Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогікиСкачати 278.15 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір278.15 Kb.
Iвано-Франкiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека
iменi I. Франка

Довідково-бібліографічний відділНові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки

Бiблiографiчний бюлетень

березень 2011 р

Iвано-Франкiвськ

2012Володіючи потужним фондом наукової, популярної, довідково-бібліографічної літератури, великою кількістю періодичних видань, обласна бібліотека інформує під цією рубрикою вчителів, організаторів освітянського процесу про нову літературу, статті з газет та журналів, про законодавчі та інструктивні матеріали з проблем реформи, організації навчального та виховного процесу в школах, з питань педагогіки, історії, методики викладання предметів як в Україні, так і за кордоном. Дані матеріали можна отримати в обласній бібліотеці (вул.Чорновола 22 ), в районних і міських центральних бібліотеках та по МБА

ПЕДАГОГIЧНА ПСИХОЛОГIЯ

Голощапова О. Профорієнтир життєвого успіху : тренінг для підліткув 9-х кл. // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 37.

Пузиревич К. Програма виявлення та розвитку обдарованості / К. Пузиревич // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 34-36.

ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА. ПЕДАГОГIКА ШКОЛИ

Про проведення підсумкових контрольних робіт : Наказ М-ва освіти і науки України № 141 від 16.02.2011 р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2011. - № 8-9. - С. 3-4.IСТОРIЯ НАРОДНОЇ ОСВIТИ I ПЕДАГОГIЧНОЇ ДУМКИ

Гавриленко Т. Україномовна навчальна література для початкових класів (1905-1914 роки) / Т. Гавриленко // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 61-65.

Лях Г. Позакласна виховна робота у гімназіяз східноукраїнського регіону (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Г. Лях, С. Фатальчук // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 48-51.

Петрощук Н. До проблеми профільного навчання: особливості диференціації освіти та підготовки вчителів (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Н. Петрощук // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 52-55.

Покась В. Шкільництво в Україні: становлення та історична генеза інтернатної освіти / В. Покась // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 43-47.

Федірко А. Використання педагогічної спадщини К. Д. Ушинського під час навчальних екскурсій з краєзнавства / А. Федірко // Шлях освіти. - 2011. - № 1. - С. 44-47.ОРГАНIЗАЦIЯ НАРОДНОЇ ОСВIТИ. УПРАВЛIННЯ. ЕКОНОМIКА. СТАТИСТИКА

Корсак К. ХХІ століття: освіта і виховання в умовах переходу людства до ноотехнології / К. Корсак // Шлях освіти. - 2011. - № 1. - С. 20-25.

Кремень В. Інновації - alter ego глобалізації / В. Кремень // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 3-9.

Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників : Наказ М-ва освіти і науки України № 1/9-44 від 26.01.2011 р. // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 6.

Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників : Наказ М-ва освіти і науки України № 1/9-6 від 06.01.11 р. // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 15.

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) : Постанова Кабінету Міністрів України № 311 від 30.03.2011 р . // Урядовий кур'єр. - 2011. - 6 квіт. (№ 62). - С. 20.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту : Постанова Кабінету міністрів України № 309 від 30.03.2011 р. // Урядовий кур'єр. - 2011. - 6 квіт. (№ 62). - С. - 20.

Про затвердження "Типового положення про атестацію педагогічних працівників" : Наказ М-ва освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 р. // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 5 (лют.). - С. 2-10.

Про організацію експериментального випробування електронного пристрою для читання "PocketBook" у 2010/2011 навчальному році : Наказ М-ва освіти і науки України // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 7.

ОРГАНIЗАЦIЯ ОСВIТИ В ЗАРУБIЖНИХ КРАЇНАХ

Верхогляд О. Аналіз акредитаційних агенцій США / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовська // Вища школа. - 2011. - № 2. - С. 72-84.

Гарбуза Т. Основні функції тьютора у процесі дистанційного навчання іноземної мови студентів ВНЗ Великої Британії / Т. Гарбуза // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 69-72.

Пальчук М. Еволюційний розвиток професійної підготовки виробничого персоналу в країнах ЄС: досвід Великої Британії / М. Пальчук // Вища школа. - 2011. - № 2. - С. 85-98.

Сиротіна О. Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США / О. Сиротіна // Вища школа. - 2011. - № 2. - С. 99-106.

Степчук Л. Вивчення інноваційних процесів в освіті і науці Франції та Чехії / Л. Степурак, К. Буглак // Освіта України. - 2011. - 28 берез. (№ 23/24). - С. 9.

Храм української науки в Екзилі : до 90-річчя від дня народж. Укр. Вільного У-ту (УВУ) (1921 р.) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2011. - № 1. - С. 42-51.

Шпарик О. Розвиток освіти у стародавньому Китаї: доконфуціанська доба / О. Шпарик // Шлях освіти. - 2011. - № 1. - С. 38-43.ДОШКIЛЬНА ПЕДАГОГIКА. ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Билоус Л. Сказка П. Бажова "Серебряное копытце" : урок внеклассного чтения в 4 кл. / Л. Билоус // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 9(берез.). - С. 16-17.

Вауліна О. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання / О. Вауліна // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 7(берез.). - С. 2-13.

Гавриш Н. Хужожня література в освітньому процесі: сучасні технології / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 4-9.

Грицюк О. Інтерактивні технології навчання молодших школярів / О. Грицюк // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 8(берез.). - С. 2-17.

Діденко М. Дидактичний матеріал з навчання грамоти (післябукварний період) / М. Діденко // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 9(берез.). - С. 25-29.

Дорошко Л. Інтеграція як концептуальний принцип конструювання підручника з української мови на комунікативній основі для початкових класів шкіл з викладанням мовами національни меншин / Л. Дорошко // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 8. - С. 53-56.

Іваній В. Підготовка вчителів початкових класів до розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі навчання математики / В. Іванів, С. Бурчак // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 43-47.

Іщенко Т. Збережемо природу рідного краю : еколог. година / Т. Іщенко // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 18-20.

Коваленко Л. У Країні хлопчиків і дівчаток : заняття для мол. групи / Л. Коваленко, С. Загранична // Дошкільне виховання. - 2011. - № 3. - С. 20-22.

Ковальская Т. Авторская сказка "О Царе Салтане" А. С. Пушкина - прямая наследница народной : урок внеклассного чтения / Т. Ковальская // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 9(берез.). - С. 12-15.

Кондратюк Г. Побачив шпака у дворі - знай: весна на порі : інтегр. урок у 1 кл. / Г. Кондратюк // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 56-57.

Коровіна Л. Зимовий пейзаж : [образотв. мистец.] / Л. Коровіна // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 19-21.

Костенко М. "Давайте будем любити планету!". Классный час в 4 классе / М. Костенко // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 8(берез.). - С. 31-38.

Маковська Т. Свято весняної природи. Пейзажна композиція : урок образотв. мистец. у 4 кл. / Т. Маковська // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 7(берез.). - С. 33-35.

Осипова О. Зимова мандрівка з чарівною паличкою : для дітей серед. групи / О. Осипова, Н. Бондар, С. Жмурченко // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 33-35.

Петік Ю. Вербові котики : інтегр. урок позакласного читання та образотв. мистец. у 4 кл. / Ю. Петік // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 7(берез.). - С. 22-24.

Погорєлов Т. "Малюємо словом весну" : крок розв. зв'язного мовлення у 2 кл. / Т. Погорєлова // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 8(берез.). - С. 21-23.

Про підсумки перших Всеукраїнських інтернет-зборів батьків першокласників : Наказ М-ва освіти і науки України № 6 від 10.01.2011 р. // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 1-4

Сахно Т. Префікс : цикл уроків укр. мови у 3 кл. / Т. Сахно // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 9(берез.). - С. 2-9.

Скворцова С. Методика формування у молодших школярів поняття про арифметичні дії додавання та віднімання / С. Скворцова // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 15-18.

Сміліченко Я. Перспективність і наступність у виробленні аудіативних умінь учнів у школах з російською мовою навчання / Я. Сміліченко // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 31-34.

Стрілець С. Крилаті вислови. Фразеологізми : урок розв. зв'язного мовлення, 3 кл. / С. Стрілець // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 12-14.

Терещенко І. Птахи -наші друзі : заняття для старш. дошкільнят / І. Терещенко // Дошкільне виховання. - 2011. - № 3. - С. 32-34.

Тимощенко М. Складання і розв'язування задач на пропорційне ділення : нестандарт. урок математики у 4 кл. / М. Тимощенко // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 7(берез.). - С. 28-30.

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу : Наказ М-ва освіти і науки України № 1070 від 09.11.2010 р. // Дошкільне виховання. - 2011. - № 3. - С. 10-12.

Третякова В. "Добро твориться просто" : урок позакласного читання у 3 кл. / В. Третякова // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 8(берез.). - С. 26-30.

Фетісова С. Кульки-ігрульки : дидакт. мовленнєві ігри-вправи / С. Фетісва // Дошкільне виховання. - 2011. - № 3. - С. 24-26.

Хорошковська О. Текст як основа інтеграції мовно-літературного матеріалу в початкових класах шкіл з національними мовами навчання / О. Хорошковська // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 8. - С. 49-52.

Хто захищає Батьківщину? : фрагм. свята // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 37-40.

Шелестова Л. Формуємо світогляд: тематичний цикл "Всесвіт" / Л. Шелестова // Дошкільне виховання. - 2011. - № 3. - С. 13-15.

Юзик О. Підготовка студентів до проведення уроків інформатики у початкових класах / О. Юзик // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 41-42.

Янковська С. Спортивні розваги - для розвитку й забави / С. Янковська // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 27-30.

ТЕОРIЯ I МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Бех І. Життя особистості у просторі духовності / І. Бех // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 5-8.

Локтіонов В. Економічне виховання і гомеостазис нації / В. Локтіонов // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 3. - С. 2-3.

Матвієнко О. Теоретико-методологічні основи етнокультурного виховання молодших школярів засобами художнього конструювання ляльок / О. Матвієнко // Мистецтво та освіта. - 2011. - № 1. - С. 6-10.

Сироїжко С. Економічне виховання та начала математики / С. Сироїжко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 31-32

ДИДАКТИКА (ТЕОРIЯ ОСВIТИ I НАВЧАННЯ)

Бондар В. Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен / В. Бондар // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 10-14.

Зимульдінова А. Дидактичні особливості розвитку зв'якзного мовлення шестирічних першокласників / А. Зимульдінова, С. Грінка // Початкова школа. - 2011. - № 3. - С. 9-11.

Крехелєва О. Дистанційна освіта в школі / О. Крехелєва // Історія та правознавство. - 2011. - № 8(берез.). - С. 2.

Стельмах Л. Дидактичні ігри на уроках всесвітньої історії. 8 клас / Л. Стельмах // Історія та правознавство. - 2011. - № 8(берез.). - С. 15.

ШКОЛОЗНАВСТВО

Галалюк Н. Методика написання шкільних рефератів / Н. Галалюк // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 3. - С. 16-19.

Комарчук О. Звільнення: коли вчитель безсилий / О. Комарчук // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 10-11.

Лопухова І. Як організувати диференційовану роботу / І. Лопухова // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 62-63.

Матвєєва Г. Методика вивчення та аналізу стану організації діяльності спеціалізованих шкіл художньо-естетичного профілю / Г. Матвєєва // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 35-38.

Методика створення електронних підручників / В. Волинський, О. Красавський, О. Чорнорус та ін. // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 3. - С. 13-15.

Олійник Н. Портфоліо як система роботи вчителя й учня / Н. Олійник // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 18-21.

Отич О. Особливості і діяльність учителя у вимірах педагогічної естетики / О. Отич // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 21-24.

Слуцька І. ІК-технології в діяльності педагога / І. Слуцька // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 22-23.

Шпонтак І. Інноваційна компетентність педагога / І. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. - 2011. - № 3. - С. 21-24.ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН

Гайдамака О. Наша країна - найкраща у світі : [метод. рек. щодо навч. укр. худож. культури учнів 10 кл.] / О. Гайдамаки // Мистецтво та освіта. - 2011. - № 1. - С. 41-45.

Мартинюк Т. Українська народна пісня - джерело морально-етичних цінностей українців / Т. Мартинюк // Бібліотечка Дивослова. - 2011. - № 2. - С. 38-45.

Сандуленко Л. Уроки-тренінги з гендерної грамотності / Л. Сандуленко // Історія та правознавство. - 2011. - № 7(берез.). - С. 20-22.

Шевченко С. Що таке пізнання? Розуміння істини. Курс "Основи філософії". 11 клас / С. Шевченко // Історія та правознавство. - 2011. - № 7(берез.). - С. 8-10.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ I ЛIТЕРАТУРИ

Безсполучникове складне речення. Змістові відношення між його частинами. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні // Бібліотечка Дивослова. - 2011. - № 2. - С. 13-16.

Білянська Н. Складання діалогу. 8-й клас / Н. Білянська // Українська мова та література. - 2011. - № 9-11(берез.). - С. 36-37.

Бондаренко Н. Мовна надмірність і мовна недостатність в системі роботи зі стилістики і культури мовлення у старших класах / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 8. - С. 13-16.

Бучко О. Література українського романтизму : 9 кл. / О. Бучко // Дивослово. - 2011. - № 3. - С. 46-57.

Гаврилюк О. Виховання толерантності на уроках української мови та літератури / О. Гаврилюк // Бібліотечка Дивослова. - 2011. - № 2. - С. 2-3.

Гаврилюк О. Чи вміємо ми "відчувати людину, як рана сіль" : тема любові в новелі "Три зозулі з поклоном" / О. Гаврилюк, О. Панчук // Бібліотечка Дивослова. - 2011. - № 2. - С. 4-9.

Голощапова В. Резюме як різновид документів із кадрово-контрактових питань : матеріали до теми "Ділові папери". 11-й кл. / В. Голощапова // Українська мова та література. - 2011. - № 9-11(берез.). - С. 69-72.

Дегтярьова Г. Засвітити світ правди : мультимед. урок-дослідж. : [творчість Т. Г. Шевченка] / Г. Дегтярьова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1/2. - С. 36-46.

Дороз В. Мовленнєвий акт і текст як комунікативне вираження крос-культурного дискурсу на уроці української мови / В. Дрозд // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 8. - С. 37-45.

Зарічна Н. Дві "Катерини" Тараса Шевченка : урок у 9. кл. / Н. Зарічна, Н. Тарасова // Дивослово. - 2011. - № 3. - С. 29-31.

Іщук Н. Офіційно-діловий стиль. Оголошення. План роботи. 6-й клас / Н. Іщук // Українська мова та література. - 2011. - № 9-11(берез.). - С. 7-10.

Качур Н. Єднаючи минуле теперішнє й майбутнє... : мультимед. урорк засвоєння нових знань у 7 кл. : [за твором Т. Шевченка "Заповіт"] / Н. Качур // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1/2. - С. 18-25.

Коваленко Л. Основні види складнопідрядних речень: означальні, з'ясувальні, обставинні / Л. Коваленко // Бібліотечка Дивослова. - 2011. - № 2. - С. 10-13.

Козак О. Письмовий вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю. 8-й клас / О. Козак // Українська мова та література. - 2011. - № 9-11(берез.). - С. 47-48.

Котляр С. Особливості опису пам'ятки історії та культури. 8-й клас / С. Котляр // Українська мова та література. - 2011. - № 9-11(берез.). - С. 38-41.

Ліферук А. Тематичні контрольні роботи з української мови у 8-му класі / А. Ліферук, В. Сучилкіна // Українська мова та література. - 2011. - № 12(берез.). - С. 17-20

Малько М. "Слова покличні - прості й величні..." : урок-тренінг у 8 кл. / М. Малько // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1/2. - С. 26-35.

Михайловська Н. Мова як втілення думки і громадської позиції : урок словесності з елементами дискусії в 11 кл. / Н. Михайловська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1/2. - С. 68-76.

Мусініна К. Ділові папери. Заява. Автобіографія. 9-й клас / К. Мусініна // Українська мова та література. - 2011. - № 9-11(берез.). - С. 49-52.

Назаренко О. До Лесі за наукою любові : урок-диспут за інтимною лірикою Лесі Українки / О. Назаренко //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 3. - С. 61-64.

Новосад Н. Шляхами долі Лесі Українки / Н. Новосад // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 3. - С. 12-14.

Педченко В. Службовий лист. 11-й клас / В. Педченко // Українська мова та література. - 2011. - № 9-11(берез.). - С. 66-68.

Пилипенко Г. Виховання толерантності під час вивчення життєого і творчого шляху Михайла Коцюбинського / Г. Пилипенко // Бібліотечка Дивослова. - 2011. - № 2. - С. 32-37.

Романюк В. Твір-роздум "Мамина пісня колискова". 6-й клас / В. Романюк // Українська мова та література. - 2011. - № 9-11(берез.). - С. 11-12.

Сорокіна Л. "Нехудожнє" зображення чи художнє викриття? : проблем. урок у 9 кл. : [Марко Вовчок] / Л. Сокоріна //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 3. - С. 17-22.

Соснова В. У кожного своє щастя? : урок-дискусія в 11 кл. за романом І. Багряного "Тигролови" / В. Соснова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 1/2. - С. 47-53.

Танасійчук Г. "Над Дніпром, коло славних порогів" : урок за казкою "Запорожці" І. Нечуя-Левицького / Г. Танасійчук // Бібліотечка Дивослова. - 2011. - № 2. - С. 20-23.

Танасійчук Г. "Федько-Халамидник" Володимира Винниченка. Головний герой як особистість. Порівняльна характеристика персонажів / Г. Танасійчук // Бібліотечка Дивослова. - 2011. - № 2. - С. 24-26.

Ткач А. "Український Рембрандт" : матеріали до вивч. художньої спадщини Тараса Шевченка / А. Ткач // Дивослово. - 2011. - № 3. - С. 17-24.

Уліщенко В. Вчимо самореалізовуватися через дію : діалогічне вивч. ліро-епосу / В. Уліщенко //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 3. - С. 82-90.

Федорчук Т. Навчання старшокласників використовувати лексичні засоби виразності мовлення / Т. Федорчук // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 8. - С. 17-21.

Чорненко Л. Оповідання з обрамленням на основі почутого : інтегр. урок укр. мови та біології. 7-й клас / Л. Чорненко, Н. Сидоренко // Українська мова та література. - 2011. - № 9-11(берез.). - С. 15-20.

Шевченко Г. Твір-роздум на морально-етичну тему: "Є цінності, які за все дорожчі...". 10-й клас / Г. Шевченко // Українська мова та література. - 2011. - № 9-11(берез.). - С. 55-57.

Шкляренко С. Твір-опис зовнішності людини за картиною Л. Лебенка "Батько". 7-й клас / С. Шкляренко // Українська мова та література. - 2011. - № 9-11(берез.). - С. 25-27.

Яценко Т. Формування компетентного читання в умовах профільного навчання / Т. Яценко // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 8. - С. 46-48.МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБIЖНОЇ ЛIТЕРАТУРИ

Баліна К. "Злочин і кара" Ф. М. Достоєвського як утілення нового поліфонічного стилю художнього мислення : 10 кл. / К. Баліна // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 2. - С. 39-41.

Братко В. Вінок сонетів у світовій літературі : матеріали до спецкурсу "Сонет в історії української і світової літератури" / В. Братко // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 2. - С. 54-57.

Васюк Л. Алегорію і символіку семикласника осягають за допомогою компаративу : на матеріали творів О. Гріна та А. де Сент-Екзюпері / Л. Васюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 3. - С. 33-36.

Гриців Г. "Краса врятує світ чи світ врятує красу?.." : на матеріали оповід. Рея Бредбері "Усмішка". 6 кл. / Г. Гриців // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 3. - С. 46-48.

Гузь О. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури. 10 клас. Академічний рівень : [теми: Творчість Волта Вітмена та Шарля Бодлера] / О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 2. - С.18-38.

Зазимко С. У чому секрет популярності творів про Шерлока Холмса : урок-дослідж. за повістю Артура Конан Дойля "Собака Баскервілів" / С. Зазимко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 2. - С. 21-22.

Івасюк Н. Гімн мужності людини, її волі і сили : конспект уроку за повістю-притчею Ернеста Хемінгуея "Старий і море". 11 кл. / Н. Івасюк // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 3. - С. 18-38.

Каніболоцька О. Особливості використання проектної методики : на матеріали теми "Доба Відродження. Творчість Вільяма Шекспіра". 9 кл. / О. Каніболоцька // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 2. - С. 44-47.

Кашуба Є. Жінки на війні : урок додатк. читання за повістю Бориса Васильєва "А світанки тут тихі..." / Є. Кашуба // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 3. - С. 25-28.

Кашуба Є. Пошуки Демона : за поемою М. Лермонтова "Демон" / Є. Кашуба // Зарубіжна література. - 2011. - № 12(берез.). - С. 20-21.

Клименко Ж. Використання елементів теорії та історії художнього перекладу в практиці викладання шкільного курсу світової літеретури / Ж. Клименко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 3. - С. 24-27.

Клочник Н. Обпалений війною : система уроків за оповід. М. Шолохова "Доля людини" / Н. Клочник // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 3. - С. 32-33.

Комариця М. Життя - це отрута і ліки : Дж. Д. Селінджер "Над прірвою в житі". Головна пробл. твору - "бунт героя" / М. Комариця // Зарубіжна література. - 2011. - № 10(берез.). - С. 7-8.

Король Н. Світ дитинства в повісті Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" / Н. Король // Зарубіжна література. - 2011. - № 10(берез.). - С. 22-24.

Кочаєва І. Найголовніше - подолати себе, свій страх, свій біль : за оповід. Джека Лондона "Жага до життя" / І. Кочаєва // Зарубіжна література. - 2011. - № 9(берез.). - С. 3-7.

Лавренко О. Том Сойєр у сучасному світі / О. Лавренко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 53-55.

Макаренко Т. Бути добрим - благородно : Марк Твен "Пригоди Тома Сойєра" / Т. Макаренко // Зарубіжна література. - 2011. - № 10(берез.). - С. 17-18.

Манян Л. Гімн життю : М. Метерлінг "Синій птах" / Л. Манян // Зарубіжна література. - 2011. - № 12(берез.). - С.22-24.

Міщенко О. Вір у мрію : Олександр Грін "Пурпурові вітрила" / О. Міщенко // Зарубіжна література. - 2011. - № 10(берез.). - С. 9-13.

Мотчана К. Збагачуючись досвідом колег : урок "Дон Кіхот - вічний образ" із використ. метод. прийомів, запозичених із журн. публікації / К. Мотчана // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 2. - С. 23-26.

Невмержицька О. Гамлет - убивця, жертва чи герой? : підсумк. урок з вивч. трагедії В. Шекспіра "Гамлет". 8 кл. / О. Невмержицька // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 2. - С. 48-51.

Невмержицька О. Романтичний світ поезії Г. Гайне / О. Невмержицька // Зарубіжна література. - 2011. - № 12(берез.). - С. 8-13.

Островська Г. "Письменникі народжені, щоби втручатися": мистец. худож. слова проти війни / Г. Островська // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 3. - С. 11-14.

Прадійчук О. Забезпечити співтовариство учителя й учня : метод прийоми вивч. новели Р. Бредбері "Усмішка" / О. Прадійчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 3. - С. 28-31.

Скриник І. "Треба прагнути бути людиною" : О. Генрі "Останній листок" / І. Скриник // Зарубіжна література. - 2011. - № 9(берез.). - С. 13-14.

Слободянюк О. "Єдине щастя в житті - це постійне прагнення вперед" (Е. Золя) / О. Слободяник // Зарубіжна література. - 2011. - № 11(берез.). - С. 3-19.

Соломка Л. Засуджуючи жахи війни : урок-репортаж за оповід. Г. Белля "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...". 7 кл. / Л. Соломка // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 3. - С. 45-46.

Столярчук Л. Перемога чи поразка? : за повістю Е. Гемінгвея "Старий і море" / Л. Столярчук // Зарубіжна література. - 2011. - № 9(берез.). - С. 17-20.

Фурсова Л. Проблемні ситуації у компаративному аналізі літературних творів : на прикл. прози О. Гончара і В. Бикова / Л. Фурсова // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 3. - С. 18-24.

Штирляєва Т. Друга світова війна у дзеркалі літератури : урок-семінар / Т. Штирляєва // Всесвітня література та культура. - 2011. - № 3. - С. 15-17.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ I ТОЧНИХ НАУК

Атаманюк А. Види графіки : план-конспект уроку / А. Атаманюк // Інформатика. - 2011. - № 12(берез.). - С. 19-24.

Бринза О. Веб-технології на уроках інформатики / О. Бринза // Інформатика. - 2011. - № 9-10(берез.). - С. 11-13

Вострикова О. Змагання з техніки в'язання вузлів : метод. рек. / О. Вострикова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 8.(лют.). - С. 12-15.

Гаврилюк О. Гори наші Карпати : конкурс-гра / О. Гаврилюк // Географія. - 2011. - № 6(берез.). - С. 30-33.

Галаган Н. Індія - найбільша країна "третього світу". 10 клас / Н. Галаган // Географія. - 2011. - № 3(лют.). - С. 12-14.

Доценко Л. Антарктида - льодовиковий материк планети. 7-й клас / Л. Доценко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 9(берез.). - С. 11-12

Житинська О. Бази даних. СУБД / О. Житинська // Інформатика. - 2011. - № 12(берез.). - С. 14-15.

Ігнатенко В. Материки південної півкулі : урок-подорож / В. Ігнатенко // Все для вчителя. - 2011. - № 7/8. - С. 18-20.

Касьянова С. Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання й охорона вод. 8 клас / С. Касьянова // Географія. - 2011. - № 6(берез.). - С. 22-24.

Киридон А. Латинська Америка в сучасному світі: основні тенденції розвитку / А. Киридон // Географія. - 2011. - № 4(лют.). - С. 9-13.

Ковальчук Г. Кримські гори. 8 клас / Г. Ковальчук // Географія. - 2011. - № 4(лют.). - С.24-27.

Колотило В. Формування в учнів картографічної компетенції під час вивчення теми "Карти - джерело географічних знань", 8 клас / В. Колотило // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 2. - С. 28-28.

Кондратюк О. Північна Америка. 7 клас / О. Кондратюк // Географія. - 2011. - № 4(лют.). - С. 16-19.

Лаврук М. Застосування глобуса для формування геопросторової компетентності школярів / М. Лаврук // Географія. - 2011. - № 3(лют.). - С. 2-5.

Литвиненко Т. Інтегрований урок-подорож : географія+алгебра, 8-й кл. / Т. Литвиненко, В. Драгун // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 10(берез.). - С. 13-16.

Мандзюк П. Урок на тему "Загальна характеристика клімату України", 8 клас / П. Мандзюк // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 3. - С. 31-34.

Маргарид Г. Євразія - найбільший материк Землі. 7 клас / Г. Маргарид // Географія. - 2011. - № 6(берез.). - С. 19-21.

Мартинюк М. Структурно-логічні схеми на уроках економічної і соціальної географії України / М. Мартинюк // Географія. - 2011. - № 3(лют.). - С. 20-28.

Ніколенко О. Головні річки України / О. Ніколенко // Все для вчителя. - 2011. - № 7/8. - С. 16-17.

Одринська І. Географічний лабіринт "Гідросфера". 6 клас / І. Одринська // Географія. - 2011. - № 6(берез.). - С. 14-18.

Павленко С. Українські Карпати. 8 клас / С. Павленко // Географія. - 2011. - № 4(лют.). - С. 22-24.

Павлюк Н. Урок контролю знань за темами "Вступ", "Політична карта світу", "Населення світу" : 10 кл. / Н. Павлюк // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 2. - С. 26-27.

Плакущий В. Друге життя діафільму : урок з інформ. технологій в 11-му класі / В. Плакущий // Інформатика. - 2011. - № 12(берез.). - С. 3-7.

Полєжаєва С. Географічне положення Австралії : різнорівневі карти / С. Полєжаєва // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 7.(лют.). - С. 21-24.

Рибка О. Система уроків з теми "Населення України", 9 клас / О. Рибка // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 3. - С. 20-30.

Самовський Л. Архіватори. Архівна справа : 9 кл. / Л. Самовський // Інформатика. - 2011. - № 12(берез.). - С. 8-10.

Скачкова О. Поверхневі води України. Основні річкові басейни та їх характеристика. 8 клас / О. Скачкова // Географія. - 2011. - № 4(лют.). - С. 20-21.

Снежковська І. Загальна характеристика системи управління базами даних (СУБД) MS ACCESS / І. Снежковська // Інформатика. - 2011. - № 12(берез.). - С. 16-18.

Соболик Т. Інтерактивні технології на уроках географії / Т. Соболик // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 2. - С. 20-25.

Сподобін І. Рух землі навколо сонця / І. Сподобін // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 11(берез.). - С. 15-17.

Удод М. Харчова промисловість - джерело енергії життя : інтегр. урок - географії та хімії / М. Удод // Все для вчителя. - 2011. - № 7/8. - С. 11-16.

Чернишев О. Країни Європи : узанальнюв. урок, 10 кл. / О. Черни шев // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 10(берез.). - С. 9.

Чирко В. Інтернет-безпека й інтернет-етика : заняття гуртка інф-ки / В. Чирко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 3. - С. 65.

Шевченко І. Країни Африки в сучасному світі. 7-й клас / І. Шевченко, Т. Макаренко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 7.(лют.). - С. 18-20.

Шевченко Л. Зміна клімату. 6-й клас / Л. Шевченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 6.(лют.). - С. 6.

Ярова Н. Екологічна стежка - одна із форм організації позакласної роботи з географії / Н. Ярова // Географія. - 2011. - № 5(берез.). - С. 5-15.

Яценко Д. Українські Карпати : географ. положення, межі, розміри. Заг. риси природних умов, 8-й кл. / Д. Яценко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 7.(лют.). - С. 14-17.

Яценко І. Рельєф Північної Америки. 7-й клас / І. Яценко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 10(берез.). - С. 17.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СУСПIЛЬНИХ НАУК

Биканова О. Включення західноукраїнських земель Австрійської імперії. 9 клас / О. Биканова // Історія та правознавство. - 2011. - № 6(лют.). - С. 16-18.

Бирзул О. Кирило-Мефодіївське братство. 9 клас / О. Бирзул // Історія та правознавство. - 2011. - № 9 (берез.). - С. 11-18.

Гоман Р. Урок-гра: "Країни Центральної та Східної Європи в епоху Середньовіччя". 7 клас / Р. Гоман // Історія та правознавство. - 2011. - № 6(лют.). - С. 22-25.

Горбенко І. Право на працю в Україні. Практичне право. 9 клас / І. Горбенко // Історія та правознавство. - 2011. - № 4(лют.). - С. 23-26.

Дністрянська Н. Кримінальний кодекс України: гендерний аспект. : правознав. 11 кл. / Н. Дністрянська // Історія України. - 2011. - № 8(лют.). - С. 4-9.

Замма Л. Київська держава за часів правління Володимира Великого. 7 клас / Л. Замма // Історія та правознавство. - 2011. - № 9 (берез.). - С. 21-23.

Зуб Т. Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. 8 клас / Т. Зуб // Історія та правознавство. - 2011. - № 5(лют.). - С. 36-38.

Іванченко Ю. Встановлення імперії у Франції. Війни Наполеона. 9 клас / Ю. Іванченко // Історія та правознавство. - 2011. - № 5(лют.). - С. 30-31.

Кубанова І. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі. 11 клас / І Кубанова // Історія та правознавство. - 2011. - № 9 (берез.). - С. 7-10.

Літвінова К. Богдан Хмельницький: політик, дипломат, полководець. 8 клас / К. Літвінова // Історія та правознавство. - 2011. - № 9 (берез.). - С. 19-20.

Малюжець В. Станіславська індустрія України. 10 клас / В. Малюжець // Історія та правознавство. - 2011. - № 8 (берез.). - С. 19-23.

Ніколаєнко О. Спадкове право. Особливості спадкування за законом і заповітом : правознав. Практ. курс. 9кл. / О. Ніколаєнко // Історія України. - 2011. - № 8(лют.). - С. 19-24.

Олійник Н. Арабський халіфат : всесвітня історія, 7 кл. / Н. Олійник // Історія в школі. - 2011. - № 2. - С. 20-26.

Отчич Н. Запорізька Січ у другій половині ХVІІ ст. : історія України. 8 кл. / Н. Отчич // Історія України. - 2011. - № 10(берез.). - С. 17-20.

Павленко Ю. Культура Західної Європи в V-ХV ст. Середньовічні знання та освіта. 7 клас / Ю. Павленко // Історія та правознавство. - 2011. - № 5(лют.). - С. 21-24.

Павловська-Кравчук В. Формування у школярів розуміння цінності права під час вивчення правознавства / В. Павловська-Кравчук // Історія України. - 2011. - № 8(лют.). - С. 13-15.

Павловська-Кравчук В. Що називають Конституцією? Як Конституція врегульовує життя громадян України? : правознав. Практ. курс. 9 кл. / В. Павловська-Кравчук // Історія України. - 2011. - № 8(лют.). - С. 16-18.

Парастанова Н. Розробка циклу уроків з теми "Цивільне право України". 11клас / Н. Парастанова // Історія та правознавство. - 2011. - № 4(лют.). - С. 7-12.

Пилипишин І. Румунія 1945-2005 рр. 11 клас / І. Пилипишин // Історія та правознавство. - 2011. - № 8 (берез.). - С. 16-18.

Прокопів Д. Місцеве самоврядування в Україні курс "Ми - громадяни України". 10 клас / Д. Прокопів // Історія та правознавство. - 2011. - № 7(берез.). - С. 15-17.

Рибалка Л. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) : [10 кл.] / Л. Рибалка // Історія України. - 2011. - № 9(берез.). - С. 9-23.

Рибальченко О. Ліквідація колоніалізму : всесвітня історія. 11 кл. / О. Рибальченко // Історія України. - 2011. - № 11(берез.). - С. 16-20.

Рукавіцина С. Адміністративне право та адміністративні правопорушення. Практичне право. 9 клас / С. Рукавіцина // Історія та правознавство. - 2011. - № 4(лют.). - С. 27-29.

Степанова Н. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей : правознав. Практ. курс. 9 кл. / Н. Степанова // Історія України. - 2011. - № 12(берез.). - С. 14-17.

Стефанчук Г. Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого. 7 клас / Г. Стефанчук // Історія та правознавство. - 2011. - № 9 (берез.). - С. 24-26.

Тимченко А. Прушення прав жінок і чоловіків. Насильство і його попередження : курс за вибором "Ми різні - ми рівні. Основи культури гендерної рівності". 10 кл. / А. Тимченко // Історія України. - 2011. - № 8(лют.). - С. 10-12.

Тищенко Т. Урок-подорож за темою "Англія в 50-60-ті рр. ХІХ ст.". 9 клас / Т. Тищенко // Історія та правознавство. - 2011. - № 5(лют.). - С. 32-35.

Ткаченко Н. Закони в житті твоєї сім'ї. Курс "Практичне право". 9 клас / Н. Ткаченко // Історія та правознавство. - 2011. - № 7(берез.). - С. 25-28.

Удовицька В. Які права мають споживачі в Україні. Практичне право. 9 клас / В. Удовицька // Історія та правознавство. - 2011. - № 4(лют.). - С. 19-22.

Чубукова Т. Історія України першої половини ХХ століття в особах / Т. Чубукова // Історія в школі. - 2011. - № 2. - С. 35-37.

Шевченко С. Подія осені 1917 року в Росії - Велика Жовтнева соціалітична революція чи більшовицький переворот? Всесвітня історія. 10 клас / С. Шевченко // Історія та правознавство. - 2011. - № 8 (берез.). - С. 28-30.ВИЩА ОСВIТА. ПЕДАГОГIКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Бакіров В. Університети як чинник цивілізаційного розвитку / В. Бакіров // Шлях освіти. - 2011. - № 1. - С. 2-3.

Бондаренко М. Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ-галузі шляхлм участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах / М. Бондаренко // Вища школа. - 2011. - № 2. - С. 7-15.

Гапончук Т. Деякі аспекти організації навчання працівників і особового складу невоєнізованих формувань з питань цивільного захисту у вищих навчальних закладах / Т. Гапончук, Е. Гладкий // Безпека життєдіяльності. - 2011. - № 3. - С. 31-38.

Закусило О. Проблеми входження України в європейський освітній простір / О. Закусило // Шлях освіти. - 2011. - № 1. - С. 11-16.

Кравець В. Парадокси педагогічної освіти в епоху цивілізаційних змім / В. Кравець // Шлях освіти. - 2011. - № 1. - С. 4-11.

Лиходій В. Поліпшення технології підготовки економістів / В. Лиходій // Вища школа. - 2011. - № 2. - С. 48-55.

Порохняк К. Абітурієнту - електронний вступ / К. Порохняк // Освіта. - 2011. - 9-16 берез. (№ 14). - С. 2.

Черкаському національному 90 : [про Черка. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького] // Освіта України. - 2011. - 21 берез. (№ 21/22). - С. 10-11.

ПРОФЕСIЙНА I СПЕЦIАЛЬНА ОСВIТА

Кучай О. Підготовка майбутнього вчителя інформатики в Польщі та Україні: порівняльний аналіз / О. Кучай // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 66-69.СIМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

Бєляєва О. Виховання дитини в неповній сім'ї / О. Бєляєва // Психолог. - 2011. - № 12(берез.). - С. 27-29.

www.lib.if.ua

Iвано-Франкiвськ201
Каталог: files -> admin
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки
admin -> Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка