Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогікиСкачати 216.57 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір216.57 Kb.
Iвано-Франкiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека
iменi I. Франка

Довідково-бібліографічний відділНові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки

Бiблiографiчний бюлетень

жовтень 2011 р

Iвано-Франкiвськ

2012Володіючи потужним фондом наукової, популярної, довідково-бібліографічної літератури, великою кількістю періодичних видань, обласна бібліотека інформує під цією рубрикою вчителів, організаторів освітянського процесу про нову літературу, статті з газет та журналів, про законодавчі та інструктивні матеріали з проблем реформи, організації навчального та виховного процесу в школах, з питань педагогіки, історії, методики викладання предметів як в Україні, так і за кордоном. Дані матеріали можна отримати в обласній бібліотеці (вул.Чорновола 22 ), в районних і міських центральних бібліотеках та по МБА

ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА. ПЕДАГОГIКА ШКОЛИ

Кузьміна О. Моральний світ та ціннісні орієнтири старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів - основні складові їхньої життєвої компетентності / О. Кузьміна // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 3. - С. 75-85.

Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту" щодо запобігання дискримінації школи : Закон України від 06.09.2011р. № 3701-VІ // Урядовий кур'єр. - 2011. - 5 жовт. (№ 138). - С. 4.

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників : Наказ М-ва освіти науки України № 930 від 06.10.2011 р. // Зарубіжна література. - 2011. - № 37/37(жовт.). - С. 3-12.IСТОРIЯ НАРОДНОЇ ОСВIТИ I ПЕДАГОГIЧНОЇ ДУМКИ

Березівська Л. Диференціація навчання як форма індивідуального підходу до дитини у працях українських педагогів (1917-1920 роки) / Л. Березівська // Рідна школа. - 2011. - № 8/9. - С. 75-80.

Бонбар Л. Особливості диференційованого підходу до навчального процесу в державній початковій школі (з кінця ХІХ ст. до 1917 р.) / Л. Бондар // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 3. - С. 121-128.

Бондар Л. Відображення ідей про деференційований підхід до навчання у змісті освіти початкової школи (кінець ХІХ ст. - до 1917 р.) / Л. Бондар // Рідна школа. - 2011. - № 8/9. - С. 69-74.

Джус О. Музика в культурно-освітній діяльності Софії Русової : 150-річчя від дня народж. Софії Русової / О. Джус // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 111-114.

Литвиненко О. Організація та управління жіночими середніми навчальними закладами у другій половині ХІХ на початку ХХ століття (Херсонська губернія) / О. Литвиненко // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 4-6.

Фещенко Г. Педагогічна практика як складова професійної підготовки майбутнього вчителя (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Г. Фещенко // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 3. - С. 128-135.

ОРГАНIЗАЦIЯ НАРОДНОЇ ОСВIТИ. УПРАВЛIННЯ. ЕКОНОМIКА. СТАТИСТИКА

Державний стандарт базової і повної середньої освіти : проект // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 9. - С. 4-15

Зубко А. Реалізація функцій процесу навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / А. Зубко // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 7-9.

Паращенко Л. Аналіз системи загальної середньої освіти України за м'якою методологією систем / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2011. - № 2/3. - С. 72-80.

Петрук В. Проблеми соціалізації та індивідуалізації навчання в умовах сучасного інформаційно-освітнього середовища / В. Петрук // Освіта і управління. - 2011. - № 2/3. - С. 68-94.

Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту" щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи № 3701-VІ 06.09.2011 р. // Офіційний вісник України. - 2011. - № 77. - С. 12.

Розширене засідання колегії МОНмолодьспорту України "Про підсумки розвитку загальної середньої та шкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" // Рідна школа. - 2011. - № 8/9. - С. 3.

ОРГАНIЗАЦIЯ ОСВIТИ В ЗАРУБIЖНИХ КРАЇНАХ

Беттінгер Е. Простий шлях підвищення результативності навчання і зменшення відсіву студентів у ВНЗ: використання деталізованої інформації тесту АСТ при вступі до ВНЗ : [освіта США] / Е. Беттінгер, Б. Еванс, Д. Поут // Вісник ТІМО. - 2011. - № 8/9. - С. 67-90.

Горох В. Еволюція єдиного державного екзамену з математики в Росії: погляд крізь призму українського досвіду / В. Горох // Вісник ТІМО. - 2011. - № 8/9. - С. 46-51.

Кравченко О. Стан українського шкільництва за кордоном у контексті етнонаціональної ідентичності / О. Кравченко // Освіта і управління. - 2011. - № 2/3. - С. 119-125.

Краснянський М. Ліга Плюща, або Вища освіта США / М. Краснянський // День. - 2011. - 13 жовт. (№ 184). - С. 6.

Пивовар Н. Историческое краеведение в вузах Беларуси во второй половине ХХ - начале ХХІ века / Н. Пивовар // Краєзнавство. - 2011. - № 3. - С. 80-85.

Сулима О. Інтернаціоналізація як провідна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти Німеччини / О. Сулима // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 3. - С. 112-120.

Шулікін Д. Система освіти в Москві: гра за новими правилами / Д. Шулікін // Освіта України. - 2011. - 26 верес. (№ 73/74). - С. 6-7.ДОШКIЛЬНА ПЕДАГОГIКА. ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Базарницька І. Урок з курсу "Сходинки до інформатики", 3 клас / І. Базарницька // Початкова школа. - 2011. - № 10. - С. 30-32.

Баранова А. Проектна технологія як засіб формування інтересу до навчання молодших школярів / А. Баранова // Освіта і управління. - 2011. - № 2/3. - С. 102-105.

Березовська Л. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи / Л. Березовський // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 16-18.

Будник О. Моделювання етновиховного середовища в контексті наступності дошкільної та початкової освіти / О. Будник // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 67-71.

Гоцуляк К. Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності вчителя початкових класів / К. Гоцуляк // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 21-22.

Грицюк О. Практичне використання інтерактивних методів навчання на уроках у початковій школі / О. Грицюк // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 27(верес.). - С. 2-16.

Ізвєкова Г. Організація пошукової діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках трудового навчання / Г. Ізвєкова, Л. Сливка // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 43-46.

Кардаш І. Наступність в екологічному вихованні старших дошкільників і молодших школярів / І. Кардаш // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 71-74.

Лапіна Г. Формування мотивації навчання молодших школярів / Г. Лапіна // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 25(верес.). - С. 2-26.

Манченко А. Скажімо наше дружнє "Ні"" усім пожежам на землі! : урок із курсу "Основи здоров'я" у 4-му кл. / А. Манченко // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 27(верес.). - С. 31-35.

Марущак В. Особливості трудової активності молодших школярів як засобу підвищення рівня їх знань / В. Марущак // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 41-43.

Мізюріна О. Каліграфічні хвилинки у 4 класі на основі словникових слів / О. Мізюріна // Початкова школа. - 2011. - № 10. - С. 18-20.

Мордовцева Н. Формування трудової діяльності особистості молодшого школяра засобами лінгвістичної мініатюри на уроках української мови / Н. Мордовцева // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 79-81.

Мостова О. Робота з рослинним матеріалом. Ікебана : урок трудового навчання в 3-му кл. / О. Мостова // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 27(верес.). - С. 20-23.

Мул В. Складання твору-розповіді "Осінь" : урок зв'язного мовлення в 3-му кл. / В. Мул // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 26(верес.). - С. 19-22.

Поліщук С. Карнавал осінніх барв : урок словес. творчості в 3-му кл. / С. Поліщук // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 25(верес.). - С. 29-31.

Прасолова Н. Складання твору на основі особистих вражень : урок розв. зв'язного мовлення у 3-му кл. / Н. Прасолова // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 26(верес.). - С. 23-26.

Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку : Лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-634 від 19.08.2011 р. // Дошкільне виховання. - 2011. - № 9. - С. 4-6.

Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах : Лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-577 від 29.07.2011 р. // Дошкільне виховання. - 2011. - № 9. - С. 6-7.

Програма корекції агресивноситі : групова робота з мол. школярами // Психолог. - 2011. -№ 37(жовт.). - С. 3-14.

Русин Г. Психолого-педагогічні особливості формування пізнавальних інтересів та здібностей молодших школярів / Г. Русин, К. Несторук // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 49-51.

Січко І. Емоційно-ціннісне ставлення учнів початкової школи до природи / І. Січко // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 39-40.

Титаренко В. Людські чесноти. добро починається з тебе : урок громад. освіти в 4-му кл. / В. Титаренко // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 26(верес.). - С. 27-30.

Трунова В. Методика позакласного читання в підготовчий і початковий періоди / В. Трунова // Початкова школа. - 2011. - № 10. - С. 20-22.

Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах : Лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-522 від 21.07.2011 р. // Дошкільне виховання. - 2011. - № 9. - С. 7.ТЕОРIЯ I МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Бех І. Я як джерело духовного саморозвитку особистості / І. Бех // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 3. - С. 5-16.

Латишева Л. Роль історичного краєзнавства у патріотичному вихованні студентів / Л. Латишева // Краєзнавство. - 2011. - № 3. - С. 77-80.

ДИДАКТИКА (ТЕОРIЯ ОСВIТИ I НАВЧАННЯ)

Даниленко М. Конструювання дидактичного модуля з використанням технології цілковитого засвоєння / М. Даниленко // Географія. - 2011. - № 18(верес.). - С. 8-20.

Савчук Л. Вправи для вдосконалення навичок читання / Л. Савчук // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 26(верес.). - С. 13-18.

ШКОЛОЗНАВСТВО

Джиоєва І. "Його величність" урок : на допомогу метод. об-ню / І. Джиоєва // Географія. - 2011. - № 17(верес.). - С. 10-14.

Кобернік С. Особливості змісту та структури навчальних посібників з географії для учнів основної школи / С. Кобернік // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 9. - С. 8-11.

Косило М. Передумови зародження позашкільної роботи в Україні / М. Косило // Краєзнавство. - 2011. - № 3. - С. 37-39.

Лупійчук А. Сучасна шкільна літературна освіта: стан, проблеми, перспективи / А. Лупійчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 9. - С. 75-76.

Манченко А. Від творчого вчителя - до обдарованого учня : з досвіду роботи МО вчителів почат. кл. / А. Манченко // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 26(верес.). - С. 4-12.

Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти : Наказ МОНМСУ № 329 від 13.04.11 р. // Географія. - 2011. - № 17(верес.). - С. 7-9.

Топузов О. Комплексний навчально-методичний комплект як визначальна компонента стандарту шкільної географічної освіти / О. Топузов, Р. Сосса // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 9. - С. 3-7.

Трухан О. Організація роботи з підручником учнів основної школи на уроках історії / О. Трухан // Рідна школа. - 2011. - № 8/9. - С. 36-40.

ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН

Дорофеєва Г. Рушник вишиваний - України душа / Г. Дорофеєва / Все для вчителя. - 2011. - № 25/27. - С. 38-40.

Мова жестів : тренінг для учнів 8-11 кл. // Психолог. - 2011. -№ 37(жовт.). - С. 20-24.

Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови / В. Редько // Рідна школа. - 2011. - № 8/9. - С. 28-36.

Ярова В. Писанкарство - мистецтво художнього розпису / В. Ярова / Все для вчителя. - 2011. - № 25/27. - С. 61-62.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ I ЛIТЕРАТУРИ

Антипова Л. Гендерний стереотип - гальмо розвитку особистості : за новелою Є. Кононенка "Без мужика". 11-й кл. / Л. Антипова // Українська мова та література. - 2011. - № 33/34. - С. 40-42.

Антипова Л. "Донбас навчив мене бути сильною" : життя і творчість І. Роздобудько. 11-й кл. / Л. Антипова // Українська мова та література. - 2011. - № 33/34. - С. 37-39.

Василішина О. Краса родинних стосунків в оповіданні Миколи Вінграновського "Гусенятко" / О. Василішина // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 10. - С. 37-39.

Головченко Л. Головні та другорядні члени речення : урок-вірш у 8-му кл. / Л. Головченко // Українська мова та література. - 2011. - № 37(жовт.). - С. 10-13.

Гончарова Г. Незмінювані іменники. 6-й клас / Г. Гончарова // Українська мова та література. - 2011. - № 35/36(верес.). - С. 18-22.

Грекало Т. Відмінювання іменників ІІІ відміни. 6-й клас / Т. Грекало // Українська мова та література. - 2011. - № 35/36(верес.). - С. 23-24.

Жила С. Вивченння історичного роману Миколи Вінграновського "Северин Наливайко" в школі / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 10. - С. 23-29.

Івахненко Л. Григорій Сковорода - видатний український письменник, філософ : урок-дослідж. в 9-му кл. / Л. Івахненко // Українська мова та література. - 2011. - № 33/34. - С. 16-19.

Колоїз Ж. Вивчаємо застарілу лексику : на матеріали творчої спадщини Івана Нечуя-Левицького / Ж. Колоїз // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 9. - С. 99-108.

Костенко Л. Різні форми присудків. 8-й клас / Л. Костенко // Українська мова та література. - 2011. - № 37(жовт.). - С. 14-15.

Костенко Л. Розділові знаки в простому реченні. 8-й клас / Л. Костенко // Українська мова та література. - 2011. - № 37(жовт.). - С. 7-9.

Котяш О. Із давньої літератури. 8-й клас / О. Котяш, Л. Котяш // Українська мова та література. - 2011. - № 33/34. - С. 4-12.

Куксенко Н. Рід іменників (повторення) : іменники спільного роду 6-й кл. / Н. Куксенко // Українська мова та література. - 2011. - № 35/36(верес.). - С. 6-8.

Назаренко Л. Проектно-конструкторська модель уроку літератури з використанням інформаційних технологій. 11 клас : [М. Винграновський] / Л. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 10. - С. 40-44.

Панчук О. Прямий і непрямий додаток. 8-й клас / О. Панчук // Українська мова та література. - 2011. - № 37(жовт.). - С. 2-22.

Присяжнюк С. Інтерактивні форми роботи на заняттях української літератури / С. Присяжнюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 9. - С. 52-56.

Ралькіна С. Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання та невідмінювання іменників. 6-й клас / С. Ралькіна // Українська мова та література. - 2011. - № 35/36(верес.). - С. 15-18.

Скрипнюк О. Правопис не з дієприкметниками. 7-й клас / О. Скрипнюк // Українська мова та література. - 2011. - № 35/36(верес.). - С. 28-30.

Уманська Т. Тваринний світ у байках Григорія Сковороди. 9-й клас / Уманська Т. // Українська мова та література. - 2011. - № 33/34. - С. 20-25.

Харлап І. Мотиви христичнської релігії в літературі періоду Київської Русі. Усний журнал. 9-й клас / І. Харлап // Українська мова та література. - 2011. - № 33/34. - С. 13-15.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБIЖНОЇ ЛIТЕРАТУРИ

Гузь О. Ключик к закодированному тексту романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" : альтенатив. взгляд на произведение / О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 9. - С. 15-50.

Гузь О. Повість Джека Лондона "Біле Ікло" : система уроків / О. Гузь // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 9. - С. 6-22.

Гузь О. "Для меня не было большего наслаждения, как сидеть в театре..." : метод. рек. до вивч. драматург. спадщини А. Чехова, 11 кл. / О. Гузь// Зарубіжна література. - 2011. - №36(верес.). - С. 3-14.

Гукова О. Місто майбутнього й занепад цивілізації : урок з використ. постерів за оповід. Рея Бредбері "Усмішка" / О. Гукова // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 9. - С. 36-38.

Кугай Л. Особливості стилю в повісті Ернеста Хемінгуея "Старий і море" : урок-діалог з використ. сучасних інформ. технологій / Л. Кугай // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 9. - С. 22-25.

Ступак Л. Узагальнення вивченого з теми "Балада" / Л. Ступак // Зарубіжна література. - 2011. - №36(верес.). - С. 15-16.

Хроманко І. Вивчення оповідання Джека Лондона "Любов до життя" / І. Хроменко // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 9. - С. 2-6.МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ I ТОЧНИХ НАУК

Бабійчук О. Градусна сітка землі. географічні координати. 6 клас / О. Бабійчук // Географія. - 2011. - № 17(верес.). - С. 22-25.

Бакулєва Т. Адміністративно-територіальний поділ України. 9-й клас / Т. Бакулєва // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 35(верес). - С. 17-19.

Кащук Т. Традиційна електроенергетика як складова ПЕК України, її значення. 9 клас / Т. Кащук // Географія. - 2011. - № 18(верес.). - С. 26-31.

Кудряшова С. Ознайомлення з презентаціями / С. Кудряшова // Інформатика. - 2011. - № 37(жовт.). - С. 13-15.

Купчук С. За глобусом, за картою. 6 клас : узагальнюв. урок-подорож з теми "Земля на планеті та карті" / С. Купчук // Географія. - 2011. - № 18(верес.). - С. 21-22.

Скворцова О. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. 6-й клас / О. Скворцова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 35(верес). - С. 20-22.

Скиба М. Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства. 6-й клас / М. Скиба // Рідна школа. - 2011. - № 8/9. - С. 41-44.

Сопіна І. Технологія WEB-2.0. Сайти, блоги, фотосервіси, карти знань / І. Сопіна // Інформатика. - 2011. - № 37(жовт.). - С. 16-22.

Стаховська Ю. Північний Льодовитий океан. 7 клас / Ю. Стаховська // Географія. - 2011. - № 17(верес.). - С. 28-30.

Степанова Л. Міграційні та урбанізаційні процеси. 10 клас / Л. Степанова // Географія. - 2011. - № 17(верес.). - С. 26-27.

Шуліка К. Загальні особливості клімату Африка. 7 клас / К. Шуліка // Географія. - 2011. - № 18(верес.). - С. 22-26.МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СУСПIЛЬНИХ НАУК

Бахматюк Я. ІКТ і мультимедійне забезпечення навчального процесу на уроках історії : з досвіду роботи / Я. Бахматюк // Історія України. - 2011. - № 37(жовт.). - С. 3-16.

Бондаренко Т. Культура України в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Історія України. 11 клас / Т. Бондаренко // Історія України. - 2011. - № 37(жовт.). - С. 17-23.

Буцько Л. Громадянство України. Практичне право. 9 клас / Л. Буцько // Історія та правознавство. - 2011. - № 25(верес.). - С. 22-25.

Валентій Л. Методичні розробки уроків до курсу "Людина і суспільство". 11 клас / Л. Валентій // Історія та правознавство. - 2011. - № 25(верес.). - С. 8-15.

Волик В. Особливості післявоєнної відбудови України. 11 клас / В. Волик // Історія та правознавство. - 2011. - № 27(верес.). - С. 15-19.

Гісем Н. Урок на тему: "Версальсько-Вашингтонська система позитивне значення і недоліки". Всесвітня історія. 10 клас / Н. Гісем // Історія в школах України. - 2011. - № 9. - С. 34-35.

Десятов Д. Розвиток емпатії учнів у процесі роботи школярів з історичними документами / Д. Десятов // Історя та правознавство. - 2011. - № 26(верес.). - С. 4-6.

Жидкова Н. Основи права, свободи і обов'язки громадян України. Основи правознавства. 10 клас / Н. Жидкова // Історія та правознавство. - 2011. - № 25(верес.). - С. 19-21.

Корпушевська В. Початок національного відродження у Наддніпрянській Україні наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ ст. 9 клас / В. Корпушевська // Історя та правознавство. - 2011. - № 26(верес.). - С. 24-28.

Кошелєва А. Правила і закони в суспільстві та твоєму житті. Правознавство. Практичний курс. 9 клас / А. Кошелєва // Історія України. - 2011. - № 36(верес.). - С. 15-23.

Марковецька Г. Викладання історії на основі використання грошових знаків / Г. Марковецька // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 89-92.

Михальова С. Юридичні задачі. Основи правознавства. 11 клас / С. Михальова // Історія та правознавство. - 2011. - № 25(верес.). - С. 4-7.

Подобєд О. Урок на тему "Виникненння Київської Русі. Перші князі". Історія України. 7 клас / О. Подобєд // Історія в школах України. - 2011. - № 9. - С. 27-30.

Положення про дошкільний навчальний заклад : Постанова Кабінету Міністрів України № 305 від 12.03 2003 р. // Все для вчителя. - 2011. - № 25/27. - С. 13-18.

Ткаченко Е. Закони в житті твоєї сім'ї. Практичне право. 9 клас / Е. Ткаченко // Історія та правознавство. - 2011. - № 25(верес.). - С. 26-29.

Урок на тему "Київська Русь у період князювання Ольги та Святослава". Історія України. 7 клас // Історія в школах України. - 2011. - № 9. - С. 30-33.

Федь І. Соціально-економічне становище та суспільно-політичний рух на Українських землях у першій половині ХІХ ст. / І. Федь // Історя та правознавство. - 2011. - № 26(верес.). - С. 29-31.СПЕЦIАЛЬНI ШКОЛИ. ДЕФЕКТОЛОГIЯ

Вертугіна В. Проблема здійснення індивідуалізації навчання і виховання дітей з відхиленням зору в умовах інклюзивної освіти / В. Вертуліна // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 74-75.

Кізенко О. Фізичне виховання учнів з особливими потребами / О. Кізенко // Все для вчителя. - 2011. - № 28/30. - С. 57-59.

Юрків Я. Модель соціально-педагогічного патронажу сімей з розумово відсталими дітьми / Я. Юрків // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2011. - № 3. - С. 62-71.ВИЩА ОСВIТА. ПЕДАГОГIКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Балагура О. Змістовні та технологічні особливості виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів / О. Балагура // Освіта і управління. - 2011. - № 2/3. - С. 180-182.

Бандура О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О. Бандура // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 7-15.

Бахрушин В. Статистични аналіз рейтингів українських університетів / В. Бахрушин // Освіта і управління. - 2011. - № 2/3. - С. 30-37.

Бенніч-Бьоркман Л. Інтернаціоналізація вищої освіти: пошук ефективної моделі в контексті україно-шведського співробітництва / Л. Бенніч-Бьоркман, С. Курбатова // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 3. - С. 93-100.

Брюховецький В. Дослідження ефективності реорганізаційних кроків у процедурі вступу до ВНЗ України на прикладі Києво-Могилянської академії / В. Брюховецький // Вища школа. - 2011. - № 7/8 - С. 38-51.

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. - 2011. - № 9/10. - С. 2-10.

Вплив застосування "лідер-груп" на якість освіти у вищій школі / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко та ін. // Вища школа. - 2011. - № 7/8 - С. 19-30.

Герганов Л. Моделювання та реалізація моніторингу знань у системі зовнішнього незалежного оцінювання / Л. Герганов // Вісник ТІМО. - 2011. - № 8/9. - С. 21-24.

Головенкін В. Аналіз засвоєння вищої математики студентами першого курсу / В. Головенкін // Вища школа. - 2011. - № 7/8 - С. 52-63.

Гончарова О. Про підготовку навчального посібника з краєзнавства для вищих навчальних закладах України / О. Гончарона // Краєзнавство. - 2011. - № 3. - С. 56-61.

Гунчак В. Університет - кузня елітних кадрів / В. Гунчак // Вища школа. - 2011. - № 7/8 - С. 7-18.

Жорнова О. Сучасна вища школа: TO BE OR NOT TO BE / О. Жорнова // Вища школа. - 2011. - № 7/8 - С. 74-83.

Зіньковський Ю. Вища освіта у вітчизняних системах навчання та економіки / Ю. Зіньковський // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 16-26.

Кліменко В. Економіка знань в усвідомленні студентів і викладачів вищої школи / В. Кліменко // Вища школа. - 2011. - № 7/8 - С. 104-109.

Ключові напрями вдосконалення системи ЗНО в Україні // Вісник ТІМО. - 2011. - № 8/9. - С. 2-3.

Коваль П. Формування національної свідомості засобами мистецтва у вищих технічних навчальних закладах / П. Коваль // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 32-34.

Конструювання і змістове наповнення електронних підручників навчально-діяльнісною інформацією / В. Волинський, О. Красовський, О. Чорноус та ін. // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 3. - С. 60-75.

Кращенко Ю. Концептуальні засади розвитку студентського самоврядування в Україні / Ю. Кравченко // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 117-125.

Кучеренко С. Організація індивідуальної роботи студентів під час вивчення історії краєзнавства / С. Кучеренко // Краєзнавство. - 2011. - № 3. - С. 71-76.

Левченко В. Становлення та розвиток напрямів освітянського краєзнавства у вищій школі Одеси в 1920-30-х роках / В. Левченко // Краєзнавство. - 2011. - № 3. - С. 61-66.

Левшин М. Добротвор : [про ректора РДГУ Руслана Михайловича Постоловського] / М. Левшин // Освіта. - 2011. - 21-28 верес. (№ 38). - С. 7.

Остап'як І. Роль підручника у формуванні професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів / І. Остап'як, Ю. Попович, С. Соловей // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 14-16.

Очеретяний А. Сутність політики у навчальній літературі для ВНЗ України / А. Очеретяний // Вища школа. - 2011. - № 7/8 - С. 84-95.

Панасенко Д. Новий підхід до формування структури та змісту переліку напрямів підготовки і спеціальностей бакалаврів / Д. Панасенко // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 72-82.

Правова Н. Застосування технології формування та розвиту критичного мислення у процесі мовленнєво-методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів / Н. Правова // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 19-20.

Романенко Ю. Еталон знань як елемент моніторингу вищої освіти / Ю. Романенко // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 3. - С. 42-50.

Руденко В. Проектування культурологічної спрамованості вищої освіти / В. Руденко // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 108-116.

Смолінська О. Культурологічні та методичні проблеми здійснення педагогічних вимірювань та оцінки їх результатів у практиці роботи вищого навчального закладу / О. Смолінська // Вісник ТІМО. - 2011. - № 8/9. - С. 35-38.

Хорунжий М. Науково-педагогічні школи як головний критерій оцінки інтелектуального потенціалу та суспільного визнання сучасних університетів / М. Хорунжий // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 61-71.

Череп А. Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки вчителів етики у вищих навчальних закладах України / А. Череп // Обрії. - 2011. - № 1. - С. 27-31.

Чернецький С. Проблеми конкурсного відбору до вищих навчальних закладів на основі зовнішнього незалежного оцінювання / С. Чернецький // Вісник ТІМО. - 2011. - № 8/9. - С. 13-16.

Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України / Т. Чорноштан // Освіта і управління. - 2011. - № 2/3. - С. 38-54.

ПРОФЕСIЙНА I СПЕЦIАЛЬНА ОСВIТА

Добровська Л. Електронний навчально-методичний комплекс як засіб пізнання та організації навчання в технічних ВНЗ / Л. Добровська // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 3. - С. 32-41.

Лукашів В. Особливості становлення і розвитку інформаційної культури майбутніх фахівців зв'язку / В. Лукашів // Рідна школа. - 2011. - № 8/9. - С. 53-57.

Петрова А. Модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки / А. Петрова // Рідна школа. - 2011. - №8/9. - С. 48-52.

Червінська Л. Розвиток навичок написання ділових звітів на заняттях з ділової англійської мови в економічному ВНЗ / Л. Червінська // Рідна школа. - 2011. - №8/9. - С. 45-47.

ОСВIТА НА IВАНО-ФРАНКIВЩИНI

Анушкевичус В. Про нагородження міською педагогічною премією ім. Б. Ступарика у 2011 році : [М. Яремчика, Т. Сливоцької, Л. Голіневич] / В. Анушкевичус // Західний кур'єр. - 2011. - 13-19 жовт. (№ 41). - С. 8.

Загоровська Л. Інтернаціональна школа : [ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів м. Івано-Франківська] / Л. Загоровська // Західний кур'єр. - 2011 - 6-12 жовт. - (№ 40). - С. 6.

Курилюк-Богоніс І. Осінь рідної школи : [170-ліття ЗОШ Чернятина та 100-ліття приміщення навч. закладу] / І. Курилюк-Богоніс // Край. - 2011. - 21 жовт.(№ 42). - С. 3.

Мединська В. Відродження діяльності гімназії в Рогатині-духовна обнова краю / В. Мединська // Голос Опілля. - 2011. - 7 жовт. (№ 41). - С. 4.

Про навчальний заклад : [Бурштин. енергет. коледжу ІФНТУНГ № 3] // Галицьке слово. - 2011. - 14 жовт. (№ 41). - С. 4,5.

Самборський П. Виховуємо гідну зміну : [про навч.-виховну діяльність Прикарпат. військ.-спорт. ліцею-інтернату в Богородчанах (1996р.)] / П. Самборський // Народна Воля. - 2011. - 14 жовт. (№ 121/122). - С. 6.

Тебешевська О. Оксана Тебешевська: "Прикро, що в Україні освітянська галузь не є насправді стратегічною" : [розмова з засл. учителем України Оксаною Тебешевською / записав В. Ребега] // Вісті Калущини. - 2011. - 21жовт. (№ 43). - С. 18.

Швидкова Н. Чверть століття радчанській школі / Н. Швидкова // Вперед. - 2011. - 21 жовт. (№ 42). - С. 1,2.

www.lib.if.uaIвано-Франкiвськ

201
Каталог: files -> admin
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка