов ; [ред. : Інна Байда, Алла Миколюк ; оформ. обкл. Тетяни Пархоменко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : Золоті сторінки, 2011. – 463 с. : вкл. арк. (16 с.), іл. – Бібліогр.: с. 457-459. – ISBN 978-966-400-214-8

 2. Бессараб, Анастасія Олександрівна. Періодичні наукові фахові видання у сфері сучасної наукової комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із. соц. комунікацій : 27.00.04 / Бессараб Анастасія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 3. Бібліографічний покажчик наукових праць (2010 р.) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: В. А. Зотова, Н. В. Острікова ; наук. консультант Л. Л. Хоружа]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 122 с.

 4. Біленький, Євген Андрійович. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [монографія] / Є. А. Біленький, С. О. Булатова ; [відп. ред. Дубровіна Л. А.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. – Київ : [б. в.], 2011. – 251, [1] с. – ISBN 978-966-02-6296-6

 5. Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. Вип. 1 / НААН України. Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: Г. С. Щиголь та ін. ; за наук. ред. В. А. Вергунова ; редкол.: В. А. Вергунов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 227 с.

 6. Вибрані [наукові] праці академіка В. І. Вернадського. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 2. Вибрані праці / [авт.-уклад.: О. С. Онищенко, В. М. Даниленко та ін. ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова), А. Г. Загородній (заст. голови) та ін.] ; НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2011. – 583 с. – (Серія "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського"). – ISBN 978-966-02-6293-5. – ISBN 978-966-02-6293-9 (кн. 2)

 7. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / [авт.-уклад.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна та ін. ; ред. рада: Б. Є. Патон та ін. ; авт. вступ. ст. до серії: Б. Є. Патон та ін.] ; НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2011. – 697, [1] с. : портр. – (Серія "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського"). – ISBN 978-966-02-6293-5. – ISBN 978-966-02-6294-9 (кн. 1)

 8. Волинські письменники в діаспорі : бібліогр. покажч. Вип. 1 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. Н. Г. Сташенко]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 90 с. – (Серія: Літературна Волинь)

 9. В. И. Даль в социокультурном пространстве (1801-2011) : библиогр. указ. Ч. 2 / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, гос. учреждение "Луган. нац. ун-т им. Тараса Шевченка", Международ. фонд "Русский мир" ; [сост. Н. Л. Юган ; науч. рук. С. А. Ильин]. – Луганск ; Москва : ЛНУ им. Тараса Шевченка, 2012. – 168 с.

 10. Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI-XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. док. / авт.-уклад.: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань та ін. ; [редкол.: О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – Київ : [б. в.], 2011. – 558 с. – ISBN 978-966-02-6328-4

 11. Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова), В. П. Леонов (співголова) (Росія) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 260, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-02-5961-4

 12. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / [авт. кол.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 247 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-02-6284-3

 13. Збірник нормативно-інструктивних документів з питань формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Мацібора Н. Г. та ін. ; наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Білоцерківець І. П.] . – Київ : [б. в.] , 2010. – 237 с.

 14. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : [монографія] / [авт. кол.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 221, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-02-6229-4

 15. Інформація, комунікація, суспільство = Information, Communication, Society : матеріали І Міжнар. наук. конф. IKC-2012, 25-28 квіт. 2012 р. / ; [прогр. ком.: Ю. Бобало (голова), А. Пелещишин (заст. голови) та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 283 с. – ISBN 978-617-607-237-9

 16. Ярослав Григорович Камінецький: Вчений. Педагог. Поет : біобібліогр. покажч. праць (до 70-річчя від дня народж.) / НАПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. В. Сліпчишин, Л. І. Джулай ; наук. ред.: Пономаренко Л. О.]. – Львів : Корпан Б. І., 2011. – 60 с. : портр.

 17. Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі. Ч. 2. N-Z (1830-1959 рр.) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, І. М. Потокій ; ред.: Н. В. Ткачова ; відп. за вип. І. А. Чайка]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 239 с.

 18. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ). Слов'янські обрії. Вип. 4 / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [ред. рада: Б. М. Ажнюк та ін. ; редкол. вип.: Г. В. Боряк та ін.] . – Київ : [б. в.], 2012. – 352, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-02-6227-0

 19. Майя Антонівна Печенюк: музично-педагогічна наукова діяльність : біобібліогр. покажч. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: Н. Я. Скоропад, Р. А. Войцехівська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін.] ; відп. ред.: В. С. Прокопчук]. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 79 с. : кольор. фотогр. – (Серія: Постаті в освіті і науці ; вип. 16). – ISBN 978-617-608-020-6

 20. Редакторський словник : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад. Н. М. Миколаєнко]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 71 с. – ISBN 978-966-485-111-1

 21. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2010 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 16 / [авт.: В. П. Здановська, А. А. Свобода та ін. ; відп. ред. А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко] ; НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2011. – 213, [1] с. – ISBN 978-966-02-6228-7

 22. Світлана Олександрівна Сисоєва : бібліогр. покажч. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Г. М. Семендяєва ; вступ. ст. І. А. Зязюн ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – Київ : [б. в.], 2008. – 93 с. – (Серія "Ювіляри АПН України" ; Вип. 26). – ISBN 978-966-2153-19-4

 23. В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001-2008 рр. : [бібліогр. покажч.] / АПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; [наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – Київ : Богданова А. М., 2008. – 195 с. – (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 3). – Присвячується 90-річчю від дня народж. В. О. Сухомлинського. – ISBN 978-966-2184-01-3

 24. У терновім колі. Одеська письменницька організація у 1920-1950 рр. : біобібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України. Одес. нац. наук. б-ка ім. Максима Горького ; упоряд. Г. І. Єфімова ; [наук. ред. Г. Д. Зленко]. – Одеса : [б. в.], 2011. – 169, [2] с.

 25. Фонд видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, включених до державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання (1802-1900) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НААН України. Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В. А. Вергунов та ін. ; наук. ред. В. А. Вергунов]. – Київ : [б. в.], 2011. – 524 с. – ISBN 547-916-8301-12-4

Автореферати дисертацій

 1. Стрішенець, Надія Володимирівна. Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець ХХ-початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / Стрішенець Надія Володимирівна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2012. – 39 с. – Бібліогр.: с. 33-36
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка