О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська облСторінка33/37
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.4 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Тип уроку: Обладнання уроку:

Методи і прийоми, що використовуються учителем на уроці:
Види діяльності учнів на уроці:

комбінований.

фото архітектурних споруд, приклади живопису Єв­ропейського регіону та Сходу (фото Тадж-Махалу (Індія),' замку Хімедзі (Японія), Храму Неба (Китай), Королівського палацу (Таїланд) тощо; репродукції робіт Чон Сона «Гора Інван в ясну погоду після до­щу», «Алмазні гори», Ван Вея «Гори під снігом», Тань Іня «Гірське озеро пізньої весни», Чан Синопа «Птахи. Орли І фазани», Чжао Чжи «Гібіскус і фазани», Кано Ейтоку «Пейзаж з квітами і птахами», м. Приймаченко «Павич у квітах», Ф. Ланко «Павичі» та ін.); приклади європейської (української) і східної (японської) музи­ки; відеофільм «Бойові мистецтва Сходу».

розповідь, коментар, демонстрування наочносп, ор­ганізація сприймання, пізнавальної діяльності учнів, стимулювання творчої активності дітей, педагогічне спостереження, порівняльний аналіз.

сприймання, пізнавальна діяльність. Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Оголошення теми та завдань уроку. Перевірка готовності до уроку.
АКТУАЛІЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Вправа «Мозковий штурм»

  • Що ми вкладаємо у поняття «Схід»?

  • Які країни можна назвати східними?

  • Всім відома фраза «Восток — дело тонкое». Як ви її розумієте?

  • Чим же відрізняється культура країн Сходу від країн європейських?

  • Уявіть, що ви раптом опинилися у якійсь східній країні. На що о першу чергу впаде ваш погляд? Звичайно ж, на архітектуру.

III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ЗОРОВИМ РЯДОМ

Демонструються фотографії Тадж-Махалу (Індія), замку Хімедзі (Японія), Храму Неба (Китай), Королівського палацу (Таїланд) тощо.

Чим же відрізняється архітектура Сходу від архітектури Заходу? (Формою, кольором, декором.)

Учитель. І форма, і колір, і декор східної архітектури ніколи не були ви­падковими і завжди мали певне значення, яке розуміли жителі східних країн. Так, наприклад, загнуті догори кути дахів японської архітектури мали ввести


в оману злих духів, які, за віруваннями японців, спускаються на дах із небес і можуть рухатися тільки по прямій. Діставшись загнутого краю даху, духи ви­мушені повернутися назад на небо. (Фото замку Хімедзі.)

Розмаїття ж декору арабської архітектури можна пояснити тим, що худож­ники, обмежені в своїй творчості релігійними заборонами, зображувати живих істот, спрямовували всю свою майстерність на створення казкових орнаментів з мозаїки, каменю, цегли, металу

(Декор Тадж-Махалу.)
IV. АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Учитель. Давайте розглянемо споруду, що вважається однією із перлин східної архітектури — Храм Неба (Пекін, Китай, 1420 рік). Структура храму, весь план ансамблю символічні й ретельно продумані. За замислом зодчих, роз­ташування храму та його вигляд мали уособлювати гармонію священних сил Землі і Неба. Круглий в плані храм (коло — символ сонця, неба) розташова­но на квадратній ділянці (квадрат символізує землю). Таке поєднання квадрата й круга означають союз Неба і Землі. Храм має три яруси, які уособлюють три основних сили Всесвіту — Небо, Землю і Людину. Синя глазурована черепиця триярусного даху символізує небесну блакить. Вона покладена у вигляді про­менів, кількість яких відповідає священним числам. Колони пофарбовано в чер­воний колір — колір вогню, що символізує союз Неба і Землі. Навіть кількість колон, що складають конструктивну основу храму, має свою символіку: чоти­ри велихі 18-метрові колони означають чотири пори року, 12 середніх колон — 12 місяців, а 12 золочених колон — 12 двогодинних відрізків часу. Разом же 28 колон символізують 28 сузір'їв. Храм прикрашено багатим декором. Візе­рунки у вигляді феніксів (володарів вогню) і драконів (володарів води) мали врівноважити сили Інь та Янь. Дракон вважався символом удачі, а фенікс, що відроджується з попелу, уособлював безкінечність. В образі Храму Неба в Пе­кіні втілено уявлення китайців про світобудову та її закони.
V. ВИКЛАДЕННЯ НОВОЇ ТЕМИ

Учитель. Як бачите, архітектура Сходу дуже своєрідна, символічна і відрізняється від звичної нам. Але архітектура — лише невелика часточка куль­тури будь-якого народу. І точно так само як східна архітектура відрізняється від західної, вся культура народів Сходу відрізняється від культури народів Заходу. І витоки цього — в різному природному середовищі, в історичному і релігійно­му світосприйнятті східних народів.

Які ж основні відмінності між культурами Заходу та Сходу? (Демонс­трується таблиця, яку учням пропонується перенести до зошитів під час пояснення вчителя.)

1


Учитель. Культура Заходу рухається уперед ривками і кожен ривок (ан­тичність, середньовіччя) супроводжується крахом старої системи. Пригадай­те стилі, які ви щойно вивчили: антична класика, романський стиль, готика, Відродження... Кожен наступний стиль заперечує попередній.

Культура Сходу розвивається по суцільній прямій, все нове органічно вплі­тається у старе без руйнування. Гнучкість, вміння увібрати в себе чужі елемен­ти — основна риса східної культури. Приміром, корейські художники, імітую­чи відомих китайських живописців, виробили власну манеру й техніку письма. Порівняйте ці два пейзажі корейського і китайського майстрів, виконані у жанрі «Гори-води». Що спільного і що відмінного ви помітили?

(Демонструються роботи Чан Сона «Гора Інван в ясну погоду після дощу* або «Алмазні гори» і роботи Ван Вея «Гори під снігом» або Тань Іня «Гірське озе­ро пізньої весни». Можна порівняти роботи корейського художника Чан Стопа «Птахи. Орли і фазани» і китайського майстра Чжао Чжи «Гібіскус і фазани», виконані в жанрі «Квіти-птахи».)

На Заході вважають, що людина — міра всіх речей. Пригадайте античні ста­туї, портрети Відродження... Що можна сказати про уявлення європейських ху­дожників про людину?

На відміну від європейських художників, які вважають людину «мірою всіх речей», східні майстри виходять із принципу «Природа — міра всіх речей». То­му головна риса східного мистецтва — прагнення гармонії з природою. Жителі Сходу завжди сприймають себе як частину природи і в цій єдності з природою бачать шлях самовдосконалення.

У багатьох європейських народів боги — володарі природи (Перун, Зевс, Юпітер, Один...). У багатьох східних народів боги — часточка природи.

1

Наприклад, японські божества не мали людської подоби, а втілювались у саму природу в сонце, місяць, гори, річки, квіти, дерева. Таке обожнення природи отримало назву «синто шлях богів» і стало національною релігією, яку євро­пейці називають синтоїзмом.

Люди західних країн найбільше цінують свою волю. Люди Сходу високо-дисципліновані і весь час вважають себе комусь зобов'язаними. Так, наприклад, в Кигаї вважалося, що існує чотири типи влади:

  • політична (державні, провінційні, волосні органи влади);

  • родова (культ предків, роду, глави сім'ї);

  • релігійна (підземні та небесні сили);

  • влада чоловіка (для жінок).

Свою недосконалість люди Заходу компенсували створенням різних ме­ханізмів. На Сході свою недосконалість люди компенсують удосконаленням душі й тіла. Так в Індії виникла йога найдавніша система досягнення повної гармонії людського існування, метою якої було підтримувати ідеально здоро­вими тіло й дух та рівновагу між ними. Окрім того, в результаті спостережень за рухами диких тварин (тигра, мавпи, ведмедя) у багатьох східних країнах скла­лися СЕоєрідні стилі бойових мистецтв.
VI. ПЕРЕГЛЯД ВІДЕОФІЛЬМУ (5 ХВ)

Демонстрація відеофільму «Бойові мистецтва Сходу» чи «Йога» (на вибір учителя).
VII. РОБОТА В ГРУПАХ

Учитель. Культури Заходу і Сходу мають не тільки відмінності. Багато чого вони мають спільного. І це спільне можна помітити навіть в усній народ­ній творчості.

Завдання для груп: дібрати російські або українські аналоги східним при­казкам.

Китайське прислів'я: Дружба не має ціни. (Укр.: Дружба й братство дорож­чі за багатство.)

Японське прислів'я: Слово, що вилетіло, і четвіркою коней не наздоженеш. (Укр.: Слово не горобець, вилетить не спіймаєш.)

Казахське прислів'я: Людина без батьківщини, що соловейко без лісу. (Укр.: Людина без Батьківщини як птах без гнізда.)

Арабське прислів'я: Живий собака краще за мертвого лева. (Укр.: Краще си­ниця в руках, ніж журавель в небі.)

Турецьке прислів'я: Де багато кухарок, там юшка недобра. (Укр.: Де багато господинь, там і хата неметена.)

Ассирійське прислів'я: Як вчиниш з іншими, так вчинять і з тобою. (Укр.: Як гукнеш, так і відгукнеться.)

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Учитель. Як ви бачите, культура Сходу дуже своєрідна, має свої особли­вості. І хоча вона дуже відрізняється від культури західних країн, деякі спільні риси можна знайти між нашими культурами. І це — одвічні людські цінності, ; прагнення краси, досконалості...

Порівняйте дві роботи українського і японського майстрів на схожу тему ;' (М. Приймаченко «Павич у квітах» або Ф. Панко «Павичі» і робота Кано Ей-і току «Пейзаж з квітами і птахами»). Що поєднує ці твори і чим вони відрізня­ються? (Спільний сюжет, відмінне: матеріали, техніка виконання, колірна гама тощо.)

Роботи можна демонструвати під музику (українську та японську).

IX. ПІДСУМОК УРОКУ р Узагальнення теми. Оцінювання.

і X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

; Створити тематичну композицію «Пташка у квітах» у стилі петриківського 1 розпису або в стилі «Квіти-птахи».


О. В. Захарова (координатор С. К. Щербенко), Черкаська обл.

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА ТЕМАТИЧНИМ БЛОКОМ «ХУДОЖНІ НАПРЯМИ ТА СТИЛІ»

Мета уроку: систематизувати та оцінити рівень навчальних знань учнів за тематичним блоком «Художні напрями та стилі», узагаль­нити вивчений матеріал; розвивати розумові здібності, ак­тивізувати пам'ять учнів; виховувати інтерес до мистецтва.

Тип уроку: повторення та набуття нових знань, умінь, навичок.

Обладнання схема-кросворд, зображення різних стилів та напрямів уроку: у мистецтві (репродукції).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА
Оголошення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Розв'язування кросворду

Ключове слово «імпресіонізм»: дайте визначення.

(Від «враження». Виник стиль у 1874—1886 рр. у Франції. Художники праг­нули передати миттєве враження від природи, від людини, не вдаючись у психо­логічну глибину, нехтуючи усіма канонами і традиціями живопису.)
1

С

т

И

Л

і
2

Р

0

м

А

Н

Т

и

3

м3

Ж

И

В

О

п

И

С


4

Б

А

р

О

К

О

Оі

М

И

С

Т

Е

ц

т

В

о


6

Р

Е

Н

Е

С

А

н

с
7

А

Р

X

і

Т

Е

к

т

У

р

А

8

Г

О

т

И

ч

н

и

й
9

А

н

Т

И

ч

н

и

й10

Р

Е

А

Л

і

3

М

К

Л

А

С

И

Ц

И

3

м
12

Р

о

м

А

Н

с

ь

к

и

й

Каталог: download -> version -> 1355682495 -> module -> 7120003384 -> name
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка