Орієнтовні етапи індивідуального плану роботи над дисертацієюСкачати 74.95 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір74.95 Kb.
ОРІЄНТОВНІ ЕТАПИ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮПерший етап

1. Визначення та формулювання теми дисертації. Обговорення її з науковим керівником.

2. Виступ з обґрунтуванням актуальності обраної теми дослідження та затвердження її на засіданні відповідного наукового підрозділу ІПСМ.

3. Виступ з обґрунтуванням актуальності обраної теми дослідження та затвердження її на засіданні Вченої ради ІПСМ.

4. Опрацювання та аналіз доробків з проблеми дослідження, що складатиме концептуальну основу дисертаційної роботи.

5. Підготовка до складання кандидатського іспиту з іноземної мови.

6. Участь у конференціях, семінарах.

7. Складання кандидатського іспиту з іноземної мови.

8. Підготовка до складання кандидатського іспиту з філософії.

9. Підготовка до обговорення першого варіанту першого розділу дисертаційного дослідження на засіданні відповідного наукового підрозділу ІПСМ.Другий етап

1. Виступ на предмет звітування про результати дослідження.

2. Обговорення першого варіанту першого розділу дисертаційної роботи на засіданні відповідного наукового підрозділу ІПСМ.

3. Складання кандидатського іспиту з філософії.

4. Продовження розробки теоретичних та методичних аспектів дослідження, висунення робочих гіпотез дослідження та їхня дослідно-експериментальна перевірка, корекція експериментальних методик.

5. Підготовка статей до друку у фахових виданнях, зареєстрованих ВАК України.

6. Участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

7. Підготовка до складання кандидатського іспиту зі спеціальності.

8. Підготовка до обговорення на засіданні кафедри першого варіанту другого розділу дисертаційного дослідження.

Третій етап

1. Виступ на предмет звітування про результати дослідження. Обговорення варіанту другого розділу дисертаційної роботи на засіданні відповідного наукового підрозділу ІПСМ.

2. Складання кандидатського іспиту зі спеціальності.

3. Дослідно-експериментальна перевірка висунутих гіпотез та концептуальних положень дослідження.

4. Підготовка статей за результатами досліджень у фахових виданнях, зареєстрованих ВАК України.

5. Участь у науково-практичних конференціях, семінарах.

6. Підготовка до обговорення на засіданні відповідного наукового підрозділу ІПСМ першого варіанту третього розділу дисертаційного дослідження.

Четвертий етап

1. Виступ на предмет звітування про результати дисертаційного дослідження. Обговорення варіанту третього розділу дисертаційної роботи на засіданні відповідного наукового підрозділу ІПСМ.

2. Аналіз результатів експериментального дослідження, перевірка одержаних результатів щодо їхньої статистичної значущості, коригування змісту концептуальних положень.

3. Апробація результатів та висновків дослідження на науково-практичних конференціях та семінарах різного рівня.

4. Обговорення та затвердження остаточного варіанту дисертаційної роботи на засіданні відповідного наукового підрозділу ІПСМ.

5. Підготовка автореферату дисертаційної роботи.

6. Оформлення дисертаційного дослідження згідно з вимогами ВАК України.

7. Попередній розгляд дисертації на засіданні відповідного наукового підрозділу ІПСМ і Вченій ради ІПСМ.

7. Подання дисертації до захисту у спеціалізованій вченій раді.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

Національна академія мистецтв України

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора

з наукових питань

А. О. Пучков

«____»____________20___ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

роботи аспіранта

1. ПІБ_______________________________________________________________________________

2. Спеціальність: 26.00.01 — теорія та історія культури (мистецтвознавство)

3. Тема дисертації_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Обґрунтування теми розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради ІПСМ НАМ України від «____»__________ 20___ р., прот. № ___.

4. Науковий керівник__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Профільний науковий підрозділ ІПСМ НАМ України ____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Пояснювальна записка до вибору теми дисертаційної роботи:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування роботи

Об’єм і короткий зміст роботи


Термін виконання

і форма звітності
І. Підготовка і складання

кандидатських іспитів
1. Філософія

2. Іноземна мова

3. Спеціальність 26.00.01

ІІ. Робота над дисертацією


1. Теоретична робота

2. Експериментальна робота

(за наявності)

3. Оформлення дисертації

4. Попередній захист дисертаційної

роботи на Вченій раді ІПСМІІІ. Апробація дисертаційних

досліджень
1. Конференції.
2. Методичні семінари.
3. Лекції.
4. Практичні заняття
5. Публікація статей
6. Навчально-методична

і педагогічна роботаАспірант ___________________________________________ «___» ______________ 20__р.

Науковий керівник _________________________________ «____» ______________20__р.

РОБОЧИЙ ПЛАН 1, 2, 3, 4-ГО РОКІВ ПІДГОТОВКИ
Найменування роботи

Об’єм і короткий зміст роботи


Робочий план роботи на 1, 2, 3, 4-ий роки навчання заповнюється на початку кожного навчального

року і затверджується науковим керівником.

Форма щорічного плану відповідає формі «Перспективного плану виконання дисертаційного

дослідження», з якої обираються необхідні пункти.

Звіт за кожний навчальний рік відповідно до затвердженого плану проводиться у відповідному науковому підрозділі ІПСМ.

Аспірант___________________________________________ «___» ______________ 20__р.

Науковий керівник_________________________________ «____» ______________20__р.

Аспірант____________________________________________________________________________

захистив(ла) (підготував до захисту) кандидатську дисертацію на тему:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

у спеціалізованій вченій раді ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Директор ІПСМ НАМ України В. Д. Сидоренко«____» ______________________20___р.
Каталог: ASPIRANTURA
ASPIRANTURA -> Затверджено наказом директора іпсм нам україни
ASPIRANTURA -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
ASPIRANTURA -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
ASPIRANTURA -> Орієнтовні вимоги до вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови
ASPIRANTURA -> Програма затверджена на Вченій раді механіко-математичного ф-ту
ASPIRANTURA -> I. Формула спеціальності
ASPIRANTURA -> Орієнтовний перелік питань з філософії для вступного іспиту до аспірантури
ASPIRANTURA -> ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
ASPIRANTURA -> Філософський факультет


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка