О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва, О. В. Летуча, Ю.І. Тарнус, М. О. Киселевська державне регулювання економікиСкачати 404.65 Kb.
Сторінка1/20
Дата конвертації31.05.2020
Розмір404.65 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва, О.В. Летуча,

Ю.І.Тарнус, М.О. Киселевська

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІКИ
Частина I

Дніпропетровськ НМетАУ 2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва, О.В. Летуча,

Ю.І.Тарнус, М.О. Киселевська


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІКИ
Опорний конспект лекцій
Частина I


Дніпропетровськ НМетАУ 2004
ББК 65.053

О. О. Завгородня, В.К. Лебедєва, О.В. Летуча, Ю.І. Тарнус, М.А. Киселевська. Державне регулювання економіки. Опорний конспект лекцій. Частина І. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 98 с.

Викладені основні положення курсу лекцій з дисципліни “Державне регулювання економіки”. Подані характеристики стратегії соціально-економічного розвитку країни, фінансової, структурної, науково-технічної політики, державного регулювання підприємництва, державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, цін та інфляції і т. ін.

Призначений для студентів економічних спеціальностей.

Іл. Табл. Бібліогр.: найм.

Рецензент


Редактор
 Національна металургійна академія України, 2004

ВСТУП

Сучасна змішана економіка передбачає значну роль держави у регулюванні господарчою діяльністю. Специфіка перехідної економіки України потребує розуміння економічних функцій держави у поєднанні їх загальних і особливих рис. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Державне регулювання економіки” вміщує основні поняття, класифікації, моделі, які згідно з навчальною програмою передбачені до засвоєння студентами, які навчаються на економічних спеціальностях.Навчальний матеріал опорного конспекту до тем 1, 2, 3, 4 підготовлений к.е.н., доц. Завгородньою О.О., до тем 5, 8, 10, 11 к.е.н., доц. Лебедєвою В.К., до тем 6, 7, 9, 12 к.е.н., доц. Летучою О.В.

Тема 1
державне регулювання економіки як функція державиПрограмна анотація


 1. Державне регулювання економіки: необхідність, сутність, функції, принципи, цілі та об’єкти.

 2. Теорії державного регулювання.

 3. Важелі державного регулювання економіки.

 4. Особливості державного регулювання перехідної економіки.

 5. Система органів державного регулювання економіки: принципи та функції.

 6. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки.*Державне регулювання економіки: необхідність, сутність, функції, принципи, цілі та об’єкти
Еволюція економічної ролі держави.
І етап. До 1933 р. держава виконувала класичні економічні функції:

 • впровадження “загальних правил гри” – систему нормативних актів, регулюючих діяльність ринкових структур і суб’єктів;

 • розгляд майнових і господарських конфліктів в державних судових органах;

 • збір податків;

 • виробництво суспільних благ та послуг.

ІІ етап. 1933 – 70-ті рр.

+


 • стабілізаційна функція (антициклічне та антикризове регулювання);

 • перерозподіл доходів.

ІІІ етап. ( 70-ті рр. – … ).

+

 • програмування відтворювальної, галузевої та територіальної структури економіки.

Завдання держави в країнах з розвинутою ринковою економікою

Завдання держави на етапі становлення ринкової економіки

 • забезпечення високого рівня зайнятості населення;

 • сприяння стабільним еколого- безпечним темпам неінфляційного зростання національного вироб-ництва;

 • соціально справедливий пере-розподіл доходів;

 • сприяння розвитку раціональних зовнішньоекономічних зв’язків, у т.ч.:

- визначення та підтримка опти-мального рівня протекціонізму щодо національного виробництва;

- оптимізація зовнішньоекономічних відносин з метою максимізації виграшу від міграції факторів виробництва • формування нової системи відносин власності;

 • підтримка малого підприємництва;

 • досягнення макроекономічної стабілізації;

 • реструктуризація економіки, у т.ч. амортизація наслідків структурного безробіття;

 • розбудова ринкових інституцій, що зумовлюють постійно високий рівень конкуренції на внутрішньому ринку;

 • лібералізація економічної діяль-ності – створення сприятливих умов для підприємництва та праці


Об’єкти і суб’єкти державного регулювання економіки
Cуб’єкти – це носії, виразники та виконавці господарських інтересів:

 • політичні партії;

 • об’єднання;

 • асоціації;

 • профспілки, спілки підприємців і фермерів;

 • держава та її інституційні органи (законодавчі, виконавчі, судові).


Об’єкти державного регулювання економіки – це всі соціально-економічні процеси, що відбуваються в національній економіці в цілому, а також на її окремих рівнях: макро-, мікро-, мезо-.

Конкретні об’єкти:

 • економічний (інвестиційний) цикл;

 • секторна, галузева, регіональна структура господарства;

 • умови нагромадження інвестиційного капіталу;

 • зайнятість населення;

 • грошовий обіг;

 • платіжний баланс;

 • ціни та умови конкуренції;

 • підготовка та перепідготовка кадрів;

 • стан довкілля;

 • зовнішньоекономічні зв’язки.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка