Обґрунтуйте і сформулюйте попередній діагнозДата конвертації03.08.2021
Розмір51 Kb.

1. Хворий 70 р., скаржиться на загальну слабість, «перебої» у роботі серця, що виникли раптово 2 год. Тому. На протязі останньої доби відмічав прогресуючий стискаючий біль за грудиною з іррадіацією в ліве плече при незначних фізичних навантаженнях, який потребував прийому нітрогліцерину в значно більших дозах, ніж раніше. При огляді: стан важкий, шкіра бліда, ЧСС 100/ хв., пульс 88 на хв. АТ 90/60 мм рт. ст. На ЕКГ: патологічний Q, дугоподібне підвищення ST в V3–V6 відведеннях, миготлива аритмія.

 1. Обґрунтуйте і сформулюйте попередній діагноз.

 2. Опишіть можливу ЕхоКГ картину пацієнта .

 3. Наведіть клініко-лабораторні ознаки синдрому ушкодження серцевого м’язу.

 4. Обґрунтуйте план лікування хворого. Випишіть рецепти на метапролол, нітросорбід.

 5. Назвіть основні причини смерті при хворобі пацієнта.2. Хворий 49 р., зі скаргами на стискаючі болі за грудиною, що віддають у ділянку шиї, які виникли дві години тому, слабість. Валідол і нітрогліцерин не дали ефекту. Шкіра бліда, волога. Тони серця незвучні, ЧСС 106/хв., АТ 80/50 мм рт. ст. Живіт м’який, печінка не збільшена. Набряків немає. На ЕКГ інфаркт міокарда зі зубцем Q передньо-верхівковий.

 1. Сформулюйте і обґрунтуйте попередній діагноз.

 2. Складіть і обґрунтуйте план обстеження пацієнта

 3. Опишіть причини розвитку хвороби у пацієнта.

 4. Складіть і обґрунтуйте план лікування пацієнта. Випишіть рецепт на нітросорбід, допамін.

 5. Опишіть ЕКГ-ознаки різних стадій інфаркту міокарда.3. Хворий 58 р. з болями у лівій половині грудної клітки. При огляді: зміщення границь серця на 1 см вліво від лівої середньоключичиної лінії, тони серця незвучні, пульс 102/хв., АТ 110/70 мм рт. ст. На ЕКГ патологічний зубець Q у І, aVL; QS у V1, V2, V3 відведеннях та куполоподібний підйом ST в цих же відведеннях.

 1. Сформулюйте і обґрунтуйте попередній діагноз.

 2. Складіть і обгрунтуйте план обстеження пацієнта.

 3. Намалюйте ЕКГ пацієнта..

 4. Складіть і обгрунтуйте план лікування пацієнта, включаючи невідкладну допомогу.

 5. Опишіть ознаки серцевої недостатності І ст..4. Хворий 56 р. зі скаргами на пекучий біль за грудиною, що триває вже годину. Прийом нітрогліцерину болю не зменшив. Об’єктивно: в легенях везикулярне дихання, хрипи не вислуховуються, пульс 90/хв. АТ 140/90 мм рт. ст. На ЕКГ: ритм синусовий, глибокий Q та значне зміщення ST над ізолінією в III та AVF відведеннях.

  1. Сформулюйте і обґрунтуйте попередній діагноз.

  2. Складіть і обґрунтуйте план обстеження пацієнта

  3. Намалюйте ЕКГ пацієнта.

  4. Опишіть причини розвитку некрозу серцевого м’яза.

  5. Складіть і обґрунтуйте лікування пацієнта.

5. Хворий 58 р., зі скаргами на різку загальну слабість, «перебої» у роботі серця, що виникли раптово. Останні 3 дні відмічав стискаючий біль за грудиною з іррадіацією в ліве плече при значних фізичних навантаженнях і без них, який вимагав прийому до 10 таблеток нітрогліцерину. При огляді: стан важкий, шкірні покриви бліді, кінцівки холодні, ЧСС 110 уд. на 1 хв., аритмія АТ 80/60 мм рт. ст., ЧД 23 на 1 хв. У крові лейкоцити 14.5х109/л, ШОЕ – 10 мм/год. ЕКГ: патологічний Q, дугоподібне підвищення ST в І, ІІ, V1–V6 відведеннях, поодинокі шлуночкові екстрасистоли. 1. Сформулюйте і обґрунтуйте попередній діагноз.

 2. Складіть і обґрунтуйте план обстеження пацієнта.

 3. Сформулюйте діагностичні критерії стану хворого за останні три дні.

 4. Складіть і обґрунтуйте план лікування пацієнта.

 5. Опишіть можливі ранні і пізні ускладнення хвороби пацієнта.6. Хворий 58 р. скаржиться на пекучий біль за грудиною, який віддає у ліве плече, слабість. Біль виник після надмірного фізичного напруження, не пройшов після прийому нітрогліцерину, триває 45 хвилин. Об'єктивно: блідість шкіри, акроціаноз. Обличчя покрите холодним потом. Над легенями дихання везикулярне. Тони серця незвучні, ритм правильний, ЧСС 75/хв, Ат 110/70 мм. рт. ст. На ЕКГ у відведеннях V2 - V5, I, avL дугоподібний підйом інтервалу ST, що зливається з зубцем Т. Останній значно збільшений за амплітудою. У відведеннях III, avF депресія ST.

 1. Сформулюйте і обґрунтуйте попередній діагноз.

 2. Складіть і обґрунтуйте план обстеження пацієнта.

 3. Опишіть біохімічні маркери некрозу міокарда.

 4. Опишіть показання до коронарної ангіографії.

 5. Складіть і обґрунтуйте план лікування пацієнта.7. Хворий зі скаргами на стискаючі болі за грудиною, що віддають у ліву половину шиї, які виникли дві години тому, слабість. Валідол і нітрогліцерин не дали ефекту. При огляді: шкіра бліда, волога, тони серця ослаблені, ЧСС 110/хв., АТ 110/60мм рт. ст. Живіт м’який, печінка не збільшена. Набряків немає. На ЕКГ патологічний зубець Q і підйом ST над ізолінією в І, ІІ, AVL, V1-V4.

 1. Сформулюйте і обґрунтуйте попередній діагноз.

 2. Складіть і обґрунтуйте план обстеження.

 3. Опишіть клінічні варіанти перебігу інфаркту міокарда.

 4. Складіть і обґрунтуйте план лікування пацієнта.

 5. Обґрунтуйте показання до призначення тромболітичної терапії при інфаркті.8. Хворий 56 р. зі скаргами на сильний біль за грудиною пекучого характеру, що триває вже годину. Нітрогліцерин ефекту не дав. Об’єктивно: хворий збуджений. Пульс 90 за 1 хв. АТ 140/90 мм рт. ст. I тон над верхівкою послаблений. На ЕКГ: ритм синусовий, гіпертрофія лівого шлуночка, глибокий Q та значне зміщення ST над ізолінією в III та AVF відведеннях.

 1. Обґрунтуйте і сформулюйте попередній діагноз.

 2. Складіть і обґрунтуйте план обстеження пацієнта.

 3. Намалюйте ЕКГ пацієнта.

 4. Обґрунтуйте план лікування пацієнта.

 5. Змоделюйте дані ЕхоКГ у пацієнта.9. У хворого з стабільною стенокардією напруги ІІ функціонального класу в останні кілька днів значно збільшилась кількість больових нападів, з'явилися больові напади у спокої, знизилась толерантність до фізичного навантаження, збільшилась потреба у нітрогліцерині. При огляді: з боку легень без патології, тони серця ритмічні, пульс 88/хв., АТ 138/80 мм рт. ст.

 1. Сформулюйте і обґрунтуйте діагноз пацієнта.

 2. Обґрунтуйте план обстеження пацієнта.

 3. Опишіть поняття „гострий коронарний синдром”.

 4. Обґрунтуйте покази до тромболітичної терапії

 5. Опишіть маркери ушкодження міокарда

10. Хворий 58 р. зі скаргами на біль у лівій половині грудної клітки. При клінічному обстеженні крім тахікардії (102/хв.) відхилень не виявлено. На ЕКГ патологічний зубець Q у І, QS у V1, V2, V3 відведеннях та куполоподібний підйом ST з від’ємним Т. 1. Сформулюйте і обґрунтуйте попередній діагноз.

 2. Складіть і обґрунтуйте план обстеження пацієнта.

 3. Намалюйте ЕКГ пацієнта у відведенні V3.

 4. Складіть і обґрунтуйте план лікування пацієнта.

 5. Опишіть ранні і пізні ускладнення хвороби пацієнта.

11.У хворого В., 63 років, на 5 день від початку гострого Q-інфаркта міокарда передньо-верхівкової ділянки лівого шлуночка знову з’явились напади стенокардії з ще більш інтенсивним болем, ніж при поступленні. На ЕКГ: сегмент ST знову піднявся високо над ізолінією у V4-5-6, а також – у V6-7 (при поступленні цього не було). 1. Обґрунтуйте і сформулюйте діагноз.

 2. Обґрунтуйте і складіть план обстеження пацієнта.

 3. Назвіть фактори ризику ІХС.

 4. Опишіть хірургічне лікування ІМ

 5. Складіть і обґрунтуйте лікування пацієнта.

12.Чоловік 60 років направлений у гастроентерологічне відділення з діагнозом хронічного

гастриту з секреторною недостатністю із скаргами на щоденні болі в епігастральній

ділянці тривалістю 30-40 хвилин. Захворювання почалося 2 тижні тому з гострого

болю в животі і втрати свідомості. Потім приступи стали менш інтенсивними, в зв’язку

з чим хворому провели фіброгастроскопію. При огляді: ознаки емфіземи легень, тони

серця 100 за хв., послаблені, 5-6 екстрасистол за 1 хвилину. АТ 100/70 мм.рт.ст.

Органи черевної порожнини без особливостей. На ЕКГ елевація сегмента ST у ІІ, ІІІ,

aVF-відведеннях.


 1. Який діагноз найімовірніший, обґрунтуйте

 2. Складіть і поясніть план обстеження

 3. Покази до тромболітичної терапії

 4. Варіанти атипового перебігу захворювання

 5. Покази, проти покази та побічна дія нітратів

13. Хвора Н., 60 років, тривалий час лікувалась з приводу гіпертонічної хвороби. Вночі прокинулась від інтенсивного болю за грудиною, що поширювався в ліве надпліччя. Приймання декількох таблеток нітрогліцерину не дало ефекту. Ранком викликали дільничного терапевта, який при обстеженні виявив: стан хворої середньої важкості. Шкіра бліда з ціанотичним відтінком. В легенях везикулярне дихання. Границі відносної серцевої тупості зміщені на 1 см вліво від лівої середньо-ключичної лінії. Тони ослаблені, вислуховується протодіастолічний ритм галопу. ЧСС – 92 уд. на 1 хв. АТ – 170/100 мм рт. ст. Зі сторони органів черевної порожнини без патологічних змін. На ЕКГ у відведеннях І, aVL і V5–V6 зубець Q перевищує 0.03 с, його амплітуда є більшою за 1/4 зубця R, підйом сегменту ST у цих відведеннях. 1. Про що свідчить протодіастолічний ритм галопу? Поясніть.

 2. Сформулюйте попередній діагноз.

 3. Визначення яких ферментів є найбільш інформативним для підтвердження діагнозу в першу добу, впродовж 3 діб, 7 діб? Поясніть.

 4. Невідкладна допомога

 5. Випишіть два рецепти на нітрати пролонгованої дії.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка