Орієнтовне календарно-тематичне планування1 7 класСкачати 306.91 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір306.91 Kb.
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ1
7 клас

(88 год. 2,5 год. на тиждень)

(3 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)

Розвиток мовлення – 22 год


І СЕМЕСТР

ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

К-сть

год

ДАТА


ПРИМІТКИ

1

Вступ. Літературна норма української мови

12

Розвиток мовлення №1. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості.


1Повторення та узагальнення вивченого ( 3 год)


3,4

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

25

Розвиток мовлення № 2. Повторення вивченого про стилі мовлення.

Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю.16

Вивчені частини мови, їх правопис.

1Морфологія. Орфографія


Дієслово (18 год)

7

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення).

18

Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова.

19


Розвиток мовлення №3. Особливості будови розповідного тексту про виконання певних дій. Складний план власного висловлення (практично)

110

Не з дієсловами (повторення).

111, 12

Доконаний і недоконаний види дієслова.

Дієслова перехідні та неперехідні.213

Розвиток мовлення № 4. Усний твір-розповідь про виконання дій на основі власних спостережень у художньому стилі (за складним планом).

114

Часи дієслова.

115

Теперішній час. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів (повторення). Вимова дієслів на –шся, -ться.

116

Минулий час.

Зміна дієслів у минулому часі.117

Розвиток мовлення №5.

Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій у художньому стилі (за складним планом).118, 19

Майбутній час дієслова.

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу. Літери е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідміни (повторення). Чергування приголосних у дієсловах.220

Тематична контрольна робота № 1 (тестування). Дієслово.

121

Розвиток мовлення № 6. Анотація.

122

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).

123

Творення дієслів умовного способу.

124, 25

Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу.

Уживання одних способів дієслів чи форм певного часу замість інших.226, 27

Розвиток мовлення № 7-8. Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (приготування обіду, моделювання, малювання, шиття, вишивання тощо).

228

Безособові дієслова.

129

Способи творення дієслів.

130

Тематична контрольна робота 2 (тестування). Дієслово.

131

Розвиток мовлення №9. Ділове мовлення. Розписка.

1

Дієприкметник (10 год)32

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

133

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами.

134

Розвиток мовлення №10. Особливості будови роздуму дискусійного характеру. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим або складним планом)

135

Відмінювання дієприкметників. Правопис відмінкових закінчень дієприкметників.

136, 37

Активні і пасивні дієприкметники, їх творення.

238

Розвиток мовлення № 11. Контрольний докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі (за простим або складним планом)

139

Безособові дієслівні форми на –но, -то.


140

Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.

141

Не з дієприкметниками.

142

Тематична контрольна робота 3 (тестування). Дієприкметник.

143

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки.

1
ІІ СЕМЕСТР


Дієприслівник (7 год)

44

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Вид і час дієприслівників.145, 46

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприслівниковими зворотами.

247

Коми при одиничному дієприслівнику.

148

Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення.

149

Розвиток мовлення №12. Особливості будови опису зовнішності людини. Усний вибірковий переказ опису зовнішності людини

150

Розвиток мовлення №13. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).

151

Не з дієприслівниками.


152

Тематична контрольна робота 4 (тестування). Дієприслівник.

1
Прислівник (14 год)


53

Прислівник: загальне значення,

морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників (практично).154, 55

Способи творення прислівників.


256, 57

Ступені порівняння прислівників.

258, 59

Розвиток мовлення №14-15. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі (за простим або складним планом).

260, 61

Написання прислівників окремо, разом і через дефіс.


262, 63

Написання прислівникових сполук.

264

И та і в кінці прислівників.

165, 66

Розвиток мовлення № 16. Портретний нарис у публіцистичному стилі (письмово).

167

Літери н та нн у прислівниках.

168, 69

Не і ні з прислівниками.

270

Тематична контрольна робота 5 (тестування). Прислівник.

171, 72

Розвиток мовлення №17-18. Контрольний твір-опис зовнішності людини (в художньому стилі).

2Службові частини мови (10 год)

Прийменник (3 год), сполучник (3 год), частка (4 год)


73

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Уживання прийменників із непрямими відмінками іменника.

174, 75

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

276

Розвиток мовлення №19. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом.

177

Розвиток мовлення №20. Аналіз твору-оповідання за поданим сюжетом

178

Сполучник як службова частина мови.

180

Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Види сполучників за будовою, походженням.

181

Правопис сполучників. Розрізнення сполучників і однозвучних слів.

182, 83

Розвиток мовлення №21-22. Контрольний переказ розповідного тексту, що містить елементи опису зовнішності людини

284

Частка як службова частина мови.

185, 86

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. Не і ні з різними частинами мови. (узагальнення).

287

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання.

1
Вигук (1 год)


88

Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

189

Тематична контрольна робота 6 (тестування). Службові частини мови. Вигук.

1Узагальнення й систематизація вивченого протягом року (2 год)

90, 91

Частини мови, їх правопис і використання в мовленні

2


1 Послідовність уроків розвитку мовлення увідповіднено з підручником Українська мова : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.П. Глазова. — Київ : Видавничий дім «Освіта», 2015.

Каталог: userfiles -> file -> glazova
file -> Календарно-тематичне планування Українська мова
file -> Календарно-тематичне планування навчання грамоти
file -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ 1
file -> Уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка
file -> Календарно-тематичне планування математика 3 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 3 клас»
glazova -> Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н р
file -> Природознавство
file -> Календарно-тематичне планування з біології
glazova -> «погоджено» Заступник директора з нвр «затверджено»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка