Оцінка рівня знань з предмету «Захист Вітчизни» Варіант №1Дата конвертації27.07.2020
Розмір156 Kb.
Оцінка рівня знань з предмету «Захист Вітчизни»
Варіант № 1

1. Збройні Сили України - це військова державна структура, призначена для

оборони України і захисту її:

A. незалежності, громадян, територіальної цілісності;

B. суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;

C. суверенітету, територіальної цілісності інтересів держави.

D. самостійностті, незалежності і внутрішньої безпеки

E. суверенітету, самостійності і незалежності


2. Військовослужбовці повинні беззастережно виконувати накази командирів:

A. так;


B. ні;

C. так, якщо це не протирічить власним переконанням.

D. так. Якщо це протиречить завданню, яке виконує частина

E. так. Якщо це не спрямовано на підрив бойової готовності


3. Старші офіцери за своїм військовим званням є начальниками для:

A. прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів однієї


із ними військової частини;

B. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових


і матросів однієї із ними військової частини;

C. прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів.

D. молодших офіцерів збройних сил

E. тільки для прапорщиків і мічманів збройних сил.


4. Командир, який віддав наказ, що перешкоджає виконанню військовослужбовцем
наказу, отриманого попередньо від молодшого за військовим званням:

A. повинен повідомити про це командира, який віддав попередній наказ;

B. не повинен повідомляти командира, який віддав попередній наказ;

C. повинен доручити виконання цього наказу іншому військовослужбовцю.

D. коли один з наказів, явно злочинний, тоді він виконується з дозволу або за

E. погодженням з прокурором.

F. коли один з наказів явно злочинний, тоді він погоджується з адвокатом.
5. Розвід добового наряду проводить новопрнзначенин черговий частини в час,
визначений:

A. командиром військової частини;

B. черговим частини;

C. заступником командира військової частини з виховної роботи.

D. розпорядком дня військової частини

E. графіком роботи служби військ


6. Черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту відповідає:

A. за внутрішній порядок у медичному пункті;

B. за зберігання зброї офіцерів;

C. за зберігання наркотичних засобів;

D. за стан хворих у медичному пункті

E. за вчасну видачу лікарських препаратів


7. Все доручене для охорони та оборони чатовому, а також місце або ділянка
місцевості на якій він виконує свої обов'язки, називається:

А. постом;

В. вахтою;

C. караулом;

D. охороною;

E. кубриком.


8. За невиконання особою, яка наближається до поста або до забороненої зони вимоги чатового "Стояти, назад" або "Стій обійти праворуч (ліворуч)" чатовий попереджає порушника вигуком «Стій, стрілятиму» й негайно викликає начальника варти або розвідного. Якщо порушник не виконує цієї вимоги, чатовий:

A. досилає патрон у патронник і стріляє у порушника на ураження;

B. досилає патрон у патронник і стріляє порушнику в ногу;

C. досилає патрон у патронник і робить попереджувальний постріл угору

D. відносно порушника застосовує багнет

E. вступає в рукопашний бій з порушником


9. Відстань по фронту між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами:

A. ширина строю;

B. інтервал;

C. дистанція;

D. відстань;

E. шеренга.


10. Стрій, у якому підрозділ ви шику ванни у колону, або підрозділи в колонах вишнкувані один за одним на дистанціях, установлених цим Статутом, або командиром:

A. розгорнутий;

B. похідний;

C. розімкнутий;

D. зімкнутий;

E. перед бойовий.


11. Командири, посади яких у цьому Статуті не визначені, користуються
дисциплінарною владою щодо підлеглих військовослужбовців згідно з військовим
званням, передбаченим їх посадою, старший сержант(головний старшина):

A. владою командира відділення;

B. владою заступника командира взводу;

C. владою старшини роти (команди);

D. владою командира взводу;

E. владою командира батареї.


12. Види стрілецької зброї за призначенням:

A. неавтоматична, самозарядна, автоматична

B. малокаліберна, нормального калібру, великокаліберна

C. бойова, навчальна, спортивна, мисливська

D. одноствольна, двоствольна, багатоствольна

E. нарізна, гладкоствольна.


13. При неповному розбиранні автомата спочатку виконується:

A. перевірка наявності патрона у патроннику і контрольний спуск

B. відокремлення шомпола

C. відокремлення магазину, а потім перевірка наявності патрона у патроннику

D. відокремлення дулового гальмо-компенсатора

E. відокремлення кришки ствольної коробки

14. Граната Ф1 являється:

A. кумулятивною для знешкодження бронеоб'єктів

B. гранатою під ствольною, для АК

C. гранатою яку використовують в наступальному бою

D. ручною кумулятивною гранатою

E. ручною осколковою оборонною гранатою


15. Бій це:

A. ведення війни

B. прийом і способи дії військ

C. комплекс навичок і знань

D. неосновна форма тактичних дій військ

E. основна форма тактичних дій військ


16. Механізоване відділення мас:

A. дві бойові машини і танк

B. 4 бойові машини

C. 2 бойові машини

D. 1 бойову машину

E. З бойові машини


17. Яка із перерахованих мін являється протипіхотною фугасною міною:

A. „Пелюсток"

B. ТМ-62

C. ТДМУ - 4

D. МОН- 100

E. ОЗМ-72


18. Для боротьби з повітряними цілями противника на озброєні в ЗСУ є:

A. „Фагот"

B. РКГЗ

C. АГС- 17D. ЗСУ - 23-4У „шилка"

E. РПГ-7
19. Мох покриває велике каміння з:

A. південно-західного боку

B. східного боку

C. західного боку

D. південного боку

E. північного боку
20. З початком вогневої підготовки солдат якщо він не спостерігач за командою командира:

A. займає вогневу позицію до бою

B. спостерігає із окопу і доповідає командиру результати спостереження

C. ховається в щілині, або бліндажі

D. спостерігає за діями противника і доповідає командиру результати спостереження

E. ховається в БМП, БТР і веде спостереження з машини


21. До яких СДОР відноситься речовина, яка мас наступні харакгеристики: газ
жовто-зеленого кольору з різким запахом. Потрапивши в атмосферу, димить.

A. Хлор


B. Аміак

C. Сірководень

D. Акрилонітрил

E. Синильна кислота


22. Променева хвороба II ступеня виникає при сумарній дозі:

A. 100-200 рад

B. 250-300 рад

C. 200-400 рад

D. 400-500 рад

E. 550-600 рад


23. Нестійкі отруйні речовини це:

A. Хлорацетофенон

B. Адамсит

C. Бі-зет

D. Іприт

E. Синильна кислота, хлорціан, фосген


24. Який колір має коробка промислового протигазу, який захищає від фосфоро і
хлорорганічних отрутохімікатів (ацетон, толуол):

A. Червоний

B. Чорний

C. Зелений

D. Коричневий

E. Сірий
25. Через 7 годин після вибуху на ядерному об'єкті рівень радіації на місцевості


зменшується в:

A. 5 разів

B. 10 разів

C. 15 разів

D. 20 разів

E. 25 разівВаріант № 2

1. Обов'язком громадян України є:

A. Захист Вітчизни, шанування її державних символів;

B. захист її громадян;

C. вірними є відповіді А і В;

D. шанування і збереження державних символів;

E. захист самостійності і незалежності.
2. Військовослужбовцем Збройних сил України може бути:

A. будь яка особа, яка прагне захищати суверенітет і незалежність України;

B. особа одне з громадянств, якої є українське;

C. лише громадянин України.

D. громадянин будь-якої держави, який уклав угоду з питань захисту України з
Міністерством оборони.

E. громадянин будь-якої держави, який досконало володіє українською мовою


3. Генерал - лейтенанти за своїми військовими званнями є начальниками для:

A. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів;

B. старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин,
рядових і матросів;

C. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


однієї із ними військової

D. частини.

E. старших офіцерів у військовому званні підполковник, полковник і старших
прапорщиків.

F. старших офіцерів у військовому званні капітан-лейтенант, капітан І рангу, старший


мічман і головних старшин.
4. Одним із принципів будівництва і керівництва Збройними Силами України є:

A. командири і виконавці;

B. єдиновладдя;

C. єдиноначальство.

D. старші і молодші.

E. централізм влади;


5. Новопризначений помічник чергового частини з офіцерів шикує особовий склад
добового наряду, перевіряє його склад і після прибуття чергового

частини доповідає йому за:

A. 1 годину до розводу;

B. 30 хвилин до розводу

C. 10 хвилин до розводу.

D. безпосередньо перед розводом

E. 5 хв до розводу
6. Черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту
підпорядковується:

A. черговому частини і його помічникові;

B. головному корабельному старшині

C. старшині медичного пункту;.

D. командиру медичної роти

Е. командиру першого взводу санітарної роти


7. Розпорядженням начальника гарнізону (командира військової частини) у
вартовому приміщенні створюється запас патронів із розрахунку:

А. на кожен автомат або карабін—по 120 патронів: на пістолет—по 12 патронів, які зберігаються в герметичних коробках (цинках) у металевому ящику

8. на кожен автомат або карабін — по 180 патронів, на пістолет—по 18, патронів, які
зберігаються в герметичних коробках (цинках) у металевому ящику

C. на кожен автомат або карабін—по 150 патронів; на пістолет—по 16 патронів, які


зберігаються в герметичних коробках (цинках) у металевому ящику.

D. на кожен автомат або карабін по 150 патронів, по 4 фанати РГ -42 і 2 гранати Ф1


на кожного солдата у запаяних металевих коробках (ящиках)

E. на кожен автомат по 120 патронів, на кожен карабін 240, а на кожен пістолет - 60


патронів
8. Якщо порушник не виконує вимоги чатового після попереджувального пострілу угору та намагається проникнути на пост чи до об'єкта, який охороняють (перетнути заборонену зону), або якщо він після такої спроби вдасться до втечі, то чатовий:

A. дає другий попереджувальний постріл;

B. застосовує зброю;

C. дає третій попереджувальний постріл

D. вступає в рукопашний бій з порушником

E. викликає на пост міліцію


9. Відстань у глибину між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та
частинами:

A. ширина строю;

B. інтервал;

C. дистанція;

D. глибина строю;

E. глибина колони.


10. Яка із перерахованих мін являсгься протипіхотною фугасною міною:

A. „Пелюсток"

B. ТМ-62

C. ТДМУ - 4

D. МОН- 100

E. ОЗМ-72


11. Командири, посади яких у цьому Статуті не визначені, користуються
дисциплінарною владою щодо підлеглих військовослужбовців згідно з військовим
званням, передбаченим їх посадою,

молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант

A. владою командира взводу (групи);

B. владою заступника командира взводу;

C. владою старшини роти (команди);

D. владою командира батареї;

E. владою старшини батареї.
12. Види стрілецької зброї за ступенем автоматизації.

A. неавтоматична, самозарядна, автоматична

B. ручна, станкова, спеціальна

C. групова, індивідуальна

D. вогнепальна, пневматична, механічна, електрична

E. бойова, навчальна, спортивна, мисливська.


13. При неповному розбиранні автомата в останню чергу необхідно:

A. Відокремити газову трубку з стичною накладкою

B. відокремити магазин

C. вийняти пенал з приладдям

D. відокремити шомпол

E. відокремити поворотний механізм


14. Радіус вражаючої дії РГД-5 для живої сили противника до:

A. 20 м.


B. 25 м.
С. 30 м.

D. 40 м.


E. 50 м.
15. Основними видами загальновійськового бою є:

A. оборона і наступ

B. оборона, наступ, зустрічний бій

C. оборона, наступ, марш

D. оборона, наступ, пересування військ

E. оборона, наступ, пересування військ, переслідування


16. Гранатометники уражають броньовані цілі противника на відстані до:

A. 900 м


B. 1000 м

C. 500 м


D. 700 м

E. 800 м
17. Яка із перерахованих мін являється протипіхотною осколковою міною:

A. ТМ - 62

B. ТДМУ - 4

C. „Пелюсток"

D. „Монета"

E. ОЗМ-72
18. Система „Ураган" відноситься до:

A. система ППО сухопутних військ

B. реактивних систем залпового вогню

C. інженерних систем дистанційного мінування

D. систем інженерного загородження

E. систем інженерного розгородження


19. Вівтар православних церков звернений на:

А. схід


B. захід

C. північ

D. південь

E. північний захід


20. В разі застосування противником отруйних речовин солдат в обороні:

A. спостерігає за противником, потім лягає на дно окопу, або щілини

B. ховається в укриття

C. чекає команди командира і виконує її

D. чекає команди командира

E. швидко одягає протигаз


21. До яких СДОР відноситься речовина, яка мас наступні характеристики:
безбарвний газ із різким запахом нашатирного спирту. Потрапивши в атмосферу,
димить.

A. Диокис сірки

B. Хлор

C. СірководеньD. Аміак

E. Акрилонітрил


22. Променева хвороба НІ ступеня виникає при сумарні дозі:

A. 100-200 рад

B. 200-300 рад

C. 300-400 рад

D. 350-500 рад

E. 400-600 рад


23. Швидкодіючі отруйні речовини це:

A. Хлорацетон фенол,

B. Адамсит

C. Зорин, зоман, синильна кислота, хлорціан, сі-ес, сі-ар

D. Іприт

E. Фосген


24. Який колір мас коробка промислового протигазу, який захищає від фосфоро-,
хлорорганічних отрутохімікатів (синильна кислота, окис азоту, хлор)?

A. Чорний

B. Жовтий

C. Оранжевий

D. Червоний

E. Зелений


25. Допустимі норми рівня радіації на місцевості, коли можна готувати їжу на
відкритій місцевості це:

A. не вище 0,5 р/год

B. не вище 1 р/год

C. не вище 2 р/год

D. не вище 3 р/год

E. не вище 4 р/годВаріант № З

1. Система заходів, що вживається для організації повсякденного життя і діяльності


військової частини, підрозділів та військовослужбовців згідно з Військовим
Статутом та ін. нормативно-правовими актами це:

A. внутрішні правила;

B. внутрішні обов'язки;

C. внутрішня служба.

D. внутрішні зв'язки

E. внутрішні відносини


2. За своїм службовим становищем і військовим званням військовослужбовці
стосовно інших військовослужбовців можуть бути:

A. керівниками або підлеглими;

B. командирами або виконавцями;

C. начальниками або підлеглими.

D. керівниками і командирами

E. начальниками і виконавцями


3. Генерал - майори за своїми військовими званнями є начальниками для:

A. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів


однієї із ними військової частини;

B. старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин,


рядових і матросів;

C. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів.

D. старших сержантів, старших прапорщиків, підполковників та полковників.

E. головних старшин, прапорщиків, капітанів III рангу, майорів і рядових.


4. З метою підтримання у військовій частині порядку та військової дисципліни
належність морально-психічного стану, які забезпечують постійну бойову готовність
здійснюється:

A. внутрішніми правилами;

B. внутрішніми обов'язками;

C. внутрішньою службою.

D. внутрішнім станом.

E. внутрішнім порядком;


5. Для розводу добовий наряд шикується в такому порядку:

A. на правому фланзі - черговий штабу частини, далі - справа наліво-черговий парку,


черговий фельдшер, черговий контрольно-пропускного пункту, варти і ін.;

B. на правому фланзі - варти, далі - справа наліво - черговий парку, черговий фельдшер,


черговий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини і ін.;

C. на правому фланзі - черговий контрольно-пропускного пункту, далі - справа наліво -


черговий парку, черговий фельдшер, варти, черговий штабу частини і ін..

D. на правому фланзі - чергові підрозділів, далі варта і решту особовий склад наряду

E. на правому фланзі - оркестр, варти і ін особовий склад наряду
6. Про здавання та прийняття чергування попередній і новопризначений чергові
медичного пункту доповідають:

A. начальникові медичного пункту й черговому частини;

B. черговому частини;

C. начальникові медичного пункту.

D. начальнику медичної служби бригади

E. командиру медичної роти


7. У гарнізонних вартах ящики з боєприпасами замикаються та запечатуються
сургучевою печаткою військовим комендантом гарнізону, у внутрішніх вартах —
начальником штабу військової частини. Цими особами перевіряються наявність і
стан запасу патронів (гранат І запалів до-них) не рідше:

А. одного разу на місяць

В. одного разу на тиждень

C. двох разів на місяць

D. один раз на квартал

E. не рідше раз на пів року


8. Коли необхідно вступити в рукопашний бій для захисту себе або об'єкта, чатовий повинен:

A. рішуче і сміливо діяти багнетом і прикладом;

B. покликати начальника варти або розвідного;

C. викликати на підмогу найближчих патрульних міліціонерів

D. застосувати в першу чергу

E. застосувати всю наявну зброю


9. Відстань між флангами:

A. ширина строю;

B. інтервал;

C. глибина строю;

D. ширина флангів;

E. різниця інтервалів.


10. Військовослужбовець (підрозділ, машина), що рухається на чолі строю у
визначеному напрямку:

A. напрямний;

B. замикаючий;

C. лінійний;

D. стройовий;

E. бойовий.


11. Бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і
правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України це:

A. військова дисципліна;

B. правила поведінки

C. закон військової служби;

D. збірник правил;

E. збірник законів.


12. Командири, посади яких у цьому Статуті не визначені, користуються
дисциплінарною владою щодо підлеглих військовослужбовців згідно з військовим
званням, передбаченим їх посадою, капітан (капітан-лейтенант)

A. владою командира роти (корабля 4 рангу);

B. владою заступника командира взводу;

C. владою старшини роти (команди);

D. владою командира батареї;

E. владою заступника командира батареї.


13. Види стрілецької зброї за конструкцією ствола.

A. неавтоматична, самозарядна, автоматична

B. ручна, станкова, спеціальна

C. вогнепальна, пневматична, механічна, електрична

D. бойова, навчальна, спортивна, мисливська.

E. нарізна, гладкоствольна.


14.Якщо автомат не застосовують, то чищення його проводиться:

A. один раз на місяць

B. не менше двох раз на місяць

C. не менше одного разу на тиждень

D. не більше двох раз на місяць

E. не менше двох раз на тиждень


15. Радіус вражаючої дії Ф1 для живої сили противника до:

А. 25 м. В.50 м. С. 100 м. D. 150 м. Е.200 м.


16.3а тактичними завданням вогонь розрізняють:

A. з місця, із зупинки, з ходу, з борту

B. що вирішується на знищення, придушення, виснаження

C. зосереджений, загороджувальний, багатоярусний

D. фронтальний, фланговий

E. прямою наводкою із закритих вогневих позицій


17. Глибина окопу автоматника для стрільби лежачи:

A. 10 см.

B. 20 см.

C. 30 см.

D. 40 см.

E. 50 см.


18. Яка із перерахованих мін являється протипіхотною міною напрямної дії:

A. „Пелюсток"

B. МОН-200

C. ОЗМ - 72

D. „Монета"

E. ГІМН
19. Система „Смерч" відноситься до

A. система ППО сухопутних військ

B. систем інженерного загородження

C. інженерних систем дистанційного мінування

D. систем інженерного розгородження

E. реактивних сисгем залпового вогню
20. Вівтарі костьолів звернені на:

A. північ

B. південь

C. захід


D. схід

E. північний захід


21. Під час наступу в цепі солдат наступає:

A. на танку десантом

B. перед танком

C. за бойовою машиною піхоти

D. за танком

E. за бронетранспортером


22. До яких СДОР відноситься речовина, яка має наступні характеристики:
безбарвний газ з різким запахом. Застосовується в паперовому і текстильному
виробництві для дезінфекцій приміщень.

A. Фосген

B. Сірководень

C. Двоокис сірки

D. Хлор

E. Акрилонітрил


23.Променева хвороба IV ступеня виникає при дозі:

A. 200-300 рад

B. 300-400 рад

C. 400-500 рад

D. понад 600 рад

E. понад 700 рад


24. Повільнодіючі отруйні речовини:

A. Іприт, синильна кислота

B. Be-ікс, іприт, фосген, бі-зет

C. Зоман


D. Зарин

E. Адамсит


25.Який колір мас коробка промислового протигазу, який захищає від парів ртуті:

A. Коричневий

B. Жовтий

C. Одна половина чорна, друга-жовта

D. Сірий

E. ЧервонийВаріант №4

1.У разі розташування в одному приміщенні кількох підрозділів, командири яких не мають спільного безпосереднього начальника, керівництво внутрішньою службою покладається на:

A. старшого за званням командира;

B. на одного з цих командирів, наказом командира військової частини;

C. старшого за званням, з присутніх офіцерів.

D. на начальника гарнізону

E. на першого заступника командира частини
2.Начальник має право віддавати підлеглому накази і:

A. не зобов'язаний перевіряти їх виконання;

B. зобов'язаний перевіряти їх виконання;

C. перевіряти їх виконання при необхідності.

D. делегувати обов'язки з перевірки безпосереднім начальником

E. довіряти своїм підлеглим і приймати усні доповіді після виконання ними завдань.


З. Контр- адмірали за своїми військовими званнями є начальниками для:

A. старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин,


рядових і матросів;

B. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів;

C. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів
однієї із ними військової частини.

D. головних старшин, мічманів, старших мічманів, капітана І рангу, головного


корабельного старшини.

E. майорів, підполковників, рядових, сержантів, старшин.


4.Черговий підрозділ підпорядковується:

A. начальнику медичної служби;

B. черговому частини;

C. заступнику командира військової частини з виховної роботи.

D. заступнику командира військової частини з тилу

E. черговому фельдшеру медичної роти


5.Днювальний роти призначається із:

A. рядового складу;

B. складу старшин;

C. із сержантів.

D. Із молодших сержантів;

E. Із сержантів і старшин;


6.Постійно перебувати в медичному пункті; виходячи в службових справах, залишати замість себе днювального медичного пункту та повідомляти його, куди й на який час він відлучається; знати кількість хворих, які лікуються у медичному пункті, характер захворювання, призначене кожному хворому лікування й харчування, виконувати призначення лікаря зобов'язаний:

A. начальник медичного пункту;

B. помічник начальника медичного пункту військової частини;

C. черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту.

D. начальнику медичної служби бригади

Е. командир окремої медичної роти


7.Начальник варти несе особисту відповідальність за збереження ящиків із боєприпасами. Ключі від них, запечатані сургучевою печаткою начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні(начальника штабу військової частини), та зліпок з них зберігаються у сейфі (ящику стола, який замикається на замок):

A. начальника гарнізона;

B. начальника варти:

C. черговою частини

D. розвідного

E. начальника штабу частини


8.У крайніх, невідкладних випадках або за несправності засобів зв'язку й сигналізації чатовий може викликати на пост начальника варти або розвідного:

A. сходивши за ним;

B. голосно прокричати;

C. пострілом угору

D. відправити за ним любу цивільну особу яка знаходиться поблизу поста

E. двома пострілами у гору або чергою (з 5 - 10) патронів


9.Відстань від першої шеренги (військовослужбовця, що стоїть попереду) до останньої шеренги (військовослужбовця, що стоїть позаду), а під час дій на машинах - відстань від першої лінії машин (машини, що стоїть попереду) до останньої лінії машин (машини, що стоять позаду):

A. ширина строю;

B. інтервал;

C. глибина строю;

D. глибина колони;

E. дистанція.


10.Бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і >

правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України це:

A. військова дисципліна;

B. правила поведінки

C. закон військової служби;

D. збірник правил;

E. збірник законів.
11.Командири, посади яких у цьому Статуті не визначені, користуються дисциплінарною владою щодо підлеглих військовослужбовців згідно з військовим званням, передбаченим їх посадою, полковник (капітан 1 рангу):

A. владою командира батальйону (корабля 3 рангу);

B. владою командира взводу (групи);

C. владою командира полку (корабля 1 рангу);

D. владою командира дивізіону;

E. владою командира бригади.


12.Види зброї за бойовими можливостями.

А. ручна, станкова, спеціальна

B. неавтоматична, самозарядна, автоматична

C. вогнепальна, пневматична, механічна, електрична

D. пістолети, пістолети-кулемети, автомати, гвинтівки, ручні кулемети, станкові кулемети, великокаліберні кулемети

E. групова, індивідуальна


13. Порядок зберігання автомата в піраміді:

A. він має бути розряджений, магазин відокремлений, багнет ніж знятий, курок спущений,


важіль перевідника у нижньому положенні, хомутик прицілу на поділці "П"

B. він має бути розряджений, магазин відокремлений, багнет ніж приєднаний, курок


спущений, важіль перевідника у верхньому положенні хомутик прицілу на поділці ТГ

C. він має бути розряджений магазин приєднаний, багнет ніж знятий курок спущений,


важіль перевідника у верхньому положенні хомутик прицілу на поділці "П"

D. він має бути розряджений, магазин відокремлений, багнет ніж знятий курок спущений,


важіль перевідника у верхньому положенні хомутик прицілу на поділці "П"

E. він має бути заряджений магазин відокремлений багнет ніж знятий курок спущений,


важіль перевідника у верхньому положенні хомутик прицілу на поділці "П"
14. Граната РГН призначена для

A. ураження живої сили противника при перегрупуванні військ

B. ураження живої сили противника при відході

C. ураження живої сили противника в наступі

D. ураження живої сили противника в обороні

E. ураження живої сили противника на марші


15. 3а способами ведення вогонь розрізняють:

A. по окремій цілі, зосереджений, загороджувальний

B. з місця, із зупинки, з ходу, з борту

C. прямою, напівпрямою наводкою із закритих вогневих позицій

D. фронтальний, фланговий, перехресний

E. одиночними пострілами короткими або довгими чергами


16. Ширина готового окопу автоматника для стрільби лежачи:

А. 90 см. В. 80 см. С/70 cm. D.60 cm. Е.50 см.


17.Цифра в назві протипіхотної міни напрямної дії вказує:

A. кількість осколкових елементів в міні

B. масу вибухівки в міні

C. відстань між мінами в ході їх установлення

D. відстань ураження

E. через кілька секунд після встановлення міни вона стає вогненебезпечною


18.Система „Град" відноситься до:

A. систем інженерного загородження

B. інженерних систем дистанційного мінування

C. система ППО сухопутних військ

D. реактивних сисгем залпового вогню
19.Азимут магнітний це:

А. кут який відрахований від півночі до напрямку на предмет

B. кут який відрахований від північного напрямку магнітної стрілки зорієнтованого
компасу, по ходу годинникової стрілки до напрямку на предмет.

C. кут який відрахований між північчю і півднем

D. кут між сходом і заходом

E. кут який визначає командир


20.Похідний порядок відділення це:

A. Шикування відділення в одну шеренгу

B. Шикування відділення в колону по одному або по два,

C. Шикування відділення в колону по три,

D. Шикування відділення в цеп,

E. Шикування відділення в дві шеренги


21.До яких СДОР відноситься речовина, яка має наступні характеристики: безбарвний газ із неприємним запахом, пара якого утворює з повітрям вибухонебезпечні суміші.

A. Сірководень

B. Синильна кислота

C. Фосген

D. Бензол

E. Двоокис сірки


22. Отруйні речовини нервово-паралітичної дії це:

A. Іприт


B. Фосген

C. Зорин, зоман, Ве-ікс

D. Бі-зет

E. адамсит, хлорацетофенон, сі-ес


23.По впливу ОР на організм людини визначити класифікацію за характером токсичної дії (При вдиханні ОР відчувається запах гіркого мигдалю, металевий присмак):

A. нервово-паралітичний

B. шкірно-нарирвні

C. загально-отруйні

D. задушливі

E. психохімічні


24.Який колір має коробка промислового протигазу, який захищає від парів аміаку:

A. Сірий


B. Чорний

C. Жовтий

D. Коричневий

E. Зелений


25.Прилад за допомогою якого, визначають наявність ОР:

А. ДП-5В В. ВПХР С. ДПС D. ІПП-8 Е. ДКП-50Варіант №5

1. Безпосереднім організатором внутрішньої служби у військовій частині є:

A. начальник штабу;

B. замісник начальника штабу;

C. офіцер, який призначений для цього начальником штабу.

D. начальник служби військ

E. начальник розвідки військової частини
2. Підлеглий зобов'язаний беззастережно виконувати накази начальника:

A. в тому числі і явно злочинні;

B. так, крім випадків віддання явно злочинного наказу;

C. перед виконанням наказу доповісти прямому начальнику;.

D. виконувати будь-які накази начальника

E. перед виконанням наказу доповісти безпосередньому начальнику;


3. Генерал армії України за своїм військовим званням є начальником для:

A. молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, рядових і матросів;

B. старших офіцерів, молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин,
рядових і матросів;

C. всіх військовослужбовців України.

D. тільки для генералів сухопутних військ.

E. тілки для генералів флоту і сухопутних військ.


4.3аняття з черговим підрозділом проводяться:

A. поблизу розташування військової частини;

B. на території будь-якої військової частини;

C. тільки на теріторії своєї військової частини.

D. на спеціально обладнаному майданчику

E. на спортивному майданчику


5.Днювальний роти підпорядковується:

A. черговому роти;

B. черговому штабу частини;

C. командиру взвода.

D. старшині роти

E. головному старшині


6.Озброєний підрозділ, в'ід на ряджений для виконання бойового завдання з метою, охорони та охорони військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті служби правопорядку називають:

A. черговим підрозділом

B. вартою

C. військовий патруль

D. військовий пароль

E. бойовий підрозділ


7.Зброя заряджається:

A. перед виходом на пости та для супроводження осіб які перевіряють варту

B. для конвоювання заарештованих, які перебувають під судовим слідством або для
конвоювання засуджених

C. Вірні варіанти „ А „і „В „

D. Тільки для конвоювання заарештованих

E. Тільки перед виходом на пост .


8.Чатові інших постів, почувши постріл або стрілянину, зобов'язані:

A. рухатись у напрямку пострілів щоб надати вогневу підтримку:

B. продовжувати свою варту;

C. повідомити про це засобами зв'язку начальника варти і посилити пильність, аза


можливості надати вогневу підтримку

D. сховатися у окопі

E. Сховатися на постовій вишці.
9.Стрій, у якому військовослужбовці однієї шеренги розміщені за військовослужбовцями іншої шеренги на відстані одного кроку (витягнутої руки, покладеної долонею на плече військовослужбовця, що стоїть попереду):

A. двошеренговий;

B. одношеренговий;

C. колона;

D. багатошеренговий;

E. змішаний.


10.На усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі грунтується:

A. військова дисципліна;

B. правила поведінки;

C. закони поведінки і дисципліни;

D. статутний порядок;

E. правила поведінки.


11.Командири, що мають посади, за якими в штатах передбачено два військових звання, користуються дисциплінарною владою згідно з:

A. нижчим військовим званням;

B. вищим військовим званням;

C. згідно з посадою;

D. вищим військовим званням і посадою;

E. нижчим військовим званням і посадою.


12.Автомат складається з основних частин, яких є:

A. 8


B. 10

C. 12


D. 13

E. 14
13. Зброю можна заряджати після команди керівника:

A. "стій"

B. "на вогневий рубіж, "кроком-руш"

C. "приготуватися до зарядження"

Е. "заряджай"


14Лапалами для гранат що мають тріщини і зелений наліт, користуватися.

A. можна


B. заборонено

C. можна після видалення зеленого нальоту

D. можна тільки обережно

E. можна після просушки під наглядом командира


15.Види маневру є:

A. - відхід

B. - обхід

C. - охоплення

D. - відхід, обхід, охоплення

E. - обхід, охоплення, евакуація


16. Довжина готового окопу автоматника для стрільби лежачи:

A. 190 см.

B. 180 см.

C. 170 см.

D. 160 см.

E. 150 см.


17.Протнпіхотні осколкові міни вражають живу силу на площі радіусом до:

A. 5 м.


B. 10 м.

C. 15 м.


D. 20 м.

E. 30 м.
18. За особливостями рельєфу місцевість поділяють на:

A. Рівнинну, пагорбкувату, горбисту

B. слабо пересічену, середиьо пересічену, дуже пересічену

C. легко прохідну, прохідну, важко прохідну, непрохідну

D. відкриту, нап і ввід криту, закриту

E. пустельну, степову, лісисту, лісисто-болотисту
19. Зворотній азимут це:

A. прямий - 180 0

B. прямий + 180°

C. прямий ±180°

D. прямий ±90°
Е. прямий ±60°
20. Бойовий порядок відділення це:

A. здійснення маневру

B. підтримання взаємодії

C. шикування відділення для ведення бою

D. нове використання всіх вогневих засобів

E. як найменша вразливість від вогню


21. До яких СДОР відноситься речовина, яка має наступні характеристики:
безбарвна, легколетка, нпзькокппляча рідина з неприємним запахом. При взаємодії" з
повітрям, утворюється вибухонебезпечна суміш.

A. Фосген

B. Аміак

C. Акрилонітрил

D. Аміак

E. Синильна кислота


22. Отруйні речовини шкірно-наривної дії це:

A. Бі-зет

B. Фосген

C. Синильна кислота, хлорціан

D. Іприт

E. Зорин, зоман, ві-екс


23. По впливу ОР на організм людину визначити класифікацію за характером
токсичної дії (При вдиханні ОР виникає кашель, стиснення у грудях, запаморочення,
болі у серці, нудота, блювання):

A. нервово-паралітичні

B. задушливі

C. загально-отруйні

D. шкірно-наривні

E. психо-хімічні


24. Який колір мас коробка промислового протигазу, який захищає від парів окису
вуглецю:

A. Коричневий

B. Жовтий

C. Червоний

D. Сірий

E. Зелений


25. Для визначення ОР типу зорин, зоман застосовують індикаторну трубку:

A. з коричневим кільцем

B. з синім кільцем

C. з жовтим кільцем

D. з трьома зеленими кільцями

E. з червоним кільцем і червоною крапкою

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка