Назвіть основні вимоги до статистичної інформаціїСторінка1/23
Дата конвертації08.05.2016
Розмір1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1.

Назвіть основні вимоги до статистичної інформації:


A. *

Якісна однорідність, вірогідність та повнота даних


B.

Повнота даних, своєчасність, контроль, шифрування


C.

Поточна реєстрація даних


D.

Якісна та кількісна однорідність, вірогідність, своєчасність, контроль


E.

Поступовість надходження матеріалів


2.

Дайте основну характеристику генеральної статистичної сукупності.


A. *

Включає всі одиниці спостереження


B.

Кожен окремий випадок явища, що вивчається


C.

Критерій, що характеризує одиницю спостереження


D.

Складається з частини одиниць спостереження, достовірна


E.

Складання плану та програми


3.

Дайте основну характеристику вибіркової статистичної сукупності.


A. *

Складається з частини одиниць спостереження, достовірна


B.

Включає всі одиниці спостереження


C.

Складається з багатьох об'єктів спостереження, достовірна


D.

Складається з облікових ознак, репрезентативна


E.

Складається плану та програми


4.

Що таке статистична сукупність?


A. *

Це велика група відносно однорідних одиниць спостереження, які взяті разом в певних межах часу і простору


B.

Це організація статистичного дослідження


C.

Це суспільні явища, які вивчаються з урахуванням різноманітних описових облікових ознак


D.

Це кожен окремий випадок явища, що вивчається


E.

Це сукупність всіх ознак, які підлягають вивченню


5.

Що є складовим елементом статистичної сукупності?


A. *

Одиниця спостереження


B.

Облікова ознака


C.

Мета та задачі дослідження


D.

Статистична ознака


E.

Ознаки, що підлягають вивченню


6.

Суспільні явища вивчаються з урахуванням великої кількості різноманітних облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ознаки, які мають два взаємовиключні значення?


A. *

Альтернативні


B.

Моментні


C.

Атрибутивні


D.

Кількісні


E.

Дискретні


7.

При вивченні захворюваності і смертності населення часто виникає необхідність виявлення впливу факторів зовнішнього середовища на явище, яке вивчається. Як називаються облікові ознаки, під впливом яких змінюються інші, які залежать від них?


A. *

Факторні


B.

Результативні


C.

Альтернативні


D.

Дискретні


E.

Інкретні


8.

Для розробки комплексу профілактичних заходів зі збереження та укріплення здоров'я населення, вивчаються різні фактори. Як називаються облікові ознаки, які змінюються під впливом взаємопов'язаних з ними ознак?


A. *

Результативні


B.

Факторні


C.

Альтернативні


D.

Дискретні


E.

Інкретні


9.

За способом одержання інформації статистичні дослідження бувають:


A. *

Безпосередні, викопіювання, анамнестичні


B.

Суцільні та вибіркові


C.

Поточні та одномоментні


D.

Комбіновані


E.

Офіційні та спеціальні


10.

Яка основна функція програми статистичного дослідження?


A. *

Визначення стратегічного напрямку дослідження


B.

Визначення тактики дослідження (що, де, коли і ким буде проводитися)


C.

Визначення одиниці спостереження


D.

Визначення статистичної сукупності


E.

Визначення етапів статистичного дослідження


11.

Яка основна функція плану статистичного дослідження?


A. *

Визначення тактики дослідження (що, де, коли і ким буде проводитися)


B.

Визначення стратегічного напрямку дослідження


C.

Визначення одиниці спостереження


D.

Визначення статистичної сукупності


E.

Визначення етапів статистичного дослідження


12.

Назвіть види програм статистичного дослідження.


A. *

Програми збору, розробки та аналізу


B.

Прості, складні, комбінаційні


C.

Шифрування та контролю


D.

Програми логічного та технічного контролю


E.

Суцільні і вибіркові


13.

В меті статистичного дослідження повинні бути вказані:


A. *

Кінцевий результат, час і місце проведення дослідження


B.

Стратегічні напрямки дослідження


C.

Тактика дослідження (що, де, коли і ким буде проводитися)


D.

Одиниці спостереження


E.

Етапи статистичного дослідження


14.

Вкажіть перший етап статистичного дослідження


A. *

Складання плану та програми дослідження


B.

Збір матеріалу


C.

Аналіз результатів дослідження


D.

Розробка статистичних даних і зведення матеріалу


E.

Висновки, пропозиції та впровадження в практику


15.

Вкажіть другий етап статистичного дослідження


A. *

Збір матеріалу


B.

Аналіз результатів дослідження


C.

Розробка статистичних даних і зведення матеріалу


D.

Висновки, пропозиції та впровадження в практику


E.

Складання плану та програми дослідження


16.

Вкажіть третій етап статистичного дослідження


A. *

Розробка статистичних даних і зведення матеріалу


B.

Збір матеріалу


C.

Аналіз результатів дослідження


D.

Висновки, пропозиції та впровадження в практику


E.

Складання плану та програми дослідження


17.

Вкажіть четвертий етап статистичного дослідження


A. *

Аналіз результатів дослідження


B.

Збір матеріалу


C.

Розробка статистичних даних і зведення матеріалу


D.

Висновки, пропозиції та впровадження в практику


E.

Складання плану та програми дослідження


18.

Вкажіть п’ятий етап статистичного дослідження


A. *

Висновки, пропозиції та впровадження в практику


B.

Збір матеріалу


C.

Аналіз результатів дослідження


D.

Розробка статистичних даних і зведення матеріалу


E.

Складання плану та програми дослідження


19.

Які фактори найбільше впливають на здоров’я людей ?


A. *

Соціально-економічні


B.

Навколишнього середовища


C.

Екологічні


D.

Біологічні


E.

Спадковість


20.

За обсягом статистичні спостереження бувають:


A. *

Суцільні та вибіркові


B.

Поточні та одномоментні


C.

Комбіновані


D.

Офіційні та спеціальні


E.

Безпосередні, викопіювання, анамнестичні


21.

Дайте приклад одномоментного статистичного спостереження:


A. *

Проведення профогляду


B.

Дані про захворюваність населення


C.

Дані про смертність населення


D.

Дані про народжуваність населення


E.

Дані про звертальність у лікувальний заклад


22.

Яке з перерахованих спостережень є поточним?


A. *

Дані про народжуваність


B.

Результати профілактичного огляду


C.

Результати перепису населення


D.

Річний звіт


E.

Результати медичного огляду


23.

Що являє собою програма збору матеріалу?


A. *

Перелік облікових ознак


B.

Перелік одиниць спостереження


C.

Складання макетів таблиць


D.

Використання різних методів аналізу


E.

Складання плану та програми


24.

Що являє собою програма розробки матеріалу?


A. *

Складання макетів таблиць


B.

Перелік облікових ознак


C.

Перелік одиниць спостереження


D.

Використання різних методів аналізу


E.

Складання плану та програми


25.

Який із наведених документів може служити програмою статистичного дослідження, мета якого - вивчення госпіталізованої захворюваності ?


A. *

Статистична карта вибулого із стаціонару /ф.066/о /


B.

Листок непрацездатності


C.

Історія розвитку дитини /ф.112/о /


D.

Журнал обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару /Ф.007/0/


E.

Талон амбулаторного пацієнта /ф/025-7/о/


26.

Який із наведених документів може служити програмою статистичного дослідження, мета якого — вивчення первинної захворюваності ?


A. *

Талон амбулаторного пацієнта /ф.025-7/о/


B.

Листок непрацездатності


C.

Історія розвитку дитини /ф. 112/о /


D.

Статистична карта вибулого із стаціонару /ф.066/о /


E.

Журнал обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару /ф.007/о/


27.

Назвіть види статистичних величин.


A. *

Відносні, середні, абсолютні


B.

Середні, інтенсивні, екстенсивні


C.

Відносні, інтенсивні, екстенсивні


D.

Абсолютні, показник стандартизації, кореляції


E.

Абсолютні, відносні, показник наочності


28.

Інтенсивні показники характеризують:


A. *

Частоту, рівень, поширеність явища

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаються
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які травми називають поєднаними?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Кашель може виникати при
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> При якій формі та ускладненні туберкульозу легень найдоцільніше призначити преднізолон?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Дитячі інфекційні хвороби (тести)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка