Основи фармацевтичного маркетингуСторінка1/13
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

8

Основи фармацевтичного маркетингу

Опис:

4 курс Семестровий контроль

Перелік питань:

1.

?В основі концепції соціально-етичного маркетингу лежить збалансування трьох факторів. Який із перерахованих факторів не відноситься до вказаної концепції?


A.

споживачі (задоволення потреб)


B.

підприємство (прибуток)


C. *

трудові ресурси (надання робочих місць)


D.

суспільство (благополуччя людей


E.

всі відповіді правильні


2.

Маркетингова діяльність підприємства складається з трьох основних частин: комплексне дослідження фармацевтичного ринку, розробка комплексу маркетингу та функціональне забезпечення маркетингової діяльності. В розробку комплексу фармацевтичного маркетингу не входить:


A.

розробка лікарського засобу


B.

ціноутворення


C.

методи збуту


D.

методи просування лікарських засобів


E. *

створення служби маркетингу


3.

В теорії маркетингу розрізняють три сфери ринку. Яке з перерахованих визначень не відноситься до сфер ринку?


A.

ринок товарів та послуг


B.

ринок цінних паперів


C. *

ринок інформаційних послуг


D.

ринок робочої сили


E.

ринок продавця


4.

В умовах високої конкуренції фармацевтичне виробництво в організації своєї роботи виходить із необхідності задоволення потреб клієнтів з одночасним підвищенням життєвого рівня всього суспільства і особистим доходом. Яку концепцію управління маркетингом вибрала дана фірма:


A.

удосконалення виробництва


B.

удосконалення товару


C. *

інтегрованого маркетингу


D.

соціально-етичного маркетингу


E.

інтенсифікації комерційних зусиль


5.

На сучасному фармацевтичному ринку умовах високої конкуренції фармацевтичне виробництво в організації своєї роботи виходить із необхідності задоволення потреб клієнтів з одночасним підвищенням життєвого рівня всього суспільства і особистим доходом. Яку концепцію управління маркетингом вибрала дана фірма:


A.

удосконалення виробництва


B.

удосконалення товару


C. *

інтегрованого маркетингу


D.

соціально-етичного маркетингу


E.

інтенсифікації комерційних зусиль


6.

Інфраструктуру сучасного українського фармацевтичного ринку складають декілька її основних компонентів. Виберіть елементи внутрішнього фармацевтичного ринку:


A.

митна система, спільні підприємства, система освіти

B.

спільні підприємства, зарубіжні виробники, лікувально-профілактичні заклади, підприємства із 100% іноземними інвестиціями


C.

система міжнародної торгівельної практики, зарубіжні виробники, підприємства із 100% іноземними інвестиціями


D. *

оптові фармацевтичні фірми, лпу, національні виробники


E.

страхова система, зарубіжні виробники, оптові фармацевтичні фірми


7.

Виберіть елементи внутрішнього фармацевтичного ринку:


A.

митна система, спільні підприємства, система освіти


B.

спільні підприємства, зарубіжні виробники, лікувально-профілактичні заклади, підприємства із 100% іноземними інвестиціями


C.

система міжнародної торгівельної практики, зарубіжні виробники, підприємства із 100% іноземними інвестиціями


D. *

оптові фармацевтичні фірми, лпу, національні виробники


E.

страхова система, зарубіжні виробники, оптові фармацевтичні фірми


8.

Інфраструктуру сучасного українського фармацевтичного ринку складають декілька її основних компонентів. Виберіть елементи зовнішнього фармацевтичного ринку:


A.

Митна система, спільні підприємства, система освіти


B.

Спільні підприємства, зарубіжні виробники, лікувально-профілактичні заклади, підприємства із 100% іноземними інвестиціями


C. *

Система міжнародної торгівельної практики, зарубіжні виробники, підприємства із 100% іноземними інвестиціями


D.

Оптові фармацевтичні фірми, лпу, національні виробники


E.

Страхова система, зарубіжні виробники, оптові фармацевтичні фірми


9.

Виберіть елементи зовнішнього фармацевтичного ринку:


A.

Митна система, спільні підприємства, система освіти


B.

Спільні підприємства, зарубіжні виробники, лікувально-профілактичні заклади, підприємства із 100% іноземними інвестиціями


C. *

Система міжнародної торгівельної практики, зарубіжні виробники, підприємства із 100% іноземними інвестиціями


D.

Оптові фармацевтичні фірми, лпу, національні виробники


E.

Страхова система, зарубіжні виробники, оптові фармацевтичні фірми


10.

Інфраструктуру сучасного українського фармацевтичного ринку складають декілька її основних компонентів. Виберіть елементи внутрішнього і зовнішнього фармацевтичного ринку:


A.

Система міжнародної торгівельної практики, зарубіжні виробники


B. *

Митна система, Спільні підприємства, Система освіти


C.

спільні підприємства, зарубіжні виробники, лікувально-профілактичні заклади


D.

Оптові фармацевтичні фірми, ЛПУ, національні виробники


E.

страхова система, зарубіжні виробники, оптові фармацевтичні фірми


11.

Виберіть елементи внутрішнього і зовнішнього фармацевтичного ринку:


A.

Система міжнародної торгівельної практики, зарубіжні виробники


B. *

Митна система, Спільні підприємства, Система освіти


C.

спільні підприємства, зарубіжні виробники, лікувально-профілактичні заклади


D.

Оптові фармацевтичні фірми, ЛПУ, національні виробники


E.

страхова система, зарубіжні виробники, оптові фармацевтичні фірми


12.

Інфраструктуру сучасного українського фармацевтичного ринку складають декілька її основних компонентів. Виберіть елементи внутрішнього і зовнішнього фармацевтичного ринку:

A. *

Банківська та валютно-біржова система, система освіти та наукових досліджень, податкова система


B.

страхова система, зарубіжні виробники, оптові фармацевтичні фірми


C.

Оптові фармацевтичні фірми, ЛПУ, національні виробники


D.

спільні підприємства, зарубіжні виробники, лікувально-профілактичні заклади


E.

Система міжнародної торгівельної практики, зарубіжні виробники


13.

Виберіть елементи внутрішнього і зовнішнього фармацевтичного ринку:


A. *

Банківська та валютно-біржова система, система освіти та наукових досліджень, податкова система


B.

страхова система, зарубіжні виробники, оптові фармацевтичні фірми


C.

Оптові фармацевтичні фірми, ЛПУ, національні виробники


D.

спільні підприємства, зарубіжні виробники, лікувально-профілактичні заклади


E.

Система міжнародної торгівельної практики, зарубіжні виробники


14.

Виберіть концепції фармацевтичного маркетингу, головним об’єктом уваги якої є потреби споживачів:


A.

Концепція удосконалення продукту


B. *

Концепція інтегрованого маркетингу


C.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль


D.

Концепція удосконалення виробництва


E.

Правильної відповіді немає


15.

Вид маркетингу, головною ціллю якого є підвищення попиту:


A. *

Ремаркетинг


B.

Демаркетинг


C.

Стимулювальний маркетинг


D.

Підтримуючий маркетинг


E.

Маркетинг, що розвивається


16.

Фармацевтична фірма у своїй діяльності застосовує вид маркетингу, головною ціллю якого є підвищення попиту:


A. *

Ремаркетинг


B.

Демаркетинг


C.

Стимулювальний маркетинг


D.

Підтримуючий маркетинг


E.

Маркетинг, що розвивається


17.

Вид фармацевтичного маркетингу, який пов’язаний з нерівномірним попитом і його коливанням:


A. *

Синхромаркетинг


B.

Маркетинг, що розвивається


C.

Демаркетинг


D.

Підтримуючий маркетинг


E.

Ремаркетинг


18.

Виробничо-комерційна діяльність фармацевтичного підприємства передбачає використання функцій маркетингу. Яка з наведених підфункцій належить до виробничої функції?


A.

аналіз внутрішнього середовища підприємства


B.

здійснення цілеспрямованої цінової функції


C. *

управління якістю і конкурентоспроможністю готової продукції


D.

організація системи комунікації на підприємстві


E.

організація контролю маркетингу

19.

Відділом маркетингу фірми-виробника встановлено негативний попит на товар. Яким буде завдання щодо управління маркетингом та його вид?


A. *

Формування попиту, конверсійний маркетинг


B.

Вирівнювання попиту, синхромаркетинг


C.

Стимулювання попиту, стимулюючий маркетинг


D.

Підвищення попиту, ремаркетинг


E.

Зниження попиту, демаркетинг


20.

Відділом маркетингу фірми-виробника встановлено спадання рівня продаж на лікарські засоби за певний період часу. Яким буде завдання щодо управління маркетингом та вкажіть його вид?


A.

Формування попиту, конверсійний маркетинг


B.

Вирівнювання попиту, синхромаркетинг


C. *

Підвищення попиту, ремаркетинг


D.

Зниження попиту, демаркетинг


E.

Стимулювання попиту, стимулюючий маркетинг


21.

Для лікарських засобів від застуди характерний посезонний попит. Яким буде завдання щодо управління маркетингом та вкажіть його вид?


A.

Формування попиту, конверсійний маркетинг


B. *

Вирівнювання попиту, синхромаркетинг


C.

Підвищення попиту, ремаркетинг


D.

Зниження попиту, демаркетинг


E.

Стимулювання попиту, стимулюючий маркетинг


22.

До якого виду можна віднести маркетинг, при якому попит є надмірний і головною метою фармацевтичного маркетингу є його зниження?


A. *

Демаркетинг


B.

Стимулювальний маркетинг
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка