Недостатній вміст фтору у ґрунті і водіСторінка28/40
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.88 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   40
733.

Назвіть основні гігієнічні вимоги до освітлення приміщень:


A.

Повинно бути розсіяне


B.

Повинно бути естетично привабливим


C.

Повинно забезпечувати бактерицидну дію


D.

Повинно забезпечувати загальностимулюючий вплив на організм

середовища
E. *

Повинно бути за спектром максимально наближеним до природного


734.

Назвіть основну гігієнічну вимогу до освітлення приміщень:


A.

Повинно бути розсіяне


B.

Повинно бути естетично привабливим


C.

Повинно забезпечувати бактерицидну дію


D.

Повинно забезпечувати загальностимулюючий вплив на організм


E. *

Повинно бути достатнє і рівномірне


735.

Назвіть нормативи штучного освітлення учбових приміщень:


A.

Лампи розжарювання 100 лк


B.

Лампи розжарювання 500 лк


C.

Лампи розжарювання 1000 лк


D.

Лампи розжарювання 2000 лк


E. *

Лампи розжарювання 150 лк


736.

Назвіть нормативи природного освітлення для житлових приміщень:


A.

Коефіцієнт природної освітленості: 10-15 %


B.

Коефіцієнт природної освітленості: 5-10 %


C.

Коефіцієнт природної освітленості: 2-5 %


D.

Коефіцієнт природної освітленості: 0,1-2 %


E. *

Коефіцієнт природної освітленості: 0,5-1 %


737.

Укажіть нормативи температури повітря у житловому приміщенні:


A.

Середня температура повітря +15 - +18 °С


B.

Середня температура повітря +25 - +30 °С


C.

Середня температура повітря +15 - +17 °С


D.

Середня температура повітря +26 - +32 °С


E. *

Середня температура повітря +18 - +22 °С


738.

Укажіть нормативи вологості приміщення у житловому приміщенні:


A.

Оптимальна 10-90%


B.

Оптимальна 30-70%


C.

Оптимальна 20-80%


D.

Оптимальна 20 -30 %


E. *

Оптимальна 40-60%


739.

Укажіть показники ефективності вентиляції житлового приміщення за величиною концентрації вуглекислого газу:


A.

Задовільна - концентрація вуглекислого газу менше 0,1%


B.

Задовільна - концентрація вуглекислого газу дорівнює 0,1%


C.

Допустима - концентрація вуглекислого газу більше 0,15%


D.

Допустима - концентрація вуглекислого газу дорівнює 0,15%


E. *

Допустима - концентрація вуглекислого газу менше 0,1%


740.

Назвіть основні шляхи надходження шкідливих речовин в організм:


A.

Через центральну нервову систему


B.

Через статеву систему, органи чуття


C.

Через органи чуття, ендокринну систему


D.

Через опорно-руховий апарат, через ниркову систему


E. *

Через дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт, через шкіру


741.

У маніпуляційній світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів на робоче місце медсестри і кут отвору відповідають гігієнічним вимогам, а коефіцієнт природної освітленості взимку недостатній. Що може бути основною причиною невідповідності між визначеними показниками природної освітленості?


A.

Велика площа маніпуляційної


B.

Недостатня площа вікон


C.

Велика відстань робочого місця від вікна


D.

Затінення вікон протилежними будинками


E. *

.Вкриті памороззю вікна


742.

При обстеженні гігієнічних умов роботи лікарів в операційній отримано наступні параметри мікроклімату: Т - 22,0 °С, швидкість руху повітря -0,1 м/с, вологість -55 %, вміст СО2 - 0,3 %, кратність повітрообміну - 5. Визначте, який з параметрів мікроклімату не відповідає гігієнічним вимогам:


A.

Повітрообмін


B.

Температура


C.

Вологість


D.

Швидкість руху повітря


E. *

Вміст СО2


743.

Перерахуйте основні джерела забруднення атмосферного повітря:


A.

Виверження вулканів


B.

Водний транспорт


C.

Стічні води промислового виробництва


D.

Біологічні забруднювачі


E. *

Викиди хімічного виробництва


744.

В кабінеті хімії середньої загальноосвітньої школи виникла необхідність оцінити ефективність вентиляції. Запропонуйте показники, які потрібно використати для виконання цього завдання.


A.

Визначити об’єм та кратність вентиляції


B.

Визначити систему вентиляції


C.

Визначити кубатуру приміщення


D.

Визначити концентрацію СО2


E. *

Визначити необхідну та фактичну кратність вентиляції


745.

Внаслідок багаторічного забруднення навколишнього середовища викидами металургійного заводу на прилеглій житловій території міста сформувалася біогеохімічна провінція. За якою провідною ознакою можна надати їй гігієнічну оцінку?


A.

Підвищений рівень захворюваності населення


B.

Погіршення якості продуктів рослинного походження


C.

Обмеження умов санітарно-побутового водокористування


D.

Забруднення атмосферного повітря


E. *

Накопичення в ґрунті специфічних хімічних речовин


746.

На спортивному майданчику дитячого оздоровчого табору, розташованому на відстані 25 км від міста М., проведено санітарно-хімічне дослідження ґрунту. Вага проби 100 г, взяті із глибини 2 і 10 см (по 5 проб) в різних місцях. Результати аналізу: Санітарне число - 0,9, загальне число бактерій в 1 г ґрунту - 6800, титр кишкової палички - 7,6, титр анаеробних бактерій - 10. Дати заключення про ступінь забруднення ґрунту.


A.

Чистий


B.

Забруднений


C.

Помірно забруднений


D.

Сильно забруднений


E. *

Слабо забруднений


747.

Що не входить до складу грунту ?


A.

Мінеральні компоненти


B.

Хімічні компоненти


C.

Мікроорганізми


D.

Вода


E. *

Антропотоксини


748.

В населеному пункті К. запланували збудувати дитячий навчальний заклад. При експертизі проекту середньої загальноосвітньої школи було вказано, що найбільш прийнятна поверховість шкільної споруди це:


A.

Не вище 2-х поверхів


B.

4-5 поверхова


C.

Не більше 6-ти поверхів


D.

Одноповерхові корпуси


E. *

Не вище 3-х поверхів


749.

Які з перелічених чинників не сприяють знищенню яєць гельмінтів ?


A.

УФ - промені


B.

Висихання


C.

Температура менше 30 0С


D.

Температура вище 50 0С


E. *

Волога


750.

Який з перелічених чинників не сприяє дозріванню яєць геогельмінтів в грунті ?


A.

Доступ кисню


B.

Температура 12 - 38 0С


C.

Вологість


D.

Затінок


E. *

УФ - промені


751.

З яких місць ділянки відбирають проби грунту для фізико-хімічного аналізу?


A.

Довільно


B.

З центру


C.

По діагоналі


D.

По периметру


E. *

Методом “конверту”


752.

Для фізико-хімічного аналізу проби грунту відбирають з ділянок площею, м2:


A.

5


B.

10


C.

50


D.

100


E. *

25


753.

Водопроникність грунту - це здатність грунту:


A.

Утримувати воду


B.

Піднімати воду з глибини на поверхню


C.

Поглинати воду з повітря


D.

Пропускати повітря


E. *

Пропускати воду


754.

Гігроскопічність грунту - це здатність грунту:


A.

Пропускати воду


B.

Утримувати воду


C.

Піднімати воду з глибини на поверхню


D.

Пропускати повітря


E. *

Поглинати воду з повітря


755.

За результатами лабораторного дослідження грунту, що був відібраний на земельній ділянці школи, виявлено, що значення санітарного числа Хлебнікова складає 0,8, колі-титр - понад 1,0, титр анаеробів - 0,1, вміст канцерогенних речовин - до 5 мг/кг. Дайте гігієнічну оцінку грунту.


A.

Чистий.


B.

Помірно забруднений


C.

Сильно забруднений


D.

Індиферентний


E. *

Слабко забруднений


756.

Наслідком процесів самоочищення грунту і, отже, мінералізації органічних речовин та загибелі патогенних бактерій і яєць гельмінтів є утворення складної речовини, до складу якої входять органічні кислоти та сапрофітні мікроорганізми. Як називають цю речовину?


A.

Бентос.


B.

Планктон


C.

Хрящ


D.

Перифітон


E. *

Гумус.


757.

Виберіть основний показник шкідливості, на якому грунтуються дослідження по обгрунтуванню ГДК шкідливих речовин в грунті:


A.

Рефлекторна дія.


B.

Органолептичний.


C.

Міграційно-повітряний


D.

Міграційно-водний


E. *

Транслокаційний (фітоміграційний).


758.

За результатами лабораторних досліджень ґрунт земельної ділянки лікарні оцінений як забруднений. Яким у цьому випадку було санітарне число Хлєбнікова?


A.

0,98-1.00


B.

0,86-0,97


C.

0,60-0,69


D.

0,50-0,59


E. *

0,70-0,85


759.

Показником фекального забруднення грунту є:


A.

Мікробне число.


B.

Санітарне число


C.

Кількість личинок і лялечок мух


D.

Альбедо.


E. *

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> ? Після перенесеного кератиту у хворого утворилось більмо, це є
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Як здійснюють транспортну іммобілізацію шийного відділу хребта ?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які етіологічні чинники пояснюють походження інвагінацій у дітей?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Назвіть основні вимоги до статистичної інформації
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Кашель може виникати при
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Зазначити засіб для лікування бронхіальної астми з групи м- холіноблокаторів
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Яка середня маса здорової доношеної дитини при народженні?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   40


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка