Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. ВСторінка1/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.7 Mb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Адаменко, Л. В. Взаємодія дошкільників та дорослих : комплексна корекційно-розвивальна робота / Лариса Адаменко ; [ред. рада: Т. Шаповал та ін.]. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2013. – 142, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.)

 2. Архипова, С. П. Соціальна педагогіка: метод. рек. для підготовки до лабораторних занять / С. П. Архипова, Л. І. Смеречак ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – 88 с.

 3. Безпека життєдіяльності : Ігри, вікторини, бесіди / [упоряд.: А. О. Негрієнко, Н. В. Чиренко ; ред. рада: Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.)

 4. Безрукова, В. С. Все о современном уроке в школе (вопросно-ответное обучение) / В. С. Безрукова ; отв. ред. М. А. Ушакова ; [отв. за вып. Е. С. Воронова]. – Москва : Сентябрь, 2013. – 159 с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : педагогика : основана в 1995 г. : выходит 8 раз в год ; № 4, 2013). – Библиогр.: с. 155-159. – ISBN 978-5-88753-145-8

 5. Біологія : Позакласні заходи / [упоряд. О. А. Цуруль ; ред. рада: О. Цуруль та ін.]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2013. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 127

 6. Буйлова, Л. Н. Исторический контекст становления и пути развития дополнительного образования детей в современной России : монография / Буйлова Л. Н. ; [гл. ред. М. Н. Поволяева]. – Москва : Новое образование, 2013. – 101 с. – (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей ; № 1, 2013)

 7. Варіативний модуль "Туризм" / [упоряд.: Н. А. Черненко, Л. В. Копилова ; ред. рада: Н. Черненко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 94 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.)

 8. Василашко, І. П. Основи здоров’я. 5 клас : уроки за новою програмою / Ірина Василенко ; [ред. рада Н. Черненко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – На обкл. авт. не зазначено. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-797-0

 9. Василенко, Валерій Миколайович. Система вищої освіти: стан і перспективи розвитку : монографія / В. М. Василенко, Л. Г. Парфьонова ; наук. ред. В. М. Василенко ; Нац. акад. наук України. Ін-т економіко-правових дослідж. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 190 с. – Бібліогр.: с. 158-178. – ISBN 978-966-374-768-2

 10. Васильєва, Д. В. Мультимедіа на уроках математики. 5-6 класи / Дарина Васильєва ; [ред. рада І. Соколовська та ін.]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2013. – 125 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-20-6

 11. Витвар, Оксана Ивановна. Практикум директора школы по образовательному менеджменту / Витвар О. И. ; отв. ред. М. А. Ушакова ; [отв. за вып. Е. С. Воронова]. – Москва : Сентябрь, 2013. – 191 с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : управление : основана в 1995 г. : выходит 8 раз в год ; вып. № 6, 2013). – Библиогр.: с. 148-151. – ISBN 978-5-88753-147-2

 12. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. № 2 (додаток 2). Темат. вип. Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах / Ін-т вищ. освіти АПН України ; [голов. ред. Віктор Андрущенко ; редкол.: Віль Бакіров, Іван Вакарчук, Микола Євтух та ін.]. – [Луцьк] : Гадяк Ж. В., 2013. – 487 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2379-81-5

 13. Внутрішньо-шкільний контроль та аудит / [упоряд.: Н. Л. Мурашко, А. Г. Панченко ; ред. рада: Н. Мурашко та ін.]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2013. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр. у кінці ст.

 14. Воєвода, Аліна Леонідівна. Математика та література : матеріали до інтегрованих уроків і заходів / Аліна Воєвода ; [ред. рада І. Соколовська та ін.]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2013. – 100, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 100-101. – ISBN 978-966-451-000-1 ("б-ка Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-16-9

 15. Волошина, Г. П. Типи та особливості уроків української мови і літературного читання у початкових класах : навч. посіб. / Г. П. Волошина, Л. М. Роєнко. – Умань : Сочінський, 2013. – 203 с. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-304-028-8

 16. Выродова, И. А. Музыка в системе ранней помощи: новые педагогические технологии / И. А. Выродова ; [ред. Г. А. Фролова ; гл. ред. С. Н. Савушкин ; худож. Л. В. Двинина]. – Москва : Карапуз, 2012. – 143, [1] с. – Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-5-9715-0424-5

 17. Гавриш, Наталія Василівна. Інтегровані заняття у дитячому садку / Наталія Гавриш ; [ред. рада Т. Вороніна та ін.]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та почат. освіти, 2013. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-22-6

 18. Генике, Е. А. Активные методы обучения: новый подход / Е. А. Генике ; отв. ред. М. А. Ушакова ; [отв. за вып. С. Л. Баранова]. – Москва : Сентябрь, 2013. – 174 с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : педагогика : основана в 1995 г. : выходит 8 раз в год ; № 2, 2013). – Библиогр.: с. 173-174. – ISBN 978-5-88753-144-1

 19. Гневашева, В. А. Образовательный потенциал учреждений высшего профессионального образования как ресурс построения инновационной экономики / [Гневашева В. А. ; отв. за вып.: В. И. Блинов, М. В. Артамонова ; ред. Ю. В. Гукова] ; Федерал. ин-т развития образования. – Москва : ФИРО, 2013. – 64 с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; вып. 1 : Экономика высшей школы). – Библиогр.: с. 63-64

 20. Години спілкування на етичні теми. 5-9 класи / [упоряд.: Л. В. Шелестова, Н. В. Чиренко, Н. В. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.)

 21. Граючись учимось. Англійська мова: старший дошкільний вік : програма та метод. рек. / [С. Гунько, Л. Гусак, З. Лещенко та ін. ; ред. рада: Т. Вороніна та ін.]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та почат. освіти, 2013. – 81, [1] с. – Бібліогр.: с. 81-82

 22. Дівакова, Іванна Іванівна. Українська мова. Усні та письмові перекази. 1-4 класи : зб. текстів / Іванна Дівакова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 87, [1] с. – Назва на обкл. : Збірник текстів для усних та письмових переказів. – ISBN 978-966-07-1250-8

 23. Долгова, Олександра Валеріївна. Самоврядування у школі / Олександра Долгова ; [ред. рада: Н. Чиренко, М. Мосієнко, М. Голубенко]. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 110, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-817-5

 24. Донбаський державний педагогічний університет, державний вищий навчальний заклад. Лінгводидактика: теоря, методика, досвід : зб. наук. пр. Вип. 2 / Донбас. держ. пед. ун-т, держ. вищ. навч. закл. ; редкол.: Валентина Бадер, Інна Хижняк, Світлана Помирча Сипченко [та ін.] ; відп. за вип. Швидкий С. М.]. – Слов’янськ : ДВНЗ ДДПУ, 2012. – 187 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 25. Дополнительное образование детей: состояние и перспективы развития : к 95-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования России. – Москва : Про-Пресс, 2013. – 79 с. – (Библиотечка журнала "Вестник образования России" / гл. ред. Ю. И. Глазков [и др.] ; № 3/2013)

 26. Дослідницькі українознавчі проекти / [упоряд.: О. Р. Іщук, О. В. Калюжна ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 94 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.)

 27. Дошкольное образование детей: состояние системы и перспективы развития. – Москва : Про-Пресс, 2013. – 79 с. – (Библиотечка журнала "Вестник образования России" / гл. ред. Ю. И. Глазков [и др.] ; № 4/2013)

 28. Дудар, П. П. Нова радість стала : хрестоматія різдвяних піснеспівів / П. П. Дудар, Н. В. Богачьова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 127 с. – (Серія "Колядки, щедрівки, вертепи"). – ISBN 978-966-07-2637-6

 29. Дудар, П. П. Різдвяна ніч : хрестоматія різдвяних піснеспівів / П. П. Дудар, Н. В. Богачьова, І. Л. Побідаш. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 103 с. : фотогр. – (Серія "Моє маленьке Велике Різдво" : заснована 2006 року). – Бібліогр.: с. 95-96. – ISBN 978-966-07-2636-9

 30. Єфіменко, М. Р. Сім’я трудових мігрантів в Україні: соціально-педагогічний аспект : теорет. матеріали до практ. занять з навч. курсу "Соціально-педагогічна робота з сім’єю трудових мігрантів" : [навч. посіб.] / Єфіменко М. Р. . – Конотоп : [б. в.], 2013 ; [Донецьк] : НОУЛІДЖ, Донец. від-ня, S. a. – 59 с. – Бібліогр.: с. 30-35. – ISBN 978-617-579-750-1

 31. Єфіменко, М. Р. Соціально-педагогічна робота з сім’єю трудових мігрантів : метод. рек. щодо включення тематики спецкурсу до окремих модулів фахових дисциплін спец. 6.010106 "Соціальна педагогіка" ОКР "бакалавр" : [навч. посіб.] / М. Р. Єфіменко. – Конотоп : [б. в.], 2013 ; [Донецьк] : НОУЛІДЖ, Донец. від-ня, S. a. – 58 с. – Бібліогр.: с. 46-58. – ISBN 978-617-579-751-8

 32. Єфіменко, М. Р. Соціально-педагогічна робота з сім’єю трудових мігрантів : програма з курсу для студ. спец. 6.010106 "Соціальна педагогіка" : [навч. посіб.] / Єфіменко М. Р. ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Конотоп : [б. в.], 2013 ; [Донецьк] : НОУЛІДЖ, Донец. від-ня, S. a. – 51 с. – Бібліогр.: с. 38-51. – ISBN 978-617-579-749-5

 33. Завязун, Т. В. Мовленнєвий розвиток дошкільників : тематичні проекти / Т. В. Завязун. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та почат. освіти, 2013. – 117, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 118. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-16-5

 34. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. 11 клас. Технологічний профіль : спеціалізація "Оператор комп’ютерного набору" / [авт.-упоряд.: А. М. Ткаченко, В. П. Применко, О. С. Штаєр]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 978-966-496-280-0

 35. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. 11 клас. Технологічний профіль : напрям: Водій автотранспортних засобів категорії "С1", "С" / [авт.-упоряд.: Л. Л. Шестаковський, В. А. Гречуха, В. В. Гріненко]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 99 с. – Бібліогр.: с. 97. – ISBN 978-966-496-277-0

 36. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. 11 клас. Технологічний профіль : спеціалізація "Кухар" / [авт.-упоряд.: І. О. Ткачук, С. В. Сліпкань, С. Л. Мухіна]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 87, [1] с. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-966-496-284-8

 37. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. 11 клас. Технологічний профіль : спеціалізація "Кулінарія" / [авт.-упоряд.: І. О. Ткачук, С. В. Сліпкань, С. Л. Мухіна]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 67, [1] с. – Бібліогр.: с. 67. – ISBN 978-966-496-286-2

 38. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. 11 клас. Технологічний профіль : спеціалізація "Водій автотранспортних засобів категорії "В"" / [авт.-упоряд.: В. Б. Покришова, В. А. Гречуха, В. М. Ткаченко]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 67, [1] с. – Бібліогр.: с. 67. – ISBN 978-966-496-281-7

 39. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. 11 клас. Технологічний профіль : спеціалізація "Тракторист-машиніст категорії "А1", Тракторист 2 розряду" / [авт.-упоряд.: В. М. Ткаченко та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 67, [1] с. – Бібліогр.: с. 67. – ISBN 978-966-496-282-4

 40. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. 11 клас. Технологічний профіль : спеціалізація "Секретар керівника (організації, підприємства, установи)" / [авт.-упоряд.: Т. Д. Ольховик, Л. О. Романенко, Д. І. Сакір]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 68, [1] с. – Бібліогр.: с. 68. – ISBN 978-966-496-283-1

 41. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. 11 клас. Технологічний профіль : спеціалізація "Деревообробка" / [авт.-упоряд.: Б. Ф. Бач, П. Б. Жмурко, В. Я. Дубик]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 978-966-496-287-9

 42. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. 11 клас. Технологічний профіль : спеціалізація "Слюсар з ремонту автомобілів" / [авт.-упоряд.: І. Б. Бурмус та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 99 с. – Бібліогр.: с. 97. – ISBN 978-966-496-285-5

 43. Зелена хімія: розробки уроків та виховних заходів / [упоряд. І. О. Філоненко ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2013. – 123, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр. у кінці ст.

 44. Значение ритма в воспитании: доклады о педагогике Рудольфа Штейнера / Эрнст -Михаэль Краних, Райнер Пацлав [и др.] ; пер. с нем. Дарьи Астаховой. – Санкт-Петербург : Деметра, 2013. – 127, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-5-94459-054-1

 45. Иванов, С. С. Диверсификация высшего образования : в 2 ч. Ч. 1 / [С. С. Иванов, И. Е. Волкова ; отв. за вып.: В. И. Блинов, М. В. Артамонова ; ред. М. В. Угольникова] ; Федерал. ин-т развития образования. – Москва : ФИРО, 2013. – 63 с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; вып. 4 : Проблемы зарубежной высшей школы). – Библиогр.: с. 60-62

 46. Иванов, С. С. Диверсификация высшего образования : в 2 ч. Ч. 2 / [С. С. Иванов, И. Е. Волкова ; отв. за вып.: В. И. Блинов, М. В. Артамонова ; ред. Ю. В. Гукова] ; Федерал. ин-т развития образования. – Москва : ФИРО, 2013. – 72 с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; вып. 5 : Проблемы зарубежной высшей школы). – Библиогр.: с. 66-72

 47. Ільїна, О. Індивідуальне навчання учнів у ЗНЗ / Олеся Ільїна ; [ред. рада О. Черненко та ін. ; упоряд. О. Черненко]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 94 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 ("б-ка Шк. світу"). – ISBN 978-966-420-108-4

 48. Ільїна, О. С. Навчальний рік : Основні накази / О. С. Ільїна, О. О. Терехова ; [ред. рада Н. Мурашко та ін. ; упоряд. Н. Мурашко]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2013. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2757-17-0

 49. Інноваційні форми засідань педради / [упоряд. М. К. Голубенко ; ред. рада М. Голубенко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 117, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-779-6

 50. Квітка, Наталія. Музикотерапія : програмно-метод. комплекс / Наталія Квітка ; [ред. рада М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та почат. освіти, 2013. – 74, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 73-75. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-38-7

 51. Ковалчикова, И. Избранные контексты реформы национальной программы образования в Англии и Словакии : монография / Ивета Ковалчикова, Юрай Кресила ; Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т екології, економіки та права. – Киев : НПУ имени М. П. Драгоманова, 2012. – 91 с. – Библиогр.: с. 85-91. – ISBN 978-966-660-812-6

 52. Коваль, Г. П. Виразне читання в структурі уроку : навч. посіб. для студ. педінститутів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. "Педагогіка і методика початкового навчання" / Коваль Г. П., Захарчук З. О. – Тернопіль : Астон, 2013. – 173 с. – ISBN 978-966-308-498-5

 53. Кодлюк, Я. П. Дидактика початкової школи: практичний курс : навч.-метод. посіб. / Ярослава Кодлюк ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Ін-т педагогіки і психології. – Тернопіль : Астон, 2013. – 159 с. – ISBN 978-966-308-493-0

 54. Колективні форми методичної роботи / [упоряд. Ж. М. Сташко ; ред. рада Ж. Сташко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 126-127. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-794-9

 55. Коляда, М. Г. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою : монографія / М. Г. Коляда ; Нац. акад. пед. наук України. ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", Ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників (м. Донецьк). – Київ : Університет менеджменту освіти, 2013 ; Донецьк : Ноулідж (донец. від-ня), S. a. – 437 с. – Бібліогр.: с. 307-350. – ISBN 978-617-579-647-4

 56. Кравчук, Л. В. Ефективний урок. Початкова школа / Л. Кравчук ; [ред. рада І. Стратілат та ін. ; упоряд. І. Стратілат]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та почат. освіти, 2013. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 114-115. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-34-9

 57. Краснощок, А. І. Художньо-мовленнєва діяльність дошкільників. Верлібр / [авт.-упоряд.: А. І. Краснощок, Г. А. Сундук ; ред. рада Т. Вороніна та ін.]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та почат. освіти, 2013. – 85, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-29-5

 58. Кузменкова, О. Д. Фізична культура в початковій школі / Ольга Кузменкова, Дмитро Сліпенко ; [ред. рада Н. Черненко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 117, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-783-3

 59. Кузнецова, Наталья Александровна. Формирование личностных компетенций учащихся / сост. Н. А. Кузнецова ; [отв. за вып.: Л. Е. Гринин, А. В. Перепелкина ; выпуск. ред. Н. Е. Волкова-Алексеева]. – Волгоград : Учитель, [2013]. – 155, [1] с. – (Новые стандарты: учимся работать). – Библиогр.: с. 154. – ISBN 978-5-7057-3245-6

 60. Лабінська, Б. І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX-перша половина ХХ ст.) : монографія / Б. І. Лабінська ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2013. – 383 с. – Бібліогр.: с. 230-273. – ISBN 978-966-638-278-1

 61. Лещук, Р. М. Трудове навчання. 10-11 класи : Технологія дизайну предметів інтер’єру / Роман Лещук ; [упоряд. Людмила Рак ; ред. рада: Л. Рак, М. Мосієнко, Г. Кузьменко]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 124 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 121-124. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-788-8

 62. Лобач, О. О. Музично-дидактичні ігри в початковій школі / Олена Лобач ; [ред. рада: Г. Кузьменко, М. Мосієнко, О. Шатохіна]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та почат. освіти, 2013. – 101, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 100-102. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-26-4

 63. Лобчук, О. Г. Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови. 1-4 класи : навч.-метод. посіб. / О. Г. Лобчук ; [голов. ред. Н. І. Перинська]. – Київ : Кафедра, 2013. – 117 с. – ISBN 978-966-2711-16-5

 64. Логопедична робота в дошкільному навчальному закладі / авт.-упоряд. Г. В. Мацюк [и др.]. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2013. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 126. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2754-20-9

 65. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, державний заклад. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість", присвяч. 10-річчю Укр. відділення МАНПО : зб. наук. пр. № 22 (257) листоп. 2012. Педагогічні науки. Ч. 2 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [голов. ред. В. С. Курило ; ред. С. В. Савченко [и др.] ; редкол. Л. Ц. Ваховський [та ін. др.]. – [Луганськ] : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 319 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 66. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, державний заклад. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість", присвяченої 10-річчю Укр. від-ня МАНПО : зб. наук. пр. № 22 (257) листоп. 2012. Педагогічні науки. Ч. 5 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [голов. ред.: Курило В. С. ; ред.: Савченко С. В. (заст. голов. ред.) та ін. ; редкол. серії: Ваховський Л. Ц. та ін.]. – [Луганськ] : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 327 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 67. Любушина, Ольга Николаевна. "О себе хочу всё знать!" : (образовательно-метод. комплекс дополн. образования детей мл. школьного возраста) / Любушина О. Н., Кудряшова И. А. ; [гл. ред. М. Н. Поволяева]. – Москва : Новое образование, 2013. – 119 с. – (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей ; № 2, 2013)

 68. Макаренко, О. А. Професійна етика педагога / Ольга Макаренко ; [ред. рада М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2013. – 83 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 79-82. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2757-24-8

 69. Макаров, П. В. Профилактика, коррекция и реабилитация подросткового суицида : учебно-метод. пособие / П. В. Макаров ; [ред. В. Маанди ; дизайн Л. Вагнер] ; Мин-во транспорта РФ, Мин-во образования и науки РФ, Южно-Якут. ин-т железнодорож. транспорта - фил. Дальневосточ. госуд. ун-та путей сообщения в г. Нерюнгри. – Москва : Школьные технологии, 2013. – 92, [3] с. – Библиогр.: с. 94. – ISBN 978-5-91447-122-1

 70. Мар’яненко, Ліана. Формування пізнавальної діяльності в молодших школярів / Ліана Мар’яненко ; [ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Шаповал]. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. – 122 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 121-122. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2754-27-8

 71. Математика за новою програмою. 5 клас / [авт. кол. Л. Білецька, Ж. Грищенко та ін. ; ред. рада І. Соколовська та ін. ; упоряд. О. Терехова]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2013. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-22-0

 72. Новік, Н. М. Географія : Позакласні заходи / Наталія Новік ; [ред. рада: М. Мосієнко, Г. Кузьменко, О. Шатохіна]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2013. – 107, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.)

 73. Организация и формы детского оздоровительного отдыха. – Москва : Про-Пресс, 2013. – 80 с. – (Библиотечка журнала "Вестник образования России" / гл. ред. Ю. И. Глазков [и др.] ; № 2/2013). – Библиогр.: с. 77-79

 74. Організаційні накази з виховної роботи / [авт. кол.: C. Копач, І. Корсун та ін. ; ред. рада Н. Мурашко та ін. ; упоряд. Н. Мурашко]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2013. – 125 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 122-125. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2757-29-3

 75. Організаційні накази з виховної роботи / [авт. кол.: C. Копач, І. Корсун та ін. ; ред. рада Н. Мурашко та ін. ; упоряд. Н. Мурашко]. – [Житомир] : Голубенко М. К., 2013. – 125 с. – (Директор школи. Бібліотека ; № 11, листоп. 2013) (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 122-125

 76. Освітні технології у короткому викладі : навч.-метод. посіб. для вчителів, вихователів та студ. пед. закладів освіти / О. І. Янкович, Л. М. Романишина [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2013. – 159 с. – Бібліогр.: с. 151-157. – ISBN 978-966-308-517-3

 77. Основи здоров'я. 5-9 класи : програма для загальноосвіт. навч. закл. / [ред. рада Н. Черненко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 63 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – На обкл. авт. не зазначено. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-754-3

 78. Перспективное планирование процесса воспитания детей в школе и классе : сб. метод. разраб. Ч. 2 / [авт.-сост. Александрова М. А. и др. ; редкол.: Лизинский В. М., Ермакова Л. Ю. ; ред. И. Е. Приворотская]. – Москва : Педагогический поиск, [2013]. – 144 с. – (Библиотека администрации школы) (Воспитание школьников). – ISBN 978-5-91569-039-3

 79. Перспективное планирование процесса воспитания детей в школе и классе : сб. метод. разраб. Ч. 1 / [авт.-сост. Александрова М. А. и др. ; редкол.: Лизинский В. М., Ермакова Л. Ю. ; ред. И. Е. Приворотская]. – Москва : Педагогический поиск, [2013]. – 144 с. – (Библиотека администрации школы) (Воспитание школьников). – ISBN 978-5-91569-038-6

 80. Петровська, Н. В. Історія Української академічної гімназії у Львові : навч. посіб. для учнів 5-го (1-го гімназ.) кл. / Н. В. Петровська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. академ. гімназія. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 79 с. – ISBN 978-617-607-386-4

 81. Позакласні заходи з фізики / упоряд. Л. Хольвінська ; ред. рада Л. Хольвінська [и др.]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2013. – 116, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 117. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-14-5

 82. Позашкілля : навч. програми. – [Житомир] : Шкільний світ, 2013. – 105, [1] с. – (Позашкілля. Бібліотека ; № 1, січ. 2013). – Бібліогр.: с. 106

 83. Пономарева, Е. Ю. Теория и практика предупреждения дезадаптации субъектов педагогической деятельности : монография / Е. Ю. Пономарева ; РВУЗ "Крым. гуманитар. ун-т". – Ялта : РИО КГУ, 2013. – 263 с. – Библиогр.: с. 239-263. – ISBN 978-966-2109

 84. Пономаренко, М. І. Шевченківські свята в школі / Микола Пономаренко, Галина Шихова ; [ред. рада Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-780-2

 85. Проекти у школі: розробка та реалізація / [ред. рада: М. Голубенко, М. Мосієнко ; упоряд. Ж. Сташко]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 124, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-810-6

 86. Психомоторний розвиток дошкільників / С. В. Олексенко, Я. О. Гула [та ін.] ; [ред. рада Т. Шаповал та ін.]. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2013. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 121-122. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2754-23-0

 87. Радіоелектронне конструювання : Спортивно-технічне авіамоделювання : Позашкілля / [Михальчук А. В., Винокур Н. Є. та ін. ; ред. рада: М. Мосієнко, Г. Кузьменко, О. Шатохіна ; упоряд. Калюжна О. В.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 108, [1] с. – (Позашкілля. Бібліотека) (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 81. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-791-8

 88. Робота соціального педагога з різними типами сімей : матеріали творчої групи соц. педагогів / [авт.-упоряд. Бойко Юлія Романівна ; ред. рада Т. Шаповал та ін.]. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2013. – 116, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 113-117. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2754-15-5

 89. Садовенко, С. М. Ти, малий, скажи малому... : музична логоритміка / Світлана Садовенко ; [ред. рада Т. Вороніна та ін.]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та почат. освіти, 2013. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-33-2

 90. Садовенко, С. М. Ти, малий, скажи малому... : музична логоритміка / [Світлана Садовенко]. – [Житомир] : Ворушило І. Є., 2013. – 125, [1] с. – (Дитячий садок. Бібліотека ; № 9, верес. 2013). – Бібліогр.: с. 125-126

 91. Салагубова, О. А. Пізнай дитину : зб. тестів / Салагубова О. А. ; [ред. рада Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-808-3

 92. Санітарно-гігієнічні правила та норми в організації навчально-виховного процесу : накази / [авт. кол.: Сергій Копач, Ірина Корсун та ін. ; ред. рада: Н. Мурашко и др. ; упоряд. Н. Мурашко]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2013. – 94 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2757-23-1

 93. Сборник нормативно-правовых документов для работников системы дополнительного образования / [сост. Буйлова Любовь Николаевна ; гл. ред. М. Н. Поволяева]. – Москва : Новое образование, 2013. – 127 с. – (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей ; № 4, 2013)

 94. Свято першого дзвоника : сценарії / [упорядкув.: О. Макаренко, Н. Чиренко, Н. Мурашко ; ред. рада В. Ковальчук та ін.]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2013. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2757-19-4

 95. Семенов, И. Н. Рефлексивный подход в формировании и развитии личностно-профессионального самосознания студентов как фактор модернизации высшего образования / Федерал. ин-т развития образования ; [Семенов И. Н. ;отв. за вып.: В. И. Блинов, М. В. Артамонова ; ред. Л. Г. Пустовалова]. – Москва : ФИРО, 2013. – 80 с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; вып. 3 : Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – Библиогр.: с. 77-80

 96. Смалиус, Л. Н. Основи професійного самовдосконалення : навч.-метод. посіб. для студ. напрямів підготовки 6.030102 "Психологія", 6.030103 "Практична психологія" / Смалиус Л. Н. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – 111 с. – Бібліогр.: с. 106-111. – ISBN 978-966-353-319-3

 97. Сопровождение социально-профессионального самоопределения студента вуза: проблемы и решения / [Пряжников Н. С., Родионов В. А. и др. ; отв. за вып.: В. И. Блинов, М. В. Артамонова ; ред. Л. Г. Пустовалова] ; Федерал. ин-т развития образования. – Москва : ФИРО, 2013. – 63 с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; вып. 2 : Система воспитания в высшей школе). – Библиогр.: с. 60-62

 98. Стасенко, В. Г. Здоров'язбережувальні технології / Валентина Стасенко, Валентина Волканова ; ред. рада: Н. Мурашко [та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 118, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 80-82

 99. Сумнительный, К. Е. Зарубежные педагогические системы: теоретичское осмысление и практика применения в отечественном образовании второй половины ХХ века : монография / К. Е. Сумнительный . – Москва : Новое образование, 2013. – 119 с. – (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей ; № 3, 2013). – Библиогр.: с. 113-119

 100. Сучасні форми роботи з батьками молодших школярів / [ред. рада Т. Комарянська та ін.]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та почат. освіти, 2013. – 117, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-24-0

 101. Тарас Шевченко : Розробки уроків. Сценарії свят / [упоряд. О. В. Аверіна ; ред. рада: О. Аверіна, М. Мосієнко, М. Голубенко]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2013. – 106, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-26-5

 102. Тематичні тижні в початковій школі / [ред. рада Т. Комарянська та ін.]. – Київ : Ред. газет з дошкіл. та почат. освіти, 2013. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2753-21-9

 103. Тиждень української мови / [ред. рада Г. Федяй та ін.]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2013. – 114, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-14-2

 104. Трудове навчання. 5-6 класи : Програми варіативних модулів : (За новим Державним стандартом) / [упоряд. Л. Рак ; ред. рада: Л. Рак, М. Мосієнко ; за заг. ред. Н. І. Боринець]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 85, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-800-7

 105. Українська мова : гурткова робота / [ред. рада Г. Федяй та ін.]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2013. – 123, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-12-8

 106. Українська мова : нетрадиційні форми роботи / ред. рада Г. Федяй [и др.]. – Київ : Ред. газет гуманітарного циклу, 2013. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2756-15-9

 107. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності : накази / [авт. кол.: Сергій Копач, Ірина Корсун та ін. ; ред. рада Н. Мурашко та ін. ; упоряд. Н. Мурашко]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2013. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 126-127. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-2757-20-0

 108. Урмина, И. А. Формирование карьеры современной российской молодёжи в эпоху глобализации : в 2 ч. Ч. 1 / [Урмина И. А. ; ред. М. В. Угольникова ; отв. за вып.: В. И. Блинов, М. В. Артамонова] ; Федерал. ин-т развития образования. – Москва : ФИРО, 2013. – 87 с. – (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования ; вып. 6 : Экономика высшей школы). – Библиогр.: с. 72-73

 109. Уроки інформатики у 2 класі : метод. посіб. для вчителя / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко [та ін.]. – Київ : Освіта , 2014. – 79 с. – (Вчителю початкових класів). – ISBN 978-617-656-270-2

 110. Федорова, Л. М. Соціально-педагогічна робота із опікунською сім'єю у загальноосвітній школі : навч.-метод. посіб. / Лідія Федорова ; [за заг. ред. Н. В. Заверико] ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2013. – 170 с. – Бібліогр.: с. 83-86. – ISBN 978-966-197-281-9

 111. Хомерікі, О. А. Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз : [монографія] / Хомерікі О. А. ; Нац. авіац. ун-т. Гуманіт. ін-т. – Київ : [б. в.], 2013. – 374 с. – Бібліогр.: с. 336-374. – ISBN 978-966-2462-25-8

 112. Ціннісне ставлення до мистецтва : Виховні заходи. 9-11 кл. / [упоряд. Н. Чиренко ; ред. рада Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 116, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-802-1

 113. Ціннісне ставлення до природи : Виховні заходи. 9-11 кл. / [упоряд.: Н. Чиренко, О. Пащенко ; ред. рада Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 125 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-798-7

 114. Ціннісне ставлення до себе : Виховні заходи. 9-11 кл. / [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-776-5

 115. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей : Виховні заходи. 9-11 кл. / [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-784-0

 116. Ціннісне ставлення до суспільства та держави : Виховні заходи. 9-11 кл. / [упоряд. Н. Чиренко ; ред. рада Мосієнко М., Ларіонова С.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 124, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-811-3

 117. Чернякова, Н. В. Ціннісне ставлення до праці : Виховні заходи. 9-11 кл. / Н. Чернякова, Н. Чиренко ; [ред. рада Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 124, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-790-1

 118. Чиренко, Н. В. Я та інші : Години спілкування для підлітків / Чиренко Н. ; [ред. рада Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 92, [2] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-451-805-2

 119. Чудаков, В. Є. Охорона праці в навчальному закладі : Накази. Положення. Інструкції / [В. Чудаков, С. Січко ; ред. рада Н. Мурашко та ін.]. – Київ : Ред. газет з управління освітою, 2013. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2757-22-4

 120. Шкільна географічна освіта: технології навчання : [зб. наук. пр.] / Ін-т педагогіки АПН України ; [редкол.: В. М. Мадзігон, В. П. Корнєєв (голов. ред.), А. Й. Сиротенко та ін. ; за ред. В. П. Корнєєва, Т. Г. Назаренко]. – [Київ] : Картографія, [2007]. – 255 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Зб. присвяч. 80-річчю Ін-ту педагогіки АПН України та 15-річчю АПН України

 121. Яковлева, Л. М. Психологічний супровід дітей-аутистів / Леся Яковлева ; [ред. рада Т. Шаповал та ін.]. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2013. – 119 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2754-19-3

 122. Янковская, Н. А. Психологическая экспертиза игр / Н. А. Янковская, Н. А. Аминов , Ф. В. Малахов ; [ред. О. Подколзина ; худож. О. Денисова]. – Москва : НИИ школьных технологий, 2013. – 163 с. – Библиогр.: с. 162. – ISBN 978-5-91447-017-0

Дисертації

 1. Гончар, І. Г. Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857-1947 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гончар Інна Григорівна ; наук. кер. Кравченко Оксана Олексіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2014. – 286 с. – Бібліогр.: с. 208-236

 2. Гриненко, О. М. Формування знань про будову слова у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Гриненко Олена Миколаївна ; наук. кер. Трофименко Людмила Іванівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 282 с. – Бібліогр.: с. 197-223

 3. Драч, І. І. Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Драч Ірина Іванівна ; наук. консультант Олійник Віктор Васильович ; держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 580, [9] с. – Бібліогр.: с. 434-485

 4. Захаріяш, Л. П. Вплив образу підприємця на професійне самовизначення старшокласників : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Захаріяш Лілія Петрівна ; наук. кер. Бєлавіна Тетяна Іванівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 211 с. – Бібліогр.: с. 181-200

 5. Іванюк, Г. І. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х-90-ті рр. XX століття) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Іванюк Ганна Іванівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 590 с. – Бібліогр.: с. 412-497

 6. Коляда, Н. М. Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок XX ст.-середина 30-х років XX ст.) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : 13.00.05 / Коляда Наталія Миколаївна ; наук. консультант Побірченко Наталія Семенівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2013. – 555 с. + 1 Дод. (444 с.). – Бібліогр.: с. 426-555

 7. Пироженко, Л. В. Реформування змісту загальної середньої освіти у вітчизняній педагогіці 1964-1984 рр. : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Пироженко Лідія Володимирівна ; наук. консультант Сухомлинська Ольга Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 488 с. – Бібліогр.: с. 419-488

 8. Порало, І. В. Інформаційні відносини як чинник становлення української освіти : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Порало Іван Володимирович ; наук. кер. Пінчук Євген Анатолійович ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2013. – 190 с. – Бібліогр.: с. 174-190

 9. Пригода, Зоряна Степанівна. Корекція дизорфографій в учнів 5-6 класів з тяжкими порушеннями мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Пригода Зоряна Степанівна ; наук. кер. Бартєнєва Лариса Іванівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 225, [3] с. – Бібліогр.: с. 185-202

 10. Приходько, В. М. Система моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (методологічний аспект) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Приходько Валентин Миколайович ; наук. консультант Єльникова Галина Василівна ; держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України . – Київ : [б. в.], 2014. – 430 с. – Бібліогр.: с. 381-422

 11. Тур, О. М. Управління діяльністю педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з формування здорового способу життя у старшокласників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Тур Ольга Михайлівна ; наук. кер. Тимошко Ганна Миколаївна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 277 с. – Бібліогр.: с. 209-232

 12. Фесік, Л. І. Управління вищим навчальним закладом І рівня акредитації на адаптивних засадах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Фесік Людмила Іванівна ; наук. кер. Єльникова Галина Василівна ; Нац. акад. пед. наук України. ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2014. – 271 с. – Бібліогр.: с. 163-186

Автореферати дисертацій

 1. Осадчий, В. В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Осадчий Вячеслав Володимирович ; [наук. консультант Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Вінниця : [б. в.] , 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 30-37

 2. Тіхонова, Н. Г. Взаємозв’язок школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тіхонова Наталія Георгіївна ; [наук. кер. Мельничук Сергій Гаврилович] ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 3. Андреєва, М. О. Розвиток соціальної компетентності студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Андреєва Марія Олександрівна ; [наук. кер. Рассказова Ольга Ігорівна] ; Укр. інж.-пед. акад. – Слов'янськ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 4. Балтремус, В. Є. Педагогічні засади соціалізації старших підлітків демократичних шкіл Європи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Балтремус Володимир Євгенійович ; [наук. кер. Штифурак Віра Євгенівна] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2013. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 18-19

 5. Беспарточна, О. І. Соціально-педагогічні умови розробки національної системи кваліфікації в Російській Федерації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Беспарточна Олена Іванівна ; [наук. кер. Цехмістер Ярослав Володимирович] ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Київ : [б. в.], 2013. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-20

 6. Бондар, С. П. Підготовка майбутніх учителів світової літератури до розвитку читацьких інтересів старшокласників у профільній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бондар Світлана Петрівна ; [наук. кер. Коломієць Алла Миколаївна] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 7. Василик, М. С. Тенденції національного виховання українців США і Канади (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Василик Марина Степанівна ; [наук. кер. Руснак Іван Степанович] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. Ін-т мистецтв. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 8. Винарчик, М. П. Розвиток білінгвальної освіти у середніх навчальних закладах Франції (70-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Винарчик Марія Петрівна ; [наук. кер. Чепіль Марія Миронівна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16

 9. Гавран, М. І. Тенденції розвитку вищої освіти недержавної форми власності в Польщі та Україні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гавран Мар'яна Іванівна ; [наук. кер. Равчина Тетяна Василівна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2013. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 10. Глушок, Л. М. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Глушок Людмила Миколаївна ; [наук. кер. Бідюк Наталя Михайлівна] ; Хмельниц. нац. ун-т. – Вінниця : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 11. Гніда, Т. Б. Соціально-педагогічна корекція особистісних вад важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Гніда Тетяна Борисівна ; [наук. кер. Василенко Ольга Миколаївна] ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Слов'янськ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 12. Гриник, І. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до правового захисту дітей у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гриник Ігор Миронович ; [наук. кер. Логвиненко Тетяна Олександровна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2013. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19-20

 13. Гук, О. М. Фізичне виховання дівчат у загальноосвітніх школах України (1919-1941 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гук Олексій Михайлович ; [наук. кер. Вихрущ Анатолій Володимирович] ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 14. Зарічанська, Н. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зарічанська Наталія Володимирівна ; [наук. кер. Гуревич Роман Семенович] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 15. Кириленко, В. В. Формування інформаційної культури майбутніх учителів-філологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кириленко Вадим Валерійович ; [наук. кер. Коломієць Дмитро Іванович] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18

 16. Клим, М. І. Сімейне виховання в педагогічній думці Німеччини (1895-1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Клим Мар'яна Ігорывна ; [наук. кер. Квас Олена Валеріївна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 17. Кобрій, О. М. Теоретико-методологічні засади формування змісту педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах України (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кобрій Ольга Миколаївна ; [наук. консультант Чепіль Марія Миронівна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 30-37

 18. Козловський, Ю. М. Теоретико-методологічні основи моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Козловський Юрій Михайлович ; [наук. консультант Козяр Михайло Миколайович] ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Вінниця : [б. в.], 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-37

 19. Корецька, Л. О. Становлення і функціонування соціальних інституцій в умовах освітньо-виховного простору Півдня України (друга половина XIX - початок XX століть) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Корецька Любов Олександрівна ; [наук. кер. Панченко Олександр Васильович] ; Херсон. держ. ун-т. – Слов'янськ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 20. Куліченко, А. К. Педагогічна концепція В. Г. Кілпатрика та її вплив на розвиток освіти у різних країнах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Куліченко Алла Костянтинівна ; [наук. кер. Сущенко Андрій Віталійович] ; Класич. приват. ун-т. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 21. Ларіонова, Н. Б. Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів у процесі навчальних практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Ларіонова Н. Б. ; наук. кер. Харченко С. Я. ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Слов'янськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 22. Лозинська, С. В. Формування елементарних трудових навичок у дітей дошкільного віку в Україні (1918-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лозинська Світлана Вікторівна ; [наук. кер. Пантюк Тетяна Ігорівна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 23. Макаренко, А. В. Соціально-педагогічна профілактика девіацій соціального здоров’я учнів загальноосвітньої школи-інтернату : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Макаренко Андрій Вікторович ; [наук. кер. Коношенко Сергій Володимирович] ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 24. Манохіна, І. В. Формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Манохіна Ірина Вікторівна ; [наук. кер. Волкова Наталія Павлівна] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Слов'янськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 25. Миськів, І. С. Розвиток шкільного лідерства у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Миськів Ірина Сергіївна ; [наук. кер. Логвиненко Тетяна Олександрівна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 26. Нагула, О. Л. Психологічні умови формування батьківської компетентності у молодого подружжя : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Нагула Олена Леонідівна ; [наук. кер. Сергєєнкова Оксана Павлівна] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 27. Пєтухова, І. О. Тестування в освіті України крізь призму розвитку психолого-педагогічної науки (кінець XIX - перша третина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пєтухова Ірина Олексіївна ; [наук. кер. Філімонова Тетяна Віталіївна] ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Житомир : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 28. Погоріла, А. І. Формування творчої особистості старшокласників у історії вітчизняної школи другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Погоріла Анна Ігорівна ; [наук. кер. Чепіль Марія Миронівна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 29. Попов, О. А. Соціально-педагогічні технології роботи з делінквентною молоддю в Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / О. А. Попов ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 30. Притюпа, О. С. Краєзнавчі засади розвитку природничої освіти на Єлисаветградщині (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Притюпа Олена Сергіївна ; [наук. кер. Окольнича Тетяна Володимирівна] ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 31. Пунгіна, О. А. Розвиток художньої освіти Півдня України (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пунгіна Ольга Анатоліївна ; [наук. кер. Савченко Наталія Сергіївна] ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 32. Радченко, Т. А. Полікультурні засади організації навчального процесу в університетах Швейцарії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Радченко Тетяна Анатоліївна ; [наук. кер. Лещенко Марія Петрівна] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Житомир : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 33. Султанова, Н. В. Педагогічні умови формування етичної компетентності майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Султанова Наталя Вікторівна ; [наук. кер. Слюсаренко Ніна Віталіївна] ; Херсон. держ. ун-т. – Слов'янськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 34. Тарасевіч, Я. Ю. Методика навчання риторики в старших класах профільної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарасевіч Яна Юріївна ; [наук. кер. Горошкіна Олена Миколаївна] ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 35. Цимбал-Слатвінська, С. В. Проблеми розумового виховання на сторінках часопису "Советская педагогика" (1937-1991) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна ; [наук. кер. Побірченко Наталія Семенівна] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Кіровоград : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 36. Швець, Т. М. Розвиток системи пенітенціарних закладів для неповнолітніх в Україні (20-ті - 30-ті роки XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Швець Тетяна Михайлівна ; [наук. кер. Калашник Наталія Григорівна] ; Херсон. держ. ун-т. – Слов'янськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 37. Шелест, Ю. М. Вивчення іноземних мов в університетах України (XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шелест Юлія Миколаївна ; [наук. кер. Сейко Наталія Андріївна] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Екман, П. Теорія брехні : як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті / Пол Екман ; [відп. ред. З. В. Александрова ; літ. ред. П. М. Мачуга ; дизайн обкл. Ю. В. Кузьменко]. – Київ : КМ Publishing, 2012. – 320 с. : іл. – ISBN 978-0-393-33745-7 (англ.). – ISBN 978-617-538-181-6

 2. Екман, П. Теорія брехні : як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті / Пол Екман ; [відп. ред. З. В. Александрова ; літ. ред. П. М. Мачуга ; дизайн обкл. Ю. В. Кузьменко]. – Київ : КМ Publishing, 2014. – 320 с. : іл. – ISBN 978-0-393-33745-7 (англ.). – ISBN 978-617-538-181-6

 3. Лозова, О. М. Методологія психосемантичних досліджень етносу : монографія / О. М. Лозова ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 152-166. – ISBN 978-966-194-091-1

 4. Москвина, М. В. Коррекция психологического здоровья педагогов : практическое пособие / Москвина М. В. ; отв. ред. М. А. Ушакова ; [отв. за вып. Е. С. Воронова]. – Москва : Сентябрь, 2013. – 204 с. – (Библиотека журнала "Директор школы" : педагогика : основана в 1995 г. : выходит 8 раз в год ; вып. № 5, 2013 ). – Библиогр.: с. 203-204. – ISBN 978-5-88753-145-8

Дисертації

 1. Боровцова, М. С. Становлення ґендерної ідентичності хлопців у неповній сім'ї : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Боровцова Мар'яна Сергіївна ; наук. кер. Каліна Надія Федорівна ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь : [б. в.], 2013. – 234, [3] с. – Бібліогр.: с. 187-212

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років (1807-2007) : покажчик / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад. М. Г. Швалб [и др.] ; ред. Ю. Ю. Полякова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 63 с. – ISBN 78-966-623-950-4

 2. Бублик, В. В. Створюємо проекти мовою Delphi : практикум / Віталій Бублик ; [ред. рада: В. Биков та ін.]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2013. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1. – ISBN 978-966-2755-28-2

 3. Булгаков, Ю. Життя та діяльність Павла Скоропадського в українській історіографії 1991-2011 рр.: бібліографія / Булгаков Ю., Павленко С. . – Київ : Логос, 2012. – 59 с. – ISBN 978-966-171-618-5

 4. Вовковінська, Н. В. Вивчаємо EXCEL / Наталія Вовковінська ; ред. рада: В. Биков [та ін.]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2013. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.)

 5. Греческие рукописи : из собр. Центр. науч. б-ки Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина : каталог / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Харьк. город. о-во греков "Гелиос" ; ]сост. О. В. Сучалкин ; [науч. ред. О. А. Ручинская ; библиогр. ред.: М. И. Боброва, И. И. Кононенко ; отв. за вып.: И. К. Журавлева, А. Д. Френкел ; фото С. П. Солонский. – Харьков : Слово, 2012. – 95, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-623-944-3

 6. Еськов, А. С. Геродот открывает тайны : версии / Анатолий Еськов ; [ред. Г. М. Гарченко ; художеств. оформ. А. А.Охмат ]. – Изд. 5-е, доп. – Дніпропетровськ : Січ, 2006. – 512 с. : ил. – ISBN 966-511-267-8

 7. Інформатика за новою програмою. 5 клас : практичний порадник учителю / Bіталій Лапінський, Любов Карташова [та ін.] ; [ред. рада В. Биков та ін.]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2013. – 125, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1. – ISBN 978-966-2755-24-4

 8. Китова Світлана Андріївна: доктор культурології, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; наук. ред. А. І. Кузьмінський. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 23 с. – (Серія Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 16)

 9. Кузьмінський Анатолій Іванович: учений, ректор, громадський діяч : галерея творчих особистостей / уклад.: Тарасенкова Н. А., Біда О. А. [та ін.]. – [Черкаси] : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, [2011]. – 64 с.

 10. Лісіна, С. О. Документні ресурси : навч. посіб. / С. О. Лісіна ; [ред. Г. Клим ; худож.-дизайнер Маріанна Рубель-Кадирова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської полілехніки, 2013. – 239 с. – (Серія "Інформація. Комунікація. Документація" : засновано 2013 р. ; вип. 1). – Бібліогр.: с. 222-229. – ISBN 978-617-607-495-3 (серія). – ISBN 978-617-607-492-2

 11. Махній, М. М. Етносфера : нариси з укр. етнодемографії та етнопсихології : [навч. посіб.] / М. М. Махній, Ю. А. Русанов ; за ред. М. А. Скока. – Чернігів : РВВ упр. у справах преси та інформації, 1999. – 187 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-533-082-9

 12. Морис, Ян. Чому Захід панує - натепер : оповіді з історії та що з них випливає щодо майбутнього / Ян Морис ; з англ. переклала Ольга Кочерга. – Київ : КЛІО, 2014. – 781, [2] с. – Бібліогр.: с. 688-741. – ISBN 978-617-7023-09-7

 13. Руденко, В. Д. Основи операційних систем / Віктор Руденко, Віталій Лапінський, Олександр Жугастров ; [ред. рада В. Биков та ін.]. – Київ : Ред. газет природничо-мат. циклу, 2013. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). – ISBN 978-966-2755-29-9

 14. Столетья вестник беспристрастный. Т. 2. Библиотечные фонды в границах века / [сб. подготовлен к печати под общ. ред. гл. ред. журн. "Библиотека" Станислава Самсонова ; ред.-сост. Юрий Столяров ; отв. за вып. кн. Елена Тихонова]. – Москва : Изд-во "Журнал "Библиотека", 2013. – 478, [1] с. – (Столетья вестник беспристрастный : юбилей. книж. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека"). – ISBN 978-5-906104-01-4

 15. Столетья вестник беспристрастный. Т. 6. Наука управлять: стратегия библиотекаря / [сб. подготовлен к печати под общ. ред. гл. ред. журн. "Библиотека" Станислава Самсонова ; ред.-сост. Алексей Пашин ; отв. за вып. кн. Елена Тихонова]. – Москва : Изд-во "Журнал "Библиотека", 2013. – 479 с. – (Столетья вестник беспристрастный : юбилей. книж. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека"). – ISBN 978-5-906104-05-2

 16. Столетья вестник беспристрастный. Т. 7. Фронтовые будни библиотек. 70-летию Великой Победы посвящается / [сб. подготовлен к печати под общ. ред. гл. ред. журн. "Библиотека" Станислава Самсонова ; ред.-сост. Людмила Коваль ; отв. за вып. кн. Елена Тихонова]. – Москва : Изд-во "Журнал "Библиотека", 2013. – 479 с. – (Столетья вестник беспристрастный : юбилей. книж. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека"). – ISBN 978-5-906104-06-9

 17. Шуминова, И. О. Роль библиотеки в многонациональном пространстве : программы, проекты, сценарии. № 149 / И. О. Шуминова. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2013. – 159 с. – (Серия "Библиотекарь и время. ХХІ век" / [отв. ред. сер. О. Р. Бородин]). – ISBN 978-5-8167-0056-6

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка