?Одиницею рівня гучності звуку єСторінка1/8
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.73 Mb.
#7427
  1   2   3   4   5   6   7   8

1.

?Одиницею рівня гучності звуку є


A.

Бел


B.

Мел


C.

Непер


D.

Ват


E. *

Фон


2.

У яких напрямках відбуваються коливання в поперечній хвилі?


A.

Тільки по напрямку поширення хвилі


B.

В усіх напрямках


C.

Одночасно в двох напрямках


D.

Половину періоду в одному напрямку, половину періоду в іншому


E. *

Тільки перпендикулярно напряму поширення хвилі


3.

Одиницею рівня інтенсивності звуку є


A.

Фон


B.

Ват


C.

Непер


D.

мел


E. *

Бел


4.

У пацієнта пульс 60 ударів за хвилину. Частота скорочень серця склала


A.

2 Гц


B.

10 Гц


C.

0,5 Гц


D.

0,25 Гц


E. *

1Гц


5.

Доба - це період обертання


A.

Сонця навколо Землі


B.

Місяця навколо Землі


C.

Полярної зірки навколо Сонця


D.

Землі навколо Сонця


E. *

Землі навколо своєї осі


6.

Повна енергія матеріальної точки, що коливається по гармонічному закону, прямо пропорційна


A.

амплітуді швидкості зміщення


B.

амплітуді зміщення


C.

частоті коливань


D.

квадрату амплітуди прискорення зміщення


E. *

квадрату частоти зміщення


7.

Повна енергія матеріальної точки, що коливається по гармонічному закону, прямо пропорційна


A.

квадрату амплітуди прискорення зміщення


B.

амплітуді швидкості зміщення


C.

амплітуді зміщення


D.

частоті коливань


E. *

квадрату амплітуди зміщення


8.

Кінетична енергія матеріальної точки, що коливається по гармонічному закону, прямо пропорційна


A.

частоті коливань


B.

квадрату амплітуди прискорення зсуву


C.

амплітуді швидкості зміщення


D.

Амплітуді зміщення


E. *

квадрату амплітуди зміщення


9.

Потенціальна енергія матеріальної точки, що коливається по гармонічному закону, прямо пропорційна


A.

амплітуді зміщення


B.

амплітуді швидкості зміщення


C.

квадрату амплітуди прискорення зміщення


D.

частоті коливань


E. *

квадрату частоти зміщення


10.

Потенціальна енергія матеріальної точки, що коливається по гармонічному закону, прямо пропорційна


A.

амплітуді зміщення


B.

частоті коливань


C.

квадрату амплітуди прискорення зміщення


D.

амплітуді швидкості зміщення


E. *

квадрату амплітуди зміщення


11.

Швидкість руху це:


A.

перша похідна імпульсу по координаті


B.

перша похідна імпульсу по часу


C.

друга похідна переміщення по часу


D.

друга похідна прискорення по часу


E. *

перша похідна переміщення по часу


12.

Що розуміють під термiном висота звуку?


A.

Середню частоту обертонiв


B.

Суб'єктивне вiдчуття iнтенсивностi звуку.


C.

Суб'єктивне вiдчуття частоти звуку.


D.

Частота звуку.


E. *

Частоту основного тону звуку


13.

Що виражає поняття “гучнiсть звуку”?


A.

Звуковий тиск.


B.

Потужнiсть звуку.


C.

Суб'єктивне сприйняття частоти звуку


D.

Iнтенсивнiсть звуку.


E. *

Суб'єктивне сприйняття iнтенсивностi звуку


14.

Ідеальною рідиною називається


A.

рідина, коефіцієнт в'язкості якої не залежить від температури і тиску


B.

рідина, що складається з неоднорідних частинок


C.

рідина, перебіг якої підкоряється рівнянню Ньютона


D.

рідина, молекули якої не взаємодіють між собою


E. *

рідина, яка не стискується, густина її стала, а коефіцієнт вязкості дорівнює нулю


15.

Турбулентною називається така течія рідини, при якій


A.

профіль середніх за часом швидкостей має параболічну форму


B.

по всьому об'єму потоку залишається постійним гідродинамічний тиск


C.

всі частинки рідини мають постійну швидкість


D.

шари рідини ковзають один відносно одного не змішуючись


E. *

відбувається інтенсивне перемішування між шарами рідини


16.

Сила Стокса дорівнює


A.

Fc=hR


B.

Fc=phRv


C.

Fc=vS


D.

Fc= 4rvh


E. *

Fc=6phRv


17.

Пульсовою хвилею називається


A.

коливання частотою 20000 Гц


B.

періодичні коливання об’ємної швидкості кровотоку


C.

періодичні коливання лінійної швидкості кровотоку


D.

періодичні коливання швидкості поширення частинок


E. *

хвиля підвищеного тиску, що поширюється по аорті та артеріях, викликана викидом крові з лівого шлуночка в період систоли


18.

Еластичність кровоносних судин має наступний електричний еквівалент


A.

електричний струм


B.

індуктивність


C.

електричний опір


D.

електричний потенціал


E. *

електрична ємність


19.

Основною рухомою силою кровотоку є


A.

сила тяжіння


B.

гідростатичний


C.

трансмуральний


D.

статичний тиск


E. *

кров’яний тиск, обумовлений перевищенням тиску, що викликане роботою серця, над атмосферним тиском


20.

В якому відділі судинного русла лінійна швидкість кровотоку мінімальна?


A.

венах


B.

артеріолах


C.

артеріях


D.

аорті


E. *

капілярах


21.

Вкажіть модель кровообігу, який мають на увазі, визначаючи в клініці периферичний судинний опір (ПСО)


A.

Чисто резистивна модель з розподіленими параметрами


B.

Модель пружного резервуару


C.

Лінійна модель з розподіленими параметрами


D.

Нелінійна модель з розподіленими параметрами


E. *

Чисто резистивна модель із зосередженими параметрами


22.

Вкажіть режим течії ньютонівської рідини, для якого справедлива формула Пуазейля


A.

Нестаціонарний


B.

Вихровий


C.

Турбулентний


D.

Строгий


E. *

Ламінарний


23.

По циліндричній гладкостінній довгій трубці тече ньютонівська рідина в ламінарному режимі. Вкажіть формулу для розрахунку об'ємної швидкості течії рідини (Q). P- різниця тиску на кінцях трубки, X-гідродинамічний опір трубки


A.

Q = PX


B.

Q = 2P/X


C.

Q = P/(2X)


D.

Q = P/(8X)


E. *

Q = P/X


24.

Гідродинамічний опір однієї циліндричної гладкостінної трубки X. Визначити загальний гідродинамічний опір двох таких трубок, з'єднаних паралельно


A.

Х/4


B.
C.

Х/8


D.
E. *

Х/2


25.

Гідродинамічний опір однієї циліндричної гладкостінної трубки X. Визначите загальний гідродинамічний опір двох таких трубок, з'єднаних послідовно


A.

X/8


B.

4X


C.

X/4


D.

X/2


E. *

2X


26.

Пояснити як використовується число Рейнольдса для ідентифікації режиму течії в'язкої ньютонівської рідини по гладкостінній трубі. Задано діаметр просвіту труби


A.

Якщо число Рейнольдса виявиться менше ніж 3300, то режим ламінарний.


B.

Якщо число Рейнольдса виявиться менше ніж 2300, то режим турбулентний.


C.

Якщо число Рейнольдса виявиться більше чим 2300, то режим ламінарний.


D.

Якщо число Рейнольдса виявиться менше ніж 1000, то режим турбулентний.


E. *

Якщо число Рейнольдса виявиться менше ніж 2300, то режим ламінарний


27.

Вкажіть, яким є профіль розподілу лінійних швидкостей по поперечному перерізі циліндричного капіляра для ламінарної течії в'язкої ньютонівської рідини


A.

Експонентним


B.

Лінійним


C.

Трапецієподібним


D.

Гіперболічним


E. *

Параболічним


28.

Вкажіть реологічну модель, що підходить для опису реологічного поведінки цільної крові при високих швидкостях зсуву


A.

Модель Кесона


B.

Модель Бінгама-Шведова


C.

Модель Максвелла


D.

Модель Кельвіна-Фойгта


E. *

Модель Ньютона


29.

Чи є вода ньютонівською рідиною?


A.

Ні, не єКаталог: data -> kafedra -> test4 -> укр -> медичний%20факультет -> 2%20курс%20нтн
медичний%20факультет -> В яких реакціях циклу Кребса відбувається утворення вуглекислого газу?
медичний%20факультет -> Із перелічених захворювань облігатним передраком нижньої губи вважається
2%20курс%20нтн -> Який з вказаних м'язів здійснює поворот плеча до середини, приведення його до тулуба і частково розгинає?
2%20курс%20нтн -> Вкажіть формулу для визначення електричного опору провідника
2%20курс%20нтн -> Схрещування, при якому особину з невідомим генотипом схрещують з гомозиготою рецесивною, називається
2%20курс%20нтн -> Значення рН розчину, при якому білок знаходиться в ізоелектричному стані, називають


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка