Неповна екстирпація пульпиСкачати 38.12 Kb.
Дата конвертації22.05.2020
Розмір38.12 Kb.
1. Хвора 45-ти років скаржиться на біль від температурних подразників, мимовільний біль в 26 зубі. Тиждень тому зуб лікували з приводу пульпіту. Об-но: 26 під пломбою, перкусія чутлива, реакція на температурний подразник – біль, яка повільно підсилюється, тривала. На рентгенограмі – небний канал запломбовано на 2/3, в щічних каналах матеріал не просліджується. Що із перерахованого є імовірною причиною данного ускладнення:

Неповна екстирпація пульпи*

Неадекватне пломбування каналів

Розвиток інфекції

Розвиток запалення в периодонті

Травма тканини періодонта

2. Хворго А. протягом 2-х днів турбує мимовільний, приступоподібний, нічний, іррадіюючий біль, з короткими безболісними проміжками. На основі скарг хворого визначте попередній діагноз.

Гострий дифузний пульпіт.*

Гострий глибокий карієс.

Загострення хронічного періодонтиту.

Гострий обмеженний пульпіт.

Гострий гнійний пульпіт.

3. У хворої 24 років при лікуванні середнього карієсу 35 зуба (Y клас по Блеку) випадково оголена коронкова пульпа. Якою повинна бути тактика лікаря?

Накласти пасту з гідроокисом кальцію.*

Провести вітальну ампутацію пульпи.

Провести вітальну екстирпацію пульпи.

Провести девітальну екстирпацію пульпи.

Накласти муміфікуючу пасту.

4. Через місяць після проведення біологічного методу лікування гострого вогнищевого пульпіту у 22 зубі, пацієнт з’явився зі скаргами на ниючі болі від гарячих подразників. ЕОД - 40 мкА. Який метод лікування доцільно застосувати ?

Вітальна екстирпація*

Вітальна ампутація

Девітальна екстирпація

Накладання кортикостероїдної пасти

Консервативний метод лікування в поєднанні з фізіотерапевтичним

5. Хворий 20 років скаржиться на мимовільну короткочасову локалізовану біль в 26 зубі протягом 1 дня. Об’єктивно: в 26 зубі глибока каріозна порожнина першого класу за Блеком, дентин стінок і дна непігментований розмягшений, каріозна порожнина не з’єднується з порожниною зуба. Зондування різко болісне в однієй точці, реакція на холод болісна, тривала. Який найбільш доцільний метод лікування в даному випадку?

Біологічний метод*

Вітальна ампутація

Вітальна екстирпація

Девітальна екстирпація

Девітальна ампутація

6. Хвора 22 р., звернулась зi скаргами на гостру самовiльний приступоподiбний бiль в 16 зубi, що вiддае в праве око та дiлянку скронi. Хворiе протягом доби. Приступи болю тривають близько години. Об-но: на медiaльній поверхнi 16 зуба глибока карiозна порожнина в межах бiляпуль-парного дентину. Дентин розм’якшений, рихлий. При зондуваннi визначаеться болючiсть по всьому дну карiозноi порожнини. Реакцiя на холодовi подразники в 16 зубі рiзко болюча. Перкусія чутлива. Поставте дiагноз.

Гострий дифузний пульпiт*

Гострий гнiйнuй перiодонтит

Гострий обмежений пульпiт

Гострий серозний перiодонтит

Загострення хронiчного перiодонтиту

7. Хворому Д.,36 р., поставили дiагноз: хронiч-ний фiброзний пульпiт. Проведено препаровку, екстирпацiю пульпи, iнструментальну та медикаментозну обробку каналiв. Як необхiдно провести пломбування каналiв?

До фiзiологiчноi верхiвки*

До рентгенологiчноi верхiвки

За верхiвку

До анатомiчноi верхiвки

Не доходячи 0,5 см до верхiвки

8. Хворoмy Ф, 20 р., поставлено диагноз: гострий дифузний пульпiт 11 зуба. Який метод лiкування необхiдно використати?

Вiтальноi екстирпацii*

Бiологiчний

Вiтальноi ампутацii

Девiтальноi екстирпацii

Девiтальноi ампутацii

9. Хворому У., 22 р., пiд час лiкування гострого глибокого карiесу 25 зуба лiкар-стоматолог [пiд час препарування] випадково вiдкрив рiг пульпи. Який метод лiкування необхiдно використати?

Бiологiчний метод*

Метод вiтальноi ампутацii пульпи

Метод девiтальноi ампутацii

Метод вiтальноi екстирпацii

Метод девiтальноi екстирпацii

10. Хворий Б.,19 р., звернувся в полiклiнiку зi скаргами на вiдлом коронки 21 зуба. Напередоднi внаслiдок травми вiдломалась частина коронки. Об’ективно: медiальний кут 21 зуба вiдсутнiй. За лiнiею вiдколу в однiй точцi просвiчуеться пульпа. Зондування в цiй точцi болiсне, перкусiя безболiсна. ЕОД-25 мкА. Поставте дiагноз.

Гострий травматичний пульпiт*

Хронiчний фiброзний пульпiт

Гiперемiя пульпи

Гострий обмежений пульпiт

Гострий глибокий карiес

11. Хвора Н., 48 р., прийшла на прийом до лiкаря зi скаргами на гострi приступоподiбнi самовiльнi болi в зубi на верхнiй щелепi справа, сильний бiль, що вiддає у скроню. Хворiе двi доби. Зуб ранiше гостро болiв, але на протязi мiсяця в зубi ниючi болi вiд попадання в порожнину iжi. Об-но: на дистально-апроксимальнiй поверхнi 25 зуба глибока карiозна порожнина, виповнена розм’якшеним дентином, з’еднана з порожниною зуба. Зондування пульпи, болiсне. Перкусiя злегка болiсна. Слизова блiдо-рожевого кольору. ЕОД-50 мкА. Поставте дiагноз.

Загострення хронiчного пульпiту*

Гострий гнiйний пульпiт

Гострий дифузний пульпiт

Гострий перiодонтит

Загострення хронiчного перiодонтиту

12. Хвора А., 20 р., скаржиться на мимовільний, періодично виникаючий біль. Інколи біль виникає при прийманні їжі в 11. Зуб турбує 6 місяців. Раніше до лікаря не зверталася. Об-но: 11 в кольорі не змінений, в пришійковій ділянці глибока каріозна порожнина, з’єднана з порожниною зубу. Реакція на холодовий подразник – різкий біль, що триває впродовж 5 хвилин. Який найбільш раціональний метод лікування в даному випадку Ви застосуєте?

Вітальна екстирпація пульпи*

Біологічний метод

Вітальна ампутація

Девітальна екстирпація пульпи

Комбінований метод

13. Хвора 26-ти років скаржиться на відчуття важкості в зубі і біль від гарячого, неприємний запах з рота. При огляді: коронки 46 сірого кольору, глибока каріозна порожнина сполучується з порожниною зуба, поверхневе зондування безболісне, глибоке – болісне, перкусія чутлива, слизова оболонка без патологічних змін. Встановіть попередній діагноз:

хронічний гангренозний пульпіт*

Хронічний фіброзний пульпіт

Загострення хронічного періодонтиту

Хронічний конкрементозний пульпіт

Хронічний гранулюючий періодонтит

14. Мужчина 38 лет жалуется на наличие кариозной полости. Ранее в зубе возникала ноющая, самопроизвольная боль. Об-но: на дистально-жевательной поверхности 37 – глубокая кариозная полость, выполненная размягченным пигментированным дентином. Перкуссия безболезненна. После удаления распада из кариозной полости и воздействия холодной водой возникает боль, продолжающаяся около минуты. На R-грамме: в области верхушек корней 37 определяетсядеформация периодонтальной щели. Каков диагноз?

Хронический фиброзный пульпит*

Обострение хронического пульпита

Острый глубокий кариес

Хронический глубокий кариес

Хронический фиброзный периодонтит

15. Мужчина 37-ми лет жалуется на боли в 46 при приеме пищи, особенно горячей, неприятный запах изо рта при отсасывании из зуба. Боль носит ноющий характер, возникает чувство распирания в зубе. Постепенно боль стихает. Зуб беспокоит в течение 2-х месс., ранее не лечился. Об-но: лицо симметрично, на медиально-жевательной поверхности 48 определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. На R-грамме опр-ся расширение периодонтальной щели в области верхушек корней 46. Каков диагноз?

Хронический гангренозный пульпит*

Обострение хронического периодонтита

Обострение хронического пульпита

Хронический фиброзный периодонтит

Хронический фиброзный пульпит

16. Стоматолог проводит лечение 26 по поводу хронического фиброзного пульпита у мужчины 53 лет. Избранный метод лечения – девитальная экстирпация. Медиально-щечный канал труднопроходим из-за изогнутости корня. Полную экстирпацию из этого канала провести не удалось. Выберите оптимальный материал для пломбирования корневых каналов в данной клинической ситуации.

Форедент*

АН – plus

Биокалекс

Фосфат - цемент

Эндометазон

17. Хворий, віком 29 років, скаржиться на появу гострих приступоподібних болів в ділянці верхньої щелепи зліва, верхньощелепової пазухи, ока, скроні. Болі тривалі (2-3 год.), підсилюються вночі. Недавно переніс гостре респіраторне захворювання. Об’єктивно: в 26 зубів - каріозна порожнина, зондування дна болюче, реакція на температурні подразники - тривалий біль, реакція на перкусію - незначний біль. Встановіть діагноз.

Гострий дифузний пульпіт*

Гострий вогнищевий пульпіт

Гострий верхівковий періодонтит

Запалення верхньощелепової пазухи

Загострення хронічного періодонтиту

18. Больной предъявляет жалобы на самопроизвольные приступообразные боли в зубах слева, иррадиирующую по ходу ветвей тройничного нерва в ухо. Зуб болит 2-е суток. Объективно: в 36 глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование резко болезненно по всему дну, реакция на холодное резко болезненна, перкуссия слабо болезненна. Поставьте предварительный диагноз.

Острый диффузный пульпит*

Острый гнойный пульпит

Острый очаговый пульпит

Острый серозный периодонтит

Обострение хронического пульпита

19. Хворого 16 років турбує кровоточивість з порожнини зуба при прийомі їжі. Об'єктивно: в 16 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, заповнена розростання м'якої тканини багряно-червоного кольору, що легко кровить при доторкуванні. Зондування новоутворення слабо болісне. Реакція на холодовий подразник майже не виражена. На ренгенограмі патологічних змін твердих тканин зуба та периапікальних тканин не виявляється. Визначте діагноз.

Хронічний гіпертрофічний пульпіт*

Хронічний гранулюючий периодонтит

Хронічний гангренозний пульпіт

Гіпертрофічний папіліт

Хронічний грануломатозний періодонтит

20. Чоловік, скаржиться гострий біль в 26, який посилюється при накусуванні на зуб.4 дні тому була накладена миш'яковиста паста, в призначений час чоловік на прийом не з'явився. Об'єктивно: в 26 повязка збережена. Реакція на перкусію болісна, на R-грамі вперіапікальних тканинах зміни відсутні. Після механичної та медикаментозної обробки кореневих каналів турунди вологі, не забарвлені. Яку лікарську речовину необхідно залишитив кореневих каналах для досягнення максимального кліничного ефекту?

Унітіол*


Хлоргексидин

Хлорамін


Перекис водню

Трипсин


21. Чоловік 21 року скаржиться на неприємні відчуття в 26. Інколи виникає біль при прийманні їжі, частіше гарячої. Зуб змінений в кольорі. Об'єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина, яка з'єднана з порожниною зубу. Поверхневе зондування безболісне. Реакція на тепловий подразник – повільно зростаючий та повільно затихаючий біль. ЕОД-75мка. Поставте найбільш імовірний діагноз.

Хронічний гангренозний пульпіт*

Хронічний гіпертрофічний пульпіт

Хронічний фіброзний пульпіт

Загострення хронічного фіброзного пульпіту

Гострий обмежений пульпіт

22. Женщина 21 года жалуется на длительные острые самопроизвольные приступообразные боли в зубе на верхней челюсти справа, усиливающиеся ночью и от холодного. Зуб болит два дня. Объективно: на дистально-жевательной в 17 определяется глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование болезненно по всему дну. Перкуссия болезненна. Каков наиболее вероятный диагноз?

Острый диффузный пульпит*

Острый серозный периодонтит

Острый ограниченный пульпит

Острый гнойный пульпит

Обострившийся хронический пульпит

23. Хворий 38 років, скаржиться на гострий приступоподібний біль в ділянці верхньої щелепи зліва, ока, скроні. Біль тривалий (2-3 години) підсилюється вночі. Об'єктивно: в 26 зубі - глибока каріозна порожнина, зондування дна болюче, реакція на температурні подразники - тривалий біль, реакція на перкусію - незначний біль. Встановіть діагноз.

Гострий дифузний пульпіт.*

Пульпіт, ускладнений періодонтитом.

Гострий обмеженний пульпіт.

Загострення хронічного пульпіту

Гострий гнійний пульпіт

24. При лікуванні гострого обмеженого пульпіту, у хворого М., 45 років, методом вітальної екстирпації лікар визначив, що 25 має широкий прямий канал. Який варіант пломбування кореневого каналу слід вважати найкращим?

Пломбування каналу до фізіологічного звуження кореня*

Пломбування кореневого каналу до рентгенологічної верхівки кореня

Виведення матеріалу за рентгенологічну верхівку на 1 мм

Недопломбування каналу на 3 мм

25. Хворий А., 30 років скаржиться на біль в зубі при вживанні гарячого і холодного, який іррадіює у вухо, скроню. Раніше в цьому зубі турбував самовільний, нічний біль. Об'єктивно: в 37 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, що в одній точці сполучається з порожниною зуба. Реакція на зондування в точці сполучення, на холодовий подразник різко болісна, біль довго не вщухає. ЕОД — 55 мкА. Визначте найбільш ймовірний діагноз.

Загострення хронічного пульпіту*

Гострий дифузний пульпіт

Загострення хронічного періодонтиту

Хронічний конкрементозний пульпіт

Гострий гнійний пульпіт

26. Хвора 38 років звернулась зі скаргами на гострий самовільний, пристоподібний біль в зубі на верхній щелепі зліва, який триває 30-40 хв., виникає 3-5 разів на добу, переважно посилюється в нічний час, від термічних та механічних подразників. Біль іррадіює у вухо, скроню. Об'єктивно: в 27 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, дентин м'який, зондування викликає гострий біль по всьому дну каріозної порожнини. Перкусія, пальпація слизової оболонки — безболісні. Визначте діагноз.

Гострий дифузний пульпіт*

Гострий обмежений пульпіт

Загострення хронічного пульпіту

Гострий серозний періодонтит

Гострий гнійний пульпіт

27. У хворого 25 років, скарги на короткочасний біль від солодкого в зубі на нижній щелепі. Об'єктивно: в 36 каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором, в межах навколопульпарного дентину. Дентин м'який, каріозна порожнина з порожниною зуба не сполучається, зондування дна чутливе, перкусія 36 безболісна, термодіагностика — біль, який зразу зникає після усунення подразника. Визначте діагноз.

Гострий глибокий карієс*

Гострий середній карієс

Гіперемія пульпи

Хронічний фіброзний пульпіт

Хронічний глибокий карієс

28. Хворому 46 років, після обстеження встановлено діагноз: Хронічний конкрементозний пульпіт 27. На ренгенограмі виявлено, що конкремент знаходиться в коронковій частині порожнини зуба, займає близько 1/4 її об"єму. Виберіть адекватний метод лікування.

Вітальна екстирпація*

Біологічний метод

Девітальна екстирпація

Вітальна ампутація

Девітальна ампутація

29. Хворий 30-ти років на протязі 3-х місяців відмічає періодичний ниючий біль і розпирання у зубі на нижній щелепі, що посилюється при прийомі гарячої їжі. Раніше біль був приступоподібний, безпричинний. Якому захворюванню зубів притаманні такі скарги?

Загостренню гангренозного пульпіту*

Гострому гнійному пульпіту.

Загостренню фіброзного пульпіту

Загостренню гіпертрофічного пульпіту

Гострому дифузному пульпіту.

30. Хвора Н., 18-ти років скаржиться на гострий самовільний приступоподібний біль в зубі, що іррадіює в праве око і скроневу ділянку. Об'єктивно: в 27 є глибока каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину. Дентин світлий, розм'якшений. Зондування дна, реакція на холодовий подразник - різко болючі. Поставте діагноз.

Гострий дифузний пульпіт.*

Гострий гнійний періодонтит.

Загострення хронічного пульпіту

Гострий серозний періодонтит.

Гострий гнійний пульпіт.

31. Хворий скаржиться на інтенсивний самовільний пульсуюючий біль в ділянці нижньої щелепи зліва. Вказати причинний зуб не може. Біль практично не припиняється, деколи послаблюється. В останні години від холодного біль дещо зменшується.Об'єктивно: в 47 - глибока каріозна порожнина, зондування дна болюче,порожнина зуба закрита. Який метод лікування найбільше показаний?

Метод вітальної екстирпації.*

Метод девітальної екстирпації.

Метод девітальної ампутації.

Видалення зубу.

Метод вітальної ампутації

32. Пацієнт 47 років , на протязі 2-х місяців, скаржиться на періодичні самовільні приступи болю в ділянці нижньої щелепи зліва. Біль поширюється на тіло нижньої щелепи, віддає у вухо, потилицю. Біль деколи виникає при різних рухах головою. Об'єктивно: зуби інтактні, жувальні поверхні дещо стерті. Який із методів обстеження буде найінформативнішим для встановлення діагнозу ?

Рентгенографія.*

Електроодонтодіагностика.

Термодіагностика.

Трансілюмінація.

Реографія пульпи

33. Пацієнт скаржиться на наявність порожнини в 24 зубі і тривалі болі від механічних та температурних подразників, особливо холодного. Об'єктивно: глибока каріозна порожнина заповнена розм'якшеним дентином. При зондуванні дна порожнини виник різкий біль, з'явилася кровоточивість. Реакція на холодовий подразник - повільно стихаючий біль ниючого характеру. Назвіть найбільш вірогідний діагноз.

Хронічний фіброзний пульпіт.*

Хронічний гіпертрофічний пульпіт

Гострий глибокий карієс

Загострення хронічного пульпіту.

Хронічний гангренозний пульпіт.

34.Хвора 32 років скаржиться на гострий самовільний приступоподібний біль в 14 зубі, що триває 10-20 хв. з проміжками в 2-3 години. Каріозна порожнина заповнена розм'якшеним дентином Зондування дна болюче в одній точці. Реакція на холодовий подразник викликає біль. Визначте діагноз.

Гострий обмежений пульпіт.*

Гострий глибокий карієс.

Гіперемія пульпи

Загострення хронічного пульпіту.

Гострий дифузний пульпіт.

35. Хворий К. 25 років звернувся зі скаргою на біль при прийманні солодкого, гарячого і холодного, який зникає після усунення подразника. Об-но: в 36 зубі на контактній поверхні глибока каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентина Дентин розм'якшений. Зондування дна каріозної порожнини болісне. Назвіть найвірогідніший діагноз.

Гострий глибокий каріес*

Гострий середній каріес

Хронічний фіброзний пульпіт

Хронічний середній каріес

Хронічний глубокий карієс

36. Хворий А., 20 рокі скаржиться на приступи гострого самовільного болю в 35, що триває 10-20 хв. Приступи виникають один - три рази в день, підсилюються вночі. Зуб болить 2 дні. Поставте попередній діагноз.

Гострий обмежений пульпіт*

Гострий дифузний пульпіт.

Гострий гнійний пульпит.

Гострий глибокий каріес.

Гіперемія пульпи

37. Хворий Д., 32 років скаржиться на тривалий ниючий біль від гарячого. Біль з'явився місяць тому. Об-но: 26 зуб змінений в кольорі, на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, з'єднала з порожниною зуба. Поверхневе зондування пульпи безболісне, глибоке - болюче. ЕОД -- 85 мкА. Поставте найбільш імовірний діагноз:

Хронічний гангренозний пульпіт.*

Хронічний гіпертрофічний пульпіт.

Хронічний фіброзний пульпіт.

Хронічний фіброзний періодонтит.

Хронічний конкрементозний пульпіт

38. Хворий Р., 27 років скаржиться на тривалий біль в 22 від холодного, гарячого, безпричинний біль протягом 30 хв., що виникає 3-4-рази на день, підсилюється вночі. Болі з'явилися 3 дні тому, після обробки зуба під пластмасову коронку. Об-но: 22 інтактний, термічна проба різко болісна, біль тривалий, перкусія безболісна. Ваша лікувальна тактика:

Вітальна екстерпація пульпи*

Покриття зуба фторлаком.

Біологічний метод лікування пульпіту.

Девітальна екстирпація пульпи.

Вітальна ампутація пульпи.

39. Хворий ,40 років, скаржиться на неприємний запах з 45, довготривалий біль в зубі від гарячого. При обстеженні виявлена каріозна порожнина у 45, що сполучається з порожниною зубу, глибоке зондування та гаряче викликають довго не проходячий біль. Слизова оболонка в ділянці 44, 45 без змін. Назвіть раціональний метод лікування.

Вітальна екстирпація*

Девітальна ампутація

Вилучення зубу

Девітальна екстирпація

Вітальна ампутація

40. У хворого 22 років на латеральній поверхні 11 виявлена глибока каріозна порожнина. ЕОМ – 15 мкА. При препаруванні 11 ненавмисно перфорована порожнина зуба. Виберіть оптимальний варіант лікування.

Біологічний метод*

Девітальна ампутація

Вітальна екстирпація

Девітальна екстирпація

Вітальна ампутація

41. Хворий 33 років, скаржиться на інтенсивний пульсуючий біль, що триває три доби. Каріозна порожнина у 26 не сполучається з порожниною зуба, зондування безболісне, зуб рухомий, перкусія різко болісна у всіх напрямках, слизова оболонка в ділянці 26 набрякла. На рентгенівському знімку зміни в тканинах періодонту немає. Поставте найбільш ймовірний діагноз.

Гострий гнійний періодонтит*

Гострий серозний періодонтит

Гострий гнійний пульпіт

Загострення хронічного пульпіту

Загострення хронічного періодонтиту

42. Женщина 28 лет обратилась с жалобами на постоянные боли в 34, усиливающиеся при накусывании. Четыре дня назад в 34 была оставлена мышьяковистая паста. Своевременно на прием пациентка не явилась. При объективном исследовании установлено: на дистально-жевательной поверхности 34 – герметическая повязка, перкуссия резко болезненна. Какова наиболее целесообразная лечебная тактика в данном случае?

Антидот мышьяка оставляют в корневом канале под герметической повязкой*

Антидот мышьяка оставляют под герметической повязкой в кариозной полости

Промывают антидотом корневой канал, зуб оставляют открытым

Промывают антидотом и пломбируют корневой канал

Удаляют дентинную повязку, назначают электрофорез с антидотом по переходной складке

43. Женщина 20 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на острую самопроизвольную приступообразную боль в зубе на нижней челюсти слева, иррадиирующую в ухо. Впервые боль появилась 3 дня назад. При осмотре на жевательной поверхности 36 - глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. Перкуссия 36 слабо болезненна. Каков наиболее вероятный диагноз?

Острый диффузный пульпит*

Острый серозный периодонтит

Обострение хронического периодонтита

Острый ограниченный пульпит

Обострение хронического пульпита

44. Мужчина 45 жалуется на острые приступообразные самопроизвольные боли в области нижней челюсти справа, усиливающиеся от холодного и иррадиирующие в ухо. Полгода назад сильно болел 46, однако боль самопроизвольно прошла. За врачебной помощью не обращался. 3 дня назад вновь появились боли. При объективном исследовании на медиально-жевательной поверхности 46 определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с внутризубной полостью. Па R-грамме - в области верхушек корней 46 определяется расширение периодон-тальной щели. Каков вероятный диагноз?

Обострение хронического пульпита*

Острій ограниченный пульпит

Острій диффузный пульпит

Острій серозный периодонтит

Обострение хронического периодонтита

45. Женщина 23 лет обратилась с жалобами на кратковременные боли от термических раздражителей в зубе на нижней челюсти справа. Объективно: на жевательной поверхности 46 определяется глубокая кариозная полость с размягченным светлым дентином на дне и стенках. Зондирование слабо болезненно по всему дну полости. Электрвозбудимость пульпы 10 мкА. В процессе препарирования кариозной полости на дне её появилась капелька крови. Какую пасту целесообразно поместить на дно полости?

Кальцидонт*

Кортикостероидную

Мышьяковистую

Параформальдегидную

Резорцин – формалиновую

46. Женщина 42 лет обратилась с жалобами на боли в 36 при приеме пищи, особенно горячей, неприятный залах при отсасывании из зуба. Боль носит ноющий характер и постепенно стихает. Зуб беспокоит в течение 3-х месяцев. Ранее не лечился. Объективно: в 36 определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. На рентгенограмме в области верхушек корней З6 определяется расширение периодонтальной щели. Каков наиболее вероятный диагноз?

Хронический гангренозный пульпит*

Хронический фиброзный пульпит

Обострение хронического пульпита

Хронический фиброзный периодонтит

Обострение хронического периодонтита

47. Хворий К. скаржиться на ниючий біль в 16, що виникає при прийому холодної їжі. В анамнезі зуб пломбований з приводу глибокого карієсу, пломба випала рік тому. Об`єктивно: глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, перкусія безболісна, зондування болісне по всьому дні каріозної порожнини, ЕОД - 50 мкА, термодіагностика болісна. Поставте діагноз.

Хронічний фіброзний пульпіт.*

Хронічний глибокий карієс.

Хронічний фіброзний періодонтит.

Гострий глибокий карієс.

Хронічний гангренозний пульпіт.

48. Хворий К. звернувся зі скаргами на біль у 26, що виникає при прийомі гарячої їжі, неприємний запах з роту. В анамнезі: періодично виникає самовільний біль. Об`єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зубу. Перкусія чутлива, зондування, термодіагностика безболісні. ЕОД - 70 мкА. Який з методів лікування буде оптимальний в даному випадку?

Вітальної екстирпації.*

Вітальної ампутації.

Девітальної екстирпації.

Девітальної ампутіції.

Консервативний.

49. Пациент 32 лет жалуется на острые приступообразные самопроизвольные боли в области верхней челюсти слева, усиливающиеся от холодовых раздражителей, иррадиирующие в ухо и висок. Год назад сильно болел 27, к врачу не обращалась. Три дня назад вновь возникли боли. Объективно: в 27 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование вскрытой точки резко болезненно. Каков диагноз?

Обострившийся хронический пульпит*

Обострившийся хронический периодонтит

Острый периодонтит

Острый дифузный пульпит

Острый ограниченный пульпит

50. Хвора 22 років, скаржиться на болі від гарячого та почуття розпирання в зубі. Півроку тому турбували короткочасні, нічні болі, що ставали чим раз тривалішими. Об'єктивно: в 24 велика каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, глибоке зондування болісне. ЕОД — 80 мкА. Визначте найбільш ймовірний діагноз.

Хронічний гангренозний пульпіт*

Хронічний конкрементозний пульпіт

Хронічний гіпертрофічний пульпіт

Гострий гнійний пульпіт

Хронічний фіброзний пульпіт

51. У хворого Н., 34-х років при лікуванні гострого глибокого карієсу 37 під час препарування випадково розкритий медіально-щічний ріг пульпи. Призначте найбільш раціональне лікування 37.

Біологічний метод*

Методом вітальної ампутації.

Методом девітальної ампутації.

Метод вітальної екстирпації

Методом девітальної екстирпації.

52. Хворому 43 років встановлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 34. Проведені препарування, екстирпація пульпи, механічна і медикаментозна обробка каналів. Як необхідно провести пломбування кореневого каналу?

До фізіологічної верхівки*

До рентгенологічної верхівки

За верхівку

До анатомічної верхівки

53. Хворий 34 років скаржиться на інтенсивний, рвучий, пульсуючий біль в ділянці 17, котрий з'явився вперше і продовжується 4-ту добу. Перкусія різко болюча в будь-якому напрямку, зуб рухомий, слизова оболонка в ділянці 17 гіперемійована, набрякла, пальпація перехідної складки в проекції верхівки кореня болюча. Рентгенологічних змін не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз?

Гострий гнійний періодонтит*

Гострий серозний періодонтит

Загострення хронічного періодонтиту

Гострий гнійний пульпіт

Гострий локалізований пародонтит

54. Хворий скаржиться на гострий самовільний короткочасний біль нападоподібного характеру в ділянці 36, який посилюється при вживанні їжі. Об'єктивно: в 36 глибока каріозна порожнина на жувальній поверхні. Порожнина зуба закрита, зондування болюче в одній точці. Від холодового подразника виникає біль і зберігається впродовж 10хв. після зняття подразника. Реакція на перкусію не болюча. Встановіть найбільш імовірний діагноз.

Гострий обмежений пульпіт*

Гіперемія пульпи

Гострий дифузний пульпіт

Загострення хронічного пульпіту

Гострий глибокий карієс

55. Хворий А. 21 року скаржиться на постійний наростаючий пульсуючий біль в 27. Об'єктивно: каріозна порожнина великих розмірів виповнена розм'ягшеним дентином, порожнина зуба закрита. Зондування дна не болюче, перкусія різко болюча, рухомість зуба ІІ ступеню. Пальпація слизової оболонки в ділянці проекції верхівок коренів 27 викликає біль. Рентгенологічно змін не виявлено. Виберіть найімовірніший діагноз.

Гострий гнійний періодонтит.*

Загострення хронічного періодонтиту.

Гострий дифузний пульпіт.

Гострий серозний періодонтит.

Гострий гнійний пульпіт

56. Хворому Б., 23 років,встановлено діагноз: Гострий пульпіт 15 зуба, ускладнений гострим фокальним періодонтитом. Який із методів лікування повинен обрати лікар ?

Вітальну екстирпацію пульпи.*

Девітальну екстирпацію пульпи.

Вітальну ампутацію пульпи.

Біологічний метод

Девітальна ампутація

57. У хворого 46 років діагностовано гострий дифузний пульпіт 13. У зв'язку з вираженою негативною реакцією хворого на біль лікар поклав миш'якову пасту на більш болісну ділянку дна каріозної порожнини і закрив її водним дентином. Через 4 години пацієнт прийшов зі скаргами на нестерпний біль. Назвіть найбільш вірогідну причину посилення болю?

Відсутній відток ексудату*

Передозування миш'якової пасти

Недостатня доза миш'якової пасти

Не виконана премедикація

Не призначені анальгетики

58.Під час лікування хронічного фіброзного періодонтиту 36 у хворого 30 років лікар ненавмисно перфорував дно порожнини зуба. Яка подальша лікарська тактика у цьому випадку?

Закриття перфорації склоіономірним цементом*

Закриття перфорації пастою з гидроокисом кальцію

Електрофорез йодиду калію

Видалення зуба

Закриття перфораційного отвору цинк-євгеноловою пастою

59. Больная 17 лет обратилась с жалобами на приступообразные, пульсирующие боли в области зубов верхней челюсти справа, усиливающиеся от горячего. Об-но: в 17 - глубокая кариозная полость на жевательной поверхности, выполненная пигментированным, размягченным дентином. Зондирование болезненно, вертикальная перкуссия слабоболезненна. Какой из нижеперечисленных методов лечения наиболее приемлем?

Витальная экстирпация*

Витальная ампутация

Девитальная экстирпация

Девитальная ампутация

60. Больной 20 лет обратился с жалобами на возникновение беспричинных болевых приступов (5-7 мин.) в области 36 в течении суток. Об-но: в 36 - глубокая кариозная полость на жевательной поверхности. Зондирование болезненно в одной точке, холодовая проба болезненна с последействием 5 мин. Перкуссия безболезненна. На R-грамме корневые каналы имеют незначительный изгиб, просвет каналов четко отражен. Зуб планируется как опора для мостовидного протеза. Какой из нижеперечисленных методов лечения наиболее приемлем?

Витальная экстирпация*

Биологический метод

Витальная ампутация

Девитальная экстирпация

Комбинированный метод

61. Хворий 20 років скаржиться на самовиникаючий короткочасний локалізований біль у 26, який турбує 1 день. Об'єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина першого класу, дентин стінок і дна непігментований, пом'якшений, каріозна порожнина не з'єднується з порожниною зуба. Зондування різко болісне в одній точці, реакція на холод різко болісна. Який найбільш раціональний метод лікування у даному випадку?

Біологічний метод*

Вітальна ампутація

Вітальна екстирпація

Девітальна ампутація

Девітальна екстирпація

62. Хворий скаржиться на тривалі больові приступи в зубах нижньої щелепи протягом доби, зліва. Біль іррадіює у вухо, потилицю, а також посилюється при вживанні холодної та гарячої їжі. Об’єктивно: в 36 на апроксимально-медіальній поверхні глибока каріозна порожнина. Зондування болюче по всьому дну і викликає приступ болю. Який імовріний діагноз?

Гострий дифузний пульпіт*

Гострий обмеженний пульпіт.

Гострий гнійний пульпіт.

Хронічний конкрементозний пульпіт.

Гострий глибокий карієс пульпіт

63. Жінка 40 років скаржиться на короткочасний самовільний біль, а також біль від вживання гарячої та холодної їжі в ділянці 46. На жувальній поверхні 46 каріозна порожнина з великою кількістю розм’якшеного дентину. Зондування дна болюче в одній точці. Реакція на термічні подразники болісна і не зникає після їх усунення. ЕОД 25 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий обмежений пульпіт.*

Гострий гнійний пульпіт.

Гострий дифузний пульпіт.

Хронічний фіброзний пульпіт.

Загострення хронічного пульпіту.

64. На прийом прийшов пацієнт із пляшкою холодної води, яка заспокоює біль у зубі. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий гнійний пульпіт*

Гострий вогнищевий пульпіт

Загострення хронічного пульпіту

Гострий дифузний пульпіт

Гострий серозний періодонтит

65. Хвора 46-ти років скаржиться на біль і кровотечу із каріозної порожнини в 27 під час їжі. Раніше був самовиникаючий біль. При огляді в 27 зубі на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, виповнена тканиною червоного кольору, при зондуванні біль і кровотеча. Який із нище перерахованих методів лікування найбільш вірогідний?

Вітальна екстирпація*

Девітальна екстирпація

Девітальна ампутація

Вітальна ампутація

Біологічний метод

66. Хворий 37 р. звернувся зі скаргами на болі в 47 при прийомі їжі, особливо гарячої, неприємний запах з рота при відсмоктуванні з зуба. Біль має ниючий характер, виникає почуття розпирання в зубі. Поступово біль стихає. Біль непокоїть протягом 2 місяців, раніше не лікувався. Об`єктивно: у 47 визначається глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба. На рентгенограмі: розширення періодонтальної щілини в області верхівок коренів 47. Який найбільш імовірний діагноз?

Хронічний гангренозний пульпіт.*

Загострення хронічного пульпіту.

Хронічний фіброзний пульпіт.

Хронічний фіброзний періодонтит.

Загострений хронічний періодонтит.

67. Хвора А., 34 роки, скаржиться на неприємне відчуття в 47, відчуття дискомфорту, інколи виникнення болю після прийому їжі. Зуб змінений в кольорі. Раніше не лікувалась. Об’єктивно: в 47 на апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, яка з’єднується з порожниною зуба. Зондування в ділянці кореневих каналів болісне. Поставте діагноз.

Хронічний гангренозний пульпіт.*

Хронічний фіброзний періодонтит.

Хронічний фіброзний пульпіт.

Хронічний гранулюючий періодонтит.

Хронічний гранульоматозний періодонтит.

68. Женщина 25 лет обратилась к врачу-стматологу с жалобами на острые боли в области нижней челюсти справа, возникающие при приеме пищи. Объективно: на дистально-жевательной поверхности 45 определяется кариозная полость, выполненная светлым размягченным дентином. Зондирование слабо болезненно по всему дну, перкуссия безболезненна. От холодной воды - быстро проходящая боль. Какое из предложенных средств. Вы поместите на дно полости?

Кальцийсодержащую пасту*

Пасту, содержащую антибиотик

Пасту, содержащую кортикостероид.

Бактерицидный цемент

Фосфатный-цемент

69. Мужчина 34 лет жалуется на острые приступообразные самопроизвольные боли в области в/ч слева, усиливающиеся от холодовых раздражителей, иррадиирующие в ухо и висок. Год назад сильно болел 37, к врачу не обращался. 3 дня назад вновь возникли боли. Об-но: в 37 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование вскрытой точки резко болезненно. На R-грамме 37 в области верхушек корней определяется расширение периодонтальной щели. Каков диагноз?

Обострившийся хронический пульпит.*

Обострившийся хронический гранулематозный периодонтит.

Обострившийся хронический фиброзный периодонтит.

Острый дифузный пульпит.

Острый гнойный пульпит.

70. Больная К., 28 лет, обратилась с жалобами на ноющую боль в 17 при приеме горячей пищи, медленно проходящую после устранения раздражителя, на чувство распирания в зубе, неприятный запах изо рта при отсасывании из зуба. Каков ваш предварительный диагноз?

Хронический гангренозный пульпит*

Хронический фиброзный пульпит

Хронический фиброзный периодонтит

Хронический гипертрофический пульпит

Хронический конкрементозный пульпит

71. Хворий П. Скарги на тривалі приступи болю, що провокуються різними подразниками, а також біль виникає спонтанно вночі, ірадіює у праве вухо. “Світлі” проміжки між приступами - 30-40 хвилини. Давність захворювання - 2 доби. Об’єктивно: У 45 і глибока каріозна порожнина, стінки та дно її мають м’який світлий дентин. На холодну воду виникає різкий тривалий приступ болю. Встановіть діагноз

Гострий дифузний пульпіт*

Гострий обмежений пульпіт

Гострий гнійний пульпіт

Загострення хронічного фіброзного пульпіту

Конкрементозний пульпіт

72. У хворого Д. впродовж останньої ночі відмічалися напади болю в правій половині лиця. Біль пульсуючий, рвучкий, нестерпний, майже постійний, не вщухав, лише дещо зменшував інтенсивність. Від теплого полоскання біль різко посилюється. Об’єктивно: У 17 в пришийковій ділянці пломба із композита. На холодну воду біль заспокоюється. Перкусія 17 - болісна. Який найбільш імовірний діагноз

Гострий гнійний пульпіт*

Гострий серозний періодонтит

Загострення хронічного пульпіту

Гострий правосторонній гайморит

Гострий дифузний пульпіт

73. Хворий К., 19 р. Скарги на біль в 36 при попаданні холодного, солодкого. Біль ниючий, але стихає зразу ж після усунення подразника. Об’єктивно: На жувальній поверхні 36 глибока каріозна порожнина, що містить розм’якшений світлий дентин. Зондування болісне по всьому дну. Який найбільш ймовірний діагноз?

Гострий глибокий карієс*

Гіперемія пульпи

Гострий обмежений пульпіт

Хронічний фіброзний пульпіт

Хронічний глибокий карієс

74. Пациентка 60 лет, страдающая гипертонической болезнью, обратилась с острой зубной болью. После обследования был поставлен диагноз: обострение хронического фиброзного пульпита 13. Какой из анестетиков Вы бы использовали для инфильтрационной анестезии у данной больной?

Мепивастезин 4\%*

Ультракаин Forte

Убистезин Forte

Лидокаин 2\%

Новокаин 2\%

75. Жінка 29 р. скаржиться на гострі приступоподібні болі в області верхньої щелепи зліва, посилюються від холодного, іррадіюють у вухо та скроню. Рік тому сильно болів 27, до лікаря не зверталась. Три дні тому знову виникли болі. Об`єктивно: в 27 глибока каріозна порожнина, що з`єднується з порожниною зуба. Зондування відкритої ділянки різко болюче. Який найбільш імовірний діагноз?

Загострений хронічний пульпіт.*

Гострий серозний періодонтит.

Гострий дифузний пульпіт.

Загострення хронічного періодонтиту.

Гострий обмежений пульпіт.

76. У хворого Н. 21 р. при лікуванні гострого глибокого карієсу 46 зуба під час препарування випадково відкрито медіально-щічний ріг пульпи. Який метод лікування найбільш показаний?

Біологічний метод.*

Метод вітальної екстирпації.

Метод девітальної ампутації.

Метод девітальної екстирпації.

Метод вітальної ампутації.

77. Хворий С., 36 р. поставлений діагноз: “Гострий дифузний пульпіт 45”. Проведено: препарування, екстирпація пульпи, механічна та медикаментозна обробка кореневих каналів. Як необхідно провести пломбування кореневого каналу?

До фізіологічної верхівки.*

До анатомічної верхівки.

До рентгенологічної верхівки.

За верхівку.

78. У женщины 27 лет при лечении острого глубокого кариеса в 26 была случайно вскрыта полость зуба в проекции ее медиально-щечного рога. Выбирите метод лечения?

Биологический метод.*

Девитальная экстирпация

Девитальная ампутация.

Витальная ампутация.

Витальная экстирпацию

79. Хвора 22-х років скаржиться на короткочасний приступоподібний біль в 26 з довгочасними періодами відсутності болю. Зуб заболів вперше. Об-но: каріозна порожнина на жувальній поверхні 26, порожнина зуба не відкрита, при зондуванні біль в зоні проекції рога пульпи, на температурні подразники різкий біль, перкусія зуба безболісна, регіональні лімфовузли не пальпуються. Поставте діагноз.

Гострий обмежений пульпіт*

Гострий глибокий карієс

Гострий дифузний пульпіт

Гострий гнійний пульпіт

Загострення хронічного пульпіту

80. Хворий 20 р. скаржиться на біль та кровоточивість в ділянці 36 зуба, при вживанні твердої їжї. Об’єктивно: на медіально-жувальній поверхні 36 зуба велика каріозна порожнина, виповнена м’ясистим пухлиноподібним утворення; під час зондування виникає кровотеча та болючість в ділянці сполучення каріозної порожнини з пульповою камерою. Перкусія не болюча. ЕОД – 40мкА. Рентгенологічних змін не виявлено. Встановіть діагноз:

Хронічний гіпертрофічний пульпіт*

Епуліс

Гіпертрофічний папілітХронічний гангренозний пульпіт

Хронічний фіброзний пульпіт

81. Пацієнтт 60р., звернувся зі скаргами на виникнення безпричинних нападів болю 5-7 хвилин в області 26 протягом доби. Об’єктивно: В 26 глибока каріозна порожнина на жувальній поверхні. Зондування болісне в одній точці. Проба на холод болісна і триває 10 хвилин після усунення подразника, перкусія безболісна. Хворий знаходиться в кардіологічному відділенні з приводу лікування інфаркту міокарда. Який із методів лікування найбільш доцільний в даній ситуації.

Девітальна ампутація*

Біологічний

Вітальна екстирпація

Вітальна ампутація

Комбінований

82. Хворий скаржиться на самовільний біль впродовж 2 днів в ділянці 15 зуба. Біль посилюється від дії термічних подразників і триває до 30 хвилин. Об’єктивно: в 15 зубі глибока каріозна порожнина, виповнена світлим розм’якшеним дентином, зондування дна болюче в одній точці, реакція на термічні подразники позитивна, перкусія безболісна. Поставте діагноз?

Гострий обмежений пульпіт*

Гострий дифузний пульпіт

Гіперемія

Гострий глибокий карієс

Загострення хронічного пульпіту

83 Чоловік 27 років, звернувся зі скаргами на сильний пульсуючий біль у верхній щелепі ліворуч, який розповсюджується в щоку та вухо. При полосканні порожнини рота холодною водою біль зникає. При огляді виявлена глибока каріозна порожнина в 27 зубі. Зондування дна каріозної порожнини і перкусія 27 зуба – болісні. Який діагноз?

Гострий гнійний пульпіт*

Гострий обмежений пульпіт

Гострий дифузійний пульпіт

Гострий серозний періодонтит

Пульпіт, ускладнений періодонтитом

84. Хворій 23-х років проводилось лікування пульпіту 16 зуба. При ендодонтичному втручанні виявився непрохідний дистальний щічний канал. Які засоби можна застосувати для хімічного розширення кореневого каналу?

10-20\% розчини натрієвих солей ЕДТА*

Резорцин-формалінова рідина

30\%- розчин нітрату срібла

Ефірні олії

Медикаменти з антибактеріальною та протизапальною дією

85. В кардіологічне відділення лікарні запросили стоматолога до хворого з інфарктом міокарда. Було встановлено діагноз - хронічний фіброзний пульпіт 36 зуба в стадії загострення. Який метод лікування пульпіта треба застосувати лікарю, враховуючи тяжкий загальний стан пацієнта?

Девітальна ампутація*

Вітальна екстірпація

Вітальна ампутація

Девітальна екстірпація

Консервативний метод

86. Хв-й 35-ти р. звернувся зі скаргами на біль в зубі на верхній щелепі зліва, яка виникає під час прийому їжі від дії термічних (особливо від холодної води), механічних та хімічних подразників і зникає відразу після їх усунення. Об-но: виявлено глибоку каріозну порожнину з вузьким вхідним отвором в межах біляпульпарного дентину. Зондування болісне по дну каріозної порожнини. Термодіагностика різко болюча, зникає відразу після усунення подразника. ЕОД – 15 мкА. Поставте діагноз.

Гострий глибокий карієс*

Гіперемія пульпи зуба

Гострий частковий пульпіт

Гострий середній карієс

Хронічний простий пульпіт

87. Чоловік 37 років,скаржиться на гострий самовільний постійно зростаючий біль, появу припухлості у правій підочній ділянці, підвищення температури до 38 градусів. Хворіє 5 добу . На жувальній поверхні 16 масивна пломба, слизова оболонка в області зуба гіперемована, набрякла. Перкусія 16 різко болісна. На рентгенограмі змін у періапекальних тканинах 16 немає. Встановіть діагноз.

Гострий гнійний періодонтит*

Гострий гнійний пульпіт

Загострення хронічного пульпіту

Гострий серозний періодонтит

Загострення хронічного періодонтиту

88. Жінка 21років, звернулась зі скаргами на гострий приступ мимовільного болю тривалістю 15-20 хвилин, що виник 2 години тому в 25 зубі. Об'єктивно: на жувальній поверхні 25 глибока каріозна порожнина не з'єднана з порожниною зуба, реакція на холодовий подразник - больовий приступ. Який Ви поставите попередній діагноз?

Гострий обмежений пульпіт*

Гострий глибокий карієс

Гіперемія пульпи

Гострий гнійний пульпіт

Гострий диффузний пульпіт

89. Хворий скаржиться на інтенсивний пульсуюючий біль в ділянці нижньої щелепи зліва, вказати причинний зуб не може. Біль практчно не припиняється, деколи послаблюється, проте приступоподібно підсилюється від подразників. Міжбольових проміжків немає. В останні години від холодного біль дещо зменшується. Об'єктивно: в | 7 - глибока каріозна порожнина, зондування дна болюча, пульпова камера закрита. Який метод лікування найбільш показаний ?

Метод вітальної екстирпації.*

Метод девітальної екстирпації.

Метод девітальної ампутації.

Метод біологічний.

Метод вітальної ампутації.

90.Хвору 32 років турбують мимовільні короткочасні впродовж 15 хви. болі, болі від холодного, солодкого, що не втихають після припинення дії подразника. Об'єктивно: в 35 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, дентин дна і стіноктвердий, пігментований. Зондування дна порожнини болісне в одній точці. Реакція на холод болісна, довго не вщухаюча після усунення подразника, ЕОД 35 мкА. Який найбільш имовірний діагноз?

Гострий обмежений пульпіт*

Гострий дифузний пульпіт

Гіперемія пульпи

Загострення хронічного пульпіту

Гострий гнійний пульпіт

91. Хв-й 48 р., скаржиться на різкий невщухаючий біль в зубах на н/щ на протязі двох днів. Біль нестерпний вночі. Напади болю, що стає пульсуючим, ірадіюює, трохи стихає від холодного. Об-но: в 46 велика каріозна порожнина на апркоксимальній медіальній та жувальній поверхні. Дентин дна і стінок порожнини твердий, пігментований. Р-ція на зондування різко болісна в одній точці, реакція на перкусію слабо болісна, реакція на гаряче — болісна, довго не втихає. На R-грамі – пат-них змін не виявляється. Визначте діагноз.

Гострий гнійний пульпіт*

Гострій периодонтит

Гострий частковий пульпіт

Гострий загальний пульпіт

Загострення хронічного пульпіту

92. Женщина 25 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на острые боли в области нижней челюсти справа, возникающие при приеме пищи. Объективно: на дистально-жевательной поверхности 45 зуба определяется кариозная полость, выполненная светлым размягченным дентином. Зондирование слабо болезненно по всему дну, перкуссия безболезненна. От холодной воды – быстропроходящая боль. Какое из предложенных средств вы поместите на дно полости этому больному?

Кальцидонт*

Мышьяковистая паста

Паста, содержащая кортикостероидФосфат-цемент

Фосфат-цемент с серебром

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка