О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл


Сукупність найтиповіших ознак, засобів виразності, творчих прийомівСторінка34/37
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.4 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

 1. Сукупність найтиповіших ознак, засобів виразності, творчих прийомів, що склалися в певних народів у певні історичні періоди. (Стилі.)

 2. Стиль другої чверті XIX ст., який склався у протилежність класицизму. Передає мрійність, поетичність почуттів або їх бурхливість і напруженість. (Романтизм.)

 3. Вид образотворчого мистецтва, який створюється за допомогою фарб, що наносяться на яку-небудь поверхню. (Живопис.)

 4. Стиль XVI ст., означає «незвичайний», «вигадливий», якому характерна ве­лика кількість різноманітного декору, підкреслює велич і розкішність. (Ба­роко.)

 5. Творче відображення дійсності в художніх образах, художня творчість у ці­лому. (Мистецтво.)

 6. Художня культура Відродження. (Ренесанс.)

 7. Про який із видів образотворчого (візуального) мистецтва кажуть «замуро­вана музика», «кам'яний літопис світу»? (Архітектура.)

 8. Як називається архітектурний стиль, для якого характерними є підкресле­на спрямованість у небо, стрілчасті арки, каркасні конструкції, велетенські вітражі? (Готичний.)

9. Стиль Стародавньої Греції і Риму, для якого характерним є прославлення богів і володарів, створення ідеального образу героя. (Античний.)

 1. Стиль XVII—XVIII ст., який розквітає у творчості голландських художни­ків, до якого відносять побутовий жанр. (Реалізм.)

 2. Стиль XVII—XIX ст., який звертається до ідеалів античності. Обов'язкова золотисто-коричнева гама, античні та біблійні сюжети, класична централь­на симетрична композиція. (Класицизм.)

 3. Стиль раннього середньовіччя (X—XII ст.) країн Західної та Центральної Європи, якому властиві масивні будови, які зовні доповнюються лопато­подібними потовщеннями-контрфорсами. (Романський.)
 1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 2. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


Тестові завдання до теми «Художні напрями та стилі»

1. Який стиль мав найбільший вплив на культову архітектуру нашої Батьків-
щини у
X—XIII ст.?

а) готичний;

б) античний;

в) візантійський;

г) бароко.

2. Ясний, світлий і життєрадісний стиль у архітектурі кінця XIX початку
XX
ст.:

а) електризм;

б) романський;

в) ренесанс;

г) модерн.

3. Напрям у образотворчому мистецтві початку XX ст., для якого характерна
складання форм усіх зображень із геометричних фігур:


а) мінімалізм;

б) конструктивізм;

в) кубізм;

г) фовізм.

4. Техніка дрібних крапок, чітких штрихів, покладених фарбами основних ко-
льорів на поверхню полотна, що спираються на наукові теорії:


а) орфізм;

б) пуантилізм;

в) фовізм;

г) футуризм.

5. Напрям XIX—XX ст., що спирався на героїчне билинне минуле, народні
казки і пісні:


а) символічний;

б) реалістичний;

в) національно-романтичний;

г) абстрактний.

6. Скульптура, що рухається, напрям 60-х років XX ст., де використовують
сучасні технології:


а) неоекспресіонізм;

б) перфоманс;

в) кінетичне мистецтво;

г) футуризм.

7. Напрям у мистецтві, в якому реальні предмети та істоти з'являються в не-
ймовірних поєднаннях, що дає дивні або жахливі враження від картини:


а) футуризм;

б) фовізм;

в) перфоманс;

г) сюрреалізм.

8. Міжнародний стиль 50—60-х років XX ст., скорочена назва оптичного
мистецтва, який маніпулює візуальною реакцією глядача і створює ілюзію
руху:


а) експресіонізм;

б) декоративізм;

в) поп-арт;

г) оп-арт.

9. Стиль 60-х років XX ст., який виник на противагу абстракціонізму як
мистецтво витонченої розваги вищих класів:


а) поп-арт;

б) оп-арт;

в) баухауз;

г) експресіонізм.

10. Прикрашений реалізм зі штучним компонуванням:

а) вортіцизм;

б) декоративізм;

в) класицизм;

г) романтизм.

11. Для стилю характерна зворотна перспектива, плоске зображення предметів.
Сюди відносяться «наївне мистецтво» художників, які ніколи не вчились
малювати:


а) примітивізм;

б)регіонізм;

в) пуризм;

г) реалізм.

'12. Високі технології стиль в архітектурі та дизайні останньої чверті XX ст.: а) дадаїзм; б)орфізм; в)хай-тек; г) оп-арт.

V. ЗАВЕРШЕННЯ УРОКУТЕМА 4. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА І СЕРЕДОВИЩЕ /. В. Ласкій (координатор О. М. Гурин), м. Львів

ПРОВІДНІ ХУДОЖНІ МУЗЕЇ СВІТУ

Мета:

Тип уроку: Метод: Обладнання:

ознайомити учнів з відомими музеями світу та деякими творами образотворчого мистецтва із колекцій музеїв Уф-фіці, Лувру, Національної галереї Лондона; вчити аналізува­ти та інтерпретувати художній зміст творів; використовувати мистецьку термінологію, вести мистецький діалог, знаходити додаткові джерела для мистецької самоосвіти; прищеплюва­ти любов до мистецтва; розвивати естетичний смак, розши­рювати ерудицію.

урок-екскурсія.

пояснювально-ілюстративний, дослідницько-пошуковий.

відеокасети («Музеї світу», «Міста-музеї»), репродукції кар­тин, скульптур, карта Європи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Оголошення теми та завдань уроку.

Слово вчителя. Наш урок — подорож до світу художньої культури. Ба­гато мандрівників, наших сучасників, прагнуть своїми очима побачити видатні твори мистецтва, батьківщину знаменитих архітекторів, скульпторів, художни­ків. Наша подорож буде відбуватись за допомогою відеокасети, альбомів, книг, репродукцій картин, фрагментів музичних творів тощо.

Міста, до яких ми будемо подорожувати, це міста-музеї. Давайте по­вторимо, що означає слово «музей» (грецький храм святилищ муз). Науково­дослідницькі, науково-освітні заклади, які збирають, вивчають, популяризують пам'ятки історії, матеріальної і духовної культури. Інтенсивно почали розвива­тись з XVIII ст.

Галерея (фр.) приміщення для експонування художніх творів, назва ба­гатьох музеїв.

Урок будуть проводити учні-екскурсоводи.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вчитель. Нашу подорож починаємо з Італії.

(Звучить фрагмент запису голосу Лучано Паваротті.)

Серед чудових міст-музеїв Італії Флоренція. (На карті учень показує Флоренцію.)

У Флоренції жили і працювали видатні митці: Данте, Джотто, Брунеллескі, Ботічеллі, Донателло, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі.

(Демонструється відеосюжет «Флоренція» (собор Санта-Марія дель Фьо-ре, Капелла Медичі, Палаццо Веккьо, скульптура Давида, галерея Уффіці).)

Екскурсовод 1. Галерея Уффіці вважається найкращою у світі. її ко­лекція нараховує більше 5000 творів мистецтва (картини, рисунки, гобелени, меблі, кераміка). При вході до галереї скульптура Лоренцо Медичі, саме його колекція в основі галереї. Серед шедеврів галереї картини Джотто «Благо­віщення», Леонардо да Вінчі «Поклоніння волхвів».

. (Демонструється репродукція картини Леонардо да Вінчі «Поклоніння волх­вів», Картин А. Дюрера, В. Тиціана, П. П. Рубенса, Рембрандта та багато інших видатних художників.)

(Учень-експерт розповідає сюжет із Священного писання «Поклоніння волх­вів».)

Учень

О. Доріченко Сандро Ботічеллі Маестро весни і сонця, Поете краси земної,— І ви в полум'я інквізицій Кидали свою мрію, І каялися за весну і сонце, І гріхи спокутували Перед ошалілою юрбою За любов до краси земної.

Екскурсовод 1.У колекції галереї два твори видатного італійського художника Сандро Ботічеллі «Весна», «Народження Венери».

(Демонструється репродукція картини С. Ботінеллі «Народження Ве-нери*.)

Вчитель. На цій картині зображена Венера, римська богиня кохання. За міфом, Венера народилась у мушлі, немов перлина. Венера стоїть у мушлі; двоє богів вітрів дмухають на неї, щоб її віднесло до берега. На березі Венеру чекає служниця із мантією. З неба падає дощ із троянд (який, за легендою, су­проводжував народження богині). Мерехтливі відблиски на трояндах і деревах Виконані справжнім золотом (це підкреслює важливість Венери як богині).

Картину художнику замовив заможний молодий італієць, який захоплював­ся римською міфологією. Жіночість і божественність зливаються в образі мо­лодої прекрасної діви. У галереї знаходиться «Кабінет рисунків та гравюр», де представлені твори найбільш відомих італійських та іноземних художників.

Екскурсовод 2. Я запрошую вас на екскурсію до країни Шекспіра, Шерлока Холмса, доктора Ватсона і ансамблю «Бітлз».

(Звучить фрагмент пісні «Yesterday* у виконанні ансамблю «Бітлз*). (Учень на карті показує Англію.) (Демонструється відеосюжет «Лондон».)

Екскурсовод 2

Сперва глаза чудесами, Живущими в твореньях старины, Которыми прославлен этот город.

В. Шекспір

Вестмінстерський палац, Годинникова Вежа Біг-Бен, замок Тауер, Трафаль-гарська площа, будинок Лондонської Національної галереї.

Лондонська Національна галерея була відкрита у 1838 році. Публіку запус­кали до музею чотири дні, а три дні на тиждень там мали можливість працювати художники (вони робили копії картин).

У колекції живопису твори знаменитих італійських художників С. Ботічел-лі, Леонардо да Вінчі, іспанського Д. Веласкеса. У 1871 році галерея придбала колекцію фламандського та голландського живопису.

У складі музею шедеври англійських художників У. Хогарта, Дж. Рей-нолдса, Т. Гейнсборо, У. Тернера.

Колекція картин нараховує близько 6500 творів західноєвропейського мистецтва. Картини знаходяться у залах не за національними школами, а за ча­сом їх написання.

Одним із шедеврів колекції є «Портрет подружжя Арнольфіні» Яна ван Ей-ка видатного художника Нідерландів.

(Демонструється репродукція картини Яна ван Ейка «Портрет подружжя Арнольфіні*.)

Це парний портрет (перший в історії світового живопису). Перед нами сце­на заручення. Герої картини італійці: заможний купець Джованні Арнольфіні та його дружина Джованні Ченамі, які у 1430 році жили у місті Брюгге. Кожен предмет на цій картині наповнений таємничим змістом. Він може багато роз­повісти про подружжя, яке перебуває у спальній кімнаті.

Рука жінки, яка знаходиться на животі, пояснює, що вона чекає дитину. Взуття та песик є символом вірності. Рука чоловіка, піднята догори, говорить про клятву вірності у подружжі. Помаранч підкреслює заможність подружжя. Поєднані руки символ шлюбу. Свічка, яка горить у люстрі,— присутність Бо­жественного Духа. Дзеркало частина інтер'єру заможних людей того часу.

(Звучать французькі пісні у виконанні Е. Шаф, М. Матьє.)

(Учень показує на карті Францію, Париж.)

(Демонструється відеосюжет «Париж» (символ Парижу Ейфелева вежа, Нотр-Дам Собор Паризької Богоматері, театр «Гранд-Опера», Єлисейські поля, Тріумфальна арка).)

Екскурсовод З.Я запрошую вас до Дувру. Спочатку Дувр був замком, де знаходились архів, казна, зброя. Пізніше Лувр
Каталог: download -> version -> 1355682495 -> module -> 7120003384 -> name
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка