О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл


ст.). • Якою мовою виконувався твір Баха?Сторінка17/37
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.4 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37
ст.).

Якою мовою виконувався твір Баха? (За традицією, в Німеччині пассіони виконувалися рідною мовою, німецькою.)

Але довгий час (до XVII ст.) церковна служба в усіх країнах проходила тільки латинською мовою офіційною мовою католицької церкви.

4. «Пісня на романському говорі»: історія романсу

(Запропонувати прослухати класичний романс без повідомлення назви, на­приклад, «Фонтан у Бахчисарайского дворца», муз. О. Власова, сл. О. Пушкі­на.)

  • Це світська чи духовна музика?

  • До якого жанру можна віднести: арія, гімн, романс, пісня?

(Пошукова ситуація допоможе систематизувати знання учнів із теми «Жан­ри камерної вокальної музики». При аналізі твору підкреслити ліричний ха­рактер музики, високохудожній поетичний текст, інструментальний супровід, точну передачу інтонацій поетичної мови, зміну настрою в музиці залежно від змісту вірша ознаки, характерні для романсу.)

Романс (ісп. романський); 1. Одноголосий вокальний твір поетичного змісту з музичним супроводом; 2. Назва інструментальної п'єси наспівного, ме­лодійного характеру.

Створювались вокальні твори на слова відомих поетів (О. Пушкіна, М. Лєр­монтова, Фета, Тютчева, І. Франка, Л. Українки, Т. Шевченка, Г. Сковороди, М. Старицького, І. Котляревського, Л. Глібова). Різновидами романсів вважають такі вокальні жанри: балада, елегія, серенада, баркарола, колискова.

(Перед слуханням романсу у виконанні О. Пономарьова запитати, чи мож­на цей твір віднести до жанру романсу.)

(Сприймання романсу «Дивлюся на небо», сл. М. Петренка, муз. нар.). При аналізі звернути увагу на цікавий інструментальний супровід, емоційний роз­виток образу. Якщо не всі вважають наведений приклад романсом, можна зро­бити висновок.)

IV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Висновок: українська лірична народна пісня за. своєю наспівністю, мелодій­ністю наближається до жанру романсу. Створені професійними авторами багато пісень-романсів стали народними.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Встановити авторство віршів популярних народних пісень-романсів: «Ніч яка місячна» (сл. М. Старицького, муз. нар.), «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» (сл. І. Франка, муз. М. Лисенка), «Сонце низенько» (сл. І. Котляревського, муз. нар.), «Стоїть гора високая» (сл. Л. Глібова, муз. нар.), «Дивлюсь я на небо» (сл. М. Петренка, муз. нар.), «Всякому городу нрав і права» (сл. і муз. Г. Сковороди), «По діброві вітер виє» (сл. Т. Шевченка, муз. М. Лисенка).

Т. І. Труги (координатор О. М. Гурин), м. Львів
ЖАНРОВА ПАЛІТРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. МУЗИКА Й. С. БАХА У СТИЛІ NEW AGE

Мета уроку

навчальна:


виховна:

учбова:

творча:

збагатити знання учнів в області мистецтва, зокрема епо­хи бароко, та музики німецького композитора Й. С. Баха, для підвищення культурного рівня особистості; показати взаємопроникнення музики, архітектури, скульптури та жи­вопису цілої історичної епохи;

сприяти вихованню естетичного смаку учнів шляхом інтегро­ваного сприймання шедеврів світового мистецтва та форму­вання власної думки учнів про джерела сучасних стилів му­зики та живопису;

поєднати слухання класичної музики «Гольдберг варіації» Й. С. Баха в сучасній обробці з використанням синтезатора, з переглядом репродукцій та слайдів, які відображають архі­тектуру, скульптуру та живопис епохи бароко;

спів на уроці пісні В. Івасюка «Червона рута» (за бажанням учителя).


Мета показати методику проведення інтегрованого уроку з кур-інтегрованого су мистецтва (художньої культури); продемонструвати про-уроку: дуктивну роботу учнів при слухово-візуальному сприйманні творів мистецтва на базі отриманих раніше знань з даної теми.

Тип уроку: інтегрований, інтерактивний урок з інноваційними методами навчання.

Обладнання: фортепіано, ноти, фонограми, діапроектор, слайди, репро­дукції картин, художнє фото, синтезатор, екран, картонки зі словами пісні, дошка, програвач, платівки, портрети компо­зитора, стенди.
Хід уроку

і. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Учні входять до кабінету під музику Й. С. Баха «Гольдберг варіації» у ви­конанні польської клавесиністки Банди Ландовської, що дозволяє учням відчу­ти музичну атмосферу епохи бароко.

Оголошення теми та завдань уроку.
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель музики. На кожному уроці мистецтва ми вивчаємо творчість композиторів-класиків слухаємо їхні твори, художників розглядаємо їхні картини. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, як класична музика може за­стосовуватися у нашому повсякденному житті, чи має вона право на існування в наш час, як може змінюватися у різних умовах, чи потрібна вона взагалі в но­вому тисячолітті, в епоху комп'ютеризації.

Хотілось би почути вашу думку, поговорити про те, чи потрібні знання, на­буті в школі в галузі мистецтва, чи можна буде вам їх застосувати у майбутньо­му житті.

(Висловлювання учнів.) Де саме зараз використовуються теми з класичної музики?

(Відповіді учнів.)

Учитель музики. В наш час виконання класичних творів можливе у двох основних напрямках:

1) саме класичне виконання симфонічним оркестром, хором, солістами, тобто
так, як воно було написано в оригіналі;


2) інтерпретація класичного твору за допомогою сучасних Технічних засобів.
Ці два напрямки не суперечать, а навпаки
Чудово доповнюють один од-
ного. Враховуючи це, природно було очікувати, що хто-небудь використає в наш
час велике досягнення електронної музики
цифровий синтезатор. Пропоную
поговорити про другий варіант. Отже, найсучаснішим засобом виконання кла-

ного твору може бути синтезатор, який набув широкого використання у по-[кденному житті і став дуже модним та зручним музичним інструментом. (Учитель демонструє синтезатор, який за допомогою різних переключень оже імітувати гру різноманітних музичних інструментів оркестру, людських лосів.)
,

Який композитор найперше спадає на думку, коли ми починаємо говорити про класичну музику в колі друзів, із знайомими тощо?

(Відповіді учнів.)
Учитель музики. Справді, перший композитор-класик, про якого ідразу згадують,— це німецький композитор Йоганн Себастьян Бах. (Учитель демонструє портрет композитора.)

  • Як ви думаєте, чому?

  • А що ми можемо розповісти про життя самого композитора, адже ми не раз звертались до його творчості?

  • Які його твори можете перелічити? (Відповіді учнів.)

Учитель музики. Певні знання про цього композитора вам відомі і ви :ете їх використовувати у майбутньому в різних бесідах. І ще раз нагадайте яку епоху жив Й. С. Бах? (Відповіді учнів.)
і. ПОДАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель музики. А тепер поговоримо з вами саме про епоху бароко, е оскільки епоха бароко дуже інтенсивно розвивалася в живопису та архітек-і, то звертаємось до вчителя образотворчого мистецтва (ОТМ).

Учитель ОТМ. Стиль бароко, що охоплює XVI—XVIII століття, за-дився ще в надрах попередньої епохи епохи Ренесансу, або Відродження, проявився у всіх сферах людської діяльності.

Найбільш яскраво бароко втілилося в архітектурі та образотворчому ""стецтві. На зміну правильним, чітким, симетричним, величним формам Рене-су приходять плавні, гнучкі, немов би перетікаючи одна в одну форми баро-о, перетворюючись на занадто надуманий, перебільшений, награний стиль, на-ений театральністю. Недарма саме в епоху бароко з'явилась знаменита фраза ільяма Шекспіра: «Весь світ театр, і люди в ньому актори...».

Бароковій архітектурі властиві криволінійність, велика кількість вигнутих ^ощин, деталей, пишні багатоярусні сходи, насиченість декором, величавість, 'би пихатість.

(Учитель ОТМ демонструє ілюстрації з книг: типи соборів епохи бароко, йди куполів, архітектурні деталі.)

Учитель ОТМ.В епоху бароко бурхливо розвивається садово-паркове мистецтво. Біля кожного палацу, біля кожної вілли чудовий парк з безліччю малих архітектурних форм: лавочок, альтанок, сходів, балюстрад, фонтанів, са­дової скульптури все це чудове й дуже нагадує театральні декорації.

(Учитель демонструє ілюстрації та репродукції.)

Учитель ОТМ. Театральність і пишність притаманні й речам повсяк­денного вжитку, начинню, костюмам. Одяг епохи бароко надзвичайно пишний, прикрашений стрічками, мереживом, бантами, розшитий дорогоцінним камін­ням і не тільки жіночий, але й чоловічий. До речі, вперше в епоху бароко з'являються підбори. Обов'язковим елементом модного вигляду як жінок, так і чоловіків стають перуки пишні, напудрені, примхливих форм.

(Учитель ОТМ демонструє ілюстрації з книг.)
Учитель музики. А до речі, історії музики невідомо, як виглядав Й. С. Бах без перуки. Віддаючи дань моді та етикету епохи бароко, він ніколи не з'являвся на людях без перуки. Але нам було б цікаво дізнатися, як насправ­ді виглядав Й. С. Бах. І це стало можливим. На поданій репродукції ми бачимо як комп'ютер «зняв» перуку з голови композитора, і ми маємо можливість спо­стерігати це чудове перетворення. Швидше за все він виглядав саме так.

(Учитель демонструє портрет Й. С. Баха без перуки.)
Учитель ОТМ.В одязі з'являються і набувають широкого застосуван­ня букети квітів із екзотичних рослин, що приколюють до одягу. Створюються чудові вази для квітів, посуд стає декоративним, часто прикрашений різними візерунками, легкі переносні меблі змінюються на масивні стаціонарні.

Ось коротко про основні особливості мистецтва епохи бароко. Інші ілю­страції будуть демонструватися під час слухання музики.
Учитель музики. Сьогодні ми з вами слухаємо музику Йоганна-Се-бастьяна Баха у виконанні музикантом з США, ім'я якого Джоел Шпігельман, на синтезаторі. Цей напрям має назву «Музика у стилі New Age» музика но­вої ери.

Перекладання класичної музики для виконання на інших інструментах це не є чимось новим. Справа в тому, що музику Баха відкривало для себе кожне покоління по новому. Моцарт, Бетховен почали переосмислення музики Баха. Романтики Мендельсон, Шопен, Брамс виконували музику на фортепіано. Ліст, Бузоні аранжували його музику для віртуозного концертного роялю.

Оркестрова версія в інтерпретації Леопольда Стаковського «Токати та фуги ре мінор» прославилася завдяки фільму Волта Діснея «Фантазія». Після Другої світової війни ансамбль «Swigl Singers* розвинув ідею Баха джаз у вокаль­ній формі.

Твір Баха, який ми будемо слухати, називається «Голдберг варіації». Це арія ЗО варіаціями, написаними композитором для молодого учня Йоганна Гольд-га на замовлення барона Кайзерлінга, який страждав безсонням. Кажуть, що "зерлінгу так сподобались варіації, що після їх прослуховування він подару-Баху табакерку, наповнену золотими монетами.
А тепер давайте послухаємо чудову музику, а для кращого сприймання во-супроводжуватиметься демонстрацією слайдів, які відображають епоху баро-в архітектурі, скульптурі та живопису. В наш час ця найсучасніша методика иймання музики та живопису застосовується в музеях, виставкових залах, еях.

(Звучить фонограма твору Й. С. Баха «Гольдберг варіації».) (Демонстрація слайдів: живопис — Рубенс, Рембрант, Ватто та ін.; архітек-і скульптура Дрезден, Санкт-Петербург, Петергоф, Ораіненбаум, Царське

0, Київ, Чернігів, Львів.)

(Після прослуховування значної частини твору учні висловлюють свої вра-ння.)
Учитель музики. Перед тим як зробити висновки уроку, хочу вас тати: у наш час, коли паралельно існує багато різних напрямків з мисте-

1, чи є місце для класичного мистецтва? Як ми можемо пов'язати класичне
стецтво із сучасністю?


(Відповіді учнів.)
Учитель музики. Спираючись на ваші відповіді, можна зробити ви-вки, що справжні зразки мистецтва будуть ісігувати крізь віки, а сучасні на-мки все одно базуються на класичній музиці. Це по-перше. По-друге, ціка-те, що гармонія, якою користувався Бах, дійшла до наших днів і зараз є дуже улярною. Тепер вона називається «бахівською гармонією». (Учитель грає гармонічну послідовність, потім декілька тем сучасних естрад-пісень. Однією з них є «Червона рута» Володимира Івасюка, яку можна за-понувати учням для співу, а для акомпанементу обрати більш сучасний ін-умент музичного супроводу гітару.)
Учителі музики та ОТМ. Ми думаємо, що ви, діти, сьогодні, по-ше, отримали позитивні емоції від такого уроку, набули нових знань, поділи­сь своїми думками з нами про музику, живопис, архітектуру. Зрозуміло, син-мистецтв
Каталог: download -> version -> 1355682495 -> module -> 7120003384 -> name
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Iv узагальнення і систематизація знань
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка