Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогікиСкачати 206.99 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір206.99 Kb.
Iвано-Франкiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека
iменi I. Франка

Довідково-бібліографічний відділНові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки

Бiблiографiчний бюлетень

грудень 2011 р

Iвано-Франкiвськ

2012Володіючи потужним фондом наукової, популярної, довідково-бібліографічної літератури, великою кількістю періодичних видань, обласна бібліотека інформує під цією рубрикою вчителів, організаторів освітянського процесу про нову літературу, статті з газет та журналів, про законодавчі та інструктивні матеріали з проблем реформи, організації навчального та виховного процесу в школах, з питань педагогіки, історії, методики викладання предметів як в Україні, так і за кордоном. Дані матеріали можна отримати в обласній бібліотеці (вул.Чорновола 22 ), в районних і міських центральних бібліотеках та по МБА

ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА. ПЕДАГОГIКА ШКОЛИ

Знова Н. Атестація : допоміжні матеріали : [атестація пед. працівників] / Н. Знова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 14/18. - С. 65-70.

Картавий П. Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи - до справжності [Текст] : есе про дит. будинки мовою док. та в спогадах вихованця, допов. віршами і фото / Картавий П. - Суми : МакДен, 2011. - 71 с.

Купріянов Б. Профессиональное мастерство педагога / Б. Купріянов // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 14/18. - С. 12-19.

Обличчя школи - школа в обличчях [Текст] : презентація роботи шк. / Івано-Франків. загальноосвітня шк. І-ІІІ ступенів № 22. - Івано-Франківськ : [Місто НВ], 2011. - 63 с.

Пастовенський О. Вплив громадських чинників на розвиток системи управління загальною середньою освітою / О. Пастовенський // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 5-9.

Школа - центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду зберехення освітніх послуг у сільській місцевості [Текст] : зб. ст. та доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. семінару [26-27 берез. 2011 р., м. Луганськ] / М-во освіти і нвуки, молоді та спорту України [та ін.] ; [ред. кол. : О. М. Дрєпіна, О. В. Переходченко, В. В. Щербаченко]. - Луганськ : Рєзніков В. С., 2011. - 268 с.

IСТОРIЯ НАРОДНОЇ ОСВIТИ I ПЕДАГОГIЧНОЇ ДУМКИ

Дейчаківський І. Юліан Романчук - педагог, громадський діяч, політик [Текст] / Дейчаківський І. ; [за ред. Я. Довгана]. - Івано-Франкфівськ : Лілея-НВ, 2011. - 89 с.

Панасенко Е. Зміст і структура експерименту як методу наукового діслідження у теорії та практиці вітчизняної педагогіки (1945-1991 рр.) / Е. Панасенко // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 28-35.

ОРГАНIЗАЦIЯ НАРОДНОЇ ОСВIТИ. УПРАВЛIННЯ. ЕКОНОМIКА. СТАТИСТИКА

Красняков Є. Державна освітня політика: сутність, поняття, системність, історико-політичні аспекти / Є. Красняков // Віче. - 2011. - № 20. - С. 21-24

Літвінова Т. Дистанційне навчання: портеба чи неминучість? / Т. Літвінова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 11. - С. 14-15.

Час "дешевого клоуна". Українська освіта: випробування горе-реформами [Текст] : [збірник] / НаУКМА ; [упоряд. В. Панченко]. - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - 99 с.ОРГАНIЗАЦIЯ ОСВIТИ В ЗАРУБIЖНИХ КРАЇНАХ

Вакуленко Т. Біометричний вступний тест як засіб відбору студентів до вищих медичних шкіл Великобританії / Т. Вакуленко // Вісник ТІМО. - 2011. - № 10. - С. 40-43.

Коханевич Т. Тест із мови: польський досвід / Т. Коханевич // Вісник ТІМО. - 2011. - № 10. - С. 44-46.

Пономаренко О. Педагогічні підходи до формування лідерських якостей майбутніх учителів у США / О. Пономаренко // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 41-44.

Соколов О. Можливості програмного продукту FastTEST Professional Testing System у конструюванні тестів та проведенні психометричних досліджень / О. Соколов // Вісник ТІМО. - 2011. - № 10. - С. 31-33.

Шулікін Д. Побачити Париж і... : [вища освіта у Франції] / Д. Шулікін // Освіта України. - 2011. - 5 груд. (№ 93/94). - С. 10ДОШКIЛЬНА ПЕДАГОГIКА. ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Вашуленко О. Мовленнєва складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра / О. Вашуленко // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 16-21.

Верхогляд Г. Нестандартний урок-сюрприз з математики у 2 класі з елементами інтерактивних технологій / Г. Верхогляд // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 22-23.

Вонсул Я. Використання інтерактивних технологій на уроках / Я. Вонсул // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 32-34.

Гарадзій Г. Іентелектуальна гра в початковій школі / Г. Гарадзій // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 34/36(груд.). - С. 59-63.

Зайцева Л. Компетентнісний підхід в освітньому процесі : [в ДНЗ] / Л. Зайцева // Дошкільне виховання. - 2011. - № 11. - С. 9-11.

Калуська Л. Риторика в дитячому садку [Текст] : наук.-метод. посіб. / Калуська Л., Наталія Бабій, Катерина Пальона ; Івано-Франків. ОІППО. - Івано-Франківськ ; [Калуш : Акцент], 2011. - 211 с.

Коваленко А. Подорож до країни "Я" : інтегр. заняття для дітей серед. шк. / А. Коваленко // Дошкільне виховання. - 2011. - № 11. - С. 26-27.

Кресак Н. Як тварини готуються до зими. Урок курсу "Я і Україна" у 2-му класі / Н. Кресак // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 34/36(груд.). - С. 13-14.

Крипак В. Інтегрований урок математики та громадської освіти у з-му класі / В. Крипак // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 34/36(груд.). - С. 19-22.

Ліждвой Л. Взаємозв'язок і взаємоузгодженість : [дошк. та почат. освіта] / Л. Ліждвой // Дошкільне виховання. - 2011. - № 11. - С. 16-20.

Мазур Ю. Дошкілля в європейському освітньому просторі / Ю. Мазур // Дошкільне виховання. - 2011. - № 11. - С. 23.

Мачулкіна О. Людина починається з добра : урок з курсу "Я і Україна" у 1 кл. / О. Мачулкіна // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 26-28.

Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. акад. пед. наук України ; за ред. Н. Лисенко. - К. ; Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 254 с.

Сарапулова Є. Віршуємо з малку : [розв. мовлення] / Є. Сарапулова // Дошкільне виховання. - 2011. - № 11. - С. 12-15.

Тумакова Л. Моніторинг якості знань учнів початкової школи / Л. Тумакова // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 34/36(груд.). - С. 2-9.

Хорошковська О. Формування умінь мовленнєвої діяльності (аудіювання й говоріння) в учнів початкових класів на уроках української мови як державної / О. Хорошковська // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 12-16.

Чабайовська М. Особистісно орієнтований підхід у навчанні молодших школярів української мови / М. Чабайовська, С. Шароварко // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 4-7.

Чекина О. Работа над правописанием словарных слов на уроках русского языка в начальной школе с украинским языком обучения / О. Чекина, Н. Алтунина // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 34/36(груд.). - С. 41-44.

Чумарна М. Від першого слова - до розкриття любові : методика роботи з Букварем / М. Чумарна // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 29-31.

Шевчук Л. Текст як лінгводидактична основа групової роботи молодших школярів / Л. Шевчук // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 7. - С. 14-17.

ТЕОРIЯ I МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Левківський К. Роль традицій у національно-патріотичному вихованні курсантсько-студентської молоді / К. Левківський, В. Ряшко // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 15-28.

Лященко М. Взаємодія батьків та педагогів - необхідна умова для виховання нового покоління / М. Лященко // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 71-74.

Макаренко С. Як підготувати дітей до життя усвіт дорослих? / С. Макаренко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 14/18. - С. 32-34.

Мартиненко М. Гуртки та секції за інтересами / М. Мартиненко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 11. - С. 25-27.

Мельниченко Б. Суспільні відносини у курсі громадського виховання учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи Словацької республіки / Б. Мельниченко // Історія в школі. - 2011. - № 10. - С. 12-14.

Поясник О. І. Методика виховної роботи : навч. посіб. / Поясник О. І., Лаппо В. В. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 201 с.

Стельмахович М. Вибрані педагогічні твори : [текст] : у 2 т. Т. 1 / Стельмахович М. ; Мирослав Стельмахович ; [упоряд. : Л. Калуська, В Ковтун, М. Ковтун ; відп. за вип. : З Болюк, Б Остафійчук, І. Будзак, Р. Зуб'як ; за заг. ред. Л. Калуської]. - Коломия (Івано-Франківська обл.) : Вік, 2011. - 520 с.

Шаповалова Н. Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ / Н. Шаповалова // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 64-67.

"Ми - надія твоя, Україно!" [Текст] / Гол. упр. освіти і науки облдержадмін. ; упоряд. : О. Сергійчук, М. Дейчаківська ; відп. за вип. : М. Мрічко, Р. Зуб'як. - Івано-Франківськ, 2011. - 90 с.ДИДАКТИКА (ТЕОРIЯ ОСВIТИ I НАВЧАННЯ)

Бабська Л. Проект як основа творчого розвитку : [їдеї проект. навчання] / Л. Бабська // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 14/18. - С. 55-64.

Слесик К. Розвиток етичної культури учнів основної школи в процесі навчання гуманітарних предметів як дидактичних категорій / К. Слесик // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 10-13.

ШКОЛОЗНАВСТВО

Боднарук Т. За методиста замовлю слово... : [метод. робота в шк] / Т. Боднарук // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 11. - С. 8-10.

Величко В. Оцінювання навчальних досягнень учнів / В. Величко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 11. - С. 35-38.

Петрикова Н. Самостоятельная учебно-познавательная деятельность / Н. Петрикова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 11. - С. 41-44.

Урок-залік і консультація та їх аналіз // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 11. - С. 61-62.

Чернишов О. Сучасний урок: синтез традицій та інновацій / О. Чернишов // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 14/18. - С. 24-28.ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН

Вітченко А. "Нескінченна моральна катастрофа" : урок-роздум за п'єсою П. Зюскінда "Контрабас" / А. Вітченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 11/12. - С. 30-34.

Лазаренко А. Засоби створення проблемних ситуацій під час розв'язання задач на уроках фізики у сучасній загальноосвітній школі / А. Лазаренко // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 14-18.

Методика навчання фізики у старшій школі [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. Ф. Савченка. - К. : Академія, 2011. - 294 с.

Шевченко З. Літературний символізм і мистецько-художня концепція О. Скрябіна : матеріали до літ. спецкурсу "Художня література в контексті світової культури" / З. Шевченко // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 7. - С. 32-37.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ I ЛIТЕРАТУРИ

Бійчук Г. Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича "Екзотичні птахи і рослини" / Г. Бійчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 12. - С. 22-24.

Бондаренко Н. Як я живу? : урок за збіркою казок Івана Франка "Коли ще звірі говорили..." / Н. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 11. - С. 24-27.

Грабовська С. "...Може, ті голоси і відкриють нам браму до реального безсмертя" : факульт. заняття за романом Юрія Бедзика "Любов, Президента і парадигми космосу" / С. Грабовська // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 11. - С. 34-37.

Денисенко М. Система опорних конспектів на уроках мови / М. Денисенко // Дивослово. - 2011. - № 11. - С. 15-17.

Котова І."Що за дивна сила слова!" : вивч. поему Лесі Українки "Дивна казка" / І. Котова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 12. - С. 27-30.

Куценко О. Українська людина над прірвою тоталітарних режимів ХХ століття : засід. літ. гуртка за романом Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" / О. Куценко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 11. - С. 38-43.

Лілік О. "Книга болю" : читацька конф. за повістю-поемою Осипа Турянського "Поза межами болю" / О. Лілік // Дивослово. - 2011. - № 11. - С. 18-25.

Лінкевич Л. Система уроків з теми "Односкладні речення. Неповні речення" / Л. Лінкевич // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 12. - С. 42-45.

Логвіненко Н. "Романтика - це коли хочаться жити яскравим життям... І не страшно вмирати!" : вивч. фантас. творів Миколи Дашкієва / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 12. - С. 31-35.

Мозгова Л. Літературно-гендерна наочність як чинник формування гендерно-літературної компетентності старшокласників / Л. Мозгова // Дивослово. - 2011. - № 11. - С. 10-14.

Овдійчук Л. Вивчення біографії Павла Тичини на уроках української літератури в школі : до 120-річчя від дня народж. поета / Л. Овдійчук // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 7. - С. 23-26.

Омельчук С. Сучасний стан навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу / С. Омельчук // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 7. - С. 2-5.

Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови [Текст] : навч. посіб. / Остапенко Н. М., Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. - К. : Академія, 2011. - 245 с.

Остапенко Н. Особливості методики проведення нетрадиційних уроків рідної мови в загальноосвітній школі / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 7. - С. 5-8.

Привалова С. Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроці української літератури / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 11. - С. 14-17.

Фенцик О. Формування в старшокласників навичок лінгвістичного аналізу художнього твору / О. Фенцик // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 7. - С. 38-41.

Хіврич С. Підмет - головний член речення. способи вираження підмета : урок у 8 кл. / С. Хіврич // Дивослово. - 2011. - № 11. - С. 29-30.МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБIЖНОЇ ЛIТЕРАТУРИ

Афанащенко Л. Роман Л. Н. Толстого "Анна Каренина" : конспект уроку / Л. Афанащенко // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 12. - С. 36-38.

Богосвятська А. Організація роботи в творчих учнівських групах на уроках світової літератури / А. Богосвятська // Зарубіжна література. - 2011. - № 11. - С. 12-13.

Власенко Л. Гамлет ХХ століття : вивч. поезії Б. Пастернака / Л. Власенко // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 11. - С. 28-30.

Гузь О. Система уроків за казкою Ганса Крістіана Андерсена "Снігова Королева" / О. Гузь // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 12. - С. 19-36.

Гузь О. Універсалізм новаторської поезії Т. С. Еліота : метод. рек. до вивч. творчості Т. С. Еліота / О. Гузь // Зарубіжна література. - 2011. - № 47/48(груд.). - С. 6-16.

Дейна М. "І все-таки почують голос мій..." : уроки з вивч. творчості Анни Ахматової / М. Дайна // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 11. - С. 16-25.

Дитькова С. Творчество Мендельштама в школе / С. Дитькова // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 11. - С. 2-5.

Дячок С. Кожному - свій скарб : урок за романом Р. Л. Стівенсона "Острів скарбів" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 11/12. - С. 16-18.

Дячок С. Імагологічні аспекти проектної технології на уроках світової літератури / С. Дячок // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 11/12. - С. 14-15.

Завгородня Л. Застосування ігрових педагогічних технологій на уроках літератури / Л. Завгородня // Зарубіжна література. - 2011. - № 11. - С. 14-23.

Киян Т. Україна та її історія очима австрійського письменника : урок за оповід. Р. М. Рільке "Пісня про правду" / Т. Киян // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 11/12. - С. 35-37.

Островська Г. Філософсько-художній синтез середньовічної культури у поемі "Божественна комедія" Данте, її алегоричний зміст / Г. Островська // Зарубіжна література. - 2011. - № 11. - С. 34-37.

Пулина Г. "Безмерность в мире мер" : урок по поэзии Марины Цветаевой / Г. Пулина // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 11. - С. 26-27.

Русанова О. "Ядро усього Всесвіту - любов" : В. Вітмен / О. Русанова // Зарубіжна література. - 2011. - № 47/48(груд.). - С. 26-35.

Тіхоненко С. Система уроків за п'єсою-казкою Самуїла Яковича Маршака "Дванадцять місяців" / С. Тіхоненко // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 12. - С. 2-18.

Хроменко І. Літературна гра "Щасливий випадок" "Срібна доба" / І. Хроменко // Зарубіжна література. - 2011. - № 11. - С. 24-27.

Хроменко І. Методичні рекомендації щодо організації уроку за темою "А. П. Чехов "Хамелеон". 6 клас / І. Хроменко, Л. Бондарук // Зарубіжна література. - 2011. - № 11. - С. 38-41.

Чорна І. Риси романтичного героя в поемі Дж. Байрона "Мазепа". Художнє осмислення постаті українського гетьмана в творах О. Пушкіна та В. Сосюри / І. Чорна // Зарубіжна література. - 2011. - № 11. - С.

Янкович О. Матеріали до факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" : світова та укр. л-ра / О. Янкович,І. Ханчук // Зарубіжна література. - 2011. - № 11. - С. 44-47.МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ I ТОЧНИХ НАУК

Білик В. Спостерігання за погодою й опрацювання збірних матеріалів. 6 клас : склад. графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди / В. Білик // Географія. - 2011. - № 23/24(груд.). - С. 23-25.

Бромот Т. Геологічна будова та рельєф антарктиди. 7 клас / Т. Бромот // Географія. - 2011. - № 23/24(груд.). - С. 26-29.

Габрусєв В. OpenOffice : практ. посіб. / В. Габрусєв // Інформатика. - 2011. - № 45/46(груд.). - С. 3-127.

Галенко І. Південна Америка. 7 клас : [розробки уроків] / І. Галенко // Географія. - 2011. - № 23/24(груд.). - С. 29-39.

Григоренко Л. Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на земній поверхні. 6 клас / Л. Григоренко, М. Григоренко // Географія. - 2011. - № 23/24(груд.). - С. 18-22.

Дегтяренко А. Використання художніх творів на уроках географії / А. Дегтяренко // Географія. - 2011. - № 23/24(груд.). - С. 66-69.

Несвіт О. Табличний процесор : метод. розробка уроку / О. Несвіт // Інформатика. - 2011. - № 47(груд.). - С. 13-17.

Синяєва О. Країни Західної Європи. 10 клас : інтелект. лабіринт / О. Синяєва // Географія. - 2011. - № 23-24(груд.). - С. 60-61.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СУСПIЛЬНИХ НАУК

Карнацевич В. Інтелектуальні ігри на уроках історії : з досвіду роботи / В. Карнацевич // Історія України. - 2011. - № 47(груд.). - С. 3-10.

Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему: доба героїчних походів запорізьких козаків проти турецько-татрських завойовників : вступ до історії. 5 кл. / І. Коляда, В. Павлюченко, Я. Щипець // Історія в школі. - 2011. - № 10. - С. 21-25.

Милько В. Методика вивчення теми "Наддніпрянська Україна напередодні та в період Російської демократичної революції 1905-1907 рр.". Історія України, 10 клас / В. Милько // Історія в школах України. - 2011. - № 10. - С. 18-25.

Подобєд А. Урок на тему "Українські землі в складі Австрійської імперії" . Історія України, 9 клас / А. Подобєд, О. Подобєд // Історія в школах України. - 2011. - № 10. - С. 15-17.

ВИЩА ОСВIТА. ПЕДАГОГIКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Бурега В. Проблеми конкурсного відбору до ВНЗ на основі зовнішнього незалежного оцінювання за результатами аналізу вступних кампаній 2008-2011 років / В. Бурега // Вісник ТІМО. - 2011. - № 10. - С. 15-17

Василів В. Особливості інформатизації системи управління ВНЗ в умовах трансформації вищої освіти України / В. Василів, Р. Костюкевич // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 39-49.

Диба М. Продуктивне навчання і його роль у підготовці фахівців / М. Диба // Вища школа. - 2011. - № 12. - С. 60-65.

Зюзіна Т. Шлях інтеграції мистецтва у структурі змісту культурологічної підготови студентів у ВНЗ / Т. Зюзіна // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 50-61.

Іщенко Т. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 7-14.

Кириченко О. Формування системи управління вищим навчальним закладам інноваційного типу / О. Кириченко, Ю. Вигівська // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 29-38.

Ковтун С. Інноваційні технології семінарських занять / С. Ковтун // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 104-109.

Ковтунець В. Шляхи вдосконалення системи прийому до ВНЗ на основі ЗНО / В. Ковтунець, С. Раков, А. Рибалко // Вісник ТІМО. - 2011. - № 10. - С. 13-14.

Колот А. Інституційні засади та інноваційні технології забезпечення якості економічної освіти : [Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана] / А. Колот // Вища школа. - 2011. - № 12. - С. 16-38.

Костюк Б. Вища освіта: погляд з Європи / Б. Костюк // Українське слово. - 2011. - 14-20 груд. (№ 50). - С. 11.

Куденко Н. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і розвиток маркетингу в Україні / Н. Куденко, В. Герасимчук, А. Федорченко // Вища школа. - 2011. - № 12. - С. 87-92.

Литвин В. Складаю глибоку шану і повагу усім поколінням апостолів правди і науки, прометеїв, які 350 років творили більше, ніж університет. Творили європейську цивілізацію : виступ Голови Верховної Ради України Володимира Литвина з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені І. Франка / В. Литвин // Віче. - 2011. -№ 20. - С. 2-3

Лук'яненко Д. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів : [Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана] / Д. Лук'яненко, А. Поручник // Вища школа. - 2011. - № 12. - С. 74-86.

Матвійчук А. Формування та розвиток науково-дослідної системи КНЕУ : [Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана] / А. Матвійчук // Вища школа. - 2011. - № 12. - С. 93-97.

Мукан Н. Будинок кольору сонця : [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] / Н. Мукан // Освіта. - 2011. - 16-23 листоп. (№ 46/47). - С. 7.

Оболенська Т. Нова парадигма виховної роботи в університеті : [Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана] / Т. Оболенська // Вища школа. - 2011. - № 12. - С. 66-73.

Пендзей І. Болонський процес і проблеми викладання та вивчення новітньої історії країн Західної Європи і Америки / І. Пендзей // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 94-103.

Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році : Наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 р. № 1179 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2011. - № 31/32/33. - С. 45.

Сергієнко В. Система магістерської підготовки за спеціальністю 8. 18010022 "Освітні вимірювання" в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова / В. Сергієнко // Вісник ТІМО. - 2011. - № 10. - С. 20-24.

Смолінська О. Культурологічний аспект інформаційного поля вищих навчальних закладів / О. Смолінська // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 62-69.

Стежки до таїни таланту [Текст] : (на пошану із нагоди 50-річчя наук.-пед. пр. та 75-річчя від дня народж. д-ра філолог. наук, проф. Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка Василя Петровича Марка). - Кіровоград : [б. в.], 2011. - 48 с.

Степаненко С. Економічна освіта, орієнтири на практику : [Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана] / С. Степаненко // Вища школа. - 2011. - № 12. - С. 39-52.

Товканець Г. В. Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб./ Товканець Г. В. ; Мукачів. держ. ун-т, Лаб. наук. дослідж. та інноваційно-освітніх технологій. - К. : Кондор, 2011. - 184 с.

Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Туркот Т. І.; Т. І. Туркот. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році : затв. МОНмолодьспорту України 12.10.2011р. № 1179 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2011. - № 31/32/33. - С. 46-96.

Усі ВНЗ України [Текст] : довід. абітурієнта 2011-2012/ [уклад. : В. М. Колесниченко, Н. М. Колесниченко]. - Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011. - 765 с.

Шоробура І. 90-річний досвід підготовки вчителів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічний академії / І. Шоробура // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 42-43.ПРОФЕСIЙНА I СПЕЦIАЛЬНА ОСВIТА

Гелета В. Інформаційна культура в професійній підготовці майбутнього педагога / Я. Галета // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 24-27.

Климович М. Роль науково-методичного середовища педагогічного ВНЗ у професійній підготовці вчителя початкової школи / М. Климович // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 48-51.

СIМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

Добсон Д. Путівник для родини [Текст] : 490 запитань і відповідей / Добсон Д. ; [з англ. пер. О. Гладкий]. - Л. : Свічадо, 2011. - 462 с.ОСВIТА НА IВАНО-ФРАНКIВЩИНI

Вечірні школи Прикарпаття [Текст] : інформ.-довідк. матеріал з практики роботи загальноосвіт. вечір. (змін.) шк. Івано-Франківщини / Івано-Франків. ОІППО ; [заг. ред. Г. Островської]. - Івано-Франківськ : [ЛІК], 2011. - 101 с.

Волинська О. С. Художня освіта Галичини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб./ Волинська О. С.; О. С. Волинська ; [наук. ред. Антонович Є. А.] ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 236 с.

Григорчук А. Гуцульщинознавство в нашому освітньому просторі : гуцул. шк. - 20 р. / А. Григорчук // Гуцульський край. - 2011. - 9 груд. (№ 49). - С. 5.

Золотий ювілей Рогатинської дитячої школи мистецтв : [урочистості з нагоди 50-річчя] // Рогатинська земля. - 2011. - 26 листоп. (№ 48). - С. 2.

Кораїм Р. Роксолана Караїм : "Школа розвитку і успіху" : [розмова з дир. Калус. спец. загальноосвіт. шк.-інтернату Івано-Франків. облради / записала О. Василечко] // Освітянське слово. - 2011. - 9 груд. (№ 41/42). - С. 5.

Кудлач В. Тлумацька гімназія: погляд через століття / Віра Кудлач // Вісник Прикарпатського університету: Історія. Вип. 18. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 24-33.

Куцук О. Микола Михайлович Кецелюк - ветеран педагогічної праці тренер-викладач вищої категорії : [кер. гуртків спорт. орієнтування в Ярем центрі позашк. роботи] / О. Куцук // Яремчанський вісник. - 2011. - 16 груд. (№ 42). - С. 7.

Лобарчук О. Найчастіше голова болить у п'ятикласників : [про охорону здоров'я в закл. освіти Прикарпаття] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 9 груд. (№ 230). - С. 10.

Лотоцький В. Діяльність українських громад у Станіславівській гімназії й учительській семінарії в другій половині ХІХ ст. / Віталій Лотоцький // Вісник Прикарпатського університету: Історія. Вип. 18. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 150-155

Мотіщук О. Ректор - 2 : [про передвибор. розклади і канд. на посаду ректора ПНУ ім. В. Стефаника] / О. Матішин // Гилицький кореспондент. - 2011. - 8 груд. (№ 49). - С. 8.

Назарчук Д. Для гірських дітей не дивина - 12 кілометрів пішки до школи : [про реалізацію прогр. "Шкільний автобус" на Прикарпатті] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 7 груд. (№ 230). - С. 13.

Непийвода Л. Т. Усе починається з мрії [Текст] / Непийвода Л. Т. - Рогатин (Івано-Франків. обл.) : [Місто НВ], 2011. - 55 с.

Поташник Я. З історії однієї школи : [Тустанської] / Я. Поташник // Галицьке слово. - 2011. - 16 груд. (№ 50). - С. 4.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника [Текст] . - [Івано-Франківськ : Симфонія форте], 2007. - 81 с.

www.lib.if.uaIвано-Франкiвськ

201
Каталог: files -> admin
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка