Олена Свириденко аспірантка, м. КиївСкачати 25.17 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір25.17 Kb.
Олена Свириденко

аспірантка, м. Київ
Формування комунікативних умінь у майбутніх інженерів-механіків авіаційної галузі засобами ігрових технологій

В умовах переходу до нових ринкових відносин постає потреба у кваліфікованих працівниках, здатних налагоджувати ділові взаємостосунки з партнерами, співпрацювати, долати комунікативні бар’єри, вміти організувати підлеглих для досягнення спільної мети. Це вказує на необхідність суттєвих змін в системі освіти.

На даному єтапі навчання вимогами до майбутнього інженера-механіка постають комунікативні здібності та уміння, володіння культурою мислення, можливість правильно та логічно висловлювати свої думки письмово чи в усній формі, уміння формулювати мету та ставити завдання собі та підлеглим Це передбачає формування у майбутніх інженерів-механіків комунікативної компетентності, що забезпечує повноцінну реалізацію комунікативних умінь, мовних операцій та дій через використання засобів мови, враховуючи специфіку професійного спілкування.

Майбутні фахівці авіаційної галузі набувають професійних знань у процесі вивчення фундаментальних дисциплін, професійні уміння формуються під час проходження виробничої практики, щодо питання комунікативних умінь, то засвоєння норм професійного спілкування відбувається не керовано, найчастіше на основі набутого досвіду, тобто, у більшості майбутніх інженерів-механіків виникають ускладнення комунікативного характеру, що проявляється в низькій оцінці свого потенціалу, неможливістю адекватно оцінити власне комунікативне “Я”, аргументувати власні думки, підтримувати ділову бесіду, проводити аналіз та корекцію власної поведінки під час спілкування.

Аналіз наукової літератури свідчить, що питання, пов’язані з формуванням комунікативних умінь розглядалися в працях: І.Ю.Бруслова, Ф.Н. Гоноболіна, Н.І.Плешкової, С.Л.Бондаренко, Н.В.Кузьміна; дослідженнями окремих комунікативних умінь займалися А.А.Валантінас, Т.П.Гаврилова, В.Ю.Зав’ялова, Л.І.Рувинський, Л.О.Савенкова, Н.Д.Никандров, В.П.Наумов; педагогічними основами змісту, структуру, методів та дидактичних умов професійної підготовки студентів до менеджерської діяльності займалися О.М. Капітанець, Б.Д.Красовський, О.В.Олійник, Л.М. Сергєєва, Я.Г.Шкодіна, Л.М.Яворська та ін. Однак проблема формування комунікативних умінь у майбутніх інженерів-механіків як предмет спеціального формування не достатньо вивчена, що на наш погляд негативно впливає на якість підготовки майбутніх бакалаврів в умовах сучасного економічного простору.

Дана проблема вимагає нової організації навчальної діяльності з можливістю використання засобів ігрових технологій, які включають досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. Педагогічна гра має істотну ознаку - чітко поставлену мету навчання й відповідні їй педагогічні результати, які можуть бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються навчально-пізнавальною спрямованістю. Застосування ігрових технологій, направлених на формування комунікативних умінь у майбутніх інженерів-механіків авіаційної галузі дають можливість збагатити власні духовні та соціальні якості особистості, такі необхідні для постійного розвитку кожної особистості.Для ефективної взаємодії у сфері міжособистісних відносин, сучасному інженеру-механіку в умовах нової соціально-економічної політики в Україні, необхідно мати комунікативні якості, які представляють собою інтегративний зв’язок між ціннісними орієнтаціями, намірами, знаннями, уміннями, навичками, професійною етикою.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> О. Г. Широкова-Мурараш
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
NAU -> Зміст освіти у процесі сучасної професійної підготовки анотація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка