Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2004 роціСторінка2/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір4.51 Mb.
1   2   3   4   5

Додаток 2


Участь у виконанні Плану заходів з відзначення 60-річчя Перемоги

у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років

Державний архів*

виставки

публікації в пресі, презентації, оприлюднення архівних документів, інше

підготовка документальних видань

ЦДНТА УкраїниНа засіданні науково-методичної ради розглянуто і затверджено план-проект довідково-інформаційного видання, присвяченого 60-річчю Перемоги

Держархів АР Крим

Підготовлено 3 виставки:

Сторінки підпільно-парти–занського руху в Криму. 1941–1944 рр.;

До 60-річчя визволення Кри–му від німецько-фашистських загарбників;

Плакати окупаційної влади періоду Великої Вітчизняної війниОпубліковано статтю в газеті “Кримський діалог” “Сімферополь післявоєнний”, 24.04.2004;

Оголошено доповідь на науково-практичній конфе­ренції “Архіви та кримо­ведення” за темою: “Сімфе­рополь у квітні 1944 – травні 1945 рр.”Триває робота над збірником “Партизанський рух у Криму: 1941–1944 рр.”

* У таблиці представлено державні архіви, які надіслали відповідну інформацію до Держкомархіву України.

Держархів

Вінницької областіПідготовлено 3 виставки:

“Вдячні Вам, визволителі”;

“До 60-річчя визволення Вінниці та області від німецько-фашистських загарбників”;

“Підпільно-партизанський рух на Вінничині в період нацистської окупації (1941–1944 рр.)”Опубліковано 8 статей, підготовлено 2 радіо- та 1 телепередачу на зазначену тематику

Видано монографії: “Східні робітники Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам” (автор С. Д. Гальчак);

“Визволення Вінничини від нацистських загабників (25.12.1943–25.031944)” (автор С. Д. Гальчак)Підготовлено до видання дослідження “Євреї Вінничи­ни в Другій світовій війні: маловідомі документи та нові інтерпретації. Участь в опорі нацизму (автор Винокуро- ва Ф. А.)

Держархів

Волинської областіУ читальному залі експо–нувалася виставка до 60-річчя визволення області від німецько-фашистських загарбників

На урочистих засіданнях експонувалися виставки архівних документів, ста–тистичні відомості про окупацію, а також про збітки, які були завдані в роки війни

Архівним відділом Ратнів­ської райдержадміністрації передано у фонди крає­знавчого музею в селі Кортеліси Ратнівського рай–ону ксерокопії архівних документів


Архівний відділ Ковельської міської ради презентував колекції зібраних документів ветеранів 47-ої армії 1-го Білоруського фронту, а Локачинськоий та Володи–мир-Волинський архівні відділи – фотоальбоми про історичні сторінки війни

Держархів області є одним з співавторів збірника науко­вих та публіцистичних статей “Волинь у Другій світовій війні”

Держархів

Житомирської областіПідготовлено виставку доку­ментів до Дня Перемоги та до 60-річчя визволення Жито­мирщини

Підготовлено радіопередачу до 60-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників

Опубліковано статтю “День Перемоги житомиряни пам’ятають, вшановують”


Держархів

Запорізької областіПідготовлено виставку “Виз­волителі. До 60-річчя визво­лення України від німецько-фашистських загарбників”

Взято участь у засіданні круглого столу науковців, громадських організацій, ветеранів Великої Вітчизня­ної війни

Для відновлення пам’ятної дошки у с. Водяне К.Дніпров­ського району Запорізької області голові сільради надано список втрачених у період тимчасової окупації бійців винищувального бата­льйону та громадян Водянської сільрадиЗакінчено підготовку збірни­ка документів “Запорізький архів. Народна війна. Анти–фашистський рух опору на території Запорізької області 1941–1943 рр.”

Упродовж року редколегії книги про долю остарбайтерів з України на теренах Західної Європи у роки ІІ Світової війни надавалася інформація, доку­менти тощоДержархів

Кіровоградської області


Підготовлено цикл радіо­передач до 60-річчя звільнен­ня м. Кіровограда і до 60-річчя звільнення України від німецько-фашистських загарбників

Опубліковано статтю “Зло­діяння фашистів на Кірово­градщині”


Держархів

Луганської областіПідготовлено виставки:

“Незабутні дні сорок п’ятого”

“Шляхом Перемоги”


Підготовлено радіопередачу “Білі плями чорної долі” (у 2-х частинах)

Молодіжно-дитячому центру Луганського обласного радіо для програми “Твоя хвиля” надано інформацію за документами виставок.


Держархів

Миколаївської областіПідготовлено виставку “Ми­колаївщина 1941–1945. Зви­тяга, жертовність, подвиг”

Підготовлено радіопередачі: “Відродження Миколаївщини (до 60-річчя визволення об­ласті від німецько-фашистських загарбників”; “Війна очима дітей”

Підготовлено телепередачу “До 60-річчя визволення Миколаївщини від німецько-фашистських загарбників”

У місцевій пресі опуб­ліковано статті: “Танкісти генерала Свиридова (до 60-річчя визволення Миколаїв­щини від німецько-фашис­тських загарбників); “Німе­цько-фашитський окупацій­ний режим на території Миколаївщини”


Підготовлено до видання анотований реєстр описів періоду нацистської окупації області (1941–1944), до якого включено 347 фондів

Держархів

Полтавської областіПідготовлено виставки:

“Полтавщина у період Великої Вітчизняної війни та відбудови”;

“Велика Вітчизняна війна в документах і матеріалах держархіву Полтавської області”


Для проведення відкритого уроку у медичному коледжі підготовлено перелік доку–ментів “Окупаційний режим на Полтавщині 1941–1943 рр.”

Опубліковано статті:“Місця партизанської слави та увіч–нення пам’яті партизан на території Полтавської обла–сті”; „Полтава в роки окупації (акт міської комісії про злочини німецько-фашистсь–ких загарбників) та у дні визволення Полтавщини”Проводилася робота по створенню хронологічного довідника “Період окупації населених пунктів Полтавсь–кої області (1941–1943)

Держархів

Рівненської областіПідготовлено виставку “До 60-річя визволення Рівнен­щини від німецько-фашистсь­ких загарбників”

Опубліковано 3 статті про визволення м. Рівне та окупаційний період

Підготолено телепередачу, присвячену визволенню Рівненщини

Відбулася зустріч в примі–щенні архіву з М. Кравченко, учасником параду Перемоги у Москві в 1945 році, чий особовий фонд багато років зберігаєтся в архіві

Колектив архіву звернувся через засоби масової інформації до громадськості області з проханням повідомляти про наявність цікавих матеріалів про війну та Перемогу, або передавати їх на зберігання до держархіву області


Держархів

Сумської областіПідготовлено фотодокумен­тальну виставку до 60-річчя визволення України від нацистських загарбників.

Надано ксерокопії доку–ментів та фотографій для оформлення пересувної виставкової експозиції

Піготовлено виставки: “Це треба пам’ятати”, “Незгаса­юча пам’ять буремних літ”, “Архіви розповідають”, “День Перемоги”, “60 років визволення України”


Надано інформаційні матері–али для веб-сайтів Сумської облдержадміністрації, Сум–ському та Путивльському краєзнавчим музеям – “Пар–тизанський рух на Сумщині 1941–1944 рр.”, “Новослобід–ська трагедія 1942 р.”

Опубліковано статті: “Розсек­речувані документи про Велику Вітчизняну війну”, “Ще довго пам’яттю болітиме війна”, “Гортаючи сторінки документів”Спільно з регіональним пошуково-видавничим агентством “Книга пам’яті України” видано довідник “Список воїнів – земляків, загиблих у воєнних конфліктах за кордоном 1939–1990 роки”

Держархів

Харківської області


Підготовлено радіопередачу “Листи з неволі”

У двох школах проведено уроки пам’яті за тематикою: “Документи свідчать”Надано практичну допомогу редколегіям історико-меморіальних серій “Книга Пам’яті України” та “Книга Скорботи України”

Держархів

Херсонської областіПідготовлено виставку архів­них документів періоду Великої Вітчизняної війни, а також виставк приватної колек–ції друкованих видань воєнних років краєзнавця-колекціонера, фондоутво–рювача Ємельянова М. А.

Спільно з краєзнавчим му–зеєм підготовлено виставку до 60-річчя визволення Херсонщини від нацистської окупаціїУ приміщенні архіву прове­дено святкові збори за участю ветеранів війни, колишніх співробітників архіву

Опубліковано статтю “Пер­ший повоєнний рік”

Архівістами підготовлено спеціальний випуск газети управління освіти і науки облдержадміністрації “Дже–рела”, присвячений 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні

У приміщенні архіву прой­шов колоквіум “Люди Події. Факти. До 60-річчя Перемоги над нацизмом”


Держархів

Чернівецької областіПідготовлено виставки:

“Холокост і пам’ять”;

До 60-річчя звільнення Чернівецької області від німецьких загарбників


Опубліковано 2 статті “Вони визволяли наше місто”; “Люди залишаються людьми”

Підготовлено і проведено цикл радіопередач (4) до 60-річчя визволення м. Чер­нівці та Чернівецької області від німецьких загарбників

Проведено урок в училищі Буковинської медичної ака­демї на тему “Визолення м. Чернівці від німецько-фашистських загарбників”

Держархів

Чернігівської областіПідготовлено виставки документів у приміщенні архіву області та 6 архівних відділах райдержадмініст­рацій та міськрад

Стаціонарна виставка “Чер­нігівщина у Великій Вітчиз­няній війні 1941–1945 років” діяла у приміщенні архівуПідготовлено цикл із 12 радіопередач на тему: “Хроніка вересня 1943 року”

Підготовлено повідомлення “Фільтраційні справи радян­ських громадян, примусово вивезених до Німеччини у роки війни, як історичне джерело”, яке оголошено на наукових читаннях з нагоди 60-ї річниці визволення України
Держархів м. Києва
Взято участь у підготовці радіопередачі за темою “До 59 річниці з Дня Перемоги”

Опубліковано статтю “Битва за Лютізький плацдарм”.


Держархів

м. СевастополяНа сайті держархіву розміщено фотовиставку

Підготовлено 2 наукові доповіді на наукові конференції; 2 телепередачі, 3 радіопередачі


Каталог: News
News -> Визначення типів складного речення
News -> Представлення інформації в комп 'ютері Двійкове кодуваня. Двійкова система числення
News -> Урок 20. Тема. Нащадок великого Езопа. І. А. Крилов. Байка «Вовк і Ягня». Роль сміху в засудженні людських вад у байках Крилова
News -> Уроку можуть бути: в 1-му класі «Школа відкрила нам двері свої»; в 2-4-их класах «Україна Моя Батьківщина»
News -> Сценарій свята присвячений Дню Європи
News -> Херсонський державний аграрний університет
News -> Законів України «Про Цивільну оборону України», «Про правові засади Цивільного захисту»
News -> Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2013/14 навчальному


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка