Обласна наукова медична бібліотекаДата конвертації15.12.2016
Розмір58.6 Kb.
КЗ ХОР “ОБЛАСНА НАУКОВА

МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА”
73000 м. Херсон, вул. Суворова, 27

тел.: (0552) 26-42-26

E-mail: medinform007@yandex.ua

Адреса в Iнтернеті:

www.khonmb.org.ua

НА ДОПОМОГУ КАРДІОЛОГУ

/Поточний список. 2015. Вип. 7 (428)/

Вих. № 209 від 19.10.2015 р.
1. Амосова, К. М. Уніфікований алгоритм антигіпертензивної терапії та контроль домашнього артеріального тиску у хворих з ймовірно резистентною артеріальною гіпертензією в амбулаторній практиці [Текст] / К. М. Амосова,
Ю. В. Руденко // Український кардіологічний журнал. - 2015. - N 4. - С. 25-33.
2. Антитромботична терапія хворих з фібриляцією передсердь [Текст]: (практичні рекомендації щодо використання нових оральних антикоагулянтів)
/ Асоціація кардіологів України; авт.-уклад.: О.С. Сичов, В.М. Коваленко,
Г.В. Дзяк та інш. - К.: [б.в.], 2014. - 56 с. 616.12-008.313.2-08

А 72


3. Березин, А. Е. Дигидропиридиновые производные блокаторов медленных кальциевых каналов и фиксированные комбинации, созданные на их основе, в лечении пациентов с артериальной гипертензией [Текст] / А. Е. Березин
// Український медичний часопис. - 2015. - N 3. - С. 38-44.
4. Беременность у пациенток с нарушением ритма сердца: [лекарственная терапия, осложнения] [Текст] / П. Н. Веропотвелян [и др.] // Здоровье женщины. - 2015. - N 6. - С. 66-70.
5. Бойко, О. І. Системний васкуліт Кавасакі: сучасний стан проблеми [серцево-судинні ускладнення] / О. І. Бойко // Серце і судини. - 2015. - N 1. -
С. 92-98.
6. Діагностика та лікування фібриляції передсердь [Текст]: рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України [доповнення]. - Київ: [б.в.], 2015. - 167 с. 616.12-008.313.2-07-08

Д44


7. Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца [Текст]: научное положение AHA (Американской кардиологической ассоциации)/ ACC (Американской коллегии кардиологов)/ASH (Американского общества гипертензии) - 2015 // Артериальная гипертензия. - 2015. - N 2. -
С. 87-124.

8. Лечение пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и микроальбуминурией с применением комбинации индапамида ретард и амлодипина: ретроспективный анализ результатов исследования NESTOR [Текст] / O. Hanon [et al.] // Український кардіологічний журнал. - 2015. - N 4. -


С. 103-109.
9. Острый инфаркт миокарда. Краткое руководство в помощь клиницисту [Текст] // Здоров'я України ХХІ сторіччя. - 2015. - N 17. - С. 20-21.
10. Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2014 року з ведення пацієнтів із тромбоемболією легеневої артерії. Частина II [Текст] / підгот.
Ю.В. Руденко, Ю.П. Макуха // Серце і судини. - 2015. - N 1. - С. 7-14.
11. Сіренко, Ю. М. Артеріальна гіпертензія та застосування статинів у світлі нових досліджень та рекомендацій [Текст] / Ю. М. Сіренко, О. Л. Рековець
// Артериальная гипертензия. - 2015. - N 2. - С. 23-31.
12. Скибчик, В. А. Фібриляція передсердь: сучасні підходи до профілактики тромбоемболічних ускладнень [Текст] / В. А. Скибчик, Ю. П. Мелень // Ліки України. - 2015. - N 1. - С. 14-16.
13. Соколов, М. Ю. Перипроцедурне пошкодження міокарда у хворих на стабільну стенокардію залежно від способу медикаментозної протекції [Текст]
/ М. Ю. Соколов, В. Ю. Кобиляк, Ю. М. Соколов // Український кардіологічний журнал. - 2015. - N 3. - С. 29-39.
14. Соломенчук, Т. М. Сучасна кардіоваскулярна профілактика в загальній лікарській практиці: головні етапи і складові: [серцево-судинні захворювання] [Текст] / Т. М. Соломенчук // Здоров'я України ХХІ сторіччя. - 2015. - N 11/12. - С. 40-42.
15. Тромбозы, эмболии и неотложные сердечно-сосудистые состояния: [острый коронарный синдром, фибрилляция предсердий, тромбоэмболия легочной артерии] [Текст]: по итогам научно-практической конференции, 4-6 июня, г. Киев / А. Н. Пархоменко [и др.] // Здоров'я України ХХІ сторіччя. - 2015. – N 17. - С. 30-31.
16. Цубанова, Н. А. Лекарственные взаимодействия, встречающиеся при проведении антигипертензивной терапии [Текст] / Н. А. Цубанова // Сімейна медицина. - 2015. - N 3. - С. 115-122.

Шановні абоненти!

Якщо Вас зацікавили будь-які журнальні статті, Ви можете з ними ознайомитись особисто в бібліотеці або замовити їх ксерокопії. Телефон бібліотеки (0552) 26-42-26. Відповідальний за випуск: Т.А.ДіжурСкладач: Т.В.Шум

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка