Недостатній вміст фтору у ґрунті і водіСторінка9/40
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.88 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40
D.

Кут отвору


E. *

Горизонтальна освітленість


227.

Індикаторним показником для оцінки ефективності роботи вентиляції приміщень житлових і громадських будівель служать:


A.

Аміак


B.

Окисленість


C.

Пил


D.

Мікроорганізми.


E. *

Діоксид вуглецю.


228.

Для поліпшення санітарного стану повітряного басейну важливу роль відіграє режим роботи двигуна автотранспорту. При якому режимі двигуна визначається найбільш високий рівень забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту ?


A.

Гальмування


B.

Максимальний


C.

Середній


D.

Повільний


E. *

Холостий


229.

З метою наукового обґрунтування порогу запаху, подразнюючої та рефлекторної дії атмосферних забруднень проводять спеціальні дослідження. Які методи дослідження при цьому застосовують?


A.

Отоскопія


B.

Офтальмотонометрія


C.

Лімфангіографія


D.

Магнітно-резонансна томографія


E. *

Ольфактометрія


230.

За скаргами населення, яке проживає в районі розміщення виробничого об'єднання "Хімволокно" були відібрані і досліджені проби атмосферного повітря на вміст забруднювачів. Який інтегральний критерій характеризує інтенсивність та характер сумісної дії усієї сукупності присутніх в атмосферному повітрі шкідливих домішок ?


A.

Гранично допустимий викид


B.

Гранично допустима концентрація


C.

Орієнтовно допустима концентрація


D.

Показник забруднення


E. *

Гранично допустиме забруднення


231.

За рахунок яких факторів здійснюється природна вентиляція?


A.

Різниця температур та вологості в приміщенні та за його межами


B.

Різниця швидкості руху повітря в приміщенні та за його межами


C.

Наявність джерел радіаційної температури в приміщенні


D.

Різниця тиску повітря в приміщенні та за його межами


E. *

Різниця температур в приміщенні і за його межами та підсилений тиск на стіни зовнішнього повітря при вітрі


232.

Стан повітря в приміщенні операційної оцінювали за вмістом карбону (IV), оксиду (СО2), кількість гемолітичних стрептококів та стафілококів у1м3 повітря, загальним мікробним обсіменінням. Який основний критерій чистоти повітря в приміщенні?


A.

Кількість золотистих стафілококів в 1 м3 повітря


B.

Загальне мікробне обсіменіння (мікробне число)


C.

Кількість гемолітичних стрептококів в 1 м3 повітря


D.

Кількість гемолітичних коків в 1 м3 повітря


E. *

Вміст СО2


233.

У місті, яке розташоване в долині, впродовж декількох днів вулиці були переповнені автомобілями. На другий день після встановлення сонячної безвітряної погоди до поліклініки звернулися мешканці міста зі скаргами на сильне подразнення кон'юнктиви очей, верхніх дихальних шляхів, що супроводжувалось сльозотечею та кашлем. Яка причина захворювання, мешканців міста?


A.

Підвищення вмісту в повітрі нітрогену (І) оксиду


B.

Підвищення вмісту в повітрі вуглекислого газу


C.

Підвищення вмісту в повітрі чадного газу


D.

Підвищення вмісту в повітрі озону


E. *

Підвищення вмісту в повітрі фотооксидантів


234.

Під час планового внутрішньо-лікарняного контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в палатах терапевтичного відділення відібрано проби повітря для лабораторного аналізу за хімічними та бактеріологічними показниками. Отримано наступні дані: вміст карбону (ІIV) оксиду - 0,2 %; окиснюваність - 15 мг О23; загальна кількість мікроорганізмів в 1 м3 - 1500; золотистий стафілокок - 3. Встановіть ступінь чистоти повітряного середовища палат.


A.

Задовільної чистоти


B.

Чисте


C.

Незначно забруднене


D.

Дуже чисте


E. *

Забруднене


235.

У цеху переробки сільськогосподарської продукції для боротьби з надлишками тепла, особливо в теплий період року, була запроектована найбільш економічна вентиляція - аерація. Що це таке?


A.

Неорганізована вентиляція


B.

Механічна вентиляція


C.

Переміщення повітряних потоків внаслідок різниці тиску


D.

Механічна припливно-витяжна вентиляція


E. *

Природна, організована і регульована в залежності від зовнішніх і внутрішніх умов вентиляція


236.

Під час дослідження гігієнічних умов проживання студентів у гуртожитку в деяких кімнатах виявили, що температура повітря становила 16 оС, швидкість руху повітря - 0,5 м/с, відносна вологість - 60 %, радіаційна температура - 8 оС, вміст СО2 в повітрі - 1,5 л/м3. Укажіть параметри, які не використовуються для оцінки мікроклімату приміщень.


A.

Вологість


B.

Температурний режим


C.

Радіаційна температура


D.

Швидкість руху повітря


E. *

Вміст вуглекислого газу


237.

Назвіть засоби забезпечення природної вентиляції повітря


A.

Витяжні вентилятори


B.

Приточні вентилятори


C.

Приточно-витяжні вентилятори


D.

Кондиціонери


E. *

Дефлектори.


238.

Який параметр мікроклімату можна оцінити за допомогою кататермометрії.


A.

Температура повітря.


B.

Точка роси.


C.

Відносна вологість


D.

Результуюча температура.


E. *

Швидкість руху повітря.


239.

Повітря палат хірургічного відділення, в яких перебувають хворі з нагноєними ранами. забруднене гнійною мікрофлорою в кількостях, що перевищують допустимі рівні. Для запобігання забруднення повітря операційної в ній повинна бути вентиляція.


A.

Тільки витяжна.


B.

Тільки припливн


C.

Припливно-витяжна з рівними об’ємами припливу і витяжки.


D.

Припливно-витяжна з переважанням витяжки


E. *

Припливно-витяжна з переважанням припливу.


240.

Який фактор сприяє природній вентиляції приміщень.


A.

Достатня кількість витяжних вентиляторів


B.

Відносна вологість повітря


C.

Охолоджуюча здатність повітря.


D.

Достатня потужність приточних вентиляторів


E. *

Різниця температур зовнішнього і кімнатного повітря


241.

Оцінюючи ефективність вентиляції за допомогою кватирок у кімнатах гуртожитку шляхом визначення коефіцієнту аерації, було встановлено, що в першій із обстежених кімнат він становить 1:50, у другій - 1:55, у третій - 1:60, у четвертій - 1:65, у п’ятій - 1:70. В якій із кімнат гуртожитку ефективність вентиляції слід вважати задовільною?


A.

Другій


B.

Третій


C.

Четвертій


D.

П’ятій


E. *

першій


242.

Повітря палат інфекційного відділення, в яких перебувають хворі з різними інфекційними захворюваннями, забруднене мікрофлорою в кількостях, що перевищують допустимі рівні. Для запобігання забруднення повітря в відділенні повинна бути вентиляція.


A.

Припливно-витяжна з переважанням припливу


B.

Кондиціювання.


C.

Тільки припливна.


D.

Припливно-витяжна з рівними об’ємами припливу і витяжки.


E. *

Припливно-витяжна з переважанням витяжки


243.

Укажіть показники ефективності вентиляції житлового приміщення за величиною коефіцієнта аерації


A.

1:2 - 1:3.


B.

1:5 - 1:10.


C.

1:20 - 1:30


D.

. 1:50 - 1:100


E. *

1:40 - 1:50.


244.

Який процент діоксиду вуглецю міститься в видихуваному людиною повітрі?


A.

10-12 %


B.

1-2 %


C.

5,5-7,5 %


D.

0,9-1,5 %


E. *

3,4-4,7 %


245.

Яка концентрація діоксиду вуглецю у повітрі призводить до смерті


A.

1-2%


B.

0,1-1 %


C.

2-3 %


D.

4-5 %


E. *

10-12 %


246.

Основне джерело забруднення повітряного середовища в закритих (житлових) приміщеннях


A.

Тварина


B.

Рослина


C.

Побутова техніка.


D.

Книжки


E. *

Людина


247.

Дані аналізу повітря у приміщеннях аптеки дозволили виявити такий вміст СО2 в асептичному боксі - 0,25 %, кімнаті провізора-аналітика - 0,3 %, в торговому залі - 0,07 %. Не всі приміщення аптеки обладнані припливно-витяжною вентиляцією.У якому приміщенні вміст СО2 відповідає гігієнічним вимогам?


A.

У асептичному боксі.


B.

У жодному приміщенні.


C.

У всіх приміщеннях


D.

У торговому залі.


E. *

У торговому залі.


248.

Яка концентрація СО2 в повітрі є максимально допустимою в житловому приміщенні?


A.

10 %


B.

1 %


C.

5 %


D.

0,5 %.


E. *

0,1%.


249.

Стан повітря в приміщенні школи оцінювали за вмістом аміаку (NН3), диоксиду вуглецю (СО2), кількістю гемолітичних стрептококів та стафілококів у 1 м3 повітря, загальним мікробним обсіменінням. Який основний критерій чистоти повітря в приміщенні?


A.

Вміст аміаку в 1 м3 повітря


B.

Загальне мікробне число


C.

Вміст кисню (О2) 1 м3 повітря


D.

Вміст СО в 1 м3 повітря


E. *

Вміст СО2 в 1 м3 повітря


250.

Вкажіть показники ефективності вентиляції лікарняних приміщень за величиною кратності обміну повітря.


A.

0-1


B.

1-2


C.

5-6


D.

5-6


E. *

2-3


251.

Назвіть основний показник ефективності природної вентиляції


A.

Кратність обміну повітря


B.

Коефіцієнт кореляції


C.

Світловий коефіцієнт


D.

Теплове самопочуття


E. *

Коефіцієнт аерації


252.

Назвіть показники ефективності штучної вентиляції.


A.


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> ? Після перенесеного кератиту у хворого утворилось більмо, це є
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Як здійснюють транспортну іммобілізацію шийного відділу хребта ?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які етіологічні чинники пояснюють походження інвагінацій у дітей?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Назвіть основні вимоги до статистичної інформації
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Кашель може виникати при
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Зазначити засіб для лікування бронхіальної астми з групи м- холіноблокаторів
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Яка середня маса здорової доношеної дитини при народженні?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка