Нормативний документСторінка1/6
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу

Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України

Київ 1999

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Затверджено

наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України

від “ 28 ” квітня 1999 р. № 22Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу

НД ТЗІ 1.1-003-99

ДСТСЗІ СБ України

Київ
Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО товариством з обмеженою відповідальністю «Інститут комп'ютерних технологій»

2 ВНЕСЕНО Головним управлінням технічного захисту інформації Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей документ не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України
Зміст


Зміст 4

1 Галузь використання 5

2 Нормативні посилання 5

3 Позначення і скорочення 5

4 Терміни і визначення 6

4.1 Основні поняття 6

4.2 Властивості інформації і загрози 7

4.3 Створення і експлуатація захищених систем 9

4.4 Принципи, послуги і механізми забезпечення безпеки 10

5 Список українських термінів в алфавітному порядку 14

6 Список російських термінів в алфавітному порядку 19

7 Cписок англійських термінів в алфавітному порядку 24НД ТЗІ 1.1-003-99

ТЕРМІНОЛОГІЯ В ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ


Чинний від 1999-07-01

1 Галузь використання


Цей документ установлює терміни і визначення понять у галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу.

Терміни, що установлюються цим документом, обов’язкові для застосування в усіх видах документації і літератури, що входять до системи технічного захисту інформації.

Для кожного поняття встановлено один термін. Застосування синонімів терміна не допускається.

Для довідки наведені іноземні еквіваленти термінів, що запроваджуються, а також алфавітні покажчики термінів.

2 Нормативні посилання


Під час розробки цього нормативного документа використані наступні стандарти:

- ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни і визначення.

- ДСТУ 2941-94. Системи обробки інформації. Розробка систем. Терміни і визначення.

- ДСТУ 3396.2-97. Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни і визна-чення.3 Позначення і скорочення


В цьому НД ТЗІ використовуються наступні позначення і скорочення:

АС — автоматизована система;

КЗЗ — комплекс засобів захисту;

КС — комп’ютерна система;

КСЗІ— комплексна система захисту інформації;

НСД — несанкціонований доступ;

ОС — обчислювальна система;

ПЗ — програмне забезпечення;

ПРД — правила розмежування доступу;

ТЗІ — технічний захист інформації.


4 Терміни і визначення

4.1 Основні поняття


4.1.1 Обчислювальна система; ОС (computer system) — сукупність програмних-апаратних засобів, призначених для обробки інформації.

4.1.2 Автоматизована система; АС (automated system) — організаційно-технічна система, що реалізує інформаційну технологію і об’єднує ОС, фізичне середовище, персонал і інформацію, яка обробляється.

4.1.3 Комп’ютерна система; КС (computer system, target of evaluation) —сукупність програмно-апаратніх засобів, яка подана для оцінки.

4.1.4 Політика безпеки інформації (information security policy) — сукупність законів, правил, обмежень, рекомендацій, інструкцій тощо, які регламентують порядок обробки інформації.

4.1.5 Загроза (threat) — будь-які обставини або події, що можуть бути причиною порушення політики безпеки інформації і/або нанесення збитків АС.

4.1.6 Безпека інформації (information security) — стан інформації, в якому за-безпечується збереження визначених політикою безпеки властивостей інформації.

4.1.7 Захист інформації в АС (information protection, information security, computer system security) — діяльність, яка спрямована на забезпечення безпеки оброблюваної в АС інформації та АС в цілому, і дозволяє запобігти або ускладнити можливість реалізації загроз, а також знизити величину потенційних збитків внаслідок реалізації загроз.

4.1.8 Комплексна система захисту інформації; КСЗІ — сукупність організаційних і інженерних заходів, програмно-апаратних засобів, які забезпечують захист інформації в АС.

4.1.9 Комплекс засобів захисту; КЗЗ (trusted computing base; TCB) — сукупність програмно-апаратних засобів, які забезпечують реалізацію політики безпеки інформації.

4.1.10 Захищена комп’ютерна система; захищена КС (trusted computer system, trusted computer product) — комп’ютерна система, яка здатна забезпечувати захист оброблюваної інформації від певних загроз.

4.1.11 Об’єкт комп’ютерної системи; об’єкт КС (product object, system object) — елемент ресурсу КС, що знаходиться під керуванням КЗЗ і характеризується певними атрибутами і поводженням.

4.1.12 Пасивний об’єкт (passive object) — об’єкт КС, який в конкретному акті доступу виступає як пасивний компонент системи, над яким виконується дія і/або який служить джерелом чи приймальником інформації.

4.1.13 Об’єкт-процес (process object) — виконувана в даний момент програма, яка повністю характеризується своїм контекстом (поточним станом регістрів бчислювальної системи, адресним простором, повноваженнями і т.ін.).

4.1.14 Користувач (user) — фізична особа, яка може взаємодіяти з КС через наданий їй інтерфейс.

4.1.15 Об’єкт-користувач (user object) — подання фізичного користувача в КС, що створюється в процесі входження користувача в систему і повністю характеризується своїм контекстом (псевдонімом, ідентифікаційним кодом, повноваженнями і т. ін.).

4.1.16 Ідентифікатор об’єкта КС (object identifier) — унікальний атрибут об’єкта КС, що дозволяє однозначно виділити даний об’єкт серед подібних.

4.1.17 Потік інформації (information flow) — передавання інформації від одного до іншого об’єкта КС.

4.1.18 Доступ до інформації (access to information ) — вид взаємодії двох об’єктів КС, внаслідок якого створюється потік інформації від одного об’єкта до іншого і/або відбувається зміна стану системи.

4.1.19 Правила розмежування доступу; ПРД (access mediation rules) — частина політики безпеки, що регламентує правила доступу користувачів і процесів до пасивних об’єктів.

4.1.20 Тип доступу (access type) — суттєвість доступу до об’єкта, що характеризує зміст здійснюваної взаємодії, а саме: проведені дії, напрям потоків інформації, зміни в стані системи (наприклад, читання, запис, запуск на виконання, видаляння, дозапис).

4.1.21 Запит на доступ (access request) — звернення одного об’єкта КС до іншого з метою отримання певного типу доступу.

4.1.22 Санкціонований доступ до інформації (authorized access to information) — доступ до інформації, що не порушує ПРД.

4.1.23 Несанкціонований доступ до інформації; НСД до інформації (unauthorized access to information) — доступ до інформації, здійснюваний з порушенням ПРД.

4.1.24 Захист від несанкціонованого доступу; захист від НСД (protection from unauthorized access) — запобігання або істотне утруднення несанкціонованого доступу до інформації.

4.1.25 Право доступу (access right) — дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу.

4.1.26 Повноваження (privilege) — права користувача або процесу на виконання певних дій, зокрема на одержання певного типу доступу до об’єктів.

4.1.27 Керування доступом (access control) — сукупність заходів з визначення повноважень і прав доступу, контролю за додержанням ПРД.

4.1.28 Розмежування доступу (access mediation) — сукупність процедур, що реалізують перевірку запитів на доступ і оцінку на підставі ПРД можливості надання доступу.

4.1.29 Авторизація (authorization) — надання повноважень; встановлення відповідності між повідомленням (пасивним об’єктом) і його джерелом (створившим його користувачем або процесом).

4.1.30 Авторизований користувач (authorized user) — користувач, що володіє певними повноваженнями.

4.1.31 Роль користувача (user role) — сукупність функцій щодо керування КС, КЗЗ і обробки інформації, доступних користувачеві.

4.1.32 Адміністратор (administrator, administrative user) — користувач, роль якого включає функції керування КС і/або КЗЗ.

4.1.33 Адміністратор безпеки (security administrator) — адміністратор, відповідальний за дотримання політики безпеки.

4.1.34 Порушник (user violator) — користувач, який здійснює несанкціонований доступ до інформації.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка