Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю таСкачати 213.25 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір213.25 Kb.
Одеська регіональна служба

державного ветеринарно-санітарного контролю та

нагляду на державному кордоні та транспорті

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комітету з конкурсних торгів


___________ М.І. Гильчук

«05» березня 2013 року


ДОКУМЕНТАЦІЯ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю палива рідинного та газу; оливи мастильній

(бензин А-95 по талонах або скетч-картах)

код згідно ДК 016-2010:19.20.2


Процедура закупівлі: відкриті торгим. Одеса 2013 рік


I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель". Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

місцезнаходження

65063, м. Одеса, вул. М.Говорова, буд.7

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Секретар комітету з конкурсних торгів – Яковлєв Олег Валерійович, тел. (048) 35-65-36

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

вид предмета закупівлі


Бензин А-95 по талонам або скретч-картам

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)


65063, м. Одеса, вул. М.Говорова, буд.7; бензин А-95 у талонах або скетч-картах (74000,0 літрів)

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

травень-грудень 2013 року.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів


1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніш ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник надає роз’яснення на запит учасника протягом трьох днів з дня його отримання. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 днів та повідомляє письмово протягом 1 робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозиції конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник продовжує строк подання та розкриття пропозиції конкурсних торгів не менш як на 7 днів та повідомляє про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до ст.10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Проведення попередніх зборів не передбачається.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів подається в одному примірнику у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті, з позначкою "оригінал конкурсної пропозиції".

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів .

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.


На конверті повинно бути зазначено:

 • повне найменування і місцезнаходження замовника;

 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

 • повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, e-mail (за наявності),

 • маркування "Не відкривати до дати та часу розкриття конкурсних торгів".

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:


 • форма пропозиції конкурсних торгів (Додаток 1)

 • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

 • документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

 • документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям,

 • сертифікати відповідності якості палива.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається


5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо дане забезпечення передбачено; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів о.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у ст. 16 Закону (2289-VI). Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16 Закону, вимоги, встановлені ст. 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Детальніше: Додаток №2* Примітки:
а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені «мокрою» печаткою учасника або нотаріально завірені, якщо це передбачено документацією конкурсних торгів;

б) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій.

в) у разі участі у торгах не юридичних осіб, такі учасники у складі своєї пропозиції подають всі вищезазначені документи окрім тих, які законодавством не передбачені.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.
Також надається підтвердження про наявність мережі АЗС у населених пунктах:

Вінницька область – Вапнярка;

Черкаська область – Черкаси, Умань, Звенігородка, Сміла; Кіровоградська область – Кіровоград, Знамянка; Миколаївська область – Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ;

Херсонська область – Херсон, Нова Каховка, Скадовськ; Одеська область – Одеса, Южний, Іллічівськ, Кодима, Котовськ, Велико-Михайлівка, Роздільна, Білгород-Дністровський, Біляївка, Арциз, Тарутино, Кілія, Ізмаїл, Рені, Болград.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозиції конкурсних торгів щодо окремої частини предмета закупівлі (лота) не передбачено


9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення передбачено. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозиції конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

65063, м. Одеса, вул. М.Говорова, буд.7, каб.№ 5

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

25.04.2013 року о 11.00 за Київським часом

2. Місце, дата та час розкриття пропозиції конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

65063, м. Одеса, вул. М.Говорова, буд.7, кабінет завідувача відділом бухгалтерського обліку та звітності.


дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

25.04.2013 року о 11-30 за Київським часом

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика їх оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутись до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Кількість балів за критерієм "ціна" визначається наступним чином: Пропозиції з конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозиції конкурсних торгів визначається за формулою: Бобчисл=Цмін/Цобчисл*100, де Бобчисл - обчислювана кількість балів; Цмін - найнижча ціна; Цобчисл - ціна пропозиції з конкурсних торгів, кількість балів якої обчислюється; 100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів, а саме - у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується; якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується. Замовник відхиляє пропозицію з конкурсних торгів учасника, якщо останній не погоджується з виправленням арифметичної помилки.

3. Інша інформація

Ціни вказуються за одиницю виміру товару та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути визначені з урахуванням ПДВ.

Питання, не врегульовані цією документацією конкурсних торгів, вирішуються відповідно до ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та чинного законодавства України.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію з конкурсних торгів у разі коли:

1. Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановлених у документації з конкурсних торгів та встановлених ст.16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2.Наявні підстави, зазначені у ст.17 та ч.7 ст.28 Закону;

3.Пропозиція з конкурсних торгів не відповідає умовам документації з конкурсних торгів;

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Торги відміняються Замовником, у разі:

1. відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів (робіт) по яких об"явлені конкурсні торги;

2. неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

3. виявлення факту змови учасників;

4. порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту; оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

5. подання для участі у них менше двох пропозиції з конкурсних торгів;

6. відхилення всіх пропозиції з конкурсних торгів;

7. якщо до оцінки допущено пропозиції з конкурсних торгів менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути визнані Замовником такими, що не відбулися, у разі, коли:

1. ціна найбільш вигідної пропозиції з конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником для фінансування закупівлі;

2. здійснення закупівлі більше не відповідає державним потребам унаслідок виникнення непередбачуваних об’єктивних обставин (дії непереборної сили).


VI. Укладання договору про закупівлю

1. Термін укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатам оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

До договору про закупівлю обов’язково включаються усі істотні умови, передбачені ст. 40, 41 Закону України "Про здійснення державних закупівель".


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначеним Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

Додаток 1

Пропозиція конкурсних торгів

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Уважно вивчивши комплект документації з конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (бензин А-95 у талонах) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

 1. Повне найменування Учасника торгів________________________________________

 2. Адреса (місце знаходження) ___________________________________________

 3. Телефон (факс), Е-mail _______________________________________________

 4. Має пропозицію
п/п

Назва предмету закупівлі

Одиницявиміру

Кількість

Ціна за 1 літр з ПДВ (грн.)

Загальна вартість товару з ПДВ (грн.)

1.

Бензин марки А-95

літр

74000
До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація з конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через чотирнадцять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але на пізніше ніж тридцять днів з дня акцепту пропозиції.

Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підсисання.


Уповноважена особа _________________ ___________________

(підпис) (ініціали та прізвище)М. П.
ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ

 1. Лист в довільній формі відомості про Учасника: юридична та фактична адреса, телефон, факс, електронна адреса та web-сайт (за умови наявності) телефон для контактів, банківські реквізити; Інформація про керівництво (прізвище, ім'я по батькові, посада, контактні телефони);
 1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична (фізична) особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту
 • Копію паспорта керівника підприємства завірену підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою;

 • Копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником завірену підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою;

 • Копія Статуту або іншого установчого документу.

 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

 • Копія довідки ЄДРПОУ.

 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма №5-Р або №2-Р) або копія свідоцтва про сплату єдиного податку, завірені належним чином (нотаріально або органом, що видав свідоцтво).

 • Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).

 • Документ, який підтверджує особу, уповноважену підписувати договір (витяг з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління; довіреність керівника учасника та інше).

 • Гарантійний лист, що особу, уповноважену на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

 • Довіреність, якщо інтереси учасника представляє особа, яка не має права без доручення виконувати дії від імені суб’єкта господарювання (на підпис документів щодо проведення торгів, підпис протоколів, заяв, на виправлення арифметичних помилок).
 1. Довідка, що містить інформацію про досвід виконання аналогічних договорів, та копію договорів не менше 2-х, за 2012р.
 1. Довідка, що містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації. 1. Довідка, що містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.
 1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична (фізична) особа для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), платоспроможності:
  • Оригінал довідки (або нотаріально завірена копія) з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на момент розкриття.

  • Оригінал довідки (або нотаріально завірена копія), про те, що учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство, видану не раніше 30 календарних днів до дати розкриття.
 1. З метою підтвердження фінансової спроможності Учасник подає наступні документи
 • Копія балансу за останній звітний період;

 • Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період;

 • Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період;

 • Довідка з обслуговуючої банківської установи про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами та відкриття рахунку із зазначенням всіх банківських реквізитів станом на 2013 рік.


 1. Інші документи
 • Копія сертифікату якості ISO або інші документи, які підтверджують наявність системи якості на підприємстві.

 • Довідка (перелік АЗС) про наявність власної мережі АЗС у населених пунктах:


Вінницька область – Вапнярка;

Черкаська область – Черкаси, Умань, Звенігородка, Сміла;

Кіровоградська область – Кіровоград, Знамянка;

Миколаївська область – Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ;

Херсонська область – Херсон, Нова Каховка, Скадовськ;

Одеська область – Одеса, Южний, Іллічівськ, Кодима, Котовськ, Велико-Михайлівка, Роздільна, Білгород-Дністровський, Біляївка, Арциз, Тарутино, Кілія, Ізмаїл, Рені, Болград
Примітки:

Усі копії які надаються повинні бути завірені належним чином
Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна із сторінок копії мають бути завірені “мокрою” печаткою Учасника та підписом уповноваженої особи


Каталог: sites -> default -> files
files -> Рубрика «Інструкції з оп І пб»
files -> Оп и пб кол знаков: 10583 Стр из 24. 04. 2012 12: 00
files -> Тема №1 Глобальні проблеми сучасності Мета
files -> Мирними засобами транссенд метод
files -> Дидактичні шляхи формування цінностей учнів у навчанні історії олена Пометун
files -> Цикл наукових праць «зоологічне різноманіття дніпропетровської області та його охорона»
files -> Мнстерство освти І науки украни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Костянтин Баханов, м. Бердянськ учнівські компетенції як складова програм з історії для 12-річної школи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка