Недостатній вміст фтору у ґрунті і водіСторінка21/40
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.88 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   40
9 учнів


553.

При вивченні розкладу уроків 6-го класу загальноосвітньої школи встановлено: кількість уроків протягом тижня - 34, тривалість перерв по 10 хв., після 2-го уроку - 20 хв. У вівторок 1-й урок - історія, 2-й - російська мова, 3-й - фізкультура, 4-й - література, 5-й - біологія, 6-й - малювання. Який основний недолік в організації навчального процесу має місце?


A.

Місце уроку біології в розкладі


B.

Тривалість змін


C.

Місце уроку фізкультури в розкладі


D.

Місце уроку історії в розкладі


E. *

Розклад занять, кількість уроків у розкладі занять


554.

У класній кімнаті розмірами 6x10 м2 встановлено 6 світлоточок, обладнаних лампами розжарювання потужністю 150 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 30-40 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучному освітленню класу.


A.

Рівномірне: освітленість на робочих місцях низька


B.

Нерівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня


C.

Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня


D.

Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях низька


E. *

Нерівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька


555.

У шостому класі у четвер перший урок географія, а п'ятий - математика. На тиждень 30 уроків, перерви між уроками по 10 хв., після другого уроку - 30 хв. Яке порушення має місце у розкладі уроків?


A.

Місце уроку географії у розкладі


B.

Число уроків протягом дня


C.

Число уроків протягом тижня


D.

Тривалість перерв


E. *

Місце уроку математики у розкладі


556.

Профіль фізрозвитку індивідуума це:


A.

Число, що показує величину зв’язку двох або більше ознак


B.

Величина зміни одної ознаки відносно зміни іншої на одиницю


C.

Графічне зображення величини індивідуального відхилення ознаки від норми


D.

Cхематичне зображення змін ознак.


E. *

Графічне зображення величини сигмальних відхилень основних ознак фізрозвитку.


557.

За ранговою шкалою складності предметів найбільша сума балів припадає у III класі на понеділок, у IV - на середу, у V - на вівторок, у VI - рівномірний розподіл навантаження по днях тижня, у VII - на п'ятницю. В якому класі розклад уроків побудовано правильно?


A.

V


B.

VI


C.

VII


D.

ІІІ


E. *

IV


558.

При узгодженні навчального розкладу для 6-го класу лікарем школи встановлений наступний порядок предметів у вівторок: історія, українська мова, математика, українська література, історія, фізика. Чи відповідає розклад денній динаміці працездатності?


A.

Відповідає


B.

Не відповідає географія.


C.

Не відповідає математика


D.

Не відповідає історія.


E. *

Не відповідає фізика


559.

При узгодженні навчального розкладу лікарем школи встановлено, що для 10-го класу передбачено 38 навчальних занять у тиждень. Чи відповідає тижневе навантаження гігієнічним вимогам?


A.

Відповідає


B.

Занижене.


C.

Завищене на 3-4 години.


D.

Завищене на 5-6 годин.


E. *

Завищене на 1-2 години.


560.

В другому класі гімназії наступні дані: КПО - 1,8 %, СК - 1:4, температура повітря - 19 0С, відносна вологість повітря - 58 %, концентрація СО2 - 0,25 %. Концентрація формальдегіду - 0,01 %. Заняття проводяться в першу зміну, тижневе навантаження - 32 година. Які найбільш ймовірні відхилення в стані здоров’я можливі у цих учнів?


A.

Фактори ризику для здоров’я відсутні


B.

Порушення зору.


C.

Порушення постави.


D.

Застудні явища


E. *

Головний біль.


561.

Принцип групової ізоляції поширюється:


A.

Лише на внутрішнє планування будинку дошкільного закладу.


B.

Лише на плану­вання групових майданчиків.


C.

На планування фізкультурного майданчика.


D.

На планування фізкультурного майданчика і внутрішнє планування будинку.


E. *

На планування групових майданчиків і внутрішнє планування будинку.


562.

До складу групового блоку дитячого садка не входить:


A.

Санвузол.


B.

Ігрова.


C.

Роздягальна.


D.

Спальня.


E. *

Ізолятор.


563.

Молодша ясельна група розрахована на …. дітей:


A.

5


B.

10


C.

20


D.

25


E. *

15


564.

Найголовніший принцип проектування шкільних будинків:


A.

Створення оптимальних умов мікроклімату.


B.

Створення оптимальних умов освітлення.


C.

Створення оптимальних умов для фізичного виховання.


D.

Створення оптимальних умов для груп продовженого дня.


E. *

Відокремлення дітей молодшого, середнього та старшого віку.


565.

Площа земельної ділянки ясел-садка з розрахунку на одну дитину повинна становити … м2:


A.

10-20


B.

20-30


C.

40-50


D.

50-60


E. *

30-40


566.

Принцип відокремлення учнів за віком найбільш повно реалізується у школах системи забудови:


A.

Централізованої.


B.

Павільйонної.


C.

Змішаної.


D.

Централізовано-блочної.


E. *

Блочно-секційної.


567.

У шкільному будинку централізованого типу на першому поверсі розташовують:


A.

Викладацьку.


B.

Навчальні кабінети старшокласників.


C.

Молодші класи.


D.

Навчальні кабінети 5-7 класів.


E. *

Фізку­льтурний зал.


568.

Відсоток озеленення ділянки дитячої дошкільної установи повинен становити ....%:


A.

10


B.

20


C.

30


D.

40


E. *

50


569.

Дайте визначення поняття “дистанція сидіння” шкільних меблів:


A.

Відстань у горизонтальній площині від переднього краю стола до спинки сидіння


B.

Відстань від заднього краю стола до переднього краю сидіння


C.

Висота сидіння


D.

Відстань від переднього краю сидіння до його заднього краю


E. *

Відстань від переднього краю сидіння до перпендикуляра, що опущений на його площину від заднього краю стола


570.

Дайте визначення поняття “дистанція спинки” шкільних меблів:


A.

Відстань у горизонтальній площині від переднього краю стола до спинки сидіння


B.

Відстань від заднього краю стола до переднього краю сидіння


C.

Відстань від переднього краю сидіння до перпендикуляра, що опущений на його площину від заднього краю стола


D.

Висота сидіння


E. *

Відстань у горизонтальній площині від заднього краю стола до спінки сидіння


571.

Дайте визначення поняття “дистанція спинки” шкільних меблів:


A.

Відстань від переднього краю сидіння до його заднього краю


B.

Відстань у вертикальній площині від краю стола, який обернений до учня, до площини сидіння


C.

Глибина сидіння


D.

Відстань у вертикальній площині від переднього краю стола до спинки сидіння


E. *

Відстань у горизонтальній площині від заднього краю стола до спинки сидіння


572.

Укажіть, яким кольором повинні маркуватися шкільні меблі групи “А”:


A.

Зелений


B.

Голубий


C.

Червоний


D.

Білий


E. *

Жовтий


573.

Назвіть “шкільні хвороби”, що зумовлені невірно підібраними меблями:


A.

Головний біль та запаморочення, анемії, перевтома


B.

Тонзиліти, кон’юнктивіти та кератити, порушення постави


C.

Гострі респіраторно-вірусні інфекції, тонзиліти, перевтома


D.

Зниження слуху, міопія, анемії, формування невротичних явищ


E. *

Передчасна (рання) втома, перевтома, формування невротичних явищ, міопія та гіперметропія, порушення постави


574.

При узгодженні навчального розкладу лікарем школи встановлено, що для 9-го класу передбачено 37 навчальних занять у тиждень. Чи відповідає тижневе навантаження гігієнічним вимогам?


A.

Відповідає


B.

Занижене.


C.

Завищене на 3-4 години.


D.

Завищене на 5-6 годин.


E. *

Завищене на 1-2 години.


575.

В другому класі гімназії наступні дані: КПО - 1,7 %, СК - 1:4, температура повітря - 19 0С, відносна вологість повітря - 58 %, концентрація СО2 - 0,1 %. Заняття проводяться в першу зміну, тижневе навантаження - 21 година. Які найбільш ймовірні відхилення в стані здоров’я можливі у цих учнів?


A.

Порушення зору.


B.

Головний біль.


C.

Порушення постави.


D.

Застудні явища.


E. *

Фактори ризику для здоров’я відсутні.


576.

Підлітковим лікарем при контролі за навчальним процесом у 11-му класі ліцею встановлений наступний розклад навчального навантаження: понеділок - 19 %, вівторок - 22 %, середа - 24 %, четвер - 19 %, п’ятниця - 16 %. Чи відповідає розподіл навчального навантаження тижневій динаміці розумової працездатності?


A.

Збільшений у вівторок.


B.

Збільшений у середу.


C.

Збільшений у четвер.


D.

Збільшений у п’ятницю.


E. *

Відповідає.


577.

В бактеріальній лабораторії працюють з холерним вібріоном за умов дотримання всіх необхідних профілактичних заходів. До якого класу слід віднести умови праці лаборантів?


A.

3 клас


B.

2 клас


C.

1 клас


D.

5 клас


E. *

4 клас


578.

До цехового ординатора звернувся чоловік 60 років, що працює в котельній із скаргами на головний біль, загальну слабкість. Об'єктивно - в крові: карбоксигемоглобін. Отруєння якою речовиною викликає утворення в крові карбоксигемоглобіну?


A.

Діоксидом


B.

Свинцем


C.

Ртуттю

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> ? Після перенесеного кератиту у хворого утворилось більмо, це є
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Як здійснюють транспортну іммобілізацію шийного відділу хребта ?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які етіологічні чинники пояснюють походження інвагінацій у дітей?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Назвіть основні вимоги до статистичної інформації
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Кашель може виникати при
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Зазначити засіб для лікування бронхіальної астми з групи м- холіноблокаторів
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Яка середня маса здорової доношеної дитини при народженні?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   40


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка