Нормативно-правова база УкраїниСкачати 20.57 Kb.
Дата конвертації11.06.2020
Розмір20.57 Kb.
ТипКодекс
Нормативно-правова база України

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 993_151. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651- VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

 8. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 9. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04. 2001 № 2402-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

 10. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02. 2000 № 1489 – ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

 11. Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 № 239/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/95-%D0%B2%D1%80

 12. Закон України «Про заборону репродуктивного клонування людини» від 14.12.2004 №2231-ІV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2231-15

 13. Закон України «Про імплантацію електрокардіостимуляторів» від 14.09.2000 № 1950-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1950-14

 14. Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80

 15. Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» від 05.07.2001 № 2586-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2586-14

 16. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 №1645 – ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

 17. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

 18. Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ, та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 № 1972-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1972-12

 19. Закон України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 №1102-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-15

 20. Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» від 17.05.2018 № 2427-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19

 21. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19

 22. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

 23. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

 24. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 25. Закон України «Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 р. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


Міжнародні та регіональні стандарти

 1. Всезагальна декларація про біоетику та права людини, прийнята Генеральною конференцією ЮНЕСКО від 19.10.2005 р. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml

 2. Декларація про політику в царині дотримання прав пацієнтів в Європі. Європейська нарада з прав пацієнтів. Амстердам, 1994 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Випуск 1 (12.2000). – Київ, «Медицина України», 2000.

 3. Європейська конвенція про соціальну та медичну допомогу та Протокол до неї. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_649

 4. Європейська соціальна хартія. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nger=994_062

 5. Європейська хартія прав пацієнтів. Активна громадська мережа у співпраці з громадськими організаціями з 12 різних країн ЄС. URL: http://cop.healthrights.org/ru/teaching/51/European-charter-of-patient-s-rights

 6. Загальна декларація прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

 7. Загальний коментар №14 (2000) Комітету з економічних, соціальних і культурних прав щодо права на найвищий досяжний рівень здоров’я. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/gencomm/Rescgencom14.html

 8. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину: Конвенція про права людини і біомедицину та додаткові протоколи до неї. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 9. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004

 10. Конвенція про права дитини. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 11. Конвенція про права осіб з інвалідністю. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

 12. Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/990_016

 13. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105

 14. Міжнародний кодекс медичної етики. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

 15. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043

 16. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 17. Принципи медичної етики. Резолюція 37/194 Генеральної Асамблеї ООН. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_285

 18. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. URL: http://minrd.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/normativno-pravovi-atty/115110.html

 19. Декларація про евтаназію (1987). URL: http://www.medicusamicus.com/index.php?action=laws8Нормативно-правова база України

 1. Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 / МОЗ України, Мінпраці України, Фонд втрати працездатності, Фонд соцстраху нещасних випадків (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 774/438/207-ос/719 від 24.11.2006 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04

 2. Інструкція щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о) / МОЗ України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04

 3. Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних: наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 р. № 1/02-14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003715-14

 4. Рішення Конституційного Суду України за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частини першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України у справі № 1-9/2012. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12

 5. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та статті 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К. Г. Устименка) від 30.10.1997 р. № 5. Справа № 18/203-97. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97

Міжнародні та регіональні стандарти

 1. Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: міжнар. документ від 28.01.1981 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_326

 2. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи Право на приватність від 25.12.2008 р. № 1165 (1998). URL: http://cedem.org.ua/library/rezolyutsiya-1165-1998-pravo-na-pryvatnist/

 3. Всезагальна декларація про біоетику та права людини, прийнята Генеральною конференцією ЮНЕСКО від 19.10.2005 р. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка