Основні поняття генетики. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідкиСторінка8/8
Дата конвертації08.02.2021
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Карбонові кислоти

Тест № 3

1. Склад карбонових кислот можна виразити загальною формулою :

а) Сn Н2n О2 ; б) Сn Н2n+2 О ; в) Сn Н2n О .

2. Які з карбонових кислот – тверді речовини , без запаху , нерозчинні у воді :

а) С7Н15СООН , СН3СООН , С6 Н13СООН ;

б) С16 Н33 СООН , С9 Н19 СООН , С17 Н35 СООН ;

в) С5 Н11 СООН , С15 Н31 СООН , НСООН .

3. У складі карбонових кислот містяться вуглеводневі радикали :

а) насичені ; б) ненасичені ; в) насичені й ненасичені .

4. Якісною реакцією на карбонові кислоти є їх взаємодія з :

а) купрум (ІІ) гідроксидом ; б) ферум (ІІІ) хлоридом ;

в) аргентум (І) оксидом , розчиненого в аміаку .

5. Яка із реакцій , виражених схемами , відбудеться з виділенням водню :

а) СН3СООН + Са --- ; б) СН3СООН + КОН --- ; в) СН3СООН + СаО --- .

6. У якому ряді є тільки ізомери гексанової кислоти :

а) О


СН3 – СН2 – С ; СН2 – СН – СООН ; СН3 – СН2 – СН – СООН ;

ОН СН3 СН3 СН3

б) СН3

СН2 – СН – СН2 – СООН ; СН2 – С – СН2 – СООН ; СН3 – СН – СН – СООН ;

СН3 СН3 СН3 СН3 СН3

в)


СН3 – СН – СН2 – СН – СООН ; СН3 – СН2 – СН – СООН ; СН3 – СН2 – СООН .

СН3 СН3 СН3

7. В якому із рядів всі речовини реагують з метановою кислотою :

а) СН3 – СОН , СН3 – ОН , СН3 – СООН ;

б) С2 Н5 ОН , Аg2 О , металічний магній ;

в) Си(ОН) , Nа2 СО3 , С3 Н7 СОН .

8.Хімічні властивості зумовлюються наявністю групи :

а) карбоксильної ; б) гідроксильної ; в) альдегідної .

9. За рівнянням реакції : 2 СН3 – СН2 – СН2 – СН3 + 5О2 ------ 4 СН3 – СООН + 2Н2 О

добувають етанову кислоту з :

а) алканів ; б) алкенів ; в) спиртів .

10. Яка з карбонових кислот при нормальних умовах рідина :

а) СН3 – СООН ; б) С15 Н31 СООН ; в) С16 Н32 СООН

Карбонові кислоти

Тест № 4

1. Загальна формула альдегідів має такий вигляд :

а) О ; б) О ; в)

R - С R - С R - OH

ОН H


  1. У якому ряді карбонових кислот є тільки гомологи :

а) СН3 СООН , С6 Н13 СООН , НСООН ;

б) СН2 СІ – СООН , С2 Н5 - СООН , С2 Н3 СІ - СООН ;

в) СН2 СІ – СООН , СНСІ2 – СООН , СН3 - СООН

3. За допомогою якої із запропонованих схем реакцій , утвориться карбонова

кислота :

а) СН3 – СН2 – СОН + Н2 --- ; б) СН3 – СН2 – СОН + Аg2 О ;

в) СН3 – СН2 – СОН + О2 --- .

4. Яка із схем виражає реакцію нейтралізації :

О О

а) СН3 – СН2 – С + НО – СН3 ; б) Н – С + КОН ; в) СН3 СООН + СаСО3 .ОН ОН

5. Яка з карбонових кислот має запах згірклого масла :

а) СН3 – СООН ; б) С15 Н31 СООН ; в) С5 Н11 СООН .

6. Продуктами горіння нищих карбонових кислот :

а) СО і Н2 О ; б) С і Н2 О ; в) СО2 і Н2 О .

7. В якому із рядів всі речовини реагують з етановою кислотою :

а) СН3 – СОН , СН3 – ОН , СН3 – СООН ;

б) С2 Н5 ОН , Аg2 О , металічний магній ;

в) Сu (ОН)2 , Nа2 СО3 , С3 Н7 СОН .

8. Чим пояснити відсутність газоподібних речовин серед карбонових кислот :

а) наявністю міжмолекулярного водневого зв’язку ;

б) наявністю ковалентного зв’язку ;

в) високою відносною молекулярною масою .

9. Яка з реакцій називається реакцією естерифікації :

а) взаємодія спиртів між собою ;

б) взаємодія спиртів з металічним натрієм ;

в) взаємодія спиртів з карбоновими кислотами .

10. У якому випадку найповніше описано застосування етанової кислоти :

а) як смакова й консервуюча речовина , для виробництва гербіцідів ;

б) для виробництва етерів , барвників ;в) для виробництва солей , етерів , барвників , синтетичних волокон , гербіцідів ,

запашних речовин .

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка