Оп и пб кол знаков: 10583 Стр из 24. 04. 2012 12: 00Скачати 138.94 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір138.94 Kb.

ОП

и ПБ


Кол. знаков: 10583

Стр. из

24.04.2012 12:00

______________________________________________________________________________________________________________


Заходи пожежної безпеки на складах лісопиломатеріалів
ФОТО

Світлана ТРОШИНА,

провідний фахівець

з протипожежної безпеки

ДПТ України
Деревина належить до легкозаймистих матеріалів, тому на складах зберігання лісоматеріалів необхідно суворо дотримуватись правил пожежної безпеки.

Загальні правила
1. За пожежну безпеку складів лісопиломатеріалів згідно з чинним законодавством відповідає керівник об’єкта. Він визначає наказом відповідальних за дотримання норм пожежної безпеки будівель, приміщень та устаткування складу, а також за утримання й експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

2. На зовнішньому боці дверей складу має бути вивішено табличку, на якій вказується прізвище особи, відповідальної за протипожежний стан, категорія приміщення відповідно до будівельних норм та клас пожежонебезпеки зони.

3. Завідувач складу повинен мати інструкцію, яка визначає основні вимоги правил пожежної безпеки до вказаного об’єкта, а також обов’язки персоналу з додержання протипожежного режиму.

4. Для кожного складу має бути розроблено план організації гасіння пожежі з визначенням заходів з розбирання штабелів, куп трісок тощо, а також з урахуванням залучення працівників підприємства та техніки. План щорічно перед початком весняно-літнього пожежонебезпечного періоду повинен практично відпрацьовуватися з усіма робочими змінами підприємства із залученням відповідних підрозділів пожежної охорони.

5. Усі працівники складу під час прийняття на роботу та за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки. Згідно з наказом МНС України від 29 вересня 2003 р. № 368, посадові особи, які відповідають за пожежну безпеку складу лісопиломатеріалів, повинні один раз на три роки поновлювати свої знання зі складанням заліку та отриманням відповідного посвідчення, а працівники складу, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою (якщо такі є за штатним розписом), попередньо, до початку виконання робіт, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім щороку перевірку знань.

6. Склади лісопиломатеріалів та дров повинні мати огородження.

7. До приміщення складів має бути вільний доступ. Проїзди та проходи до складів, пожежних вододжерел, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними та утримуватися справними.

8. Згідно з Типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом МНС України 2 квітня 2004 р. № 151, складські приміщення має бути оснащено переносними або пересувними вогнегасниками, які відповідають вимогам ДСТУ 3675-98 і ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99). Необхідну кількість і тип вогнегасників визначають окремо для кожного приміщення складу залежно від його площі, фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей горючих матеріалів, які знаходяться на складі, характеру їх взаємодії з вогнегасними речовинами, а також наявності в приміщенні установки автоматичного пожежогасіння.

9. Крім первинних засобів пожежогасіння, на складах лісоматеріалів слід обладнувати пункти (пости) із запасом протипожежного інвентарю в кількості, яка визначається оперативними планами пожежогасіння.

10. Відповідальні за пожежну безпеку складу повинні слідкувати, щоб усі засоби пожежогасіння знаходилися в справному стані та використовувалися за призначенням.

11. На складах лісопиломатеріалів застосовується безстелажний спосіб зберігання матеріалів. Лісоматеріали слід зберігати в штабелях, а дрова можуть зберігатися як у штабелях, так і в купах.

12. Навпроти дверей необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менше 1 м.

13. Якщо приміщення складу понад 10 м завширшки, посередині нього влаштовується поздовжній прохід щонайменше 2 м завширшки.

14. Ширина проходів між штабелями має становити щонайменше 1 м. Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути позначені на підлозі обмежувальними лініями, які добре видно.

15. Відстань між стінами та штабелями повинна становити щонайменше 0,8 м.

16. Відстань від штабелів, навісів і закритих складів лісопиломатеріалів до пожежних гідрантів повинна становити щонайменше 8 м.

17. Зберігання вантажів на рампах складів не дозволяється. Матеріали, розвантажені на рампу, до кінця поточного робочого дня мають бути прибрані з неї.

18. В приміщеннях складу лісоматеріалів всі операції, не пов’язані з процесом розвантажування та розміщення матеріалів, повинні здійснюватися в ізольованих приміщеннях. Конторські та побутові приміщення мають бути відділені протипожежними перегородками без отворів і мати самостійний вихід назовні. Дозволяється розміщувати у складських приміщеннях робочі місця комірників (обліковців, бракувальників тощо) з обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей.

19. Світильники та електрообладнання у складських приміщеннях повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок. Відстань від світильників до складованих матеріалів повинна становити щонайменше 0,5 м.

20. Загальний електрорубильник повинен розташовуватися в шафі поза приміщенням складу на негорючій стіні або на окремій опорі.

21. Підлога закритих складів лісопиломатеріалів та майданчиків під навісами повинна бути виготовлена з негорючого матеріалу. Горючі конструкції будівель і навісів складів мають оброблятися вогнезахисними речовинами, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.

22. Використання опалювальних електронагрівальних приладів допускається лише у приміщеннях для персоналу складів, відділених від складських приміщень протипожежними перегородками та перекриттями.

23. Легкозаймисті та горючі рідини не можна зберігати поруч з лісопиломатеріалами. Вони повинні знаходитися в спеціально відведених приміщеннях.

24. Завідувач складу (комірник) перед його закриттям повинен особисто здійснити огляд усіх приміщень, і лише впевнившись у їх пожежобезпечному стані, відключити електромережу та зачинити склад.Особливі вимоги
— Склади лісоматеріалів місткістю понад 10 тис. м3 повинні відповідати вимогам норм проектування складів лісових матеріалів.

— На складах лісоматеріалів місткістю до 10 тис. м3 мають бути опрацьовані та погоджені з органами державного пожежного нагляду плани розміщення штабелів із визначенням відстаней до сусідніх об’єктів, протипожежних розривів та проїздів всередині складів, граничного об’єму матеріалів, які зберігаються.

— Під час зберігання пиломатеріалів на відкритих майданчиках підприємств висота штабелів не повинна перевищувати 8 м, а штабелів круглого лісу — 3 м. Ширина та довжина штабеля пиломатеріалів визначаються довжиною дошки (бруска). Кількість штабелів у групі не повинна перевищувати 12. Відстань між штабелями у групі — 2 м, між групами — 35 м. Ширина штабеля круглого лісу не повинна перевищувати довжину колоди, а довжина штабеля — 100 м.

— На одній ділянці для зберігання дров дозволяється розміщувати їх в обсязі більше 1,5 тис. м3 з відстанню між дільницями щонайменше 6 м.

— Перед формуванням штабелів підштабельні місця мають бути очищені від трав’яного покриву, горючого сміття та відходів. У разі значного нашарування відходів, основу під штабелем необхідно покривати шаром піску, землі або гравію завтовшки щонайменше 0,15 м.

— Лебідки з двигунами внутрішнього згоряння слід розміщувати на відстані мінімум 15 м від штабелів круглого лісу. Площа навколо лебідки повинна бути вільною від шматкових відходів та кори. Пальне для заправки двигунів дозволяється зберігати в кількості щонайбільше однієї бочки на відстані мінімум 10 м від лебідки та 20 м від найближчого штабеля.

— При укладанні та розбиранні штабелів пиломатеріалів транспортні пакети необхідно встановлювати лише з одного боку проїзду, при цьому проїжджа частина, яка залишається вільною, повинна бути щонайменше 4 м завширшки. Загальний об’єм неукладених у штабелі пиломатеріалів не повинен перевищувати їх добового надходження на склад.

— Перебирання та встановлення пакетів на випадок тимчасового припинення роботи механізмів, зберігання інвентарних дахів та прокладного матеріалу має здійснюватися на спеціальних майданчиках.

— Обгортання пакетів з лісопиломатеріалами водонепроникним папером (за відсутності цієї операції в єдиному технологічному процесі) повинно проводитись на спеціально відведених майданчиках. Використаний водонепроникний папір, його обривки та обрізки необхідно збирати в контейнери з негорючих матеріалів, місця встановлення яких узгоджуються з пожежною охороною.

— При зберіганні лісопиломатеріалів у будівлях, ширина проходу між штабелями та частинами стін будівлі, що виступають, має меншою становити щонайменше 0,8 м.

— При застосуванні механізованих методів укладання висота штабелів пиломатеріалів усередині складу не повинна перевищувати 4 м.

— При укладанні пиломатеріалів різних порід, сортів та розмірів усередині складів на стелажах, вони мають бути віддалені від стін мінімум на 1 м.

— Тріски дозволяється зберігати в закритих складах, бункерах та на відкритих майданчиках, основа яких має бути з негорючого матеріалу.

— Будівлі, в яких розміщені електродвигуни конвеєрів подавання трісок, повинні бути не нижче II ступеня вогнестійкості.

— Для спостереження за температурою нагрівання трісок усередині бурту необхідно передбачати спеціальні колодязі з електричними датчиками.

— Територію складу, яка прилягає до штабелів, і розриви між штабелями у спекотну суху погоду слід щодня зрошувати водою.На подложке, не перемещать

На складах лісопиломатеріалів не дозволяється:
— зберігання продукції навалом, у проходах, на підвіконнях, впритул до приладів і труб опалення;

— стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів;

— експлуатація безпосередньо в приміщенні складу газових плит, печей, побутових електронагрівальних приладів, установлення для цих приладів штепсельних розеток;

— влаштування чергового освітлення; встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів;

— куріння та застосування відкритого вогню в приміщенні та

поблизу нього;

— зберігання матеріальних цінностей у приміщеннях, через які проходять транзитні електрокабелі, що живлять електроенергією інші приміщення, в яких розміщено газові комунікації і апаратуру, наповнену мастилами;

— зберігання кислот у місцях, де можливий їхній контакт з деревиною, соломою та іншими речовинами органічного походження (для нейтралізації випадково розлитих кислот місця їх зберігання необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди, вапна або соди);

— зберігання олій разом з будь-якими іншими горючими матеріалами;

— застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників;— в’їзд локомотивів безпосередньо до складських приміщень.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Рубрика «Інструкції з оп І пб»
files -> Тема №1 Глобальні проблеми сучасності Мета
files -> Мирними засобами транссенд метод
files -> Дидактичні шляхи формування цінностей учнів у навчанні історії олена Пометун
files -> Цикл наукових праць «зоологічне різноманіття дніпропетровської області та його охорона»
files -> Мнстерство освти І науки украни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Костянтин Баханов, м. Бердянськ учнівські компетенції як складова програм з історії для 12-річної школи
files -> Наукова робота за темою: «формування механізму реструктуризації аеропортів»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка