Олександра АлпатоваСкачати 54.02 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір54.02 Kb.

Олександра Алпатова


к психол. н., доцент, м. Київ
Формування психологічної готовності майбутніх практичних психологів до професійної діяльності
Стрімкі соціальні, економічні та політичні перетворення, що відбуваються в Україні, актуалізують потребу сучасного суспільства у професійній підготовці фахівців з практичної психології. У світлі реалізації Болонського процесу, в Бухарестському комюніке (26-27.04.2012 р.), серед пріоритетів діяльності Європейського простору вищої освіти є підготовка спеціалістів, здатних сприяти розвитку освітнього простору, спроможних самостійно вирішувати різноманітні професійні завдання, відчувати впевненість у власних силах в ситуації постійних змін.

Проблему психологічної готовності до професійної діяльності практичних психологів розглядають в таких фундаментальних напрямках: вивчення змістовної характеристики поняття «загальна готовність до праці» (Ананьєв Б.Г., Бодальов О.О., Іванова Є.М., Дьяченко М. И., Кандибович Л. А., Максименко С.Д., Хрущ-Ріпська О. В. та ін.); виокремлення структурних компонентів і показників готовності до професійної діяльності психолога (Моляко В. О., Смульсон М. Л.; Амінов Н.А., Молоканов М.В., Панок В.Г. та ін..); пошук шляхів оптимізації формування готовності до різних аспектів практичної діяльності (Клімов Є.А.; Вачков І.В., Сидоренко Є.В., Макшанов С.І., Яценко Т.С., Попова Г.В. та ін..); опис рівнів сформованості психологічної готовності до професійної діяльності (Бачманова Н.Ф., Стафуріна Н.А., Чепелєва Н.В., Тарановська О.С., Горностай П.П., Кокун О.М. та ін.).

Аналіз наукової літератури висвітлює наявність суперечностей, які знижують ефективність професійної підготовки майбутніх практичних психологів, а саме: між високими вимогами суспільства до професійної компетентності практичного психолога та недостатнім рівнем їх професійної підготовки; між наявним і необхідним обсягом знань, умінь і навичок студентів спеціальності «практична психологія».

Під психологічною готовністю майбутніх практичних психологів до професійної діяльності ми розуміємо цілісне новоутворення, що проявляється, з одного боку, як якість особистості, а з іншого як психічний стан, що забезпечує цілеспрямований розвиток особистості для ефективного виконання майбутньої професіональної діяльності. У процесі формування психологічної готовності майбутнього практичного психолога до професійної діяльності ми виділили такі компоненти: мотиваційний компонент (включає потребу досягнення успіху в майбутній професійній діяльності та позитивне відношення до професії); орієнтаційний компонент (включає в себе спрямованість образу практичного психолога в уявленні студента); особистісний компонент (включає в себе розуміння власних психологічних якостей); рефлексивний компонент (включає в себе здатність адекватно оцінювати себе й інших та уміння розпізнавати сприймання себе іншими людьми).

Розглядаючи психологічну готовність майбутніх практичних психологів до професійної діяльності як структурне утворення, ми виділяємо підходи у процесі формування її компонентів.

Сутність першого підходу полягає в тому, що стихійні, або спеціально організовані викладачем умови навчальної діяльності та взаємовідносини вибірково актуалізують окремі ситуативні спонуки, які при систематичній актуалізації поступово переходять у стійкі мотиваційні новоутворення.Сутність другого підходу полягає в тому, що студентові пропонуються в готовій формі цілі, ідеали, професійно-етичні норми тощо, які на думку викладача поступово мають перетворитися у внутрішні переконання. Повноцінне формування мотиваційної системи особистості має включати в себе обидва підходи.

Отже, формування психологічної готовності майбутнього практичного психолога здійснюється шляхом формування всіх її компонентів, при домінуючій ролі того, чи іншого компонента, у залежності від виду діяльності, в умовах спеціально організованого навчання, що спрямоване на оволодівання теоретичними знаннями та практичними вміннями.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> О. Г. Широкова-Мурараш
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
NAU -> Зміст освіти у процесі сучасної професійної підготовки анотація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка