О. О. Андріянова, заступник директора з виховної роботи Одеської гімназії №9, член обласного клубу „Творчість”Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.78 Mb.
Андріянова О. О. Модель виховної системи на засадах козацької педагогіки // Сучасна школа України. – 2011. – №5. – С. 63-69.
О. О. АНДРІЯНОВА,

заступник директора з виховної роботи Одеської гімназії №9,

член обласного клубу „Творчість”, керівник обласного майстер-класу
МОДЕЛЬ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

НА ЗАСАДАХ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ
Українська козацька педагогіка має могутній освітньо-виховний потенціал, який опирається на культурно-історичний феномен українського козацтва. У центрі козацької педагогіки – ідеал вільної і незламної в своїх прагненнях до свободи людини, яка розвиває рідну культуру й економіку, будує незалежну державу.

Плекання відчуття єдності сучасної молоді з духовними та культурними надбаннями українського козацтва сприяє вихованню фізично здорових, морально чистих і по-лицарськи мужніх та сильних духом гімназистів. Впровадження козацького руху дозволяє утвердити загальнолюдські цінності в суспільному та індивідуальному бутті підростаючого покоління.

В Одеській гімназії №9 ідеї козацької педагогіки з 2000 року втілює директор закладу Олійник І.А. В основу своєї діяльності талановитий педагог покладає відродження і утвердження дитячого юнацького і молодіжного руху на козацько-лицарських традиціях.
Провідна ідея виховної системи:


 • створити сприятливе середовище на ідеалах козацької педагогіки для формування особистості козака-лицаря, що забезпечить його високий ідейний рівень, глибоку історичну пам’ять, національну свідомість і самосвідомість.

 • творчо відродити і розвинути в сучасних умовах традиції козацької педагогіки, сприяти духовному оновленню суспільства та формуванню у гімназистів глибокої любові до рідного народу, високої моральності.


Мета виховної системи:

 • забезпечити розвиток здорової, творчої, компетентної особистості козака-лицаря та козачки-берегині - громадян України - носіїв національних цінностей, загальнолюдських, наукових, філософських надбань, які вміють самовизначатися і самореалізуватися, і складуть з часом національну еліту нашого народу;

 • сприяти відродженню духовних та культурних надбань українського козацтва та відновленню зв’язку поколінь;

 • створити умови для співпраці педагогів, учнів, батьків, єднання впливу на особистість сім’ї, школи та громадськості.


Основними завданнями виховної діяльності гімназії є:

 • створення оптимальних умов для виховання фізично і морально здорової дитини, забезпечення необхідної екосоціальної атмосфери для повної реалізації можливостей розвитку особистості козака-лицаря;

 • формування гімназистів на засадах української козацької етнопедагогіки (традиції, звичаї, обряди, любов до ближнього, добро, милосердя тощо);

 • формування фізично, інтелектуально і духовно розвиненої волелюбної особистості, виховання української національної еліти і державотворців; виховання поваги до святинь українського народу, загальнолюдських цінностей, патріота і захисника своєї сім’ї, роду, держави, виховання шани, любові і поваги до своїх батьків, родини, Батьківщини;

 • формування активної громадянської позиції особистості гімназиста, самосвідомості, прищеплення навичок до самоосвіти і самовдосконалення;

 • поєднання зусиль педагогічного колективу, батьків (сім’ї, родини), громадських організацій в гармонійну систему створення оптимальних умов для фізичного розвитку гімназистів, прищеплення навичок і культу здорового способу життя;

 • розробка науково-методичного забезпечення щодо створення сприятливого середовища на ідеалах козацької педагогіки для формування особистості козака-лицаря.


Новизна виховної системи.

За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторно-моделюючим на основі творчого поєднання ідей виховання підростаючих поколінь на патріотичних, героїчних, національно-державницьких традиціях українського козацтва та створення на засадах козацької педагогіки виховної системи гімназії. Розбудована виховна система опирається на філософські засади плеяди вчених, культурних діячів, педагогів (С. Оріховський, І. Гізель, Герасим і Метелій Смотрицький, Ф. Прокопович, С. Яворський, Г. Сковорода), авторів програм, концепцій з проблем українознавства (І. Огієнко, Г. Ващенко, П. П. Кононенко), досвід сучасних педагогів-новаторів та діячів козацького руху (В. Я. Тимофєєв, І. А. Олійник) на основі поєднання ідей козацької педагогіки з сучасними виховними технологіями (І. Д. Бех).Виховна система гімназії на засадах козацької педагогіки забезпечує:

 • формування вільної особистості, що сповідує гуманістичні, демократичні цінності;

 • становлення духовно зрілої, компетентної особистості;

 • виховання свідомих громадян, здатних відродити і розвинути незалежну Україну, наслідуючи славні козацько-лицарські чесноти.


Пріоритетні напрямки виховної системи гімназії:


 1. Сприяння набуттю дітьми соціального досвіду, успадкування ними духовних надбань українського народу. Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших.

 2. Виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог.

 3. Охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я. Спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.

 4. Удосконалення системи учнівського самоврядування через діяльність підлітково-юнацької самодіяльної організації «Молода Січ», залучення до цієї справи кожного учня шляхом виховання у гімназистів високої самосвідомості на традиціях та чеснотах козацько-лицарської педагогіки.

 5. Консолідація зусиль педагогів, сім’ї та громадських організацій з метою створення оптимальних умов для виховання і навчання підростаючого покоління в рамках загальноміського проекту за цією ж проблемою.


СКЛАДОВІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ГІМНАЗІЇ

НА ЗАСАДАХ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ:


  • Програма інтелектуального розвитку особистості гімназистів, що передбачає формування у підростаючого покоління якостей творчої особистості у процесі навчання та виховання; поєднання зусиль педагогічного колективу і батьків в гармонійну систему навчально-виховної роботи з обдарованими учнями, розвитку їх природних нахилів та їх реалізації у різноманітних творчих конкурсах, турнірах, олімпіадах, діяльності МАН, змаганнях.

  • Школа естетичного та духовного розвитку особистості гімназистів, що включає розгалужену позакласну мережу учнівських колективів, творчих об’єднань, гуртків, студій, у яких створені сприятливі умови для естетичного та духовного розвитку гімназистів.

  • Програма фізкультурно-оздоровчого та спортивного удосконалення гімназистів «Здоров’я», що має на меті активізацію в гімназії фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, формування навичок здорового способу життя. Передбачає активну роботу по залученню до спортивно-масової роботи з учнями позашкільних і спеціалізованих фізкультурно-спортивних установ на базі гімназії: дитячо-юнацької футбольної школи «Чорноморець», підлітково-молодіжного клубу спортивних ігор «ВАЗОС» (волейбол, баскетбол); клубу спортивної боротьби та східних єдиноборств (дзюдо, самбо, айкідо); клубу ритмічної гімнастики (фітнес).

  • Школа національно-державницького та громадянського виховання, основою якої є самодіяльна учнівська організація «Молода Січ», яка сповідує і реалізує в процесі формування гімназиста принципи і засади козацько-лицарської педагогіки та духовності, традиції, звичаї і обряди Козацької доби.

  • Програма «Формування особистості учнів гімназії № 9 на засадах і традиціях козацько-лицарського виховання самодіяльної учнівської організації «Молода Січ» (програма навчально-пізнавальної, оздоровчої, трудової та військово-патріотичної діяльності для учнів 1(5)-7(11) класів). Співпраця з крайовим отаманом Всеукраїнської підлітково – юнацької організації «Молода Січ».

  • Програма «Рівний-рівному», яка впроваджується в гімназії в тісній співпраці з Одеським валеологічним центром та громадською організацією «Одеська обласна асоціація «Партнерство заради розвитку».

  • «Українська національна гімназія-родина» - програма родинно-сімейного виховання особистості гімназиста.

  • Громадська організація «Берегиня» – піклувальна рада Одеської гімназії № 9.

  • Науково-методичне забезпечення виховного процесу. Методичне об’єднання класних керівників, що вирішує проблему: «Консолідації зусиль педагогів, сім’ї та громадськості щодо формування громадянської компетентності гімназиста на засадах і традиціях козацько-лицарської педагогіки». Творча група класних керівників, яка працює над проблемою «Створення системи особистісно орієнтованого формування громадянської компетентності гімназиста». Постійно діючий науково-методичний семінар класних керівників «Українська національна школа-родина».


Очікувані результати виховної діяльності
Реалізація науково обґрунтованих і випробуваних історією козацько-лицарських виховних традицій. Виховання інтелектуальної, творчої, життєво компетентної особистості, яка спроможна досягти життєвого успіху. Використовуючи українознавчі підходи козацької педагогіки, сформувати у гімназистів національну свідомість і самосвідомість, загальнолюдську духовність, синівську любов до рідної землі. Виховання гідних громадян, які здатні розвинути культуру, економіку та інші сфери життєдіяльності українського народу.

Удосконалення роботи педагогічного колективу завдяки використанню компетентісно – орієнтованих, інтерактивних технологій. Розвиток творчості та ініціативи вчителів сприятиме досягненню успіху у гармонізації навчального та практичного досвіду гімназистів.

Діяльність учнівської самодіяльної організації «Молода Січ» вселяє надію і впевненість в тому, що ця національно-патріотична організація козачат і молодих козаків гімназії успішно виконає свою історичну місію - формування особистості гімназиста, патріота, свідомого громадянина, який, наслідуючи славні козацько-лицарські чесноти і звитяги, завершить благородну історичну справу державного, національного й духовного відродження незалежної України.
Впровадження в навчально-виховний процес

науково-методичної проблеми:

«Консолідація зусиль педагогів, сім’ї та громадськості

щодо поліпшення всебічного виховання і навчання юних одеситів

в Одеській гімназії № 9»


Вся діяльність педагогів спрямовується на впровадження різноманітних методів, форм і прийомів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетенції гімназистів. Розроблена модель особистості випускника гімназії як орієнтир навчально-виховної діяльності гімназії.

Громадянська зрілість випускника гімназії може характеризуватися як інтегративна характеристика громадянських компетенцій особистості.
МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВИПУСКНИКА ГІМНАЗІЇ


Програма інтелектуального розвитку

особистості гімназистів.

В гімназії створена гармонійна система навчально-виховної роботи з обдарованими учнями. Гімназисти активні учасники творчих об’єднань, клубів та інтерактивних конкурсів: • творчо-пошукового учнівського об’єднання «Прометей»;

 • літературно-поетичного клубу «Пролісок»;

 • Європейського клубу;

 • інтелектуального клубу «Що? Де? Коли?»;

 • об’єднання «Клуб винахідливих і кмітливих»;

 • екологічного клубу;

 • дискусійно-політологічного клубу старшокласників «Альтернатива»;

 • інтерактивних інтелектуальних конкурсів «Колосок», «Левеня», «Кенгуру».Школа естетичного та духовного розвитку

особистості гімназистів

В гімназії створені сприятливі умови для естетичного та духовного розвитку гімназистів. Одним із кращих творчих колективів є шкільний театр-студія «Ерміта», який залучає дітей до скарбниці народного мистецтва. Творчо, з натхненням гімназисти набувають та удосконалюють вокальні, хореографічні та театральні здібності. Плідно працюють вокальний ансамбль «Веселка», танцювальні колективи «Червона калина» та «Грація», вокально-інструментальний ансамбль «Гармонія».

До виховної бази гімназії для проведення цілеспрямованої роботи по вихованню учнів на кращих народних традиціях, звичаях, українській народній духовності належить «Українська світлиця». Вона створена як

прообраз української селянської світлиці з усіма її ужитковими речами, оформленням тощо. Світлиця стала центром, де зосереджена уся українознавча робота гімназії. Сьогодні в світлиці проводяться уроки українознавства (вивчення традицій та звичаїв українського народу), родинні свята, репетиції театральної студії, тренінгові заняття лідерів учнівського самоврядування.Програма фізкультурно-оздоровчого

та спортивного удосконалення гімназистів «Здоров’я»

Надзвичайно велика увага приділяється в гімназії розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. Для цього створено одну з кращих спортивних баз в місті, продовжує розвиватися позакласна та позашкільна мережа клубів, секцій спортивного спрямування. Традиційними стали фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль «Нащадки козацької слави», дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Джура» Українського козацтва. Гімназія є базовим закладом проведення районних змагань юних рятувальників «Школа безпеки». Щороку команда гімназистів бере участь у міській військово-патріотичній грі «Сокіл» (або «Зірниця»).

Багато років в гімназії працює Дружина Юних Пожежних «9 вал», яка є неодноразовим призером районних та обласних фестивалів дружин юних пожежних. Продовжує роботу команда ЮІР гімназії «РАДАР», яка в 2010 році посіла ІІ місце на районних змаганнях.

За окремою програмою проходить щорічна загально гімназійна спартакіада, працює клуб вихідного дня. Проводяться «Веселі старти», «Козацькі розваги», спортивні змагання «Тато, мама і я – дружна сім’я».Школа національно-державницького

та громадянського виховання

В гімназії функціонує самодіяльна учнівська організація «Молода Січ», яка сповідує і реалізує в процесі формування гімназиста принципи і засади козацько-лицарської педагогіки та духовності, традиції, звичаї і обряди найпатріотичнішого і найдемократичнішого періоду історії України - Козацької доби. Вона заснована в 2000 році на принципах Всеукраїнської дитячо-юнацької організації «Молода Січ».Головного метою діяльності «Молодої Січі» гімназії є розвиток дитячого і юнацького руху, виховання учнів гімназії в дусі національної ідеї на високоефективних козацько-лицарських традиціях рідного народу, принципах християнської моралі.


«Молода Січ» гімназії №9 має чітку організаційно-педагогічну структуру. Не порушуючи склад учнівських класних колективів, основою діяльності «Молодої Січі» гімназії є первинні козацькі загони, які формуються на базі кожного класу. Загони носять імена видатних українських діячів, гетьманів.

Такий принцип формування загонів дає можливість синхронно поєднувати навчальну діяльність та проведення багатогранної позакласної і позашкільної роботи в рамках самодіяльної козацької організації.

«Молода Січ» має свою символіку, атрибутику, прапор, емблему та інші відзнаки, передбачені її статутом. Очолює її кошовий отаман. Керівні органи Січі складаються з Великої Козацької Ради, Ради голів загонів та Ради Старшини Січі. Навчально-виховна робота в межах компетенції учнівського самоврядування базується на семи профільних радах, між якими розподілені конкретні напрямки діяльності.

Кожен член «Молодої Січі» у відповідності до вікових особливостей, оволодіває і реалізує в своїй діяльності, поведінці козацько-лицарську ідеологію, основу якої складають ідеї глибокого патріотизму і українського державотворення.

Програма «Формування особистості учнів гімназії №9 на засадах і традиціях козацько-лицарського виховання самодіяльної учнівської організації «Молода Січ» складається з 7 напрямків формування цілісної особистості козака-лицаря:

1-й напрямок: «Мій рідний край». Вивчення історії рідного краю.

2-й напрямок: «Гей ви, хлопці, славні запорожці». Вивчення історії Запорозького козацтва.

3-й напрямок: Духовні цінності запорозьких козаків.

4-й напрямок: «Козацькому роду нема переводу». Відродження військово-спортивного мистецтва Українського козацтва.

5-й напрямок: «Козацькими стежками». Туристично-краєзнавча робота.

6-й напрямок: «Слава козацька не вмре, не загине...». Відродження народних мистецьких традицій.

7-й напрямок: «Від козацьких забав до Олімпійських вершин».
Молодосічовики живуть за «Кодексом козацької честі», що є програмним орієнтиром за яким звіряються вчинки і щоденна життєдіяльність гімназистів:


 1. Люби Україну, шануй і вивчай її культуру.

 2. Шануй віру і звичаї свого народу.

 3. Май свою національну і людську гідність.

 4. Будь готовий захищати слабких, турбуватися про молодших.

 5. Виховуй шляхетне ставлення до дівчини, жінки, матері, бабусі, бережи їхню честь і гідність.

 6. Виконуй накази кошового і поради наставників, поважай старших.

 7. Будь вірним ідеям, принципам народної моралі, духовності, будь правдивим, справедливим, працьовитим, добрим.

 8. Відстоюй повну свободу і незалежність особистості, народу, держави.

 9. Будь хоробрим і відважним, мужнім, невтомним.

 10. До супротивника стався по-лицарськи, зневажай жорстоких і лихих.

 11. Будь вірним захисником рідної природи.

 12. Охороняй пам’ятники козаччини, бережи пам’ятки історії.

Високого статусу і емоційності набувають загальногімназійні козацькі урочистості - Велике Козацьке Коло «Молодої Січі», яке проводиться двічі на рік: восени (на День Святої Покрови - День Українського козацтва) та навесні. Ці загальногімназійні свята «Молодої Січі» є демонстрацією певних досягнень молодих січовиків у навчанні, їхніх успіхів у оволодінні козацько-спортивним мистецтвом, у реалізації творчих корисних справ і завдань.

Гімназія №9 є базовим навчальним закладом з реалізації проблеми виховання підростаючого покоління на засадах і традиціях козацько-лицарської педагогіки в школах м. Одеси. Дитячо-юнацька організація гімназії «Молода Січ» вже шостий рік проводить загальноміський зліт козацьких організацій шкіл з метою створення загальноміського учнівського об’єднання «Молода Січ» і передачі свого досвіду.

Таке об’єднання започатковане в 2004 році для координації зусиль педагогічних і учнівських колективів, які працюють на засадах козацької педагогіки.


Взаємодія з батьками

З 2003 року реалізується Програма родинно-сімейного виховання особистості гімназиста «Українська національна гімназія-родина». Українська національна школа-родина – це не лише тип школи, це насамперед новий тип мислення та новий підхід до освіти. Згідно цього найціннішою у гімназії є дитина, з її здоров’ям та культурним розвитком, правами та обов’язками. Вона виховується за законами роду, народу, Конвенції та Декларації прав дитини і прав людини.

Педагоги у згоді з батьками виховують у дітей почуття честі роду, відповідальності за сім’ю, усвідомлення історії сім’ї як частини історії народу, турботу про продовження роду, збереження і примноження його добрих традицій. Крім того батьки беруть участь у збагаченні дітей знаннями, усвідомлюючи цінність держави, розуміючи причетність до світового товариства.

Гімназія-родина – це насамперед тісний зв’язок педагогів і сім’ї, адміністрації й батьківської громадськості. Батьки не просто збираються раз у чверть на батьківські збори, батьки є суб’єктами педагогічного дійства (разом із дітьми і школою). Вони мають у тижні день, коли можуть побувати на будь-якому уроці, у будь-якого вчителя. Вони - активні учасники всіх шкільних свят і дійств, порадники і режисери. Активізується участь батьків, усіє: родини в житті гімназії (спільні свята, спектаклі, відродження народних традицій тощо). Творчим здобутком гімназії став традиційний фольклорний родинний фестиваль «Щедрий вечір, добрий вечір!».

Ніщо не діє на дітей так разюче, як сила прикладу батьків. Вже кілька років в гімназії діє родинний університет з проблем родинно-сімейного виховання.
Результативність діяльності

В гімназії створене організаційно-педагогічне середовище, яке забезпечує становлення на гуманістичних традиціях українського козацтва духовно багатої, громадянсько-активної особистості.

Щороку зростає кількість учасників предметних олімпіад, секцій МАН, інтерактивних наукових конкурсів «Колосок», «Левеня», «Кенгуру», конкурсів дитячої творчості, фестивалів, військово-спортивних змагань. Зберігається стійка динаміка росту якості результатів участі гімназистів у творчо-пошуковій навчальній діяльності. Кожний 10-й учень призер та переможець в районному, міському та обласному етапах предметних олімпіад та творчих конкурсах.

Відбувається удосконалення системи учнівського самоврядування на засадах підлітково-юнацької самодіяльної організації «Молода Січ», залучення до цієї справи кожного учня шляхом виховання у гімназистів високої самосвідомості на традиціях та чеснотах козацько-лицарської педагогіки. Діяльність «Молодої Січі» сприяє розвитку дитячо-юнацького руху, вихованню дітей і молоді в дусі національної ідеї на високоефективних козацько-лицарських традиціях рідного народу, принципах християнської моралі.

Одеська гімназія №9 є базовим навчальним закладом Одеського обласного інституту удосконалення вчителів з реалізації проблем гармонійного виховання підростаючого покоління на засадах і традиціях козацько - лицарської педагогіки.

Започаткована співпраця з учнівськими та студентськими козацькими організаціями м. Одеси.


65113, м. Одеса, проспект Ак. Глушка, 1-г, Одеська гімназія №9

   (0482) 47-32-00 E-mail: alwik14nn@mail.ru


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка