Недостатній вміст фтору у ґрунті і водіСторінка26/40
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.88 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   40
D.

Виплавка металів, металургійна промисловість


E. *

Виробництво анілінових барвників;


677.

Для яких виробництв характерною виробничою шкідливістю є хлор ?


A.

Целюлозно-паперове виробництво.


B.

Виробництво анілінових барвників.


C.

Озонування води.D.

Переробка нафти і виготовлення мазуту.


E. *

Виробництво соляної кислоти.


678.

Вкажіть, який шлях поступлення токсичних речовин в організм найнебезпечніший


A.

Через шкіру.


B.

Через травний тракт.


C.

Через поранення.


D.

Через слизові.


E. *

Через легені.


679.

Виберіть, які промислові токсичні речовини відносяться до групи неорганічних:


A.

Скипідар.


B.

Формальдегід.


C.

Толуол.


D.

Метанол.


E. *

Ртуть.


680.

Виберіть ознаку, характерну для гострого отруєння окисом вуглецю:


A.

Сльозоточивість.


B.

Підвищена збудливість.


C.

Блідість шкірних покривів.


D. *

Яскраво-червоне забарвлення шкіри.


E.

Головний біль пульсуючого характеру


681.

Приведіть класифікацію пилу за ступенем дисперсності:


A.

Видимий пил - понад 1000 мкм, мікроскопічний пил - 25-100 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 25 мкм.


B.

Видимий пил - понад 100 мкм, мікроскопічний пил - 250-1000 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 250 мкм


C.

Видимий пил - понад 1000 мкм, мікроскопічний пил - 250-1000 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 25 мкм


D.

Видимий пил - понад 10 мкм, мікроскопічний пил - 25-100 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 250 мкм


E. *

Видимий пил - понад 10 мкм, мікроскопічний пил - 0,25-10 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 0,25 мкм


682.

Укажіть види трудової діяльності, під час яких має місце підвищене пилоутворення:


A.

Склодувні роботи


B.

Робота на гальванічних дільницях машинобудівних заводів


C.

Робота на об’єктах громадського харчування


D.

Робота в аптеці


E. *

Сільськогосподарські роботи


683.

В редакції газети проводяться роботи з набору та редагуванню тексту з використанням візуальних дисплейних терміналів електронно-обчислювальних машин. Робота триває 8 годин на добу, виконується в положенні сидячи. Освітленість робочих місць нижче гігієнічних регламентів. Яке захворювання буде виникати в даних умовах?


A.

Невроз


B.

Гіпертонічна хвороба


C.

Виразкова хвороба


D.

Остеохондроз


E. *

Міопія


684.

За даними лабораторного контролю санітарного стану ґрунту на території лікарні за показниками санітарного числа ґрунт малозабруднений, за титром кишкової палички - забруднений, за титром анаеробів (Cl. perfringens) - малозабруднений. Це свідчить про:


A.

Недостатню інтенсивність процесів гуміфікації в ґрунті


B.

Давнє фекальне забруднення


C.

Постійне надходження органічних білкових забруднень


D.

Недостатню інсоляцію та аерацію ґрунту


E. *

Надходження свіжого фекального забруднення


685.

Які з перерахованих гельмінтів не є геогельмінтами ?


A.

Аскариди


B.

Гострики


C.

Волосоголовці


D.

Анкілостоми


E. *

Широкий лентець


686.

Який з методів не відноситься до методів утилізації твердих відходів ?


A.

Вдосконалені звалища


B.

Компостування


C.

Біотермічні камери


D.

Спалювання


E. *

Каналізація


687.

Водоємність грунту - це здатність грунту:


A.

Пропускати воду


B.

Піднімати воду з глибини на поверхню


C.

Поглинати воду з повітря


D.

Пропускати повітря


E. *

Утримувати воду


688.

Маса проби грунту для гігієнічного дослідження повинна становити, кг:


A.

0,1-0,2


B.

0,5-0,6


C.

4-5


D.

25


E. *

1-2


689.

При оцінці санітарного стану грунту по санітарно-хімічних показниках користуються слідуючими критеріями:


A. *

Санітарне число С (по Хлєбнікову).


B.

Амонійний, нітратний азот.


C.

Хлориди.


D.

Колі-індекс і фекальні стрептококи


E.

Відношення фактичного вмісту компонентів забруднення грунту до їх ГДК.


690.

Механічний склад грунту визначають за допомогою:


A.

Свердел Френкеля


B.

Циліндра Геннера


C.

Приладу Журавльова


D.

Батометр


E. *

Сит Кнопа


691.

Капілярність грунту - це здатність грунту:


A.

Пропускати воду


B.

Утримувати воду


C.

Поглинати воду з повітря


D.

Пропускати повітря


E. *

Піднімати воду з глибини на поверхню


692.

Який метод очищення стічних вод є природним ?


A.

Відстійник


B.

Септиктенк


C.

Метантенк


D.

Пісковловлювач


E. *

Біологічний ставок


693.

Що може бути причиною надлишкової вологості в будинках?


A.

Складу підземних вод


B.

Водоємності грунту


C.

Водопроникності грунту


D.

Гігроскопічності грунту


E. *

Високе стояння рівня грунтових вод.


694.

Гумус - це продукти:


A.

Що містяться в випорожненнях людей і тварин


B.

Розпаду білків.


C.

Розпаду жирів.


D.

Розпаду вуглеводів


E. *

Гумус є продуктом життєдіяльності грунтових організмів та дощових черв’яків.


695.

До спороутворюючих мікроорганізмів, які передаються через грунт відносяться збудники:


A.

Правцю, холери


B.

Холери, дизентерії


C.

Дизентерії, газової гангрени


D.

Газової гангрени, сибірки


E. *

Ботулізму і правцю


696.

Переважна більшість патогенних мікроорганізмів знаходяться в грунті на глибині, см:


A.

1-20


B.

10-20


C.

10-50


D.

20-50


E. *

1-10


697.

Максимальний строк виживання в грунті бактерій тифо-паратифозної групи становить:


A.

День.


B.

Тиждень


C.

Близько шести місяців


D.

Більше 12 місяців


E. *

Місяць


698.

Прісною називається вода, яка містить загальну кількість розчинених у ній солей


A.

До 1500 мг/дм3


B.

До 2000 мг/дм3


C.

До 2150 мг/дм3


D.

До 2500 мг/дм3


E. *

До 1000 мг/дм3


699.

Що з названого не є гігієнічними вимогами до питної води:


A.

Вода повинна мати бездоганні органолептичні та фізичні якості


B.

Вода повинна мати оптимальний хімічний склад


C.

Вода не повинна вміщувати патогенні мікроорганізми


D.

Вода не повинна вміщувати радіоактивні та токсичні хімічні речовин


E. *

Вода не повинна погіршувати біологічну цінність їжі


700.

Критерій якості питної води


A.

Запах


B.

Прозорість


C.

Смак


D.

Колір


E. *

Не шкідливість хімічного складу


701.

Яке захворювання може викликати надлишок фтору у воді


A.

Карієс зубів


B.

Метгемоглобінемію


C.

Тромбоцетарну лейконемію


D.

Алейкію


E. *

Флюороз зубів


702.

Критерій якості питної води


A.

Відсутність кишкової палички


B.

Відсутність яєць гельмінтів


C.

Відсутність вірусів


D.

Відсутність лептоспір


E. *

Епідемічна безпечність


703.

Причина виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії


A.

Високий вміст аміаку у питній воді


B.

Високий вміст нітритів у питній воді


C.

Недостатня кількість нітратів у питній воді


D.

Недостатня кількість нітритів у питній воді


E. *

Високий вміст нітратів у питній воді


704.

Які речовини свідчать про свіже забруднення води рештками тваринного походження


A.

Нітрати


B.

Нітрити


C.

Сульфати


D.

Фториди


E. *

Аміак


705.

За якою ознакою шкідливості нормуються хлориди у воді.


A.

За токсикологічноюКаталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> ? Після перенесеного кератиту у хворого утворилось більмо, це є
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Як здійснюють транспортну іммобілізацію шийного відділу хребта ?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які етіологічні чинники пояснюють походження інвагінацій у дітей?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Назвіть основні вимоги до статистичної інформації
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Кашель може виникати при
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Зазначити засіб для лікування бронхіальної астми з групи м- холіноблокаторів
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Яка середня маса здорової доношеної дитини при народженні?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   40


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка